Påsken på Holmen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påsken på Holmen 2013"

Transkript

1 Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr Påsken på Holmen 2013

2 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland, til bransjefolk, annonsører og interesserte. Utgis av styret i avdelingen. REDAKSJONENS ADRESSE: NCC avd. Rogaland Postboks Sola Hodne: N 58 47,175 Ø 5 33,220 Hogstad: N 58 53,199 Ø 5 51,533 Holmen N 58 53,208 Ø 6 52,752 REDAKSJON: Børge Inge Thorbjørnsen, Adm.redaktør Redaksjonens Tlf Årgang Redaktøren har ordet Alle roper hurra for den fine påsken i år. Også jeg. Men vi glemmer så fort. I 1991 var påsken faktisk varm i tillegg til sol og hvite vidder. Se mimresidene i dette nummer av Rocar. Der ser du lettkledde caravanister. En sjeldenhet i fjellet på denne årstiden.. Det har vært flott men kjølig så våren vil nok komme brått når alt skal spire og gro Siden sist har avdelingen fått ny leder, Jan Berland. Møt ham med positiv holdning. Jan er en lyttende person som nå tar fatt på en stor oppgave til beste for oss. Det er ikke lett å overta når vi står foran store utfordringer. Han vil så gjerne gjøre sitt beste og vi kan, vil og må hjelpe han. Med seg det første året han fått forrige leder Tor Harry Heggheim. Dette for å sikre kontinuitet i ledelsen. En meget fin ordning, etter min mening. Rocar fortsetter å informere dere alle og flere medlemmer har hjulpet til med dette nummeret, både med tekst og ikke minst flotte bilder. Det forenkler mitt og styrets arbeid med bladet. Jeg personlig ser fram til en ny aktiv og trivelig sesong. Tenk på bidrag til Rocar, vi trenger deg. Ha en god vår. Børge Opplag 1700 Forsiden: Leirsjefen Finn Arve tar seg en fortjent nydelse. Side 2

3 Lederen har ordet Hei alle medlemmer i Norsk Caravan Club avd. Rogaland Som den observante leser ser, så har klubben nå fått en ny leder. Jeg takker for tilliten. Jeg vil også takke alle som inntil årsmøtet i februar hadde et verv i klubben. Det nye styret, sammen med tillitsvalgte og medlemmer, vil arbeide for å få til en fortsatt god og trivelig klubb, og forhåpentlig få inn nye medlemmer. Når dette Rocar leses så har vi passert påskehøytiden, hvor tilbakemeldinger i år er at alle har hatt en fantastisk fin påske enten det har vært til fjells, ved sjøen eller i innlandet. En skal mange år tilbake i tiden for å finne at været har vært så fantastisk. På våre plasser Holmen, Hodne og Hogstadvika har der vært godt belegg helt fra begynnelsen av året. For de medlemmer som ikke benytter våre plasser fast, ta gjerne en tur på besøk og se hvor koselig vi har det. Dere finner kontaktinformasjon til leirsjefene i bladet, under: Hvem gjør hva samt på vår hjemmeside:www.nocc.no/rogaland1 På hjemmesiden finner Dere også, terminliste, informasjon om plassene, medlemsfordeler osv. Denne fine våren har også ført til at det allerede er satt i gang med dugnadsarbeid på våre faste plasser. Det er kjekt å se samt at det opprettholder et fantastisk flott nivå. Nå når blomsterkasser kommer frem, planting i bed av nye blomster samt bjørk og andre tresorter begynner å spire blir det et flott skue på plassene. Jeg oppfordrer alle til å følge med på terminlisten, den gir informasjon om de diverse sammenkomster, treff, øvelseskjøring og dugnader. Kan noe være av interesse så kontakt oss. Se bak under Hvem gjør hva. Det er også mulig å sjekke med leirsjefer om der er ledig plass, hvis en skulle ønske å prøve ut fast helårsplass eller i forbindelse med et arrangement. I år blir der ikke noe pinsetreff. Utenom tilstelninger i vår region som Dere finner i terminlisten, blir det store treffet NCT juli i ÅBO Finland. Jeg tror nok at flere i vår region legger ferien til dette treffet. Da vil jeg til slutt takke alle som bidrar og hjelper til slik at vi kan beholde så fine plasser som vi har, det er dugnadsarbeid og frivillighet det går i. Ha en riktig fin sommer Hilsen Jan Side 3

4 Bruk medlemsfordelene dine, spar penger! Som medlem i Norsk Caravan Club kan du få prisgaranti på bobil, campingvogn, bil og villa. Kontakt NCC-Forsikring og sjekk hva de kan tilby deg. Ring NCC-Forsikring på eller se Side 4

5 Årsmelding fra styret har nok en gang vært et meget aktivt år for NCC avd. Rogaland. Svært mange medlemmer har gjort en aktiv innsats for å gjennomføre alle offisielle arrangementer, samt en rekke uoffisielle arrangementer og ikke minst dugnader. I perioden er det avholdt 14 styremøter samt diverse møter med leirsjefer, kommuner osv. Som en kan lese av regnskapet har vi et resultat som vi mener er tilfredsstillende pr Men utfordringene står i kø for oss. Vi har vært på befaring på våre plasser, og har fortsatt som mål å gjøre disse enda bedre. Vi har og vært på befaring av nye plasser, og vil arbeide videre med dette inn i kommende periode. Kontakt med eierne av plassene har vi brukt mye tid på. Og alle våre kontrakter er nå på 10 år eller mer. Vi har også oppnådd å få godkjent Hogstadvika som helårsplass. Og her er vi nå ferd med å få på plass kontrakt på år. Kontakt med våre medlemmer har vært av stor betydning. Alle arrangementene bærer tydelig bud om den sosiale profil som vi satser så sterkt på i avdeling Rogaland. Regionsmøtet for Region 8 ble avholdt i Lyngdal med avd. V-Agder som arrangør. Samarbeidet i vår region ble ytterligere styrket gjennom dette regionsmøtet. Vi mener at regionene er en ting som vi bør bli flinkere til å bruke, da dette gir mer tyngde inn til sentrale organer. Som leder ønsker jeg å takke styret for et meget godt samarbeide i året som er gått. Drift av tre leirplasser er ressurskrevende både arbeidsmessig og økonomisk. Styrets medlemmer er glade for det gode samarbeidet vi har hatt med leirsjefer og de som ligger på plassene. Men det er ikke tvil om at dugnadsånden ikke er som før, noe som gjør det dyrere å drifte avdelingen. Holmen er som alle våre plasser fullt belagt med vogner og biler. Reguleringsplanen til kommunen er fortsatt noe vi holder på med og vi håper det her vil komme et positivt svar på denne. Plassen er under fortsatt oppgradering og fremstår som en av Sirdals flotteste campingplasser. Hogstadvika er blitt helårsplass, og plassen er opparbeidet i tillegg er det lagt ny drenering på flere områder. Vi jobber her fortsatt med nytt sanitæranlegg, men å få bygge noe så nær Lutsivassdrager tar tid å få behandlet. Vi håper dugnadslysten forsetter inn i neste år, slik at vi kan få ferdigstilt dette. Styret vil også få takke Frode Aksdal som går av som leirsjef. Side 5

6 Hodne har hatt en flott sesong, og takket være dugnad fra medlemmer har vi fått stelt og ryddet plassen. Vi fortsetter dugnadsarbeidet ut i neste sesong. Leirsjefen har gjennomført arrangementene som vi pleier å ha med stor deltagelse. Dette vitner om gode arrangement som det er blitt satt stor pris på. Ambisjonsnivået for neste år blir ikke mindre enn i år. Vi vil takke alle sammen som har bidratt til dette. Styret vil takke Fred Mikkelsen som tar gjenvalg på et år til. Alle våre plasser har vært fullt belagt i inneværende sesong. For øvrig jobber styret videre med oppgradering av våre plasser, dette vil fortsette inn i Den økonomiske situasjonen på plassene er god. Takk til dere alle som er med på å gjøre at vi er sånn en fantastisk avdeling. Husk vær varsom med kritikk, men raus med ros. Alle tillitsvalgte gjør jobben på dugnad for at vi alle sammen skal komme til dekket bord. Økonomi. Av årets regnskap går det fram at avdelingens økonomi er tilfredsstillende. Dette er vi i styret meget tilfreds med, og dette er ikke minst takket den forståelse vi har møtt hos alle. Som det fremgår av neste års budsjett er det preget av fortsatt store investeringer, og avdelingen trenger alle midler som vi kan skaffe til veie. Vi vil berømme medlemmene som slutter opp om arrangementene på plassene, og bidrar med penger som går tilbake i form av trivselstiltak. Internett. Avdelingen har i 2012 hatt Jarle Stornes til å ta seg av driften av sidene våre, de er blitt meget bra og det viser at vi har mange besøk her. Vi oppfordrer alle til å se innom sidene og ikke minst bidra med stoff fra plassene. Vi føler oss godt rustet for fremtiden. Arrangementer. Som omtalt tidligere har det vært gjennomført flere arrangementer i Styret er meget tilfreds med den entusiasmen som blir vist. Det er viktig å presisere at avdelingen ønsker at alle medlemmene slutter opp om våre felles arrangementer. Arrangementene er et vesentlig bidrag til vår sosiale profil. Styret vil rette en stor takk til alle som har vært med for at vi lykkes under våre treff og alle andre som har bidratt til de flotte arrangementer vi har hatt i Som deltagere sitter vi igjen med virkelig gode minner. Vår avdeling var også representert på Nordisk Caravan Treff Bardu i Nord Norge. Dette var et treff som var bra gjennomført. Vi ser frem mot neste treff som er i Finland og som er det 50 ene treffet. Det vil bli arrangert et medlemsmøte for de som ønsker å være med på felles bekledning, og ytterligere informasjon vedrørende treffet vil bli gitt. Side 6

7 Hedersprisen. Hedersprisen 2012 som ble innstiftet i 1997 ble utdelt på vår årsfest på Folkets Hus i Sandnes. Prisen for 2012 gikk til avdelingens mageårige kasserer Tone Grete Bjorland. Styret gratulerer hjerteligst med prisen. Det Edle Drag. Det Edle Drag ble tildelt Jorunn Bø, Terje Skår, Rune Urdal og Jan Berland i valøren bronse. Styret gratulerer de nye riddere. Rocar. Styret vil også i år takke Børge for den flotte innsatsen han gjør for klubben med medlemsbladet Rocar. Han trenger stadig hjelp til å fylle bladet, så har du/ dere noe som kan deles med andre, ikke nøl med å sende/skrive mail til han. Vi trenger også flere annonsører, så kjenner du noen eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å være med, ta kontakt med en av oss i styret. Vi oppsøker dem. Medlemssituasjonen. I år gikk vandreskjoldet til avd. V-Agder i den regionale vervekonkurransen. Skal avd. Rogaland greie dette i 2013 må vi virkelig stå på, og trenger alle medlemmenes hjelp til å verve. Hele vår region, sammen med alle avdelinger i Norge opplever en nedgang i medlemstallet. Derfor trenger vi virkelig hjelp fra dere medlemmers innsats for å verve flere medlemmer. Vi er pr , 1148 medlemmer. Klubben vil til slutt få takke de som nå går ut av styret, komiteer, leirsjefer de ha alle gjort en innsats det står respekt av. Det er noe av det som er med på å gjøre arbeidet i NCC avd. Rogaland så kjekt å være med på. MÅL FOR STYRET I 2013 I tillegg til handlingsplanen i håndbokvil styret jobbe for: En god og sunn økonomi i klubben. Dette er et mål vi er i ferd med å oppnå. Videreutvikle plassene etter dagens og fremtidens behov, dette er vi i full gang med. Videreutvikle styringsverktøy for leirsjefer. Dette er i ferd med å ferdigstilles. HMS Intern-kontroll Økt fokus på barn Medlemsmøte med tema bedre informasjon til medlemmene. Her trenger vi flere innspill. Side 7

8 Styret har bestått av: Tor Harry Heggheim Leiv Rune Grønnestad Tone Grete Bjorland Glenn Isachsen Linda H Tanker Jan Berland Kari-Ann Tegle Vidar Hadland Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem For styret i NCC avd. Rogaland Tor Harry Heggheim Leder Årsrapport fra Holmen 2012 Året startet med nyttårsfeiring på huset for de som var til stede i leiren. Vinterferie og påskeferie ble gjennomført i tradisjonelle former. Akekonkurranse ble avholdt så å si hver lørdag kl.18:00 Dette til stor glede for små og store. Ingen uventete utfordringer på plassen. Godt gjennomførte dugnader, vår og høst. Mange fant frem dugnadsånden og bidro med det de kunne. Gangbroen er utbedret Huset ble malt Trær og skog er ryddet Fått opp ny ovn i kosekrånå Det er noen ledige plasser Ny infotavle ved porten Påskegjester 25 års-jubileum ble feiret i påsken med god underholdning Det står litt stille med endringer i påvente av reguleringsplan. Kari-Ann og Finn Arve Årsrapport fra Hogstad 2012 Sesongen 2012 startet med påsken med ballslipp på Påskeaften, dette ble populært. Vi hadde dugnad april. Det var klargjøring av plassen og tilkopling av vann. Vi gjorde en stor jobb med graving av dreneringsgrøfter og anla drenskummer ved de nye plassene ned mot vannet. Vi hadde jegergryte til alle som var med på dugnaden. I slutten av april hadde vi vårfest med vinlotteri, og et vårmøte. Sankthansfeiringen gikk av stabelen 23. juni, med utlodning og tradisjonell kafé, og leker for ungene. Side 8

9 På grunn av værforholdene og mangel på bålplass, ble det bare tent bål i en betongring nede ved Lutsivatnet. Siste fredag i august hadde vi tradisjonell barnefest med bingo og pizza. Lørdag 1. september gjennomført vi høstfest for voksne med bingo og koldtbord. Søndag 2. september hadde vi høstmøte. 8 september var det høstdugnad, der ble beskåret en hel del trær og generelt gjort klart for høst/vinter. Plassen har vært fullbooket hele sesongen. Frode og Frode Årsrapport fra Hodne 2012 Så har 2012 rast avgårde. Vannet ble åpnet 10. mars og da kunne sesongen begynne for fullt. Vårfest ble holdt 28. April og St. Hans-fest 23. juni Høstfesten 15. September ble avviklet med bra oppmøte og som vanlig glade og positive deltakere. God mat ble etterfulgt med et godt loddsalg & god musikk. På dugnadene ble det ryddet og vasket. Gjerdet rundt området er nå malt så det ser ryddig ut når vi kjører ned mot plassen. Det er også kjøpt inn en del verktøy og utstyr i løpet av året Blant annet. Høytrykksvasker, gresstrimmer pluss en verktøykasse. Lekeplassen er også blitt oppgradert og vi har fått ny duk (og køller) på minigolfbanen. Det har vært diskutert mye om hvordan få vekk overvannet /grunnvannet som samles på plassen og vi håper her på en løsning i Ellers må vi få si takk til all hjelp vi har fått gjennom året. Vi har jo sagt at vi skulle gå av, men synes at det har vært å kjekt at vi vil fortsette neste år også. Vi gleder oss til å starte opp igjen i 2013 og å treffe dere alle igjen. Takk for 2012 og velkommen til Marianne og Fred Årsrapport fra Sportskomiteen 2012 Sportskomiteen har også i år drevet med øvelseskjøring med campingvogn på området i Sola sjøflyhavn. Dette året var det ingen nye som kom og kjørte og heller ikke noen øvelseskjørte med bobiler, Det er også øvelser/momenter som er tilrettelagt for disse, Det var veldig blandet vær de fleste gangene vi hadde kjøring denne sesongen, men tross alt klarte alle kravene til merkekjøringen. Dessverre er det veldig få nye personer som kommer på øvelses-kveldene, det er som regel den same gamle gode gjengen. Vi oppfordrer alle, både damer og menn, til å komme for å se på og eventuelt prøve å kjøre, det Side 9

10 veldig sosialt med mye drøs og kaffe med litt kjeks attåt. Denne sesongen var det 9.personer som kjørt opp og fikk tatt ferdighetsmerke, Dessverre var det ingen nye personer som kom og tok bronse 9.personer tok gullmerke Gunvald Jåsund og Ingvard Vestly tok ferdighetsmerke i gull for 34.gang, gratulerer så mye og gratulere all dere andre og som tok merke, Tusen takk til dere alle for denne sesongen og vi håper på bedre oppslutning og godvær til neste sesong Kjørekomiteen har bestått av: Nina Karin Lilleland Kåre Malmin Innkomne forslag til årsmøtet Forslag 1 Forslag om og ikke å bruke røde dager til byggeaktivitet på våre leirplasser Det vil si utførelse av arbeid som medfører støy for andre beboere samt besøkende på våre plasser. Begrunnelse: Forslaget kommer da vi denne sesongen opplevde bygge aktivitet hver helg, samt helligdager fra påske ut sesongen. Eksempel: Anmodet naboer om å stoppe byggeaktivitet på 17. Mai. Uten å lykkes. I pinsen var det som kjent Hodne som arrangerte Pinse treffet, med mange tilreisende. Sirkelsagen startet kl om morgenen, anmodet også da om og la være, uten respons! Prøvde også å vise til respekten for arrangørene og gjestene våre. Men også dette ble ignorert! Derfor dette forslaget på denne måten kan vi få noen dager uten byggeaktivitet på våre plasser. Styret synes dette er et godt forslag, men synes det er vanskelig å gi totalt forbud, men vil ha det i regelverket samt henstille til å bruke sunn fornuft. Forslag 2 Styret foreslår at rubb hallen blir satt i stand til dagens standard. Vi ønsker å isolere og legge nytt tak. Styret foreslår at det bevilges inntil til for ferdigstillelse av rubb hall Hodne, og fullmakt til og oppta lån på dette beløp Begrunnelse Rubb hallen er i svært dårlig forfatning. Dette vil i fremtiden være klubbens storstue hvor vi kan gjennomføre de fleste av klubbens aktiviteter som vi i dag må leie plass til. Dette er helt nødvendig for at hallen skal kunne eksitere Side 10

11 Valg på tillitsvalgte Årsmøte 2013 Navn Valg Forslag Varighet Leder Tor Harry Heggheim På valg Jan Berland 2 år Nestleder Leiv Rune Grønnestad Ikke på valg Tor Harry Heggheim 1 år Kasserer Tone Grete Bjorland På valg Irene Smith 2 år Sekretær Glenn Isachsen Ikke på valg Styremedlem Kari-Ann Tegle Ikke på valg Styremedlem Linda Hegdal Tanker På valg Vidar Hadland 2 år Varamedlem Vidar Hadland På valg Willi Jørgensen 1 år Varamedlem Jan Berland På valg Kjersti Torvaldsen 1 år Innstillingskomitè Navn Valg Forslag Varighet Leder Frode Bø Ikke på valg Medlem Gro Sundli Ikke på valg Medlem Gunnvald Jåsund På valg Gjenvalg 2 år Varamedlem Willy Jørgensen På valg Audun Midttun 1år Revisor Navn Valg Forslag Varighet Medlem Anne Karin Einarson På Valg Gjenvalg 2 år Medlem Anette Albretsen Ikke på valg Det Edle Drag Navn Valg Forslag Varighet Medlem Tor Harry Heggheim Ikke på valg Medlem Lisa Sommerfeldt Ikke på valg Medlem Rolf Torkeldsen På valg Terje Skår 2 år Sportskomite Navn Valg Forslag Medlem Kåre Malmin Ikke på valg Medlem Frode Bø På valg Gjenvalg Medlem Nina Lilleland Ikke på valg Teknisk Kontakt Medlem Tor Lilleland Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Bobilmesse på Orre Helgen mars var klubben igjen representert på bobilmessen som arrangert på Orre. Denne messen var åpen for alle og kostet ingenting, verken for å gå på messen eller for de som ville ta med bobilen og være på Orre hele helgen for sosialt samvær. Her kom alle slags mennesker. Noen har verken campingvogn eller bobil. Her kom caravanister som har campingvogn og kanskje engang vil bytte til bobil. Eller bobilfolk som drømmer om en ny bobil. Andre kommer til messen og brukte helgen her for å treffe venner, kjente og bli kjent med nye mennesker. Messen startet fredag ettermiddag klokken 16:00 og sluttet søndag ettermiddag klokken 16:00. Klubbens medlemmer rigget til standen fredag ettermiddag. Fredag, lørdag og søndagen var noen av klubbens medlemmer på standen og hjalp til med spørsmål fra medlemmer, men og henvendelser fra nye medlemmer. I løpet av helgen ble det og vervet en del nye NCC medlemmer, det gledet oss. Der ble og satt pris på rekvisita som ble delt ut i forskjellige varianter. Søndag ettermiddag ble standen pakket ned av klubbens medlemmer. Bilde viser standen rett før den åpnet fredagen. Takk til de som stilte opp og tok en økt på standen i løpet av helgen. Hilsen Jan Side 16

17 Rovik Auto_A5_flyer_utf.qxd :51 Page 1 Ta vare på din Fiat Bobil! Service- og garantiarbeid utføres av Fiat-spesialisten på Hana. Velkommen til Rovik Auto AS 40 års erfaring med Fiat. Hanaveien Tlf / Fax Side 17

18 JÆRPRINT AS - VARDHEIVEIEN 60, 4340 BRYNE - TLF Når du har behov for trykksaker, ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine ønsker og behov slik at vi kan gi deg et prisoverslag du blir fornøyd med! Side 18

19 Avdelingen har anskaffet ny representativ jakke Den finnes både i herre- og damemodell. På brystet er det en meget diskret logo. Pris kun kr. 400,- (veiledende utsalgspris 1200,-) Jakken kan bestilles ved henvendelse til: Jan Berland eller Tor Harry Heggheim (Hvem gjør hva) Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Velkommen til Rogaland Caravan Vi har flyttet til Skurve på Ålgård Tlf.: Faks: Skurve, 4330 Ålgård Side 22

23 Solrik påske på Hodne Også Jærkysten ble velsignet med en solrik påske. Det er mange år siden så mange tilbrakte høytiden på campingplessen vår. Påsken er også tid for tradisjonelle arrangementer på Hodne. For utenforstående er ord som Hønetur og Hanetur merkelige begrep. Haneuren ble i år lagt til onsdagen. Gutta kledde seg i hane- og påskedrakt. Tok med seg piknikkurv og la ut på tur. Vel framme ved målet var det tid for å nyte medbrakte delikatesser i godt lag med de andre i haneflokken. Humøret, sole, vindstille jærlandskap. Bedre kan ikke en caravanist ha det. I alle deler vellykket. Vi kan bare si kykkeliky. Skjærtorsdag var det jentene sin tur. I påskeaktige, gule hønekostymer la de i vei med velfyllte nistekurver og fikk en minst likeså god opplevelse som hanene dagen før. De kaklet godt både i samværet og da de vendte tilbake til leiren da det stundet mot kveld og verpetid. Langfredag var det tid for ostebord på vår grillplass. Det var ingen som hadde behov for å krype i hus. Solen varmet og osten smakte. Vi kan bare si vel blåst og gjennomført til alle sammen. Side 23

24 Påsken i Hogstadvika 2013 Denne påsken har vi hatt, som mange andre, et heilt fantastisk vær. Noen har ryddet lit rundt vognene sine, beskåret trær eller bare nytt solen og strikket Ungene koste seg fra morgen til kveld, og det var nesten en kamp for å få dem inn og i seng om kvelden. På Langfredag var vi en liten gjeng som gikk opp på Storaberget, det er en tur på 1,5time Og 330 høydemeter over plassen kan du tro at kakaoen smakte godt, utsikten var heller ikke noe og klage på. Påskeaften var det tradisjonen tro påskeverksted for ungene. De pyntet lys og sydde kyllinger til krampen tok dem. Deretter var det full fart ut for å lete etter påskeegg for det gikk rykter om at påskeharen hadde vært der og gjemt noen. Dette er en meget populær aktivitet. Om kvelden hadde vi ballslipp i elva både for store å små, Det er jo alltid en fulltreffer. Forøvrig så koste vi oss i solen alle påskedagene, med det av aktiviteter som går an på en campingplass, og nå gleder vi oss til fortsettelsen. Vi ser fram mot vår og sommer med forventning. Hilsen Leirsjefene Side 24

25 Side 25

26 Påsken Holmen Værmessig kan vi vel si annet enn at det har vært den flotteste påsken på mange, mange år. Sol fra skyfri himmel hver eneste dag helt fra palmehelgen. Sol, men likevel minusgrader både dag og natt. Faktisk rundt 20 minus om nettene. Noen nøyde seg med late dager i solveggen, mens andre dro ut på lange skiturer hver dag. Mat og drikke i sekken, og avgårde fra tidlig morgen til langt utpå dagen. Andre koste seg med slalåm i skitrekkene. Selvfølgelig var det også noen som måtte jobbe hver dag. Program skulle holdes, ting ordnes, planlegges og gjennomføres. Vi retter en stor takk til leirsjef Finn Arve for god jobb! Også i år ble det gjennomført det vanlige tradisjonelle påskeprogrammet på Holmen. Familieskirennet var like kjekt som alltid. Noen tok fatt med føttene langs veien, mens andre gikk løypa på ski opp til parkeringsplassen på toppen av Solheimsdalen. Og som alltid ventet kakao, pølser og brus til alle som nådde frem. Til stor glede for både voksne og barn hadde vi et kjekt besøk av påskeharen. Barna fikk slikkepinner, og de voksne fikk seg en god og myk klem. Påskeharen var også å se på kostymerennet og diskoteket for barna. Det var mange flotte og morsomme kostymer å se både på de store og de små. Prinsesser, pirater, klovner og mye mer. I kiosken var det de kjempegode bakte potetene som bidro til det meste av salget i tillegg til blant annet pølser, is, og vafler. Ingen kan unngå å bli 01 Side 26

27 fristet av den gode lukten av varme poteter med masse godt fyll når duften spredde over plassen utpå dagen. Som vanlig samlet vi oss et par ganger i gata med bord og stoler til langbord både med ost og kjeks og med vintrekning, kaffe, kaker og bingo. Mange blide solbrune ansikter å se når delikate nystekte vafler, kaker, kjeks og annet godt blir plassert på bordene. Forventningsfull stemning blant både store og små på bingoen når eg mangle bare 1 ble kviskret rundt bordene. Blåfrosne fingre og dårlige kulepenner. Og som vanlig masse fine og interessante gevinster. Hovedgevinsten har i mange, mange år vært en 01 Leirsjefen ar pakket og gjort seg klar til ekstra lang dagstur 02 Kan me ha det bedre i påsken? 03 Langbord er en campingtradisjon 04 Full innsats 05 Alle hadde vi det så bra Side 27

28 06 06 Holmen caming vår egen plass i fjellet. 07 Kostymerenn e bra altså. 07 flott tresleiv som Jan Lilleland har laget og bidratt med til bingoen. Slik var det også i år. Stemningen var veldig god rundt i leiren hele påsken. Bord, stoler, ski, akebrett, unger og voksne var å se overalt. Noen hadde besøk av familie og venner til påskekos og god mat. Akebakkene ble også flittig brukt med både akebrett, kjelker og ski. Det var god oppslutning og flott stemning også på de voksnes kvelder i clubhuset. Likeså koste ungene seg med både diskotek og kino under arrangert av initiativ av kjekke foreldre. Og ikke å forglemme så hadde ungdommen sine egne kosekvelder på huset. Vi takker alle som alle som bidro til at påsken 2013 på Holmen ble så kjekk og vellykket! Side 28

29 Eventyret starter i ny Eventyret starter i bobilavdelingen bobilavdeling! hos Reime og Lode Bjorhaugslettå 42, Nærbø Velkommen til våre nye flotte oppvarmede lokaler. Her finner du alle våre bobiler under tak. Leveringsklare modeller. Lang erfaring med bobiler Eget merkeverksted for Mercedes og Fiat Nærbø. Tlf Åpent bobilavdelingen: Hverdager: Tirsdag Lørdag Side 29

30 Jærveien 148, 4321 Sandnes E-post: Tlf.: Maling, gulv, fliser og snekkerarbeid Side 30

31 GRASROTANDELEN Nå kan du støtte Ncc avd. Rogaland når du spiller hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du som spiller selv bestemme hvor noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Her kan du se hvordan du støtter laget ditt når du spiller. Har du for eksempel spilt for 100 kr på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet deg til. Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasroandelen finnes. Denne informasjon vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping. no eller på mobilen. Slik knytter du deg til en grasrotmottaker: Norsk-tipping.no Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til. Norsk Tipping Mobilspill: Last ned den siste versjonen av Norsk Tipping Mobilspill - dette gjør du under Min Side, deretter trykker du Oppdater. Deretter kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og knytte deg til direkte fra Norsk Tipping Mobilspill. SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN organisajonsnummer til 2020 (Tjenesten er gratis). Eks GRASROTANDELEN Organisasjonsnummer til NCC avd Rogaland er SMS tjenesten fungerer bare hvis du har registrert mobilnr i forbindelse med ditt spillekort. Kommisjonær: Du kan registrere deg neste gang du er hos kommisjonær, men da må du opplyse om NCC avd Rogaland sitt organisasjonsnummer: Og da hjelper kommisjonæren deg med dette. Dette er en grei mulighet for avdelingen å skaffe seg inntekter, vi oppfordrer selvfølgelig flest mulig til å gi sin støtte til NNC avd Rogaland. Hvis du ikke registrerer din grasrotandel til noen så er det Norsk Tipping som får disse kronene også. Side 31

32 Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flåten , 4332 Figgjo, tlf Side 32

33 Side 33

34 Gjesdal caravanservice a/s Gjesdal Caravanservice har bred erfaring innen faget.vi har holdt på med dette i 25 år.vi utfører reparasjoner av campingvogner/campingbiler/ Husvogner og tilhengere. Vi kjører rundt i hele Rogaland og Agderfylkene for å reparere. Vi utfører fukttest og gasstest i tillegg til andre reparasjoner. Skader i karosseriet på din campingvogn eller bobil kan vi også fikse. Har Dere behov for ekstra varme i din VestCamp eller spikertelt OL.kan vi montere varmepumpe for dere. Har Dere behov for ny Campingvogn eller Bobil er vi behjelpelige med å skaffe både nye og brukte. Gjesdal Caravanservice AS. Industriveien Ålgård - Tlf Mail. Side 34

35 Terminliste 2013 Hogstadvika: 13 april. Vårdugnad 27 april. Vårfest 28 april. Vårmøte 11 mai. Kånedugnad 22 juni. Sankthans 30 august. Barnefest 31 augtust. Høstfest 1 september. Høstmøte 7 september. Høstdugnad Holmen: 23 mars. Allmannamøte 27 april- Vårdugnad Holmen utsatt, grunnet frost i bakken. Vårdugnad vil bli i mai. Følg med på internett 5 oktober. Bocciaturnering, allmannamøte 26 oktober. Dugnad 23 november. Juleverksted Hodne: 23 mars. Dugnad, allmannamøte 27 april. Åpningsfest, vårfest 25 mai. Dugnad 22 juni. Sankthans 24 august. Dugnad, allmannamøte 14 september Høstfest Sportskomiteen: Øvelsekjøring, Sola 6 mai 13 mai 27 mai 3 juni Annet: juli. NCT, Åbo Finland september. Høsttreff 2. November. Årsfest februar Årsmøte, Bøndenes Hus, Sandnes Side 35

36 PRISER PÅ NCC avd ROGALANDS CAMPINGPLASSER 2013 HOLMEN/HODNE/HOGSTAD Helårsplass kr 6500,- + forskudd strøm kr 500,- Bruker du mer strøm vil forskuddet bli trukket fra på endelig regning. Døgnpris for gjester 150,- inkl. strøm Ønsker du gjesteplass, ta kontakt med plasskoordinator på den respektive plass. Alle priser inkl. moms. Side 36

37 Regelverk ved endringer på NCC avd. Rogalands campingplasser Bakgrunn: NCC avd. Rogaland ønsker å være et foregangseksempel for ryddige og helhetlige campingplasser. Avdelingen vil unngå skjemmende elementer som kan være til sjenanse for beboerne. Dette er også viktig for å opprettholde sikkerheten på våre plasser, samt å skape best mulig miljø. Regelverket er laget og i samsvar med statlige og kommunale lover/ forskrifter. 1. Elementbygg må være demonterbart slik at det på enkel måte kan legges ned eller flyttes. Fargen på elementbygget må avstemmes med vognens hovedfarge, fortrinnsvis hvit. Bygget skal ikke komme over, eller være lengre enn taket på vognen. Det må være 2 to rømningsveier, og dør må slå utover. Faste installasjoner som elektrisitet, gass og vedfyring kan ikke installeres. Ved isolering skal kun brannhemmende isolasjon brukes. 2. På Holmen helårscamping skal ikke elementbygget overstige 15m² målt utvendig. Elementbyggets bredde målt fra vognen skal være maks 2,5 meter inklusivt takutstikk. 3. På Hodne og på Hogstadvika helårscamping, kan serieproduserte elementbygg være 21m² målt innvendig. Standard takutstikk kommer i tillegg (20 40 cm). NB bygg av tre skal ikke overstige 20 m², inkludert takutstikk. Elementbyggets bredde målt fra vognen skal være maks. 3,5 meter, inklusivt takutstikk. 4. Levegger kan ikke være høyere enn 1,8 meter 5. Avstand til nærmeste boenhet må være minimum 3 meter (5 meter på Hodne). 6. Elementbygget kan stå uten vogn på alle helårsplasser, men da skal alle 4 sidene være like. 7. I Hogstadvika kan det kun bygges Isocamp eller tilsvarende type. 8. I Hogstadvika kan der monteres redskapsbod 2,0 x 2,6 meter (type Montèr). Boden skal være med grønn farge og røde lister. Boden kan stå hele året. 9. På Hodne helårscamping kan det monteres grillhytte 2,5 x 4 meter, men ikke høyere enn vognen. Dette gjelder kun på spesielle plasser. Kontakt styret. 10. Vedlikehold av plassene er nødvendig, men ved felling/ fjerning eller planting av nye trær/busker, må det innhentes tillatelse fra styret. Side 37

38 11. Det er kun tillatt med parkering inne på plass ved egen boenhet, hvis en har plass på tomten. Kun 1 bil pr boenhet. 12. Motoriserte kjøretøy kan kun kjøres inne på plassene med gyldig førerkort/ bevis. 13. Inn- og utkjøring. Det skal kjøres i gangfart og ingen ut- eller innkjøring mellom 23:00 07:00. Husk at bommen alltid skal være lukket. 14. Strøm. Det skal kun brukes godkjent kabel på minimum 2,5 mm2 Denne skal være nedgravd hvis vognen er tilkoblet strømskap hele tiden. 15. Nøkler til plassen fås utlevert mot et depositum. 16. Kjemikalietoalett skal tømmes i kum for dette bruk. 17. Der oppfordres til å bruke sunn fornuft vedrørende byggeaktiviteter på røde dager. 18. Salg av vogn. Det er ikke tillatt å selge vogn med plass i vår avdeling. Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er noen på venteliste, og at vogn og tilbygg er helt etter forskriftene. 19. Leiravgiften og strømdepositum skal være innbetalt til klubben innen betalingsfristen. Dersom leiravgiften er betalt innen fristen, har en rett til plassen fra år til år. Avtalen opphører når leiravgiften ikke er betalt innen fristen. 20. Alle boenheter skal være merket med skilt, med navn, adresse og telefonnummer. 21. Ro og orden. Ukedager kl , natt til søndag kl Leirsjefene kan gi dispensasjon ved arrangementer, men ikke utover kl Hunder og katter skal holdes i bånd, og luftes utenfor leirplassen. 23. Alle boenheter skal ha godkjent brannslukningsapparat. 24. Alle leietakere forplikter seg til sette seg inn i regelverk vedrørende, brannvern, gass, tilkoblinger og andre sikkerhetsbestemmelser. 25. Det er ikke lov til å koble egen vannslange direkte til felles vannkraner på plassene. 26. Ingen endringer vedrørende nybygg, påbygg etc. kan starte uten godkjente tegninger med fastsatte mål på situasjonskart. Godkjenninger utføres av styret. Regelverk er revidert av styret i NCC avd. Rogaland Styret Side 38

39 åsen bilutleie 4/22/12 2: BURSTNER ELEGANCE I 2005 Dethleffs Globetrotter A Pris: Pris: kr CAMPING VOGN capron-dethelefs sunlight reg mod ny i norge med markise 2.30 bredde og 7,49 lengde med dobbelseng og 2 køyer bak 1 eiger 129 TUSEN BRUKTBIL BILUTLEIE CAMPINGBILER MC & MOPED DEKK & FELG SERVICE CAMPINGBIL CAMPINGVOGN OM OSS KONTAKT OSS Bobiler dethelefs globebus med air con Nyheter fiat hk 2007 mod km Nyheter 5,78 lange KR 2,10 breie dethelefs a mod km med ny reg reim og eu 2,8 med 156 hk 6 sengeplasser Kåsen total vekt campingbiler 3850 med krok KR solifer hymar mod 2,8 128 hk 2004 MERCEDES-BENZ BURSTNER 710 T-STAR 2008 RAPIDO 966M kr kr 2004 Dethleffs ADVANTAGE Dethleffs ADVANTAGE kr kr 1995 FIAT HYMERCAMP FIAT HYMERCAMP kr kr 2007 BURSTNER ELEGANCE I KNAUS KNAUS 600MKG kr kr 2008 KNAUS KNAUS 600MKG 2002 TEC 595 K fiat kr kr 2002 TEC 595 K fiat 2004 Dethleffs A kr kr Kåsen campingbiler holder til på Bryne på Jæren (Rogaland). Avstand fra Sola flyplass er ca. 25 km, og fra Stavanger er det ca. 33 km km inkl alde varme god vinterbil 6 mans med køyer og krok KR dethelefs km 2004 mod KR 5 mans med lang benk meget pen2,3 110hk PS VENTER BUSTNAR T MOD HALV INT 120 HK MEGET PEN PS VENTER INN DETHELEFS 5841 HEIL INT 2006 MOD 2,8 128 HK MED SENKE SENG DISSE KOMMER I UKE KAN SKAFFE PÅ BESTILLLING Ønsker du campingbil eller campingvogn? Vi har flere campingbiler og campingvogne på lager i Norge og kan skaffe flere gjennom våre forretningsforbindelser i Tyskland. Vi har siden 2003 hatt et tett samarbeide med Hymar, Dethlefs, Knaus, samt 2 store campingforhandlere i Tyskland og kan gjennom disse skaffe biler, vogne og deler. Kåsen Bruktbil v/gya Husvegg as Kåsenveien Bryne Skal du selge campingbilen/campingvognen din? Vi har en bred kundekrets, og kan gjerne gjøre det for deg. Vi kan også ta bilen/vognen din i innbytte ved kjøp av ny hos oss, eller kjøpe bilen/vognen din kontant om dette er aktuelt. Side 39

40 Mimrespalten Side 40

41 Side 41

42 Mimrespalten Side 42

43 Side 43

44 Besøk vår internettside: Vår nettredaktør tar gjerne imot stoff Side 44

45 STØRST I FRITID Vi forhandler: Dethleffs Sunlight Cabby Pemerton Husvogn andler: ngvogner Hoveveien 34, 4036 Sandnes fs Båter Tlf: Terhi Fax: lair Pionér E-post: Bobiler Morgan Påhengsmotorer Dethleffs Bever Suzuki Mobilvetta Beneteau Tohatsu Sharky Isy Miller DSP Side 45

46 Hvem gjør hva 2013 Leder Jan Berland Nestleder Tor Harry Heggheim Sekretær Glenn Isachsen Kasserer Irene Smith Styremedlemmer Kari-Ann Tegle Vidar Hadland Vararepresentanter Willy Jørgensen Innstillingskomite Leder Frode Bø Medlemmer Gunnvald Jåsund Gro Sundli Varamann Audun Midttun Det Edle Drag Leder Tor Harry Heggheim Medlemmer Lisa Sommerfeldt Terje Skår Side 46

47 Sportskomite Kåre Malmin Nina Lilleland Frode Bø Arrangementskomite Styret avd Rogaland Leirsjefer Holmen Finn Arve Undheim Leirsjefer Hodne Fred Johan Mikkelsen Leirsjefer Hogstad Frode Massen Bjørn Skaar Revisorer Anne Karin Einarson Anette Albretsen Redaktør Rocar Børge Inge Thorbjørnsen Redaktør Internett Jarle Stornes Side 47

48 NCC - Rogaland Postboks Sola

Vår vintercamping på Fidjeland 1974

Vår vintercamping på Fidjeland 1974 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2013 Vår vintercamping på Fidjeland 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 50 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Årgang 30 Nr. 1-2014 Fra den spede begynnelse OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN TIL Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert 15.02.2015 Kontaktpersoner for de aktuelle leirplassene. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: 469 15 611 Mail:ronnyhegdal1@hotmail.com

Detaljer

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN til Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert og godkjent av styret i NBCC avd. Rogaland. 08.07.2015 Kontaktpersoner for våre leirplasser. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal

Detaljer

Nr 2 September 2013 - Årgang 30 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD

Nr 2 September 2013 - Årgang 30 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD Nr 2 September 2013 - Årgang 30 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD Innhold: Lederen har ordet 2 Redaksjonens kommentar 3 Nye medlemmer 4 Hei alle sammen! Ledern har ordet Hei alle sammen og

Detaljer

Vårtreff på Nes Camping

Vårtreff på Nes Camping Nr 2 - September 2015 - Årgang 32 MEDLEMSBLAD FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD Vårtreff på Nes Camping Innhold: Lederen har ordet Lederen har ordet 2 Redaksjonens kommentar 3 Velkommen til

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2014 - Årgang 25 I dette bladet: Invitasjon til medlemsbowling 19. mars Invitasjon til medlemsmøte 2. april Invitasjoner

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte 14. mars Invitasjon til teknisk kontroll 24. april Invitasjoner

Detaljer

Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 32 MEDLEMSBLAD FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD. God påske!

Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 32 MEDLEMSBLAD FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD. God påske! Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 32 MEDLEMSBLAD FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD God påske! Innhold: Ledern har ordet Lederen har ordet 2 Redaksjonens kommentar 3 Perry Caravan solgt til Williams!

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Nr 3 - Desember 2014 - Årgang 31 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD

Nr 3 - Desember 2014 - Årgang 31 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD Nr 3 - Desember 2014 - Årgang 31 MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD God jul og godt nytt år! Innhold: Ledern har ordet Lederen har ordet 2 Redaksjonens kommentar 3 Nye medlemmer 4 Inkalling

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1

Cara-vennen. Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26. Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 1 - Mars 2015 - Årgang 26 Cara-vennen nr 1 mars 2015 - Side 1 Norges største kombinerte campingvogn- og bobilutleier

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - mars 2010 - Årgang 21

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - mars 2010 - Årgang 21 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - mars 2010 - Årgang 21 Fra innholdet: Invitasjon til medlemsmøte hos Essen Bil torsdag 11. mars Gratis teknisk

Detaljer

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2013 nr. 1 God påske! Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2012 - Årgang 23

Cara-vennen. I dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2012 - Årgang 23 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 1 - Mars 2012 - Årgang 23 I dette bladet: Invitasjon til medlemsmøte Invitasjon til teknisk kontroll og merkekjøring

Detaljer

Den midlertidige redaktørens ord

Den midlertidige redaktørens ord L A N D S T R E F F 2 0 1 2 2 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D A V D E L I N G S N Y T T Frist for innlevering

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2014 - Årgang 25

Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2014 - Årgang 25 Cara-vennen Medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2014 - Årgang 25 Cara-vennen nr 3 oktober 2014 - Side 1 Norges største kombinerte campingvogn- og bobilutleier

Detaljer

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - mai 2010 - Årgang 21

Cara-vennen. Fra innholdet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - mai 2010 - Årgang 21 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - mai 2010 - Årgang 21 Fra innholdet: Invitasjoner til hele 10 forskjellige treff! Flere reiseberetninger med bilder

Detaljer

Nr. 1/2012 HEIMHUG. Lagsavis for U.L. Daggry. Mars 2012

Nr. 1/2012 HEIMHUG. Lagsavis for U.L. Daggry. Mars 2012 Nr. 1/2012 HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2012 Det ble da vinter til slutt og vel så det! Men, kalenderen viser da visselig mars og vår! Snyskavlan får passet påskrevet i mengder med regn, og vi

Detaljer

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter.

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter. A V D E L I N G S N Y T T L A N D S T R E F F 2 0 1 2 3 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D Avdelingene Avd.

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

LINDA. Vannlekkasje i fellesrommet. Treffen 15 år Årets dugnad Nye Lindeberg skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2010

LINDA. Vannlekkasje i fellesrommet. Treffen 15 år Årets dugnad Nye Lindeberg skole. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2010 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2010 Vannlekkasje i fellesrommet Treffen 15 år Årets dugnad Nye Lindeberg skole Innhold Leder... 2 Vannlekkasje i fellesrommet... 3 Hotell på Lindeberg...

Detaljer

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22

Cara-vennen. Les i dette bladet: Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Cara-vennen www.nocc.no/129 Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 2 - Mai 2011 - Årgang 22 Les i dette bladet: Invitasjoner til hele 9 (!) forskjellige treff Resultater fra teknisk

Detaljer

**************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I

**************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I **************************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I TRONDHEIM TURMARSJFORENING NR. 1 Mars 2013 30. ÅRGANG

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012. Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012. Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 2 2012 Dugnad s. 4 Påskeskirenn s. 10 Ny eier i butikken s. 8 REDAKTØRENS hjørne Selv om dette leses når høsten har gjort sitt inntog i Norge, skrives dette

Detaljer