Innhold. Innhold. Luftfart 8 Flytrafikken tar av. Av Harald Thune-Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold. Luftfart 8 Flytrafikken tar av. Av Harald Thune-Larsen"

Transkript

1 Nr , 4. årgang ISSN Telefon: Kjell Haaland, Kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen, Luftfartsverket Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdselsaktuelt 5 Skråblikk: Den andres øyne. Av Trygve Solheim Statistikktips: Er minibusser og kombinerte biler på vei ut? Av Arne Rideng Luftfart 8 Flytrafikken tar av. Av Harald Thune-Larsen Debatt Når skal tilliten til de samfunnsøkonomiske analysene reetableres? Av Arne Mjelva Om å skyte spurv med kanoner. Av Richard Muskaug og Finn Harald Amundsen 10 Visjonen «rullende fortau» vil gi flere passasjerer til trikken. Av Jon-Terje Bekken og Bård Norheim 16 Trafikanten skaffer kollektivtrafikken flere millioner nye reiser årlig. Av Unni B. Lodden og Inge Brechan 18 Trafikkselskapene frykter dødsbrann i tunnel. Av Trygve Rikstad 20 Få brukere av ny arbeidsreiseordning for funksjonshemmede. Av Gisle Solvoll og Roar Amundsveen Vegprising 1 Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene. Av Arild Vold Fjernarbeid 22 Hjemmekontor er bra men arbeidsplassen er best. Av Randi Hjorthol Organisering 24 Kan sikre miljøet? Av Claus Hedegaard Sørensen Trafikk og miljø 26 Viltgjerder øker barriereeffekten. Av Bjørn Iuell Europanorama 28 Tysk veibruksavgift først i 2005? Av Hans Jakob Eide 2 Saker fra EUs siste rådsmøte. Av Hans Jakob Eide Litteratur 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

2 Nr , 4. årgang ISSN Telefon: Kjell Haaland, Kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen, Luftfartsverket Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdselsaktuelt Skråblikk: Fra tale til handling. Av Trygve Solheim Statistikktips: Færre yrkesreiser med fly og flere kvinner i luften! Av Arne Rideng Nasjonal transportplan milliarder til transportnettet innen Av Are Wormnes 12 Lite å glede seg over. Av Are Wormnes 1 Forpliktende storbypakker. Gangtrafikk 14 Fotgjenger verdsetter trygghet og frisk luft høyest. Av Rakel Øvstedal, Lone-Eirin Lervåg, Gunnar Deinboll Jenssen og Eirin Olaussen Ryeng. 18 Anbud fremdeles et unntak fra regelen. Av Jon Terje Bekken 22 Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektivtrafikken. Av Knut Erik Sagen Vegtrafikk 20 Bilen det mest effektive transportmiddelet. Av Dag Bertelsen Ferje 26 Mange fordeler med nytt ferjetakstsystem men en del bilister protesterer. Av Erik Amdal og Morten Welde Faste spalter 28 Europanorama. Av Hans Jakob Eide 0 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Tor Richardsen/SCANPIX Samferdsel

3 Nr. 2004, 4. årgang ISSN Telefon: Kjell Haaland, Kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen, Luftfartsverket Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdselsaktuelt Skråblikk. Av Trygve Solheim Statistikktips. Av Arne Rideng Godstransport 10 Økt intermodal transport krever radikale grep: NTP sementerer dagens transportstrømmer. Av Arve Halseth og Tron Even Skyberg Veg 12 Superlang hybridbro kan erstatte tunneler. Av Thor A. Nagell 28 Pålitelighet og sårbarhet et ikke-tema i nyttekostnadsanalysene? Av Jan Husdal Trafikksikkerhet 14 EU satser på livreddende elektronikk i trafikken. Av Are Wormnes 16 Utviklingen overkjører myndighetene. 18 Vi bulker hvert niende år, men det går 400 år mellom hver gang vi blir skadet. Av Torkel Bjørnskau 21 Helseministern lover nasjonalt skaderegister. Av Harald Aas 22 Fokus på aggressiv kjøring. Av Pål Ulleberg 24 Berusede personer skaper utrygghet. Av Ingunn Stangeby Europanorama 26 Jernbanepakke III er lagt fram. Av Hans Jakob Eide Litteratur 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Øystein Søbye / NN / Samfoto Samferdsel 2004

4 Nr , 4. årgang ISSN Telefon: Kjell Haaland, Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdselsaktuelt Sideblikk: Refleksjoner etter en reise. Av Trygve Solheim Statistikktips: Høy kollektivandel på reisen til og fra Gardermoen. Av Arne Rideng Godstransport 10 Ny metode gir detaljkunnskap om godsstrømmene i Oslo. Forskning 12 Et felles Europeisk forskningsområde for transport: deltar i utformingen. Av Paal Iversen 14 Bruttokontrakter er bedre enn nettokontrakter i kollektivtransporten. Av Tor Holmleid og Nicolai Heldal 16 Eventyret om hvorledes skyssen forsvant fra Hvorsomhelst. Av Olav Bonesmo Luftfart 18 Turbulens og konkurranse i lufta. Av Arne Rideng og Jon Martin Denstadli Trafikk og miljø 20 Ekspertgruppe anbefaler målrettet hydrogensatsing. Av Elisabeth Hagen, Trond Kråkenes og Tone Austestad. 26 Lydlandskapet bør legges til grunn for støysonene langs veg og jernbane. Av Ronny Klæboe Vegavgifter 22 Trondheim: Nei til dagens bomsystem etter 2005 ja til gjennomkjøringsavgift. Av Eirik Skjetne, Solveig Meland og Even Myhre Diverse 2 Europanorama. Av Hans Jakob Eide 0 Ny faglitteratur. Av Astrid ødegård Horrisland Samferdsel

5 05-04 til pdf :14 Side Samferdselsaktuelt Nr , 4. årgang ISSN Telefon: Sykling mot envegskjøring endelig tillatt. Skråblikk: Døden i trafikken. Av Trygve Solheim Statistikktips: Vekst i fergetrafikken, men færre svippturer. Av Arne Rideng Jernbane 10 Jernbanedrift er lønnsomt, men ikke på Meråkerbanen, Raumabanen og deler av Rørosbanen. Kjell Haaland, Infrastruktur 1 Startskudd for debatt om Oslopakke. 14 Vellykket vegbygging i Osloområdet. Av Jon Inge Lian 1 Bybanen skaper kaldt klima mellom Vegdirektoratet og Bergen kommune. 18 Stockholm investerer over en halv milliard i prøveprosjekt. 20 Trafikale virkninger av bomsystemet i Trondheim. Av Eirik Skjetne, Solveig Meland og Even Myhre Veg vegfolk samlet på Via Nordica. Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr 24 Trikker ledig for oppdrag. 25 Kollektivtrafikken skal prioriteres fremfor biltrafikken. 26 Tilbudskonkurranse et alternativ til tradisjonelle bruttokontrakter. Av Jon Terje Bekken, Frode Longva og Bård Norheim 2 Kultur og partnerskap viktigere enn kontrakttype Diverse 0 Ny faglitteratur. Redigert av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

6 06-04 til pdf :5 Side Nr , 4. årgang 4 5 ISSN Telefon: Sjåføryrket: Karrierevei eller bakevje. Av Arild H. Steen 16 Busstakstene skyter i været. Av Terje Andreas Mathiesen og Gisle Solvoll 26 Portugal satser på høyhastighetstog. Kjell Haaland, Mobilitet 12 Mobilitet uden grænser? Av Ole Thyssen Byutvikling 14 Etableringsstoppen for kjøpesentre er opphevet: Får vi mer utflytende byer og dårligere bymiljø? Av Jan Carlsen Ny teknologi 24 ARKTRANS nytt rammeverk for IKT i transportsektoren. Av Ivar Christiansen og Marit Natvig Statistikk 18 Biltrafikken øker på bekostning av kollektivtrafikken. Av Arne Rideng Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Debatt 21 Tog og lønnsomhet. Av Tore Killingland 22 Overlappende bilbeskatning moden for revisjon. Av Vilrid Femoen Europanorama 28 Visjon 2020 for europeisk forskning innen veitransport. 2 Nytt fra EU. Av Hans Jakob Eide Litteratur 2 Europeisk forskningsformidling i endring. 0 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Morten Løberg / Samfoto Samferdsel Samferdselsaktuelt Møte- og konferanseguide Skråblikk: Å reise eller ikke Av Trygve Solheim Statistikktips: Grensetrafikken går ned. Av Arne Rideng

7 0-04 C til pdf :2 Side Samferdselsaktuelt Nr. 2004, 4. årgang ISSN Telefon: Skråblikk: Båten er din.. Av Trygve Solheim Statistikktips: Hver annen bil som frakter gods på vegene er en varebil. Av Arne Rideng Forskning 10 SINTEF satser sterkere på Samferdsel. Sjøtransport 12 Motorveg til sjøs kan avlaste vegnettet. Kjell Haaland, Trafikk og miljø 14 Nasjonal sykkelkonferanse i Kristiansand: Vegvesenet tar økt ansvar. 24 Vegstøy reduserer eigedomsprisen med opptil 15 prosent. Av Borgny Hatlestad Jernbane 16 Jernbanen feirer 150 år, men det er kunden som er ballets dronning. Trafikksikkerhet 18 Mr. Traffic Safety: Rune Elvik. 20 Trafikkdød i fattige land vil overgå AIDS og tuberkulose. Av Terje Assum 22 Spøkelsesbilister få, men farlige. Av Trygve Solheim Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Debatt 26 Vegtransport best også på lengre avstander. Av Karl Sigurd Fredriksen Europanorama 28 Vegprisingssonen i London utvides. Litteratur 1 Utgitt siden sist. Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel 2004

8 Nr , 4. årgang ISSN Telefon: Kjell Haaland, Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdelsaktuelt Statsbudsjettet 10 Stø kurs i samferdselsbudsjettet Jernbane 12 Gjøvikbanen fram i rampelyset. 16 Økonomiske incentiver øker kvaliteten på kollektivtransporten. Trafikk og miljø 18 Sprekere bil med chip tuning snyter avgifter og forurenser miljøet. Av Trygve Solheim Veg 20 E18 Vestfold: Midtrekkverk reduserer ulykkene. Av Lars Olav Farstad 22 Manglende informasjon gjør bilistene negative til bompenger. Av James Odeck og Anne Kjerkreit 24 Etterprøving av vegprosjekter: Av skade kan man også bli klok. Av Sverre Strand Sikkerhet 26 God progresjon i RISIT-programmet. Av Finn Harald Amundsen Europanorama 28 Danmark presser på for Femer-forbindelse. Av Ole Martin Larsen Diverse 14 Sterke regioner nødvendig for samordning. 0 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel

9 0-04 B til pdf :2 Side Nr. 2004, 4. årgang 4 ISSN Telefon: Samferdselsaktuelt Skråblikk: Om å dekorere byen. Av Trygves Solheim Statistikktips: Lastebiltransporten i Norge øker. Av Arne Rideng Konkurranseutsetting 10 Produksjonsvirksomheten konkurranseutsettes mot s anbefalinger. 11 Deregulering gir ikke nødvendigvis lavere priser. Av Trygve Solheim Kjell Haaland, Transportplanlegging 12 Transportanalyser i planleggingen til hinder for bærekraftig byutvikling. Av Aud Tennøy Trafikksikkerhet 15 Høyere bøter må følges opp med intensiv kontroll. Av Rune Elvik 16 Folk sovner bak rattet om dagen så vel som om natta Av Fridulv Sagberg og Torkel Bjørnskau Luftfart 18 Distriktene taper om nettverkstilbudet svekkes. Av Jon Inge Lian Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr 20 Frem2005: Bedre fremkommelighet gir store besparelser. Av Maren Foseid og Rune Gjøs 22 Ny organisering av kollektivtranporten en forutsetning for suksess. Av Gustav Nielsen Transport og utvikling 26 Transport en viktig forutsetning for fattigdomsbekjempelse. Av Susanne Nordbakke og Terje Assum Diverse Forsidefoto: Per Kristian Lunden 0 Europanorama. Av Hans Jakob Eide 1 Ny faglitteratur. Av Astrid Ødegård Horrisland Samferdsel 2004

10 10-04 B til pdf :0 Side Nr , 4. årgang 4 ISSN Telefon: Godstransport 10 Narvik kan bli bindeledd mellom Kina og USA. Av Anette Hansen Hunstad Kjell Haaland,, Kommunikasjonsrådgiver Ove Narvesen, Avinor Veg 12 An offer you can t refuse Om utvikling av bompakker i norske byområder. Av Oddgeir Osland og Jon Terje Bekken 16 Tønsbergpakken går en usikker tid i møte. 14 Alt du ønsker å vite om etterspørsel etter kollektivtransport. Av Nils Fearnley 18 Vestfoldingene har oppdaget bussen. Trafikk og miljø 20 Bærekraftighet det nye imperativet i transportpolitikken. Av Erling Holden 2 Debatt: Tog, lønnsomhet og miljø. Av Tore Killingland Pr år (10 numre): 50 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Samferdselsaktuelt Skråblikk: Et siste skråblikk på metode. Av Trygve Solheim Statistikktips: Vinterturistene svikter Hurtigruten. Av Arne Rideng Transportplanlegging setting. På dlene for å sjoner mot gang- og V res lig Sita dele er d tøy bilt 24 Håpløse modeller? Av Harald Minken og Kjell Werner Johansen Trafikksikkerhet 26 Ulike gruppers gruppers risiko i trafikken: Mobiltelefonbruk tilsvarer en hasjpåvirket fører. Av Truls Vaa Diverse 2 Europanorama. Av Hans Jakob Eide 1 Ny faglitteratur. Astrid Ødegård Horrisland Forsidefoto: Mick Tully Samferdsel

Innhold. Debatt. Innhold

Innhold. Debatt. Innhold Nr. 1 2005, 44. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kommunikasjonsrådgiver Pr år (10 numre): 570 kr 285 kr Pr. år i utlandet: 650 kr Sandberg As Debatt Håpløse transportmodeller? rald Minken og J hansen,

Detaljer

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt.

Innhold. Sjøtransport 13 Beslutningsstøtte for kapteiner i havsnød. Av Harald Aas 18 Hurtigrutens fremtid igjen opp til debatt. Nr. 1 200, 42. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Kjell Haaland, Direktør Hilde Therese Hamre, Kystdirektoratet Pr år (10 numre): 520 kr 260 kr 0814 2 42 17 7 Skråblikk: Kampen om risikosamfunnet

Detaljer

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll.

Innhold. Innhold. Luftfart 4 Distriktene taper på konkurransen i luften. Av Jon Inge Lian og Gisle Solvoll. Nr. 1 2006, 45. årgang ISSN 02-8988 Telefon: 22 57 8 00 Næringspolitisk rådgiver Espen Søilen, Per år / 10 utgaver: kr 600 Studenter: kr 00 Utland: kr 700 0814 2 42 17 Trykk:PDC Tangen 2005 Forsidefoto:

Detaljer

Alfabetisk- og emneregister 2003

Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk- og emneregister 2003 Alfabetisk register 2003 Akre, Bjørn Nasjonal vegdatabank en fiasko på grunn av mangelfull registrering. 8/2003, s. 26. Amundsen, Astrid, Marika Kolbenstvedt og Tor Lerstang

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner.

INNHOLD INNHOLD. Gangfelt som tjener sin hensikt. Mulige tiltak mot ungdomsulykker. Luftsport. Tilbakeblikk. Kronikk. Reisevaner. Nr. 1 2011 Mulige tiltak mot ungdomsulykker To tiltak mot trafikksulykker som involverer unge bilførere, fremstår ifølge artikkelforfatteren som spesielt lovende: Mer omfattende kjøretrening før førerprøven,

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Hvor er folk når de svarer?

INNHOLD INNHOLD. Hvor er folk når de svarer? Nr. 1 20 Hvor er folk når de svarer? Komplisert varelevering Resultatet av tidsverdistudier påvirkes av hvor respondentene intervjues, ifølge artikkelforfatteren. Han fremholder at forskeres valg av intervjusted

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2011 4. Regnskap og økonomi 10. Noter til regnskapet 12. Revisors beretning 16. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Årsberetning 2011 4 Regnskap og økonomi 10 Noter til regnskapet 12 Revisors beretning 16 Ansatte 31.12.2011 17 Forskningsområder 18 Om TØI Virksomhetsidé Transportøkonomisk institutt

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Skolen. Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. UTFORDRINGER, MULIGHETER OG LØSNINGER FOR BYOMRÅDER FORORD

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Energiforbruket i transportsektoren

Energiforbruket i transportsektoren Energiforbruket i transportsektoren Temagruppe C Regional plan for klima og energi Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 1 2. Introduksjon og kort drøfting av problemstillingene med utgangspunkt i planprogrammet...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren

Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Arbeidsdokument 50592 Oslo 9. mai 2014 3794 Harald Minken Samfunnsøkonomisk ineffektivitet i transportsektoren Innhold 1 Transportsystemet i Norge... 2 2 Prosjektvalg... 2 3 Bypakker... 4 4 Vegnormaler

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim Notat Bård Norheim 18 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Marked og organisering Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport 1 Trafikken i 2020 Når vi skal diskutere fremtidens teknologier er det lett å feste seg ved nye områder som bioteknologi, nanoteknologi eller kanskje hydrogensamfunnet.

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt

Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT. en kunnskapsoversikt Risiko og sikkerhet i transportsektoren RISIT en kunnskapsoversikt Innhold Kunnskap for bedre sikkerhet i transportsektoren............. 3 Alle sikkerhetstiltak gir ikke økt sikkerhet..................

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer