OSALAND 1972 OG RAUMA 1974

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSALAND 1972 OG RAUMA 1974"

Transkript

1 50 Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Årgang 30 Nr Fra den spede begynnelse OSALAND 1972 OG RAUMA 1974

2 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland, til bransjefolk, annonsører og interesserte. Utgis av styret i avdelingen. REDAKSJONENS ADRESSE: NCC avd. Rogaland Postboks Sola Hodne: N 58 47,175 Ø 5 33,220 Hogstad: N 58 53,199 Ø 5 51,533 Holmen N 58 53,208 Ø 6 52,752 REDAKSJON: Børge Inge Thorbjørnsen, Adm.redaktør Redaksjonens Tlf Årgang Opplag 1700 Forsiden: Bilde 1. Grillaften på clubbens første offisielle plass Osaland 1972 Bilde 2. For første gang på Nordisk Cavavan Treff i Rauma 1974 Damene har kledd seg opp til innmarsj og åpningsseremoni. Redaktøren har ordet Rocar 30 år Ja du leser riktig. Dette nummeret du holder i hånden er 30. årgang av vårt medlemsblad. Siden starten har det kommet ut uten opphold. Som redaktør har jeg virket i 28 år. I 2 år av disse 30 år hadde jeg hadde jeg avløsning av to flinke og skrivedyktige medlemmer. Så var det tilbake til desken som det heter på fagspråket. Jeg har gått gjennom alle Rocar og kommet fram til at vi har utgitt ca sider i disse årene. Jeg håper dere setter pris på det arbeidet vi nedlegger. Nå er det en spesiell sak som opptar redaksjonen for tiden. Vi er inne i et dobbelt jubileumsår. Den første lokalavdeling, utenom Oslo avdelingen som var alene, ble avdeling Rogaland stiftet i februar 1964 så nå er vi 50 år. Og en meget levedyktig avdeling. Dette nummeret er ikke jubileumsnummeret. Det vil derimot neste utgave av Rocar bli. Forberedelsene er i gang. Vi har jo ventet på dette i 50 år, så det skulle bare mangle om vi ikke skulle markere begivenheten. Til dere som har vært medlemmer i flere tiår gis det en oppfordring til å bidra med bilder fra en svunnen caravantid. Det vil bli satt pris på. I neste nummer vil vi ta for oss en del av den utvikling som har skjedd. La meg bare ta med et lite poeng. Da avdelingen ble startet i 1964 var det avgift for å kjøre med campingvogn. Da måtte man betale kr pr år. Ja du leste riktig. caravanistene måtte punge ut med 10 kroner årlig for å ha en campingvogn på slep. Ha en god vårsesong. Børge Side 2

3 Lederen har ordet Hei. Da har vi allerede passert vinterferie i vårt distrikt og det går mot vår. Klubben har og hatt sitt årsmøte. Jeg forstår det slik at de som har vært til fjells har hatt en fin og snørik vinterferie. Men sesongen er ikke slutt for de som har plasser til fjells, forhåpentligvis ligger snøen der til over påske. På plassene våre i lavlandet begynner det å bli litt liv, og en ser at det går mot vår. For de som har lyst til å besøke en av våre faste plasser, enten det er for en helg eller ved tilstelninger ta kontakt med leirsjef. Det er og kjekt at i år så er klubben vår 50 år, dato var nå i februar og markeringen blir ved jubileumsfest i november måned. Klubben skal i år også delta på bobilmessen på Orre, her er det bare hyggelig når noen tar turen innom for en drøs. På plassene blir der flere tilstelninger utover året. Dere finner datoer for de forskjellige arrangement i dette Rocar under terminlisten. Det er hyggelig når noen tar kontakt med oss i styret for å være med som annonsør i bladet vårt, her har vi plass til mange så bare ta kontakt. Jeg har og lyst denne gang å oppfordre alle som har enten det er campingvogn eller bobil å sjekke nå ved sesongstart både dekk, bremser, brannslukkeapparat og gasslanger. Enten dere skal ut på tur med vogn eller bobil, eller ligger i ro. Det er viktig å ha fokus på kontroll av dette. Gjentar meg selv av og til, men det er viktig at der blir støttet oppom de som steller i stand arrangement for klubbens medlemmer. Dette utføres på fritid, og har en lyst ta kontakt og sjekk om der er mulighet for å bidra/ hjelpe til. Der blir også i år arrangert øvelseskjøring ved Sola sjø. Dato finner dere i terminlisten. Her er det bare å stille opp. Da vil jeg få ønske dere alle en fin vår og en god påske som er en høytid med gode muligheter til turer og utflukter enten det er med vogn eller bobil. Ikke minst gode turer i fjell og ved sjø. Vennlig hilsen Jan Side 3

4 Gjesdal caravanservice a/s Gjesdal Caravanservice har bred erfaring innen faget.vi har holdt på med dette i 25 år.vi utfører reparasjoner av campingvogner/campingbiler/ Husvogner og tilhengere. Vi kjører rundt i hele Rogaland og Agderfylkene for å reparere. Vi utfører fukttest og gasstest i tillegg til andre reparasjoner. Skader i karosseriet på din campingvogn eller bobil kan vi også fikse. Har Dere behov for ekstra varme i din VestCamp eller spikertelt OL.kan vi montere varmepumpe for dere. Har Dere behov for ny Campingvogn eller Bobil er vi behjelpelige med å skaffe både nye og brukte. Gjesdal Caravanservice AS. Industriveien Ålgård - Tlf Mail. Side 4

5 Avd Rogaland Avd. ROGALAND ÅRSMØTE FOR 2013 BØNDENES HUS SANDNES TIRSDAG 11 FEBRUAR 2014 Kl NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 5

6 Avd Rogaland DAGSORDEN 1. ÅPNING OG KONSTITUERING 2. VALG AV: MØTEDIRIGENT SEKRETÆR MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 3. GODKJENNING AV DAGSORDEN 4. ÅRSBERETNING MED KOMITÉ BERETNINGER 5. REVIDERT REGNSKAP 6. INNKOMNE FORSLAG 7. BUDSJETT 8. VALG 9. AVSLUTNING NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 6

