Innhold. Debatt. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Debatt. Innhold"

Transkript

1 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Kommunikasjonsrådgiver Pr år (10 numre): 570 kr 285 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Sandberg As Debatt Håpløse transportmodeller? rald Minken og J hansen, / 8 Lasse Fridstrøm finpusser lederegenskapene før drømmejobben. 10 s kvalitetssikring av bybaneprosjektet: Grove feilanslag fra Vegvesenet. 11 Høy temperatur på bybaneseminar. 12 Frankrike satser på trikk og metro, men det koster. 1 Grenoble bruker bybane som katalysator for byutvikling. 22 Norske kollektivkontrakter mindre detaljerte enn i Sverige og Danmark. Av Trine Hagen og Frode Longva Forskning 16 Vegvesenet utarbeider forskningsstrategi. 17 Harald Norem, NTNU: Viktig at forskningsmidlene brukes for å sikre rekrutteringen. Trafikk og miljø 19 Miljøeffekter av infrastruktur hvordan løse interessekonflikter. Av Trygve Solheim Godstransport 20 «Gods i by» problemen øker, men lite gjøres. Av Ingar Ketil Karlsen 24 Lønnsom svensk forskning: Nye bilstoler reduserer faren for nakkeslengskader. Av Knut Sandberg Eriksen og Rolf Hagman Modeller/ Debatt 26 Bruk av transportanalyser kan være til hinder for bærekraftig byutvikling selv om modellene blir bedre. Av Aud Tennøy 28 «Å skylde på transportmodellene blir som å skyte pianisten fordi en ikke liker musikken». Av Trude Tørset og Eirik Skjetne 0 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Europanorama 15 Av Hans Jacob Eide Samferdsel

2 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Kommunikasjonsrådgiver Per år (10 numre): 570 kr 285 kr Per år i utlandet: 650 kr Sandberg As Veg 10 Dagens OPS-modell: Sløsing med offentlige midler i milliardklassen. Av Bjarne Jensen Organisering 12 Radikal strukturreform i Danmark. 22 Påvirker bompengepakkene innholdet i transportpolitikken? Av Oddgeir Osland og Jon-Terje Bekken. 14 oppmuntrer Bergen i bybanesaken. 16 Debatt: Bybanen i Bergen og Vegvesenets regneferdigheter. Av Åge K. Jensen Drosje 18 Deregulering av drosjenæringen hvem høster gevinsten? Av Jon-Terje Bekken Planlegging 24 Samferdselspolitikken lider under mangelfulle og misvisende analyser. Av Petter Næss 26 Transportmodeller nødvendig og grunnleggende verktøy. Av Oskar A. Kleven Europanorama prosent sa NEI til veiprising i Edinburgh. 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

3 Nr. 2005, 44. årgang ISSN Telefon: Per år (10 numre): 570 kr 285 kr Per år i utlandet: 650 kr Sandberg As Trafikk og miljø 10 Byene tar veksten i biltrafikken. Av Trygve Solheim 12 Vegpakke Drammen: Miljøforbedringer lokalt, men fortsatt mange plaget. Av Aslak Fyhri Jernbane 14 Handlingsprogram : Største jernbanesatsing i moderne tid. Av Sigrid Stokke Konkurranseutsetting og organisering 16 Den vanskelige bestillerrollen: Konkurranseutsetting i offentlig sektor. Av Trygve Solheim Godstransport 18 Sjøtransporten dominerer godstransporten. Av Frode Voldmo og Jens Rekdal 20 Mer innovasjon med brukereide havner og et statlig «Havinor»? Av Arve Halseth og Tron Even Skyberg Veg 22 Debatt: Transportanalysene et viktig verktøy forplanlegging i Vestkorridoren. Av Ivar Øvretvedt 26 Debatt: Hva betaler man for i OPS? Av Eline Skramstad 28 Debatt: Feilaktig om OPS fra Bjarne Jensen. Av Kjersti Billehaug 29 Debatt: Bensinprisen og andre bilkostnader Av Arne Rideng og Jon Martin Denstadli, 24 Debatt: Bybane i Bergen, kvalitetssikring av kvalitetssikringen. Av Rune Herdlevær Europa 0 Europanorama. Hans Jakob Eide 1 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel 2005

4 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Veg 10 Bergen og Oslo: Bedre fremkommelighet men trafikkøkning truer. Av Jon Inge Lian 1 Nordland: Samferdselshemmelighet må frem. Av Tor Asgeir Johansen 14 Nytt budsjettsystem vil bedre beslutningsgrunnlaget. 16 Norsk vegpolitikk etter 1940: Stykkevis og delt? Av Trygve Solheim 18 Trender i trafikken: Rikingene kjører fortest. Av Aslak Fyhri og Susanne Nordbakke 0 Europanorama: Vegprising for lastebiler nærmere seg. Av Hans Jakob Eide 20 Intensivert bruk av fotobokser kan svekke trafikksikkerheten. Av Ørjan Tveit 22 Vi overvurderer tidsgevinsten ved å kjøre for fort. Av Finn Jørgensen og Hassa Pedersen 24 God ruteinformasjon like viktig som redusert reisetid. Av Katrine Ness Kjørstad og Alberte Ruud 26 Bratsbergbanen: Gratisperiode ga dobling i passasjertall. Av Trygve Solheim 28 Internett en renessanse for SP-analyser. Av Åse Nossum 1 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Manipulert foto. Samferdsel

5 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Bytransportprofessor Odd I. Larsen: Fra Lofast til Moldefast 12 Dårlig byplanlegging koster kollektivtransporten dyrt. Av Bård Norheim 14 Politikerne er positivet il spleiselag for å løse byenes trafikkproblemer 18 Vi lærer av Europa. Konklusjoner fra kollektivtransportprosjektet HiTrans. Av Hans Magnar Lien Veg 20 Massivt NEI til Tønsbergpakkens fase 2. Av Trygve Solheim 28 Vegprosjekter kvalitetssikres i kjøresimulator. Av Jørgen Rødseth 22 Vi velger vår egen «behagelige» fart og bryter fartsgrensene bevisst. Av Fridulv Sagberg 2 Fartsgrenser smitter. Av Fridulv Sagberg 17 Europanorama: Kufangere forbudt fra Hans Jacob Eide 24 Engasjerte politikere viktig for sikkerhet på veg. Av Claus Hedegaard Sørensen og Terje Assum Planlegging 26 Dvaske konsekvensutredninger har plan- og bygningsloven skylda? Av Njål Arge. 0 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Thorfinn Bekkelund / Samfoto Samferdsel

6 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Forsidefoto: Mick Tully Forskning 10 Viktigheten av transportforskning vektlegges ulikt. Av Are Wormnes Avgifter 12 Norske bilavgifter under press. Av Lasse Fridstrøm Ferge 14 Et forhandlingsregime bør beholdes som alternativ til anbud i fergesektoren. Av Thor Nagell 16 Trikkedirektøren ønsker seg 10-kroners billett. Statistikk 18 Trendbrudd: Vi reiser mer med tog, fly og bus. Av Arne Rideng Gods 20 REORIENT: Europeisk logistikkforskning i -regi. Sjøtransport 22 Superferge på vei mot Norge Sikkerhet 24 Farten dreper! Av Rune Elvik Planlegging 26 Køutviklingen kan overvåkes med GPS. Av Erling Hvid og Michael Knørr Skov Europanorama 28 Nytt EU-forslag om regulering av kollektivtrafikken. Av Hans Jakob Eide 1 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

7 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Ansvarlig redaktør: Are Wormnes e-post: Forsidefoto: Rundkjøringer i Sandvika. Foto: Are Wormnes Vegoppmerking 4 Vegen snakker ikke tydelig nok. Av Ivar Jon Tunheim 6 Samferdselsaktuelt Vegbygging 12 Naturen leger selv best sine sår. Av Astrid Brekke Skrindo og Per Anker Pedersen Klima 14 USA setter bilkjøring og klima på dagsordenen. Av Lasse Fridstrøm Havneavgifter 16 Havnene «melker» Hurtigruten. Av Arne Danielsen og Are Wormnes Konkurranseutsetting 18 De store viser muskler. Av Jon-Terje Bekken og Edvin Frøysadal Luftfart 20 Erkjennelser løftet Widerøe. Av Lars Aarønæs Holdningskampanjer 22 Politi må til for å endre atferd. Av Truls Vaa Sikkerhetskrav til sjøs 24 Dyrere hurtigbåt- og ferjedrift. Av Gisle Solvoll og Stig Nerdal Vegnormal 26 Mørkere veger med sikrere oppmerking. Av Are Wormnes og Tor J. Smeby EuroPanorama. 28 Danmark: Fokus på helseskader fra partikler. Av Hans Jacob Eide færre drepte og hardt skadde innen Av Richard Muskaug og Finn H. Amundsen 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

8 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Ansvarlig redaktør: Are Wormnes e-post: Sikkerhet 4 Flere ulykker med sykkelveger. Av Are Wormnes. 6 Samferdselsaktuelt Planlegging 12 Nå blir samferdselsprosjekter mer lønnsomme. Av James Odeck. 18 Regionale modeller for persontransport. Av Anita Vingan. Politikk 14 Politikerne har liten tillit til regnestykkene. Av Claus Hedegaard Sørensen og Inger-Anne Ravlum. 16 Samferdselspolitikk er ikke for prinsippryttere. Av Are Wormnes. Konkurranse 20 Antall busselskaper nesten halvert. Av Terje Mathisen og Gisle Solvoll. Miljø 22 Lønnsomt, men vanskelig å gjennomføre. Av Tore Leite. 28 Bilindustrien har løsningene, men hva så? Av Are Wormnes. Kollektivtrafikk 24 Lovpålagte transporttjenester truer det ordinære rutetilbudet. Av Lars Erik Furu og Randi Birgitte Svånå. Bytransport 26 Tøffere tider venter bybilistene. Av Trygve Solheim. EuroPanorama 0 EuroPanorama. Av Hans Jacob Eide. 1 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: Rådhusgaten i Oslo. Foto: Are Wormnes. Samferdsel

9 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Ansvarlig redaktør: Are Wormnes e-post: 4 Fullt mulig å halvere dødstallene innen Av Rune Elvik. 24 Skolevegen som arena for fysisk aktivitet. Av Aslak Fyhri. 6 Samferdselsaktuelt Innlegg 11 Flere ulykker med sykkelveger i Danmark. Av Gyda Grendstad. 11 RISIT Forskningsprogrammet om risiko og sikkerhet har god fremdrift. Av Finn Harald Amundsen. Politikk 12 I byene må det koste å kjøre bil, forutsatt gode alternativer. Av Are Wormnes. 14 Nasjonal transportplan skal følges opp. Av Are Wormnes. 17 Sørg for å få pengene nå! Av Are Wormnes. 18 Statsbudsjettet. Av Trygve Solheim. 20 Transport- og kommunikasjonskomiteen. Av Tormod E. Eitrheim. 22 Kan vi bygge oss ut av køproblemene? Av Lasse Fridstrøm. Persontransport 26 Store ulikheter i transporttilbudet. Av Gisle Solvoll. Havn 28 Til fots langs hele bryggekanten. Av Are Wormnes. Europanorama 0 Av Hans Jacob Eide. Ny faglitteratur 1 Av Astrid Ødegård Horrisland. Forsidefoto: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Foto: Are Wormnes. Samferdsel

10 Nr , 44. årgang ISSN Telefon: Ansvarlig redaktør: Are Wormnes e-post: Abonnementspriser 2006: Per år (10 numre): 600 kr 00 kr Per år i utlandet: 700 kr Forsidefoto: Are Wormnes. Ferge 4 Kystdistriktene tjener på gratis ferge. Av Finn Jørgensen, Gisle Solvoll og Morten Welde. 6 Samferdselsaktuelt 7 Ledelinjer i gategrunn. Av Tor J. Smeby. 9 ITS må inn i planarbeide. Av Are Wormnes 10 Nå kommer bilene som kan hindre søvnulykker. Av Are Wormnes. 11 -kurset Av Lasse Fridstrøm Planlegging 12 Juks, undervurdering av kostnader, overvurdering av etterspørsel. Av Trygve Solheim. 14 Rutetilpasning må til for å kapre flere reisende. Av Nils Olsson. 16 Rus, trøtthet og dårlig syn viktige ulykkesårsaker. Av Fridulv Sagberg. 18 Alkohol og andre rusgifter, livsfarlig kombinasjon. Av Terje Assum. 19 Strenge etiske krav umuliggjør beregning av ulykkesrisiko. Av Terje Assum. 26 Ikke flere ulykker med piggfrie vinterdekk. Av Pål Rosland. Trafikk/ITS 20 Trafikkinformasjon påvirker oppmerksomhet og atferd. Av Alena Erke, Rolf Hagman og Fridulv Sagberg. Bytransport 22 Raskt, effektivt og mindre kjøring. Av Tomas Svensson. Sikkerhet 24 Ikke nok med regler og forskrifter. Av Lone Sletbakk Ramstad og Stian Antonsen. Ny faglitteratur 29 Av Astrid Ødegård Horrisland. EuroPanorama 0 Av Hans Jacob Eide. Samferdsel

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt.

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt. Nr. 1 200, 42. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kjell Haaland, Direktør Hilde Therese Hamre, Kystdirektoratet Pr år (10 numre): 520 kr 260 kr 0814 2 42 17 7 Skråblikk: Kampen om risikosamfunnet

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING

TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING TRANSPORT OG KLIMA FUNN OG FAKTA OM TRANSPORTENS KLIMAPÅVIRKNING Presentert av forskningsprosjektet TRANSPORT OG KLIMA s. 3 INNHOLD s. 6 s. 10 s. 14 s. 18 s. 22 s. 26 s. 30 s. 34 s. 38 Menneskeskapte klimaendringer

Detaljer

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far...

En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... Nei til Frontkollisjoner E-mail: per-kaare@holdal.no Kontaktperson: Per-Kaare Holdal tlf.: + 47 91106045 www.per-kaare.holdal.no 05.12.2009

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013

4Nr. Her kommer prisinfoen. Frp modererer seg side 6-7. Oslo-forskrift vedtatt side 10-11. side 5. juni 2013 4Nr juni 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Frp modererer seg side 6-7 Her kommer prisinfoen Oslo-forskrift vedtatt side 10-11 side 5 2 < TAXI 4-2013 TAXI 4-2013 > 3 Hvem skal eie

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30

Innhold. 42 Nektet. Signaler. Samfunnsøkonomisk ulønnsomt? 4. Smånytt innenriks 30 NR 2 2010 Endelig Anne Kathrine Kalager skal lede utbyggingen av det lenge etterspurte dobbeltsporet mellom Oslo og Ski ett av flere prosjekter som viser minus i samfunnsregnskapet. Kritikere mener det

Detaljer

Støyplagen tas på alvor

Støyplagen tas på alvor Tema: Tar kommunene støy på alvor? Støyplagen tas på alvor Av Åslaug Haga, Kommunal- og regionalminister Det er et faktum at så mange som 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy ved boligen sin og rundt

Detaljer

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år

Tema: Samferdsel. Unni Steinsmo SINTEF 60 år. Torbjørn Digernes NTNU 100 år. Kristian Fossheim DKNVS 250 år 2 10 Tema: Samferdsel i Torbjørn Digernes NTNU 100 år Unni Steinsmo SINTEF 60 år Kristian Fossheim DKNVS 250 år Opplev landet på Lian Dokk har jo verdens største grupperom, ute! - Kurs og konferanse gjest

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer