Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll."

Transkript

1 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Per år / 10 utgaver: kr 600 Studenter: kr 00 Utland: kr Trykk:PDC Tangen 2005 Forsidefoto: Harald Aas 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll. 10 Innlegg/Debatt 11 Nekrolog ITS/Sikkerhet 12 Nye biler redder liv! Av Kristian Sakshaug og Dagfinn Moe 14 Sikkerhet i luksusklassen. Av Stein Bekkevold. 16 5,9 GHz = trafikksikkerhet for alle. Av Are Wormnes. Veg 18 Brua skal vi ha, og brua den vart bra! Av Marit Bendz Trafikkopplæring 20 Den gode dialog bak rattet. Av Marit Rismark og Astrid M. Sølvberg. Sikkerhet 22 Tillit nøkkelen til god sikkerhet. Av Johan Paaske og Christoffer Serck-Hanssen. EU-aktuelt 24 EU vil bedre sikkerheten til sjøs. Av Hans Jakob Eide. 25 EU-fokus på forurensning fra fly. Av Hans Jakob Eide. 25 Nå skal partiklene bort. Av Are Wormnes. Transport i by 26 Godstransport i by krever samarbeid. Av Toril Presttun. Ferge 28 Et godt fergetilbud gir livskvalitet. Av Trygve Solheim. 28 Gassferger: Dyrere, men mye mer miljøvennlige. Av Trygve Solheim. 29 Konkurranse gir færre fergeselskaper. Av Trygve Solheim. Literatur 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Samferdsel

2 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Studenter: kr. 00,- Forsidefoto: Are Wormnes Sikkerhet 4 Ikke gitt at sikkerhetsvisjoner har effekt. Av Lone Sletbakk Ramstad, Stian Antonsen og Kristian Sakshaug 7 Langsiktig kamp mot trafikkulykker. Av Are Wormnes. 8 Elektronikken endrer dekkenes prestasjoner. Av Are Wormnes. 11 Innlegg/Debatt 12 En luftkamp om fortsatt eksistens. Av Are Wormnes. 14 Sikrest å fly i USA og Europa. Av Are Wormnes. Veg 15 Full forvirring om Jondalstunnelen. Av Tormod E. Eitrheim. Mobilitet 16 Bil og mobil verktøy mot tidsklemma. Av Randi Hjorthol, Mona Hovland Jacobsen og Rich Ling. 18 Må fastslå hva som er farlig rus. Av Are Wormnes. 26 Unge og gamle en utfordring. Av Kirsten Allred, Christin Berg og Gottfried Heinzerling. Beredskap 20 Hordaland klar for krisetransport. Av Are Wormnes. Kollektivtransport 22 Billigere og bedre kollektivtransport. Av Jon-Terje Bekken og Oddgeir Osland. Miljø 24 Norsk tro på bioenergi til transport. Av Rolf Hagman. Forskning 28 Forskningssamarbeid over dammen. Av Lasse Fridstrøm. 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Samferdsel

3 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Studenter: kr. 00,- Sjø 4 Redningsselskapet samfunnets lønnsomme tjenere. Av Viggo Jean-Hansen Samferdselsaktuelt 6 Gi lys, og du får lys tilbake. Av Susanne Nordbakke. 7 Uoppmerksomhet viktigste ulykkesårsak. Av Are Wormnes. 8 Prosjektfinansiering utredes. Av Are Wormnes. Innlegg/Debatt 10 Foran forvaltningsreformen sterkere regioner og samferdselssektoren. Av adm. dir. Olav Ulleren Sykkel 12 Ikke så farlig å sykle likevel. Av Torkel Bjørnskau. 16 København syklenes by. Av Ole Martin Larsen. Miljø 18 Bylyder ikke bare støy. Av Susanne Nordbakke og Aslak Fyhri. 20 Indikatorer for bærekraftig godstransport. Av Carlo Aall. 22 prioriteres i bistanden. Av Henning Lauridsen. Ferger 24 Slipp pendlerne frem. Av Gisle Solvoll og Terje Andreas Mathisen.. 26 en stadig viktigere for Norge. Av Jon Inge Lian. 28 OSL: Nok kapasitet i 15 år til. Av Frode Voldmo. Litteratur 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: Fra Nørrebrogade, København. Foto: Stefan Kai Nielsen/EKKO. Samferdsel 2006

4 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Studenter: kr. 00,- Forsidefoto: Fra Göteborgs Hamn. Foto: Are Wormnes Sjøfart 4 Göteborgs Hamn: Har vilje og evne til å bli Oslos containerhavn. Av Are Wormnes. Revidert nasjonalbudsjett 2006 Innlegg/Debatt 9 Regionalisering, kjøpsorgan og kontraktsformer. Av Oddgeir Osland og Frode Longva 10 Vi bør redusere luftfarten. Av Idar Mo 10 Kystekspressen Kristiansund Trondheim en regional suksess, men hvem betaler hva? Av Lars Erik Furu Sikkerhet 12 Deregulering av transport: Transportsikkerheten er ikke svekket. Av Rune Elvik. 24 Dramatisk færre personskader i Statoils fartøyvirksomhet: Samarbeid bedre enn styring og kontroll. Av Trond Kongsvik, Stian Antonsen og Lone S. Ramstad 26 TT-generalen takker for seg: Slå ned på aggressiviteten! Av Are Wormnes 14 Avinor satser offensivt: Investerer for 6 milliarder. Av Are Wormnes 16 Billige flybilletter endrer våre reise- og ferievaner: Til utlandet på vinger. Av Jon Martin Denstadli og Arne Rideng 18 Nordmenn flyr mest i Europa. Av Knut Fuglum og George Williams Kollektivtransport 20 Tiltakspakkene for kollektivtransport er evaluert: 9 bud for vellykket kollektivsatsing.. Av Katrine Næss Kjørstad, Alberte Ruud og Bård Norheim 22 Tidsaspektet og etterspørsel i kollektivtransport: Økte takster skremmer flere. Av Nils Fearnley 28 EU-nytt Av Hans Jakob Eide 0 Ny faglitteratur Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

5 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Klaus Varno, Studenter: kr. 00,- Forsidefoto: Are Wormnes Energi 4 På veg mot hydrogensamfunnet. Av Are Wormnes. Innlegg/Debatt 9 Kan Oslo Havn konkurrere med Göteborg? Av Erik Heirung. 10 Kollektivtrafikken har et statistikkproblem. Av Edvin Frøysadal. Klima 12 Mer vær gir mye besvær. Av Lars Aarønæs. 28 CO 2 -utslipp fra godstransport på veg kan halveres. Av Helge Virum. Reisevane 15 Reisevanene våre i Av Randi Hjorthol, Jon Martin Denstadli, Liva Vågane og Øystein Engebretsen. 19 Fra dør til dør på Internett. Av Are Wormnes. Kommentar 20 Oslopakke : Utfordringene står fortsatt i kø. Av Are Wormnes. Trafikk 22 Hvorfor trafikken blir som den blir. Av Kjell Johansen. 24 Unøyaktige trafikkprognoser i bompengeprosjekter. Av Morten Welde. 26 Ny TT-direktør: Modernisering er nødvendig. Av Guro Hegna Svendsen. 0 Ny faglitteratur Av Astrid Ødegård Horrisland. Samferdsel

6 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Klaus Varno, Studenter: kr. 00,- 4 EØS-kontroll gir ikke færre ulykker. Av Rune Elvik. Innlegg/Debatt 10 Er tiden moden for et nasjonalt transporttilsyn? Av Sindre Ånonsen. 11 Akutt mangel på sjåfører og kvalifiserte storbillærere. Av Arne Lundstad og Reidar Mikkelsen. Miljø 12 Røde eller grønne bilavgifter. Av Lasse Fridstrøm. 14 Biodrivstoff er fremtiden i Norge. Av Rolf Hagman. 16 Tøffe krav foreslått for «miljøbiler». Av Are Wormnes. Kollektivtrafikk 20 Når? Hvor? Hvordan? Kollektivtilbud for viderekomne i Bergen. Av Are Wormnes. ITS 24 Milliardmarked for geodata. Av Liv Nordbye. Forskning 26 CIENS en spennende nyskapning i Forsknings-Norge. Av Jan Vidar Haukeland. 28 Transportforskning for milliarder. Av Olav Eidhammer. Jernbane 0 Tjener på gods fra veg til bane. Av Thorkel Christie Askildsen og Olav Eidhammer. Litteratur 19 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: Trolleybuss i Bergen. Are Wormnes Samferdsel

7 Nr , 45. årgang ISSN Telefon: Næringspolitisk rådgiver Klaus Varno, Studenter: kr. 00,- Gods 4 Godssuksess med bivirkninger. Av Are Wormnes. 11 Debatt: Håpløst å overføre mer gods fra veg til bane. Av Eling Sæther. 24 Mangelfull statistikk om godstransport. Av Viggo Jean-Hansen og Inger Beate Hovi. 26 Lastebilen vinner når tid er penger. Av Inger Beate Hovi. 28 Drømmen om Europa. Av Are Wormnes. 29 Infarktrammet godstransport. Av Are Wormnes. Kollektivtrafikk 12 Bergen: Kraftig lut kan bremse bilbruken. Av Alberte Ruud og Katrine Næss Kjørstad. 18 Alkolås i buss: Alle fornøyd, men ingen videreføring. Av Terje Assum og Rolf Hagman. 14 Synger flybransjen på siste verset? Av Lars Edling. Veg/ITS 16 Drivstoffavgift dårlig alternativ til bompenger. Av Gisle Solvoll. 20 DynamIT sprenstoff for bilkøer. Av Torbjørn Haugen og Ragnhild Wahl. 22 Havarikommisjonen for vegtrafikk: Avdekker systemfeil, ikke førerfeil. Av Are Wormnes. Kommentar 0 Fossil miljøoffensiv. Av Are Wormnes. 1 Ny Faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: Are Wormnes Samferdsel

8 Nr , 45. årgang ISSN Post- og besøksadresse: Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefax: Næringspolitisk rådgiver Klaus Værnø, Studenter: kr. 00,- ITS veg og trafikksikkerhet 4 Mange og store utfordringer for esafety. Av Are Wormnes. 16 ITS og trafikksikkerhet: Mye vi ikke vet. Av Truls Vaa. 18 Elektronisk registrering av kjøretider: Kan måle fremkommelighet. Av Ørjan Tveit og Ragnhild Wahl. 20 Trengselsavgift bremser biltrafikken effektivt. Av Jan Usterud Hanssen. 22 Trafikken er tryggest for de rike. Av Rune Elvik. 0 Svensk satsing på norsk skiltteknologi. Av Are Wormnes. 6 Statsbudsjettet 8 Samferdselsaktuelt Transport og statistikk 1 Fra Transport og logistikk Av Lars Årønæs. Kollektivtrafikk 24 Bussbilletten koster flesk. Av Terje Andreas Mathisen og Gisle Solvoll. Miljø 26 Et klimavennlig Norge er mulig. Av Tore Leite. Bymiljø 28 Nytt verktøy for sosial kartlegging av nabolag: Avdekker sosiale ulikheter. Av Ronny Klæboe, Torkel Bjørnskau og Vibeke Nenseth. Litteratur 1 Ny Faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: DaimlerChrysler Samferdsel

9 Nr , 45. årgang ISSN Post- og besøksadresse: Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefax: Næringspolitisk rådgiver Klaus Værnø, Studenter: kr. 00,- Reisevaner 4 RVU 2005: Bilen er viktig i hverdagen. Av Liva Vågane. Kollektivtrafikk 10 Kollektivtrafikken: Fra pengesluk til pengemaskin? Av Arno Mong Daastøl. 22 Rapport om krisehåndteringen etter terrorbomber i London: Husk mennesket i kriseplanene! Av Are Wormnes. 24 Rammebetingelsene: Hemsko for kollektivtransporten. Av Bård Norheim. 12 EUs kamp mot trafikkdøden. Av Michael Knørr Skov og Jesper Mertner. 14 Første dybdeanalyse av alle dødsulykker på veg. Av Are Wormnes. Veg 16 Miljøgate eller bygate? Konfliktfylt forvandling. Av Aslak Fyhri og Tore Leite. 18 Store tidsgevinster ved bedre E6. Av Thor-Erik S. Hanssen og Gisle Solvoll. 20 Vanskelig valg av stamvegstrategi: Fremkommelighet? Sikkerhet? Effektivitet? Av Are Wormnes. 28 Hallo frå Idar Mo, Sogndal. Av Are Wormnes. Sykkel 26 Danske undersøkelser bekrefter: Syklister lever lenger. Av Lars Bo Andersen og Jan Sørensen 0 Ny Faglitteratur Av Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Fra London Underground Lefteris Pitarakis/AP Samferdsel

10 Nr , 45. årgang ISSN Post- og besøksadresse: Gaustadalléen Oslo Telefon: Telefax: Jernbane 4 Lyntog mot vest skal utredes. Av Are Wormnes. 6 Raske tog krever mye energi. Av Are Wormnes. 8 Samferdselsaktuelt 14 Innlegg/debatt Næringspolitisk rådgiver Klaus Værnø, Forskningsleder Jon Inge Lian, Studenter: kr. 00,- Vedtak Arkiv NVDB Sjøfart 16 Stamnettutredningene: Større og raskere skip stiller nye krav til leden. Av Are Wormnes. 18. Rekordår for innenlands flytrafikk. Av Jon Inge Lian. 20 Euro NCAP møter veggen. Av Are Wormnes. ITS 22 Nasjonal vegdatabank og ITS: Krevende å gi riktig fartsinformasjon. Av Trond Harald Hovland. Veg 24 Mer vegkapasitet i byene gir mer trafikk. Av Jan Usterud Hanssen. Litteratur 27 Ny Faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: ICE-Betriebswerk Berlin Rummelsburg DB AG/Schulz Samferdsel

Innhold. Debatt. Innhold

Innhold. Debatt. Innhold Nr. 1 2005, 44. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kommunikasjonsrådgiver Pr år (10 numre): 570 kr 285 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Sandberg As Debatt Håpløse transportmodeller? rald Minken og J hansen,

Detaljer

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt.

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt. Nr. 1 200, 42. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kjell Haaland, Direktør Hilde Therese Hamre, Kystdirektoratet Pr år (10 numre): 520 kr 260 kr 0814 2 42 17 7 Skråblikk: Kampen om risikosamfunnet

Detaljer

Alfabetisk- og emneregister 2003

Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk register 2003 Akre, Bjørn Nasjonal vegdatabank en fiasko på grunn av mangelfull registrering. 8/2003, s. 26. Amundsen, Astrid, Marika Kolbenstvedt og Tor Lerstang

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER Juni 2014 Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo, telefon: +47 24 11 12 30, e-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no ITS smartere, smidigere

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 16. juni 2014 13/5470 EB/361 bilavgifter fin 21. juli 2014 Innspill til helhetlig gjennomgang

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

uten logistikk stopper norge

uten logistikk stopper norge uten logistikk stopper norge side 42 side 32 34 side 37 39 Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA smart sporing i faghandelen Gjennom bruk av RFID-teknologi kan Coop og de andre leddene i verdikjeden hente

Detaljer

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport 1 Trafikken i 2020 Når vi skal diskutere fremtidens teknologier er det lett å feste seg ved nye områder som bioteknologi, nanoteknologi eller kanskje hydrogensamfunnet.

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015

Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015 Utkast 21.04.02 Strategiske innspill Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015 Utarbeidet av Norges Naturvernforbund på oppdrag av: Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket og Vegdirektoratet 1 1.

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer