VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen."

Transkript

1 VELKOMMEN til Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert og godkjent av styret i NBCC avd. Rogaland

2 Kontaktpersoner for våre leirplasser. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: Eivind Gya Tlf: mail: Leirsjefer Hogstad Kjetil Sunde Tlf: mail: Anne Grete Nordby Tlf: mail: Leirsjefer Holmen Ole Kjell Usken Tlf: mail: Finn Arve Undheim Tlf: mail: NBCC avd. Rogaland sine 3 leirplasser, Hodne, Hogstad, og Holmen drives med egne leirsjefer. Leirsjefene er direkte underlagt styret i NBCC avd. Rogaland. LEIRAVGIFT Leiravgiften og forskuddsbetaling for strøm skal være innbetalt til klubben innen årlige fastsatte frister av styret. I god tid før dette vil du få tilsendt en betalingsgiro fra klubben. Hvis innbetalingsfristen ikke overholdes, kan du miste plassen. Nøkler Det er depositum for utlevering av nøkler på kr. 250,- Beløpet betales til kasserer i NBCC før utlevering. BOMAVGIFT På noen av våre plasser er det bom ved innkjøring til plassen, denne åpnes med eget mobilnummer. Her er det en avgift på kr. 250,- som må betales for å få tilgang, samt å opprette mobilforbindelse til bommen. Det kan registreres 2 mobilnummer pr. boenhet. Avgift refunderes ikke ved avsluttet boforhold. BYTTE AV FAST PLASS Det er også mulig å bytte plass. Da skal leirsjefene ha skriftlig beskjed iht. søknadskjema, slik at de kan sette deg opp på en liste over de som ønsker å bytte plass. Deretter vil du få beskjed når noe er ledig. GJESTEPLASSER Vi har noen gjesteplasser til rådighet. Har dere familie eller venner som har lyst til å komme, så er det anledning til å overnatte i helger for kr. 150,- pr, døgn inkl. strøm. Det er også anledning til å feriere på enkelte plasser i sommerferien. Hvis en ønsker å besøke andre plasser som klubben disponerer, så kan gjesteplasser fritt benyttes av NBCC avd. Rogaland sine medlemmer når plassleie for fast plass er innbetalt, og forutsatt at der er ledig. Ta kontakt med leirsjefene.

3 Priser på NBCC avd. Rogalands plasser Gjelder fast plass hele året. Plassavgiften for fast plass er for tiden kr ,- pr. år. Ved innbetaling av plassleie har en plassen for inneværende år. Avsluttes leieforholdet i løpet av året, vil ikke innbetalt leie bli refundert. Gyldig medlemskontingent i NBCC må være innbetalt for å ha rett til fast plass på våre campinglasser! Forskuddsbetaling av strøm er kr. 500,- Depositum nøkkel kr. 250,00 og avgift for mobilkode til bom kr. 250,00 Døgnpris for gjester er kr. 150,00 inkl. strøm. Plassavgiften + forskudd av strøm forfaller slik: Hodne og Hogstad innen 20. mars. Holmen innen 30. august. Strømforbruk vil bli avregnet vår og høst. Ordensregler alle plasser: 1. Plassene er familieplasser for NBCC sine medlemmer, og tildeles ut fra gjeldende venteliste. Campingvogn/bobil blir heretter benevnt som campingenhet i dette heftet. Leirsjefene har ansvaret for den daglige drift av campingplassene. 2. Hver campingenhet har normalt fast plass. Ønskes denne byttet, må det skje i samarbeid med leirsjefene. Leietaker beholder denne plassen fra år til år, men avtalen opphører når leieavgiften ikke er betalt innen tidsfrist: 20. mars for Hodne og Hogstadvika, og 30. august for Holmen. Dersom plassen ikke kan benyttes en sesong, kan en få et års permisjon og likevel beholde plassen ved at en betaler full årsleie. 3. Alle campingenheter skal ha plakat som viser plassnummer, navn, adresse, telefonnummer. 4. Ro og orden: Ukedager kl Fredag og lørdag kl Leirsjefene kan gi dispensasjon ved arrangementer, men ikke utover kl Det skal utvises god orden. Alt avfall pakkes i plastposer og legges i avfallscontaineren. Dersom avfallscontaineren er full, skal avfallet tas med hjem. 5. Hunder og katter skal alltid holdes i bånd, og luftes utenfor leiren. 6. Innenfor leiren skal det kjøres i gangfart. 7. Besøkende skal benytte gjesteparkeringen. 8. Strømkabelen skal være godkjent for utebruk. Ved permanent tilkopling må godkjent 2,5 mm² kabel for utebruk graves ned. Det er ikke tillatt å kople egen vannslange til felles vannkraner på plassene uten tillatelse fra leirsjefene. Det skal være brannslokningsapparat i hver campingenhet. 9. Klubben har ikke ansvar for caravanistenes eller besøkendes eiendeler, og heller ikke skader som skyldes bruk av lekeapparater. Klubben er heller ikke ansvarlig for skader som måtte bli påført campingenhetene/grillhytte/biler inne på campingplassene. Hver enkelt er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende forsikring av egen boenhet/påbygg, innbo og eiendeler. 10. Lagring av telt og private eiendeler er hver enkelt caravanist sitt ansvar. 11. Det er hver enkelt caravanist sitt ansvar å rydde opp etter seg, og holde plassen presentabel. 12. Gebyr vil bli forelagt ved mislighold, og plassen kan evt. bli ryddet for leietakers regning dersom skriftlig tilsendt varsel fra styret om pålegg om rydding og vedlikehold av campingenhet/plassen ikke blir utført av eier innen pålagt tidsfrist. 13. Dersom det er ønskelig å bygge tilbygg/terasse/rekkverk etc. på plassen, må dette søkes om. Det leveres tegninger og beskrivelser til leirsjef, som tar dette videre med styrets representant. Ingen byggevirksomhet/endringer må iverksettes før skriftlig søknad er godkjent! 14. Salg av campingenhet: Det er ikke tillatt å selge campingenhet med plass i vår avdeling. Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er noen oppført på gjeldende venteliste. Uforutsatte hendelser innen nærmeste familie kan særbehandles i styret for videreføring av plassleie/boenhet innen den nærmeste familien.

4 Regelverk ved endringer på våre campingplasser BAKGRUNN: NBCC avd. Rogaland ønsker å være et foregangseksempel for ryddige og helhetlige campingplasser. Avdelingen vil unngå skjemmende elementer som kan være til sjenanse for beboerne. Dette er også viktig for å opprettholde sikkerheten på våre plasser, samt å skape best mulig miljø. Regelverket er laget og i samsvar med statlige og kommunale lover/ forskrifter. 1. Tilbygg må godkjennes av styret, og bygges etter gjeldende regler jfr. punkt 2 og 3. Fargen på tilbygget skal være lys, og må avstemmes med vognens hovedfarge, fortrinnsvis hvit. Bygget skal ikke komme over, eller være lengre enn taket på vognen. Det må være 2 to stk. rømningsveier, og dør må slå utover. Faste installasjoner som elektrisitet, gass og ved er ikke tillatt. Ved isolering skal kun brannhemmende isolasjon brukes. 2. På Holmen helårscamping skal ikke tilbygget overstige 15m² målt utvendig. Tilbyggets maks. dybde målt fra vognen skal være 2,5 m inklusiv takutstikk. 3. På Hodne og Hogstadvika helårscamping kan tilbygg være max. 21m² målt innvendig. Tilbyggets maks. dybde målt fra vognen kan være inntil 3,5 m utvendig, eks. takutstikk. Standard takutstikk kommer i tillegg (20-40 cm). Avstand til nabo må overholdes. 4. Levegger kan ikke være høyere enn 1,80 m. og kun godkjennes der det er estetisk riktig. 5. Avstand til boenheter må være minimum 3 meter (5 meter på Hodne). 6. Tilbygget kan stå uten vogn på alle helårsplasser, men da skal alle 4 sidene være like. 7. Pr. 1. juni 2015 er det byggestopp i Hogstadvika. 8. All bygging på NBCC sine plasser, skal godkjennes av styret og alle tegninger skal være målsatt og behandles fortrinnsvis pr. mail, for hurtigere saksgang. 9. På Hodne helårscamping kan det på spesielle plasser monteres grillhytte inntil 2,5 x 4 m. Denne må ikke være høyere enn campingenheten. Det er ikke tillatt med direkte adkomst mellom grillhytte og tilbygget. Kontakt leirsjef/styret for plassering og godkjenning. 10. Vedlikehold av plassene er nødvendig. Ved felling/ fjerning eller planting av nye trær/busker, skal det leveres skriftlig søknad som må godkjennes av styret før igangsetting. 11. Det er kun tillatt med parkering av privatbil ved egen campingenhet hvis det er plass på tomten. Kun 1 bil pr campingenhet. Det er ikke tillatt parkering for bobiler mellom campingenhetene. 12. Motoriserte kjøretøy kan kun kjøres inne på plassene med gyldig førerkort/ bevis. 13. Inn- og utkjøring. Det skal kjøres i gangfart, men ingen ut eller innkjøring mellom Husk at bommen alltid skal være lukket. 14. Strøm. Det skal kun brukes godkjent kabel på 2,5 mm². Kabelen må være nedgravd hvis campingenheten er tilkoblet strømskap hele tiden. Det kan kun brukes kun 10 amp. sikring. 15. Nøkler til plassen fås utlevert mot et depositum. 16. Kjemikalitoalett tømmes kun i egnet kum for dette bruk. 17. Det oppfordres til å bruke sunn fornuft vedrørende byggeaktiviteter på røde dager. 18. Alle campingenheter som benytter våre plasser skal være i forskriftsmessig stand, dvs. støtteben og hjul skal fungere slik at campingenheten kan fjernes ved evt. brann eller lignende. Er campingenheten løftet opp for å tilpasses telt, skal den stå på rampe slik at den kan trilles av. 19. Styret pålegger hver beboer å selv sørge for, samt ta ansvar for at det er installert godkjent røykvarsler/brannslukkingsutstyr i hver enkelt boenhet, og at disse blir regelmessig kontrollert etter gjeldende forskrifter. Gassanlegg i boenhet og grill bør også kontrolleres/sjekkes reglemessig.

5 Velkommen til Hodne Clubben ønsker deg velkommen som medlem, og til Hodne campingleir. Vi vil her ta for oss en del ting som er nødvendig, slik at du skal trives på plassen vår. GENERELT På Hodne er det plass til 80 campingenheter og 7 gjesteplasser. Det er 2 leirsjefer som har ansvaret for den daglige drift. Er det noe du lurer på, kan leirsjef svare deg på det meste. Drikkevann finnes på flere vannposter i leiren og i hovedbygget. Nøkkel til sanitærbygg og redskapsbrakke fås hos leirsjefene mot et depositum på kr 250,-. På noen av våre plasser finnes det vaskemaskin/tørketrommel, og disse kan benyttes av våre beboere til gjeldende priser fastsatt/vedtatt av hver enkelt plass. Tømming av kjemikalietoalett i eget rom i servicebygget. Strøm Alle plassene er utstyrt med strøm og egen måler. Du har til disposisjon en 10 amp. sikring som gir ca watt. Det skal kun brukes godkjent kabel 2,5 mm². Denne må være nedgravd hvis campingenheten er tilkoblet hele tiden. Informasjon Oppslagstavle finnes ved sanitærbygget. BRANNPOSTER 6 kg pulverapparat er utplassert på lyktestolpene på plassen i egne skap og 1 apparat er montert i redskapsbrakke. BARNE / UNGDOMSTUE Oppholdsrom med TV / Video. LEKEPLASS Er det ved inngang til grillplassen. Det er minigolfbane ved grillplassen og bocciabane ved sanitærbygget. Ballspill/frisbee etc. skal ikke foregå mellom boenhetene. FELLESARRANGEMENT Foregår i hallen på grillplassen. Det blir holdt flere fellesarrangementer i sesongen, se egne oppslag. Dette gjelder også dugnad og informasjonsmøter. INN OG UTKJØRING (gjelder alle motorkjøretøyer) Det skal kjøres i gangfart, og ingen ut eller innkjøring mellom kl Det er kun tillatt med en privatbil pr. campingenhet inne på plassen. Husk bommen skal alltid være lukket.

6 Velkommen til Hogstadvika Clubben ønsker deg velkommen som medlem, og til Hogstadvika campingleir. Vi vil her ta for oss en del ting som er nødvendig, slik at du skal trives på plassen vår. GENERELT På Hogstad er det plass til 39 campingenheter. Det er 2 leirsjefer som har ansvaret for den daglige drift. Er det noe du lurer på, kan disse svare deg på det meste. På noen av våre plasser finnes det vaskemaskin/tørketrommel, og disse kan benyttes av våre beboere til gjeldende priser fastsatt/vedtatt av hver enkelt plass. Strøm Alle plassene er utstyrt med strøm og egen måler. Du har til disposisjon en 10 amp. sikring som gir ca watt. Det skal kun brukes godkjent kabel 2,5 mm². Denne må være nedgravd hvis campingenheten er tilkoblet hele tiden. OPPSLAGSTAVLER Finnes i / på toalettbygningen. Opparbeidelse av plassene og all bygging skal godkjennes av styret. (se regler for bygging) BRANNPOSTER 2 stk. 6 kg pulverapparat er utplassert på plassen, og 1 apparat er montert i redskapsbrakke. BARNE / UNGDOMSTUE Oppholdsrom med TV / Video. LEKEPLASSER Det er sandkasser, disser, basketkorg og fotballmål på plassen. Ballspill / frisbee skal foregå ned mot stranden, ikke mellom vognene. FELLESARRANGEMENT Foregår i fellesteltet og ved grillplassen. Det blir holdt 3 fellesarrangementer i sesongen, med bingo. Vårfest, St. Hans-feiring og høstfest. Vår og høst blir det holdt fellesmøte med påfølgende dugnad. INN OG UTKJØRING Det skal kjøres i gangfart, og ingen ut eller innkjøring mellom kl Mopeder skal trilles ut og inn i dette tidsrommet. Det er kun tillatt med en privatbil pr. campingenhet inne på plassen. Husk bommen skal alltid være lukket.

7 Velkommen til Holmen Clubben ønsker deg velkommen som medlem, og til Holmen campingleir. Vi vil her ta for oss en del ting som er nødvendig, slik at du skal trives på plassen vår. GENERELT På Holmen er det plass til 90 campingenheter. Det er 2 leirsjef som har ansvaret for den daglige drift. Er det noe du lurer på, kan leirsjefen svare deg på det meste. På Holmen er det vaskemaskin/tørketrommel som kan benyttes mot betaling. Strøm Alle plassene er utstyrt med strøm og egen måler. Du har til disposisjon en 10 amp. sikring som gir ca watt. Det skal kun brukes godkjent kabel 2,5 mm². Denne må være nedgravd hvis campingenheten er tilkoblet hele tiden. DRIKKEVANNET Hentes på vannpost på øvre plassen, ved inngang til huset og i kosekrånå. Nøkkel til vann, toalett og redskapsbrakke fås hos leirsjefene mot et depositum på kr 250,- I toalettbygget tømmer du kjemikalietoalettet. OPPSLAGSTAVLER Finnes i / på toalettbygningen. Ved opparbeidelse av plassene skal terrasse og levegger godkjennes av styret før utførelse. BRANNPOSTER Brannskap er utplassert i leiren. BARNE / UNGDOMSTUE Fellesstue er åpen hele året. Alle plikter å bidra til at fellesstuen blir ryddet etter bruk. TV-stuen åpnes på forespørsel til leirsjef og styrets representant. LEKEPLASSER Det er sandkasser og disser på hver side av bekken. FELLESARRANGEMENT Vårfest og høstfest. INN OG UTKJØRING Det skal kjøres i gangfart, og ingen ut eller innkjøring mellom kl Mopeder skal trilles ut og inn i dette tidsrommet. Det er kun tillatt med en privatbil pr. campingenhet inne på plassen. Husk bommen skal alltid være lukket.

8 Søknad til NBCC avd. Rogaland. Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland. Postboks 152, 4097 Sola Vi søker om fast plass på: Hodne: Hogstad: Holmen: Vi søker permisjon fra: Hodne: Hogstad: Holmen: Vi ønsker å flytte internt fra plass nr.:. til plass nr.:. Er inne på følgende leirplass: Hodne: Hogstad: Holmen: Vogn/biltype:. Reg.nr.: Total lengde.: Annet:.. Navn:.. Medl.nr: Adr.:.... Tlf.:... Epost:. Referanseperson i NBCC (må utfylles ved søknad om plass) Søknad mottatt av:. Dato:.. Søknad innvilget: Er innvilget fast plass nr.: på..campingplass. Dato: for NBCC.:..

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN TIL Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert 15.02.2015 Kontaktpersoner for de aktuelle leirplassene. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: 469 15 611 Mail:ronnyhegdal1@hotmail.com

Detaljer

Vår vintercamping på Fidjeland 1974

Vår vintercamping på Fidjeland 1974 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2013 Vår vintercamping på Fidjeland 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar.

1. De som har fast plass på Solviken foregående sesong, mottar brev med innbetalingsblanketter i januar. Leietager plikter seg til å sette seg inn i Solvikens betalingsrutiner, retningslinjer og ordensregler. Ved overtredelser på noen av disse reglene kan leietaker bortvises etter vedtak i styret. 1. De som

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2013

Informasjon til fastliggere 2013 Informasjon til fastliggere 2013 Velkommen til ny campingsesong Endelig nærmer det seg vår og yrende liv på campingplassen. Vi har også i år noen nyheter til dere og vi gir oss ikke med å investere i et

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2011

Informasjon til fastliggere 2011 Informasjon til fastliggere 2011 Velkommen til ny campingsesong Vinteren begynner endelig å slippe taket. Nå gleder vi oss til å ta fatt på en ny sesong. Påsken er sen i år, men vi håper vi ser dere før

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

Velkommen til Holaberget borettslag

Velkommen til Holaberget borettslag Velkommen til Holaberget borettslag 1 Styret i Holaberget borettslag ønsker deg velkommen som beboer. Vi håper du vil finne deg til rette her i borettslaget og at du vil gjøre ditt for at B/L Holaberget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme

a) Foreningens formål er i fellesskap å drive en småbåthavn i Grannesvågen. b) Arbeide for båtsportens fremme Loven. Side 1 For Våganes Båtforening.Stiftet 1972. Loven ble vedtatt første gang 14.02.1973 med endringer 24.10.1978, 22.04.1987, 28.11.1994, 20.11.2000, 26.11.2002, 16.11.2004,19,11.2008 og 04.12.2012.

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2

Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Vårbrev 2015 Solvang kolonihager avdeling 2 Kalender Frist innsending til byggekomiteens 1. møte: 15. april Vårmøtet på Huset: søndag 26. april kl 14.00 Kvistbilen kommer: lørdag 2. mai kl 9.00-11.00 Kvistbilen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Velkommen til Lysejordet borettslag!

Velkommen til Lysejordet borettslag! Velkommen til Lysejordet borettslag! Denne lille orienteringen er ment som et hjelpemiddel slik at du vet hvilke rettigheter og plikter du har i borettslaget vårt, enten du er ny her hos oss eller har

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD...

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... UTGAVE 2011 LITT HISTORIE... 4 HUSORDENSREGLER... 5 GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... 8 9. FORSIKRINGSORDNINGEN...

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer