ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG KL STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE"

Transkript

1 ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG KL STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar til å skrive under protokollen 4. Årsmelding fotballgruppa 5. Reknskap og budsjett fotballgruppa 6. Årsmelding symjegruppa 7. Reknskap og budsjett symjegruppa 8. Årsmelding BIS 9. Årsmelding Trimkontakten 10. Årsmelding skikontakten 11. Årsmelding bandygruppa 12. Årsmelding hovudlaget 13. Rekneskap og budsjett hovudlaget 14. Val i Fotballgruppa 15. Val i Symjegruppa 16. Val i Hovudlaget

2 Årsmelding 2014 Fotballgruppa Fotballskulen 2014 Styret i fotballgruppa har i 2014 vore: Leiar: Kjell Ove Homme Nestleiar/ Sekretær: Annveig Veum Aas Kasserar: Frode Wæthing Materialforvaltar: Geir Wæthing Styremedlem: Sven Erik Skomdal Styremedlem: Christian Homme (Oppmann A-lag, uten stemmerett, fram til sommaren) Valnemnd: Jørn Helge Krossli Vidar Holmgård Sigurd Skomedal Vara: Jan Erik Johannessen Styret har hatt 7 styremøte og handsama 60 saker. Det blei og i år som tidligare holdt eit informasjonsmøte med alle trenarar og oppmenn før sesongen starta. Dette er veldig nyttig då det kan vere nye som ikkje har hvert verken trenar

3 eller oppmann før. Og har då noko dei lurar på. Fotballgruppa og informerar om nye ting som har kommet. Som f.eks frå kretsen. Tidligare så har mi hatt eit evalueringsmøte på slutten av sesongen. Dette kutta mi ut i år. I staden så ville mi finne på noko nytt. Noke som viser at mi set pris på den innsatsen som alle som har eit verv i fotballgruppa gjer. Derfor inviterte mi alle som har hadde eit verv i fotballgruppa i 2014 sesongen m/følge + sponsorane m/følge til ein liten middag / fest på Nape. Det var totalt ca. 60 stk som blei invitert. Det kom ca.20 stk. Dette var ei vellykka tilstelning som alle var enige om at måtte gjentakast. Styret i fotballgruppa har ein stor jobb kvart å i Januar-Mars. Det er å få tak i trenerar og oppmenn. For 2014 sesongen så gjekk dette ganske greitt og mi fekk trenerar og oppmenn til alle aldersbestemte lag. Og mi trur alle var veldig nøgde med slik det blei. Så mi håpar det gjeng like greitt før 2015 sesongen. Det er i utgangspunktet uheldig at igjen av foreldra i ei slik gruppe kan stille opp som trener enten aleine eller sammen fleire. Vi arbeider heile tida for at så mange som mulig blir med på fotballen i bygda. Hovedsponsorar i fotballgruppa er: Bondal Motor AS Fyresdal Sag og Bygg AS Telemarksavisa I tillegg har vi sponsorkontrakter med: Sør Sparebank og SPAR, I slutten av april vart det gjennomført dugnad på fotballbanen og området rundt. Det vart rydda og raka, kiosken vart klargjort for sesongen, Det blei og servert pølse, brus og kaffe. Veldig bra oppmøte. Lagoppsumering. Vi hadde rundt 90 spelarar i aldersbestemte klasser fordela på 10 lag i serien. Sidan det ikkje blei nok spelerar for å stille eit G16 lag her i Fyresdal, så valgte noken av desse å reise til Åmdal/Tokke. Og spela der på eit samansatt 11`er lag med Fyresdal og Åmdal/Tokke. Dei andre laga spela 7 er og 5 er fotball, gutar og jenter frå 8 til 16 år. Mi hadde og litt for få spelerar (6 stk) til å stille eit G12 7`er lag då påmeldingsfristen var, men mi valgte å melde på eit alikavel. Tanken var då å bruke spelerar frå G10. Og det viste seg å vere ei rektig besluttning. Det kom til fleire spelerar etter kvart og på slutten av sesongen så var dei 11 stk spelerar. Det var og for få spelerar til eit J08 lag. Så der blei dei yngste jentene plasert med G08 slik at det her blei 2 stk G08 lag, og dei eldste jentene med J10. Dei aldersbestemte laga med 7er og 5er fotball spila mot lag frå Vest-Telemark regionen. Det var i år lettare å få tak i både trenerar og oppmenn til dei aldersbestemte laga. A-lag. Etter ein vellykka 2013 sesong for A-laget sø var det vilje til å satse på eit A-lag i 2014 saman med Åmdal/Tokke. På lista så var det ca 20 spelerar. Dette vart det då enighet om at var nok, forde om at ein viste at noken var usikre til haustsesongen p.g.a. skule og militære. Det blei gjort forsøk gjennom heile vinteren og vårsesongen med å få tak i ein trenar som kunne trene og lede laget under kamp. Men med lite midler til disposisjon til godtgjersle for ein slik trenar så vart det ikkje lett å få tak i trenar. Gjennom vinteren og vårsesongen så var

4 det 2-3 stk av spelerane som organiserte treningane og sto for laguttak. Og under nokre kampar så fekk dei og litt hjelp av dei litt eldre. Så savnet av ein fast trenar til A- laget var stort blant spelerane. Dette savnet viste seg og i både kamp og på treningar at dei mangla ein som var sjefen. På spelarmøte/ evalueringsmøtet etter vårsesongen så var viljen fortsatt stor for å prøve å fullføre sesongen. Men med nokre som reiste på skule, militære og noken valgte å melde overgang til andre klubbar så blei det vanskeleg å fortsette med eit A-lag i Fyresdal med kun spelerar. Så den 20. August måtte leiaren i Fotballgruppa sende den kipe mailen til fotballkretsen med beskjed om at Fyresdal måtte trekke A-laget frå serien. Dette resulterte og i ei bot på kr ,- Norway Cup. Det vart i år som tidligare bestemt at det var G14 og J14 som skulle reise på Norway Cup. Det blei meldt på eit G14 lag (10 stk) og eit J14 lag (9 stk). Som dykk sikkert veit så kom det inn ein terrortrussel mot Oslo eit par dagar før Norway Cup. Det blei då tatt eit inisjativ blant nokre foreldre til eit hastemøte med foreldra til dei spelerane som hadde meldt seg på til NC frå Fyresdal. Etter prat der så blei utfallet at nokre av jentene trekte seg på grunn av denne terrortruselen. Og dermed ikkje nok spelerar til å stille eit J14 lag på Norway Cup. Så J14 laget måtte trekkast frå Norway Cup. Det var og 2 stk gutar på G14 som og trekte seg. Men sidan det var 10 stk som hadde meldt seg så valgte trenar og oppmann å reise inn på Norway Cup med desse. Resultatet blei 3 tap i guppespelet, 1 seier i B-sluttspelet og til slutt 1 tap i B-sluttspelet. G14 med trenar og oppmann hadde nokre flotte dagar i Oslo under Norway Cup. Det å reise med ungdom frå Fyresdal inn til Oslo er aldri noko problem. Dei oppførte seg eksemplariske. TINE Fotballskulen vart i år gjennomført for 8. gong med stor suksess her i Fyresdal. Totalt var det ca 100 ungar, som var med på 3,5 dagar med masse fotball. Det blei i år flytta til den fredagstermiddagen som skulen slutta, og var då fram til og med Måndag. Olav Inge Nordbø, Linda Aas, Klara F. Nordbø og Evy Aamlid hadde også i år hovedansvaret for dette arrangementet. Lokale ungdommar stiller opp som trenarar, dette er kjempe bra. Vi klara oss i år uten hjelp frå Grenlands klubbane mi tidleggare he støtta oss på. Dette har blitt eit gjennomprøvd kvalitets produkt etter kvart. Takk og til alle som stiller opp som ledere og dugnads hjelp i denne hektiske veka i juni kvart år. Besøk frå Colchester fotball akademi. Sondag den 26. Oktober var Fyresdal fotballgruppe så heldig å få besøk av Tony Ashby frå Colchester fotball akademi i England. Her inviterte mi og foreldre og trenerar til å komme å sjå på og kanskje få nokre nye innputt og idear. Men og for å sjå korleis dei bl.a. trenar born /ungdommar i England. Oppsluttninga var ikkje så veldig stor, men takk til dei som møtte. På denne treninga med Tony så møtte det opp 18 stk gutar og jenter frå års klassene. Tony hadde ei 2 timars treningsøkt med spelerane. Så spelerane var ganske slitne etter denne treninga. Etter treninga så hadde Tony eit ca. 1 times foredrag der både spelerane, foreldre og trenerar hadde anledning til å komme å høyre på. Han fortalte her litt om akademiet, korleis dei trena

5 og plukka ut spelerar til akademiet o.s.v. Dette var veldig interessant både for borna og dei vaksne som møtte. Tony Ashby er ein av ca. 20 trenerar med høgast trenarutdanning i England. Og er ein av lederane ved Colchester fotball akademi. Så han hadde mykje fotballkunskaper å lære vekk denne dagen. Tony Ashby og gjengen Oppsummering, planar framover sesongen har også i år vert eit bra år for fotballen i Fyresdal. Med fotball i nesten alle alders klasser. Forde om ein kanskje ser ein litt tendens til nedgang, så håpar mi at det he med variasjonar i årskulla. Kiosken på klubbhuset er som tidligare veldig populær blant både unge og gamle. Også i år har vi hatt kiosken åpen kvar gong det har blitt spelt kamp på banen. Dette er eit veldig populært tiltak som også gjev nokre kroner ekstra i kassa. Og som gjer at foreldre kan møtas på fotballbanen om felles interesse, dette lagar eit godt miljø for oss alle. Både kiosk, ball/utstyrsrommet og kontoret er ferdig i klubbhuset. Det som gjenstår er å få gjort ferdig 2. etg. I klubbhuset. Når dette blir ferdig så håpar eg at dette kan bli ein møte plass der ein bl.a kan sjå fotballkampar på TV, ha sesongavsluttningar, møter og liknande. Fotballgruppa valgte og før 2014 sesongen å kjøpe inn nye draktsett gjennom SPAR til alle aldresbestemte lag i Fyresdal. Dette såg mykje betre ut nå når alle har same drakt, shorts og sokkar.

6 Fotballgruppa har i år valgt å bli med i 2 stk prosjekter: Det eine eit Kvalitetsklubb prosjekt som er i regi av Norges fotballforbund og Telemark fotballkrets. I Telemark så blei det valgt ut 6 klubbar etter innsendt søknat. Fyresdal vart så heldige å bli ein av desse 6 klubbane. KK prosjektet går ut på å legge ting litt meir i system. Ha ting nedskrive. Det som har hvert hovedfokuset i forbindelse med KK prosjektet i Fyresdal nå i 2014 er å lage ei klubbhåndbok for Fyresdal fotballgruppe.. Neste steg i prosjektet er å lage ein sportsplan for Fyresdal fotballgruppe. Det andre prosjektet er Prosjekt Vest Telemark. Her har 7 klubbar i Vest Telemark (Fyresdal, Åmdal/Tokke, Kviteseid, Vinje, Seljord, Rein og Dyre Vaa) gått saman og starta Prosjekt Vest Telemark. PVT har ansatt Øyvind Kili frå Vinje i ei 50% stilling som teknikktrenar/trenarkoordinator. Øyvind reiser rundt i dei 7 klubbane og har teknikktrening med spelerane ein kveld annankvar uke. Planen er og å arrangere trenarkurs. Det er og snakk om å få til eit sonelag i Vest Telemark. Tanken er for J12/G12 Det å vere med i dette prosjektet kostar litt for klubbane, men mi trur det er viktig å bruke pengane på spelerane. Og å prøve å skolere fleire trenerar. Så mi håpar at spelerar og foreldre kan dra nytte av dette. Prosjekt PVT søker og om sponsormidlar for å dekke noko av utgiftene til dette prosjektet. Som bl.a. lønn og kjøyregodtgjersle. Pr. i dag så har PVT fått inn kr ,- pr. år i 3 år frå Statkraft. Samt kr ,- frå Sør Sparebank. Støtta frå Sør Sparebank fekk vi gjennom Sørfondet som ei gåve. Dette kun ved ein hendvendelse lokalt og ikkje gjennom noko søknad Det å vere med på desse 2 prosjekta i tilleg til vanleg drift av fotballgruppa tek mykje tid. Så Svenn Erik og Kjell Ove sa seg villig til å ha hovudansvaret med organiseringa og oppfølginga av PVT. Økonomi Resultatregnskapet for 2014 syner eit overskot på ,05,-. Klubben har fått utbetalt uteståande kr ,- i tippemidlar. Ferdigstillelsesattest og godkjent rekneskap for klubbhuset er levert. Vi søkte også om mva-refusjon for utgifter til bygget, der fekk klubben kr ,- i mvarefusjon. Klubben har ein sunn økonomi, med eit bankinnskot den på kr ,- og uteståande fordringar på kr ,- som gir oss sum omløpsmidlar på kr ,-. Fotballgruppa gjekk og til innkap av ein plenklyppar for å klyppe både Gimle stadion og Dynga. Denne kom på ca. kr ,-. Mi søkte FIL om støtte til dette og fekk her kr ,-. Så tusen takk til FIL for den støtta I kulturmidlar, LAM midlar og Grasrotandel så fekk fotballgruppa ca. kr ,- i kulturmidlar, ,- i LAM-midlar og kr ,- i grasrotandel. Til slutt ei stor takk til alle foreldre og dei voksne som ikkje har born med i Fotballen i Fyresdal som stiller opp på dugnad, og hjelper til med alt frå kiosk salg, køyring på kamp, vere trenerar og oppmenn, val komiteen, basarkomiteen, fotballskule komiteen. Utan dykk så hadde mi ikkje hatt det så bra som mi he det i dag. Stå på vidare.

7 Eg vil med dette takke for meg som formann dette året. Dette året har det vore mykje aktivitet rundt fotballen i Fyresdal. Og eg synes det er veldig interessant og ikkje minst moro å få lov å vere med på. Men føler nå etter dette året at ein har litt behov for ei pause. Eg har sagt meg villig til å vere med i både Kvalitetsklubb prosjektet og i PVT då eg synes dette er nokre interesange prosjekt å vere med på. Det har og vert viktig at vi har klart å halde på aktiviteten blant dei unge, samtidig med alt dette har vi klart å halde ein sunn økonomi i gruppa. Vil og ønske den nye leiaren og styret lykke til med vidare arbeid i fotball gruppa, der er nok å ta tak i så bare stå på. Fyresdal 5. Januar Kjell Ove Homme Geir Wæthing Anveig Veum Aas Sven Erik Skomdal Frode Wæthing Christian Homme (A-lag)

8 Budsjett - Fotballgruppa 2015 Tekst Rekneskap 2013 Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter 3110 Kiosksalg , , , Fotballskulen , , , Trenings- og instruksjonsinntekter , , , Basar intekter , , , Sponsorinntekter , , , Kommunale tilskot , , , Andre tilskot , , ,00 Sun driftsinntekter , , ,00 Driftsutgifter 4110 Innkaup til kiosk , , , Fotballskulen , , , Driftsutg. A-lag/trening- og instruksjon , , , Basar med meir 8 570, , , Materiell og utstyr , , , Premiar 4 174,00 0, , Kretsstevner/ mesterskap , , , Dommarutgifter , , , Renhold 2 094, , , Drift av bane/andre anlegg , , , Andre kostnader 1 031,79 0, , Rekneskapshonorar 7 484, , , EDB/Data 5 146, , , Møter/Kurs/oppdatering mv 392, , , Porto/ Kopiering 624,00 63,00 500, Øreavrunding 0,00-3,38 0, Forsikringspremier , , , Sosiale kostnader , , , Bankgebyr 1 339, , ,00 Sum driftskostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT , , , Renteinntekter 4 138, , , Andre finansinntekter 329,00 340,00 300, Rentekostnader -384,00 0,00 0,00 Finansintekter og kostnader 4 083, , ,00 Resultat , ,05 0,00

9 FYRESDAL SVØMMEGRUPPE ÅRSMELDING Styret Funksjon Leder Kasserer Materialforvalter Vara Oppmann Valgkomite Navn Erling Carlsen Lillian Breivik Tobias Rosendahl Monica Sølyst Skomedal Karianne Noraberg Monica Aas Monica Sølyst Skomedal Styret har hatt et godt samarbeid, hatt 6 styremøter og behandlet 43 saker. Leder Erling Carlsen har sittet i styret til Fyresdal Idrettslag. 2. Medlemstall Vi hadde pr totalt 29 stk medlemmer. Det har vært en fin rekruttering av de yngste f og Treningsopplegg Vi har hatt inndeling i 3 partier svømmere hele året.. Gruppe C er rekrutter, gruppe B noe mer erfarne svømmere som trener 1-2 ganger i uken og gruppe A trener 4 ganger i uken eller mer. I mars dro vi på treningshelg til Rjukan med svømmmere og søsken og foreldre. Kari Anne Haakanes, leder i Rjukan, svømmeklubb hadde laget et flott opplegg til oss. En god blanding av trening og konkurranser og en ettermiddag i alpinbakken på Møsvatn. Vi overnatta på Skinnarbu høyfjellshotell. Første helga i oktober dro vi på treningshelg til Kristiansand.Fredag til søndag.flott å få trene i Aquarama. De hadde lagt forholdene godt til rette for oss der.badelandet ble veldig populært. Vi var 11 svømmere og med foreldre og søsken var vi alt 25 personer. Vi overnattet på First Hotel i Dronningensgate. A-gruppa var ikke med, de hadde en egen samling i Danmark. 4. Trenere/instruktører Tilgangen på trenere har til tider vært en utfordring. Men fra høsten 2014 har vi hatt 5 trenere som har gjort en svært god jobb for oss.de har bidratt med gode treningsopplegg og skaper et godt miljø i gruppa.. Trenere har vært :Lillian Breivik, Kari-Anne Noraberg, Åse Kiland, Monica Aas og Jan Tore Åmlid Vi har tatt 3 trenermøter i løpet av året.tidlig vinter,vår og høst for å diskutere og evaluere treningsopplegg, trenerturnus, stevnedeltakelse og annet.

10 5. Dommere Svømmegruppa har pr ingen autoriserte dommere.dette er en utfording vi må ta tak i dersom vi skal ha som mål å kunne arrangere svømmestevner framover. 6. NSF Svømmeskole Svømmeskoleansvarlig har vært Janne Teksle. NSF Svømmeskole er viktig for videre rekruttering til svømmegruppa,men særlig også for å gi grunnleggende vanntilvenning og svømmeopplæring til de yngste i bygda. Janne Teksle arrangerte svømmeskole over 12 kvelder i November Desember med god hjelp av Yngve og Gaute Teksle. Svømmeskolen har fått mange positive tilbakemeldinger med ønske om en fortsettelse i Kursing Tilgang på trenere og utdanning av trenere er en kontinuerlig utfordring. Dette ønsker vi skal være et satsningsområde for svømmegruppa. Vi var heldige og fikk Per Irgens til å holde videregående instruktørkurs for oss over to kvelder i mars. Der deltok 6 stykker fra svømmegruppa. Dette var nyttig, praktisk og inspirerende for de som deltok. Svømmegruppa har også arrangert livredningskurs for skole, barnehage og svømmegruppa. Christin Lindberg Skansen har den nødvendige autorisasjonen fra NSF til å gjennomføre kurs. Hun har ledet dette kurset over to kvelder i september og oktober høsten Foreldremøter Det har ikke vært noen foreldremøter i Stevner Vi har arrangert 4 klubbstevner i løpet av året. Dette har vi gjennomført sammen med trenerne og foreldregruppa. Klubbstevne er med på å gi svømmerne opplæring i hva som skjer på et svømmestevne. Det gir også øving i ulike prosedyrer i sammenheng med stevne samt at man får vist foreldregruppa hva de har lært og egen framgang. Dette året arrangeret vi et et rekruttstevne 27 april, i stedet for den tradisjonelle Brystcupen. Stevnet var vellykket, men det var få utenbygds svømmere utenfra. Poseidon var representert og gav oss gode tilbakemeldinger på arrangementet. I sesongen har svømmerne deltatt på følgende stevner: Januar: Trøndersvøm, Trondheim Februar:LÅMØ, Grimstad Mars: Poseidon Tyr Cup, Porsgrunn April: Fyresdalsvøm. Rekruttstevne April: Marienlyst Open, Drammen Mai Agdermesterskapet, Mandal Mai; Bergen Swim Festival Juni: Aquarama Open, Kristiansand November:Terje Vigen,Grimstad og November:Aadventsvøm, Sandefjord Desember: Møglestu,Sprint og stafett,lillesand. Våre svømmere i A-gruppa gjør seg bemerka med gode resultat og imponerende framgang i bassenget. De har oppnådd svært gode resultater både i LÅMØ og i nasjonale stevner. Åshild kvalifiserte seg til deltakelse i junior-nm i butterfly.

11 10. Aktiviteter Sesongen har vært preget av stor aktivitet i svømmebassenget. Svømmegruppa har faste treningskvelder mandag og torsdag. Høsten 2014 har vi også startet opp med treninger fra på lørdager. Skal man bli god i svømming må man trene mye og noen svømmer adskillige km i uka. Vi har hatt 2 kvelder med barneidrettskolen med godt oppmøte. Kommunen gir oss god tilgang til bassenget for trening, stevner og kursvirksomhet.dette er viktig for oss og gir Fyresdal svømmegruppe et fortrinn sammenlignet med andre klubber rundt om i distriktet. Sosialt arrangement i forbindelse med sesongavslutning, pizza på Meieriet med utdeling av T-skjorter for god innsats og gode resultater. 11. Dugnad Svømmegruppa sine inntektsbringende dugnader har vært salg av dopapir og tørkeruller i mars/april, og nytt dopapirsalg i november/desember. 12. Økonomi Svømmegruppa har balanse i økonomien, men dette året har vært mer krevende for oss økonomisk på grunn av stor aktivitet. I 2014 har vi et underskudd på 4000 kr. Utgiftene har vært kr. Treningsleir til Rjukan og Kristiansand kostet oss kr og stevndeltakelse har kostet gruppa kr. Samla inntekter viser kr. Inntektene på dugnadene har vært litt lavere enn budsjettert. Dopapirsalget har gitt oss kr i netto fortjeneste. Støtte fra kommunen og LAM-midler Samla sponsorinntekter 2014 har vært kr. Dette har vært viktige støttespillere for svømmegruppa : Sparebanken Sør BEST, Moland Auto A/S, Fyresdal Telemark Lys A/S, Fyresdal SPAR, Fyresdal Mat AS Fyresdal Sag og Bygg Kviteseid Rørhandel National Oilwell Varco Kile Håndlaft Fyresdal februar 2015 Erling Carlsen Lillian Breivik Tobias Rosendahl Karianne Noraberg

12 Fyresdal Symjegruppe Regnskap Budsjett Netto kiosksalg Stevneinntekter Loppemarked/basar - - Sponsorinntekter Dopapir salg Kommunale tilskudd Renteinntekter Sum inntekter Trening og instruksjonskostnader Lisensar Klubbstevner Deltagelse på andre stevner Representasjonstøy Premiar Treningsleir Materiell, utstyr Kontingentar Administrasjonsutgifter Sosiale kostnader Bankgebyr Sum kostnader Overskudd Bank innskudd Lager av dopapir (60 pk a 150) Fordring (Idrettslaget) Egenkapital

13 Årsmelding for Barneidrettskulen 2014 Det har delteke 28 barn, og oppmøte har vore frå 1 til 16 per gang. Viser vidare til programmet for denne sesongen som ligg på heimesida til kommunen og idrettslaget. 5- åringar: 9 stk. 6-åringar: 6 stk. 7-åringar: 6 stk. 8-åringar: 7 stk. Det er gjennomført 16 kveldar og ulike aktivitetar har vore topptur, riding, fotball, turn, barnegym, innebandy, handball, klatring, symjing, sykling, og nissemarsj. I år har det vore jamt godt oppmøte utanom toppturen saman med Topptur-gruppa til Geitnetten der det møtte opp berre eit barn i aldersgruppa for barneidrettskulen. Det var nok fleire av dei aktuelle barna som spelte fotballkamp den ettermiddagen. Neste sesong tenkjer eg det kan vere aktuelt med berre ein topptur som allereie er planlagt i september som ein fellestur med Toppturgruppa med fleire i «Friluftslivets år». Innebandy vart avlyst ein gong pga av eit julearrangement som vart arrangert på same tidspunkt. Mørketur på Momrak vart det ikkje denne sesongen, men det er planlagt å gjennomføre det neste sesong der ein inviterer inn også andre aldersgrupper denne kvelden og har det som eit arrangement i «Friluftslivets år». Vi avslutta med nissemarsj siste gongen før jul, der både store og små i alle aldrar kunne møte opp. Den vart flytta frå til pga juleavslutning for småsteget. Vi gjekk i fakkeltog frå samf.huset til pleie- og omsorgssenteret (POS) der vi song julesongar. Etterpå samla vi oss rundt bålpanna ved gapahuken nedanfor POS og hadde utdeling av nissemarsjmedaljar m.m, klementiner, nysteikte lappar, kakao og kaffi. Det var totalt 9 ungar (inkl. småsysken) + vaksne som deltok. Neste sesong vert også dette eit arrangement i «Friluftlivets år». Tusen takk til alle som har stilt opp som instruktørar. Fyresdal, Evy Katrin Aamlid Barneidrettskulen

14 Referat Skikarusell Det har blitt arrangert skikarusell 7 tysdags kveldar på Øyane Skistadion. Janne Teksle og Tone Susanne Kvasjord stod for arrangering, med villige foreldre på laget Fyrste kvelden markerte me The World Snow Day, med utdeling av buff til alle deltakerar. To av kveldane har det vore Telenorkarusell,og nytt i år her, med startnummer og tidtaking. Me søkte og fekk tilsendt diplomar, premiar( i år beltedrikkeflasker), flagg og start nummer ( for lite, skulle hatt 65). Dette blei arrangert med god hjelp av skiskytarlaget dei to siste gongene av skikarusellen. Her var me avhengige av 4-5 ekstra folk, til start, skrive lister, ut med skilt i løypa, tidtaking (helst 2), samt samle inn og sortere startnummer. Stort sett har det vore mellom ungar, og kvar kveld har det blitt utdelt saft, kaffi og fyra i bål panna. Det vart handla inn på matkroken. Tone Susanne har stilt opp med lister over kvart alders trinn, 3-16 år. Perfekte forhold i løypa i år! Helsing ref. Tone Susanne Janne Teksle

15 Årsmelding Bandygruppa Fyresdal Idrettslag Vi har hatt to innebandytreninger hver uke, unntatt 3 mnd på sommeren. Oppmøte har variert fra Vi bare spiller, har det gøy og får god trim. Elisabeth Gasmann

16 Årsmelding for Fyresdal Idrettslag 2014 Styret i FIL 2014 har vore: Leiar Skrivar/nestleiar Kasserar BIS-kontakt Trim-kontakt Styremedlem Skikontakt Varamedlem Revisorar Valkomitè Olav A. Veum Hege Rokseth Espen Valseth Evy Aamlid Anne Mette Momrak Kjell Ove Homme fotballgruppa Erling Carlsen svømmegruppa Janne Teksle Nils Kristian Moe Bente Aamlid Kjersti Bergland Dag Kjetil Lund Margreet De Kriuf Siv Frøydis Hansen Inge Aamlid Idrettsåret 2014 har på ny vore prega av stor aktivitet på idrettsfronten i Fyresdal. Fyresdal Idrettslag (FIL) er Fyresdals største og kanskje mest aktive organisasjon. Den store dugnadsinnsatsen som kvart år leggast ned sikrar stor aktivitet og eit mangfaldig tilbod til store og små i bygda vår. Takk til alle som har lagt ned ein innsats i året som gjekk. Frivillig innsats er kanskje den faktoren aleine som betyr mest for at vi skal ha eit aktivt og godt idrettstilbod i Fyresdal. Styret i FIL har hatt 5 styremøter og eit møte for å fordele tippemidlar og Lam midlar. Medlemsmassa i FIL er relativt stabil med ca 300 medlemmar i Det har gjennom fleire år vore ei utfordring å få ei god registrering av medlemmar, og ikkje minst sikre at dei som skal får betalt kontingent. Dette er viktig for klubbens økonomi, men også for å sikre at dei forsikringsordningane vi har er gyldige. Det er i løpet av året innført fleire nye kanalar for å nå medlemmane. Vi har nytta både post og kommuneinformasjon. Medlemsregistreingssystemet KlubbAdmin er tatt i bruk, men det visar seg vanskeleg å få dette til å fungere. Ein er difor attende på manuell utsending av faktura. Arbeidet gjennom Fyresdal Idrettsråd er også ein viktig arena for FIL. Det har vore tilsaman 5 møter i 2015, der styret har vore representert på alle. Idrettsrådet er eit felles organ for all

17 idrett i kommunen som er organisert i Noregs Idrettsforbund. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendast til kommunen gjennom Idrettsrådet. Idrettsrådet har ei stor oppgåve i å foreta prioriteringar på vegne av idrettslaga/gruppene. Dette gjeld særleg fordeling av LAM midlar (lokale aktivitetsmidlar), som ein får tildelt på bakgrunn av medlemstal samt uttale til plan for idrett- og kulturbygg. Leiar i FIL Olav A. Veum, har vore leiar i idrettsrådet sidan mai I tillegg til dei faste sakene har saka om bygging av ny fleirbrukshall vore ei viktig sak for både idrettslag og idrettsråd i Saka har hatt stort fokus i mange år, men 2014 vart året då vi opplever at saka løsna skikkeleg politisk i Fyresdal. FIL gav ei uttale frå sitt årsmøte i 2014 retta til kommunestyret i Fyresdal. Det er difor med glede vi no kostaterar at bygging av hall ligg inne i kommunens økonomiplan for neste 4- års periode. I tillegg har den langsiktige planen for idrett- og kulturbygg blitt rullert i 2014, for endeleg handsaming i I denne har heile anleggsstrukturen for alle idrettane i Fyresdal blitt vurdert. Vi konstaterar med glede at planen held fram ny fleirbrukshall som fyrste og viktigaste prioritering. FIL har avgitt høyringsuttale som i store trekk stør framlegg til plan. I regi av Fyresdal idrettsråd vart det i 2013 sett i gang eit stort aktivitetsprosjekt Aktiv = Fyresdal. Prosjektet har fleire delprosjekt, mellom anna knytta til utvikling av Hamaren friluftsområde samt delprosjekt for å få ei større grad av integrering og inkludering av barnog unge i fritidsmiljøet i Fyresdal. Leiar har vore med på fleire møte i prosjektsamanheng, og prosjektleiar for inkluderingsprosjektet har presentert prosjektet for styret i FIL. Arbeidet er følgd opp gjennom 2014, med kontaktmøte direkte med styret i FIL men også i form av møter direkte med gruppene. Vi ser konturane av mange positive aktivitetar der idrettslaget blir involvert. Prosjektet avsluttast i Vi ser at eit tett samarbeid mellom det offentlege, fritidsorganisasjonar og foreldregruppene vil bli svært viktig dersom ein skal lykkast. FIL har også i 2013 gjennomførte eit jolekalendersal. Alle kalenderane (500 stk) vart selt før jol. Kalendersalet gir FIL ei kjærkomen inntekt. Vi vil nytte høvet til å takke alle som bidrog både med sal av kalenderane og ikkje minst med flotte gevinstar. Hovudaktivitetane i idrettslaget er fortsatt fotball og symjing, og desse 2 undergruppene har fått mesteparten av kulturmidlane me har til disposisjon. Barneidrettsskulen, skikarusellen, toppturaktivitetar, badminton og multisport er òg aktivitetar som dreg mange, og bidreg til ein stor mangfald i aktiviteten. Vår nye gruppe, bandy, har etablert seg som eit populært tilbod for vaksne. Vi i fekk i 2014 inn kr i kulturmidlar frå Fyresdal kommune. Grasrotandelen går opp til ca. kr ,- Desse midlane har blitt fordelt på dei ulike gruppene i FIL. Vi fekk ca i LAM midlar + kr ,- som skal øyremerkast lagdressar. Årsresultatet til FIL i 2014 var eit overskot på ca. kr.5.885,-. Styret vurderar at grunnlaget for vidare drift er godt tilstades. For sportslege resultat, syner vi til årsmeldingane frå dei enkelte gruppene. Det er gjennom året 2013 oppnådd gode resultat og store prestasjonar både individuelt og i lagssamanheng. Vi håpar alle lar seg inspirere av våre flotte utøverar, har glede av det sosiale idretten gir og ikkje minst har glede av den flotte helsemessige gevinsten vi får gjennom idrettsarbeidet.

18 Fyresdal 29. januar 2014 Styret i FIL v/ Leiar Olav A. Veum Sak til årsmøtet: Innebandylag Resolusjon Fleirbrukshall i Fyresdal

19 idrettslaget-rekneskap og budsjett Konto Regnskap 12 Budsjett 13 Regnskap 13 Budsjett 14 Regnskap 14 Budsjett 15 Driftsinntekter 3110 Sponsor, reklame , ,00 0, , , Dugnader m.m Norsk tipping , , , , , , Kommunale tilskot , , , , , , Tilskot fra Norges Idrettsforbund , , , , , , Ta-trimmen 2 620, , , ,00 0, , Bispevegsmarsen , ,00 0, , ,00 0, på toppturar 1 500,00 0,00 600,00 0, Medlemskontigentar , , , , , , Kontingent aerobik 1 247, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Jolekalender m.m , , , , , , Tilstellningar, arrangement , ,00 0, ,00 0,00 0, Barneidrettskulen 0, , , , ,00 0,00 Sum , , , , , ,00 Driftskostnadar Materiell/utstyr 4110 Ta-trimmen 4 500, , , ,00 0, , Trim/aerobik 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Bispevegmarsjen , , , , ,00 0, Ski , , , , , , på toppturar 4 696, ,00 0,00 0, Tilstellningar, arrangement 6 321, ,00 0, ,00 0, , Barneidrettsskulen 1 465, , , , , , Jolekalende, lotteri 7 680, , Multigruppa 2 792, ,00 Sosiale kostnader 0, ,00 0, ,00 Godgjersle/Tapt arbeidsfort. Investering i bane/andre anlegg Investering i utstyr 0, ,00 0, , Drift av ljosløype/garderobar , , , , , ,00 Drift av treningsbanar 6601 Leige av hoppbakke med mer 4 552, ,00 0, , , , Drift av klubbhus , ,00 Drift av skiløyper Rep. Vedlikehold utstyr 7700 Administrasjonsutgifter , , , , , , Bankgebyr 405,00 500, , ,00 318, ,00 Annonser med mer 7300 Jolekalender med mer 7 116, , , ,00 Tilstelninget med mer/møte 7400 Kontigentar 888, , , , , , Til gruppene , , , , , ,00 SUM , , , , , ,00 Driftsresultat 6 841,64 0,00 0,00 0,00 finansinntekter og kostnader Renteinntekt 3 418, , , , , ,00 SUM Årsoverskudd/underskudd kr ,79 kr , , , , ,00

20

21 Framlegg frå valkomiteen til Fyresdal symjeklubb: Val 2015 Styre Valperiode På val att Elisabeth Lund Taraldlien Elisabeth Lund På val for 1 år 2016 Taraldlien Sekretær Ingunn Lauvrak For 2 år 2017 Kasserar Ellen Sofie Skansen For 2 år 2017 Materialforvaltar Tobias Rosendahl Blei valt Kontaktperson Monica Aas For 2 år 2017 Vara Kristin Vedum For 2 år 2017 Inntektskomité Valkomité Margreet de Kruif Blei valt Titia van der Heide For 2 år 2017 Monica Sølyst For 2 år 2017 Gunhild Slyngstad For 2 år 2017 Roar Olsen For 1 år 2016 For ikkje å få utskifting på begge i valkomitene, har vi satt den ein på val att om eit år. Monica Aas går eit år for tidleg ut av valkomiteen, då ho går inn som kontaktperson. Monica Sølyst og Monica Aas(s)

22 Valgkomiteens innstilling Hovedlag FIL 2014 Leiar: Espen Valseth, for 1 År Sekretær: Hege Rokseth (på val i 2016) Kasserar: Elisabeth Gasman, for 2 år Trim kontakt: Anne Mette Momrak- - på val i 2015, kan ta attval Ski kontakt: Janne Teksle. Gjenvalgt. (på val i 2016) BIS kontakt: Anne Merethe Roed Momrak (for 2 år) Revisor: Øyvind Aas Vara medlem:1 Nils Kristian Moe, på val i 2016 : 2 Bente Aamlid. Gjenvalg, for 2 år Val kommite: 1 Erling Carlsen, for 3 år. : 2 Siv Frøydis Hansen- på val i 2016 : 3 Inge Aamlid å val i 2017P

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.04.2016 Tid: 19:00 21:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fyresdal Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fyresdal Idrettslag Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fyresdal Idrettslag Styret viser til innkalling til årsmøte på heimeside den 12.01.2017 og i kommuneinformasjonen for februar. Årsmøtet avhaldas den 28.02.2017

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har

Årsmelding Internettsida til laget har fått ein fin form, og Norunn Skretting har ansvaret for å fylgja opp denne. Det har Årsmelding 2010 Brusand idrettslag har hatt eit godt driftsår i 2010, med svært god inntening. Det har vore auka inntekt på mange, også nye områder, som gjer at det er god økonomi i laget. Gode rutinar

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:35 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 30.03.2017 Tid: 19:00 19:35 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Olav

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Handball. Årsmelding 2015

Handball. Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Årsmøtesaker: 1. Valg av møteleiar. 2. Valg av referent. 3. Godkjenning av møteinnkalling. 4. Gjennomgang av årsmelding. 5. Informasjon om økonomien i gruppa. 6. Valg 7. Eventuelt (Saker

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag

Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag Årsmelding 2012 Rubbetadnes Idrettslag RIL har hatt nok eit aktivt år. Me har hatt mange arrangement, treningar, konkurransar og kampar. Både RUBBHALLEN og KUNSTGRASBANEN har husa mange treningsglade medlemmar.

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2016 ÅRSMELDING IL JOTUN Symjegruppa for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.09.2015 Tid: 20:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 25.01.2018 Tid: 19:00 19:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Nils

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010)

Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Handlingsplan 2010-2013 (forslag vedtatt på årsmøte 11.03.2010) Prioriteringar for BIR i perioden er - Finansiering av tippemidlar - Vedlikehald av anlegg - Opplæring av personar med verv Finansiering

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer