Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune."

Transkript

1 Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 -

2 Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag Beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget Eierskap, drift og vedlikehold Avtale om anleggsbidrag Anleggsbidrag Høgspentnett Anleggsbidrag Lavspenningsnett Kontrakt... 4 Tinn Energi AS - 1 -

3 1 Anleggsbidrag Anleggsbidrag/kostnadsdekning gjennomføres i henhold til Tinn Energi AS til en hver tid gjeldende standard tilknyttingsvilkår og retningslinjer samt i overensstemmelse med Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ( 17-5 Anleggsbidrag). I forskriften heter det blant annet: Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterking av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidraget skal beregnes ut i fra kostnadene som følger av kundens tilknytting til nettet. Anleggskostnaden settes lik nødvendige kostnader ved tilknytting eller forsterking, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som tilknyttes nettet på ulike tidspunkt. Tinn Energi AS praktiserer en ordning med anleggsbidrag slik at alle kostnader i forbindelse med nødvendige tiltak i strømnettet for nye nettilknyttinger eller forsterking av nettet til eksisterende kunder, i sin helhet må dekkes av den som utløser tiltaket. 1.1 Beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget. Kostnader som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget: Kabelgrøft/grunnarbeider- kundens ansvar, avtale og oppgjør direkte med graveentreprenør Kabler / Kabelskap Rør/kabeldekkbord Materiell (stolper, opphengsutstyr osv) Nettstasjoner/transformatorer Arbeidstimer Dokumentasjon (Oppdatering av kartverk og anleggsregister) Innmåling Idriftsettelse, spenningssetting og kontroll. 1.2 Eierskap, drift og vedlikehold Alle anleggsdeler frem til grensesnittet mellom utbygger/installasjonseiers og Tinn Energi AS sitt nett (tilknytningspunkt) er Tinn Energi AS sin eiendom og er underlagt Tinn Energi AS sitt drift- og vedlikeholdsansvar, selv om anlegget er helt eller delvis finansiert gjennom Tinn Energi AS - 2 -

4 anleggsbidrag betalt av utbygger/installasjonseiere. Dette innebærer at Tinn Energi AS vil bære alle fremtidige drift-, vedlikehold og reinvesteringskostnader for anlegget. 2 Avtale om anleggsbidrag. Dette er en avtale som regulerer/ fastsetter anleggsbidragenes størrelse for både høgspenning og lavspenningsnettet. 2.1 Anleggsbidrag Høgspentnett. Anleggsbidraget skal dekkes av den som er utbygger, eier eller fester som en engangsinnbetaling til utbygging av høgspenningsnettet i områder for tyngre næring, bolig og turistutbygging. Anleggsbidraget skal til en hver tid svare til gjeldende utstyrspiser og beregningsgrunnlag som energiverket benytter. Anleggsbidraget for høgspenningsnettet skal belastes utbygger 100% som en engangsinnbetaling eller i takt / parallelt med utbyggingen som delbetalinger om ikke annen avtale om oppgjør er inngått. Anlegget er til en hver tid 100% eid av energiverket selv om hele anleggskosten er belastet utbygger. Anleggsbidraget er beregnet etter effektbehov i en planlagt bebyggelse i forbindelse med en godkjent reguleringsplan. Dette vil si at nettstasjoner/trafoer og kabelnett er dimensjonert for det som ligger innenfor godkjent reguleringsplan. Utvidelser /fortettinger innenfor godkjent reguleringsplan som i ettertid gir behov for økt dimensjonering av nettet belastes utbygger, eier eller fester. Anlegg som ligger innenfor et gitt konsesjonsområde gir plikt til drift og vedlikehold for konsesjonæren. Se pkt Anleggsbidrag Lavspenningsnett. Anleggsbidraget for lavpenningsnettet skal dekkes av den som er eier eller fester av en tomt og som skal oppføre bolig/hytte/fritidsbolig eller annen bygning innenfor godkjent reguleringsplan og som ønsker tilknytting til strømnettet. Energiverket forskuterer lavspenningsnettet frem til tomtegrense. Dette vil si at lavspenningsnettet blir etablert sammen med annen infrastruktur. Anleggsbidraget er for eier / fester en engangsinnbetaling. Anleggsbidragets størrelse reguleres av antall enheter og avstander til annen infrastruktur (aktuell trafokrets). Anleggsbidraget beregnes slik at alle innenfor en gitt radius fra en trafokrets i utgangspunktet får et likt anleggsbidrag Anleggsbidragets minstesats i et regulert område forutsetter at maks inntakssikringer er 63A/400V. Ønskes inntakssikringer ut over dette tilkommer det en ekstra avgift pr. A over 63A. Anleggsbidraget faktureres eier/fester den dagen kabel blir fremført til vegg på bygning. Anleggsbidraget på lavspenningsanlegget indeksreguleres hvert år fra dato utbyggingen ble utført. Dvs. at tomter som selges flere år etter at utbygging av nettet er ferdig, vil få indeksregulert anleggsbidraget deretter. Tinn Energi AS - 3 -

5 Anlegg som ligger innenfor et gitt konsesjonsområde gir plikt til drift og vedlikehold for konsesjonæren. Se pkt Kontrakt Se neste side! Tinn Energi AS - 4 -

6 KONTRAKT Om anleggsbidrag for næring, bolig og hytteabonnement i Tinn Kommune! Bakgrunn for kontrakten: Det vises til: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for virksomheten og tariffer av nr. 302 med senere endringer, 17-5, hvoretter nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Tinn Energi As har med hjemmel i overnevnte forskriftsbestemmelse bestemt at en del av utgiftene til utbygging av lavspent ledningsnettet til næring, bolig og hytteområder i Tinn Kommune skal dekkes av et anleggsbidrag, jfr. Overnevnte forskrift 17-5 femte ledd, fastsatt for området til Kr.,-. Kontrakt om innbetaling av beløp av fastsatt anleggsbidrag: På grunnlag av overstående er det i dag inngått følgende kontrakt mellom juridisk eier av Abonnement :, Gnr, Bnr., Festenr.. i Tinn Kommune og Nettselskap: Tinn Energi AS. Det fastsatte anleggsbidraget, Kr.,-, innbetales av abonnent til Tinn Energi AS, konto nr , med betalingsfrist, pr. 30 dager. Anlegget vil bli spenningssatt under forutsetning av at denne kontrakten blir gyldig inngått, samt at betalingsforpliktelsene etter overstående blir oppfylt. Kontrakten er underskrevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder et hver! Sted dato årstall For Abonnent For Tinn Energi AS Tinn Energi AS - 5 -

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Retningslinje 01-09-02 ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: 2012-06-12 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG...

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER

Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Standard avtale for tilknytning og nettleie NÆRINGSKUNDER Opphør eller endring av kundeforhold du er selv ansvarlig for betaling inntil kundeforholdet er oppsagt eller avsluttet. Meld straks fra om ny

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting

EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting EBLs standard avtale for nettleige og vilkår for tilknyting INNHOLD DEFINISJONER... 2 STANDARD NETTLEIEAVTALE... 4 STANDARD VILKÅR FOR TILKNYTNING... 15 GENERELLE OPPLYSNINGER Nettselskapet har som hovedregel

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet

Nettavtale. mellom. Statnett SF (Statnett) heretter kalt Kunden. om tilknytning og bruk av Sentralnettet Nettavtale mellom Statnett SF (Statnett) og heretter kalt Kunden om tilknytning og bruk av Sentralnettet Definisjoner Energiloven Forskrift om kraftomsetning og nettjenester FoL FoS Kontrollforskriften

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt

KJØPEKONTRAKT. ubebygd tomt KJØPEKONTRAKT ubebygd tomt Mellom: Brøttum Almenning, org.nr.: 956 278 295 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 heretter kalt Selger, og Navn: Navn: Adresse: Telefon: [ ], fnr./ org

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer