INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner."

Transkript

1 Nr Mulige tiltak mot ungdomsulykker To tiltak mot trafikksulykker som involverer unge bilførere, fremstår ifølge artikkelforfatteren som spesielt lovende: Mer omfattende kjøretrening før førerprøven, og begrensninger på førerkortet den første tiden etter førerprøven. Av Fridulv Sagberg Gangfelt som tjener sin hensikt Supplerende tiltak, som trafikkøyer og innsnevringer av vegbanen, kan gjøre gangfelt sikrere, ifølge artikkelforfatterne. De ser også vedlikehold som viktig, men skriver: «Inspeksjon av eksisterende gangfelt i blant annet Oslo viser at mange gangfelt er dårlig vedlikeholdt.» Av Michael W. J. Sørensen og Tanja Loftsgarden Luftsport Luftsportsmiljøet i Norge: Til glede for utøveren, til nytte for samfunnet Av Joachim Rønnevik og Anne Gjerdåker Reisevaner Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009: Flere bor i husholdning med to biler og mange har et bedret kollektivtilbud Av Liva Vågane 15 Bilder fra en reise Kronikk Den miljøvennlige traileren Av Idar Mo Pasienttransport Hardere konkurranse om pasienttransporten: Kan gi svekket drosjetilbud i distriktene Av Jørgen Aarhaug, Oddgeir Osland og Frode Longva Luftkvalitet Godluften som forsvant Av Are Wormnes 1 Bybanen og inhabilitet: Ta ballen ikke mannen Av Arvid Strand 19 Socialstyrelserapport om busskrascher i Sverige: Medierna har bättre information än sjukvården satsa mer på medierna nu Av Jörgen Lundälv 20 Fiksjoner og virkelighet i lastebilnæringen: Langtransportsjåfører i Hollywood og i Norge Av Thorkel Christie Askildsen 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 Samferdsels aktuelt 21 Ringeriksbanen, noen presiseringer Av Kjell Werner Johansen 22 Utfordringer med sanntidsinformasjon Av Torbjørn Barslett Samferdsel / 1 / 2011 / 3

2 Nr Ulike TT-tilbud i ulike fylker «Fylkespolitikerne prioriteter sine funksjonshemmede innbyggere svært ulikt når det gjelder støtte til transport,» skriver artikkelforfatteren etter å ha sett nærmere på hva TT-ordningen tilbyr brukere i ulike deler av landet. Av Gisle Solvoll Transport, klima og jakt på løsninger «Mens klimagassutslippene i andre sektorer går ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport å øke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig nødvendig,» skriver artikkelforfatterne etter å ha deltatt på den nylige TEMPOkonferansen i Oslo. Av Vibeke Nenseth og Lasse Fridstrøm Transport og økonomi Transportøkonomisk forskning i Norge: Gode grunner til å bringe resultatene ut i verden Av Thor Erik Sandberg Hanssen og Terje Andreas Mathisen Mange transportører sender regningen videre: Bomprisøkningen i Oslo rammer transportkjøperne Av Åse Nossum og Line Bakken 15 Broen over Kwai Infrastruktur Myndighetene sier A, men ikke B: Dårlig vedlikehold undergraver syklismen Av Michael W.J. Sørensen 13 Reisevaner Storbyfolk reiser mest miljøvennlig Av Liva Vågane Ny studie viser: Hver tredje drepte bilfører var ruset Av Hallvard Gjerde 1 Interkontinentale ruter: OSL, en taper i luftkampen Av Bjørn Leander, Martin Langaas og Henrik Jacobsen 19 Bybanestriden i Stavanger: Enig i at det bør være en betydelig takhøyde, men Av Trond Nerdal 20 Offentlige kjøp av varer og tjenester: En altfor lite brukt vei til innovasjon i næringslivet Av Daniel Ras-Vidal og Klaus Værnø 22 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål og 3 svar 24 Samferdsels aktuelt Trafikk og miljø Avgassutslipp og kjøretøy: Vanskelig kamp mot dårlig byluft Av Rolf Hagman 21 Barn blir uansvarliggjort i trafikken Av Sture Ellingsen 22 Nasjonal transportplan-revisjonen (NTP) : Mye bra, men også skrivebordsfantasier Av Erling Sæther Samferdsel / 2 / 2011 / 3

3 Nr Færre ulykker i dårlige tider Økonomiske konjunkturer har bidratt til den gunstige trafikksikkerhetsutviklingen i Sverige, ifølge artikkelforfatteren. Han forklarer at mange av de mest risikoutsatte trafikantgruppene ikke minst arbeidsledige ungdommer kjører mindre i nedgangstider. Av Torkel Bjørnskau Nye bilers bidrag til lavere dødstall I løpet av et tiår har antiskrenssystemer, kollisjonsputer og bilbeltevarslere sammen med annet som har gjort bilene sikrere enn før bidratt til å forhindre at flere enn 600 personer er blitt drept eller hard skadd i trafikkulykker i Norge, anslår artikkelforfatteren. Av Alena Høye Ungdommer i dødsulykker: Fra manglende ferdigheter til overdreven tro på seg selv Av Michael W.J. Sørensen, Tor-Olav Nævestad og Torkel Bjørnskau Elektronisk kant- og midtlinje kan redde mange liv Av Anders Godal Holt og Morten Welde 1 20 Gale tidsverdier kan spenne bein under nysatsing på kollektivtrafikk Av Bård Norheim og Alberte Ruud Ikke nødvendigvis enkelt å iverksette, men: Endret skatte- og avgiftssystem kan gi mer miljøvennlig transport Av Tanja Loftsgarden, Jørgen Aarhaug og Jan Usterud Hanssen Kollektivtransport Singapores transportsystem: Avansert, men er det bærekraftig? Av May Hald En ikke helt umulig tanke: «Klimanøytral» busstrafikk i 2020 Av Njål Arge og Rolf Hagman 22 OSL en utkantflyplass Av Einar Sørensen Reiser storbyfolk mest miljøvennlig, eller reiser de mest? Av Eivind Hjellum 23 Ei meir miljøvenleg samferdsle Av Idar Mo Ekspressveien: Miljøveien mellom Østlandet og Vestlandet Av Nicolai Østhus, Johannes Sørli og Erik Heirung 25 Europa-aktuelt 25 TEMPO-nytt 26 3 spørsmål og 3 svar 26 Samferdsels aktuelt Konseptet vinner terreng brukes i byer som Nantes, Rouen og Utrecht: Superbuss-erfaring til mulig bruk i Oslo Av Bente Beckstrøm Fuglseth, Jan Spørck og Ida Øvren 24 Opium en viktig handelsvare Samferdsel / 3 / 2011 / 3

4 Nr Eldrebølgen og transportsystemet Befolkningsfremskrivninger viser at antallet personer på 67 år og over her i landet vil øke fra 0,6 millioner i 2002 til omtrent 1,5 millioner i Artikkelforfatteren skriver at den aldrende befolkningen vil stille nye krav til transportsystemet. Av Randi Hjorthol Bærekraftig handelsutvikling er mulig Ikke alle landets kommuner bruker de verktøy de har til å styre handelsutviklingen i bærekraftig retning, ifølge artikkelforfatterne. Klare og bindende føringer vil styrke kommuneplanleggernes handlingsrom og gi forutsigbarhet for næringsutviklere og utbyggere, skriver de. Av Tanja Loftsgarden og Petter Christiansen Kronikk Lyntog og intercity-tog: - Ja takk? Av Anne Gjerdåker Infrastruktur Tyskere i opprør mot broer, veier, jernbaner, flyplasser Av Terje I. Olsson 1 Trafikkforsker Tore Vaaje: - Norske bilister må tuktes med teknologi Av Are Wormnes Klima Transnova trenger kursendring Av Jørund Nilsen og Bård Norheim Nyttekostnadsanalyser Stor betalingsvilje for transportforbedring Av Harald Minken 19 Birkebeinerferden: En reises betydning for historiens gang Europa-aktuelt 24 EU-kommisjonens transportstrategi: Fri mobilitet og klimahensyn skal gå hånd i hånd Av Flemming Dahl Arealutvikling Mange drivkrefter bak urban sprawl Av Petter Christiansen og Tanja Loftsgarden 20 Jernbaner for hele Norge Av Olav Næss 21 Transportplanlegging for framtiden? Av Lars Christian Bettum 25 TEMPO-nytt 26 3 spørsmål og 3 svar 26 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur 22 Trafikundervisning i skolorna Av Jörgen Lundälv 15 Raskere og sikrere med rampekontroll Av Alena Høye 22 Ingen fare Av Harald Minken 23 Jernbana har ikkje null utslepp Av Idar Mo 1 bil pr. grønt Samferdsel / 4 / 2011 / 3

5 200 Untitled (EU in 2001) 62 (EU in 20) Nr Unge, veltrente bilførere 0 Sverige Malta Nederland Storbritannia Sveits Norge Tyskland Israel I kampen mot ulykker, foreslår artikkelforfatterne: La ungdommer sikre seg førerkort for bil når de er 17 ½ år men bare et førerkort med begrensede kjørerettigheter, og betinget av at de år gamle har avlagt teoriprøven og deretter har drevet hyppig øvelseskjøring. Av Torkel Bjørnskau og Klaus Ottersen 7 Snøscooteren nytteredskap og leketøy Av John Gustavsen Norsk erfaring til bruk i Sverige: Langt færre pigger ga bare små utslag i ulykkestallene Av Rune Elvik Neida, Norge er ikke best Antallet omkomne og hardt skadde i trafikken her i landet er på vei ned, fastslår kommentatoren, for så å tilføye: «Men ser vi utenfor landets grenser, oppdager vi fort at Norge er blitt en sinke i trafikksikkerhet.» Danmark Finland Spania Irland Av Rune Elvik Estland Frankrike 1 Kronikk Slovakia Italia Østerrike Slovenia Mot et felles europeisk transportområde Av János Herman Bilteknologi Luxembourg Ladbare hybridbiler: Vil folk kjøpe og lade dem? Av Terje Assum Veikapasitet Løsningen på «for mange biler»: Flere syklister eller flere bilpassasjerer? Av Arvid Strand Gamle myter om veibygging lever videre i politikken Av Eivin Winsvold 19 En kommentar til den siste norske tidsverdistudien Av Farideh Ramjerdi 20 Investeringskriterier for økt vegkapasitet Av Ivar Sørlie 22 Indisk jernbane på 100-tallet 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Avinor-sjef Dag Falk-Petersen ser inn i fremtiden 25 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Sjøtransport Frykt for redusert fart i satsingen på grønne ferger Av Flemming Dahl Samferdsel / 5 / 2011 / 3

6 Innhold Nr Plagsom security-sjekk Én av tre spurte piloter i flyselskapet Widerøe sa seg «helt enig» eller «ganske enig» da de ble forelagt denne påstanden: «Jeg har unnlatt å innhente oppdatert værinformasjon for å unngå ny security-kontroll.» Av Kenneth A. Pettersen og Torkel Bjørnskau Spørsmålstegn ved fareskiltene «I følge opplysninger fra Vegdirektoratet (VD) er det over permanente fareskilt på norske europaveger, riksverger og fylkesveger fordelt på 46 ulike typer skilt eller farer,» skriver artikkelforfatteren som ikke er overbevist om at bruken av fareskilt er vel gjennomtenkt. Av Finn Jørgensen 1 Miljø Kabotasje gir ingen udiskutabel miljøgevinst Av Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen Kommentar Befolkningsveksten i Oslo-regionen: Ta Ruters strategiske plan på alvor Av Arvid Strand Spøkelsesbilister i rundkjøringen Av Michael W. J. Sørensen Da jernbanen krysset USA og Russland Har helseattest for eldre bilførere noe for seg? Av Rune Rimstad 13 Hvorfor lykkes vi ikke med mer sjøtransport? Av Jørn Th. Prangerød Lønnsom kontra ulønnsom kollektivtransport Av Bård Norheim og Alberte Ruud 19 Europa-aktuelt 20 TEMPO-nytt 21 3 spørsmål & 3 svar Cato Hellesjø, konsern sjef i Kollektiv trans port pro duksjon AS, øyner bedre trikke skinner. 22 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Innhold Samferdsel / 6 / 2011 / 3

7 Nr Bompengenes voksende rolle «Bompengefinansiering kan resultere i en annen prioritering av prosjekter enn om bare nyttekostnadsanalyser var blitt anvendt.» Slik lyder én av artikkelforfatterens konklusjoner. Av Henning Lauridsen To togløsninger Oslo København Et høyhastighetstog forutsetter svært få stopp underveis og vil suse forbi det store underveismarkedet. Et langtrekkende IC-tog vil derimot kunne hevde seg bra i konkurranse mot bilen langs store deler av korridoren, forutsatt avganger hver time. Av Ingunn Opheim Ellis og Katrine N. Kjørstad Narkotika og legemidler: Skjerpet kamp mot rus bak rattet Av Hallvard Gjerde Variable teksttavler i Trondheim: Færre forsinkelser, men flere ulykker Av Alena Høye og Michael W. J. Sørensen 15 Fra oldtidsvei til Mossevei Historien sett fra Svartskog Reportasje En bit av Samferdsels-Norge: Avhengig av lokalbåten Av Otto von Münchow Kronikk Rekkevidderedsel og Kyotos interruptus Av Lasse Fridstrøm og Rolf Hagman 1 20 et Annus Horribilis for europeisk luftfart Av Einar Sørensen 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Invitasjon til leserne Bli med Samferdsel til Kina kontrastenes land 19 Blir en intercity-forbindelse Bergen Stavanger utredet? Av Asbjørn Algrøy 21 Hvor skip kan og ikke kan konkurrere Av Erik Heirung 21 Fredrikstad og Sarpsborg: Gevinster ved å satse på én togstasjon Av Pål Damskau 22 Tilbake til tidsverdi Av Farideh Ramjerdi Jon-Terje Bekken, senior rådgiver i Statens vegvesen Regionion øst, besvarer spørsmål om transportutfordringer i Oslo-regionen 25 Samferdsels aktuelt 30 Ny faglitteratur Samferdsel / 7 / 2011 / 3

8 Nr Gevinstbringende luftfartsavgifter «Lufthavnavgifter forankret i marginalkostnadsprising gir passasjerene økt nytte gjennom lavere billettpriser, flyselskapene økt overskudd gjennom inntektsøkninger, mens Avinors drifteresultat svekkes. Samlet sett gir dette en samfunnsøkonomisk gevinst,» skriver artikkelforfatterne. Av Gisle Solvoll, Terje Mathisen og Finn Jørgensen LO og NHO om budsjettet Det er «viktig at man ser på rammevilkårene i sin helhet, slik at det legges bedre til rette for økt godstransport på sjø og bane,» skriver LO-leder Roar Flåthen om regjeringens forslag til statsbudsjett. NHO-direktør Petter Brubakk skriver at «økningen til kollektivtransport i budsjettet går i riktig retning, men er ikke på langt nær ambisiøst nok.» Roar Flåthen og Petter Brubakk er invitert til å kommentere budsjettforslaget. Transportanlegging Forslag til nytt inspeksjonssystem for bygater: Se på helheten! Av Michael W. J. Sørensen og Jan U. Hanssen Mangelfulle analyser, men tegn på god norsk praksis Av Morten Welde og James Odeck Sikker trafikk et velstandsfenomen Kommentar ved Are Wormnes EUs trafikk sikkerhetsarbeid Solid bakgrunn for handling, men: Hva nå med rus i trafikken? Kommentar ved Terje Assum Kollektivtransport Ran, trusler, vold, ulykker : Sjåførene føler seg mer utrygge enn passasjerene Av Aslak Fyhri 1 Ny tilskuddsordning for kollektivtrafikken Av Ivar Sørlie 23 Europa-aktuelt 23 TEMPO-nytt 24 3 spørsmål & 3 svar Luftfart Norske selskapers voksende satsing ute i verden: Globalisering behøver ikke bety flere flyreiser fra Norge Av Tom Erik Julsrud og Anne Gjerdåker 1 Statens vegvesen skaper innovasjon i ferjenæringen Av Terje Moe Gustavsen 19 Biodrivstoff er ikke miljøvennlig Av Pål Jensen 20 Modellberegninger som selvoppfyllende profeti Av Farideh Ramjerdi Lars Erik Bartnes, statssekretær I Samferdselsdepartementet, besvarer spørsmål om det kommende Vegtilsynet. 25 Samferdsels aktuelt Trafikkdøden herjer Brasil Av Renata Torquato 22 Postens historie sett fra Svartskog Samferdsel / / 2011 / 3

9 Nr Hvordan innvandrere tar seg frem «For noen, spesielt kvinner, var det å reise på egenhånd med buss eller T-bane for første gang en stor seier» Av Terje Assum Et metningspunkt for antall biler «Veldig mange kommer til å bo i overbefolkede byer med gater nesten uten plass til flere biler.» Av Peter Harrop Infrastruktur Kina med voksesmerter Av Ola Wong Kollektivtransport Reisebrev fra Kollektivtransportforums studietur 2011: I Sveits er kollektivtransporten på sporet Av Jan Usterud Hanssen og Jørgen Aarhaug 15 Norge og veinettet Norske veier blant de dårligste i Europa Av Otto von Münchow Godt i gang, og mer i vente: Mil etter mil mot målet Av Magnhild Meltveit Kleppa På vei mot redusert infrastrukturgap Av Vilrid Femoen Miljø Mer sykling og gåing til jobben i Kongsberg Av Tom Erik Julsrud Kommentar Når én transportetat vurderes Stiller vi de rette spørsmålene? Av Silvia J. Olsen Jernbaneverket 13 Smaalensbanen 1 «Hvorfor lykkes vi ikke med mer sjøtransport?» Av Eivind Hjellum 19 Ledig kapasitet tilsier billige lufthavntjenester Av Lasse Fridstrøm 20 Nullvisjonen er den for snevert definert? Av Ørjan Tveit 22 Europa-aktuelt 22 TEMPO-nytt 23 3 spørsmål & 3 svar Torbjørn Lothe, adm. direktør i NHO Luftfart, besvarer spørsmål om luftfarten og miljøet 24 Samferdsels aktuelt Samferdsel / 9 / 2011 / 3

10 Nr Uventet trafikkutvikling i Stor-Oslo Hva kan forklaringen være på gapet mellom forventet og faktisk trafikkutvikling i Oslo og Akershus i årene ? Artikkelforfatteren peker på noen mulige årsaker. Av Kjell Johansen Single European Sky og Norge Det felles, europeiske luftrommet Single European Sky skal sørge for at luftfarten sparer tid, drivstoff og penger. Men når vil det være på plass? EU-kommisjonen synes det går tregt, og retter en kritisk finger også mot Norge. Av Knut Løvstuhagen Byplanlegging Nye Carl Berners plass: Trange kår for gode formål Av Astrid Flugsrud Nytt verktøy for planlegging av handelslokalisering: Der bør senteret ligge, og så stort bør det være Av Terje Ø. Simonsen og Yngve Frøyen 1 Kronikk: Hvis Norden tenkte stort om infrastruktur Av Jacob Vestergaard Roald Amundsen verdenskjendis fra Svartskog Amundsens hus på Svartskog står der fremdeles. Foto: Trygve Elias Solheim. Infrastruktur Lynrask togtrafikk: Stykkevis og delt til Kontinentet Av Flemming Dahl Åpning for tettere godstogforbindelser med Europa Av Johanna Ludvigsen og Ronny Klæboe 19 CO 2 -utslippene fra transportsektoren har trolig nådd toppen Av Inger-Lise M. Nøstvik 20 Glem godstoget, sats på veitransporten Av Erik Heirung 20 Norske impulser til Europa Av Peter Austin og Tor Bysveen 21 Stadig grønnere luftfart? Av Pål Jensen 22 Tiden er ikke inne for å gi Nullvisjonen nytt innhold Av Kari Sandberg 24 Europa-aktuelt 24 TEMPO-nytt 25 3 spørsmål & 3 svar Bjarne I. Wist, direktør i CargoNet, besvarer spørsmål om den dårlig fungerende godstogtrafikken. 26 Samferdsels aktuelt 22 Beregningsmetodikk i tråd med politiske mål? Av Holger Schlaupitz Samferdsel / / 2011 / 3

INNHOLD INNHOLD. Hvor er folk når de svarer?

INNHOLD INNHOLD. Hvor er folk når de svarer? Nr. 1 20 Hvor er folk når de svarer? Komplisert varelevering Resultatet av tidsverdistudier påvirkes av hvor respondentene intervjues, ifølge artikkelforfatteren. Han fremholder at forskeres valg av intervjusted

Detaljer

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll.

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll. Nr. 1 2006, 45. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Per år / 10 utgaver: kr 600 Studenter: kr 00 Utland: kr 700 0814 2 42 17 Trykk:PDC Tangen 2005 Forsidefoto:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt.

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt. Nr. 1 200, 42. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kjell Haaland, Direktør Hilde Therese Hamre, Kystdirektoratet Pr år (10 numre): 520 kr 260 kr 0814 2 42 17 7 Skråblikk: Kampen om risikosamfunnet

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Innhold. Debatt. Innhold

Innhold. Debatt. Innhold Nr. 1 2005, 44. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kommunikasjonsrådgiver Pr år (10 numre): 570 kr 285 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Sandberg As Debatt Håpløse transportmodeller? rald Minken og J hansen,

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Alfabetisk- og emneregister 2003

Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk register 2003 Akre, Bjørn Nasjonal vegdatabank en fiasko på grunn av mangelfull registrering. 8/2003, s. 26. Amundsen, Astrid, Marika Kolbenstvedt og Tor Lerstang

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13 AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2012 Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Geir Isaksen, konsernsjef NSB: Samling om de kollektive løsningene Side 13 Vi sløser om vi ikke bruker

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy

Bystrategi Region sør. Helhetlige strategier og verktøy Bystrategi Region sør Helhetlige strategier og verktøy Rapport fra Bystrategisamlingen i Kristiansand 5. 6. mai 2010 1 Bystrategiprosjektet Prosjekt bystrategi Region sør rundet en avgjørende milepæl gjennom

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT en kunnskapsoversikt Innhold Kunnskap for bedre sikkerhet i transportsektoren............. 3 Alle sikkerhetstiltak gir ikke økt sikkerhet..................

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 5. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Mona Røkke 581 Møte torsdag den 5. desember 2013 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Innstilling fra

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Rapport Seminar og verksted 1. og 2. november 2012 Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 1 Seminar og verksted Regionalplan for areal og transport

Detaljer