To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015"

Transkript

1 Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

2 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NBCC, avd. Rogaland, til bransjefolk, annonsører og interesserte. Utgis av styret i avdelingen. REDAKSJONENS ADRESSE: NBCC avd. Rogaland Postboks Sola Hodne: N 58 47,175 Ø 5 33,220 Hogstad: N 58 53,199 Ø 5 51,533 Holmen N 58 53,208 Ø 6 52,752 REDAKSJON: Børge Inge Thorbjørnsen, Adm.redaktør Redaksjonens Tlf Årgang Opplag 1200 Forsiden: I 1986 ble det målt snødybde på 224 cmm I 2015 er det nå i februar 180 cm. I 1986 ble det satt flere kulderekorder. Lavest -33 grader. Det var 13 dager kaldere enn - 30 grader i 2015 hittil er lavest -26 grader den 9. feb. Redaktøren har ordet Et nytt nummer er ferdigstilt. Denne gang med mye historisk stoff fra den turbulente tiden da avdeling Rogaland ble dannet. Fremtidsrettede caravanister skapte det grunnlaget vi i dag bygger på. Organisasjonsmessig visste de allerede i 1964 hvordan det burde være. De fikk ikke gjennomslag, i første omgang. Men slik de ville ha det ble det 2 3 år senere. Kjernen i vårt campingliv har i 50 år vært. Treff, egne campingplasser, arrangementer, utstillinger, medlemsverving, samarbeid med myndigheter og plasseiere, dugnader. Det er noen av de ting vi har satset på. Og det har skapt samhold og tilhørighet. Det har vi mange og gode minner om når vi har deltatt på Nordisk Caravan Treff. Det er noe eget ved dere fra Rogaland har vi hørt svært ofte. Det er sammen vi får det til. Det viste seg tydelig i 2014 da Hogstad var på vei ut, men der vi snudde. Dere i Hogstadvika tok tak, fylte opp plassen med nye medlem og skapte en ny giv i samhold og kreative nye festligheter og arrangementer. Det blir ikke så at dere ennå kan få nytt toalettbygg. Det er ikke avdelingen det står på, men Sandnes kommune. Det som kan skje er at dere som beboere pusser opp det skrøpelige huset en smule. Maling, gulvbelegg, gardiner, dekorasjoner, renskrevne oppslag. Det er ikke så mye som skal til hvis vi vil har vi ofte hørt. Små grep kan gi store resultater. La det gå sport i det mens dere venter på at Sandnes kommune tar til vettet og ser alle fordeler kommunen har ved at dere bor i Hogstadvika og tar vare på dagsturister og badegjester. Ha en trivelig sommer i god livd for nordavinden. Det fortjener dere. Børge. Lederen har ordet Hei. Så er det nytt år og mange begynner etter hvert å bli klare til en ny sesong i campingvogn og bobil. Men det er flere og flere som trives med campinglivet året rundt og benytter sin boenhet jevnt og trutt hele året enten på faste plasser eller de reiser på turer hele året. Vinterferien i vårt distrikt er nå over og mange har hatt noen fine dager i fjellet og ved sjøen. De som har hatt vinterferien i fjellet fortjente nå en fin uke, etter alle timer de har brukt de siste uker på å spa frem campingvogner og påbygg de siste ukene. De kan nok få mange fine helger fremover nå også, samt det er gjerne snø til en fin påskefeiring og. Klubben hadde i februar sitt årsmøte, og jeg vil her få lov til takke alle for tilliten med valg hvor jeg fortsetter som leder i 2 år til. Styret i klubben fortsetter i 2015 med blant annet arbeidet for driften av våre faste plasser. Jeg tenker da på reguleringsplaner, brannsikkerhet og avstand mellom boenheter på plassene. For de som har sett gjennom Bobil og Caravan magasinet nr. 1. februar 2015 så leser en i artikkel hvordan der jobbes vedrørende temaene: fastliggere og brannsikkerhet, og avstander mellom boenheter. For eventuelle avstandsjusteringer på våre faste plasser så må vi bare vente til det er fastsatt et gjeldende regelverk. Det viser seg at medlemsantallet i vår klubb minker. Når en ser på antall vogner og bobiler som brukes i vårt distrikt så bør det være mulig å få vervet nye medlemmer. Vi er en klubb med felles mål som er å ha det kjekt og oppleve ting sammen som caravanister, enten en har campingvogn eller bobil. Navnet til organisasjonen er jo Norsk Bobil og Caravan Club. Det er og mange fordeler en har som medlem i NBCC, disse finner en på hjemmesiden: www. nocc.no Klubben vår skal også i år delta på bobilmessen på Orre. Det er alltid hyggelig når noen tar turen innom for en prat, eller for å tegne medlemskap. Jeg har i år også lyst til å oppfordre alle som har enten campingvogn eller bobil å sjekke nå ved sesongstart dekk, bremser, brannslukkeapparat og gasslanger. Enten en skal ut på tur med vogn eller bobil eller ligger i ro, så er det viktig å ha fokus på kontroll og vedlikehold av dette. NBCC har nå opprettet nye hjemmesider, vi har i år fått et medlem som skal drifte våre sider. Etterhvert vil hjemmesiden til klubben bli oppdatert med informasjon, dette blir lagt inn under de forskjellige faner. Har du spørsmål eller annen henvendelse til klubben, så finner du kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Hvem gjør hva Til slutt vil jeg få ønske dere alle en god påske og en fin start på sommersesongen. Vennlig hilsen Jan Side 2 Side 3

3 NBCC Avd. ROGALAND Vi skaffer drømmevognen eller drømmebobilen for deg! ÅRSMØTE FOR 2014 BØNDENES HUS SANDNES TIRSDAG 10 FEBRUAR 2015 Kl Avd. Rogaland O.Hetland Fritid AS er forhandler og har eget verksted for bobil og caravan på Lyefjell ved Bryne. Vi tilbyr fantastiske bobiler og campingvogner fra KNAUS og WEINSBERG. De er flotte både for sommer og vinterbruk. Ta kontakt for en hyggelig prat om dine ønsker. For alle henvendelser ta kontakt på tlf / eller epost O.Hetland DAGSORDEN NBCC Avd. Rogaland årsmøte ÅPNING OG KONSTITUERING 2. VALG AV: MØTEDIRIGENT SEKRETÆR MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 3. GODKJENNING AV DAGSORDEN 4. ÅRSBERETNING MED KOMITÉBERETNINGER 5. REVIDERT REGNSKAP 6. INNKOMNE FORSLAG 7. BUDSJETT 8. VALG 9. AVSLUTNING Side 4 Side 5

4 Avd. Rogaland Avd. Rogaland Informasjon om innkalling: Varsel/ innkalling til årsmøte 2014 ble opplyst om i Rocar Nr som ble sendt ut til alle klubbens medlemmer pr. post 12 desember 2014, iht. NBCC sin medlemsliste. Årsmelding fra styret har vært et krevende år for NBCC avd. Rogaland. Styret har i løpet av året avholdt 9 styremøter, hatt møte med leirsjefer og møte med grunneiere samt Dimensjon Rådgivning vedrørende reguleringsplaner. Styret har og deltatt på landsmøte som ble avholdt på Jessheim og på regionsmøte som i år var i Kristiansand. Landsmøte og regionsmøte styrker avdelinger og er positivt for tillitsvalgte som ser hvordan klubber i andre deler av landet driftes. Styret måtte og innkalle til ekstraordinært årsmøte i juni som gjaldt reguleringsplan for Hogstadvika og videre fremdrift. Klubbens tillitsvalgte deltok også i på bobilmessen på Orre. På våre plasser er det avholdt: Vårfester, Sankthansfest, gladmatfestival, høstfester samt nisse-/grøtfester. Høsttreffet ble i år avholdt på Hellvik. Klubbens store arrangement var feiring av NCC avd. Rogaland sin 50 års dag. Denne fest ble avholdt i lokaler på Kåsen ved Bryne med totalt 173 gjester. Mange medlemmer og tillitsvalgte har deltatt for å kunne gjennomføre alle disse arrangementer. Regnskapet viser at pr så har klubben et overskudd, men det er store utfordringer og krav for drift av de faste plasser for kommende år Styret bruker mye tid gjennom året for å holde våre 3 plasser i drift samt å overholde driften iht. lover og gjeldende regelverk. Der blir brukt et meget stort antall timer på dag og kveldstid av styremedlemmer for å delta i møter samt holde seg oppdatert på krav fra kommuner vedrørende reguleringsplaner for plassene på Holmen og i Hogstadvika. Våre plasser Holmen og Hogstadvika har langsiktige leiekontrakter, for Hodne skal langsiktig leieavtale fornyes i 2015 Som leder for klubben vil jeg takke styret for samholdet og meget godt utført samarbeid gjennom året. I tillegg vil jeg takke alle tillitsvalgte og frivillige som har bidratt gjennom året for drift av plassene samt ved tilstelninger som klubben har hatt. Vennlig Hilsen Jan Litt om våre plasser: Holmen: Plassen har gjennom sesongen hatt nesten fullt belegg, men en ser og i 2014 at det har vært noen ledige plasser. Reguleringsplanen for plassen er ikke ferdig, og det har gjennom året vært møter med brannsjefen for Sirdal vedrørende branngrenser. Regelverk vedrørende branngrensen ligger nå på nasjonalt nivå, og styret avventer til gjeldende lovverk og pålegg er fremlagt før videre tiltak utføres på Holmen. Klubben viderefører samarbeidet med Dimensjon Rådgiving for utarbeidelse av reguleringsplanen. Styret vil beholde Holmen som den er videre gjennom I løpet av 2014 har beboerne på Holmen fått på plass og tilgang til vaskemaskin og tørketrommel. Der er inngått serviceavtale for kontroll av det elektriske anlegget med Arne Byberg. Styret vil og utsette økonomiske investeringer som da vil gjelde: nye trafo med mer strøm, eventuell utvidelse av plassen og nytt toalettbygg til 2016/2017. Det er behov for en ferdigstillelse av reguleringsplan vedrørende branngrenser før en setter i gang med investeringer som nettopp nevnt. Der er behov for en kostnadsoversikt for investeringen, og styret håper at denne oversikt kan foreligge til neste årsmøte. Dette kan føre til en stor økning i plassleie. Plassinntekter minus plassleie og driftsutgifter viser at Holmen hadde et overskudd på Kr: ,04 Hodne: Plassen har hatt nesten fullt belegg gjennom året. Men, det er store utfordringer for plassen som blir videreført til Plassen har gjennom året og fra slutten av 2013 hatt store vannmengder grunnet nedbør, som fører til at store områder av plassen står under vann. Totalkostnad for utbedring av dette kom på en kostnad på nesten Kr: ,00 inkludert mva. Her blir utfordringen i 2015 å få opprettet tiltak vedrørende avløpsvann som er godkjent av både grunneier og Klepp kommune for en grundig og langsiktig drift av plassen. Det er og viktig med en økonomisk totalramme for tiltaket. Rehabilitering av klubbens hall på Hodne blir og videreført til 2015 da dette har tatt flere måneder med møter, tegninger og beregninger for å komme i mål. Styret venter nå på godkjent byggemelding fra Klepp kommune. Når denne foreligger er det behov for beregninger av bygg og en kan iverksette prosess vedrørende rivning og oppsett av nybygget. Kostnadsoversikt har styret gjengitt i besvarelse ref. forslag 1 til årsmøte Styret satser på iverksettelse av rehabilitering av hall og tiltak for bedre drenering og avløpsforhold i Plassinntekter minus plassleie og driftsutgifter viser at Hodne hadde et overskudd på Kr: ,91 Side 6 Side 7 4 NBCC Avd. Rogaland årsmøte 2014 NBCC Avd. Rogaland årsmøte

5 Avd. Rogaland Avd. Rogaland Hogstadvika: Plassen har hatt fullt belegg gjennom året, det ble litt utskiftinger grunnet årsmøtebeslutning om avvikling av plassen. Men med tro på drift av plassen så har klubben fått nye beboere og medlemmer på plassen. Styret har gjennom hele året jobbet med reguleringsplanen noe som har krevd et stort antall møter. For tiden er det Dimensjon rådgivning som jobber med prosjektet og fremdrift for klubben. På slutten av året kom det brev fra Fylkesmannen vedrørende mulig revidering av reguleringsplan for området. Fylkesmannen har bedt om uttalelse fra Sandnes kommune. Styret venter på innspill fra Sandnes kommune og Fylkesmannen vedrørende dette. Sandnes kommune, Dimensjon Rådgivning samt styret for klubben skulle hatt et møte i desember for videre fremdrift. Dessverre så er ikke dette møtet avholdt grunnet manglende tilbakemelding fra kommunen. Plassinntekter minus plassleie og driftsutgifter viser at Hogstadvika hadde et underskudd på Kr: Fra styret: En takk til alle som har bidratt til drift av Hodne, Hogstadvika og Holmen gjennom året. Det er ikke sikkert at alle er klar over det, men tillitsvalgte utfører arbeidet for klubben på fritiden så ta vare på disse. Det er mulig, på sikt at styret og klubben må se på en styringsmåte av plassene, som gjerne tilsier et driftsselskap for plassene og fast ansatt for driften. Dette vil gi økte utgifter, og et stort løft i plassleie vil bli nødvendig. Det er en stor og krevende jobb for styret å drifte 3 campingplasser. Mye av tiden for å være oppegående krever møter som må utføres på dagtid, det fører til at en må ta avspasering eller jobbe tiden inn. For enkelte kan det bli kostbart igjennom året. Vi skal her heller ikke glemme tillitsvalgte som og bruker mye tid gjennom året på plassene. Skal styret drifte NBCC avd. Rogaland så støtt opp. Det er et stort ansvar å stå for drift av en klubb med 949 medlemmer samt 3 faste campingplasser. Internett og hjemmeside i Styret har ikke klart å få til en operativ drift av hjemmesiden i Det har ført til at klubbens hjemmeside ikke er blitt løpende oppdatert gjennom året. På slutten av året har nå styret fått til hjelp av Rolf H. Simensen som vil drifte hjemmesiden i I forbindelse med NBCCs bytte av hjemmesider og medlemssystem vil avdelingens gamle hjemmeside bli borte 31. desember 2014 Nye sider blir gjeldende fra januar Styret har ikke jobbet for en Facebookside for klubben i Det viktigste er at en har et felles media som brukes, og valget er inntil videre klubbens hjemmeside som i 2015 blir oppgradert fra Sørumsand Arrangementer. Der er avholdt flere arrangement gjennom året ikke bare lokalt, men og nasjonalt og internasjonalt. Styret sitter igjen med inntrykket av at klubbens medlemmer som har deltatt på disse arrangement er meget fornøyde. Vi har en utfordring og det er at klubben får med flere av medlemmene som får oppleve disse arrangement eksempelvis høsttreff og årsfest og faste årlige arrangement på plassene. Styret vil med dette takke alle som har bidratt med å stelle i stand alle disse arrangement. Klubben har hvert år en del medlemmer som stiller på Nordisk Caravantreff, det har dessverre vist seg at deltakelse på dette arrangement minker for hvert år. Det er mulig at interessen i 2015 blir stor, da dette treff blir i: Sønderborg i Danmark i perioden 5 11 juli. Sønderborg ligger ca. 30 km fra grensen til Tyskland. Det kan være viktig å notere seg, at der er kun plass til 450 enheter på dette treffet. Hedersprisen. Økonomi. Som regnskapet for 2014 viser så er klubben driftet tilfredsstillende og sitter igjen med et overskudd. Styret er meget fornøyde med resultatet. Medlemsantallet viser og i 2014 at antallet igjen reduseres. Budsjettet for 2015 viser at klubben trenger støtte og midler for å klare driften. Det blir en måteholden drift med lave investeringer i Klubben er avhengig av at medlemmer betaler sine mottatte faktura for plassleier og strøm til angitte tidsfrister. Gjeldende for 2015, styret vil fastsette Kr: 500,00 som depositum for strøm på klubbens plasser. Denne sum er uten mva. Videre skal depositum for nøkler på Kr: 250,00 innbetales til kasserer ved innmelding på klubbens plasser. Tidligere ordning ved at dette depositum innbetales til leirsjefer utgår. En takk til de som har støttet med bidrag på klubbens tilstelninger. Side 8 Side 9 6 NBCC Avd. Rogaland årsmøte 2014 Hedersprisen for 2014 gikk til Audun Midttun som har nedlagt en stor innsats for avdelingens plass på Hodne i mange år. Prisen ble tildelt på jubileumsfesten som ble avholdt på Kåsen Bryne 15 november. Prisen overrakt av komitémedlem Ragnhild Dyskeland Styret gratulerer. Det Edle Drag. Der ble ikke tildelt Edle Drag i 2014 NBCC Avd. Rogaland årsmøte

6 Avd. Rogaland Rocar. Styret vil også i år takke Børge Inge Thorbjørnsen for den kjempeinnsatsen han gjør for klubben og medlemsbladet Rocar. Har noen stoff eller artikler som du/ dere vil dele med andre, ta kontakt så er det mulig at det kan brukes i bladet. Kostnader stiger hvert år for bladet og vi trenger flere annonsører i Rocar. Kjenner du noen, eller jobber en plass som kan tenke seg å annonsere i bladet, ta kontakt med en av oss i styret. Medlemssituasjonen. I 2014 gikk vandreskjoldet igjen til avd. Aust - Agder i den regionale vervekonkurransen. Det var kun Aust- Agder i vår region som hadde positiv medlemsøkning. Skal avd. Rogaland klare å få vandreskjoldet må vi verve mange nye medlemmer, alle kan hjelpe til å verve. Hele vår region sammen med alle avdelinger i Norge opplever i år igjen en nedgang i medlemstallet. Klubben vår hadde pr : 949 medlemmer. MÅL FOR STYRET I 2015 Her henvises det til handlingsplanen til NBCC. Styret i 2014 har bestått av: Jan Berland: Tor Harry Heggheim: Irene Smith: Gro Sundli: Kari Ann Tegle: Vidar Hadland: Bjørn Reidar Kleppe: Willy Jørgensen: For styret i NBCC avd. Rogaland Jan Berland Leder Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Årsrapport fra Holmen 2014 Avd. Rogaland Vinteren 2013/2014 startet med mye dårlig vær. Mye regn og plussgrader førte til mye overflatevann og elva rant over og tok med seg store masser både av veien, parkeringsplassen og sandmasser under vognene på nedsiden. Men etter hvert som månedene gikk, fikk vi endelig minusgrader, noe som resulterte i en kald lang vintersesong. Vi har også fått på plass både vaskemaskin og tørketrommel på huset, etter etterspørsel i fra våre beboere. Det er kjekt å se at denne blir flittig brukt både sommer og vinter. Vinterferien var rimelig bra værmessig. Den ble avsluttet med felles kosekveld med fenalår og vinlotteri for de voksne på fredagskvelden, og The Fox show i akebakken på lørdagen. Det var et kjempeoppmøte, med ca. 50 barn + foreldre. De barna som var over 10 år avsluttet det hele med felles tacokveld på huset. Tilbakemeldingene på denne kvelden har bare vært positive. Påsken ble gjennomført på ekte Holmenvis, med faste arrangementer bla vinlotteri, utkledningsrenn, familierenn, bua med sine bakte poteter, Sofus, bingo og ostebord. Her var det varierende oppmøte, men de som ønsket å være med var hjertelig velkomne, mens de som ønsket mer alene tid kunne gjøre det. Det ble en flott påske i år, med nydelig vær og greie snøforhold til en påskens skiturer. Første helga i mai hadde vi den årlige vårdugnaden. Da fikk vi ryddet godt opp i leiren etter vinteren. Det var ikke så mange som var med pga. diverse andre arrangementer, men de som var med fikk en velfortjent hamburger eller pølse i fra grillsjefen Finn Arve. Det ble en koselig dag, der det ble åpnet for nye bekjentskap. Sommeren 2014 var nydelig i Sirdal. Med daglige varmegrader godt over 30 var det herlig å kunne gå ned i elva og bade. De store barna snorklet etter aure og rant på rusjebane på berget i elva, mens de litt mindre koste seg mer på grunna. Til og med flere av oss voksne måtte ta oss en dukkert, og vannet var deilig. Også turer i nærmiljøet, både med og uten fiskestang ble minneverdige, og vi kunne gotte oss med både røye og aure på bålpanna i seine kvelder. Det virker som det stadig blir flere som får opp øynene for at også sommeren i Sirdal er innholdsrik, og det er veldig kjekt å se. Vintersesongen startet som vanlig med Bocciaturnering og allmannamøte. Høstdugnaden ble utført i dårlig vær, men de oppmøtte kledde seg godt å fikk unnagjort det som skulle gjøres. Dagen ble avsluttet med koldtbord på huset for både voksne og barn. Det årlige juleverkstedet ble avholdt i november. Det var godt oppmøte av både voksne og barn. Vi koste oss med mye naturlige materialer, mye funnet i området rundt Holmen. Her var det bare å bruke fantasien, noe som resulterte i flotte kranser i mose, hjertekranser i bjørk, konglenisser og lignende. Vet ikke hvem som koste seg mest, om det var de voksne eller barna. For flere caravanister ble også slutten av året avsluttet på Holmen. Det luktet godt i gaten på kvelden, og flere samlet seg for utskyting av raketter kl Alt i alt, har det nok en gang vært et minnerikt år på Holmen, Vi vil benytte anledningen til å ønske alle nye og gamle beboere et riktig godt nytt år, og ser frem til nye minnerike hendelser i Side 10 Side 11 8 Leirsjefer på Holmen NBCC Avd. Rogaland årsmøte

7 Avd. Rogaland Avd. Rogaland Årsrapport fra Hogstad 2014 Året startet egentlig ganske negativt med tanke på det som skjedde på årsmøtet, det ble et stort forfall av beboere på Hogstad. Men vi som var igjen holdt motet oppe og ville være med og kjempe for plassen vår. Vi fikk inn nye medlemmer og snart hadde vi fullt belegg på plassen igjen. Påsken kom og det var et yrende liv der folk jobbet og stelte i hagene sine for å pynte opp. Det ble arrangert påskeverksted for små og store med snop og brus og lek og moro. På vårdugnaden ryddet vi opp etter vinteren på fellesområdene med klipping av hekker, trær, spyling og vasking. Dette premieres som alltid med noe godt å spise og drikke samt sosialt. Samtidig som vi ble bedre kjent med noen av de nye som var kommet på plass. Det ble også arrangert vårfest med bingo for barn og voksne med mat og drikke og sosialt samvær. St. Hans ble det bål og ballslepp i elva. Felles grilling og familieaktiviteter. Sommervarmen er det ingen som kan klage på, stor aktivitet på både vann og strand og plenen nede ved vannet med aktiviteter og soling på dagen og bålbrenning om kvelden Den nye tradisjonen på Hogstad er Gladmat. Dette tar helt av, ett fantastisk engasjement av beboere som tryller fram de mest fantastiske rettene, over 50 stk. var påmeldt i år. Tror vi må bygge ut til neste år. Høstfesten ble arrangert av festkomiteen og barnekomiteen som har gjort en kjempejobb. Ungene hadde taco og bingo og etterpå hadde de fotballturnering. På voksenfesten var det reker og krabbe, bingo og lått å løye. Vi har investert noen kroner for å innrede teltet for vinteren for sosialt samvær med biljardbord, bordtennisbord og nytt tv, dart fotballspill og andre leker. Dette har blitt populært og er i bruk nesten hver helg. Vi hadde godt oppmøte og god innsats på høstdugnaden. Campen ble gjort klar for vinteren, Dugnadsgjengen ble premiert med varm lapskaus, kaffe og brus. Den 1. november arrangerte vi Halloweenfest, her var vi 30 deltakere fra alder 3 år til 66 år, med alt fra prinsesser, pirater, Karius/Baktus og bananmannen (ref. Rocar) Sosialen er pyntet med masse nisser og julehus og juletre både inne og ute. Det ble også i desember tid til julefest med julegrøt og spekemat. Stor deltakelse også på dette arrangementet. Julenissen fant også veien til Hogstad. Ungene lagde julepynt og pyntet treet. Arbeidet med reguleringsplanen er påbegynt, og vi vil takke styret for arbeidet de har gjord hittil. Vi vil også takke alle beboere på Hogstad for ett kjempekjekt Dere har stått på og bidratt til at Hogstad har hevet seg i standard, ikke minst det sosiale. Vi er stolt av dere alle sammen. Kjekt å se at så mange er engasjerte i plassen vår! Årsrapport fra Hodne 2014 Året 2014 har det vært fullt belegg på Hodne med voksende vente- og byttelister. Det har vært holdt 3 dugnader hvor opprydding av nedblåste trær, fjerning av ødelagte peis på grillplassen, fiksing av vei og generell opprydding av plassen. Vil takke alle som har vært med å bidra til fellesskapet, og håper vi får like godt samhold til neste år. Det har blitt nedgravd drenering og pumpekummer for å unngå overflatevannet som har kommet tidligere år, dette har fungert. Det har blitt holdt vårfest, St. Hansfest, høstfest og nissefest med godt oppmøte på alle festene. Den årlige hane- og høneturen var denne påsken som vanlig vellykket med mange glade haner og høner hadde en av de fineste somrene vi har hatt på lenge og derfor ble både plasser og stranden godt brukt og sesongen sent avsluttet for mange. Hilsen Leirsjefene Årsrapport fra Sportskomiteen 2014 Sportskomiteen har i år og drevet med øvelseskjøring med campingvogn på Sola sjøflyhavn. Det blei øvelseskjørt på alle mandagene i mai og første mandagen i juni. Dette året var det to nye medlemmer som kom og øvelseskjørte med vognen og bestod kravene til bronsemerke med glans. Det var skiftende vær og mye vind de fleste kveldene, men alle kjørte opp og bestod merkekjøringen. Året 2015 håper vi på at det kommer enda noen flere som vil trene på å kjøre og rygge med campingvogn, det er veldig sosialt med mye drøs og kaffe mens vi venter på at alle får kjøre igjennom kjegle-løypen. Denne sesongen var det 2 som kjørte opptil bronse og 10 som klarte kravet til gullmerke. Til dere alle andre, kom gjerne og se på når vi kjører, alle er litt skeptiske første gangen, Tusen takk til alle som stilte opp og var med under disse kveldene og vi håper på enda flere i Kjørekomiteen har bestått av: Nina Lilleland Kåre Malmin Hilsen Kjetil og Anne Grete Side 12 Side 13 NBCC Avd. Rogaland årsmøte

8 Avd. Avd. Innkomne forslag til årsmøtet Forslag 1 Oppføre / montere ny rubb hall. Dette for at vi skal kunne arrangere de 3 store Fellesarrangement på Hodne. Dagens type rubb hall er av mye bedre kvalitet/ bedre isoleringsevne. Dette er et billig alternativ, da vi også har stuen over sanitærbygget som kan benyttes vinterstid til sosiale sammenkomster. Få årsmøtes godkjenning/ fullmakt til å innhente priser og sette i liv tiltak til en kostnad på max ,00 kr. Mvh Aud A Mydland Styret oppfordrer årsmøte til å stemme for at der fortsettes med arbeidet samt godkjenner økonomisk tiltak vedrørende rehabilitering av hallen på Hodne. Medlemmer i styret har siden årsmøte i februar 2011 jobbet for en rehabilitering og med godkjenninger for denne hall. Der er brukt et stort antall timer på dagtid, fritid og møter for å få satt sammen søknad etter dagens gjeldende krav. Denne hall/ forsamlingshus er klubben og medlemmene sin eiendom, og er et fellesbygg for medlemmene i fremtiden. Ønsker årsmøte at der skal oppføres en rubb hall, så er en tilbake til starten i 2011 og klubben må iverksette hele søknadsprosessen på nytt. Det er ikke bare å sette opp en rubb hall, hallen må godkjennes som forsamlingshus og en må da jobbe på nytt med godkjenninger innen brann, ventilasjon, rømningsveier, dører, vinduer, toalett, garderobe osv. For rehabilitering av hallen har styret fått oppgitt følgende budsjettpriser: Vareleveranse iht. liste. Kr ,00 Reising og tetting av bygg. Kr ,00 Ferdig tømmer arbeid innvendig. Kr ,00 I tillegg kom der frem nye momenter i forbindelse med søknad til Klepp kommune, disse er som følger: Før søknad gikk videre, måtte dette avklares og bekreftes: 1: Brannplan måtte utarbeides, kostnad ca. Kr : Installasjon ref. brannplan, som og vil inkludere flere vindu, mulig flere dører for rømningsveier, kostnad ca. Kr : Ventilasjonsanlegg som vil bli påkrevd kostnad ca. Kr: : Prosjekterende person, ansvars person, her kan ikke samme person stå som prosjekterende, ansvarshavende, kontrollør osv. 3 part person for innleie, total kostnad ca. Kr : Digitaliserte tegninger, må utarbeides i forskjellige utforminger ref. hall i dag, hvordan den nye vil se, område skisse osv. kostnad ca. Kr: : Rivning av eksisterende hall, forarbeid for oppføring av ny hall som er støp av gulv og ringmur samt elektriker arbeid og rørlegger arbeid, kostnad ca. Kr: ,00 Ønsker nå årsmøte og iverksette innhenting av priser for en rubb hall, så kan en se ovenfor at en del kostander som er påløpt vedrørende pågående søknad for hall, vil tilkomme på nytt for en søknad for rubb hall. Total budsjett på innhentet priser er Kr: ,00 + mva. Alle priser er eks. mva Der er lagt inn i budsjettet Kr: ,00 i kostnad for reising og tetting av bygg, samt tømmerarbeid innvendig. Kan klubbens medlemmer stille opp og hjelpe til med dugnadstimer, kan der bli stor besparelse i dette arbeidet. Ventilasjonsarbeidet og vareforbruk, kostnad som er angitt er der nok og mulighet for besparelse på Styret kan på årsmøte sin godkjenning jobbe videre med iverksettelse av rehabilitert hall, men vil hvis årsmøte går for forslaget om rubb hall henstille årsmøte om at der velges da en arbeidsgruppe fra klubbens medlemmer som kan påta seg arbeidet for denne søknad. Forslag nr. 2 Styret vil ha årsmøte sin godkjenning for en økning i plassleie for alle 2 plasser som klubben drifter. Prisøkning fra 2015 blir satt til Kr: 1500,00 pr. boenhet. Nåværende pris på Kr: 6500,00 har vært gjeldende siden februar Klubben blir stadig påført økte kostnader for alle våre 3 plasser. Hodne fikk oppgradert plassen vedrørende en midlertidig løsning vedrørende drenering som skal hjelpe å ta vekk regnvann ved store nedbørsmengder. For Hogstadvika har klubben iverksatt prosess for reguleringsplan. Når det gjelder Holmen så er en fremdeles på vent vedrørende branngrenser, men ønske er å sette opp en gapahuk i Videre så er nevnt toalettbygg og utbedring vedrørende strøm. På Holmen kan klubben få store økte kostnader i 2015 for renhold, da denne tjeneste må kjøpes eksternt. På alle 3 plasser så blir der bemerket at nåværende strømmålere er av gammel utgave. Styret vil innhente en budsjett pris på skifte av disse strømmålere. Forslag nr. 3 Styret ber årsmøte om godkjenning for en økning av låneramme til bygget med Kr: ,00 til et maks lånebeløp på Kr: ,00 Side 14 Side 15 NBCC Avd. Rogaland lrsm0te NBCC Avd. Rogaland årsmøte

9 Side 16 Side 17

10 Side 18 Side 19

11 Julefest på Hogstad Hogstad er i ferd med å få nye tradisjoner! Gjennom det siste året som har gått har samholdet mellom beboerne blitt sterkt og det er godt oppmøte til alle arrangementer. I desember hadde vi julefest med både juleverksted, god mat og nisser i alle størrelser. Det var ikke godt å si om det var de store eller de små som hadde det kjekkest på juleverkstedet, men det ble laget mye fint. 10% på Eu kontroller ved fremvisning av medlemskort el. Spekematen og grøten smakte fortreffelig og det var stor stas da selveste julenissen fant veien inn til oss. Dette blir garantert gjentatt til neste år! Side 20 Side 21

12 norsk bobil Og Caravan CLub avd. rogaland deltar i År på bobilmessen på Orre Mars. klubben har messetilbud på nbcc medlemskap til nye medlemmer, medlemskapet gjelder for 1 år. etter messen blir der trekning hvor en av de som har tegnet nytt medlemskap får dette helt gratis i 1 år. vinneren blir kontaktet pr. e-post. ta en tur innom standen vår for en drøs! Mange utstillere, 10 FOrskjeLLige bobilmerker! Åpningstider: Fredag 20. Mars kl Lørdag 21. Mars kl søndag 22. Mars kl Orrehallen på Orre, ca 4 mil sør for stavanger. roslandsvegen 358, 4343 Orre. Velkommen til en av norges største bobilmesser! Er du klar for sommertider? Vi har grillene, hagemøblene og blomstene ditt uteområde trenger! Roslandsveien 14, Tjøtta 4341 Bryne Tlf Følg oss og på Facebook! Åpningstider: Mandag - Fredag: Lørdag: Søndag: Roslandsv. 14, Tjøtta, 4340 Bryne. Tlf Side 22 Side 23

13 Gjesdal Caravanservice a/s Gjesdal Caravanservice har bred erfaring innen faget.vi har holdt på med dette i 25 år.vi utfører reparasjoner av campingvogner/campingbiler/ Husvogner og tilhengere. Vi kjører rundt i hele Rogaland og Agderfylkene for å reparere. Vi utfører fukttest og gasstest i tillegg til andre reparasjoner. Skader i karosseriet på din campingvogn eller bobil kan vi også fikse. Har Dere behov for ekstra varme i din VestCamp eller spikertelt OL.kan vi montere varmepumpe for dere. Har Dere behov for ny Campingvogn eller Bobil er vi behjelpelige med å skaffe både nye og brukte. Gjesdal Caravanservice AS. Industriveien Ålgård - Tlf Mail. Sør-rogalands største bobilforhandler! Velkommen til vårt nye bobilanlegg på Bryne Vesthagen 11, 4344 BRYNE, vis a vis Plantasjen 1750 m2 utstilling/butikk 8000 m2 tomt m/«stellplatz» Eget verksted, vi tar service på alle bobiler & vogn Medlem i Norsk Caravanbransjeforbund = din sikkerhet Side 24 Side 25

14 Vi har distriktets eneste autoriserte Fiat bobilverksted. Vi har distriktets eneste autoriserte Fiat Verksted Bestill service på din bobil i god tid før sesongstart. Ring Bent eller Haavar på tlf Side 26 Side 27

15 Bruk medlemsfordelene dine, spar penger! Som medlem i Norsk Caravan Club kan du få prisgaranti på bobil, campingvogn, bil og villa. Kontakt NCC-Forsikring og sjekk hva de kan tilby deg. Ring NCC-Forsikring på eller se Side 28 Side 29

16 Registrering til NCT 2015 er åpen! Dansk Caravan Klub har den glede å invitere til Nordisk Camping Treff i Sønderborg fra 5. juli til 11. juli Sønderborg ligger ca. 30 kilometer fra den dansk-tyske grensen. Området, hvor stevnet skal avholdes, er en stor sportsplass med alle fasiliteter. Det kan nevnes en stor hall til arrangementer som dans, festmiddag og amerikansk lotteri med store premier. Programmet er enda ikke helt utformet. Der vil også bli tatt hensyn til de yngre, hvor det vil bli arrangert utflukter og annet for barn/yngre. Følg med på for å se fremdrift i programmet, eller for å melde deg på med en gang. Når du anmelder deg på må du: 1. Melde deg på til treffet. 2. Legge til ekstra personer. 3. Melde på ekstra hendelser Påmeldingsfrist er torsdag 11. juni 2015 kl. 12:00. På grunn av brannsikkerhet er det satt en begrensning på 450 enheter, så vil du være med lønner det seg å være tidlig ute med påmelding Når du kommer inn på hjemmesiden går du til Booking for å registrere deg. Side 30 Side 31

17 GRASROTANDELEN Nå kan du støtte Nbcc avd. Rogaland når du spiller hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du som spiller selv bestemme hvor noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Her kan du se hvordan du støtter laget ditt når du spiller. Har du for eksempel spilt for 100 kr på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet deg til. Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasroandelen finnes. Denne informasjon vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping. no eller på mobilen. Slik knytter du deg til en grasrotmottaker: Norsk-tipping.no Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til. Norsk Tipping Mobilspill: Last ned den siste versjonen av Norsk Tipping Mobilspill - dette gjør du under Min Side, deretter trykker du Oppdater. Deretter kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og knytte deg til direkte fra Norsk Tipping Mobilspill. SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN organisajonsnummer til 2020 (Tjenesten er gratis). Eks GRASROTANDELEN Organisasjonsnummer til NBCC avd Rogaland er Eventyret starter i ny Eventyret starter i bobilavdelingen bobilavdeling! hos Reime og Lode Bjorhaugslettå 42, Nærbø Velkommen til våre nye flotte oppvarmede lokaler. Her finner du alle våre bobiler under tak. Leveringsklare modeller. Lang erfaring med bobiler Eget merkeverksted for Mercedes og Fiat SMS tjenesten fungerer bare hvis du har registrert mobilnr i forbindelse med ditt spillekort. Kommisjonær: Du kan registrere deg neste gang du er hos kommisjonær, men da må du opplyse om NBCC avd Rogaland sitt organisasjonsnummer: Og da hjelper kommisjonæren deg med dette. Nærbø. Tlf Åpent bobilavdelingen: Hverdager: Tirsdag Lørdag Dette er en grei mulighet for avdelingen å skaffe seg inntekter, vi oppfordrer selvfølgelig flest mulig til å gi sin støtte til NNC avd Rogaland. Hvis du ikke registrerer din grasrotandel til noen så er det Norsk Tipping som får disse kronene også. Side 32 Side 33

18 VELKOMMEN TIL Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flåten , 4332 Figgjo, tlf Avd.Rogaland Hogstadvika, Hodne, og Holmen Camping Side 34 Side 35

19 Kontakt Kontakt personer personer for for de de aktuelle aktuelle leirplasser leirplasser Ordensregler alle plasser Leirsjefer Leirsjefer Hodne Hodne Eivind Eivind Gya Gya Tlf: Tlf: Mail: Mail: Ronny Ronny Hegdal Hegdal Tlf: Tlf: Leirsjefer Leirsjefer Hogstad Hogstad Bjørn Bjørn Skår Skår Tlf: Tlf: Anne Mail: Grethe Nordby Tlf.: Mail: Mail: Kjetil Kjetil Sunde Sunde Tlf: Tlf: Mail: Mail: Leirsjefer Leirsjefer Holmen Holmen Finn Finn Arve Arve Undheim Undheim Tlf: Tlf: Mail: Mail: Ole Ole Kjell Kjell Usken Usken Tlf: Tlf: Mail: Mail: 1. Plassene er en familieplass som primært benyttes av NBCC - medlemmer. Leirsjefene har ansvaret for den daglige drift. 2. Hver caravanenhet har normalt fast plass. Ønskes denne byttet, må det skje i samarbeid med leirsjefene. Leietaker beholder denne plassen fra år til år, men avtalen opphører når leieavgiften ikke er betalt innen frist: 20. Mars for Hodne og Hogstadvika og 30. August for Holmen. Dersom plassen ikke benyttes en sesong, kan en likevel beholde plassen ved at en betaler full leie. Dersom plassen blir utleid til andre, tilbakebetaler klubben 50 % av leien. 3. Alle vogner / bobiler skal være forsynt med navn, adresse og telefonnummer. 4. Ro og orden: uke dager kl fredag & lørdag kveld leirsjefene kan gi dispensasjon ved arrangementer, men ikke utover kl Det skal utvises god orden. Alt avfall pakkes i plastposer og legges i avfallsdunk. Dersom avfallsdunken er full, skal avfallet tas med hjem. 5. Hunder og katter skal holdes i bånd, og luftes utenfor leiren. 6. Innenfor leiren skal det kjøres i gangfart. 7. Besøkende skal benytte gjesteparkeringen. 8. Strømkabelen skal være godkjent for ute bruk. Brannslokningsapparat skal være i hver vogn / bobil. Ved permanent tilkopling må godkjent (2,5 mm²) strømtilførsel graves ned. Det er ikke tillatt å kople egen vannslange til felles vannkraner på plassene. LEIRAVGIFT LEIRAVGIFT Leiravgiften Leiravgiften og og og strøm strøm strøm depositum, depositum, skal skal skal være være være innbetalt innbetalt til til til klubben klubben innen innen innen fristen, fristen, i god god i god tid tid tid før før før dette dette dette vil vil vil du du du få få få tilsendt tilsendt en en betalingsgiro betalingsgiro fra fra fra klubben. klubben. Dersom Dersom leiravgiften leiravgiften er er er betalt betalt betalt innen innen innen fristen, fristen, har har har du du du rett rett rett til til til plassen plassen din din din fra fra fra år år år til til til år. år. år. Hvis Hvis Hvis tidsfristen tidsfristen ikke ikke ikke overholdes, overholdes, mister mister man man man plassen. plassen. Det Det Det er er er også også også mulig mulig mulig å bytte bytte å bytte plass. plass. plass. Da Da Da må må må leirsjefene leirsjefene få få få beskjed beskjed om om om dette dette dette i god god i god tid, tid, tid, slik slik slik at at at de de de kan kan kan sette sette sette deg deg deg på på på en en en liste liste liste over over over de de de som som som ønsker ønsker å bytte bytte å bytte plass. plass. plass. Så Så Så vil vil vil du du du få få få beskjed beskjed når når når noe noe noe er er er ledig. ledig. ledig. 9. Klubben har ikke ansvar for caravanistenes eller besøkendes eiendeler, eller skader som skyldes bruk av leke / trimapparater. 10. Lagring av telt, eiendeler osv. er hver enkelt caravanists ansvar. 11. Det er hver enkelt caravanist sitt ansvar å rydde opp etter seg på plassene. Gebyr vil bli forelagt ved mislighold. 12. Salg av vogn: Det er ikke tillatt å selge vogn med plass i vår avdeling. Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er noen på venteliste, og at vogn og tilbygg er helt etter forskriftene. Kontakt leirsjef og styret. Det Det Det kan kan kan innvilges innvilges 1 år år 1 år permisjon, permisjon, mot mot mot betaling betaling av av av halve halve halve leir leir leir avgiften, avgiften, hvis hvis hvis plassen plassen blir blir blir utleid. utleid. GJESTEPLASSER GJESTEPLASSER Vi Vi Vi har har har noen noen noen gjesteplasser gjesteplasser til til til rådighet. rådighet. Har Har Har dere dere dere familie familie eller eller eller venner venner som som som har har har lyst lyst lyst til til til å komme, å komme, så så så er er er det det det anledning anledning til til til å overnatte å overnatte i helger i helger for for for en en en billig billig billig penge. penge. Det Det Det er er er også også også anledning anledning til til til å feriere å feriere på på på enkelte enkelte plasser plasser i sommerferien. i sommerferien. Ta Ta Ta kontakt kontakt med med med leirsjefene leirsjefene for for for informasjon. informasjon Side Side 37

20 Regelverk ved endringer på våre campingplasser BAKGRUNN: NBCC avd. Rogaland ønsker å være et foregangseksempel for ryddige og helhetlige campingplasser. Avdelingen vil unngå skjemmende elementer som kan være til sjenanse for beboerne. Dette er også viktig for å opprettholde sikkerheten på våre plasser, samt å skape best mulig miljø. Regelverket er laget og i samsvar med statlige og kommunale lover/ forskrifter. 1. Elementbygget må være demonterbart slik at det på enkeltvis kan legges ned eller flyttes. Fargen på elementbygget må avstemmes med vognens hovedfarge, fortrinnsvis hvit. Bygget skal ikke komme over, eller være lengre enn taket på vognen. Det må være 2 to stk. rømningsveier, og dør må slå utover. Faste installasjoner som elektrisitet, gass og ved kan ikke installeres. Ved isolering skal kun brannhemmende isolasjon brukes. 2. På Holmen helårscamping skal ikke elementbygget overstige 15m² målt utvendig. Element byggets maks bredde målt fra vognen skal være 2,5 m inklusivt takutstikk. 3. På Hodne og Hogstadvika helårscamping, kan serieproduserte elementbygg være 21m² målt innvendig. Standard utstikk kommer i tillegg (20 40 cm). Elementbyggets maks bredde målt fra vognen skal være 3,5 m inklusivt takutstikk. 4. Le - vegger kan ikke være høyere enn 1,8 M. Og kun godkjennes der det er estetisk riktig 5. Avstand til boenheter må være minimum 3 meter (5 meter på Hodne) 6. Elementbygget kan stå uten vogn på alle helårsplasser, men da skal alle 4 sidene være like 7. På Hogstadvika kan det nå bygges Isocamp, tidligere så ble det gitt tillatelse til å bygge bod (type Monter) som en erstatning for tretelt (isocamp), da dette ikke var mulig. 8. All bygging på NBCC sine plasser, skal godkjennes av styret og alle tegninger skal være målsatt og behandles pr mail, for hurtigere behandlingstid 9. På Hodne helårscamping kan det monteres grillhytte 2,5 x 4 M, men ikke høyere enn vognen. Dette gjelder kun på spesielle plasser. Kontakt styret 10. Vedlikehold av plassene er nødvendig, men ved felling/ fjerning eller planting av nye trær/busker, må det innhentes tillatelse fra styret. 11. Det er kun tillatt med parkering ved egen boenhet, hvis en har plass på tomt. Kun 1 bil pr boenhet. 12. Motoriserte kjøretøy kan kun kjøres inne på plassene med gyldig førerkort/ bevis. 13. Inn og utkjøring, det skal kjøres i gangfart og ingen ut eller innkjøring mellom 23:00 07:00. Husk at bommen alltid skal være lukket. 14. Strøm, det skal kun brukes godkjent kabel (2,5 m.m.²) som må være nedgravd hvis vognen er tilkoblet strømskap hele tiden. 15. Nøkler til plassen fås utlevert mot et depositum. 16. Kjemikalitoalett tømmes kun i kum for dette bruk. 17. Der oppfordres til å bruke sunn fornuft vedrørende bygge aktiviteter på røde dager 18. Alle vogner / Bobiler som benytter våre plasser skal være i forskriftsmessig stand, dvs. støtteben og hjul skal fungere slik at vogn/bil kan fjernes ved evt. brann eller lign. Er vognen løftet opp for å tilpasse telt, skal den stå på rampe slik at den kan trilles av. Velkommen til Hodne Klubben ønsker deg velkommen som medlem og til Hodne campingleir. Vi vil i denne trykksaken ta for oss en del ting som er nødvendig for at du skal trives på plassen vår. GENERELT På Hodne er det plass til 88 campingvogner. Det Klubben er 2 leirsjefer ønsker deg som velkommen har ansvaret som for medlem den daglige og til drift. Hodne Er campingleir. det noe du lurer på, kan leirsjef svare deg på Vi vil det i denne meste. trykksaken ta for oss en del ting som er nødvendig for at du skal trives på plassen vår. Alle plassene er utstyrt med strøm, og egen måler. Du har til disposisjon ca. 2300Watt. Det skal kun brukes GENERELT godkjent kabel (2,5mm²) som må være nedgravd, hvis vognen er tilkoblet hele tiden. På Hodne er det plass til 88 campingvogner. Det DRIKKEVANNET er 2 leirsjefer som har ansvaret for den daglige drift. Er det noe du lurer på, kan leirsjef svare deg på Finnes det meste. på flere vannposter i leiren eller i hovedbygget. Nøkkel til sanitærbygg & redskapsbrakke og Alle bom, plassene fås hos leirsjefene er utstyrt med mot strøm, et depositum og egen på måler. kr 200,-. Du har til disposisjon ca. 2300Watt. Det skal kun brukes Tømming godkjent av kjemikalietoalett kabel (2,5mm²) i eget som rom må være i servicebygget. nedgravd, hvis vognen er tilkoblet hele tiden. DRIKKEVANNET OPPSLAGSTAVLER Finnes ved på flere servicebygget. vannposter i leiren eller i hovedbygget. Nøkkel til sanitærbygg & redskapsbrakke og bom, Ved opparbeidelse fås hos leirsjefene av plassene, mot et depositum skal terrasse på og kr le 200,-. vegger godkjennes av styret før utførelse. Tømming av kjemikalietoalett i eget rom i servicebygget. BRANNPOSTER OPPSLAGSTAVLER 2 stk. 6 kg pulverapparat er utplassert på plassen, og 1 apparat er montert i redskapsbrakke Finnes ved servicebygget. Ved BARNE opparbeidelse / UNGDOMSTUE av plassene, skal terrasse og le vegger godkjennes av styret før utførelse. Oppholdsrom med TV / Video. BRANNPOSTER 2 LEKEPLASS stk. 6 kg pulverapparat er utplassert på plassen, og 1 apparat er montert i redskapsbrakke Er det ved inngang til grillplass Krokket BARNE &/ UNGDOMSTUE volleyball, er ved servicebygget Oppholdsrom med TV / Video. FELLESARRANGEMENT LEKEPLASS Foregår i fellesteltet og ved grillplassen. Det blir holdt flere fellesarrangementer i sesongen, se eget oppslag. Er det ved Dette inngang gjelder til grillplass også dugnad og informasjonsmøter Krokket & volleyball, er ved servicebygget INN OG UTKJØRING FELLESARRANGEMENT Det skal kjøres i gangfart, og ingen ut og innkjøring mellom kl:23,00-07,00. Foregår Mopeder i fellesteltet trilles ut og og inn ved i dette grillplassen. tidsrommet Det blir holdt flere fellesarrangementer i sesongen, se eget oppslag. Dette gjelder også dugnad og informasjonsmøter ADGANG TIL LEIR/SERVICEBYGG Nøkler med adgang til servicebygget fås hos leirsjefene mot et depositum på kr. 250,- Bommen INN OG er UTKJØRING fjernstyrt via din mobiltelefon. Er du ny må du kontakte: Det Husk skal at kjøres bommen i gangfart, alltid og skal ingen holdes ut og lukket. innkjøring Kasserer Irene Smith mellom kl:23,00-07,00. Da Og Mopeder blir det ditt er mobilnummer trilles kun tillatt ut og inn autorisert med i dette en til bil tidsrommet å kalle pr. vogn/ opp bommen. bobil inne Engangspris på plassen. for adgang er kr. 250,-. I dette inngår maks. 2 stk. pr boenhet. Har du problemer kontakt leirsjefer eller styret, Se Hvem gjør hva side 62. Husk at bommen alltid skal holdes lukket. Og det er kun tillatt med en bil pr. vogn/ bobil inne på plassen. Side Side

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN TIL Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert 15.02.2015 Kontaktpersoner for de aktuelle leirplassene. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: 469 15 611 Mail:ronnyhegdal1@hotmail.com

Detaljer

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN til Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert og godkjent av styret i NBCC avd. Rogaland. 08.07.2015 Kontaktpersoner for våre leirplasser. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal

Detaljer

Vår vintercamping på Fidjeland 1974

Vår vintercamping på Fidjeland 1974 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2013 Vår vintercamping på Fidjeland 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 50 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Årgang 30 Nr. 1-2014 Fra den spede begynnelse OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Påsken på Holmen 2013

Påsken på Holmen 2013 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 1-2013 Påsken på Holmen 2013 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland, til bransjefolk,

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Månedsbrev Oktober og November

Månedsbrev Oktober og November HENVENDELSER: Månedsbrev Oktober og November Møllebukta Da var vi kommet til den siste høstmåneden ; november. Vi merker at morgenene og ettermiddagene er mørkere, og vinteren kommer snikende. Barnehagen

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2011

GENERALFORSAMLING 2011 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 20. MARS 2010 13. APRIL 2011 INNLEDNING Velforeningens styre står for den daglige ledelse og administrasjon av oppgaver i henhold til vedtekter og pålegg fra generalforsamlingen.

Detaljer

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER

SOLVIKENS BESTILLING- OG BETALINGSRUTINER Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. SOLVIKENS

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014

Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Dugnad under «Gjør Din Bolig Bedre» messen i Trondheim Spektrum, uke 46 2014 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG

INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG INNKALLING ORDINÆRT ÅRSMØTE GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag. Tid: Mandag 15. februar 2010 kl. 19.00. Sted: Gladbakk Aktivitetssenter Agenda

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JUNI 2011 Hei alle sammen Juni har føket forbi med mange aktiviteter både på dagtid og kveldstid. Vi har hatt besøksdag for de nye barna som skal begynne i august, det var

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil

Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Dugnaden Erfaringer og gode råd fra Stråholmen Seminar Jomfruland 1. juni 2016 Torstein Kiil Stråholmen er ca 600daa. Losstasjon frem til 1916. Moloen stod ferdig i 1892. Bosetting fra ca. 1634 til 1954.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015

Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 2015 Dugnad under Boligmessen i Trondheim Spektrum, uke 46 015 Arrangementet er i uke 46, med vår egen montering av messen mandag kveld og tirsdag, montering for utstillere onsdag-torsdag, publikumsperiode

Detaljer