7 Avd Rogaland Årsmelding fra styret har vært et utfordrende år for NCC avd. Rogaland. Styret har i løpet av året avholdt 10 styremøter, møte med leirsjefer, grunneiere på våre plasser samt med kommuner osv. I tillegg har klubben deltatt på bobilmesse, avholdt høsttreff og årsfest samt faste vår og høstfester på plassene. Mange medlemmer har deltatt for å kunne gjennomføre disse arrangementer. Regnskapet viser at pr så har klubben et overskudd, men der er store utfordringer for drift av de faste plasser for Der brukes store ressurser fra styret gjennom året for å holde våre 3 plasser operative iht. lover og gjeldende regelverk. Der er brukt et meget stort antall timer på dag og kveldstid fra styremedlemmer vedrørende å delta samt holde seg oppdatert på krav fra kommuner vedrørende reguleringsplaner for plassene. Våre plasser har langsiktige leiekontrakter. På slutten av året ble der av avdeling Haugesund arrangert regionmøte på Hjelmeland, dette møte styrket samholdet for regionen som vår klubb tilhører. Noen fra styret i avd. Rogaland deltok på landsmøte som ble avholdt på Jessheim sammen med styrerepresentanter fra hele Norge. Det var et møte som styrket hele NCC for fremtidig drift. Jeg vil som leder takke styret for samhold og meget godt utført samarbeid gjennom året. I tillegg vil jeg takke alle tillitsvalgte og frivillige som har bidratt gjennom året for drift av plassene. Litt om våre plasser: Holmen: Plassen har gjennom sesongen hatt nesten fullt belegg. Her er der pågående en reguleringsplan for plassen. Den er meget krevende og klubben har hjelp av Dimensjon Rådgiving for utarbeidelse av planen, håper på en snarlig avklaring. Styret ønsker å beholde Holmen som den er gjennom Vi vil utsette alle økonomiske investeringer som da vil gjelde: nye trafo med mer strøm, eventuell utviding av plassen og nytt toalettbygg til Der er behov for en total ramme for alle investeringer før en setter i gang. Kostnadsramme kan beløpe seg til Kr: Dette kan føre til en stor økning i plassleie. NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 7

8 Avd Rogaland Hodne: Plassen har hatt nesten fullt belegg gjennom året. Men, der er store utfordringer for plassen som blir videreført til Plassen har gjennom året og senest i slutten av 2013 hatt store vannmengder grunnet nedbør, som fører til at store områder av plassen står under vann. Her blir utfordringen i 2014 og få opprettet tiltak som er både godkjent av grunneier og Klepp kommune for en grundig og langsiktig drift av plassen. Det er og viktig med en økonomisk totalramme for tiltaket. Oppsett av ny hall på Hodne blir og videreført til 2014 da dette har tatt flere måneder med møter, tegninger og beregninger for å komme i mål. Nå er der prosess i gang vedrørende å få hjelp til å fremskaffe en brannplan og digitaliserte tegninger, kostnad for dette er gitt til Kr: ,00. Etter disse er tilsendt kan prosess videre føres for å søke om hallen. Styret vil beholde Hodne og satser på nye hall og tiltak for bedre grunnforhold i Hogstadvika: Plassen har hatt fullt belegg gjennom året, og er vår minste plass med 39 boenheter. Plassen er i 2013 den mest krevende å drive for styret, og tar mye av møtetid på styremøter. Klubben fikk i 2011 tilsendt brev vedrørende reguleringsplan for plassen, dette tiltak er nå opprettet og kontakt med kommunen startet i november Klubben har her og innhentet kompetanse fra Dimensjon Rådgiving for utarbeiding av denne plan. En takk til alle som er med og bidrar for drift av plassene gjennom året. Og en oppfordring til medlemmer, husk tillitsvalgte utfører på sin fritid verv for å hjelpe klubben så ta vare på disse ressurser som Dere selv har valgt inn. Alternativet på sikt er at klubben må se på en styringsmåte av plassene, som gjerne tilsier fast ansatte for driften. Dette vil gi økte utgifter, og et stort løft i plassleie vil bli nødvendig. Ønsker Dere at styret skal drifte NCC avd. Rogaland så støtt opp, det er et stort ansvar og stå for drift av en klubb med nesten 1000 medlemmer samt 3 faste campingplasser. Økonomi. Som regnskapet for 2013 viser så er klubben driftet tilfredsstillende og sitter igjen med et overskudd. Styret er meget fornøyde med resultatet. Budsjettet for 2014 viser at klubben trenger støtte og midler for å klare driften. Dvs. at en er avhengig av at medlemmer betaler sine mottatte faktura til angitte tidsfrister. En takk til de som har støttet med bidrag på klubbens tilstelninger. NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 8

9 Avd Rogaland Internett. Jarle Stornes har tatt seg av drift av hjemmesidene for Et media som er blitt mer og mer brukt i 2013 er Facebook. Dette er nok et media som klubben og vil benytte seg av etter hvert. Det blir da en avgjørelse om en skal bruke Facebook eller vanlig web side på internett. Det tar mye tid og drifte slike sider. Og det aller viktigste ved Facebook er at det skal være en informativ side for alle medlemmer i NCC avd. Rogaland, og ikke bare en bruksside for hverdagsprat og annet fra medlemmer på avdelingens faste plasser. Arrangementer. Der er avholdt flere arrangement gjennom året. Styret sitter igjen med inntrykket av at medlemmer som har deltatt på disse arrangement er meget fornøyde. Klubben må på sikt jobbe med at flere av medlemmene trekkes inn og får oppleve disse arrangement eks. høsttreff og årsfest og faste årlige arrangement på plassene. Styret vil med dette takke alle som bidrar for å stelle i stand slike fine arrangement. Klubben hadde og en medlemsgruppe som tok turen til Nordisk Caravantreffet i Åbo Finland. Ifølge reisebrevet som ble gjengitt i Rocar nr 2 av 2013 så hadde disse en fin tur og et flott treff. Nordisk Caravantreff for 2014 er der nok og mange som ser frem til, det blir avholdt i Tandådalen i Sverige. Hedersprisen. Årets hederspris gikk denne gang til Esther og Gaute Årsvoll som begge har nedlagt en stor innsats for avdelingen i mange år. Prisen ble tildelt på årsfesten som ble avholdt på Bøndenes Hus i Sandnes. Styret gratulerer begge. Det Edle Drag. Der ble ikke tildelt Edle Drag i 2013 Rocar. Styret vil også i år takke Børge Inge Thorbjørnsen for den kjempeinnsatsen han gjør for klubben med Rocar. Han trenger stadig hjelp til å fylle bladet, så har du/ dere noe dere vil dele med andre, ikke nøl med å sende/skrive mail til han. Vi trenger også flere annonsører, så kjenner du noen eller jobber en plass som kan tenke seg å være med, ta kontakt med en av oss i styret. NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 9

10 Avd Rogaland Medlemssituasjonen. I 2013 gikk vandreskjoldet til avd. Aust - Agder i den regionale vervekonkurransen. Skal avd. Rogaland klare å få vandreskjoldet i 2014 må vi verve mange nye medlemmer, alle kan hjelpe til å verve. Hele vår region sammen med alle avdelinger i Norge opplever i år igjen en nedgang i medlemstallet. Klubben vår hadde pr , 982 medlemmer. MÅL FOR STYRET I 2014 Her henvises det til handlingsplanen til NCC. Styret har bestått av: Jan Berland: Tor Harry Heggheim: Irene Smith: Glenn Isachsen: Kari Ann Tegle: Vidar Hadland: Willy Jørgensen: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem For styret i NCC avd. Rogaland Jan Berland Leder NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 10

11 Avd Rogaland Årsrapport fra Holmen 2013 Året startet med ca. 1 meter snø og kaldt. Gradestokken krøp ned mot 25 minus. Noen lørdagskvelder har det blitt gjennomført akekonkurranse i akebakken. Dette har vært til stor glede for både barn og voksne. Kvikk lunsj er premien som blir utdelt. Det er en god setting for å møte nye og gamle kjente. Akekonkurransen viser hvor mange barn som er kommet til plassen i Sirdal. På det meste var deltakelsen oppe i 35 barn. Dette er gledelig. Vinterferien var det mange som tok turen til Holmen. I tradisjonens ånd, var det kosekveld på huset for de voksne på fredagen med fenalår og vin. Påsken var flott også i år. Påskeprogrammet ble fulgt som før. Bingo der hovedgevinsten er utskåret tresleiv laget av Jan Lilleland, vinlotteri, hane og høneturer, skirenn, familieskirenn, barn-ungdom og voksenkvelder på huset. Buå var åpen og de populære bakte potetene ble servert SOFUS ble utgitt to dager grunnet tekniske problem. Vårdugnaden ble avlyst grunnet manglende snøsmelting. Sesongen 2013/14 startet med Botsja turnering første helgen i oktober som ble vunnet av Per og Inger Lise Herstad. Dugnaden siste helg i oktober hvor det ble utført mye godt arbeid. Godt at mange tar del i dugnaden for vår felles interesse her på Holmen. Avsluttet dugnaden med god mat og drikke på huset. Vi innledet advent med juleverksted og grøt siste helgen i oktober. Ca 45 personer deltok på juleverkstedet. Det ble investert i vaskemaskin og tørketrommel til plassen. Myntautomat blir installert for betaling. Bak alle arrangement, vedlikehold samt små og store saker er det enkelt personer som jobber i det stille for at plassen skal være til glede for så mange. I tillegg er det enkelt personer som er lette og spørre om hjelp, for de sier alltid ja. Uten alle små og store bidrag ville ikke Holmen fremstått slik den er i dag. Takk til hver og en for godt gjennomført dugnadsarbeid. Ta med inn i 2014 at du er med å skape miljøet på Holmen. Det er ikke alle andre alene. Leirsjef Finn Arve Undheim NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 11

12 Avd Rogaland Årsrapport fra Hogstad har vært et flott år på Hogstad. Året startet med en helt fabelaktig skøyteis. Det var bare å knytte skøytene å seile av gårde. Vinteren ble lang og kald, så isen lå enda når påsken kom. Å for et påske vær vi fikk. Perfekt tur vær for store og små. Vi hadde påskeverksted for de små, og sannelig hadde påskeharen vært der også. Når vi kom til midten av april, skulle vi ha vår dugnad. Det var fremdeles frost i bakken, så noen av oppgavene måtte vi ta senere. Men vi fikk mer plen og grønne biloppstillings plasser i løpet av året. Som vi faktisk har hatt litt besøk på. Vi har fått plantet litt blomster slik at vi får litt farger på plassen vår. Vi hadde også en liten vår fest med bingo og et herlig skalldyrbord til. St.hans. var alle ungene på tur med flåte, hvor vi leitet etter Kaptein Skuteløs glemte skatt, som vi selvfølgelig fant. På kvelden ble det basar, grilling, drøs og stort bål med heks. Siste helg i fellesferien hadde vi vår egen lille Gladmat. Kjempe suksess. Det gjør vi til neste sommer også. Høstfest hadde vi også for store og små, ungene med taco på fredag og spekebord for voksne på lørdagen. Vi hadde også en liten høst dugnad hvor vi fikk ryddet og laget plassen klar til vinteren. Takker alle medlemmene på plassen for all hjelp på dugnader og andre oppgaver. Hilsen Frode og Bjørn NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 12

13 Avd Rogaland Årsrapport fra Hodne 2013 Året 2013 var det nesten fullt belegg på Hodne, men vi hadde noen på ventelisten. Sesongen startet med bra vær og full fart på Hodne. For mange av oss starter sesongen i påsken med hanetur onsdag og hønetur på Skjærtorsdag. Veeeeeldig kjekt på disse turene. Vannet ble åpnet og da var der endel vannlekkasjer som ble tettet. Første dugnad ble holdt 23. mars og den ble etterfulgt med allmannamøte. Her møte det opp mye folk med godt humør og som vanlig god arbeidsinnsats Her fikk vi ryddet boss & plattinger etter tidligere innbyggere på Hodne. Nedblåste trær ble kappet og fjernet ifra lekeplassen. Loftet og TV stua ble vasket og plassen ble ryddet for boss. På almanna møte ble det på ny tatt avstemning for om vi fortsatt skal betale 30 kroner pr. vask. Flertallet var igjen enige om at det fortsatt skal betales for bruk av vaskemaskinen. Vi planlegger også å gå til innkjøp av tørketrommel (kondenstørker). Prisen for vask og tørk vil bli uendret, altså kr. 30,-. Tor Harry og Willy kom med ny info angående plan for ny hall på Hodne og ny bom. Selve Vårfesten var 27. april med mange blide, fornøyde mennesker og musikk av Bent Johansen. God mat og drikke og fantastisk musikk som ga kløe i dansefoten. Dugnad nr. 2 ble holdt 25. mai og den ble etterfulgt med allmannamøt. Her var det også godt oppmøte og blide folk klar til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Ekstra container var også på plass. Her fikk vi ryddet boss & plattinger etter tidligere innbyggere på Hodne. Busker og greiner ble kappet og fjernet ifra grillplassen (brent opp i peisen). Huller i veiene ble fylt opp gjerde rundt gjesteparkeringen ble fullført. Loftet og TV stua ble vasket og plassen ble ryddet for boss. Vi har også fått fornyet alle brann apparatene på plassen og fått de hengt opp i egne skap, Dette er en jobb som Eltervågen har utført med gode hjelpere. Vi fikk også fullført arbeidet med den nye bommen, her har aksjonsgjengen med Willy i spissen gjort en fantastisk jobb. St Hans. ble avholdt 22. juni. Her var det Bjarne Forsdal sørget for god musikk. NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 13

14 Avd Rogaland Grillteamet vartet atter en gang opp med nydelig mat fra grillteamet. De ble selvfølgelig hjulpet av sine koner Vi fikk tent bål og folk så ut til å ha det veldig hyggelig. Høstfesten ble avholdt 9. september her var det Terje Skår som stod for dette arrangementet. (Jeg var dessverre sykmeldt den siste perioden av året på Hodne). Eget team med Rune Urdal i spissen sørget for god mat til alle. Det virket som alle var godt fornøyd med maten. Det var godt loddsalg med flotte premier. Musikken hadde Terje sørget for, så det ble dans denne kvelden også. Nå vil vi takke for året som gikk og takk til alle som har vært med å hjulpet i dugnader og på festene. Vi ønsker de nye Leirsjefene lykke til. Med vennlig hilsen avtroppende leirsjef og kånå. Årsrapport fra Sportskomiteen 2013 Sportskomiteen har også i år drevet med øvelsekjøring med campingvogn på Sola sjøflyhavn, dette året var det ingen nye som kom og kjørte og heller ikke noen øvelsekjørte med bobiler, det er også øvelser/momenter som er tilrettelagt for desse, Vi kjørte 5.mandager i mai og juni, det var stort sett bra vær dei fleste kveldene vi hadde øvelsekjøringen denne sesongen, og alle klarte kravet til merkekjøringen, Dessverre er det veldigt få nye personer som kommer på øvelsekveldene, det er som regel den same gamle goe gjengen. Vi oppfordrer alle både damer og menn til å komme for å se på og eventuelt prøve å kjøre, det e veldigt sosialt med mye drøs og kaffe med litt kjeks attåt, denne sesongen var det 12.personer som kjørt opp og fikk tatt ferdighetsmerke. Dessverre var det ingen nye personer som kom og tok bronse, alle 12.personene tok gullmerke Gunvald Jåsund og Ingvard Vestly tok ferdighetsmerke i gull for 35.gang, gratulerer så mye og gratulere all dere andre og som tok merke. Tusen takk til dere alle for denne sesongen og håper på bedre oppslutning og godvær til neste sesong Kjørekomiteen har bestått av: Nina Karin Lilleland Kåre Malmin NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 14

15 Avd Rogaland Innkomne forslag til årsmøtet Forslag 1 Opprettholde dagens leie/ årsavgift som i dag. Øke leien/ årsavgiften for fastboende tilsvarende renovasjonsavgift Klepp kommune (øke med kr) Eks. på fastboende: bor fast eller lengre en gjennomsnittlig beboere ( 4 måneder, normal bruk ) Kommentar til fastboende: Det koster å opprettholde varmen i fellesbygget gjennom vinteren. Strøm utgift på felles bygget. Slipper innkjøp og vedlikehold av egen vaskemaskin, samt tørketrommel. Slipper utgift til toalettpapir, såpe, vedlikehold samt obligatoriske utgift for andre med fast bolig. Osv. Styret anbefaler 5% økning i plass leie for Styret anbefaler at der godkjennes en plassleie for fastboende til Kr: ,00 pr. år Forslag 2 Vil gjerne komme med et forslag til årsmøtet, når det gjelder Hodne. Ingen, eller Max 5% i økning. Dette gjelder for "normal" bruk, som jeg mener er 6 måneder. Fra april til og med september. For de som bor mer, foreslår jeg en leie på kr pr. måned. Det vil si 9000,- for de neste 6 månedene. Dette tror jeg vil dekke inn merutgiftene i vinterhalvåret. Renovasjon, toalett og tørkepapir, strøm, slitasje på vei (som andre vedlikeholder!) med mer.styret: Dette er i tråd med det vårt forslag på 5% økning. Men Kr: ,00 for fastboende. Forslag 3 Har i tillegg et forslag om å ikke kalle Hodne for en helårsplass. Det er slett ikke mulig å bruke vogna, hele året for alle! Dette med tanke på vannansamlingene som har vært de to siste årene. Og mer ekstremvær vil det, ifølge forskerne, bli fremover. Styret: Hva vi kaller plassene for er vel egentlig ikke det viktigste, det som er det viktigste er at plassen kan brukes. Styret jobber med løsninger her, men dette tar tid da vi ligger i LNF område og det er strenge forskrifter på hva som vi får gjøre. Håper her at styret kan få hjelp av alle dere som til stadighet har dette oppe. Styret støtter ikke forslaget. NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 15

16 Avd Rogaland Forslag 4 Holmen Ski løype løypeavgift Beboere på Holmen bør betale Kr 100,00 mer pr. år enn de på Hodne og Hogstad. Beløpet skal gå til å betale løypeavgift i Sirdal. Vi i Sirdal er alle avhengig av et godt utbygd og preparert løypenett. Styret stiller seg positive til forslaget. Forslag 5 Holmen Hatter på taket av campingvogner bør forbys. Begrunnelse: hatter har fra tid til annen blåst av og skadet annen manns eiendom. B.l.a. har dette skjedd flere ganger i vinterstormene i år. Styret stiller seg positive til forslaget. Forslag 6 Foreslår at "Styrets innstilling" på innkommende saker til årsmøtet sløyfes når årsmøtepapirer sendes ut. Begrunnelse for dette er rett og slett at styret "legger føringer" for noe som skal stemmes over på årsmøtet. En ting er at styret har gjort seg opp en mening på forhånd, men la medlemmene få gjøre opp sine egne meninger på årsmøtet. Kanskje kan dette føre til at flere medlemmer dukker opp på årsmøte? Styrets mening/avstemming skal inn i referat fra årsmøtet, men ikke i forkant av møtet. Styret er av den mening at årsmøte bør vite hva vi som skal håndheve forslagene som kommer inn sin mening er. Styret støtter ikke forslaget. Forslag 7 Leie for fastboende Klubben trenger penger; hvorfor ikke øke leia for fastboende? På Sola Camping var det et ungt par som ble intervjuet av Stavanger Aftenblad vinteren 2013; de bodde fast i campingvogn på plassen for å spare utgifter til framtidig boligkjøp. De betalte da kr ,- pr. år til plassen i leie. Det bør være en ganske stor differanse på de som bor fast hele året kontra de som bruker plassen i "åpningsperioden". Styret: Dette har vi tatt tak i og forslag er Kr: ,00 for fastboende. Forslag 8 Honorar kontra "gratis leie" Det er uoversiktlig hvem som har "gratis leie" på våre plasser, og dette framkommer heller ikke av regnskapet. Dette blir feil i forhold til at leien har NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 16

17 Avd Rogaland steget ganske mye de seinere år. Vi mener derfor at det er mer rettferdig at alle betaler full leie på de respektive plasser, og så må årsmøtet ta stilling til hva de forskjellige honorarene skal være for leirsjef, styrearbeid, plenklipping m.m. Da vil dette framgå av regnskapet, og endring i honorar skal vedtas av årsmøtet. Styret: Dette er et system som er det beste for klubben, det har b.l. a. med at det blir mye billigere for klubben samt at vi klubben ikke er arbeidsgiver. Skal vi bli det, så kommer det masse ekstrautgifter som pensjonsordninger/forsikringer arbeidsgiveravgift osv. Det er ingen som ligger gratis, dette er en form for kompensasjon for den jobben som blir utført, Skulle vi betalt hva det koster for de som ligger «gratis» hadde dette blitt et mye dyrere system. Regner med at alle som er interessert i hvem som ligger «gratis» lett kan få dette av styret. Styret støtter ikke forslaget. Forslag 9 Vi er flere vogner på Lutsi som har et forslag om at forfall på leie av plass blir flyttet til juni, slik den er på Holmen. Mars mnd. er en tung mnd. for alle, og håper at dette er noe som kan gjøres noe med. Fra styret: Leien er satt til denne dato, da dette har noe med hvis det blir forandring på leien, så må dette gjøres etter årsmøte, grunnen til Holmen er at sesong der er høst/vinter. Forslag 10 Vi på Lutsi reagerer også på at det er snakk om å øke leien. Etter vår mening, bør den settes noe ned, da vi ikke har noen skikkelige fasiliteter på campingplassen. Andre campingplasser har skikkelig vanntilførsel, toaletter, dusj, vaskemaskin, opplyste gangstier, fellesrom/barnerom som ikke råtner/mugler vekk. Som et eksempel, så koster det 7000,- i året + strøm på Sokn Camping Fra styret: NCC mener vi er den billigste plassen å ligge på, en så liten plass som Hogstadvika kunne ikke overlevd med den leien som betales i dag hvis det skulle vært en camping med ansatte. Styret støtter ikke forslaget Forslag 11 Hogstadvika her er der i snitt gjennom året ca. 25% av medlemmer som ikke holder betalingsfrist for tilsendte faktura, noen tar seg og den frihet og betale «avdrag» gjennom året. Klubben fikk i 2011 tilsendt brev vedrørende reguleringsplan for plassen, dette tiltak er nå opprettet og kontakt med kommunen startet i november Klubben har her og innhentet kompetanse fra Dimensjon Rådgivning for NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 17

18 Avd Rogaland utarbeiding av denne plan. En reguleringsplan vil kreve temmelig store tiltak som her kan nevnes, utfylling og opparbeidelse av friområde kan være ulovlig og må mulig gjenopprettes til før dette startet, åpne området for fri ferdsel, sykkelparkering, parkeringsplasser, tiltak vedrørende kryssing av vei vedrørende busstopp, etablere eget anlegg for spillvann fra vognene, regulering av flytebrygger disse er etablert uten formell godkjenning. Mulig at hele strandlinjen bortsett fra område med båtanlegget bør legges ut som offentlig fellesareal. I tillegg kan det være at en må iverksette konsekvensanalyser for å få plassen godkjent. Der er og planlagt en oppgradering av toalettbygg. Totalramme for oppgradering av Hogstadvika vil påløpe seg til mellom Kr: til gjerne opp mot Kr: eller mer, der foreligger ikke en total kostnadsramme for prosjektene. Der foreligger flere punkter med utredningstema som har særskilt betydning i foreliggende planarbeid. Når en tar med at klubben i 2013 fikk en dobbel kostnad for leie av plassen, så kan ikke en videre drift av Hogstadvika bli regningsforsvarlig for klubben. Styret vil anbefale en nedleggelse av Hogstadvika ved utgangen av 2014, og umiddelbart stanse igangsatt reguleringsplan som Dimensjon Rådgivninghar fått i oppgave. Styret støtter forslaget. NCC Avd. Rogaland Årsmøte 2013 Side 18

19 Avd Rogaland Valg på tillitsvalgte Årsmøte 2014 Navn Valg Forslag Varighet Leder Jan Berland Ikke på valg 1 Nestleder Tor Harry Heggheim På valg Gjenvalg 2 Kasserer Irene Smith Ikke på valg Sekretær Glenn Isachsen På valg Jannike Løyning 2 Styremedlem Kari Ann Tegle På valg Gjenvalg 2 Styremedlem Vidar Hadland Ikke på valg Varamedlem Willy Jørgensen På valg Gjenvalg 1 Varamedlem På valg Bjørn Reidar Kleppe Innstillingskomite Leder Frode Bø På valg Audun Midtun 2 Medlem Gro Sundli På valg Gjenvalg 2 Medlem Gunvald Jåsund På valg Gjenvalg 2 Varamedlem Audun Midtun På valg Gaute Årsvold 1 Det edle Drag Medlem Tor Harry Heggheim På valg Gjenvalg 2 Medlem Lisa Sommerfeldt På valg Gjenvalg 2 Medlem Terje Skår På valg Gjenvalg 2 Revisor Medlem Annette Albretsen På valg Gjenvalg 2 Medlem Anne Karin Einarson På valg Gjenvalg 2 NCC Avd. Rogaland Årsmøte Side 19

20 Protokoll fra Årsmøte for 2013 NCC avd. Rogaland Tirsdag kl. 19:00 på Bøndenes Hus i Sandnes 102 stemmeberettige var møtt fram. Styret hadde satt opp følgende dagsordre: 1. Åpning og Konstituering 2. Valg av: møtedirigent, sekretær, medlemmer til å underskrive protokollen 3. Godkjenning av dagsordren 4. Årsberetning med komité beretninger 5. Revidert regnskap 6. Innkomne forslag 7. Budsjett 8. Valg 9. Avslutning 1. Åpning og konstituering Leder ønsket medlemmene velkommen. Det ble opplyst at innkalling var publisert i Rocar, på internett og i Rogaland Avis. Det var ingen bemerkninger til innkallingen. For å minnes de medlemmer som var gått bort i 2013, var det 1 minutts stilhet. 2. Valg av: møtedirigent, sekretær, medlemmer til å underskrive protokollen. Einar Eltervåg ble valgt til møtedirigent. Gro Sundli ble valt til møtesekretær. Ragnhild Dyskeland og Terje Skår ble valgt til å underskrive protokollen. 3. Godkjenning av dagsorden. Møtedirigent gikk igjennom dagsorden. 4. Årsberetning med komité beretninger. Styrets årsberetning ble lest av Jan Berland. Det ble kommentert at Holmen ikke blir utvidet. Plassen er ikke full. Vi venter på detaljer fra Sirdal Kommune Side 20

21 10% på Eu kontroller ved fremvisning av medlemskort el. Side 21

22 om hvor stor avstand det skal være mellom boenhetene. Her er det snakk om at det kan bli 8 meter avstand eller om nåværende 5 meter skal fortsatt gjelde. Det er ingen venteliste på Holmen og de som ønsker plass har fått plass etter som de spør. Årsberetning fra styret ble godkjent. Årsberetning fra Holmen, Hogstadvika og Hodne ble lest opp av Finn Arve Undheim, Bjørn Skår og Fred Johan Mikkelsen. Sports komitéens rapport ble lest av Kåre Malmin. Det var ingen kommentarer til komitèberetningene. 5. Revidert regnskap. Regnskapet ble lest av Irene Smith. Ingen kommentarer til regnskapet. Revisorbekreftelse ble lest av Anne Karin Einarson. Regnskapet ble enstemmiggodkjent. 6. Innkomne forslag. Det var kommet inn 11 forslag til årsmøte. Forslag 1 og 2 ble lest sammen, da det er fastboende både på Hodne og Hogstad. Diskusjon om fast pris på ,- + strøm for fastboende og en økning på 5% på leie for vanlig bruk. 12 stk gikk for en økning av fast pris, 90 mot. Det blir ingen økning på basis leie. 52 stk ønsket en prisendring til ,- + strøm for fastboende og 45 stk ønsket en økning til ,- + strøm. 5 stk med blank stemme. Leie for de som er fastboende fastsettes til ,- + strøm pr. år. Forslag 3 ble trukket av forslagsgiver. Forslag 4. Forslag om løypeavgift i Sirdal. Forslag utsatt til neste årsmøte. Forslag 5. Takhatter på Holmen. Beboere på Holmen ønsker å beholde takhattene på vognene. Selv om Hatter har blåst av tak og skadet annen manns vogn så ønskes det å beholde hattene. 4 stemte mot hatter og 98 for. Takhatter kan fortsatt brukes på Holmen. Side 22

23 Forslag 6. Forslag om styrets innstilling på innkommende saker til årsmøtet sløyfes. 39 stk var mot at styrets mening står i beretning, og 63 var for at styrets mening står i beretning. Forslag 7. Forslag 7 ble trukket av forlagsgiver. Forslag 8. Styret ligger gratis på plassene og de får utbetalt honorar. Styrets representanter får km godtgjørelse. Årlig honorarer betales i form av lønn 4000,- pr. år skattefritt. 4 stk for å endre på dagens betalingsordning og 98 stk mot. Forslag 9. Forslag om å endre forfall på plassleie til juni. Utsending av leie går med a- post. Vi prøver å sende ut faktura på mail i Faktura har fortsatt forfall i mars. Forslag 10. Under forslag 1 og 2 ble det vedtatt ingen endring på plassleien i Forslaget utgår. Forslag 11. Styret hadde møte med Sandnes Kommune like før jul 2013 vedrørende Hogstadvika. Reguleringsplan for plassen kan det bli uforutsigbar. Videre drift kan bli stoppet av flere instanser hos kommunen. Det er utfyllet område som kan kreves tilbakeført til slik det var før. Utkjørsel fra plassen er ulovlig. Nye plasser er blitt lagt ulovlig. Flytebrygger er ikke godkjent av kommunen. Det er ikke anlegg for å ta imot spillvann fra vognene, her må det etableres anlegg for til dette formål. Plassen holder handicaptoalett med vask og papir, mot dette er septiktank for toalett blitt tømt gratis. Bestemmer kommunen seg for at dette skal brukes som fritidsområde (LNF), så får vi problemer med å godkjenning av videre drift. 56 stemte for nedleggelse og 36 mot nedleggelse. 10 stk. leverte blank stemmeseddel. 7 Budsjett for Rekvisita er satt opp til ,-. Klubben blir 50 år i år og det bil bli kjøpt inn giveaways til medlemmer. Litt spørsmål fra salen med gode klare svar fra styret. 50 års fest for klubben vil bli i slutten av året. Budsjett for 2014 godkjent. Side 23

24 8 Valg.. Følgende personer var på valg: Styret Nestleder Tor Harry Heggheim Sekretær Glenn Isachsen Styremedlem Kari Ann Tegle Varamedlem Willy Jørgensen Varamedlem Innstillingskomite Leder Frode Bø Medlem Gro Sundli Medlem Gunvald Jåsund Varamedlem Audun Midtun Det edle drag Medlem Tor Harry Heggheim Medlem Lisa Sommerfeldt Medlem Terje Skår Revisor Medlem Annette Albretsen Medlem Anne Karin Einarson Forslag Tor Harry Heggheim 2 år Gro Sundli 2 år Kari Ann Tegle 2 år Willy Jørgensen 1 år Bjørn Reidar Kleppe 1 år Audun Midtun Jan Petter Klingsheim Gunvald Jåsund Gaute Årsvold Tor Harry Heggheim Lisa Sommerfeldt Terje Skår Annette Albretsen Anne Karin Einarson 9 Avslutning. Møtedirigent og de som gikk ut av sine verv fikk blomster/gaver fra Styret som takk for innsats. Jan Berland takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem. Årsmøte ble hevet kl Gro Sundli Ragnhild Dyskeland Terje Skår Møtesekretær Sandnes, 02. Mars Side 24

25 Bruk medlemsfordelene dine, spar penger! Som medlem i Norsk Caravan Club kan du få prisgaranti på bobil, campingvogn, bil og villa. Kontakt NCC-Forsikring og sjekk hva de kan tilby deg. Ring NCC-Forsikring på eller se Side 25

26 Vi har distriktets eneste autoriserte Fiat bobilver Vi har distriktets eneste autoriserte Fiat Verksted Bestill service på din bobil i god tid før sesongstart. Ring Bent eller Haavar på tlf Side 26

27 Velkommen til bobil kveld hos RSA BIL Forus 10. april fra kl til ksted. Vi viser vårt nye bobil verksted. Enkel servering av Pizza etc. Side 27

28 Sett av 15. november 2014 i din almanakk. Da er du innbudt til vår store jubileumsfest. Side 28

29 Terminliste april Bobilmesse Orre 5. april Vårdugnad Hogstad del april Medlemsmøte RSA Bil 11. april Vårfest (barnefest) Hogstad 12. april Vårfest, Hogstad 12. april Dugnad/ allmannamøte Hodne 12. april Allmannamøte Holmen 13. april Vårmøte Hogstad Påsken Eget program Holmen 26. april Vårfest Hodne 3. mai Vårdugnad Holmen 5. mai Øvelseskjøring Sola sjø starter kl Ta med bil med hengerfeste og campingspeil. Vi har øvelsescampingvogn. 10. mai Vårdugnad del 2 Hogstad 12. mai Øvelseskjøring Sola sjø starter kl mai Øvelseskjøring Sola sjø starter kl mai Øvelseskjøring Sola sjø starter kl juni St. Hans Hogstad 21. juni St. Hans Hodne juli Nordisk Caravan Treff juli Gladmat på Hogstad 29. august Høstfest (barnefest) Hogstad 30. august Høstfest Hogstad 30. august Dugnad/allmannamøte Hodne 30. august Høstmøte Hogstad 6. september Høstdugnad Hogstad 13. september Høstfest Hodne sept. Høsttreff 4. oktober Sesongåpning med allmannamøte og bocciaturnering Holmen 18. oktober Dugnad med kosekveld på huset Holmen 15. november Jubileumsfest 22. november Juleverksted Holmen 29. november Juleverksted Hodne februar Årsmøte Side 29

30 Informasjon vedrørende Hogstadvika campingplass Styret i NCC avd. Rogaland har ikke lagt ned avdelingens plass i Hogstad, det er et årsmøtevedtak som er gjort 11 februar Det vil si at plassen vil ikke bli driftet i regi av NCC avd. Rogaland etter Der er prosess i gang med Sandnes kommune vedrørende å søke om dispensasjon for campingplassen til Styret i NCC avd. Rogaland vil og opplyse om at vi er i dialog med interesse gruppe i Hogstadvika vedrørende å overta prosessen for søknad av reguleringsplan for plassen samt videre drift av Hogstad som campingplass. Der vil bli gitt informasjon når der foreligger nytt om denne prosess via vår hjemmeside samt i neste nr. av Rocar. Det er og mulighet å kontakte styret direkte, hvis det er aktuelt. For styret NCC avd. Rogaland Jan Berland Side 30

31 Kvalitet til konkurransedyktige priser! Trykt og godt Design Trykk Kopiering Reklameartikler T: Besøk oss på Side 31

32 50 Vårens medlemsmøte Vårens medlemsmøte avholdes i lokalene til RSA Bil Porsmyrveien 3, Sandnes. (Forussletta) Torsdag 10. april kl Det blir enkel servering Pizza etc. Du har sjansen til å treffe det nye styret og hilse på andre medlemmer. Vi tar opp aktuelle saker. Ved inngangen deles det ut 1 lodd pr. medlem. Det vil bli fine gevinster. Hjertelig velkommen Styret Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Velkommen til Rogaland Caravan Vi har flyttet til Skurve på Ålgård Tlf.: Faks: Side 35

36 GRASROTANDELEN Nå kan du støtte Ncc avd. Rogaland når du spiller hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du som spiller selv bestemme hvor noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Her kan du se hvordan du støtter laget ditt når du spiller. Har du for eksempel spilt for 100 kr på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet deg til. Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasroandelen finnes. Denne informasjon vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping. no eller på mobilen. Slik knytter du deg til en grasrotmottaker: Norsk-tipping.no Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til. Norsk Tipping Mobilspill: Last ned den siste versjonen av Norsk Tipping Mobilspill - dette gjør du under Min Side, deretter trykker du Oppdater. Deretter kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og knytte deg til direkte fra Norsk Tipping Mobilspill. SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN organisajonsnummer til 2020 (Tjenesten er gratis). Eks GRASROTANDELEN Organisasjonsnummer til NCC avd Rogaland er SMS tjenesten fungerer bare hvis du har registrert mobilnr i forbindelse med ditt spillekort. Kommisjonær: Du kan registrere deg neste gang du er hos kommisjonær, men da må du opplyse om NCC avd Rogaland sitt organisasjonsnummer: Og da hjelper kommisjonæren deg med dette. Dette er en grei mulighet for avdelingen å skaffe seg inntekter, vi oppfordrer selvfølgelig flest mulig til å gi sin støtte til NNC avd Rogaland. Hvis du ikke registrerer din grasrotandel til noen så er det Norsk Tipping som får disse kronene også. Side 36

37 Eventyret starter i ny Eventyret starter i bobilavdelingen bobilavdeling! hos Reime og Lode Bjorhaugslettå 42, Nærbø Velkommen til våre nye flotte oppvarmede lokaler. Her finner du alle våre bobiler under tak. Leveringsklare modeller. Lang erfaring med bobiler Eget merkeverksted for Mercedes og Fiat Nærbø. Tlf Åpent bobilavdelingen: Hverdager: Tirsdag Lørdag Side 37

38 Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flåten , 4332 Figgjo, tlf Side 38

39 Holmen clubbens egen plass i Sirdalen Ledige plasser På Holmen i Sirdalen har Norsk Caravan Club sin egen helårs campingplass Den er tilrettelagt for både campingvogner og bobiler. Den plassen du får er din så lenge du ønsker. Vi har et meget godt sosialt miljø med eget klubbhus og flotte sanitæranlegg. I Klubbhuset er det jevnlig arrangementer både for voksne og barn. Her tar vi vare på våre beboere og gjør vårt beste for å skape trivsel og miljø. Et sted for året rundt opphold hvis du ønsker det. Vi har noen ledige plasser både for bobil og campingvogn. Dersom du er interessert ta da kontakt med en av leirsjefene: Finn Arve Undheim Kjell Ove Usken Side 39

40 Side 40

41 Spar oss for utgifter Å sende ut bankgiro for plassleie og strøm påfører oss unødige utgifter. Du kan være med oss å kutte ned på disse. Vår kasserer Irene Sundsteigen kan sende dere regningene som . Det eneste du behøver å gjøre er å sende Irene ditt navn, hvor du ligger og din mailadresse så tar hun det videre. Mailadressen er: Hjelp oss med å forenkle våre rutiner. På forhånd takk Styret NCC avd. Rogaland Side 41

42 PRISER PÅ NCC avd ROGALANDS CAMPINGPLASSER 2014 HOLMEN/HODNE/HOGSTAD Helårsplass kr 6500,- + forskudd strøm kr 500,- Bruker du mer strøm vil forskuddet bli trukket fra på endelig regning. Døgnpris for gjester 150,- inkl. strøm Ønsker du gjesteplass, ta kontakt med plasskoordinator på den respektive plass. Alle priser inkl. moms. Side 42 Side 42

43 åsen bilutleie 4/22/12 2: BURSTNER 2004 Spør oss ELEGANCE om I tilbud Dethleffs CAMPING VOGN capron-dethelefs sunlight reg mod ny i norge med markise 2.30 bredde og 7,49 lengde med dobbelseng og 2 køyer bak 1 eiger 129 TUSEN Bobiler dethelefs globebus med air con fiat2.3 Nyheter 110 hk 2007 mod km ,78 lange KR 2,10 breie Pris: Pris: kr kr dethelefs a mod km med ny reg reim og eu 2,8 med 156 hk 6 Kåsen sengeplasser campingbiler total vekt 3850 med krok KR Kåsen ca. 25 km, og campingbiler fra Stavanger det ca. 33 km. solifer hymar mod 2,8 128 hk 56000km inkl alde varme god vinterbil 6 mans med køyer og krok KR 2004 Spør oss om tilbud Dethleffs MERCEDES-BENZ BURSTNER 710 T-STAR kr kr 2004 Dethleffs ADVANTAGE Dethleffs ADVANTAGE kr kr 1995 FIAT HYMERCAMP FIAT HYMERCAMP kr kr 2008 KNAUS KNAUS 600MKG 2007 BURSTNER ELEGANCE I kr kr 2005 Dethleffs Globetrotter A KNAUS KNAUS 600MKG kr kr 2002 TEC 595 K fiat kr Kåsen campingbiler holder til på Bryne på Jæren (Rogaland). Avstand fra Sola flyplass er Kåsen campingbiler holder til på Bryne på Jæren (Rogaland). Avstand fra Sola Ønsker du campingbil eller campingvogn? flyplass er ca. 25 km, og fra Stavanger er det ca. 33 km. dethelefs km 2004 mod KR 5 mans med lang benk meget pen2,3 110hk PS VENTER BUSTNAR T MOD HALV INT 120 HK MEGET PEN PS Vi har VENTER flere campingbiler INN og DETHELEFS campingvogne på 5841 lager i HEIL Norge INT og kan 2006 skaffe MOD flere gjennom 2,8 128 HK MED SENKE våre forretningsforbindelser i Tyskland. SENG DISSE KOMMER I UKE KAN Vi har siden SKAFFE 2003 hatt PÅ et tett BESTILLLING samarbeide med Hymar, Dethlefs, Knaus, samt 2 store Ønsker du campingbil eller campingvogn? Vi har flere campingbiler og campingvogne på lager i Norge og kan skaffe flere campingforhandlere i Tyskland og kan gjennom disse skaffe biler, vogne og deler. gjennom våre forretningsforbindelser i Tyskland. Skal du selge campingbilen/campingvognen din? Vi har en bred kundekrets, og kan gjerne Vi gjøre har siden det for 2003 deg. Vi hatt kan et også tett ta samarbeide bilen/vognen med din i Hymar, innbytte Dethlefs, ved kjøp av Knaus, ny hos samt oss, 2eller store kjøpe campingforhandlere bilen/vognen din kontant i Tyskland om dette og er aktuelt. kan gjennom disse skaffe biler, vogne og deler. BRUKTBIL BRUKTBIL BILUTLEIE BILUTLEIE CAMPINGBILER MC MC & & MOPED MOPED DEKK DEKK & & FELG FELG SERVICE SERVICE CAMPINGBIL CAMPINGVOGN OM OM OSS OSS KONTAKT OSS OSS Kåsen Kåsen Bruktbil Bruktbil v/gya v/gya Husvegg Husvegg as as Kåsenveien Kåsenveien Bryne Bryne Skal du selge campingbilen/campingvognen din? Vi har en bred kundekrets, og kan gjerne gjøre det for deg. Vi kan også ta bilen/vognen din i innbytte ved kjøp av ny hos oss, eller kjøpe bilen/vognen din kontant om dette er aktuelt. Side 43

44 Mimrespalten Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Besøk vår internettside: Vår nettredaktør tar gjerne imot stoff Side 48

49 STØRST I FRITID Vi forhandler: Dethleffs Sunlight Cabby Pemerton Husvogn andler: ngvogner Hoveveien 34, 4036 Sandnes fs Båter Tlf: Terhi Fax: lair Pionér E-post: Bobiler Morgan Påhengsmotorer Dethleffs Bever Suzuki Mobilvetta Beneteau Tohatsu Sharky Isy Miller DSP Side 49

50 Hvem gjør hva 2014 Leder Jan Berland Nestleder Tor Harry Heggheim Sekretær Gro Sundli Kasserer Irene Smith Styremedlemmer Kari-Ann Tegle Vidar Hadland Vararepresentanter Bjørn Reidar Kleppe Innstillingskomite Leder Audun Midtun Medlemmer Gunnvald Jåsund Jan Petter Klingsheim Varamann Gaute Aarsvoll Det Edle Drag Leder Tor Harry Heggheim Medlemmer Lisa Sommerfeldt Terje Skår Side 50

51 Sportskomite Kåre Malmin Nina Lilleland Frode Bø Arrangementskomite Styret avd Rogaland Leirsjefer Holmen Finn Arve Undheim Ole Kjell Usken Leirsjefer Hodne Eivind Gya Boye Andersen Leirsjefer Hogstad Frode Massen Bjørn Skaar Revisorer Anne Karin Einarson Anette Albretsen Redaktør Rocar Børge Inge Thorbjørnsen Redaktør Internett Jarle Stornes Side 51

52 NCC - Rogaland Postboks Sola

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Vår vintercamping på Fidjeland 1974

Vår vintercamping på Fidjeland 1974 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2013 Vår vintercamping på Fidjeland 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26 Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Norges største kombinerte campingvogn- og bobilutleier

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2014

Informasjon til kolonistene våren 2014 Informasjon til kolonistene våren 2014 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Prioritering ved salg av hytter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2013 nr. 1 God påske! Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Les i dette bladet: Invitasjoner til hele 9 (!) forskjellige treff Resultater fra teknisk

Detaljer

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7.

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Årgang 101 nummer 1 2014 Organ for Norges Brevdueforbund Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Fra innholdet: Utstilling Haugesund januar 2014, referat NBF representatsskapmøte, årsberetning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer