INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner."

Transkript

1 Nr Mulige tiltak mot ungdomsulykker To tiltak mot trafikksulykker som involverer unge bilførere, fremstår ifølge artikkelforfatteren som spesielt lovende: Mer omfattende kjøretrening før førerprøven, og begrensninger på førerkortet den første tiden etter førerprøven. Av Fridulv Sagberg Gangfelt som tjener sin hensikt Supplerende tiltak, som trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan gjøre gangfelt sikrere, ifølge artikkelforfatterne. De ser også vedlikehold som viktig, men skriver: «Inspeksjon av eksisterende gangfelt i blant annet Oslo viser at mange gangfelt er dårlig vedlikeholdt.» Av Michael W. J. Sørensen og Tanja Loftsgarden Luftsport Luftsportsmiljøet i Norge: Til glede for utøveren, til nytte for samfunnet Av Joachim Rønnevik og Anne Gjerdåker Reisevaner Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009: Flere bor i husholdning med to biler og mange har et bedret kollektivtilbud Av Liva Vågane 15 Bilder fra en reise Kronikk Den miljøvennlige traileren Av Idar Mo Pasienttransport Hardere konkurranse om pasienttransporten: Kan gi svekket drosjetilbud i distriktene Av Jørgen Aarhaug, Oddgeir Osland og Frode Longva Luftkvalitet Godluften som forsvant Av Are Wormnes 1 Bybanen og inhabilitet: Ta ballen ikke mannen Av Arvid Strand 19 Socialstyrelserapport om busskrascher i Sverige: Medierna har bättre information än sjukvården satsa mer på medierna nu Av Jörgen Lundälv 20 Fiksjoner og virkelighet i lastebilnæringen: Langtransportsjåfører i Hollywood og i Norge Av Thorkel Christie Askildsen 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 Samferdsels aktuelt 21 Ringeriksbanen, noen presiseringer Av Kjell Werner Johansen 22 Utfordringer med sanntidsinformasjon Av Torbjørn Barslett Samferdsel / 1 / 2011 / 3

2 Nr Ulike TT-tilbud i ulike fylker «Fylkespolitikerne prioriteter sine funksjonshemmede innbyggere svært ulikt når det gjelder støtte til transport,» skriver artikkelforfatteren etter å ha sett nærmere på hva TT-ordningen tilbyr brukere i ulike deler av landet. Av Gisle Solvoll Transport, klima og jakt på løsninger «Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig,» skriver artikkelforfatterne etter å ha deltatt på den nylige TEMPOkonferansen i Oslo. Av Vibeke Nenseth og Lasse Fridstrøm Transport og økonomi Transportøkonomisk forskning i Norge: Gode grunner til å bringe resultatene ut i verden Av Thor Erik Sandberg Hanssen og Terje Andreas Mathisen Mange transportører sender regningen videre: Bomprisøkningen i Oslo rammer transportkjøperne Av Åse Nossum og Line Bakken 15 Broen over Kwai Infrastruktur Myndighetene sier A, men ikke B: Dårlig vedlikehold undergraver syklismen Av Michael W.J. Sørensen 13 Reisevaner Storbyfolk reiser mest miljøvennlig Av Liva Vågane Ny studie viser: Hver tredje drepte bilfører var ruset Av Hallvard Gjerde 1 Interkontinentale ruter: OSL, en taper i luftkampen Av Bjørn Leander, Martin Langaas og Henrik Jacobsen 19 Bybanestriden i Stavanger: Enig i at det bør være en betydelig takhøyde, men Av Trond Nerdal 20 Offentlige kjøp av varer og tjenester: En altfor lite brukt vei til innovasjon i næringslivet Av Daniel Ras-Vidal og Klaus Værnø 22 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål og 3 svar 24 Samferdsels aktuelt Trafikk og miljø Avgassutslipp og kjøretøy: Vanskelig kamp mot dårlig byluft Av Rolf Hagman 21 Barn blir uansvarliggjort i trafikken Av Sture Ellingsen 22 Nasjonal transportplan-revisjonen (NTP) : Mye bra, men også skrivebordsfantasier Av Erling Sæther Samferdsel / 2 / 2011 / 3

3 Nr Færre ulykker i dårlige tider Økonomiske konjunkturer har bidratt til den gunstige trafikksikkerhetsutviklingen i Sverige, ifølge artikkelforfatteren. Han forklarer at mange av de mest risikoutsatte trafikantgruppene ikke minst arbeidsledige ungdommer kjører mindre i nedgangstider. Av Torkel Bjørnskau Nye bilers bidrag til lavere dødstall I løpet av et tiår har antiskrenssystemer, kollisjonsputer og bilbeltevarslere sammen med annet som har gjort bilene sikrere enn før bidratt til å forhindre at flere enn 600 personer er blitt drept eller hard skadd i trafikkulykker i Norge, anslår artikkelforfatteren. Av Alena Høye Ungdommer i dødsulykker: Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv Av Michael W.J. Sørensen, Tor-Olav Nævestad og Torkel Bjørnskau Elektronisk kant- og midtlinje kan redde mange liv Av Anders Godal Holt og Morten Welde 1 20 Gale tidsverdier kan spenne bein under nysatsing på kollektivtrafikk Av Bård Norheim og Alberte Ruud Ikke nødvendigvis enkelt å iverksette, men: Endret skatte- og avgiftssystem kan gi mer miljøvennlig transport Av Tanja Loftsgarden, Jørgen Aarhaug og Jan Usterud Hanssen Kollektivtransport Singapores transportsystem: Avansert, men er det bærekraftig? Av May Hald En ikke helt umulig tanke: «Klimanøytral» busstrafikk i 2020 Av Njål Arge og Rolf Hagman 22 OSL en utkantflyplass Av Einar Sørensen Reiser storbyfolk mest miljøvennlig, eller reiser de mest? Av Eivind Hjellum 23 Ei meir miljøvenleg samferdsle Av Idar Mo Ekspressveien: Miljøveien mellom Østlandet og Vestlandet Av Nicolai Østhus, Johannes Sørli og Erik Heirung 25 Europa-aktuelt 25 TEMPO-nytt 26 3 spørsmål og 3 svar 26 Samferdsels aktuelt Konseptet vinner terreng brukes i byer som Nantes, Rouen og Utrecht: Superbuss-erfaring til mulig bruk i Oslo Av Bente Beckstrøm Fuglseth, Jan Spørck og Ida Øvren 24 Opium en viktig handelsvare Samferdsel / 3 / 2011 / 3

4 Nr Eldrebølgen og transportsystemet Befolkningsfremskrivninger viser at antallet personer på 67 år og over her i landet vil øke fra 0,6 millioner i 2002 til omtrent 1,5 millioner i Artikkelforfatteren skriver at den aldrende befolkningen vil stille nye krav til transportsystemet. Av Randi Hjorthol Bærekraftig handelsutvikling er mulig Ikke alle landets kommuner bruker de verktøy de har til å styre handelsutviklingen i bærekraftig retning, ifølge artikkelforfatterne. Klare og bindende føringer vil styrke kommuneplanleggernes handlingsrom og gi forutsigbarhet for næringsutviklere og utbyggere, skriver de. Av Tanja Loftsgarden og Petter Christiansen Kronikk Lyntog og intercity-tog: - Ja takk? Av Anne Gjerdåker Infrastruktur Tyskere i opprør mot broer, veier, jernbaner, flyplasser Av Terje I. Olsson 1 Trafikkforsker Tore Vaaje: - Norske bilister må tuktes med teknologi Av Are Wormnes Klima Transnova trenger kursendring Av Jørund Nilsen og Bård Norheim Nyttekostnadsanalyser Stor betalingsvilje for transportforbedring Av Harald Minken 19 Birkebeinerferden: En reises betydning for historiens gang Europa-aktuelt 24 EU-kommisjonens transportstrategi: Fri mobilitet og klimahensyn skal gå hånd i hånd Av Flemming Dahl Arealutvikling Mange drivkrefter bak urban sprawl Av Petter Christiansen og Tanja Loftsgarden 20 Jernbaner for hele Norge Av Olav Næss 21 Transportplanlegging for framtiden? Av Lars Christian Bettum 25 TEMPO-nytt 26 3 spørsmål og 3 svar 26 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur 22 Trafikundervisning i skolorna Av Jörgen Lundälv 15 Raskere og sikrere med rampekontroll Av Alena Høye 22 Ingen fare Av Harald Minken 23 Jernbana har ikkje null utslepp Av Idar Mo 1 bil pr. grønt Samferdsel / 4 / 2011 / 3

5 200 Untitled (EU in 2001) 62 (EU in 20) Nr Unge, veltrente bilførere 0 Sverige Malta Nederland Storbritannia Sveits Norge Tyskland Israel I kampen mot ulykker, foreslår artikkelforfatterne: La ungdommer sikre seg førerkort for bil når de er 17 ½ år men bare et førerkort med begrensede kjørerettigheter, og betinget av at de år gamle har avlagt teoriprøven og deretter har drevet hyppig øvelseskjøring. Av Torkel Bjørnskau og Klaus Ottersen 7 Snøscooteren nytteredskap og leketøy Av John Gustavsen Norsk erfaring til bruk i Sverige: Langt færre pigger ga bare små utslag i ulykkestallene Av Rune Elvik Neida, Norge er ikke best Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken her i landet er på vei ned, fastslår kommentatoren, for så å tilføye: «Men ser vi utenfor landets grenser, oppdager vi fort at Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet.» Danmark Finland Spania Irland Av Rune Elvik Estland Frankrike 1 Kronikk Slovakia Italia Østerrike Slovenia Mot et felles europeisk transportområde Av János Herman Bilteknologi Luxembourg Ladbare hybridbiler: Vil folk kjøpe og lade dem? Av Terje Assum Veikapasitet Løsningen på «for mange biler»: Flere syklister eller flere bilpassasjerer? Av Arvid Strand Gamle myter om veibygging lever videre i politikken Av Eivin Winsvold 19 En kommentar til den siste norske tidsverdistudien Av Farideh Ramjerdi 20 Investeringskriterier for økt vegkapasitet Av Ivar Sørlie 22 Indisk jernbane på 100-tallet 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Avinor-sjef Dag Falk-Petersen ser inn i fremtiden 25 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Sjøtransport Frykt for redusert fart i satsingen på grønne ferger Av Flemming Dahl Samferdsel / 5 / 2011 / 3

6 Innhold Nr Plagsom security-sjekk Én av tre spurte piloter i flyselskapet Widerøe sa seg «helt enig» eller «ganske enig» da de ble forelagt denne påstanden: «Jeg har unnlatt å innhente oppdatert værinformasjon for å unngå ny security-kontroll.» Av Kenneth A. Pettersen og Torkel Bjørnskau Spørsmålstegn ved fareskiltene «I følge opplysninger fra Vegdirektoratet (VD) er det over permanente fareskilt på norske europaveger, riksverger og fylkesveger fordelt på 46 ulike typer skilt eller farer,» skriver artikkelforfatteren som ikke er overbevist om at bruken av fareskilt er vel gjennomtenkt. Av Finn Jørgensen 1 Miljø Kabotasje gir ingen udiskutabel miljøgevinst Av Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen Kommentar Befolkningsveksten i Oslo-regionen: Ta Ruters strategiske plan på alvor Av Arvid Strand Spøkelsesbilister i rundkjøringen Av Michael W. J. Sørensen Da jernbanen krysset USA og Russland Har helseattest for eldre bilførere noe for seg? Av Rune Rimstad 13 Hvorfor lykkes vi ikke med mer sjøtransport? Av Jørn Th. Prangerød Lønnsom kontra ulønnsom kollektivtransport Av Bård Norheim og Alberte Ruud 19 Europa-aktuelt 20 TEMPO-nytt 21 3 spørsmål & 3 svar Cato Hellesjø, konsern sjef i Kollektiv trans port pro duksjon AS, øyner bedre trikke skinner. 22 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Innhold Samferdsel / 6 / 2011 / 3

7 Nr Bompengenes voksende rolle «Bompengefinansiering kan resultere i en annen prioritering av prosjekter enn om bare nyttekostnadsanalyser var blitt anvendt.» Slik lyder én av artikkelforfatterens konklusjoner. Av Henning Lauridsen To togløsninger Oslo København Et høyhastighetstog forutsetter svært få stopp underveis og vil suse forbi det store underveismarkedet. Et langtrekkende IC-tog vil derimot kunne hevde seg bra i konkurranse mot bilen langs store deler av korridoren, forutsatt avganger hver time. Av Ingunn Opheim Ellis og Katrine N. Kjørstad Narkotika og legemidler: Skjerpet kamp mot rus bak rattet Av Hallvard Gjerde Variable teksttavler i Trondheim: Færre forsinkelser, men flere ulykker Av Alena Høye og Michael W. J. Sørensen 15 Fra oldtidsvei til Mossevei Historien sett fra Svartskog Reportasje En bit av Samferdsels-Norge: Avhengig av lokalbåten Av Otto von Münchow Kronikk Rekkevidderedsel og Kyotos interruptus Av Lasse Fridstrøm og Rolf Hagman 1 20 et Annus Horribilis for europeisk luftfart Av Einar Sørensen 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Invitasjon til leserne Bli med Samferdsel til Kina kontrastenes land 19 Blir en intercity-forbindelse Bergen Stavanger utredet? Av Asbjørn Algrøy 21 Hvor skip kan og ikke kan konkurrere Av Erik Heirung 21 Fredrikstad og Sarpsborg: Gevinster ved å satse på én togstasjon Av Pål Damskau 22 Tilbake til tidsverdi Av Farideh Ramjerdi Jon-Terje Bekken, senior rådgiver i Statens vegvesen Regionion øst, besvarer spørsmål om transportutfordringer i Oslo-regionen 25 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Samferdsel / 7 / 2011 / 3

8 Nr Gevinstbringende luftfartsavgifter «Lufthavnavgifter forankret i marginalkostnadsprising gir passasjerene økt nytte gjennom lavere billettpriser, flyselskapene økt overskudd gjennom inntektsøkninger, mens Avinors drifteresultat svekkes. Samlet sett gir dette en samfunnsøkonomisk gevinst,» skriver artikkelforfatterne. Av Gisle Solvoll, Terje Mathisen og Finn Jørgensen LO og NHO om budsjettet Det er «viktig at man ser på rammevilkårene i sin helhet, slik at det legges bedre til rette for økt godstransport på sjø og bane,» skriver LO-leder Roar Flåthen om regjeringens forslag til statsbudsjett. NHO-direktør Petter Brubakk skriver at «økningen til kollektivtransport i budsjettet går i riktig retning, men er ikke på langt nær ambisiøst nok.» Roar Flåthen og Petter Brubakk er invitert til å kommentere budsjettforslaget. Transportanlegging Forslag til nytt inspeksjonssystem for bygater: Se på helheten! Av Michael W. J. Sørensen og Jan U. Hanssen Mangelfulle analyser, men tegn på god norsk praksis Av Morten Welde og James Odeck Sikker trafikk et velstandsfenomen Kommentar ved Are Wormnes EUs trafikk sikkerhetsarbeid Solid bakgrunn for handling, men: Hva nå med rus i trafikken? Kommentar ved Terje Assum Kollektivtransport Ran, trusler, vold, ulykker : Sjåførene føler seg mer utrygge enn passasjerene Av Aslak Fyhri 1 Ny tilskuddsordning for kollektivtrafikken Av Ivar Sørlie 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Luftfart Norske selskapers voksende satsing ute i verden: Globalisering behøver ikke bety flere flyreiser fra Norge Av Tom Erik Julsrud og Anne Gjerdåker 1 Statens vegvesen skaper innovasjon i ferjenæringen Av Terje Moe Gustavsen 19 Biodrivstoff er ikke miljøvennlig Av Pål Jensen 20 Modellberegninger som selvoppfyllende profeti Av Farideh Ramjerdi Lars Erik Bartnes, statssekretær I Samferdselsdepartementet, besvarer spørsmål om det kommende Vegtilsynet. 25 Samferdsels aktuelt Trafikkdøden herjer Brasil Av Renata Torquato 22 Postens historie sett fra Svartskog Samferdsel / / 2011 / 3

9 Nr Hvordan innvandrere tar seg frem «For noen, spesielt kvinner, var det å reise på egenhånd med buss eller T-bane for første gang en stor seier» Av Terje Assum Et metningspunkt for antall biler «Veldig mange kommer til å bo i overbefolkede byer med gater nesten uten plass til flere biler.» Av Peter Harrop Infrastruktur Kina med voksesmerter Av Ola Wong Kollektivtransport Reisebrev fra Kollektivtransportforums studietur 2011: I Sveits er kollektivtransporten på sporet Av Jan Usterud Hanssen og Jørgen Aarhaug 15 Norge og veinettet Norske veier blant de dårligste i Europa Av Otto von Münchow Godt i gang, og mer i vente: Mil etter mil mot målet Av Magnhild Meltveit Kleppa På vei mot redusert infrastrukturgap Av Vilrid Femoen Miljø Mer sykling og gåing til jobben i Kongsberg Av Tom Erik Julsrud Kommentar Når én transportetat vurderes Stiller vi de rette spørsmålene? Av Silvia J. Olsen Jernbaneverket 13 Smaalensbanen 1 «Hvorfor lykkes vi ikke med mer sjøtransport?» Av Eivind Hjellum 19 Ledig kapasitet tilsier billige lufthavntjenester Av Lasse Fridstrøm 20 Nullvisjonen er den for snevert definert? Av Ørjan Tveit 22 Europa-aktuelt 22 TEMPO-nytt 23 3 spørsmål & 3 svar Torbjørn Lothe, adm. direktør i NHO Luftfart, besvarer spørsmål om luftfarten og miljøet 24 Samferdsels aktuelt Samferdsel / 9 / 2011 / 3

10 Nr Uventet trafikkutvikling i Stor-Oslo Hva kan forklaringen være på gapet mellom forventet og faktisk trafikkutvikling i Oslo og Akershus i årene ? Artikkelforfatteren peker på noen mulige årsaker. Av Kjell Johansen Single European Sky og Norge Det felles, europeiske luftrommet Single European Sky skal sørge for at luftfarten sparer tid, drivstoff og penger. Men når vil det være på plass? EU-kommisjonen synes det går tregt, og retter en kritisk finger også mot Norge. Av Knut Løvstuhagen Byplanlegging Nye Carl Berners plass: Trange kår for gode formål Av Astrid Flugsrud Nytt verktøy for planlegging av handelslokalisering: Der bør senteret ligge, og så stort bør det være Av Terje Ø. Simonsen og Yngve Frøyen 1 Kronikk: Hvis Norden tenkte stort om infrastruktur Av Jacob Vestergaard Roald Amundsen verdenskjendis fra Svartskog Amundsens hus på Svartskog står der fremdeles. Foto: Trygve Elias Solheim. Infrastruktur Lynrask togtrafikk: Stykkevis og delt til Kontinentet Av Flemming Dahl Åpning for tettere godstogforbindelser med Europa Av Johanna Ludvigsen og Ronny Klæboe 19 CO 2 -utslippene fra transportsektoren har trolig nådd toppen Av Inger-Lise M. Nøstvik 20 Glem godstoget, sats på veitransporten Av Erik Heirung 20 Norske impulser til Europa Av Peter Austin og Tor Bysveen 21 Stadig grønnere luftfart? Av Pål Jensen 22 Tiden er ikke inne for å gi Nullvisjonen nytt innhold Av Kari Sandberg 24 Europa-aktuelt 24 TEMPO-nytt 25 3 spørsmål & 3 svar Bjarne I. Wist, direktør i CargoNet, besvarer spørsmål om den dårlig fungerende godstogtrafikken. 26 Samferdsels aktuelt 22 Beregningsmetodikk i tråd med politiske mål? Av Holger Schlaupitz Samferdsel / / 2011 / 3

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013

Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel. Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonale utfordringer og strategier for samferdsel Terje Moe Gustavsen - Moss 27. august 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll.

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll. Nr. 1 2006, 45. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Per år / 10 utgaver: kr 600 Studenter: kr 00 Utland: kr 700 0814 2 42 17 Trykk:PDC Tangen 2005 Forsidefoto:

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

24 Europa-aktuelt 25 Samferdselsaktuelt 30 Kommentar: Krisepakken 31 Ny faglitteratur. Bilen og de eldres velferd. Økonomi og trafikksikkerhet

24 Europa-aktuelt 25 Samferdselsaktuelt 30 Kommentar: Krisepakken 31 Ny faglitteratur. Bilen og de eldres velferd. Økonomi og trafikksikkerhet Nr. 1 09 Økonomi og trafikksikkerhet Flere mennesker, spesielt ungdommer, mister livet i trafikken i økonomiske oppgangstider enn når økonomien er svak. Av Torkel Bjørnskau Bilen og de eldres velferd Eldre

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Vi vil ha flere til å sykle og gå!

Vi vil ha flere til å sykle og gå! Foto: Knut Opeide Vi vil ha flere til å sykle og gå! Hvordan bygge sikre og gode anlegg for gående og syklende? Tanja Loftsgarden, Vegdirektoratet Resultatkonferanse om trafikksikkerhet, 14. juni 2016

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen Mobilitetskonferanse - Stavanger Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 1 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet

Detaljer

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012

HH utredning og NTP høring. Alf S. Johansen 10.02.2012 HH utredning og NTP høring Alf S. Johansen 10.02.2012 BAKGRUNN FOR NTP 2014-2023 Nasjonale mål for transportsektoren Perspektivanalyser trender og drivkrefter Konkurranseflater og grunnprognoser for person-

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

Transportutfordringer og Nasjonal transportplan i et klima- og miljøperspektiv

Transportutfordringer og Nasjonal transportplan i et klima- og miljøperspektiv Transportutfordringer og Nasjonal transportplan i et klima- og miljøperspektiv Grensekomiteen Värmland Østfold, 12. februar 2013 Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet Foto: Leif-Harald Ruud

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR. Oppsummering Anne Sigrid Hamran

SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR. Oppsummering Anne Sigrid Hamran SMARTRANS PROSJEKTSEMINAR Oppsummering Anne Sigrid Hamran TEMPO miljøvennlig transportpolitikk Lasse Fridstrøm, TØI Transport både problemet og løsningen i klimadebatten? Endelig er transport og samferdsel

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart?

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Resultatkonferanse, Oslo 10 juni 2015 Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974

Detaljer

20 KR OVER LITEREN? 24 Samferdselsaktuelt 29 Debatt 30 Ny faglitteratur. Kapasitet er dyrt. Fly og klima. Trafikk. Kollektivtrafikk. Miljø.

20 KR OVER LITEREN? 24 Samferdselsaktuelt 29 Debatt 30 Ny faglitteratur. Kapasitet er dyrt. Fly og klima. Trafikk. Kollektivtrafikk. Miljø. Nr. 1 0 Fly og klima Flytrafikken øker og bidrar til global oppvarming. Norge er spesielt avhengig av luftfart pga store interne avstander, tynne markeder og en avsides beliggenhet i Europa. Realistiske

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS)

Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Smarte løsninger i samferdsel, med bruk av Intelligente transportsystemer (ITS) Nils Torgeir Wetterhus og Paal Aaserud, Vianova Eureka Utfordringene for transportsektoren 1 Utfordringene for transportsektoren

Detaljer

Infrastruktur og samferdsel krysser grenser

Infrastruktur og samferdsel krysser grenser Infrastruktur og samferdsel krysser grenser Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (SP) Tromskonferansen 1.november 2016 Foto: Thor-Wiggo Skille Eksempler på hvordan samferdsel og infrastruktur

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Mer og bedre kollektivtrafikk

Mer og bedre kollektivtrafikk Møte med statssekretær Tom-Christer Nilsen Mer og bedre kollektivtrafikk Jofri Lunde, næringspolitisk sjef NHO Transport Jon H. Stordrange, administrerende direktør NHO Transport 22.09.16 Hvem er vi? NHO

Detaljer

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT

14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 14 år med norsk forskning på transportsikkerhet? Finn H Amundsen, tidligere styreleder for RISIT 1 Drepte i transportulykker 1970-2015 600 500 Kilder: SSB, Sjøfartsdir, SVV 400 300 200 100 0 1970 1975

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama

KVU Oslo-Navet. Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama KVU Oslo-Navet Økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Verksted I den 28. februar 2014, Ullevaal Panorama Prosjektleder/cand.polit. Terje Grytbakk 27. februar 2014 www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige?

Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Regionale areal- og transportplaner Hvordan gjøre dem slagkraftige? Innledning til diskusjon samferdselskollegiet 4.11.2015 Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Flere virkemidler må virke sammen

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Regjeringens satsing på infrastruktur

Regjeringens satsing på infrastruktur Regjeringens satsing på infrastruktur Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Arctic Entrepreneur - 17.01.2017 Foto: Heidi Ravnestad, Statens vegvesen Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Statens innsats for bærekraftig mobilitet

Statens innsats for bærekraftig mobilitet Statens innsats for bærekraftig mobilitet Åse Nossum Torsdag 31.juni 2012 Vegdirektoratet Informasjonsmøte Mobilitetsuka 2012 Bilfridag 2012 Bilfri dag Hensikten er å oppfordre folk til å gjenoppdage byens

Detaljer

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag

Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag DAMER Nr Vekt Slag Poeng Navn Klubb Lag 1 2,64 7,00 23,64 Handeland, Torunn Trondheim Havfiskeklubb Trondheim HK 1 2 1,60 6,00 19,60 Jensen, Elisabeth Fredrikshald Havfiskeklubb Fredrikshald HK 3 3 1,46

Detaljer

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 Om samferdsla Samferdsel er ein viktig føresetnad for busetnad, næringsutvikling

Detaljer

Policygruppe bransjekontakt. Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010

Policygruppe bransjekontakt. Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010 Policygruppe bransjekontakt Terje Moe Gustavsen 19. februar 2010 Handlingsprogram 2010 2013 (19) Statens vegvesens gjennomføringsplan for Nasjonal transportplan 2010 2019 Vekt på 2010 2013 Grunnlag for

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

Tankene bak rapport og strategier

Tankene bak rapport og strategier Tankene bak rapport og strategier Osloregionen styreseminar 18.01.08 Ved fagkonsulent for arbeidet Njål Arge, Civitas AS Fra mandatet for arbeidet Mer samordnet areal- og transportutvikling Større gjennomslag

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ!

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket NÅ! Forvitring eller fornyelse Trønderbanen og Meråkerbanen utgjør viktige ferdselsårer for gods- og persontransport

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Alfabetisk register 1999 Aspenberg, Nils Carl: NSBs lokomotiv ikke eldre enn i andre land. 5/99 s. 21.

Alfabetisk register 1999 Aspenberg, Nils Carl: NSBs lokomotiv ikke eldre enn i andre land. 5/99 s. 21. Alfabetisk register 1999 Aspenberg, Nils Carl: NSBs lokomotiv ikke eldre enn i andre land. 5/99 s. 21. Bjørnskau, Torkel: Busstreiken skapte ikke kø og kaos. Folke greide seg bra uten buss. 3/99 s. 16.

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri

Næringslivets behov for infrastruktur. Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Næringslivets behov for infrastruktur Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri Mange utfordringer knyttet til infrastruktur Telenett, betales av brukerne Kraftnett, betales av brukerne og ved prisforskjeller

Detaljer

Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye? Av Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen

Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye? Av Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen Nr. 1 2013 Gevinster å hente med AutoPASS Noen vil måtte betale mer enn i dag på fergen, mens andre vil slippe billigere unna, ifølge artikkelforfatterne, som alt i alt ser AutoPASS-billettering i fergefarten

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Transportkonferansen 2017

Transportkonferansen 2017 Transportkonferansen 2017 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 20.01.2017 Foto: Olav Heggø Infrastruktur: Virkemiddel for mobilitet og konkurransekraft Bedre og smartere hverdagsreiser Gode og store

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Inger Beate Hovi Transportøkonomisk institutt NVF-seminar

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk

Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk Organisering og lokalisering: Urbanisering som klimapolitikk sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Vibeke Nenseth, Transportøkonomisk institutt Urbanisering som klimapolitikk? Urbanisering

Detaljer

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Tirsdag den 23. august 2011 (Norsk præsentation)

Detaljer

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene?

Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Hvordan realisere effektive og miljøvennlige transportløsninger i storbyene? Bymiljøavtaler og andre statlige virkemidler ALBERTE RUUD Statens vegvesen Vegdirektoratet NTP-sekretariatet Frokostmøte Analyse

Detaljer

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem

Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Elektrifisering av personbiltrafikken en forutsetning for et mer bærekraftig transportsystem Klima i oktober - Fremtiden er elektrisk 19. oktober 2009 Nils Tore Skogland Daglig leder Naturvernforbundet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren. Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Norsk klima- og miljøpolitikk for transportsektoren Tom E. Nørbech Seksjon for transportplanlegging, Statens vegvesen Vegdirektoratet Den globale oppvarmingen er her (En del av) Løsningen er også her Wall

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer