Påsken på Holmen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påsken på Holmen 2013"

Transkript

1 Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr Påsken på Holmen 2013

2 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland, til bransjefolk, annonsører og interesserte. Utgis av styret i avdelingen. REDAKSJONENS ADRESSE: NCC avd. Rogaland Postboks Sola Hodne: N 58 47,175 Ø 5 33,220 Hogstad: N 58 53,199 Ø 5 51,533 Holmen N 58 53,208 Ø 6 52,752 REDAKSJON: Børge Inge Thorbjørnsen, Adm.redaktør Redaksjonens Tlf Årgang Redaktøren har ordet Alle roper hurra for den fine påsken i år. Også jeg. Men vi glemmer så fort. I 1991 var påsken faktisk varm i tillegg til sol og hvite vidder. Se mimresidene i dette nummer av Rocar. Der ser du lettkledde caravanister. En sjeldenhet i fjellet på denne årstiden.. Det har vært flott men kjølig så våren vil nok komme brått når alt skal spire og gro Siden sist har avdelingen fått ny leder, Jan Berland. Møt ham med positiv holdning. Jan er en lyttende person som nå tar fatt på en stor oppgave til beste for oss. Det er ikke lett å overta når vi står foran store utfordringer. Han vil så gjerne gjøre sitt beste og vi kan, vil og må hjelpe han. Med seg det første året han fått forrige leder Tor Harry Heggheim. Dette for å sikre kontinuitet i ledelsen. En meget fin ordning, etter min mening. Rocar fortsetter å informere dere alle og flere medlemmer har hjulpet til med dette nummeret, både med tekst og ikke minst flotte bilder. Det forenkler mitt og styrets arbeid med bladet. Jeg personlig ser fram til en ny aktiv og trivelig sesong. Tenk på bidrag til Rocar, vi trenger deg. Ha en god vår. Børge Opplag 1700 Forsiden: Leirsjefen Finn Arve tar seg en fortjent nydelse. Side 2

3 Lederen har ordet Hei alle medlemmer i Norsk Caravan Club avd. Rogaland Som den observante leser ser, så har klubben nå fått en ny leder. Jeg takker for tilliten. Jeg vil også takke alle som inntil årsmøtet i februar hadde et verv i klubben. Det nye styret, sammen med tillitsvalgte og medlemmer, vil arbeide for å få til en fortsatt god og trivelig klubb, og forhåpentlig få inn nye medlemmer. Når dette Rocar leses så har vi passert påskehøytiden, hvor tilbakemeldinger i år er at alle har hatt en fantastisk fin påske enten det har vært til fjells, ved sjøen eller i innlandet. En skal mange år tilbake i tiden for å finne at været har vært så fantastisk. På våre plasser Holmen, Hodne og Hogstadvika har der vært godt belegg helt fra begynnelsen av året. For de medlemmer som ikke benytter våre plasser fast, ta gjerne en tur på besøk og se hvor koselig vi har det. Dere finner kontaktinformasjon til leirsjefene i bladet, under: Hvem gjør hva samt på vår hjemmeside:www.nocc.no/rogaland1 På hjemmesiden finner Dere også, terminliste, informasjon om plassene, medlemsfordeler osv. Denne fine våren har også ført til at det allerede er satt i gang med dugnadsarbeid på våre faste plasser. Det er kjekt å se samt at det opprettholder et fantastisk flott nivå. Nå når blomsterkasser kommer frem, planting i bed av nye blomster samt bjørk og andre tresorter begynner å spire blir det et flott skue på plassene. Jeg oppfordrer alle til å følge med på terminlisten, den gir informasjon om de diverse sammenkomster, treff, øvelseskjøring og dugnader. Kan noe være av interesse så kontakt oss. Se bak under Hvem gjør hva. Det er også mulig å sjekke med leirsjefer om der er ledig plass, hvis en skulle ønske å prøve ut fast helårsplass eller i forbindelse med et arrangement. I år blir der ikke noe pinsetreff. Utenom tilstelninger i vår region som Dere finner i terminlisten, blir det store treffet NCT juli i ÅBO Finland. Jeg tror nok at flere i vår region legger ferien til dette treffet. Da vil jeg til slutt takke alle som bidrar og hjelper til slik at vi kan beholde så fine plasser som vi har, det er dugnadsarbeid og frivillighet det går i. Ha en riktig fin sommer Hilsen Jan Side 3

4 Bruk medlemsfordelene dine, spar penger! Som medlem i Norsk Caravan Club kan du få prisgaranti på bobil, campingvogn, bil og villa. Kontakt NCC-Forsikring og sjekk hva de kan tilby deg. Ring NCC-Forsikring på eller se Side 4

5 Årsmelding fra styret har nok en gang vært et meget aktivt år for NCC avd. Rogaland. Svært mange medlemmer har gjort en aktiv innsats for å gjennomføre alle offisielle arrangementer, samt en rekke uoffisielle arrangementer og ikke minst dugnader. I perioden er det avholdt 14 styremøter samt diverse møter med leirsjefer, kommuner osv. Som en kan lese av regnskapet har vi et resultat som vi mener er tilfredsstillende pr Men utfordringene står i kø for oss. Vi har vært på befaring på våre plasser, og har fortsatt som mål å gjøre disse enda bedre. Vi har og vært på befaring av nye plasser, og vil arbeide videre med dette inn i kommende periode. Kontakt med eierne av plassene har vi brukt mye tid på. Og alle våre kontrakter er nå på 10 år eller mer. Vi har også oppnådd å få godkjent Hogstadvika som helårsplass. Og her er vi nå ferd med å få på plass kontrakt på år. Kontakt med våre medlemmer har vært av stor betydning. Alle arrangementene bærer tydelig bud om den sosiale profil som vi satser så sterkt på i avdeling Rogaland. Regionsmøtet for Region 8 ble avholdt i Lyngdal med avd. V-Agder som arrangør. Samarbeidet i vår region ble ytterligere styrket gjennom dette regionsmøtet. Vi mener at regionene er en ting som vi bør bli flinkere til å bruke, da dette gir mer tyngde inn til sentrale organer. Som leder ønsker jeg å takke styret for et meget godt samarbeide i året som er gått. Drift av tre leirplasser er ressurskrevende både arbeidsmessig og økonomisk. Styrets medlemmer er glade for det gode samarbeidet vi har hatt med leirsjefer og de som ligger på plassene. Men det er ikke tvil om at dugnadsånden ikke er som før, noe som gjør det dyrere å drifte avdelingen. Holmen er som alle våre plasser fullt belagt med vogner og biler. Reguleringsplanen til kommunen er fortsatt noe vi holder på med og vi håper det her vil komme et positivt svar på denne. Plassen er under fortsatt oppgradering og fremstår som en av Sirdals flotteste campingplasser. Hogstadvika er blitt helårsplass, og plassen er opparbeidet i tillegg er det lagt ny drenering på flere områder. Vi jobber her fortsatt med nytt sanitæranlegg, men å få bygge noe så nær Lutsivassdrager tar tid å få behandlet. Vi håper dugnadslysten forsetter inn i neste år, slik at vi kan få ferdigstilt dette. Styret vil også få takke Frode Aksdal som går av som leirsjef. Side 5

6 Hodne har hatt en flott sesong, og takket være dugnad fra medlemmer har vi fått stelt og ryddet plassen. Vi fortsetter dugnadsarbeidet ut i neste sesong. Leirsjefen har gjennomført arrangementene som vi pleier å ha med stor deltagelse. Dette vitner om gode arrangement som det er blitt satt stor pris på. Ambisjonsnivået for neste år blir ikke mindre enn i år. Vi vil takke alle sammen som har bidratt til dette. Styret vil takke Fred Mikkelsen som tar gjenvalg på et år til. Alle våre plasser har vært fullt belagt i inneværende sesong. For øvrig jobber styret videre med oppgradering av våre plasser, dette vil fortsette inn i Den økonomiske situasjonen på plassene er god. Takk til dere alle som er med på å gjøre at vi er sånn en fantastisk avdeling. Husk vær varsom med kritikk, men raus med ros. Alle tillitsvalgte gjør jobben på dugnad for at vi alle sammen skal komme til dekket bord. Økonomi. Av årets regnskap går det fram at avdelingens økonomi er tilfredsstillende. Dette er vi i styret meget tilfreds med, og dette er ikke minst takket den forståelse vi har møtt hos alle. Som det fremgår av neste års budsjett er det preget av fortsatt store investeringer, og avdelingen trenger alle midler som vi kan skaffe til veie. Vi vil berømme medlemmene som slutter opp om arrangementene på plassene, og bidrar med penger som går tilbake i form av trivselstiltak. Internett. Avdelingen har i 2012 hatt Jarle Stornes til å ta seg av driften av sidene våre, de er blitt meget bra og det viser at vi har mange besøk her. Vi oppfordrer alle til å se innom sidene og ikke minst bidra med stoff fra plassene. Vi føler oss godt rustet for fremtiden. Arrangementer. Som omtalt tidligere har det vært gjennomført flere arrangementer i Styret er meget tilfreds med den entusiasmen som blir vist. Det er viktig å presisere at avdelingen ønsker at alle medlemmene slutter opp om våre felles arrangementer. Arrangementene er et vesentlig bidrag til vår sosiale profil. Styret vil rette en stor takk til alle som har vært med for at vi lykkes under våre treff og alle andre som har bidratt til de flotte arrangementer vi har hatt i Som deltagere sitter vi igjen med virkelig gode minner. Vår avdeling var også representert på Nordisk Caravan Treff Bardu i Nord Norge. Dette var et treff som var bra gjennomført. Vi ser frem mot neste treff som er i Finland og som er det 50 ene treffet. Det vil bli arrangert et medlemsmøte for de som ønsker å være med på felles bekledning, og ytterligere informasjon vedrørende treffet vil bli gitt. Side 6

7 Hedersprisen. Hedersprisen 2012 som ble innstiftet i 1997 ble utdelt på vår årsfest på Folkets Hus i Sandnes. Prisen for 2012 gikk til avdelingens mageårige kasserer Tone Grete Bjorland. Styret gratulerer hjerteligst med prisen. Det Edle Drag. Det Edle Drag ble tildelt Jorunn Bø, Terje Skår, Rune Urdal og Jan Berland i valøren bronse. Styret gratulerer de nye riddere. Rocar. Styret vil også i år takke Børge for den flotte innsatsen han gjør for klubben med medlemsbladet Rocar. Han trenger stadig hjelp til å fylle bladet, så har du/ dere noe som kan deles med andre, ikke nøl med å sende/skrive mail til han. Vi trenger også flere annonsører, så kjenner du noen eller jobber i en bedrift som kan tenke seg å være med, ta kontakt med en av oss i styret. Vi oppsøker dem. Medlemssituasjonen. I år gikk vandreskjoldet til avd. V-Agder i den regionale vervekonkurransen. Skal avd. Rogaland greie dette i 2013 må vi virkelig stå på, og trenger alle medlemmenes hjelp til å verve. Hele vår region, sammen med alle avdelinger i Norge opplever en nedgang i medlemstallet. Derfor trenger vi virkelig hjelp fra dere medlemmers innsats for å verve flere medlemmer. Vi er pr , 1148 medlemmer. Klubben vil til slutt få takke de som nå går ut av styret, komiteer, leirsjefer de ha alle gjort en innsats det står respekt av. Det er noe av det som er med på å gjøre arbeidet i NCC avd. Rogaland så kjekt å være med på. MÅL FOR STYRET I 2013 I tillegg til handlingsplanen i håndbokvil styret jobbe for: En god og sunn økonomi i klubben. Dette er et mål vi er i ferd med å oppnå. Videreutvikle plassene etter dagens og fremtidens behov, dette er vi i full gang med. Videreutvikle styringsverktøy for leirsjefer. Dette er i ferd med å ferdigstilles. HMS Intern-kontroll Økt fokus på barn Medlemsmøte med tema bedre informasjon til medlemmene. Her trenger vi flere innspill. Side 7

8 Styret har bestått av: Tor Harry Heggheim Leiv Rune Grønnestad Tone Grete Bjorland Glenn Isachsen Linda H Tanker Jan Berland Kari-Ann Tegle Vidar Hadland Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem For styret i NCC avd. Rogaland Tor Harry Heggheim Leder Årsrapport fra Holmen 2012 Året startet med nyttårsfeiring på huset for de som var til stede i leiren. Vinterferie og påskeferie ble gjennomført i tradisjonelle former. Akekonkurranse ble avholdt så å si hver lørdag kl.18:00 Dette til stor glede for små og store. Ingen uventete utfordringer på plassen. Godt gjennomførte dugnader, vår og høst. Mange fant frem dugnadsånden og bidro med det de kunne. Gangbroen er utbedret Huset ble malt Trær og skog er ryddet Fått opp ny ovn i kosekrånå Det er noen ledige plasser Ny infotavle ved porten Påskegjester 25 års-jubileum ble feiret i påsken med god underholdning Det står litt stille med endringer i påvente av reguleringsplan. Kari-Ann og Finn Arve Årsrapport fra Hogstad 2012 Sesongen 2012 startet med påsken med ballslipp på Påskeaften, dette ble populært. Vi hadde dugnad april. Det var klargjøring av plassen og tilkopling av vann. Vi gjorde en stor jobb med graving av dreneringsgrøfter og anla drenskummer ved de nye plassene ned mot vannet. Vi hadde jegergryte til alle som var med på dugnaden. I slutten av april hadde vi vårfest med vinlotteri, og et vårmøte. Sankthansfeiringen gikk av stabelen 23. juni, med utlodning og tradisjonell kafé, og leker for ungene. Side 8

9 På grunn av værforholdene og mangel på bålplass, ble det bare tent bål i en betongring nede ved Lutsivatnet. Siste fredag i august hadde vi tradisjonell barnefest med bingo og pizza. Lørdag 1. september gjennomført vi høstfest for voksne med bingo og koldtbord. Søndag 2. september hadde vi høstmøte. 8 september var det høstdugnad, der ble beskåret en hel del trær og generelt gjort klart for høst/vinter. Plassen har vært fullbooket hele sesongen. Frode og Frode Årsrapport fra Hodne 2012 Så har 2012 rast avgårde. Vannet ble åpnet 10. mars og da kunne sesongen begynne for fullt. Vårfest ble holdt 28. April og St. Hans-fest 23. juni Høstfesten 15. September ble avviklet med bra oppmøte og som vanlig glade og positive deltakere. God mat ble etterfulgt med et godt loddsalg & god musikk. På dugnadene ble det ryddet og vasket. Gjerdet rundt området er nå malt så det ser ryddig ut når vi kjører ned mot plassen. Det er også kjøpt inn en del verktøy og utstyr i løpet av året Blant annet. Høytrykksvasker, gresstrimmer pluss en verktøykasse. Lekeplassen er også blitt oppgradert og vi har fått ny duk (og køller) på minigolfbanen. Det har vært diskutert mye om hvordan få vekk overvannet /grunnvannet som samles på plassen og vi håper her på en løsning i Ellers må vi få si takk til all hjelp vi har fått gjennom året. Vi har jo sagt at vi skulle gå av, men synes at det har vært å kjekt at vi vil fortsette neste år også. Vi gleder oss til å starte opp igjen i 2013 og å treffe dere alle igjen. Takk for 2012 og velkommen til Marianne og Fred Årsrapport fra Sportskomiteen 2012 Sportskomiteen har også i år drevet med øvelseskjøring med campingvogn på området i Sola sjøflyhavn. Dette året var det ingen nye som kom og kjørte og heller ikke noen øvelseskjørte med bobiler, Det er også øvelser/momenter som er tilrettelagt for disse, Det var veldig blandet vær de fleste gangene vi hadde kjøring denne sesongen, men tross alt klarte alle kravene til merkekjøringen. Dessverre er det veldig få nye personer som kommer på øvelses-kveldene, det er som regel den same gamle gode gjengen. Vi oppfordrer alle, både damer og menn, til å komme for å se på og eventuelt prøve å kjøre, det Side 9

10 veldig sosialt med mye drøs og kaffe med litt kjeks attåt. Denne sesongen var det 9.personer som kjørt opp og fikk tatt ferdighetsmerke, Dessverre var det ingen nye personer som kom og tok bronse 9.personer tok gullmerke Gunvald Jåsund og Ingvard Vestly tok ferdighetsmerke i gull for 34.gang, gratulerer så mye og gratulere all dere andre og som tok merke, Tusen takk til dere alle for denne sesongen og vi håper på bedre oppslutning og godvær til neste sesong Kjørekomiteen har bestått av: Nina Karin Lilleland Kåre Malmin Innkomne forslag til årsmøtet Forslag 1 Forslag om og ikke å bruke røde dager til byggeaktivitet på våre leirplasser Det vil si utførelse av arbeid som medfører støy for andre beboere samt besøkende på våre plasser. Begrunnelse: Forslaget kommer da vi denne sesongen opplevde bygge aktivitet hver helg, samt helligdager fra påske ut sesongen. Eksempel: Anmodet naboer om å stoppe byggeaktivitet på 17. Mai. Uten å lykkes. I pinsen var det som kjent Hodne som arrangerte Pinse treffet, med mange tilreisende. Sirkelsagen startet kl om morgenen, anmodet også da om og la være, uten respons! Prøvde også å vise til respekten for arrangørene og gjestene våre. Men også dette ble ignorert! Derfor dette forslaget på denne måten kan vi få noen dager uten byggeaktivitet på våre plasser. Styret synes dette er et godt forslag, men synes det er vanskelig å gi totalt forbud, men vil ha det i regelverket samt henstille til å bruke sunn fornuft. Forslag 2 Styret foreslår at rubb hallen blir satt i stand til dagens standard. Vi ønsker å isolere og legge nytt tak. Styret foreslår at det bevilges inntil til for ferdigstillelse av rubb hall Hodne, og fullmakt til og oppta lån på dette beløp Begrunnelse Rubb hallen er i svært dårlig forfatning. Dette vil i fremtiden være klubbens storstue hvor vi kan gjennomføre de fleste av klubbens aktiviteter som vi i dag må leie plass til. Dette er helt nødvendig for at hallen skal kunne eksitere Side 10

11 Valg på tillitsvalgte Årsmøte 2013 Navn Valg Forslag Varighet Leder Tor Harry Heggheim På valg Jan Berland 2 år Nestleder Leiv Rune Grønnestad Ikke på valg Tor Harry Heggheim 1 år Kasserer Tone Grete Bjorland På valg Irene Smith 2 år Sekretær Glenn Isachsen Ikke på valg Styremedlem Kari-Ann Tegle Ikke på valg Styremedlem Linda Hegdal Tanker På valg Vidar Hadland 2 år Varamedlem Vidar Hadland På valg Willi Jørgensen 1 år Varamedlem Jan Berland På valg Kjersti Torvaldsen 1 år Innstillingskomitè Navn Valg Forslag Varighet Leder Frode Bø Ikke på valg Medlem Gro Sundli Ikke på valg Medlem Gunnvald Jåsund På valg Gjenvalg 2 år Varamedlem Willy Jørgensen På valg Audun Midttun 1år Revisor Navn Valg Forslag Varighet Medlem Anne Karin Einarson På Valg Gjenvalg 2 år Medlem Anette Albretsen Ikke på valg Det Edle Drag Navn Valg Forslag Varighet Medlem Tor Harry Heggheim Ikke på valg Medlem Lisa Sommerfeldt Ikke på valg Medlem Rolf Torkeldsen På valg Terje Skår 2 år Sportskomite Navn Valg Forslag Medlem Kåre Malmin Ikke på valg Medlem Frode Bø På valg Gjenvalg Medlem Nina Lilleland Ikke på valg Teknisk Kontakt Medlem Tor Lilleland Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Bobilmesse på Orre Helgen mars var klubben igjen representert på bobilmessen som arrangert på Orre. Denne messen var åpen for alle og kostet ingenting, verken for å gå på messen eller for de som ville ta med bobilen og være på Orre hele helgen for sosialt samvær. Her kom alle slags mennesker. Noen har verken campingvogn eller bobil. Her kom caravanister som har campingvogn og kanskje engang vil bytte til bobil. Eller bobilfolk som drømmer om en ny bobil. Andre kommer til messen og brukte helgen her for å treffe venner, kjente og bli kjent med nye mennesker. Messen startet fredag ettermiddag klokken 16:00 og sluttet søndag ettermiddag klokken 16:00. Klubbens medlemmer rigget til standen fredag ettermiddag. Fredag, lørdag og søndagen var noen av klubbens medlemmer på standen og hjalp til med spørsmål fra medlemmer, men og henvendelser fra nye medlemmer. I løpet av helgen ble det og vervet en del nye NCC medlemmer, det gledet oss. Der ble og satt pris på rekvisita som ble delt ut i forskjellige varianter. Søndag ettermiddag ble standen pakket ned av klubbens medlemmer. Bilde viser standen rett før den åpnet fredagen. Takk til de som stilte opp og tok en økt på standen i løpet av helgen. Hilsen Jan Side 16

17 Rovik Auto_A5_flyer_utf.qxd :51 Page 1 Ta vare på din Fiat Bobil! Service- og garantiarbeid utføres av Fiat-spesialisten på Hana. Velkommen til Rovik Auto AS 40 års erfaring med Fiat. Hanaveien Tlf / Fax Side 17

18 JÆRPRINT AS - VARDHEIVEIEN 60, 4340 BRYNE - TLF Når du har behov for trykksaker, ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine ønsker og behov slik at vi kan gi deg et prisoverslag du blir fornøyd med! Side 18

19 Avdelingen har anskaffet ny representativ jakke Den finnes både i herre- og damemodell. På brystet er det en meget diskret logo. Pris kun kr. 400,- (veiledende utsalgspris 1200,-) Jakken kan bestilles ved henvendelse til: Jan Berland eller Tor Harry Heggheim (Hvem gjør hva) Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Velkommen til Rogaland Caravan Vi har flyttet til Skurve på Ålgård Tlf.: Faks: Skurve, 4330 Ålgård Side 22

23 Solrik påske på Hodne Også Jærkysten ble velsignet med en solrik påske. Det er mange år siden så mange tilbrakte høytiden på campingplessen vår. Påsken er også tid for tradisjonelle arrangementer på Hodne. For utenforstående er ord som Hønetur og Hanetur merkelige begrep. Haneuren ble i år lagt til onsdagen. Gutta kledde seg i hane- og påskedrakt. Tok med seg piknikkurv og la ut på tur. Vel framme ved målet var det tid for å nyte medbrakte delikatesser i godt lag med de andre i haneflokken. Humøret, sole, vindstille jærlandskap. Bedre kan ikke en caravanist ha det. I alle deler vellykket. Vi kan bare si kykkeliky. Skjærtorsdag var det jentene sin tur. I påskeaktige, gule hønekostymer la de i vei med velfyllte nistekurver og fikk en minst likeså god opplevelse som hanene dagen før. De kaklet godt både i samværet og da de vendte tilbake til leiren da det stundet mot kveld og verpetid. Langfredag var det tid for ostebord på vår grillplass. Det var ingen som hadde behov for å krype i hus. Solen varmet og osten smakte. Vi kan bare si vel blåst og gjennomført til alle sammen. Side 23

24 Påsken i Hogstadvika 2013 Denne påsken har vi hatt, som mange andre, et heilt fantastisk vær. Noen har ryddet lit rundt vognene sine, beskåret trær eller bare nytt solen og strikket Ungene koste seg fra morgen til kveld, og det var nesten en kamp for å få dem inn og i seng om kvelden. På Langfredag var vi en liten gjeng som gikk opp på Storaberget, det er en tur på 1,5time Og 330 høydemeter over plassen kan du tro at kakaoen smakte godt, utsikten var heller ikke noe og klage på. Påskeaften var det tradisjonen tro påskeverksted for ungene. De pyntet lys og sydde kyllinger til krampen tok dem. Deretter var det full fart ut for å lete etter påskeegg for det gikk rykter om at påskeharen hadde vært der og gjemt noen. Dette er en meget populær aktivitet. Om kvelden hadde vi ballslipp i elva både for store å små, Det er jo alltid en fulltreffer. Forøvrig så koste vi oss i solen alle påskedagene, med det av aktiviteter som går an på en campingplass, og nå gleder vi oss til fortsettelsen. Vi ser fram mot vår og sommer med forventning. Hilsen Leirsjefene Side 24

25 Side 25

26 Påsken Holmen Værmessig kan vi vel si annet enn at det har vært den flotteste påsken på mange, mange år. Sol fra skyfri himmel hver eneste dag helt fra palmehelgen. Sol, men likevel minusgrader både dag og natt. Faktisk rundt 20 minus om nettene. Noen nøyde seg med late dager i solveggen, mens andre dro ut på lange skiturer hver dag. Mat og drikke i sekken, og avgårde fra tidlig morgen til langt utpå dagen. Andre koste seg med slalåm i skitrekkene. Selvfølgelig var det også noen som måtte jobbe hver dag. Program skulle holdes, ting ordnes, planlegges og gjennomføres. Vi retter en stor takk til leirsjef Finn Arve for god jobb! Også i år ble det gjennomført det vanlige tradisjonelle påskeprogrammet på Holmen. Familieskirennet var like kjekt som alltid. Noen tok fatt med føttene langs veien, mens andre gikk løypa på ski opp til parkeringsplassen på toppen av Solheimsdalen. Og som alltid ventet kakao, pølser og brus til alle som nådde frem. Til stor glede for både voksne og barn hadde vi et kjekt besøk av påskeharen. Barna fikk slikkepinner, og de voksne fikk seg en god og myk klem. Påskeharen var også å se på kostymerennet og diskoteket for barna. Det var mange flotte og morsomme kostymer å se både på de store og de små. Prinsesser, pirater, klovner og mye mer. I kiosken var det de kjempegode bakte potetene som bidro til det meste av salget i tillegg til blant annet pølser, is, og vafler. Ingen kan unngå å bli 01 Side 26

27 fristet av den gode lukten av varme poteter med masse godt fyll når duften spredde over plassen utpå dagen. Som vanlig samlet vi oss et par ganger i gata med bord og stoler til langbord både med ost og kjeks og med vintrekning, kaffe, kaker og bingo. Mange blide solbrune ansikter å se når delikate nystekte vafler, kaker, kjeks og annet godt blir plassert på bordene. Forventningsfull stemning blant både store og små på bingoen når eg mangle bare 1 ble kviskret rundt bordene. Blåfrosne fingre og dårlige kulepenner. Og som vanlig masse fine og interessante gevinster. Hovedgevinsten har i mange, mange år vært en 01 Leirsjefen ar pakket og gjort seg klar til ekstra lang dagstur 02 Kan me ha det bedre i påsken? 03 Langbord er en campingtradisjon 04 Full innsats 05 Alle hadde vi det så bra Side 27

28 06 06 Holmen caming vår egen plass i fjellet. 07 Kostymerenn e bra altså. 07 flott tresleiv som Jan Lilleland har laget og bidratt med til bingoen. Slik var det også i år. Stemningen var veldig god rundt i leiren hele påsken. Bord, stoler, ski, akebrett, unger og voksne var å se overalt. Noen hadde besøk av familie og venner til påskekos og god mat. Akebakkene ble også flittig brukt med både akebrett, kjelker og ski. Det var god oppslutning og flott stemning også på de voksnes kvelder i clubhuset. Likeså koste ungene seg med både diskotek og kino under arrangert av initiativ av kjekke foreldre. Og ikke å forglemme så hadde ungdommen sine egne kosekvelder på huset. Vi takker alle som alle som bidro til at påsken 2013 på Holmen ble så kjekk og vellykket! Side 28

29 Eventyret starter i ny Eventyret starter i bobilavdelingen bobilavdeling! hos Reime og Lode Bjorhaugslettå 42, Nærbø Velkommen til våre nye flotte oppvarmede lokaler. Her finner du alle våre bobiler under tak. Leveringsklare modeller. Lang erfaring med bobiler Eget merkeverksted for Mercedes og Fiat Nærbø. Tlf Åpent bobilavdelingen: Hverdager: Tirsdag Lørdag Side 29

30 Jærveien 148, 4321 Sandnes E-post: Tlf.: Maling, gulv, fliser og snekkerarbeid Side 30

31 GRASROTANDELEN Nå kan du støtte Ncc avd. Rogaland når du spiller hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du som spiller selv bestemme hvor noe av overskuddet til Norsk Tipping skal gå. Her kan du se hvordan du støtter laget ditt når du spiller. Har du for eksempel spilt for 100 kr på Lotto, gir Norsk Tipping fem kroner, som går direkte til den mottakeren du selv har knyttet deg til. Når du skal levere spill fra og med mars 2009, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasroandelen finnes. Denne informasjon vil møte deg uansett om du spiller hos en kommisjonær, via norsk-tipping. no eller på mobilen. Slik knytter du deg til en grasrotmottaker: Norsk-tipping.no Logg deg inn med kort og kortleser og velg Min side, deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp mottakeren du ønsker å støtte og enkelt knytte deg til. Norsk Tipping Mobilspill: Last ned den siste versjonen av Norsk Tipping Mobilspill - dette gjør du under Min Side, deretter trykker du Oppdater. Deretter kan du søke opp den mottakeren du ønsker å støtte og knytte deg til direkte fra Norsk Tipping Mobilspill. SMS: Send kodeord GRASROTANDELEN organisajonsnummer til 2020 (Tjenesten er gratis). Eks GRASROTANDELEN Organisasjonsnummer til NCC avd Rogaland er SMS tjenesten fungerer bare hvis du har registrert mobilnr i forbindelse med ditt spillekort. Kommisjonær: Du kan registrere deg neste gang du er hos kommisjonær, men da må du opplyse om NCC avd Rogaland sitt organisasjonsnummer: Og da hjelper kommisjonæren deg med dette. Dette er en grei mulighet for avdelingen å skaffe seg inntekter, vi oppfordrer selvfølgelig flest mulig til å gi sin støtte til NNC avd Rogaland. Hvis du ikke registrerer din grasrotandel til noen så er det Norsk Tipping som får disse kronene også. Side 31

32 Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flådene Figgjo. Tlf Flåten , 4332 Figgjo, tlf Side 32

33 Side 33

34 Gjesdal caravanservice a/s Gjesdal Caravanservice har bred erfaring innen faget.vi har holdt på med dette i 25 år.vi utfører reparasjoner av campingvogner/campingbiler/ Husvogner og tilhengere. Vi kjører rundt i hele Rogaland og Agderfylkene for å reparere. Vi utfører fukttest og gasstest i tillegg til andre reparasjoner. Skader i karosseriet på din campingvogn eller bobil kan vi også fikse. Har Dere behov for ekstra varme i din VestCamp eller spikertelt OL.kan vi montere varmepumpe for dere. Har Dere behov for ny Campingvogn eller Bobil er vi behjelpelige med å skaffe både nye og brukte. Gjesdal Caravanservice AS. Industriveien Ålgård - Tlf Mail. Side 34

35 Terminliste 2013 Hogstadvika: 13 april. Vårdugnad 27 april. Vårfest 28 april. Vårmøte 11 mai. Kånedugnad 22 juni. Sankthans 30 august. Barnefest 31 augtust. Høstfest 1 september. Høstmøte 7 september. Høstdugnad Holmen: 23 mars. Allmannamøte 27 april- Vårdugnad Holmen utsatt, grunnet frost i bakken. Vårdugnad vil bli i mai. Følg med på internett 5 oktober. Bocciaturnering, allmannamøte 26 oktober. Dugnad 23 november. Juleverksted Hodne: 23 mars. Dugnad, allmannamøte 27 april. Åpningsfest, vårfest 25 mai. Dugnad 22 juni. Sankthans 24 august. Dugnad, allmannamøte 14 september Høstfest Sportskomiteen: Øvelsekjøring, Sola 6 mai 13 mai 27 mai 3 juni Annet: juli. NCT, Åbo Finland september. Høsttreff 2. November. Årsfest februar Årsmøte, Bøndenes Hus, Sandnes Side 35

36 PRISER PÅ NCC avd ROGALANDS CAMPINGPLASSER 2013 HOLMEN/HODNE/HOGSTAD Helårsplass kr 6500,- + forskudd strøm kr 500,- Bruker du mer strøm vil forskuddet bli trukket fra på endelig regning. Døgnpris for gjester 150,- inkl. strøm Ønsker du gjesteplass, ta kontakt med plasskoordinator på den respektive plass. Alle priser inkl. moms. Side 36

37 Regelverk ved endringer på NCC avd. Rogalands campingplasser Bakgrunn: NCC avd. Rogaland ønsker å være et foregangseksempel for ryddige og helhetlige campingplasser. Avdelingen vil unngå skjemmende elementer som kan være til sjenanse for beboerne. Dette er også viktig for å opprettholde sikkerheten på våre plasser, samt å skape best mulig miljø. Regelverket er laget og i samsvar med statlige og kommunale lover/ forskrifter. 1. Elementbygg må være demonterbart slik at det på enkel måte kan legges ned eller flyttes. Fargen på elementbygget må avstemmes med vognens hovedfarge, fortrinnsvis hvit. Bygget skal ikke komme over, eller være lengre enn taket på vognen. Det må være 2 to rømningsveier, og dør må slå utover. Faste installasjoner som elektrisitet, gass og vedfyring kan ikke installeres. Ved isolering skal kun brannhemmende isolasjon brukes. 2. På Holmen helårscamping skal ikke elementbygget overstige 15m² målt utvendig. Elementbyggets bredde målt fra vognen skal være maks 2,5 meter inklusivt takutstikk. 3. På Hodne og på Hogstadvika helårscamping, kan serieproduserte elementbygg være 21m² målt innvendig. Standard takutstikk kommer i tillegg (20 40 cm). NB bygg av tre skal ikke overstige 20 m², inkludert takutstikk. Elementbyggets bredde målt fra vognen skal være maks. 3,5 meter, inklusivt takutstikk. 4. Levegger kan ikke være høyere enn 1,8 meter 5. Avstand til nærmeste boenhet må være minimum 3 meter (5 meter på Hodne). 6. Elementbygget kan stå uten vogn på alle helårsplasser, men da skal alle 4 sidene være like. 7. I Hogstadvika kan det kun bygges Isocamp eller tilsvarende type. 8. I Hogstadvika kan der monteres redskapsbod 2,0 x 2,6 meter (type Montèr). Boden skal være med grønn farge og røde lister. Boden kan stå hele året. 9. På Hodne helårscamping kan det monteres grillhytte 2,5 x 4 meter, men ikke høyere enn vognen. Dette gjelder kun på spesielle plasser. Kontakt styret. 10. Vedlikehold av plassene er nødvendig, men ved felling/ fjerning eller planting av nye trær/busker, må det innhentes tillatelse fra styret. Side 37

38 11. Det er kun tillatt med parkering inne på plass ved egen boenhet, hvis en har plass på tomten. Kun 1 bil pr boenhet. 12. Motoriserte kjøretøy kan kun kjøres inne på plassene med gyldig førerkort/ bevis. 13. Inn- og utkjøring. Det skal kjøres i gangfart og ingen ut- eller innkjøring mellom 23:00 07:00. Husk at bommen alltid skal være lukket. 14. Strøm. Det skal kun brukes godkjent kabel på minimum 2,5 mm2 Denne skal være nedgravd hvis vognen er tilkoblet strømskap hele tiden. 15. Nøkler til plassen fås utlevert mot et depositum. 16. Kjemikalietoalett skal tømmes i kum for dette bruk. 17. Der oppfordres til å bruke sunn fornuft vedrørende byggeaktiviteter på røde dager. 18. Salg av vogn. Det er ikke tillatt å selge vogn med plass i vår avdeling. Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er noen på venteliste, og at vogn og tilbygg er helt etter forskriftene. 19. Leiravgiften og strømdepositum skal være innbetalt til klubben innen betalingsfristen. Dersom leiravgiften er betalt innen fristen, har en rett til plassen fra år til år. Avtalen opphører når leiravgiften ikke er betalt innen fristen. 20. Alle boenheter skal være merket med skilt, med navn, adresse og telefonnummer. 21. Ro og orden. Ukedager kl , natt til søndag kl Leirsjefene kan gi dispensasjon ved arrangementer, men ikke utover kl Hunder og katter skal holdes i bånd, og luftes utenfor leirplassen. 23. Alle boenheter skal ha godkjent brannslukningsapparat. 24. Alle leietakere forplikter seg til sette seg inn i regelverk vedrørende, brannvern, gass, tilkoblinger og andre sikkerhetsbestemmelser. 25. Det er ikke lov til å koble egen vannslange direkte til felles vannkraner på plassene. 26. Ingen endringer vedrørende nybygg, påbygg etc. kan starte uten godkjente tegninger med fastsatte mål på situasjonskart. Godkjenninger utføres av styret. Regelverk er revidert av styret i NCC avd. Rogaland Styret Side 38

39 åsen bilutleie 4/22/12 2: BURSTNER ELEGANCE I 2005 Dethleffs Globetrotter A Pris: Pris: kr CAMPING VOGN capron-dethelefs sunlight reg mod ny i norge med markise 2.30 bredde og 7,49 lengde med dobbelseng og 2 køyer bak 1 eiger 129 TUSEN BRUKTBIL BILUTLEIE CAMPINGBILER MC & MOPED DEKK & FELG SERVICE CAMPINGBIL CAMPINGVOGN OM OSS KONTAKT OSS Bobiler dethelefs globebus med air con Nyheter fiat hk 2007 mod km Nyheter 5,78 lange KR 2,10 breie dethelefs a mod km med ny reg reim og eu 2,8 med 156 hk 6 sengeplasser Kåsen total vekt campingbiler 3850 med krok KR solifer hymar mod 2,8 128 hk 2004 MERCEDES-BENZ BURSTNER 710 T-STAR 2008 RAPIDO 966M kr kr 2004 Dethleffs ADVANTAGE Dethleffs ADVANTAGE kr kr 1995 FIAT HYMERCAMP FIAT HYMERCAMP kr kr 2007 BURSTNER ELEGANCE I KNAUS KNAUS 600MKG kr kr 2008 KNAUS KNAUS 600MKG 2002 TEC 595 K fiat kr kr 2002 TEC 595 K fiat 2004 Dethleffs A kr kr Kåsen campingbiler holder til på Bryne på Jæren (Rogaland). Avstand fra Sola flyplass er ca. 25 km, og fra Stavanger er det ca. 33 km km inkl alde varme god vinterbil 6 mans med køyer og krok KR dethelefs km 2004 mod KR 5 mans med lang benk meget pen2,3 110hk PS VENTER BUSTNAR T MOD HALV INT 120 HK MEGET PEN PS VENTER INN DETHELEFS 5841 HEIL INT 2006 MOD 2,8 128 HK MED SENKE SENG DISSE KOMMER I UKE KAN SKAFFE PÅ BESTILLLING Ønsker du campingbil eller campingvogn? Vi har flere campingbiler og campingvogne på lager i Norge og kan skaffe flere gjennom våre forretningsforbindelser i Tyskland. Vi har siden 2003 hatt et tett samarbeide med Hymar, Dethlefs, Knaus, samt 2 store campingforhandlere i Tyskland og kan gjennom disse skaffe biler, vogne og deler. Kåsen Bruktbil v/gya Husvegg as Kåsenveien Bryne Skal du selge campingbilen/campingvognen din? Vi har en bred kundekrets, og kan gjerne gjøre det for deg. Vi kan også ta bilen/vognen din i innbytte ved kjøp av ny hos oss, eller kjøpe bilen/vognen din kontant om dette er aktuelt. Side 39

40 Mimrespalten Side 40

41 Side 41

42 Mimrespalten Side 42

43 Side 43

44 Besøk vår internettside: Vår nettredaktør tar gjerne imot stoff Side 44

45 STØRST I FRITID Vi forhandler: Dethleffs Sunlight Cabby Pemerton Husvogn andler: ngvogner Hoveveien 34, 4036 Sandnes fs Båter Tlf: Terhi Fax: lair Pionér E-post: Bobiler Morgan Påhengsmotorer Dethleffs Bever Suzuki Mobilvetta Beneteau Tohatsu Sharky Isy Miller DSP Side 45

46 Hvem gjør hva 2013 Leder Jan Berland Nestleder Tor Harry Heggheim Sekretær Glenn Isachsen Kasserer Irene Smith Styremedlemmer Kari-Ann Tegle Vidar Hadland Vararepresentanter Willy Jørgensen Innstillingskomite Leder Frode Bø Medlemmer Gunnvald Jåsund Gro Sundli Varamann Audun Midttun Det Edle Drag Leder Tor Harry Heggheim Medlemmer Lisa Sommerfeldt Terje Skår Side 46

47 Sportskomite Kåre Malmin Nina Lilleland Frode Bø Arrangementskomite Styret avd Rogaland Leirsjefer Holmen Finn Arve Undheim Leirsjefer Hodne Fred Johan Mikkelsen Leirsjefer Hogstad Frode Massen Bjørn Skaar Revisorer Anne Karin Einarson Anette Albretsen Redaktør Rocar Børge Inge Thorbjørnsen Redaktør Internett Jarle Stornes Side 47

48 NCC - Rogaland Postboks Sola

Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland

Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2012 Holmen i høstdrakt og vinterkledd Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN TIL. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN TIL Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert 15.02.2015 Kontaktpersoner for de aktuelle leirplassene. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal Tlf: 469 15 611 Mail:ronnyhegdal1@hotmail.com

Detaljer

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974

OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 50 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Årgang 30 Nr. 1-2014 Fra den spede begynnelse OSALAND 1972 OG RAUMA 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til

Detaljer

Vår vintercamping på Fidjeland 1974

Vår vintercamping på Fidjeland 1974 www.nocc.no Rocar Norsk Caravan Club avd. Rogaland Nr. 3-2013 Vår vintercamping på Fidjeland 1974 Rocar ORGAN FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes gratis til medlemmer av NCC, avd. Rogaland,

Detaljer

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen.

VELKOMMEN til. Avd.Rogaland. Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. VELKOMMEN til Avd.Rogaland Campingplassene Hodne, Hogstadvika og Holmen. Revidert og godkjent av styret i NBCC avd. Rogaland. 08.07.2015 Kontaktpersoner for våre leirplasser. Leirsjefer Hodne Ronny Hegdal

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER, 2017. Hei alle sammen! Nok en måned er gått og vi på Sølje har hatt en veldig fin måned sammen. Barnegruppen har satt seg og samtlige trives og har det godt i barnehagen.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015

Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Gruakollen grendelag Postboks 79, 2717 Grua styret@gruakollen.com www.gruakollen.com Årsmelding for Gruakollen grendelag 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 samt valgkomite og revisor:

Detaljer

Månedsplan for sola. Mars 2016.

Månedsplan for sola. Mars 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 9 29 Utedag 1 HUNDESLEDETUR Info lengre ned. 2 Vinteraktivitetsdag Info lengre ned 3 4 Tursekk m/ varm drikke og ekstra votter Uke 10 7 Tur til gapahuken Tursekk

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsberetning. Stavanger Strikk og Drikk

Årsberetning. Stavanger Strikk og Drikk Årsberetning Stavanger Strikk og Drikk 2016 Styrets sammensetning Leder: Monica Varøy Haga Nestleder: Kitty Vestbø Sekretær: Gry Knudsen Økonomiansvarlig: Berit Albrigtsen Styremedlem : Rigmor Haga Guro

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 07.09. Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde. 13.09 Sangstund Tema: HØST 14.09. Sangstund Tema: HØST Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 01.09 Aksel 2 år Hipp Hurra!!! 02.09 Forsvarets musikk-korps 36 05.09 06.09 Isabel 2år Hipp Hurra!!! 07.09 Fotograf Reimers kommer Vi tar gruppebilde 08.09 Aktivitet

Detaljer

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer.

Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. NORGESLEKENE I MO I RANA 2. 5. AUGUST 2012 Kjære turmarsjvenner. Her kommer informasjon om de ulike løypene, svømming, sykling med mer. Torsdag 2. august klokka 18.00 til 19.00 er vi i gang med Norgeslekenemarsjen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Gruppe 1: Månedsbrev for april 2014.

Gruppe 1: Månedsbrev for april 2014. Gruppe 1: Månedsbrev for april 2014. Tilbakeblikk på måneden som gikk: I mars har vi hatt en del koselige fellesaktiviteter, blant annet fjærdisko og solfest med appelsiner og gul saft. Vi feiret også

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Eplekarten barnehagekalender

Eplekarten barnehagekalender Eplekarten barnehagekalender 2017-2018 Velkommen til et nytt barnehageår! August I år hareplekartens satsningsområde fått tittelen «Årets gang». Målet vårt er å fordype oss i det typiske gjennom året,

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i januar Etter en velfortjent juleferie, var barn og voksne klare for et nytt år på Andedammen. 2017 har så langt vært flott. Vi har vært en fornøyd gjeng

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten

Tirilblekka. Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008. Jubileumsfesten Tirilblekka Beboerinformasjon Tiriltoppen borettslag Nr. 4 / 2008 Jubileumsfesten Lørdag 30. august ble det arrangert 20 års jubileumsfest for. Oppmøte var solid med over 70 voksne og 50 barn. Sola strålte,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer