PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Driftsstyret. Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen SAKSLISTE"

Transkript

1 Møtested: Breivikbotn samfunnshus Møtedato: Tid: Kl PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Harald Isaksen Anne Grethe Dahl Per Magne Jensen Siv O. Gamst Målfrid Hansen Fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Børje Alander Som sekretær: Konsulent Kjersti Krane Møteleder: Harald Isaksen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0011/04 04/00126 REFERATER 0012/04 04/00268 Unntatt offentlighet KULTURPRIS /04 04/00210 TILDELING AV KULTURMIDLER /04 04/00046 EGENANDEL FOR BRUK AV KULTURSKOLE TILBUDET 0015/04 04/00048 OPPVEKSTSENTER PÅ SØRVÆR 0016/04 04/00296 RULLERING AV BIBLIOTEKPLANEN FOR HASVIK KOMMUNE OPPNEVNING AV UTVALG 0017/04 04/00097 REVIDERING AV LOKAL PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNSKOLEN 0018/04 04/00073 REDUKSJON AV ANTALL INSTITUSJONSPLASSER PÅ HASVIK

2 HELSESENTER 0019/04 04/00123 ÅRSMELDING 2003 FRA LANDBRUKSKONTORET 0020/04 04/00297 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 0021/04 04/00242 Unntatt offentlighet KLAGE PÅ AVSLAG - STARTLÅN 0022/04 04/00127 Unntatt offentlighet SØKNAD OM VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN 2. HALVÅR /04 04/00127 Unntatt offentlighet SØKNAD OM VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN 2. HALVÅR /04 04/00127 Unntatt offentlighet SØKNAD OM VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN 2. HALVÅR /04 04/00279 KOMMUNAL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER OG ÅPNINGSTIDER FOR HASVIK KOMMUNE /04 04/00259 SØKNAD OM FORNYET SALGSBEVILLING FOR ØL I SKATTEKLASSE II FOR PERIODEN /04 04/00260 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL, VIN, RUSBRUS OG CIDER MED LAVERE ALH. ENN 4,76 0/00 PERIODEN /04 04/00261 SØKNAD OM FORNYET BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN FOR PERIODEN /04 04/00262 SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR SALG AV ØL, VIN OG BRENNEVIN FOR PERIODEN /04 04/00263 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN FOR PERIODEN

3 0031/04 04/00282 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL, VIN OG BRENNEVIN FOR PERIODEN /04 04/00224 DRØFTINGSSAKER I DRIFTSSTYRET TILLEGGSSAK: 0033/04 04/00258 SALGSBEVILLING TILLEGGSSAK: 0034/04 04/00264 SKJENKEBEVILLING MØTEBOK

4 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 04/00126 Sak 0011/04: REFERATER 1) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA /04 Hasvik helsesenter VEDRØRENDE EGENBETALING FOR OPPHOLD VED HASVIK HELSESENTER 2) 04/ ADM/SAADM/ADMFBA /04 Hasvik helsesenter VEDRØRENDE EGENBETALING FOR OPPHOLD VED HASVIK HELSESENTER Referatene ble tatt til orientering. Enstemmig. Saksutredning: Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

5 Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 04/00268 Unntatt offentlighet 6 B-SAK Sak 0012/04: KULTURPRIS 2004 MØTEBOK

6 Saksbehandler: Børje Alander Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/00210 Sak 0013/04: TILDELING AV KULTURMIDLER 2004 Faglig tilråding: Driftsstyret i Hasvik kommune vedtar følgende tildeling av kulturmidler: Søk,n Navn Søkt Fått 2003 Forslag r Kategori a) 70 % av summen = ,- 2 Breivikbotn samfunnshus FK Sørøy Glimt Hasvik IL Sørvær IL Breivikbotn IL Betel Barneklubb Kategori b) - 10 % av summen = kr 5 500,- 7 Breivikbotn sanitetsforening Hasvik sanitetsforening Kategori c) - 10 % av summer = kr 5 500,- har ingen søkere så midlene fordeles på kategori a og spesielle tiltak. Kategori spesielle tiltak 20 % av summen = kr ,- 6 Breivikbotn grendelag Breivikbotn step Hasvik Røde Kors Sørvær aerobic Sørvær Grendelag Harald Isaksen erklærte seg inhabil under behandling av denne sak. Isaksen fratrådte møtet og Per Magne Jensen overtok møteledelsen i denne sak. Fellesforslag:

7 Søk,n r Navn Søkt Fått 2003 Forslag Kategori a) 70 % av summen = ,- 4 FK Sørøy Glimt Hasvik IL Sørvær IL Breivikbotn IL Betel Barneklubb Kategori b) - 10 % av summen = kr 5 500,- 7 Breivikbotn sanitetsforening Hasvik sanitetsforening Kategori c) - 10 % av summer = kr 5 500,- har ingen søkere så midlene fordeles på kategori a og spesielle tiltak. Kategori spesielle tiltak 20 % av summen = kr ,- 6 Breivikbotn grendelag Breivikbotn step Hasvik Røde Kors Sørvær aerobic Sørvær Grendelag Breivikbotn samfunnshus Vedtak: Driftsstyret vedtok fellesforslaget. Enstemmig. Saksutredning: Reglementet for kulturmidler fordeler midlene slik: Katergori a). Ca. 65 % fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene knyttet til dem. Fordelingen i kategori a) er foretatt etter søkersum og medlemstall. Kategori b). Ca. 10% fordeler i grunnstøtte til lag og foreninger med et minimum av aktivitet, som har et ideelt formål og som ved søknaden dokumenterer å ha ordnede regnskap m.v. Fordelingen i kategori b er foretatt etter medlemstall. Kategori c). Ca. 10 % fordeles til lag og foreninger som ikke faller inn under pkt. a, eller som ut fra en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen.

8 I kategori c er Maratongruppa i Breivikbotn idrettslag foreslått tildelt hele beløpet. Maratongruppa skal prøve å vekke til live Breivikbotn Idrettslag, vedlikeholde idrettsbanen Breivikbotn og kjøpe inn premier til Sørøy Maraton. Spesielle tiltak: Ca. 15 % fordeles ut over året til spesielle prosjekt, til nødvendig innkjøp e.l. for å få i gang nye aktiviteter, til opptredener, utstillinger m.m. Driftsstyret: Driftsstyret avholdt møte der det var enighet om at tildelingen av kulturmidler i hovedsak skulle gå til barne- og ungdomsaktiviteter og ikke til lag og foreninger som i hovedsak sysselsetter voksne mennesker. Driftsstyret ønsket en rullering av gjeldende retningslinjer for tildeling av kulturmidler. I påvente av en rullering ble administrasjonen oppfordret til å spisse tildelingen for år Opplysninger om den enkelte søker: Søker nr. 1: Sørøy Husflidslag v/anne Olsen 9593 Breivikbotn Formål: Husflidsaktiviteter, kurs og møter Virkeområde: Hele kommunen Antall medlemmer: 26 voksne Antall møter: 3 styremøter, 4 medlemsmøter Målgruppe: Alle husflidsinteresserte i kommunen Vedlegg. Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 650,- Innstilling: Kr. 0,- Er ikke i kategorien for tildeling. Søker nr. 2: Breivikbotn samfunnshus v/espen Braathen 9593 Breivikbotn Utbedring av lokaler til ungdomsklubben Kino hele kommunen, klubbene - Breivikbotn Formål: Virkeområde: Antall medlemmer: Antall møter: Målgruppe: Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Busjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr ,- Innstilling: Kr ,- Regelmessig kinoaktivitet for barn, ungdom og voksne. Ca. 2 kinoforestillinger pr. måned, 3 møter Kino alle innbyggere, klubbene - barn og unge i Breivikbotn

9 Søker nr. 3: Hasvik Pensjonistforening v/arne Danielsen 9595 Sørvær Formål: Aktiviteter for pensjonister i Hasvik kommune Virkeområde: Hele kommunen Antall medlemmer: 122 voksne Antall møter: 4 fellessamlinger Målgruppe: Alle pensjonister i kommunen Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp. Kr ,- Mottatt 2003: Kr ,- Innstilling: Kr. 0,- Ikke i kategorien for tildeling. Får midler gjennom eldrerådet til aktiviteter. Søker nr. 4: F.K. Sørøy Glimt v/per Sæther 9593 Breivikbotn Formål: A-lag fotball, aldersbestemt fotball, old-boys fotball, trim Virkeområde: Hele kommunen Antall medlemmer: 55 voksne, 88 barn Antall møter: 7 møter Målgruppe: Fotballinteresserte gutter og menn Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr ,- Innstilling: Kr ,-. Søker nr. 5: Breivikbotn lag av Norges Blindeforbund v/elly Pedersen 9593 Breivikbotn Formål: Arbeide for blinde og svaksynte i Breivikbotn Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 15 voksne Antall møter: 1 møte Målgruppe: Blinde og svaksynte Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 300,- Innstilling: Kr. 0,-. Søker 5 er ikke i kategorien for tildeling.

10 Søker nr. 6: Breivikbotn Grendelag v/kjersti Krane 9593 Breivikbotn Formål: Flaggborg i bygda Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: Hele bygda Antall møter: Målgruppe: Breivikbotns innbyggere Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp. Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 820,- Innstilling: Kr ,- Vurderes ut fra arrangementene Barnas dag og julgateåpning. Søker nr. 7: Breivikbotn Sanitetsforening v/elly Pedersen 9593 Breivikbotn Formål: Velferd i nærmiljøet Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 32 voksne Antall møter: Målgruppe: Hele kommunen Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp. Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,- Søker nr. 8: Hasvik I.L. v/terje Kristiansen 9590 Hasvik Formål: Turn og ski aktiviteter for barn og voksne Virkeområde: Barn og voksne i Hasvik Antall medlemmer: 27 voksne, 75 barn Antall møter: 4 styremøter, 1 foreldremøte Målgruppe: Turn og ski interesserte i Hasvik Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr ,- Innstilling: Kr ,-. Søker nr. 9: Breivikbotn Step

11 v/solveig Sandvik 9593 Breivikbotn Formål: Støtte til oppstart, innkjøp av utstyr Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 7 voksne Antall møter: Målgruppe: Step interesserte i Breivikbotn Vedlegg: Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-. Søker nr. 10: Sørvær I.L. v/ulf A. Hansen 9595 Sørvær Formål: Idrettstilbud for barn/unge, innkjøp av step-benker Virkeområde: Sørvær Antall medlemmer: 25 voksne, 30 barn Antall møter: Målgruppe Barn og voksne på Sørvær Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Motatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-. Vurdert ut fra prosjektbasert aktivitet. Søker nr. 11: Hasvik Sanitetsforening v/ingeborg Simonsen 9590 Hasvik Formål: Aktiviteter for eldre og barn/unge Virkeområde: Hasvik Antall medlemmer: 15 voksne Antall møter: 1 styremøte, 9 arbeids- og medlemsmøter Målgruppe: Eldre, barn/unge på Hasvik Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-. Søker nr. 12: Sørøykoret

12 v/georg K. Jensen 9590 Hasvik Formål: Innkjøp av utstyr Virkeområde: Hele kommunen Antall medlemmer: 24 voksne Antall møter: Målgruppe: Alle i kommunen Vedlegg: Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003 Kr. 0,- Innstilling: Kr. 0,-. Vurdert til ikke å være i kategorien for tildeling. Søker nr. 13: Breivikbotn I.L. v/rigmor S. Olsen 9593 Breivikbotn Formål: Idrettstilbud for barn/unge, støtte til oppstart, innkjøp av utstyr Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 26 voksne, 13 barn Antall møter: 3 styremøter, 1 medlemsmøte Målgruppe: Alle i bygda Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-. Revitalisering av idrettslaget for å starte med barneidrett. Søker nr. 14: Betel Barneklubb v/ann Mari Christensen 9593 Breivikbotn Formål: Innkjøp av fotballspill, vanlig drift av laget Virkeområde: Breivikbotn Antall medlemmer: 23 barn Antall møter: Hver torsdag i 2003 Målgruppe: Barn i Breivikbotn Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr ,- Innstilling: Kr ,-. Vurdert ut fra regelmessig organisert aktivitet for barn og ungedom. Søker nr. 15: Hasvik Røde Kors

13 v/valgerd Olsen 9590 Hasvik Formål: Drift Virkeområde: Hasvik Antall medlemmer: 26 voksne Antall møter: 7 styremøter, 1 årsmøte Målgruppe: Voksne personer på Hasvik Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 820,- Innstilling: Kr ,-. Søker nr. 16: Folkeakademiet Sørøy v/ulf Jacobsen 9590 Hasvik Formål: Konserter etc. Virkeområde: Hele kommunen Antall medlemmer: 6 voksne Antall møter: 2 styremøter Målgruppe: Barn og voksne i hele kommunen Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr. 0,-. Søker nr. 17: Sørvær Aerobic v/bjørg Alvestad 9595 Sørvær Formål: Støtte til oppstart Virkeområde: Sørvær Antall medlemmer: 12 voksne Antall møter: Trening 2 dager i uken Målgruppe: Ungdom og voksne på Sørvær Vedlegg: Budsjett 2004 Aktivitetsplan 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-.

14 Søker nr. 18: Sørvær Grendelag v/arne Danielsen 9595 Sørvær Formål: Støtte til oppstart, opptreden/utstilling, innkjøp av utstyr Virkeområde: Sørvær Antall medlemmer: 59 voksne, 33 barn Antall møter: 2 møter Målgruppe: Hele Sørvær Vedlegg: Årsmelding 2003 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Søkt beløp: Kr ,- Mottatt 2003: Kr. 0,- Innstilling: Kr ,-. Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

15 Saksbehandler: Steinar Hansen Arkivsaksnr.: 04/00046 Arkiv: A30 Sak 0014/04: EGENANDEL FOR BRUK AV KULTURSKOLE TILBUDET Faglig tilråding: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret. Fra og med skoleåret innføres det egenandel for bruk av kulturskoletilbudet. Kr. 400,- pr. år pr. barn. Kr. 600,- pr. år pr. voksen. Fellesforslag: Fra og med skoleåret innføres det egenandel for bruk av kulturskoletilbudet. Event. Tilbud for voksne kr. 500,- pr. år. Vedtak: Driftsstyret vedtok fellesforslaget. Enstemmig. Saksutredning: I kommuner som det er naturlig og sammenlikne seg med er det en egenandel for bruk av kulturskole tilbudet. I Hammerfest er det for 1 barn kr. 1500,- pr. år. Familierabatt 50 %. I Nærøy Kommune er det for barn under 6 år kr. 851,- pr. år. For de som er over 6 år er det kr. 1726,- pr. år. Nærøy og Hammerfest kommune har dog et bredere tilbud enn det Hasvik kan gi. Loppa hel år barn kr. 600,-, søskenmoderasjon kr. 400,-. Ved sesongbetont aktivitet som går over maks ½ år kr. 300,-. Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

16 Saksbehandler: Ellen Nilsen Arkivsaksnr.: 03/00034 Arkiv: A00 Sak 0015/04: OPPVEKSTSENTER PÅ SØRVÆR Faglig tilråding: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret. Det vedtas etablering av ett oppvekstsenter på Sørvær fra skoleåret 04/05. Ut fra et utvidet SFO-tilbud forventer man at prisfastsettinga vil bli endret under fastsetting av avgiftsregulativet høsten Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilråding som sin innstilling. Vedtak: Driftsstyret vedtok å tiltre lederens innstilling. Enstemmig. Saksutredning: Det ble 09 mai 2003 avholdt møte mellom hovedtillitsvalgte, rektor, barnehagestyrer, skolekonsulent og driftsjef angående oppstart av et oppvekstsenter på Sørvær. En kom frem til at forarbeidet ville være for omfattende til at det var realistisk med et permanent tilbud fra høsten En kom istedenfor frem til at vi ville igangsette en forsøksordning med overflytting av SFO barn til barnehagens ledige lokaler fra august En valgte i denne forsøks perioden å beholde samme administrative struktur som tidligere. Forsøksordningen skulle vare skoleåret før det blir tatt politisk avgjørelse om hvorvidt dette kan bli et fremtidig tilbud til Sørværs innbyggere. På Sørvær ligger forholdene fysisk til rette for et tett samarbeide mellom SFO, Barnehage og Skole. Nærhet mellom byggningsmasse og matriellt utstyr gjør at et oppvekstsenter har potensiale for å utnytte matriell og byggningsmasse uten administrative og profesjons hindringer. Brukernes tilbakemelding. Det ble i mars 2004 avholdt en brukerundersøkelse blant foreldrene ved Sørvær SFO. Vedlagt er spørreskjema og oppsummering av besvarelser. Oppsummeringen av brukerundersøkelsen viser følgende. - Brukerne er fornøyd med de nye lokalene og utvidet åpningstid. - Flesteparten av brukerne er også tilfreds med mulighet til SFO-tilbud i skolens ferie og fridager. - En viss variasjon i svarene ang 2.3 men 9 av svarene beveger seg i om mellom 7 og Halvparten av brukerne kan tenke seg å betale mer enn i dag for de dagene de bruker utvidet tilbud. - Mer betaling for morgentilbudet:- halvparten for og halvparten mot.

17 - Alle mener det burde være mulig å søke om redusert foreldrebetaling med begrunnelse i privat økonomi. - Burde også være mulig med søskenmoderasjon, både barnehage-sfo og ev.bare i SFO. Som det fremgår av brukerundersøkelsen er brukerne godt fornøyd med det SFO tilbudet de har hatt inneværende skoleår. Bemanningsmessige hensyn. Slik det ser ut i dag vil ett oppvekst senter på Sørvær bemanningsmessig ikke styres av andre forhold enn antall barn i barnehage SFO. Eventuelle besparelser vil ligge i en mer dynamisk bruk av eksisterende bemannings ressurser ved sykefravær. Det er muligens også et potensiale for bedre ressurs utnyttelse ved behov for assistent ved skolen. Det må videre klareres ut med organisasjonene hvorvidt lærere kan benyttes i barnehage/sfo ved sykefravær. Ny administrativ struktur. Ved igangsettels av ett oppvekstsenter vil nødvendigvis stillingene som rektor og barnehage styrer bortfalle, og det må tilsettes en virksomhetsleder. Virksomhetslederen vil ha overordnet personal og økonomi ansvar, utleieansvar for oppvekstsenteret. Det vil fremdeles være behov for daglig leder SFO, ped leder barnehage. Når eventuell prinsippiell avgjørelse om oppstart blir tatt må det så fort som mulig inngås forhandlinger mellom kommuneadministrasjonen og de enkelte forbund. Fysisk/materiell tirettelegging. Her trenges det ingen tiltak da infrastrukturen allerede er på plass. Uttalelser fra organisasjonene. Det første møte ble avholdt på Sørvær den 09 mai Det ble avholdt ett drøftingsmøte den på rådhuset forut for det siste drøftingsmøtet som ble avholdt i Breivikbotn den. Uttalelser fra organisasjonene er vedlagt. Vedlegg. 1 - Spørreskjema for foreldre (brukere) Evaluering av sambruk Sørvær barnehage/sfo. 2 - Oppsummering av 10 besvarelser (av 13 utsendte). 3 - Møtebok av Drøfting om videreføring av SFO fra Sørvær skole til Sørvær barnehage. 4 Drøfting av oppvekstsenter på Sørvær av Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

18 Saksbehandler: Ingunn Kvil Gamst Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 04/00296 Sak 0016/04: RULLERING AV BIBLIOTEKPLANEN FOR HASVIK KOMMUNE - OPPNEVNING AV UTVALG Faglig tilråding: Driftsstyret oppnevner følgende medlemmer til nytt bibliotekplanutvalg: Jorunn Bismo Eilertsen, Hasvik Rigmor Einan, Sørvær Per Sæther, Breivikbotn Biblioteksjef Ingunn Kvil Gamst er sekretær for utvalget. De ansatte på filialene samt rektor på de respektive skolene innkalles etter behov Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Driftsstyret vedtok lederens forslag. Enstemmig. Saksutredning: Bibliotekplanen som er vedtatt for Hasvik kommune gjelder for årene Planen må derfor rulleres, og nytt bibliotekplanutvalg må utnevnes. Da bibliotekplanutvalget som utarbeidet forrige plan gjorde et utmerket arbeid, foreslås at de samme sitter i det neste utvalget. Alle har sagt seg villige. Planarbeidet beregnes ferdig 1. november Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

19 Saksbehandler: Steinar Hansen Arkivsaksnr.: 04/00097 Arkiv: A20 Sak 0017/04: REVIDERING AV LOKAL PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I GRUNNSKOLEN Faglig tilråding: Driftsstyret vedtar forslag til revidering av lokal plan for kvalitetsutvikling i grunnskolen. Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Driftsstyret vedtok lederens forslag. Enstemmig. Saksutredning: Lokale satsingsområder i Hasvik kommune IKT og teknologi Alle tre skolene i kommunen har tilgang til, og skal videreutvikle bruk av IKT i undervisningen. Hasvik kommune har jobbet målrettet for at alle skoler skal få bredbands tilkobling, arbeidet vil være fullført våren Skolene har vært igjennom kompetanseheving blant lærerne gjennom IKT for lærere ved Ibis i Tromsø, dette arbeidet vil forventes sluttført ved utgangen av En vil også satse på økt tilgang til PC verktøy for alle lærerne ved skolene. Deltagelse i kompetanseutviklingstiltak i tråd med de nasjonale strategiene for digital kompetanse. Skolebiblioteket Vi har på alle tre plassene kombinasjonsbibliotek med folke- og skolebibliotek i samme lokaler. I Breivikbotn er biblioteket åpent med bemanning hver dag i skoletiden, Hasvik har åpent en dag i uka. Kommunen vil videreføre prosjektet Skolebibliotek og lesestimulering i samarbeid med folkebiblioteket. Prosjektet tar sikte på å øke leselyst og leseglede på alle klassetrinn i hele kommunen. Nettverk

20 For å styrke samarbeide mellom skolene er det dannet nettverk på hvert trinn, småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Dette skal samordne prosjekt- og temaarbeid, elevene skal bli kjent med hverandre gjennom turer og sosiale arrangementer, i større gra utnytte den kompetansen som finnes i egen kommune. Den kulturelle skolesekken Gjennom samarbeidet mellom skolene og kulturlivet skal vi kartlegge den lokale kompetansen og planlegge prosjekter og tiltak som kan puttes i sekken. Det er også en klar målsetting og møte kultur i ulike sammenhenger, i og utenfor kommunen. Bruk av kartleggingsprøver i leseferdighet Videreføre satsingen på begynneropplæring i norsk. Ta i bruk systemet for kartleggings prøver i Hasvik kommune. Matematikk Følge den regionale satsingen på matematikk på alle trinn. Satsing på videre deltagelse i RSK sammarbeidet. RSK sammarbeidet er meget viktig for kompetanseheving og skoleutvikling i Hasvik kommune, sammarbeidet bør videreføres. Uteskole Alle skolene skal ha et tilbud om uteskole. RSK samarbeidsplan for kvalitetsutvikling i grunnskolen for er under årlig revidering. Avsnittet for lokale satsingsområder i Hasvik Kommune inngår som en del av planverket. I rektormøte i Breivikbotn den ble planen gjennomgått og forslag til justeringer foretatt. Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

21 Saksbehandler: Børje Alander Arkivsaksnr.: 04/00073 Arkiv: G00 Sak 0018/04: REDUKSJON AV ANTALL INSTITUSJONSPLASSER PÅ HASVIK HELSESENTER Faglig tilråding: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret: Driftsstyret har i henhold til delegasjonsregelemtet, punkt , ansvaret for å fastsette sammensetting av og velge inntaksråd. Kommunestyret pålegger driftsstyret å instruere inntaksrådet om at øvre ramme for inntak settes til 15 plasser ved Hasvik helsesenter. Fellesforslag: Saken utsettes og settes opp i førstkommende kommunestyre som drøftingssak. Vedtak: Driftsstyret vedtok fellesforslaget. Enstemmig. Saksutredning: Hasvik kommunestyre har gjennom de siste årene oppfordret administrasjonen til å se på en vridning av drifta ved helsesenteret. Målet med en slik vridning skulle være å få ned kostnader og samtidig skape en annen driftsform for hjemmebasert tjeneste. Vi vet at det er nedsatt et Strukturutvalg som i løpet av inneværende år skal se på administrativ- og politisk omotganisering. Dette medfører at Hasvik kommune må se på dagens tjenesteproduksjon og vurdere denne opp mot hvilken tjenesteproduksjon kommunen skal ha innenfor de enkelte driftsområder. For ikke å foregripe begivenhetenes gang, i form av Strukturutvalgets arbeide, så vil det være normalt å starte prosesser så tidlig som mulig da effekten av dette arbeidet først vil komme mye senere. Hasvik kommune hadde besøk av Norut NIBR som gjennomfører et prosjekt der enhetskostnader og grunnkostnader på tjenesteproduksjon i flere Finnmarkskommuner sammenlignes. Rapport fra dette arbeidet vil foreligge i løpet av september i år. Norut NIBR viste til historiske tall for helsesenteret og viste til at vi hadde et alt for høyt belegg og at inntaksmengden burde settes til 15 pasienter. Det ble også vist til at vi har inntak på alt for lav aldersgruppe som fører til en uforholdsmessig botid. Hasvik kommune må komme ned på et nivå i kostnader som er sammenlignbar med drift i andre kommuner. Uten å gjøre dette så vil fremtidige innrapporterte KOSTRA-tall vise et alt for høyt kostnadsnivå og at dette vil føre til reduksjon i overføringer av frie inntekter, noe som vil gi oss liten handlefrihet på et senere omstillingstidspunkt. Hasvik kommunestyre bør vedta dette på et så tidlig tidspunkt som mulig for å kunne få delvis effekt av dette i budsjettet for 2005.

22 Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

23 Saksbehandler: Arild Jenssen Arkivsaksnr.: 04/00123 Arkiv: V00 Sak 0019/04: ÅRSMELDING 2003 FRA LANDBRUKSKONTORET Faglig tilråding: Driftsstyret i Hasvik kommune godkjenner den fremlagte årsmeldingen fra Landbrukskontoret uten kommentarer. Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilråding som sitt forslag. Vedtak: Driftsstyret vedtok lederens forslag. Enstemmig. Saksutredning: Dok: Skriv fra Landbrukskontoret av vedlagt årsmelding for Det er Kvalsund kommune som behandler saker tilknyttet kommunene Kvalsund, Hasvik, Hammerfest og Måsøy kommuner. Personer som har direkte med disse sakene å gjøre er Jordbrukssjef Johan Chr. Schmidt og konsulent Rita L. Mathisen. Hasvik kommune har for tiden lite eller ingenting av gårdsbruk, og derav er saksmengden også minimal. Den fremlagte årsmelding taler i så måte sitt tydelige språk. Saksbehandlingen dreiser seg for tiden kun om uttalelser til høringer om revidering av lover, uttalelse i konsesjonssaker m.v. Rett utskrift: Kjersti Krane MØTEBOK

24 Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 04/00297 Sak 0020/04: RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV Faglig tilråding: Driftstyrets innstilling til formannskapet: Hasvik kommune vedtar, i overenstemmelse med kulturdepartementets rundskriv v-35/93, rulleringen av kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, Planen blir gjeldene fra vedtaksdato. Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilråding som sin innstilling. Vedtak: Driftsstyret tiltrer lederens forslag til innstilling. Enstemmig. Saksutredning: Den gamle kommunedelplanen for anlegg og områder for idrett og friluftsliv gikk ut i En slik plan er det viktig å kunne vise til når man skal søke om midler eksternt, for realisering av idrettsanlegg og tiltak for friluftsliv. På bakgrunn av en revitalisering av grendelagene i kommunen, samt nye ønsker og behov som er kommet frem fra befolkningen generelt, så er det blitt aktuelt å rullere den gamle kommunedelplanen på dette området. Den rullerte planen vil bli gjeldene i perioden Det Reviderte planforslaget ligger ved i denne saksutredningen.

25 Den reviderte planen er sendt ut på høring til: Hasvik Idrettslag v/ Terje Kristiansen Sørvær Idrettslag v/ulf Arne Hansen Breivikbotn Idrettslag v/rigmor Olsen Sørøy - Glimt v/per Seter Breivikbotn Grendelag v/hildegunn Andersen Sørvær Grendelag v/arne Danielsen Hasvik Stedsutvalg v/anne Grete Dal Sørvær Samfunnshus v/målfrid Hansen Havik Samfunnshus v/anne Grete Dal Breivikbotn Samfunnshus v/espen Bråten Hasvik skole Sørvær skole Breivikbotn Barneskole Hasvik Barnehage Sørvær Barnehage Breivikbotn Barnehage Det har vert mulig å avlevere Høringsuttalelse skriftlig og muntlig. Endelig frist for å gi uttalelse i denne saken ble satt til

26 INNHOLDSFORTEGNELSE

27 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for arbeidet Formål og intensjoner med planarbeidet Utarbeidelse av planen 2 2 Definisjoner, klassifisering av anlegg og områder 2.1 Idrettsanlegg Anlegg, områder og fysisk tilrettelegging for friluftsliv 4 3 Målsettinger for idrett og friluftsliv i Hasvik kommune 7 4 Anlegg og aktivitet 4.1 Anlegg Aktivitet Anlegg og aktivitet i bygdene våre Evaluering av foregående planperiode og nåværende status 11 5 Utfordringer og virkemidler Generelt om utfordringer og virkemidler 12 Målstyrt anleggsutbygging 12 Sikring av arealer for idretts- og friluftsformål 12 Finansiering av utbyggingskostnader 12 Godkjenning av anlegg. Informasjon, rådgivning 14 Godkjenningsutvalg 14 Informasjon og rådgivning 14 Drift og vedlikehold 14 Utfordringer innen friluftsliv 15 Behovsdokumentasjon med prioriteringer Større idrettsanlegg/kommunale anlegg 17 Nærmiljøanlegg 18 Rehabilitering av eksisterende anlegg/tilrettelegging for funksjonshemmede 19 Anlegg, områder og fysisk tilrettelegging for friluftsliv 20 Hasvik kommunes overordnede prioriteringer 20

28 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for arbeidet Kommunen er i henhold til krav fra kulturdepartementet pliktig å lage kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Plankrav ble stilt fra departementet i rundskriv v-35/ Formål og intensjoner med planarbeidet Formål og intensjoner med planarbeidet er å tilrettelegge for et allsidig og kvalitativt godt idretts- og friluftsliv i Hasvik kommune. De fleste kommuner i Finnmark har i de siste årene opplevd en svikt i inntektsgrunnlaget for befolkningen, noe som har ført til en nedgang i folketallet. Hasvik kommune, som typisk kystkommune, merker i stor grad virkningene av dette. Derfor er det viktig å gjøre Hasvik kommune til en attraktiv bostedskommune, og å lokke turister og andre besøkende til seg. Ungdommen er en viktig gruppe å satse på, noe Hasvik kommune har valgt å gjøre. For å få dette til må man tenke på at folk i dag, og spesielt ungdom, setter stadig større krav til et steds fritids- og kulturtilbud ved valg av bosteds-/arbeidsplass. Stadig økende fritid er med på å forsterke dette behovet. Ved planlegging av anleggsutbygging på idrettssektoren i Hasvik må man, i tillegg til de ovennevnte faktorer, ta hensyn til de klimatiske forhold som rettferdiggjør et krav om gode innendørsanlegg. Hasvik kommune ønsker at denne planen skal være med på å sikre arealer for fremtidig utbygging av idretts- og friluftsanlegg. Planen vil også ha funksjon som: grunnlagsdokument for budsjett/langtidsbudsjett rettesnor ved prioritering av spillemidler oversikt over eksisterende og planlagte anlegg behovsdokumentasjon for idretts- og friluftsanlegg 1.3 Utarbeidelse av planen Stedsutvalgene i Hasvik kommune har vært en viktige høringsinstanser til rulleringen av kommunedelplanen. De har foreslått en prioritert liste over anleggsutbygging for 4-års perioden I følge Norges Idrettsforbunds lovverk er det Idrettsrådet som er som det organ som skal samordne og prioritere idrettslagenes planer på kort og lang sikt, og vil slik representere den organiserte idrettens interesser. Sammen med skole/barnehage ansvarlig skal dette rådet danne en plangruppe for Idretts- og friluftsliv. Det er arrangert møter med stedsutvalgene i løpet av planprosessen. Den informasjon og de forslag til tiltak som har fremkommet på disse møtene er blitt sammensatt til et felles planforslag.

29 Dersom denne sektorplanen for idrett skal få noen virkning, er det nødvendig at planen blir godkjent som en del av grunnlagsdokumentene for utarbeidelsen av kommuneplanen, handlingsprogrammer, budsjetter og økonomiplaner. Planen vil derfor oversendes Driftsstyret, som gjør innstilling til kommunestyrets behandling av planen. 2 Definisjoner, klassifisering av anlegg og områder 2.1 Idrettsanlegg I arbeidet med planer for idrettsanlegg bruker en ofte følgende to begreper : anleggstype : som forteller hvilke aktiviteter og idretter anlegget er beregnet for (svømmehall, tursti, fotballbane ) anleggskategori : som forteller hvilket geografisk område anlegget skal betjene, beliggenhet i forhold til bruker og hvilken funksjon anlegget skal ha. Anleggene klassifiseres i følgende kategorier : Nærmiljøanlegg Kommuneanlegg Fylkesanlegg Riksanlegg Definisjonene på de forskjellige klassifiseringene er : Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg er et enkelt anlegg for fysisk aktivitet som ligger i eller i direkte tilknytning til boligområder, og som er en integrert del av dette. Anlegget er beregnet for befolkningen i boligområdet og skal ivareta behov for trim- og friluftsaktiviteter for alle aldersgruppper, barnas lekebehov innbefattet. Nærmiljøanlegg er vanligvis ikke beregnet for konkurranser etter konkurranseidrettens regler og bestemmelser. Eksempel på nærmiljøanlegg : områder for skilek, ballslette/balløkke, sykkelbane(bmx), nær-o-kart, tursti, joggeløype, lysløype, klatrevegg, bane for skøytelek m.m. Grønnkorridor turdrag med trafikktrygg turveg fra/gjennom boligområdet og ut i de større områder for friluftsliv. Kommuneanlegg Mindre kommuneanlegg (lokalanlegg) :

30 Disse anleggene dekker behov for konkurranser etter gjeldende regler på lags og kretsplan. Felles anlegg med skole kan være aktuelt. Bygda, boligområdet, grenda og skolekretsen vil ofte være det geografiske området et lokalanlegg dekker. Det vil for en del anleggstyper være naturlig å vurdere utbygging av mindre anlegg i sammenheng med behovet for skoleanlegg. De minste kommuneanleggene kan ha funksjon som nærmiljøanlegg. Større kommuneanlegg : Større kommuneanlegg er anlegg som dekker behovet for en eller flere idretter, for hele eller en større del av kommunen. Enkelte større kommuneanlegg kan også ha funksjon for andre kommuner. Disse anleggene dimensjoneres og utformes slik at det tilfredsstiller kravene for konkurranser på kretsplan og eventuelt for nasjonale konkurranser. Alle særidretter med stor utbredelse i kommunen, bør ha minst et slikt anlegg. Betegnelsen kommuneanlegg betyr ikke at det nødvendigvis er kommunen som står som eier av anlegget. Eksempel på en del større kommuneanlegg : Idrettspark med enheter for en rekke idretter. Langrennsstadion med løypenett for konkurranser. Alpinanlegg for slalåm/storslalåm. Utendørs svømmebasseng. Idrettshall Svømmehall Flerbrukshall (Idrettshall og svømmehall) Hoppbakkesenter med bakker fra k. punkt meter til k. punkt 60 evt. 70 meter. Ishall- for ishockey, curling, kortbaneløp, kunstløp m.m. Noen av disse anleggstyper kan, under bestemte forutsetninger, klassifiseres som fylkesanlegg. Fylkesanlegg : Fylkesanleggene lokaliseres, dimensjoneres og utformes slik at de tilfredsstiller kravene for å arrangere norske mesterskap og/eller dekker spesielle konkurranse/treningsbehov for hele fylket eller en større region av fylket. Dersom det er aktuelt med utbygging av fylkesanlegg i kommunen, må dette tas med i handlingsprogrammet i samråd med fylkeskulturadministrasjonen og idrettskretsen. Riksanlegg : Riksanlegg er anlegg for særidretter med en standard som gjør det mulig å arrangere internasjonale mesterskap (VM, EM) i vedkommende idrett. Standarden gjelder så vel rent idrettslige anleggskrav til lokalisering som arrangementsmessige forhold, fasiliteter for publikum, presse m.m.

31 2.2 Anlegg, områder og fysisk tilrettelegging for friluftsliv Anlegg og områder for friluftsliv kan klassifiseres ut fra : Bruksformål eller beliggenhet i forhold til brukernes bosted Bruksformål forteller hvilke aktiviteter anlegget, området eller tilretteleggingen er beregnet for, som for eksempel : fotturer skiturer bading fisking båtutfart Beliggenhet forteller om områdets avstand til hovedtyngden av brukerens bosted som : Nærområder i og ved bebyggelsen for daglig bruk og en begrenset del av dagen By og tettstedsnære områder Dags- utfarts- og ferieområder for helgedags eller flerdagsturer. 3 Målsetting for idrett og friluftsliv i Hasvik kommune Hovedmålsettingen er å tilrettelegge for et allsidig og kvalitativt godt idrett og friluftsliv i Hasvik kommune. Ved bedre tilrettelegging vil en øke aktiviteten innen disse områdene. Målsettingen søkes nådd gjennom å forbedre allerede eksisterende anlegg og bygge nye anlegg tilpasset de ulike aktiviteter. Det legges vekt på å etablere anlegg med allsidighet innen den enkelte skolekrets. Skolekretsene samsvarer med de tettest befolkede områdene i kommunen. Etter følgende prioriteringer settes følgende hovedpunkt som idretts- og friluftsmål. 1. Hasvik kommune ønsker at idretten skal være et tilbud til alle, uansett bosted, alder, kjønn og fysisk tilstand. Idrettens betydning for den enkelte og for lokalsamfunnet må verdsettes slik at det frivillige idrettsarbeidet blir ivaretatt og videreutviklet. I denne sammenheng er idrettsanlegg en nødvendig forutsetning og en meget stimulerende faktor i idrettsarbeidet. Anlegg og arealer til idrett/trim/friluftsliv bør tilrettelegges for maksimal utnyttelse av fastboende/feriegjester hele året. Dette vil være med på å gjøre Hasvik kommune mer attraktiv som bosted og feriested. 2. Stimulere befolkningen til et tradisjonelt friluftsliv uten motorisert ferdsel i utmark.

32 Øke interessen for friluftsliv blant befolkningen gjennom tilrettelegging/påvirkning og øke ansvarsfølelsen for å bevare naturområder. 3. Aktivisere barn og unge til et mer aktivt friluftsliv. For at friluftstradisjonen ikke skal dø ut, er det viktig å lære barna opp til å bli glad i natur og friluftsliv. I en tid med store miljøødeleggelser er det også viktig at barna stimuleres til å ta ansvar for sitt miljø. 4. Tilrettelegge for bevegelseshemmede. Hoved hensikten med disse målene er å få en økt interesse for friluftsliv blant befolkningen. Det skal være lett å drive friluftsliv, og alle skal kunne være med på dette. Arealene må være lett tilgjengelige og åpen for alle, samtidig som bruk av områdene ikke skal medføre varige skader på naturen. 4. Anlegg og aktivitet 4.1 Anlegg Anleggsoversikten er gjort med bakgrunn i Kulturdepartementets register over idrettsanlegg og spillemiddelsøknader (KRISS), og kontakt med de enkelte idrettslag i kommunen. I kommunen finnes det 19 anlegg (i henhold til KRISS), der 8 av anleggene er eid av kommunen. Anleggene utgjør fotballbaner, lysløyper, svømmeanlegg med mer. Kommunen stiller dagens lokaler til rådighet for lag og foreninger kostnadsfritt. Kommunen har tre definerte friluftsområder i Kvithellvannet, Sandvika og Taborshavn. Ved Kvithellvannet er det badebrygge/badeplass, fiske, grillsted ved Kvithellvannet, samt natur- sti samt at stien ned til Kvithellhula er merket. Sandvika har grillplass med benker, dusj og toaletter, samt et avgrenset område for camping. I Taborshavn er det grillplass og flytebrygge m/landgang 4.2 Aktivitet Idrett og friluftsliv aktiviserer mange mennesker i Hasvik kommune. Vi har i dag 4 registrerte idrettslag. Noen av idrettslagene har gitt uttrykk for at det er dårlige tilbud på anleggsiden, noe som begrenser deres aktivitet. Når det gjelder friluftsliv har vi få merkede turløyper i kommunen. En av unntakene er Hasvik kommunes bidrag til prosjektet Fotefar i Nord, en merket sti fra Sandvika til Hula i Nord- Sandfjorden. Kommunen har likevel mange populære utfartsområder, både for turgåing, bærplukking, jakt og fiske. 4.3 Anlegg og aktivitet i bygdene våre

33 Aktivitetssal, Gymnastikksal Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp e Sørvær samfh. Samfunnsh us Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe t SSH 28,3 x 10,3 m OK atkomst for funksjons - hemmede nylig etablert Sørvær skole Gymsal HK 20 x 10 m OK Hasvik skole Gymsal HK 20 x 10 m OK lavt under taket, lite utstyr, ikke lagrings -mulighete r Br-botn skole Gymsal HK 20 x 10 m Vannlekka sje i taket - lite utstyr Br-botn samfh. SamfunnshBSH 12,3 x 9,4 us m Hasvik samfh. SamfunnshHSH 8,3 x 7,6 us m Fotballbane, balløkke Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp e OK trappheis, dørterskel (funksjons - hemmede), dårlig tak OK (funksjons - hemmede) Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe t Hasvik stadion Fotball S-G 105 x 67 m Kunstgr. OK Sørvær stadion Fotball SE 100 x 60 m Grus OK Breivikbotn Fotball HK 105 x 64 m Grus Dårlig drenering m.m.)? Hasvik skole Balløkke HK 28 x 38 m Grus OK (skøytebane?)? Sørvær skole Balløkke HK? Grus OK (nærmiljøanlegg) Skiløype, Skianlegg

34 Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe e t Hasvik lysløype Lysløype HIL 2500 m OK Br-botn lysløype Lysløype BIL 2500 m Planlagt ny trase Skytebane, Skyteanlegg Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp e Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe t Hasvik skytebane Skytebane HS 300 m OK Hasvik skytebane Skytebane HS 200 m OK - Spesialhall, Svømmebasseng Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp e Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe t Sørvær skole Svømmebas. HK 12,5 x 8,5 m OK Br-botn skole Svømmebas HK 12,5 x 8,5 m Renoveres Sommeren Støtteanlegg, idrettshus Anleggsnr. Anleggsnavn Anleggstyp e Eier Beskrivelse Annet Beskaffenhe t SIL Skihytte Idrettshus SIL m² OK? S-G Klubbhus Idrettshus S-G 150 m² OK? SIL Klubbhus Idrettshus SE 200 m 2 OK -? SHK Klubbhus Idrettshus SHK 40 m² OK Forklaringer : SSH = Sørvær Samfunnshus BSH = Breivikbotn Samfunnshus HSH = Hasvik Samfunnshus HG = Hasvik Grendelag HK = Hasvik kommune HIL = Hasvik idrettslag HS = Hasvik Skyttarlag BIL = Breivikbotn idrettslag SIL = Sørvær idrettslag SE = Sørvær eiendom S-G = Fotballklubb Sørøy-Glimt SHK = Sørøy Havfiskeklubb

35

36 4.4 Evaluering av foregående planperiode og nåværende status I foregående planperiode ble følgende prosjekter gjennomført Sørøyglimt har fått nytt klubbhus og Hasvik stadion har fått kunstgressbane I Sandvika er det tilrettelagt med grillsted samt for Bading På Kvithellarn er det etablert badebrygge/badeplass, fiske, grillsted ved Kvithellvannet, samt natur- sti og merking av sti til Kvithellhula. Stien fra Sandvika til Nord- Sandfjorden er merket. I Taborshavn er det etablert grillsted samt flytebrygge m/landgang. I Breivikbotn ønsker man å oppføre en ballbing på estertomta, samt skileik- anlegg fra estertomta å ned på gamle fotballbanen. Det også planer om ny lysløypetrase i Breivikbotn, med utgangspunkt i den gamle fotballbanen. På Sørvær skole ønsker man ballbinge oppført på balløkka i skolegården. Begge stedene har grusbaner som er i dårlig stand og som bør gjøres noe med. I Hasvik nærmere bestemt Risvågen jobbes det med å regulere i det gamle masseuttaket Risvåg Øst til friluftsområde. Det er her planer om å lage tre mindre vann i tilknytning til Risvågbekken. Det ønskes tilrettelagt fiskeplasser for funksjonshemmede, Campingplass samt badeplass. 5 Utfordringer og virkemidler 5.1 Generelt om utfordringer og virkemidler Ved tilrettelegging og utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv står både offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor en rekke utfordringer og praktiske oppgaver. Det er viktig å kartlegge hvilke utfordringer Hasvik kommune vil møte og hvilke virkemidler som eventuelt kan settes inn for å mestre dem. Det kan være behov for både offentlige virkemidler, samt virkemidler gjennom næringsliv og organisasjoner. 5.2 Målstyrt anleggsutbygging Den store utfordringen på anleggssektoren er å få til en målrettet anleggsutbygging i samsvar med generelle samfunnsmessige målsettinger og de overordnede målsettinger for arbeidet innen idretts- og friluftssektoren. Utarbeidelse av kommunale langtidsplaner for anlegg og områder for friluftsliv er en forutsetning for å kunne gjennomføre en målrettet anleggsutbygging, og er dermed det viktigste virkemiddel for dette.

37 5.3 Sikring av arealer for idretts- og friluftsmål Å sikre tilstrekkelige arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i kommunens arealplanarbeid er et sentralt virkemiddel for muligheter til fysisk aktivitet og er en stor utfordring for alle. Behov for arealer til lek, idrett og friluftsliv som avdekkes gjennom planarbeidet, må sikres gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 5.4 Finansiering av utbyggingskostnader En god finansiering av investeringsutgiftene ved anleggsutbygging er ofte en stor utfordring. Finansieringsmulighetene er mange, og hovedtrekkene er : Egenkapital Dugnad Tilskudd fra kommune/fylkeskommune Lån Rabatter Gaver Spillemidler fra kulturdepartementet Det kan søkes om spillemidler til : Anlegg for idrett og friluftsliv Nærmiljøanlegg Rehabilitering av idrettsanlegg Helsesportannlegg Ombygging til handikapriktige anlegg Den delen av finansieringsplanen de ovennevnte mulighetene utgjør varierer betydelig fra de ulike anlegg og anleggseiere. 5.5 Godkjenning av anlegg. Informasjon, rådgivning Det er kommunen som godkjenner de aller fleste anleggsplaner. Den kommunale godkjenningen av planer for det enkelte idrettsanlegg omfatter : Idrettspolitiske forhold er behovet for anlegget dokumentert gjennom kommunedelplanens handlingsprogram Idrettsfaglige forhold er anlegget planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser og krav til utforming Anleggstekniske forhold er de tekniske løsninger og materialvalg i tråd med bestemmelser og krav er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredsstillende ivaretatt

38 5.6 Godkjenningsutvalg Foruten godkjenning av anleggsplaner, skal kommunen også kontrollere at anlegget under utbygging og ved ferdigstillelse er utført i samsvar med godkjente planer, og skal attestere dette før spillemidlene utbetales i sin helhet. Det er stort behov for anleggsfaglig, idrettsfaglig og friluftsfaglig rådgivning i forbindelse med planlegging og utbygging av idretts- og friluftsanlegg. Hasvik kommune bør derfor; for å følge opp kulturdepartementets krav, oppnevne et eget godkjenningsutvalg for idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv, med følgende oppgaver : Gi anleggsfaglig informasjon og rådgivning Godkjenne anleggsplaner for idrett og friluftsliv Kontrollere at anleggene blir bygd i samsvar med tegninger og beskrivelse Utstede ferdigattest for anlegget Utvalget bør sammensettes med en fra teknisk etat, skole/barnehage ansvarlig og en fra hvert grendelag samt en fra Idrettsrådet. 5.7 Informasjon og rådgivning Informasjon og rådgivning om anlegg og området for idrett og friluftsliv er en offentlig oppgave. I Hasvik kommune legges denne oppgaven først og fremst til teknisk etat. Denne virksomheten omfatter blant annet følgende : Sikring av arealer for friluftsliv Planlegging av anlegg og områder Utbygging og gjennomføring av tiltak Forvaltning, drift og vedlikehold teknisk, økonomisk og idrettslig. Finansiering for sikring av arealer, utbygging og tilrettelegging Finansiering av driftskostnader Det er viktig at informasjonen og rådgivningen kommer inn på et tidlig tidspunkt i planleggingsfasen da dette vil lette arbeidet videre med godkjenning av planene. Befolkningen må stimuleres slik at det blir interessant å drive med friluftsliv. Dette kan gjøres gjennom miljøopplæring i skolene, og ulike aktivitetstiltak i nærmiljøet. Kommunen bør prioritere tiltak som bedrer tilgjengeligheten og som bidrar til økte kunnskaper om nærområdene. Tilrettelegging av områder for rullestolbrukere/bevegelseshemmede bidrar til økt tilgjengelighet, og vil være et slikt tiltak.

39 5.8 Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold av anlegg og områder for idrett og friluftsliv er ofte en svært arbeidskrevende og delvis kostnadskrevende oppgave og for mange anleggseiere en betydelig utfordring. Det er av stor betydning å få vurdert alle sider ved driftsproblematikken tidlig i planfasen samt ha gode planløsninger. Dette for å senere få en god og rasjonell drift av anlegget. Det er et krav ved tildeling av spillemidler at det sammen med søknaden er lagt ved opplysninger om drift og vedlikehold som skal omfatte blant annet : Kalkulerte driftsutgifter og driftsinntekter Organisering av driftsopplegget De tekniske forutsetninger for driften Det skal settes av midler til vedlikehold og drift av anlegget for å sikre verdien av dette. Dette skal dokumenteres gjennom budsjett m.m. Midlene skaffes til veie gjennom kommunale stønader, men størstedelen av inntektene må komme gjennom egeninnsats fra idrettslaget. 5.9 Utfordringer innen friluftsliv Barnehager : Det er et problem i dagens overbeskyttende samfunn at barn blir fremmedgjort i forhold til natur og sitt eget mestringsnivå. Barns virkelighet i dag har et underskudd på grovmotoriske utfordringer. Barn bør ha muligheten til drive aktiviteter som er lagt opp slik at de får erfaringer ut fra egne opplevelser av naturen. Dette kan gjøres ved å legge opp lek og friluftsaktiviteter til turer i nærområdet. For å få dette til må områdene være lett tilgjengelige for barn og ansatte i barnehager. I Hasvik kommune har barnehagene relativt store lekeplasser, her er nærheten til naturen påtagelig. Det gjør det enkelt å ta den i bruk i forbindelse med aktiviteter. Skoler : Skolen har flere undervisningsopplegg som skal gi elevene bedre forståelse av naturen i nærområdene. Miljøfagene er under utvikling, og lærerne skal først få opplæring gjennom ulike feltkurs som skal bedre deres forståelse for naturen. Denne kunnskapen vil deretter komme elevene til gode gjennom turer i nærområder og ulike oppgaver knyttet til disse turene. Disse kunnskapene vil kunne øke forståelsen og interessen for naturen blant de unge. Kvinner og friluftsliv : Det er i dag færre kvinner som driver aktivt med noen form for friluftsliv. Dette kan endres ved å gi kvinnene mulighet til å delta i aktiviteter på egne premisser.

40 Nærmiljø : Det er viktig å bevare områder i tettstedene som kan brukes til friluftsliv i framtiden. Det må være mulig for alle å drive friluftsliv i gangavstand fra hjemmet, uavhengig av tid på året. Hasvik kommune er en kystkommune der innbyggerne har lange tradisjoner i å gå tur i fjæra. Oppryddingstiltak i strandsonen vil være et viktig tiltak for å bedre tilgangen for befolkningen. Skiløyper og naturstier bør utstyres med lys for å kunne bidra til økt aktivitet i disse områdene gjennom mørketiden. Alle turstier og tråkk bør merkes inn på temakart, kanskje i kombinasjon med innsamling av bilder fra turer, vil bidra til økt aktivitet og kunnskap om hva en tur i utmarka kan gi naturopplevelser. Lekeplass/akebakke : For å hindre aking på trafikkert veg, er det viktig å få etablert akebakker og lekeplasser i områder med passende terreng. Slike områder begrenses av lokale geografiske forhold, og det er ofte dårlig plass til akebakker. Renovasjon og slitasje : Kommunen kan samarbeide med lag og foreninger i kommunen for å få til et opplegg for renovasjon og reparasjon av friluftsområdene. Regionalt viktige friluftsområder : Ved en eventuell økende satsing på turisme i fremtiden kan trafikken fra turistene utsette kommunens friluftsområder for slitasje. Det er derfor viktig å ha planer for tiltak i slike områder, f.eks mulighet for adkomst og parkering. 6 Behovsdokumentasjon med prioriteringer De ulike tiltakene er delt inn i fire grupper, hvor de presentert i prioritert rekkefølge innad gruppen; - større idrettsanlegg/kommunale anlegg - nærmiljøanlegg - rehabilitering av eksisterende anlegg/tilrettelegging for funksjonshemmede - anlegg, områder og fysisk tilrettelegging for friluftsliv Til sist presenteres en overordnet prioritering blant alle tiltakene. Dette er de prioriteringer som vil synliggjør hvilke tiltak Hasvik kommune i størst grad ønsker å realisere i årene som kommer. 6.1 Større idrettsanlegg/kommunale anlegg Det kan søkes om stønad til bygging av idrettsanlegg som er åpne for allmen idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser. Som idrettsanlegg regnes også lokale kulturbygg og andre felles bygg/anlegg, når disse inneholder lokaliteter for idrettsformål og idrettens bruksrett er sikret i egen avtale som på forhånd er godkjent av departementet.

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV / NÆRMILJØTILTAK Karlsøy kommune 2001 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Definisjoner, klassifisering 2.1 Idrett 2.2 Friluftsliv 2.3 Idrettsanlegg et utvidet

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2013 GRATANGEN KOMMUNE Innhold Bakgrunn for plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet... 5 Troms fylkeskommune... 5 Gratangen kommune...

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026

HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 HOVEDPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 2026 Saksnr. 14/1868 Journalnr. 13545/14 Arkiv C20 Dato: 20.10.2014 «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Innholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Sammendrag 3 3.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I PORSGRUNN KOMMUNE 2009-2020 Porsgrunn kommune Kultur, idrett og fritid Mai 2009 Vedtatt i bystyret 17.09.2009 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 0. Sammendrag med

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Sektorplan for fysisk aktivitet 2002-2005 INNHOLD: side Vedtak 3 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hensikten med planen 5 1.3 Planprosessen 5 1.4 Evaluering av forrige plan 5 1.5

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 08:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014 2017 Høring Formannskapets forslag 27/06 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. INNHOLD SIDE Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Innledning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I TINN KOMMUNE 2012-2016 Tinn kommune Enhet for kultur Mai 2012 Høringsforslag Forord Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune 2012-2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer