ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG KL STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE"

Transkript

1 ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG KL STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar til å skrive under protokollen 4. Årsmelding fotballgruppa 5. Reknskap og budsjett fotballgruppa 6. Årsmelding symjegruppa 7. Reknskap og budsjett symjegruppa 8. Årsmelding BIS 9. Årsmelding Trimkontakten 10. Årsmelding skikontakten 11. Årsmelding bandygruppa 12. Årsmelding hovudlaget 13. Rekneskap og budsjett hovudlaget 14. Val i Fotballgruppa 15. Val i Symjegruppa 16. Val i Hovudlaget

2 Årsmelding 2014 Fotballgruppa Fotballskulen 2014 Styret i fotballgruppa har i 2014 vore: Leiar: Kjell Ove Homme Nestleiar/ Sekretær: Annveig Veum Aas Kasserar: Frode Wæthing Materialforvaltar: Geir Wæthing Styremedlem: Sven Erik Skomdal Styremedlem: Christian Homme (Oppmann A-lag, uten stemmerett, fram til sommaren) Valnemnd: Jørn Helge Krossli Vidar Holmgård Sigurd Skomedal Vara: Jan Erik Johannessen Styret har hatt 7 styremøte og handsama 60 saker. Det blei og i år som tidligare holdt eit informasjonsmøte med alle trenarar og oppmenn før sesongen starta. Dette er veldig nyttig då det kan vere nye som ikkje har hvert verken trenar

3 eller oppmann før. Og har då noko dei lurar på. Fotballgruppa og informerar om nye ting som har kommet. Som f.eks frå kretsen. Tidligare så har mi hatt eit evalueringsmøte på slutten av sesongen. Dette kutta mi ut i år. I staden så ville mi finne på noko nytt. Noke som viser at mi set pris på den innsatsen som alle som har eit verv i fotballgruppa gjer. Derfor inviterte mi alle som har hadde eit verv i fotballgruppa i 2014 sesongen m/følge + sponsorane m/følge til ein liten middag / fest på Nape. Det var totalt ca. 60 stk som blei invitert. Det kom ca.20 stk. Dette var ei vellykka tilstelning som alle var enige om at måtte gjentakast. Styret i fotballgruppa har ein stor jobb kvart å i Januar-Mars. Det er å få tak i trenerar og oppmenn. For 2014 sesongen så gjekk dette ganske greitt og mi fekk trenerar og oppmenn til alle aldersbestemte lag. Og mi trur alle var veldig nøgde med slik det blei. Så mi håpar det gjeng like greitt før 2015 sesongen. Det er i utgangspunktet uheldig at igjen av foreldra i ei slik gruppe kan stille opp som trener enten aleine eller sammen fleire. Vi arbeider heile tida for at så mange som mulig blir med på fotballen i bygda. Hovedsponsorar i fotballgruppa er: Bondal Motor AS Fyresdal Sag og Bygg AS Telemarksavisa I tillegg har vi sponsorkontrakter med: Sør Sparebank og SPAR, I slutten av april vart det gjennomført dugnad på fotballbanen og området rundt. Det vart rydda og raka, kiosken vart klargjort for sesongen, Det blei og servert pølse, brus og kaffe. Veldig bra oppmøte. Lagoppsumering. Vi hadde rundt 90 spelarar i aldersbestemte klasser fordela på 10 lag i serien. Sidan det ikkje blei nok spelerar for å stille eit G16 lag her i Fyresdal, så valgte noken av desse å reise til Åmdal/Tokke. Og spela der på eit samansatt 11`er lag med Fyresdal og Åmdal/Tokke. Dei andre laga spela 7 er og 5 er fotball, gutar og jenter frå 8 til 16 år. Mi hadde og litt for få spelerar (6 stk) til å stille eit G12 7`er lag då påmeldingsfristen var, men mi valgte å melde på eit alikavel. Tanken var då å bruke spelerar frå G10. Og det viste seg å vere ei rektig besluttning. Det kom til fleire spelerar etter kvart og på slutten av sesongen så var dei 11 stk spelerar. Det var og for få spelerar til eit J08 lag. Så der blei dei yngste jentene plasert med G08 slik at det her blei 2 stk G08 lag, og dei eldste jentene med J10. Dei aldersbestemte laga med 7er og 5er fotball spila mot lag frå Vest-Telemark regionen. Det var i år lettare å få tak i både trenerar og oppmenn til dei aldersbestemte laga. A-lag. Etter ein vellykka 2013 sesong for A-laget sø var det vilje til å satse på eit A-lag i 2014 saman med Åmdal/Tokke. På lista så var det ca 20 spelerar. Dette vart det då enighet om at var nok, forde om at ein viste at noken var usikre til haustsesongen p.g.a. skule og militære. Det blei gjort forsøk gjennom heile vinteren og vårsesongen med å få tak i ein trenar som kunne trene og lede laget under kamp. Men med lite midler til disposisjon til godtgjersle for ein slik trenar så vart det ikkje lett å få tak i trenar. Gjennom vinteren og vårsesongen så var

4 det 2-3 stk av spelerane som organiserte treningane og sto for laguttak. Og under nokre kampar så fekk dei og litt hjelp av dei litt eldre. Så savnet av ein fast trenar til A- laget var stort blant spelerane. Dette savnet viste seg og i både kamp og på treningar at dei mangla ein som var sjefen. På spelarmøte/ evalueringsmøtet etter vårsesongen så var viljen fortsatt stor for å prøve å fullføre sesongen. Men med nokre som reiste på skule, militære og noken valgte å melde overgang til andre klubbar så blei det vanskeleg å fortsette med eit A-lag i Fyresdal med kun spelerar. Så den 20. August måtte leiaren i Fotballgruppa sende den kipe mailen til fotballkretsen med beskjed om at Fyresdal måtte trekke A-laget frå serien. Dette resulterte og i ei bot på kr ,- Norway Cup. Det vart i år som tidligare bestemt at det var G14 og J14 som skulle reise på Norway Cup. Det blei meldt på eit G14 lag (10 stk) og eit J14 lag (9 stk). Som dykk sikkert veit så kom det inn ein terrortrussel mot Oslo eit par dagar før Norway Cup. Det blei då tatt eit inisjativ blant nokre foreldre til eit hastemøte med foreldra til dei spelerane som hadde meldt seg på til NC frå Fyresdal. Etter prat der så blei utfallet at nokre av jentene trekte seg på grunn av denne terrortruselen. Og dermed ikkje nok spelerar til å stille eit J14 lag på Norway Cup. Så J14 laget måtte trekkast frå Norway Cup. Det var og 2 stk gutar på G14 som og trekte seg. Men sidan det var 10 stk som hadde meldt seg så valgte trenar og oppmann å reise inn på Norway Cup med desse. Resultatet blei 3 tap i guppespelet, 1 seier i B-sluttspelet og til slutt 1 tap i B-sluttspelet. G14 med trenar og oppmann hadde nokre flotte dagar i Oslo under Norway Cup. Det å reise med ungdom frå Fyresdal inn til Oslo er aldri noko problem. Dei oppførte seg eksemplariske. TINE Fotballskulen vart i år gjennomført for 8. gong med stor suksess her i Fyresdal. Totalt var det ca 100 ungar, som var med på 3,5 dagar med masse fotball. Det blei i år flytta til den fredagstermiddagen som skulen slutta, og var då fram til og med Måndag. Olav Inge Nordbø, Linda Aas, Klara F. Nordbø og Evy Aamlid hadde også i år hovedansvaret for dette arrangementet. Lokale ungdommar stiller opp som trenarar, dette er kjempe bra. Vi klara oss i år uten hjelp frå Grenlands klubbane mi tidleggare he støtta oss på. Dette har blitt eit gjennomprøvd kvalitets produkt etter kvart. Takk og til alle som stiller opp som ledere og dugnads hjelp i denne hektiske veka i juni kvart år. Besøk frå Colchester fotball akademi. Sondag den 26. Oktober var Fyresdal fotballgruppe så heldig å få besøk av Tony Ashby frå Colchester fotball akademi i England. Her inviterte mi og foreldre og trenerar til å komme å sjå på og kanskje få nokre nye innputt og idear. Men og for å sjå korleis dei bl.a. trenar born /ungdommar i England. Oppsluttninga var ikkje så veldig stor, men takk til dei som møtte. På denne treninga med Tony så møtte det opp 18 stk gutar og jenter frå års klassene. Tony hadde ei 2 timars treningsøkt med spelerane. Så spelerane var ganske slitne etter denne treninga. Etter treninga så hadde Tony eit ca. 1 times foredrag der både spelerane, foreldre og trenerar hadde anledning til å komme å høyre på. Han fortalte her litt om akademiet, korleis dei trena

5 og plukka ut spelerar til akademiet o.s.v. Dette var veldig interessant både for borna og dei vaksne som møtte. Tony Ashby er ein av ca. 20 trenerar med høgast trenarutdanning i England. Og er ein av lederane ved Colchester fotball akademi. Så han hadde mykje fotballkunskaper å lære vekk denne dagen. Tony Ashby og gjengen Oppsummering, planar framover sesongen har også i år vert eit bra år for fotballen i Fyresdal. Med fotball i nesten alle alders klasser. Forde om ein kanskje ser ein litt tendens til nedgang, så håpar mi at det he med variasjonar i årskulla. Kiosken på klubbhuset er som tidligare veldig populær blant både unge og gamle. Også i år har vi hatt kiosken åpen kvar gong det har blitt spelt kamp på banen. Dette er eit veldig populært tiltak som også gjev nokre kroner ekstra i kassa. Og som gjer at foreldre kan møtas på fotballbanen om felles interesse, dette lagar eit godt miljø for oss alle. Både kiosk, ball/utstyrsrommet og kontoret er ferdig i klubbhuset. Det som gjenstår er å få gjort ferdig 2. etg. I klubbhuset. Når dette blir ferdig så håpar eg at dette kan bli ein møte plass der ein bl.a kan sjå fotballkampar på TV, ha sesongavsluttningar, møter og liknande. Fotballgruppa valgte og før 2014 sesongen å kjøpe inn nye draktsett gjennom SPAR til alle aldresbestemte lag i Fyresdal. Dette såg mykje betre ut nå når alle har same drakt, shorts og sokkar.

6 Fotballgruppa har i år valgt å bli med i 2 stk prosjekter: Det eine eit Kvalitetsklubb prosjekt som er i regi av Norges fotballforbund og Telemark fotballkrets. I Telemark så blei det valgt ut 6 klubbar etter innsendt søknat. Fyresdal vart så heldige å bli ein av desse 6 klubbane. KK prosjektet går ut på å legge ting litt meir i system. Ha ting nedskrive. Det som har hvert hovedfokuset i forbindelse med KK prosjektet i Fyresdal nå i 2014 er å lage ei klubbhåndbok for Fyresdal fotballgruppe.. Neste steg i prosjektet er å lage ein sportsplan for Fyresdal fotballgruppe. Det andre prosjektet er Prosjekt Vest Telemark. Her har 7 klubbar i Vest Telemark (Fyresdal, Åmdal/Tokke, Kviteseid, Vinje, Seljord, Rein og Dyre Vaa) gått saman og starta Prosjekt Vest Telemark. PVT har ansatt Øyvind Kili frå Vinje i ei 50% stilling som teknikktrenar/trenarkoordinator. Øyvind reiser rundt i dei 7 klubbane og har teknikktrening med spelerane ein kveld annankvar uke. Planen er og å arrangere trenarkurs. Det er og snakk om å få til eit sonelag i Vest Telemark. Tanken er for J12/G12 Det å vere med i dette prosjektet kostar litt for klubbane, men mi trur det er viktig å bruke pengane på spelerane. Og å prøve å skolere fleire trenerar. Så mi håpar at spelerar og foreldre kan dra nytte av dette. Prosjekt PVT søker og om sponsormidlar for å dekke noko av utgiftene til dette prosjektet. Som bl.a. lønn og kjøyregodtgjersle. Pr. i dag så har PVT fått inn kr ,- pr. år i 3 år frå Statkraft. Samt kr ,- frå Sør Sparebank. Støtta frå Sør Sparebank fekk vi gjennom Sørfondet som ei gåve. Dette kun ved ein hendvendelse lokalt og ikkje gjennom noko søknad Det å vere med på desse 2 prosjekta i tilleg til vanleg drift av fotballgruppa tek mykje tid. Så Svenn Erik og Kjell Ove sa seg villig til å ha hovudansvaret med organiseringa og oppfølginga av PVT. Økonomi Resultatregnskapet for 2014 syner eit overskot på ,05,-. Klubben har fått utbetalt uteståande kr ,- i tippemidlar. Ferdigstillelsesattest og godkjent rekneskap for klubbhuset er levert. Vi søkte også om mva-refusjon for utgifter til bygget, der fekk klubben kr ,- i mvarefusjon. Klubben har ein sunn økonomi, med eit bankinnskot den på kr ,- og uteståande fordringar på kr ,- som gir oss sum omløpsmidlar på kr ,-. Fotballgruppa gjekk og til innkap av ein plenklyppar for å klyppe både Gimle stadion og Dynga. Denne kom på ca. kr ,-. Mi søkte FIL om støtte til dette og fekk her kr ,-. Så tusen takk til FIL for den støtta I kulturmidlar, LAM midlar og Grasrotandel så fekk fotballgruppa ca. kr ,- i kulturmidlar, ,- i LAM-midlar og kr ,- i grasrotandel. Til slutt ei stor takk til alle foreldre og dei voksne som ikkje har born med i Fotballen i Fyresdal som stiller opp på dugnad, og hjelper til med alt frå kiosk salg, køyring på kamp, vere trenerar og oppmenn, val komiteen, basarkomiteen, fotballskule komiteen. Utan dykk så hadde mi ikkje hatt det så bra som mi he det i dag. Stå på vidare.

7 Eg vil med dette takke for meg som formann dette året. Dette året har det vore mykje aktivitet rundt fotballen i Fyresdal. Og eg synes det er veldig interessant og ikkje minst moro å få lov å vere med på. Men føler nå etter dette året at ein har litt behov for ei pause. Eg har sagt meg villig til å vere med i både Kvalitetsklubb prosjektet og i PVT då eg synes dette er nokre interesange prosjekt å vere med på. Det har og vert viktig at vi har klart å halde på aktiviteten blant dei unge, samtidig med alt dette har vi klart å halde ein sunn økonomi i gruppa. Vil og ønske den nye leiaren og styret lykke til med vidare arbeid i fotball gruppa, der er nok å ta tak i så bare stå på. Fyresdal 5. Januar Kjell Ove Homme Geir Wæthing Anveig Veum Aas Sven Erik Skomdal Frode Wæthing Christian Homme (A-lag)

8 Budsjett - Fotballgruppa 2015 Tekst Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter 3110 Kiosksalg , , , Fotballskulen , , , Trenings- og instruksjonsinntekter , , , Basar intekter , , , Sponsorinntekter , , , Kommunale tilskot , , , Andre tilskot , , ,00 Sun driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter 4110 Innkaup til kiosk , , , Fotballskulen , , , Driftsutg. A-lag/trening- og instruksjon , , , Basar med meir 8 570, , , Materiell og utstyr , , , Premiar 4 174,00 0, , Kretsstevner/ mesterskap , , , Dommarutgifter , , , Renhold 2 094, , , Drift av bane/andre anlegg , , , Andre kostnader 1 031,79 0, , Rekneskapshonorar 7 484, , , EDB/Data 5 146, , , Møter/Kurs/oppdatering mv 392, , , Porto/ Kopiering 624,00 63,00 500, Øreavrunding 0,00-3,38 0, Forsikringspremier , , , Sosiale kostnader , , , Bankgebyr 1 339, , ,00 Sum driftskostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , Renteinntekter 4 138, , , Andre finansinntekter 329,00 340,00 300, Rentekostnader -384,00 0,00 0,00 Finansintekter og kostnader 4 083, , ,00 Resultat , ,05 0,00

9 FYRESDAL SVØMMEGRUPPE ÅRSMELDING Styret Funksjon Leder Kasserer Materialforvalter Vara Oppmann Valgkomite Navn Erling Carlsen Lillian Breivik Tobias Rosendahl Monica Sølyst Skomedal Karianne Noraberg Monica Aas Monica Sølyst Skomedal Styret har hatt et godt samarbeid, hatt 6 styremøter og behandlet 43 saker. Leder Erling Carlsen har sittet i styret til Fyresdal Idrettslag. 2. Medlemstall Vi hadde pr totalt 29 stk medlemmer. Det har vært en fin rekruttering av de yngste f og Treningsopplegg Vi har hatt inndeling i 3 partier svømmere hele året.. Gruppe C er rekrutter, gruppe B noe mer erfarne svømmere som trener 1-2 ganger i uken og gruppe A trener 4 ganger i uken eller mer. I mars dro vi på treningshelg til Rjukan med svømmmere og søsken og foreldre. Kari Anne Haakanes, leder i Rjukan, svømmeklubb hadde laget et flott opplegg til oss. En god blanding av trening og konkurranser og en ettermiddag i alpinbakken på Møsvatn. Vi overnatta på Skinnarbu høyfjellshotell. Første helga i oktober dro vi på treningshelg til Kristiansand.Fredag til søndag.flott å få trene i Aquarama. De hadde lagt forholdene godt til rette for oss der.badelandet ble veldig populært. Vi var 11 svømmere og med foreldre og søsken var vi alt 25 personer. Vi overnattet på First Hotel i Dronningensgate. A-gruppa var ikke med, de hadde en egen samling i Danmark. 4. Trenere/instruktører Tilgangen på trenere har til tider vært en utfordring. Men fra høsten 2014 har vi hatt 5 trenere som har gjort en svært god jobb for oss.de har bidratt med gode treningsopplegg og skaper et godt miljø i gruppa.. Trenere har vært :Lillian Breivik, Kari-Anne Noraberg, Åse Kiland, Monica Aas og Jan Tore Åmlid Vi har tatt 3 trenermøter i løpet av året.tidlig vinter,vår og høst for å diskutere og evaluere treningsopplegg, trenerturnus, stevnedeltakelse og annet.

10 5. Dommere Svømmegruppa har pr ingen autoriserte dommere.dette er en utfording vi må ta tak i dersom vi skal ha som mål å kunne arrangere svømmestevner framover. 6. NSF Svømmeskole Svømmeskoleansvarlig har vært Janne Teksle. NSF Svømmeskole er viktig for videre rekruttering til svømmegruppa,men særlig også for å gi grunnleggende vanntilvenning og svømmeopplæring til de yngste i bygda. Janne Teksle arrangerte svømmeskole over 12 kvelder i November Desember med god hjelp av Yngve og Gaute Teksle. Svømmeskolen har fått mange positive tilbakemeldinger med ønske om en fortsettelse i Kursing Tilgang på trenere og utdanning av trenere er en kontinuerlig utfordring. Dette ønsker vi skal være et satsningsområde for svømmegruppa. Vi var heldige og fikk Per Irgens til å holde videregående instruktørkurs for oss over to kvelder i mars. Der deltok 6 stykker fra svømmegruppa. Dette var nyttig, praktisk og inspirerende for de som deltok. Svømmegruppa har også arrangert livredningskurs for skole, barnehage og svømmegruppa. Christin Lindberg Skansen har den nødvendige autorisasjonen fra NSF til å gjennomføre kurs. Hun har ledet dette kurset over to kvelder i september og oktober høsten Foreldremøter Det har ikke vært noen foreldremøter i Stevner Vi har arrangert 4 klubbstevner i løpet av året. Dette har vi gjennomført sammen med trenerne og foreldregruppa. Klubbstevne er med på å gi svømmerne opplæring i hva som skjer på et svømmestevne. Det gir også øving i ulike prosedyrer i sammenheng med stevne samt at man får vist foreldregruppa hva de har lært og egen framgang. Dette året arrangeret vi et et rekruttstevne 27 april, i stedet for den tradisjonelle Brystcupen. Stevnet var vellykket, men det var få utenbygds svømmere utenfra. Poseidon var representert og gav oss gode tilbakemeldinger på arrangementet. I sesongen har svømmerne deltatt på følgende stevner: Januar: Trøndersvøm, Trondheim Februar:LÅMØ, Grimstad Mars: Poseidon Tyr Cup, Porsgrunn April: Fyresdalsvøm. Rekruttstevne April: Marienlyst Open, Drammen Mai Agdermesterskapet, Mandal Mai; Bergen Swim Festival Juni: Aquarama Open, Kristiansand November:Terje Vigen,Grimstad og November:Aadventsvøm, Sandefjord Desember: Møglestu,Sprint og stafett,lillesand. Våre svømmere i A-gruppa gjør seg bemerka med gode resultat og imponerende framgang i bassenget. De har oppnådd svært gode resultater både i LÅMØ og i nasjonale stevner. Åshild kvalifiserte seg til deltakelse i junior-nm i butterfly.

11 10. Aktiviteter Sesongen har vært preget av stor aktivitet i svømmebassenget. Svømmegruppa har faste treningskvelder mandag og torsdag. Høsten 2014 har vi også startet opp med treninger fra på lørdager. Skal man bli god i svømming må man trene mye og noen svømmer adskillige km i uka. Vi har hatt 2 kvelder med barneidrettskolen med godt oppmøte. Kommunen gir oss god tilgang til bassenget for trening, stevner og kursvirksomhet.dette er viktig for oss og gir Fyresdal svømmegruppe et fortrinn sammenlignet med andre klubber rundt om i distriktet. Sosialt arrangement i forbindelse med sesongavslutning, pizza på Meieriet med utdeling av T-skjorter for god innsats og gode resultater. 11. Dugnad Svømmegruppa sine inntektsbringende dugnader har vært salg av dopapir og tørkeruller i mars/april, og nytt dopapirsalg i november/desember. 12. Økonomi Svømmegruppa har balanse i økonomien, men dette året har vært mer krevende for oss økonomisk på grunn av stor aktivitet. I 2014 har vi et underskudd på 4000 kr. Utgiftene har vært kr. Treningsleir til Rjukan og Kristiansand kostet oss kr og stevndeltakelse har kostet gruppa kr. Samla inntekter viser kr. Inntektene på dugnadene har vært litt lavere enn budsjettert. Dopapirsalget har gitt oss kr i netto fortjeneste. Støtte fra kommunen og LAM-midler Samla sponsorinntekter 2014 har vært kr. Dette har vært viktige støttespillere for svømmegruppa : Sparebanken Sør BEST, Moland Auto A/S, Fyresdal Telemark Lys A/S, Fyresdal SPAR, Fyresdal Mat AS Fyresdal Sag og Bygg Kviteseid Rørhandel National Oilwell Varco Kile Håndlaft Fyresdal februar 2015 Erling Carlsen Lillian Breivik Tobias Rosendahl Karianne Noraberg

12 Fyresdal Symjegruppe Regnskap Budsjett Netto kiosksalg Stevneinntekter Loppemarked/basar - - Sponsorinntekter Dopapir salg Kommunale tilskudd Renteinntekter Sum inntekter Trening og instruksjonskostnader Lisensar Klubbstevner Deltagelse på andre stevner Representasjonstøy Premiar Treningsleir Materiell, utstyr Kontingentar Administrasjonsutgifter Sosiale kostnader Bankgebyr Sum kostnader Overskudd Bank innskudd Lager av dopapir (60 pk a 150) Fordring (Idrettslaget) Egenkapital

13 Årsmelding for Barneidrettskulen 2014 Det har delteke 28 barn, og oppmøte har vore frå 1 til 16 per gang. Viser vidare til programmet for denne sesongen som ligg på heimesida til kommunen og idrettslaget. 5- åringar: 9 stk. 6-åringar: 6 stk. 7-åringar: 6 stk. 8-åringar: 7 stk. Det er gjennomført 16 kveldar og ulike aktivitetar har vore topptur, riding, fotball, turn, barnegym, innebandy, handball, klatring, symjing, sykling, og nissemarsj. I år har det vore jamt godt oppmøte utanom toppturen saman med Topptur-gruppa til Geitnetten der det møtte opp berre eit barn i aldersgruppa for barneidrettskulen. Det var nok fleire av dei aktuelle barna som spelte fotballkamp den ettermiddagen. Neste sesong tenkjer eg det kan vere aktuelt med berre ein topptur som allereie er planlagt i september som ein fellestur med Toppturgruppa med fleire i «Friluftslivets år». Innebandy vart avlyst ein gong pga av eit julearrangement som vart arrangert på same tidspunkt. Mørketur på Momrak vart det ikkje denne sesongen, men det er planlagt å gjennomføre det neste sesong der ein inviterer inn også andre aldersgrupper denne kvelden og har det som eit arrangement i «Friluftslivets år». Vi avslutta med nissemarsj siste gongen før jul, der både store og små i alle aldrar kunne møte opp. Den vart flytta frå til pga juleavslutning for småsteget. Vi gjekk i fakkeltog frå samf.huset til pleie- og omsorgssenteret (POS) der vi song julesongar. Etterpå samla vi oss rundt bålpanna ved gapahuken nedanfor POS og hadde utdeling av nissemarsjmedaljar m.m, klementiner, nysteikte lappar, kakao og kaffi. Det var totalt 9 ungar (inkl. småsysken) + vaksne som deltok. Neste sesong vert også dette eit arrangement i «Friluftlivets år». Tusen takk til alle som har stilt opp som instruktørar. Fyresdal, Evy Katrin Aamlid Barneidrettskulen

14 Referat Skikarusell Det har blitt arrangert skikarusell 7 tysdags kveldar på Øyane Skistadion. Janne Teksle og Tone Susanne Kvasjord stod for arrangering, med villige foreldre på laget Fyrste kvelden markerte me The World Snow Day, med utdeling av buff til alle deltakerar. To av kveldane har det vore Telenorkarusell,og nytt i år her, med startnummer og tidtaking. Me søkte og fekk tilsendt diplomar, premiar( i år beltedrikkeflasker), flagg og start nummer ( for lite, skulle hatt 65). Dette blei arrangert med god hjelp av skiskytarlaget dei to siste gongene av skikarusellen. Her var me avhengige av 4-5 ekstra folk, til start, skrive lister, ut med skilt i løypa, tidtaking (helst 2), samt samle inn og sortere startnummer. Stort sett har det vore mellom ungar, og kvar kveld har det blitt utdelt saft, kaffi og fyra i bål panna. Det vart handla inn på matkroken. Tone Susanne har stilt opp med lister over kvart alders trinn, 3-16 år. Perfekte forhold i løypa i år! Helsing ref. Tone Susanne Janne Teksle

15 Årsmelding Bandygruppa Fyresdal Idrettslag Vi har hatt to innebandytreninger hver uke, unntatt 3 mnd på sommeren. Oppmøte har variert fra Vi bare spiller, har det gøy og får god trim. Elisabeth Gasmann

16 Årsmelding for Fyresdal Idrettslag 2014 Styret i FIL 2014 har vore: Leiar Skrivar/nestleiar Kasserar BIS-kontakt Trim-kontakt Styremedlem Skikontakt Varamedlem Revisorar Valkomitè Olav A. Veum Hege Rokseth Espen Valseth Evy Aamlid Anne Mette Momrak Kjell Ove Homme fotballgruppa Erling Carlsen svømmegruppa Janne Teksle Nils Kristian Moe Bente Aamlid Kjersti Bergland Dag Kjetil Lund Margreet De Kriuf Siv Frøydis Hansen Inge Aamlid Idrettsåret 2014 har på ny vore prega av stor aktivitet på idrettsfronten i Fyresdal. Fyresdal Idrettslag (FIL) er Fyresdals største og kanskje mest aktive organisasjon. Den store dugnadsinnsatsen som kvart år leggast ned sikrar stor aktivitet og eit mangfaldig tilbod til store og små i bygda vår. Takk til alle som har lagt ned ein innsats i året som gjekk. Frivillig innsats er kanskje den faktoren aleine som betyr mest for at vi skal ha eit aktivt og godt idrettstilbod i Fyresdal. Styret i FIL har hatt 5 styremøter og eit møte for å fordele tippemidlar og Lam midlar. Medlemsmassa i FIL er relativt stabil med ca 300 medlemmar i Det har gjennom fleire år vore ei utfordring å få ei god registrering av medlemmar, og ikkje minst sikre at dei som skal får betalt kontingent. Dette er viktig for klubbens økonomi, men også for å sikre at dei forsikringsordningane vi har er gyldige. Det er i løpet av året innført fleire nye kanalar for å nå medlemmane. Vi har nytta både post og kommuneinformasjon. Medlemsregistreingssystemet KlubbAdmin er tatt i bruk, men det visar seg vanskeleg å få dette til å fungere. Ein er difor attende på manuell utsending av faktura. Arbeidet gjennom Fyresdal Idrettsråd er også ein viktig arena for FIL. Det har vore tilsaman 5 møter i 2015, der styret har vore representert på alle. Idrettsrådet er eit felles organ for all

17 idrett i kommunen som er organisert i Noregs Idrettsforbund. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendast til kommunen gjennom Idrettsrådet. Idrettsrådet har ei stor oppgåve i å foreta prioriteringar på vegne av idrettslaga/gruppene. Dette gjeld særleg fordeling av LAM midlar (lokale aktivitetsmidlar), som ein får tildelt på bakgrunn av medlemstal samt uttale til plan for idrett- og kulturbygg. Leiar i FIL Olav A. Veum, har vore leiar i idrettsrådet sidan mai I tillegg til dei faste sakene har saka om bygging av ny fleirbrukshall vore ei viktig sak for både idrettslag og idrettsråd i Saka har hatt stort fokus i mange år, men 2014 vart året då vi opplever at saka løsna skikkeleg politisk i Fyresdal. FIL gav ei uttale frå sitt årsmøte i 2014 retta til kommunestyret i Fyresdal. Det er difor med glede vi no kostaterar at bygging av hall ligg inne i kommunens økonomiplan for neste 4- års periode. I tillegg har den langsiktige planen for idrett- og kulturbygg blitt rullert i 2014, for endeleg handsaming i I denne har heile anleggsstrukturen for alle idrettane i Fyresdal blitt vurdert. Vi konstaterar med glede at planen held fram ny fleirbrukshall som fyrste og viktigaste prioritering. FIL har avgitt høyringsuttale som i store trekk stør framlegg til plan. I regi av Fyresdal idrettsråd vart det i 2013 sett i gang eit stort aktivitetsprosjekt Aktiv = Fyresdal. Prosjektet har fleire delprosjekt, mellom anna knytta til utvikling av Hamaren friluftsområde samt delprosjekt for å få ei større grad av integrering og inkludering av barnog unge i fritidsmiljøet i Fyresdal. Leiar har vore med på fleire møte i prosjektsamanheng, og prosjektleiar for inkluderingsprosjektet har presentert prosjektet for styret i FIL. Arbeidet er følgd opp gjennom 2014, med kontaktmøte direkte med styret i FIL men også i form av møter direkte med gruppene. Vi ser konturane av mange positive aktivitetar der idrettslaget blir involvert. Prosjektet avsluttast i Vi ser at eit tett samarbeid mellom det offentlege, fritidsorganisasjonar og foreldregruppene vil bli svært viktig dersom ein skal lykkast. FIL har også i 2013 gjennomførte eit jolekalendersal. Alle kalenderane (500 stk) vart selt før jol. Kalendersalet gir FIL ei kjærkomen inntekt. Vi vil nytte høvet til å takke alle som bidrog både med sal av kalenderane og ikkje minst med flotte gevinstar. Hovudaktivitetane i idrettslaget er fortsatt fotball og symjing, og desse 2 undergruppene har fått mesteparten av kulturmidlane me har til disposisjon. Barneidrettsskulen, skikarusellen, toppturaktivitetar, badminton og multisport er òg aktivitetar som dreg mange, og bidreg til ein stor mangfald i aktiviteten. Vår nye gruppe, bandy, har etablert seg som eit populært tilbod for vaksne. Vi i fekk i 2014 inn kr i kulturmidlar frå Fyresdal kommune. Grasrotandelen går opp til ca. kr ,- Desse midlane har blitt fordelt på dei ulike gruppene i FIL. Vi fekk ca i LAM midlar + kr ,- som skal øyremerkast lagdressar. Årsresultatet til FIL i 2014 var eit overskot på ca. kr.5.885,-. Styret vurderar at grunnlaget for vidare drift er godt tilstades. For sportslege resultat, syner vi til årsmeldingane frå dei enkelte gruppene. Det er gjennom året 2013 oppnådd gode resultat og store prestasjonar både individuelt og i lagssamanheng. Vi håpar alle lar seg inspirere av våre flotte utøverar, har glede av det sosiale idretten gir og ikkje minst har glede av den flotte helsemessige gevinsten vi får gjennom idrettsarbeidet.

18 Fyresdal 29. januar 2014 Styret i FIL v/ Leiar Olav A. Veum Sak til årsmøtet: Innebandylag Resolusjon Fleirbrukshall i Fyresdal

19 idrettslaget-rekneskap og budsjett Konto Regnskap 12 Budsjett 13 Regnskap 13 Budsjett 14 Regnskap 14 Budsjett 15 Driftsinntekter 3110 Sponsor, reklame , ,00 0, , , Dugnader m.m Norsk tipping , , , , , , Kommunale tilskot , , , , , , Tilskot fra Norges Idrettsforbund , , , , , , Ta-trimmen 2 620, , , ,00 0, , Bispevegsmarsen , ,00 0, , ,00 0, på toppturar 1 500,00 0,00 600,00 0, Medlemskontigentar , , , , , , Kontingent aerobik 1 247, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jolekalender m.m , , , , , , Tilstellningar, arrangement , ,00 0, ,00 0,00 0, Barneidrettskulen 0, , , , ,00 0,00 Sum , , , , , ,00 Driftskostnadar Materiell/utstyr 4110 Ta-trimmen 4 500, , , ,00 0, , Trim/aerobik 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bispevegmarsjen , , , , ,00 0, Ski , , , , , , på toppturar 4 696, ,00 0,00 0, Tilstellningar, arrangement 6 321, ,00 0, ,00 0, , Barneidrettsskulen 1 465, , , , , , Jolekalende, lotteri 7 680, , Multigruppa 2 792, ,00 Sosiale kostnader 0, ,00 0, ,00 Godgjersle/Tapt arbeidsfort. Investering i bane/andre anlegg Investering i utstyr 0, ,00 0, , Drift av ljosløype/garderobar , , , , , ,00 Drift av treningsbanar 6601 Leige av hoppbakke med mer 4 552, ,00 0, , , , Drift av klubbhus , ,00 Drift av skiløyper Rep. Vedlikehold utstyr 7700 Administrasjonsutgifter , , , , , , Bankgebyr 405,00 500, , ,00 318, ,00 Annonser med mer 7300 Jolekalender med mer 7 116, , , ,00 Tilstelninget med mer/møte 7400 Kontigentar 888, , , , , , Til gruppene , , , , , ,00 SUM , , , , , ,00 Driftsresultat 6 841,64 0,00 0,00 0,00 finansinntekter og kostnader Renteinntekt 3 418, , , , , ,00 SUM Årsoverskudd/underskudd kr ,79 kr , , , , ,00

20

21 Framlegg frå valkomiteen til Fyresdal symjeklubb: Val 2015 Styre Valperiode På val att Elisabeth Lund Taraldlien Elisabeth Lund På val for 1 år 2016 Taraldlien Sekretær Ingunn Lauvrak For 2 år 2017 Kasserar Ellen Sofie Skansen For 2 år 2017 Materialforvaltar Tobias Rosendahl Blei valt Kontaktperson Monica Aas For 2 år 2017 Vara Kristin Vedum For 2 år 2017 Inntektskomité Valkomité Margreet de Kruif Blei valt Titia van der Heide For 2 år 2017 Monica Sølyst For 2 år 2017 Gunhild Slyngstad For 2 år 2017 Roar Olsen For 1 år 2016 For ikkje å få utskifting på begge i valkomitene, har vi satt den ein på val att om eit år. Monica Aas går eit år for tidleg ut av valkomiteen, då ho går inn som kontaktperson. Monica Sølyst og Monica Aas(s)

22 Valgkomiteens innstilling Hovedlag FIL 2014 Leiar: Espen Valseth, for 1 År Sekretær: Hege Rokseth (på val i 2016) Kasserar: Elisabeth Gasman, for 2 år Trim kontakt: Anne Mette Momrak- - på val i 2015, kan ta attval Ski kontakt: Janne Teksle. Gjenvalgt. (på val i 2016) BIS kontakt: Anne Merethe Roed Momrak (for 2 år) Revisor: Øyvind Aas Vara medlem:1 Nils Kristian Moe, på val i 2016 : 2 Bente Aamlid. Gjenvalg, for 2 år Val kommite: 1 Erling Carlsen, for 3 år. : 2 Siv Frøydis Hansen- på val i 2016 : 3 Inge Aamlid å val i 2017P

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag

Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Årsmøte Slettaelva-Kvaløysletta idrettslag Sted: Linken Forskningsparken møtesenter Torsdag 29. april 2010 kl. 19:00 SAKSLISTE sak 1) sak 2) sak 3) sak 4) sak 5) sak 6) Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET Styret sin virksomhet Styret i idrettslaget har i løpet av 2013 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball

Stranda 20.8.2014. Klubbhandbok Stranda Fotball Stranda 20.8.2014 Klubbhandbok Stranda Fotball Innhald: 1.0 Innleiing s. 4 2.0 Organisasjonsdata s. 5 3.0 Klubben sin visjon & målsetjingar s. 6 4.0 Klubben sitt verdigrunnlag s. 7 5.0 Klubben si organisering

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Nr. 1 2010 35. Årgang

Nr. 1 2010 35. Årgang Nr. 1 2010 35. Årgang Leder n Da har vi kommet godt ut i det nye året. Aktivitetene på denne årstiden er i full gang både ute og inne. Det er tid for å stoppe opp og ta et tilbakeblikk på hva vi har gjort,

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer