Mangfold skaper muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangfold skaper muligheter"

Transkript

1 Mangfold skaper muligheter

2 2

3 Innhold: s 4: Mangfold skaper muligheter s 6: Med talentet i fokus s 8: Vil videreutvikle de unge s 10: Stavangers lille perle s 12: Ingen vekst uten utenlandsk arbeidskraft s 14: Å få tak i de aller beste s 16: Rom for utvikling s 18: Med en grønn profil i bybildet s 20: Å gi noe tilbake s 22: Mangfold skaper kulturelle utfordringer s 24: Fokus på flerkulturell kommunikasjon Prosjektleder: Ingrid Roth, tlf.: , e-post: Tekst: Kristin Høiland, Foto: Steinar Engelsen, Lay-out: Lise Josdal Utgiver: Stiftelsen Internasjonalt Hus, Utgivelse: Oktober

4 Mangfold skaper muligheter Globalisering og internasjonalisering er hverdagen til norsk næringsliv. Kulturelt mangfold gir økt innovasjon og produktivitet. Vi trenger de beste hodene og de flittigste hendene. Ingeniører fra India og sykepleiere fra Sri Lanka. Håndverkere fra Estland og økonomer fra Spania. Hvordan vinner vi konkurransen om de beste hodene? Hvordan sikrer vi at de blir værende? I dette heftet har vi intervjuet 10 bedrifter om hva de gjør for å tiltrekke seg og beholde den beste kompetansen. Mangfold er en del av livet. Vår evne til å håndtere dette mangfoldet er avgjørende for at vi skal oppleve vekst og utvikling i samfunnet. Professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger understreker på side 12 i dette heftet: Vi kan ikke opprettholde den økonomiske veksten i Norge uten innvandrere. Vi har rett og slett ikke den humane kapitalen vi trenger. Det er forsket mye på hva innvandring koster samfunnet, men det er få som har hatt fokus på hvilke muligheter og verdier samfunnet har av innvandring. Fra god vilje til god forretning Vår region har gjennom olje og gass industrien hatt en fantastisk utvikling og vi har i dag svært gode forutsetninger for fortsatt vekst gjennom en bevisst satsing på dette mangfoldet. Stavanger har innbyggere fra 170 nasjoner. Disse utgjør % av befolkningen, mens andel på landbasis er %. Prognoser fra SSB hevder at mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge vil utgjøre omkring % av befolkningen innen Polske innvandrere utgjør 36 % av den totale innvandringen i regionen. Bare gruppen indere i Stavangerområdet utgjør over 1000 mennesker. Disse menneskene er oftest høyt kvalifisert og etterspurt i næringslivet Vår region sliter med å rekruttere nok høyt kvalifiserte medarbeidere. 4

5 Peter Sutherland, tidligere direktør for Verdens handelsorganisasjon og nå EU-kommissær for konkurranse, sa sommeren 2012 tydelig i fra om at hvis Europa skal være konkurransedyktig i framtiden, må vi kvitte oss med mytene om innvandring som i stor grad bygger på anti-immigrasjonssidens retorikk. Han hevder at innvandrerveksten de neste tiårene vil være på den sørlige halvkule. Mange gründere, PHD-utdannede og andre som søker et bedre liv flytter til steder som Brasil, Kina og India. Europa er ikke lenger første valg. En undersøkelse konsulenthuset PwC gjorde for ISS i Danmark viser at inntjeningen er markant høyere i team med medarbeidere med forskjellig alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Undersøkelsen viser at slike team har 3,7 prosentpoeng høyere inntjening til bedriften enn team uten dette mangfoldet. Innvandrere øker eksporten En undersøkelse fra Århus universitet har kartlagt innvandringens effekt på utenrikshandelen. For hver person som slår seg ned i Danmark, økes eksporten med to milliarder kroner. Innvandrere har ikke bare verdifulle nettverk i sine hjemland, men også til landsmenn som lever i USA, Canada, Australia etc. Gjennom disse nettverkene har innvandrerne tilgang på gode råd, støtte, finansiering og markedsmuligheter. Ny satsing Internasjonalt Hus er et politisk og religiøst uavhengig kompetansesenter innen integrasjon og kulturrådgiving. Vi har lang erfaring med arbeid for å fremme mangfold, dialog, demokrati og utvikling. Gjennom kunnskap, kompetanse og nettverk jobber vi for et bedre interkulturelt samfunn. Vårt mål er å skape en større bevissthet rundt muligheter og utfordringer ved at mennesker med ulik bakgrunn samhandler, lærer og lar seg inspirere av hverandre. Vi håper flere lar seg inspirere og vil se at mangfold ikke bare handler om god vilje, men gir nye impulser og muligheter til god forretning. Stavanger, september 2012 Petter Gilsvik Direktør Stiftelsen Internasjonalt Hus 5

6 Med talentet i fokus Hos Boreal Transport Sør blir ikke folks etniske eller religiøse bakgrunn vurdert ved ansettelser. Det er talentet og innsatsen som er viktig for utviklingen av den enkelte ansatte. Adm. direktør Anders Erik Hansen i Boreal Transport leder en bedrift i samarbeid med de ansatte som i dag representerer 28 nasjonaliteter. De ansatte med en etnisk minoritetsbakgrunn utgjør over 50 % av arbeidsstokken. Mange av disse kan vise til en høy utdannelse fra hjemlandet, men slet med å få innpass innen sine fagområder i Norge. - Siden vi har mange nasjonaliteter representert her er det viktig å ha et bevisst fokus på integrering. Vi ønsker jo både å finne, utvikle og å beholde talentene. Vi har sett mange eksempler der vi har gitt folk muligheter og der de har omfavnet den med stor iver og masse energi. Det er viktig å integrere de ansatte best mulig og det er viktig å lære om hverandres kulturer. Vi har for eksempel hatt egne temadager med stor suksess, med servering av andre lands matretter og hatt informasjon om de ulike landene, forteller Hansen. Ressurser og talent I Boreal ligger fokuset på hver enkelt ansatt sine ressurser. Det skal ikke spille noen rolle hvilken hudfarge eller bakgrunn en har. Bedriften arbeider ut i fra en ingen-grenser tankegang, der fokuset ligger på å se den enkeltes talenter. - I løpet av oppbyggingen av bedriften har vi ansatt folk med utenlandsk bakgrunn blant annet som sjåfører, innen administrasjon, trafikkledelse, i teknisk avdeling, eller innen opplæring. Vi har ikke vært bevisst på dette, men har snarere plukket opp talenter og personer som har vært godt skikket til arbeidet. Erfaringen i Boreal er at vi har et lavt konfliktnivå i forhold til ulike nasjonaliteter. Hos Boreal stilles det samme krav til alle ansatte, gjennom et felles regelsett og et objektivt scorecard-system. To til tre ganger i året evalueres de ansatte i alt i fra kundeklager, sykefravær, skade, kollisjoner, til uniform og hygiene. Det er dette som vurderes i forhold den ansattes utvikling i bedriften, ikke ansiennitet. Hansen ser mange positive sider med et multikulturelt arbeidsmiljø. - Det har blant annet bidratt til høy arbeidsmoral, lavt sykefravær og god oppfølging av HMS og renhold. 6

7 Grzegorz Zaborowski og Anders Erik Hansen Gode vekstmuligheter Kurdiske Zeki Abdulkadir og polske Grzegorz Zaborowski begynte begge som sjåfører og har jobbet seg raskt oppover via ulike stillinger og ansvarsområder. Abdulkadir har vært i Norge siden Han er opprinnelig utdannet engelsklærer og kom hit som asylsøker. Talentet hans er planlegging av mannskapsressurser og å jobbe med ulike systemer. Derfor leder han i dag Operasjonssentralen, som har ansvaret for hele driften, fra første buss kjører ut om morgenen og til siste buss kommer inn om natten. - Jeg liker godt systemer og planlegging, så for meg er dette drømmejobben, forteller han. Oppdages det problemer med bussene, kommer Grzegorz Zaborowski og hans tekniske team inn i bildet. Han kom hit i 2007 som arbeidssøkende. Med erfaring som sjåførlærer i hjemlandet, fikk han raskt jobb 7 som bussjåfør. Etter hvert ble han trafikkleder, og senere mellomleder i teknisk avdeling. Talentet hans ligger i mekanikeryrket. - Ansatte har veldig gode muligheter til å vokse i Boreal. Bidrar du med ideer og planer, så blir du hørt, sier Zaborowski. Et helhetssyn Begge er veldig opptatt av å bidra til å bygge opp bedriften, ja til å passe på bedriften som helhet framfor seg selv. - Forsvinner bedriften, ja så forsvinner jo jeg også. Går det bra med bedriften, så går det også bra med meg, påpeker Zaborowski. Abdulkadir sier seg umiddelbart enig. - Men for å bidra må en først og fremst prioritere å lære seg norsk. Det er nøkkelen til jobb i framtiden, legger Abdulkadir til.

8 Vil videreutvikle de unge Halliburton Norge satser på å videreutvikle unge i bedriften. Gjennom den interne organisasjonen Impact, får ansatte under 35 år muligheten til kompetansehevning og nettverksbygging innad i bedriften. Baiba Ozola er styreleder i Impact Norge, et verv hun har i tillegg til jobben som markedsanalytiker. Etter et au pair opphold i Norge og en jobb i et norsk selskap i hjemlandet Latvia, fant hun ut etter en del jobbreiser, at hun trivdes bedre her. Nå har hun vært i Norge i fem år. - Jeg har aldri opplevd at jeg har blitt vurdert i forhold til min etniske bakgrunn i Halliburton. Det som teller er erfaring, gode referanser, at en gjør en god jobb og er kvalifisert. Slik opplever jeg i alle fall at det er her i Stavanger. Jeg trives veldig godt, sier hun på flytende norsk. Intern nettverksbygging Halliburton Norge har rundt 800 ansatte under 35 år. Av disse er 250 medlemmer i Impact Norge. Organisasjonen skal blant annet bidra til at unge ansatte blir i bedriften, men den skal også bidra til å øke de ansattes muligheter til profesjonell og sosial nettverksbygging innad i bedriften. Det skjer blant annet gjennom ulike aktiviteter, og gjennom informasjonsdeling på tvers av 8 avdelinger. Ønsket er at de ansatte skal være både faglig og sosialt sammensveiset. - Vi ønsker at de bedre skal vite hva de andre avdelingene jobber med, og hvor. Det er for eksempel mye lettere å ta kontakt med de du kjenner. I tillegg håper vi at de ansatte heller flytter på seg innad i bedriften, framfor at de søker på eksterne jobber. Vi vil jo ikke miste dem, sier Ozola, og forteller om et av arrangementene som var spesielt inspirerende. - Vi hadde et arrangement der to fra ledelsen fortalte om hvordan de har kommet seg opp i lederposisjon. De snakket om hva de ser etter når de ansetter, hva de setter pris på av egenskaper. Disse lederne stod veldig i kontrast til hverandre, og var uenige om mye. Det var et spennende og lærerikt arrangement, som viste at det ikke finnes bare én vei oppover, men mange forskjellige. Inspirasjon på tvers Den bedriftsinterne organisasjonen Impact er global, og ble lansert i Norge som en versjon spesielt tilpasset Skandinavia. Medlemmene er spredt over hele landet, men foreløpig foregår de ulike arrangementene i Stavanger, på engelsk, for å nå ut til alle.

9 Baiba Ozola, Iselin Klungland, Sindre Borsheim og Elisabeth Balcken Gundersen - Andre tiltak er seminarer der unge ansatte møtes og presenterer sin avdeling og sin jobbhverdag. Slike arrangement gir innblikk i hvem som jobber med hva, hvor og hvordan. På den måten kan de la seg inspirere av hverandre. - Har en ideer er det veldig lett å gå til lederen og foreslå endringer, og faktisk få gjennomslag. Jeg ser at mange av de som søker andre jobber, ender opp med å komme tilbake til Halliburton likevel. Kanskje er det på grunn av det gode og åpne miljøet vi har her, smiler Ozola Ozola, som har jobbet snart tre år i Haliburton, fremhever de gode mulighetene ansatte har til å utvikle seg her, hvis en vil. Selv begynte hun som planlegger, og ble senere seniorplanlegger, før hun begynte i stillingen hun har i dag. 9

10 Stavangers lille perle De har egne jobber, utdanning og bakgrunn som sivil økonom og ingeniør, og har valgt også å drive et lite hotell. At det skjedde var litt tilfeldig. Én av eierne, Zar, erfarte gjennom sitt arbeid som taxisjåfør et stort press på hotellbransjen på midten av 2000-tallet. - I ukedagene var det nesten ikke hotellrom å oppdrive i byen. Vi måtte kjøre lange turer for å finne noe for passasjerene, og jeg fant ut at det kunne vi bidra til å gjøre noe med. Vi så at det var et marked for det, forteller Zar. bank, men det var ikke lett å få noen fast jobb innen mitt område etter det, forteller Zar. Etter oppkjøp av hotellet, jobbet de mye selv i resepsjonen for å tjene mest mulig. Etter hvert ansatte de resepsjonister. En internasjonal stab I tillegg til Egil Vastvedt, som er hotellets driftleder, en resepsjonist på fulltid og to på deltid, har hotellet tre stuepiker, eller renholdsabeidere, som Zar kaller dem. De ansatte har også variert etnisk bakgrunn. Varierte bakgrunner Disse to kameratene bestemte seg for å bli partnere og starte opp i hotellbransjen. En hotellbygning i Stavanger sentrum var til salgs på det tidspunktet. De to kompisene spyttet inn egenkapital og gikk i gang med prosessen og overtok Stavangers lille hotel. Arbeidsfordelingen er fordelt mellom driftsleder styreleder og styremedlem, selv om de to samarbeider om det meste og deltar samlet i alle beslutninger. Zar er utdannet siviløkonom, og den andre jobber som ingeniør i et oljefirma i tillegg til hotellarbeidet. - Jeg søkte på mange jobber etter at jeg var ferdig utdannet som siviløkonom. Jeg jobbet i ett års vikariat i - Vi har ansatte fra Litauen, Norge, Ukraina og Pakistan. Gjestene våre er både norske og turister fra hele verden. Slik sett er vi et lite, men internasjonalt hotell, sier Zar. - Vi har hatt nytte av å være en del av Region Stavanger sitt nettverk. Vi har eksempelvis vært med og sponset Kulturbyen Turister som kommer til turistinformasjonen blir gjerne henvist til oss. I tillegg har vi hjemmesiden som er linket opp mot en del andre turistsider og vi er medlem av Booking.com. Siden vi er et såpass lite hotell har vi ingen bedriftsavtaler. Da kunne vi risikert å bli fullbooket og utilgjengelig for andre gjester. Det ønsker vi ikke. 10

11 Rosita Zindulyte og Zar Ifzaal Kjøpte i rett tid Etter oppussing og omrokkeringer på rom og resepsjon, samt bygging av nye rom, går hotellet i dag med overskudd. I dag huser hotellet tolv rom. I tillegg tilbyr hotellet langtidsleie av små leiligheter, og har et annet tilbud som er under planlegging. Alt styres fra Madlaveien. - Vi var heldige med at vi kjøpte da det var gode tider. Vi fikk en kickstart. Det gikk ned noen måneder i 2008, men tok seg raskt opp igjen. Det har nok hatt mye å si at vi er et lavprishotell. Det hjelper også på at mange gjester kommer til oss når de store hotellene er fulle. Messer og festivaler om sommeren er også positivt. Da er det full rulle. 11

12 Ingen vekst uten utenlandsk arbeidskraft Vi kan ikke opprettholde økonomisk vekst uten innvandrere. Vi har rett og slett ikke den humankapitalen som trengs. - Vi kan ikke opprettholde den økonomiske veksten i Norge uten innvandrere. Vi har rett og slett ikke den humankapitalen vi trenger. Alle er i arbeid nå. Kvinner og menn er i fulle stillinger, og vi får flere og flere med høyere utdanning. I tillegg er de som har høyt utdanningspotensial, på bachelor- og masternivå, og som også har riktig motivasjon, optimale blant norsk ungdom. Disse kildene til produktivitetsvekst har vi nå tatt ut. Skal vi nå ha økonomisk vekst i Norge må vi hente inn arbeidskraft fra utlandet. Leder ved Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger, Ragnar Tveterås, er opptatt av internasjonalisering og innovasjon på vegne av næringslivet og universitetet. For tiden arbeider senteret med et forskningsprosjekt på regioners forutsetninger for å innovere innen global økonomi. Prosjektet er gitt fra Norges forskningsråd. Trenger utenlandsk arbeidskraft Tveterås mener at Norge trenger utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde BNP. Konkurranse stimulerer Konkurranse av fri flyt av immigranter kan støte ut mange mindre motiverte nordmenn. Immigrantene er med å øke omsetning og verdiskaping i Norge, og de dekker arbeidskraft som ikke blir dekket av nordmenn. - Slik sett dekker de et akutt problem om mangel på arbeidskraft i Norge. Hva hadde vi vært uten østeuropeerne? Åpne grenser gjør det også mye enklere for personer fra Europa å jobbe i Norge. Vi har høyere BNP vekst og lavere innovasjon. Takk Gud for de svenske ungdommene! Vi trenger fremdeles flinke folk fra utlandet. I følge Tveterås er det ikke nok etniske norske som er kvalifisert til, og søker på, doktorgradsstipendiat. Senter for innovasjonsforskning har mange søkere og ansatte fra utlandet. 12

13 Ragnar Tveterås og Miguel Luzuriaga - Slik vurderer vi potensielle doktorgradstudenter: På 3 år skal de produsere et arbeid, og det koster 2,5 millioner med lønn og sosiale kostnader. Universitetet i Stavanger får i tillegg en bonus på kr. Derfor betyr det lite hvor de kommer fra, selv om det kan være vanskeligere å vurdere papirer fra fjernkulturelle søkere, både fordi det er forskjellige karaktersystem, og fordi det kan være vanskelig å forstå hva papirene faktisk viser av kompetanse. Hvor flinke er de egentlig, og hvordan skal vi avdekke dette? I slike situasjoner kan det være lettere med søkere fra Norge eller Europa. Vi må tross alt være sikre på at vi plukker de beste, sier Tveterås. Sosial integrering er største utfordringen -Men er vi egentlig så gode på integrering? Til tross for at Senter for innovasjonsforskning har et system for å introdusere arbeidsplassen for nyansatte, så synes han de kan bli bedre. Sosial integrasjon er den største utfordringen, påpeker han. - Det blir litt opp til den enkelte som får ansvaret for den nyansatte. Hos oss trenger de ikke å lære seg norsk, siden alle kollegaene snakker engelsk. Da er det lett å tenke at en ikke trenger å lære seg det. Den sosiale integrasjonen er krevende. En russisk ansatt er for eksempel kjempegod i norsk, men hun synes at det er vanskelig å få et norsk nettverk. Internasjonal arbeidskraft påvirker og til dels endrer kulturen i virksomheten, men i og med at de fleste som jobber her har jobbet eller tatt utdannelse i utlandet, så vi har en ganske internasjonal kultur. Konkurransefortrinn En av våre ansatte, kineseren Chunming Rong er tildelt årets Innovasjonspris fra Sparebank 1 SR-bank. Innovasjonsprisen er en ærespris for forskingsbasert nyskaping og kommersialisering. Han er et eksempel på topp kompetanse vi har importert, og som gir oss et nettverk i utlandet, og tilgang på forskning og kompetanse. Det utgjør et konkurransefortrinn for oss. Professor Rong har lenge vært en aktiv pådriver for å øke UiS sitt omdømme, både nasjonalt og internasjonalt. Incremental Encryption som innovasjon har bidratt til å sette Stavanger og UiS på kartet for datasikkerhet og nettskyteknologi. Dette har resultert i ekstensiv konferansedeltakelse over hele verden og en høy publikasjonsrate. Han er også grunnlegger av The Cloud Computing Association som har blitt en internasjonal møteplass for forskning på nettskyteknologi. Chunming Rong er professor ved UiS teknisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for data- og eletroteknikk. Han er også leder for IP-based Services Innovation ved UiS. 13

14 Å få tak i de aller beste Rachel Montagu brenner for å finne de beste talentene. I årevis har hun jobbet målrettet i et globalt marked med rekruttering til store bedrifter innenfor olje- og energisektoren. Britiske Montagu starter nå et eget selskap som heter Montagu Executive Search. Forretningskonseptet er å rekruttere de beste folkene til lederstillinger og styrearbeid. - Jeg ønsker å satse lokalt og bruke min internasjonale kompetanse og nettverk til å hente folk med høy kompetanse til lederstillinger og styrer innen petroleum, finans og shipping. I tillegg til å rekruttere de beste hodene til styrene vil vi og tilby kompetanse på styreutvikling. Kontoret til Montagu vil være i Stavanger, men hun kommer også til å ha kontor i London og Oslo, i tillegg til at hun vil være en del på reisefot. At hun har base her er hun fornøyd med, fordi hun da er nær familien og barna. - Målet vårt er å hente toppledere fra år og oppover, folk med mye erfaring og utdannelse, som har et godt rykte og som kan vise til en god track record. De aller beste Det handler om å bruke arbeidskraften som en ressurs i bedriftene. Montagus mål for sine kunder er å alltid få tak i de aller beste, de store talentene, helt uavhengig av kjønn, religion, rase eller bakgrunn. - Den globale verden har blitt liten. Talent finnes overalt. Jeg opplever at folk er blitt mer villige til å flytte på seg i forbindelse med arbeid. Vårt distrikt har et stort fokus på olje, men vi har ikke mange nok som er utdannet innen olje eller som har god nok erfaring, så derfor må vi se etter kompetanse utover landegrensene, hvor det er en stor talent-pool vi kan benytte oss av. Etter hvert som mer olje blir oppdaget, blir vi nødt til å hente mer og mer talent for å drive fram utviklingen i petroleumssektoren. Samtidig må vi hente tilbake norsk arbeidskraft som jobber i utlandet. - Dette er en veldig spennende ordning, fordi jeg både kan jobbe for oljekundene jeg har her, men også internasjonalt gjennom mine kontakter, slik at jeg kan plukke talenter og jobbe aktivt med dem, som i et stort nettverk. Å være på hogget Stort sett henter Montagu folk til faste stillinger på seniornivå, fra prosjektledere og oppover. Hun opplever at en av de største utfordringene er å få utenlandsk 14

15 Rachel Montagu arbeidskraft til å etablere seg ordentlig i regionen. Utfordringene er bl.a. å få jobb til partner og få plass til barna på internasjonale skoler og barnehager. - Været er og en utfordring, ler Montagu, men med god markedsføring av regionen, tilbudene her, den flotte naturen osv. kan dette løses. Montagu har selv erfart hvor lang tid det tar å lære et nytt språk, finne nye venner og komme inn i den norske kulturen, spesielt den lokale. Defor vil Montagu Executive Search også jobbe med Corporate Social Responsibility. - Vi er heldige som har så mange ulike nasjonaliteter her, og mange foreninger og tilbud som en kan benytte seg av. Det er utfordrende for dem som kommer og virkelig ønsker å etablere seg. Det vanskeligste er nok å skape seg et sosialt nettverk og få norske venner. Jeg er veldig nysgjerrig og åpen av meg, så for meg ble det ikke så vanskelig. At Montagu rask begynte på norskopplæring og aktivt oppsøkte ulike aktiviteter, hjalp henne til å bygge et nettverk. - Utfordringen er at de utenlandske kun omgås med sine egne. Vi kan bli flinkere til å koble de lokale med de tilflyttede. Jeg har bevisst vært aktiv i å skape mitt eget nettverk og forme mitt eget liv i Stavanger. Å etablere seg handler om mer enn å gjøre en god jobb. Du må være på hogget og ta initiativ. Samtidig må du være litt ydmyk og tålmodig og ha en viss forståelse for nordmenns kulturelle grenser. Mitt inntrykk er at nordmenn ikke liker når noe blir for intenst. De liker å ta seg litt tid med å bli kjent med nye mennesker. 15

16 Rom for utvikling Ved Multiblokk og Skjæveland Cementstøperi jobber rundt 70 ekte arbeidsfolk. De tåler skitt på hendene i en industri som krever presisjon og god kommunikasjon i produksjonen. En stor andel har minoritetsbakgrunn. Det har selskapene tatt konsekvensen av. - Det er veldig viktig at alle kan gjøre seg forstått og at de blir forstått i produksjonen. Mange av de ansatte har minoritetsbakgrunn, hovedsakelig fra de baltiske landene. Dermed er det veldig viktig at vi oppmuntrer våre ansatte til å lære norsk. Vi har mange maskiner og arbeidsopperasjoner der noen styreprosesser kan være forholdsvis kompliserte, og alle må kunne kommunisere hva som skjer, sier eier Egil Lillebø. Han opplever en enorm vilje blant de ansatte med minoritetsbakgrunn til å forstå og å gjøre seg forstått. For å lykkes bør de ha et minimum av språkkunnskaper, i alle fall i engelsk. For å bli fast ansatt kreves en vilje og evne til å lære norsk. - De er veldig allsidige og har høy arbeidsmoral. De er stabile og flinke, og de står på og vil bidra, og er derfor en stor ressurs for oss. Den største bremseklossen er språk, både norsk og engelsk. Har flere av de etnisk norske også problemer med engelsk, kan kommunikasjonen fort bli problematisk. Heldigvis har vi noen som er sterke i engelsk og dermed fungerer de som et tolkende mellomledd. Likevel, vi har et fokus på at de ansatte med minoritetsbakgrunn må lære norsk så fort som mulig. En gulrot for å lære Andre viktige egenskaper er at de viser vilje og engasjement i utførelsen av jobben, at de viser interesse for å lære noe nytt, og ikke minst at de kan kommunisere. Én måte å gå fram på er at de etnisk norske ansatte prøver å snakke mest mulig norsk når de forklarer arbeidsoppgaver. Etter hvert som de ansatte blir bedre kjent ser Lillebø at det blir det lettere for dem som lærer å si i fra om de ikke forstår. - Vi gjør også en intern vurdering etter hvert. Når de kommer opp på et godt faglig kommunikasjonsnivå og har lært tilstrekkelig norsk til at de forstår ord og uttrykk som er viktige i produksjonen, går de opp i lønn. Det er motiverende for dem i forhold til å lære språket. Rom for å bidra Når man får gode og konstruktive tilbakemeldinger og innspill fra de som arbeider i felten står man ovenfor verdiskaping, utvikling og innovasjon. De ansattes muligheter til å bidra er svært viktig, ifølge Lillebø. 16

17 Egil Lillebø, Kalle Tagamets og Raimondas Gircys - Vi er ikke spesielt opptatt av hierarki. Hos oss skal det være rom for de ansatte til å komme med ideer og forslag i tilknytning til det de er best på, som jo nettopp er produksjonen. Ansatte rekrutterer For rundt fem år siden var det spesielt vanskelig å få tak i gode folk, ifølge Lillebø. arbeidsfolk. Men det finnes også de som er teknisk utdannet og som jobber i produksjonen, eksempelvis som maskinoperatører. Økt trivsel For å øke trivselen for de ansatte tilrettelegges det også for at arbeidernes ektefeller og barn kan komme og at de har en plass å bo. - Vi ansatte en mann fra Litauen som hadde ord på seg for å være god til å jobbe. Han bidro med sitt nettverk, blant annet fra hjemlandet, og hjalp oss etter hvert med å rekruttere flere ansatte. Flere andre ansatte har hjulpet til med å finne arbeidskraft de går god for. De aller fleste har ingen utdannelse eller fagbrev, men er flinke - Vi er positive til at de kommer med familien. Det er ikke tvil om at når en legger ressurser ned i opplæring og de er flinke til å jobbe, så er det viktig for oss å beholde dem. Vi hjelper dem blant annet med et sted å bo og tilbyr konkurransedyktige betingelser i forhold til lønn og andre ytelser avslutter Lillebø. 17

18 Med en grønn profil i bybildet De satser på en grønn profil og bærekraftig utvikling, og har i tillegg skapt mange nye arbeidsplasser. I Miljøtaxi Stavanger har flertallet av sjåførene en utenlandsk bakgrunn. - Når man skal starte for seg selv er troen på seg selv av stor betydning. Da vi planla og startet opp konseptet, hadde vi tro på at dette skulle la seg gjennomføre. Vi forstod at mye ved konseptet ville fungere automatisk, sier daglig leder Imran Malik. Synlige grønne biler MiljøTaxi Stavanger AS er nemlig den første sentralen i Norge med en grønn profil. Selskapet ble stiftet i 2008, og i år har sentralen 36 grønne drosjer som raskt blir gjenkjent i bybildet. Målet er en mangedobling av antall løyver de neste fem årene. Kravet til løyvehaverne er at de benytter Hybridbiler, biler som kjører på Biodrivstoff, Biogass eller Naturgass. Målet er å redusere utslipp av CO2, partikler og nitrogenforbindelser, og med det sette en standard som kan følges av sentraler i hele landet. Når det blir vanlig med gassdrevne biler, er Miljøtaxi allerede etablert som den mest miljøbevisste sentralen i distriktet. Det er en klar fordel. - Vi trenger ikke å ha så store budsjetter på reklame og markedsføring, for de grønne taxiene er reklame i seg selv. Vi er veldig synlige overalt. Kjører du på motorveien får du raskt øye på de grønne bilene. Vi er den eneste taxisentralen her til lands som har ensfargede biler. Det gir oss en ganske tydelig profil. En taxi skal se ut som en taxi. Den skal være lett gjenkjennelig, understreker Malik Potensial foran etnisitet Malik opplever at den norske skepsisen til å ta inn utenlandsk arbeidskraft har endret seg positivt. Han ønsker å gi etniske minoriteter en sjanse til å få en start i arbeidslivet. - Det er dumt å tenke at vi kun vil ansette etnisk norske, for vil du nå mål og bygge opp bedriften din, så kan du ikke tenke på etnisitet. Du må vurdere om personen har potensiale til å gjøre jobben han eller hun blir satt til å gjøre, sier Imran Malik, som er født og oppvokst i Norge, men har pakistanske foreldre. Han er én av to eiere av Miljøtaxi. Han mener at det største problemet er kommunikasjon, ikke evner. 18

19 Imran Malik - Det første innvandrere som ønsker å jobbe må gjøre er å lære seg språket. Mange tenker at de må få seg en jobb med en gang. Det fører til at de ikke deltar i undervisning for å lære norsk, og dermed kan de få problemer. Det er språket som gjør at de havner langt bak. Skal du kjøre taxi bør du beherske norsk tilstrekkelig, påpeker han. Fokus på service Utenlandske sjåfører er i et klart flertall i Miljøtaxi. Selskapet har tilknyttet seg både pakistanske, indiske, tsjetsjenske, polske, bosniske, tsjekkiske, russiske og latviske sjåfører. For tiden jobber kun én etnisk nordmann som sjåfør hos Miljøtaxi. - Alle sjåfører som begynner hos oss går igjennom et servicekurs. Eksempelvis skal de ha et fokus på sikkerhet, smile fra øre til øre selv om kunden kjefter, være behjelpelige med bagasje og åpne dører. De skal ikke snakke i mobiltelefon og begge hendene skal være på rattet. Det blir stadig vanskeligere å ta kjentmannsprøven. I tillegg er det kommet inn et politisk forslag om at alle som skal bli taxisjåfører må ta en norskprøve med høye krav, også kalt Bergenstesten. - Jeg mener at alle bør ta Bergenstesten slik at språket ligger på et visst nivå. I tillegg blir kvaliteten på service dårligere og dårligere hvis sjåførene ikke får tilstrekkelig med opplæring. Selv om en sjåfør består kjøreprøven og kjentmannsprøven, betyr det ikke at han eller hun automatisk er en god serviceyter. I slike tilfeller kurser vi dem ekstra i hvordan det skal være hos Miljøtaxi. Det er viktig at vi har flere sjåfører som kan gå foran som et godt eksempel for de andre, slik at god service kommer i fokus. 19

20 Å gi noe tilbake - Sår du et frø så får du appelsiner. Det lever jeg etter. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å bygge opp et godt liv her sammen med familien. Derfor ønsker jeg å gi noe tilbake. Jeg kan ikke si takk til alle, men jeg kan vise min takknemlighet gjennom å stå på i forhold til bedriften min, ved å skape arbeidsplasser og tilby god service. Hun er takknemlig for å ha fått skape seg et nytt liv i Norge. Derfor ønsker hun å gi noe tilbake samfunnet. Arbeidsplasser og effektiv service er Hung Vos bidrag. Vo er eier og daglig leder i den internasjonale matbutikken Norvina på Nytorget i Stavanger. Hun kom til Norge som båtflyktning i oktober 1982, og med seg i båten hadde hun to kofferter og to små barn. Vo, barna og de andre flyktningene ble omsider plukket opp av et norsk skip i det kalde høsthavet. Mottakelsen på flyktningmottaket husker hun som varm. For henne betydde dette alt, for buddhismen har lært henne at gir du noe så får du noe igjen, og omvendt. Fra undervisning til butikk Hun jobbet først som morsmålslærer og laget i ny og ne litt vietnamesisk mat til kollegaer og naboer. Det ble lagt merke til. Jeg ble oppmuntret til å produsere vårrullene mine og selge dem i det norske markedet. Så jeg tok sjansen og begynte på etablererskolen. Der fikk jeg god hjelp av mine mentorer til å etablere min egen bedrift. En liten hjørnebutikk var starten. Der produserte hun vårruller og solgte litt asiatisk tørrmat. Et par år senere flyttet hun over i større lokaler. Nå omsetter hun for mer enn ti millioner i året. - Jeg tok det steg for steg, med vårruller, tørkede varer og litt import fra Asia og Holland. Et internasjonalt arbeidsmiljø Da de gamle lokalene til Vinmonopolet stod ledig fattet Vo interesse. Fordi hun var en god bankkunde og kunne vise til en solid og stabil bedrift over flere år, fikk hun lån i banken til å kjøpe lokalene høsten Min kontaktperson hadde tro på meg og ville stå bak meg og støtte meg. Da gikk drømmen virkelig i oppfyllelse. Uten den støtten hadde jeg ikke fått dette til, påpeker hun. I dag har Norvina åtte ansatte med ulik bakgrunn og etnisk opprinnelse. 20

21 Hung Vo - Vi har et ganske internasjonalt arbeidsmiljø, med ansatte fra Thailand, Vietnam, Kina, Kurdistan og Norge. Det er veldig kjekt. Vi passer godt sammen og samarbeider godt. I tillegg har vi en stor kundekrets av like mange etnisk nordmenn som innvandrere. Jeg er opptatt av å ha et tilbud for alle som bor her. Dagens konsept er import av varer, matproduksjon over disk, samt catering. - Jeg har fokusert på å utvikle bedriften innen disse tre områdene, men noe mer innen matproduksjon, da jeg ser at det bidrar til flere kunder. Dessuten liker jeg veldig godt å lage mat, ja jeg koser meg veldig da. Jojoen Det er en effektiv dame vi har å gjøre med. En dame som synes at døgnet har for få timer. - Jeg er som en jojo som spinner rundt i butikken og som aller helst vil ordne alt på stedet. Mangler vi noe bestiller jeg med en gang. Det skjer ofte at jeg legger brødskiven fra meg et eller annet sted, eller at nudlene blir kalde, fordi jeg plutselig må fikse noe. Samtidig er jeg veldig tålmodig av meg og tåler en del, avslutter hun latterfullt. Så fyker hun av gårde for å åpne butikken for dagen. Og for å være der det skjer. Når det skjer. 21

22 Mangfold skaper kulturelle ufordringer Bergen Group Rosenberg har mange utenlandske ansatte med høy utdanning, og de opplever utfordringer med integrering både på arbeidsplassen og sosialt. 25 nasjonaliteter Bergen Group Rosenberg har 559 fast ansatte. 75 av disse er spredt over 25 nasjonaliteter. En stor andel av disse er kvinner, ca rundt en tredjedel. Den utenlandske arbeidskraften består i all hovedsak av ingeniører og ansatte innen teknisk administrasjon. - Blant innleide konsulenter har vi nok nærmere femti prosent med utenlandsk bakgrunn, spesielt briter og indere. Indere utgjør en stor andel av ingeniørene, både blant fast ansatte og innleide, sier Catherine Hallberg, som jobber som HR-rådgiver hos Rosenberg. Utfordrende -Vi opplever at det er noen litt uklare kulturelle utfordringer knyttet til den utenlandske arbeidskraften, sier senior HR-rådgiver Lise Buer Mikalsen. Det handler om å finne sin plass i det norske samfunnet, men også om at etnisk norske kollegaer og tilretteleggere forstår hva som skjer når noen grupper ikke vil, eller kan delta i sosiale aktiviteter, eller for eksempel i lunsjen. Er det vrangvilje, eller er det feil i kommunikasjonen? Hvorfor den atferden? spør nok mange seg. Buer Mikalsen mener at ingen kan tvinges til å delta, men at vi som arbeidsgiver må bli enda bedre på kommunikasjon som verktøy for god integrering. - Det er vanskelig å vite hvilke kulturelle sider som har innflytelse. Det kan være både små og store aspekter med hverandres væremåter vi ikke forstår, og som må endres eller forstås for å lette integrering og deltakelse. Her er arbeidsspråket i all hovedsak norsk, og slik kommer det nok til å forsette å være. Spesielt operatører må kunne norsk. I alle fall må de med en utenlandsk bakgrunn ha begynt på en norskopplæring som gjør at de kan kommunisere med sine kollegaer på en tilfredsstillende måte. - Slett ikke alle i vår godt voksne operatørstab behersker engelsk tilfredsstillende nok. Vi erkjenner at dette 22

23 Lucia Atencio og Lise Buer Mikalsen miljøet aldri vil bli et engelskspråklig miljø. Vi kan til en viss grad akseptere at ingeniører som begynner hos oss snakker engelsk, men vårt krav er at de skal gå på norskkurs, sier Lise Buer Mikalsen. Språk er nøkkelen Det handler ikke bare om å kunne norsk som et arbeidsspråk, men det handler om å leve i det norske samfunnet og bli godt integrert, enten det er overfor naboene sine, eller at de skal følge opp barna på skolen. - Vi ønsker at de skal trives godt, slik at de blir her over tid, og da er nøkkelen til at de blir her at de lærer seg norsk, sier Catherine Hallberg. - Gir vi en utenlandsk arbeidssøker et ansettelsestilbud, er det jo fordi vi i prosessen har avklart med personen at han eller hun er innforstått med den ekstra belastningen det vil være å lære seg norsk over en 2 års periode. Ikke minst ønsker vi at de flytter hit med familien og bosetter seg her, legger Buer Mikalsen til. Ikke nok ingeniører Buer Mikalsen og Hallberg trekker fram at noe av årsaken til at de ikke får tak i nok folk i regionen, er fordi det ikke utdannes nok norske ingeniører innen Rosenberg s fagfelt. - Derfor henter vi inn utenlandsk arbeidskraft. Veldig mange norske velger fagfelt som for eksempel boreteknologi eller prosessfag, noe som gjør at de havner offshore. Vår bedrift er ikke offshore, vi er her for å utvikle og designe prosjektene før de ender opp som en plattform, båter og lignende. Vi trenger f.eks. spesialist røringeniører, elektro-instrument- og telecom- ingeniører i Stavanger. Det er disse vi i størst grad henter fra utlandet. Og de bidrar til en vekst og utvikling i Rosenberg, smiler Buer Mikalsen. 23

24 Fokus på flerkulturell kommunikasjon Det var et kurs i å være en cross cultural connector som fikk Anne Trine Benjaminsen i Aker Solutions engasjert i å følge opp utenlandsk arbeidskraft. - Kurset inspirerte meg. Jeg tok fatt i det og spurte om jeg kunne få gå i gang med noen ideer. I tillegg leste jeg meg opp på faglitteratur og intervjuet en del av de utenlandske ansatte for å få innblikk i deres situasjon. Benjaminsen arbeider hovedsakelig med kommunikasjon, markedsføring og webløsninger i Aker Solutions. I tillegg driver hun med kursing og opplæring, samt fasilitering av indere som kommer for å arbeide i selskapet. Å være en cross cultural connector er ikke en posisjon eller en tittel, men det er en rolle du har. Benjaminsen er positiv til at hun har kunnet utvikle denne rollen. - I Aker Solutions er det slik at hvis du brenner for noe og har gode ideer, så får du gjerne jobbe videre med det. Eget forum Når det kommer nyansatte holdes det et introduksjonsprogram, der Benjaminsen blant annet informerer om informasjonskanaler og velferdstilbudet i bedriften, samt om ulike fritidsaktiviteter. Det kan være greit for de utenlandske å ha et eget forum der de kan ta opp spørsmål, i følge Benjaminsen. - De har ofte helt andre spørsmål enn de norske, og vi får en litt annen dialog. Skal vi for eksempel ha seks indere i tre måneder, så forsøker vi så godt vi kan å gjøre hverdagen enkel fra dag en. Det kan være noe så enkelt som å ta en tur på bussen sammen med dem, eller hjelpe dem med å finne seg til rette i nærmiljøet. Bevisstgjøring Innimellom holder vi seminarer eller kurs for ansatte om flerkulturell kommunikasjon. Da ligger fokuset på bevisstgjøring, diskusjon og oppgaveløsning. - Temaet flerkulturell kommunikasjon er ikke en sannhet som er bygget i stein. Det handler mer om erfaringer 24

25 Nilesh Bendale, Anne Trine Benjaminsen og Komal Dave Shah og refleksjoner, om det å kunne se med annet enn dine egne briller. Vi tar for eksempel opp kleskoder, skikk og bruk. Kanskje tenker vi ikke nok over det, men det er ikke bare de utenlandske som kommer til oss som skal lære vår kultur. Vi må også forstå hvordan vi virker på de som kommer, ja vi må se verden med andre briller. Etnisk norske må også bevisstgjøres. Det kan vi absolutt bli flinkere til, sier hun og legger til at seminarene engasjerer de ansatte veldig. Benjaminsen holder også et tre timers kurs i indisk historie, samfunnskunnskap og kultur. - Utfordringen er å holde på dem gjennom hele opplæringsfasen. Meningen er at de skal tilbake og arbeide på våre prosjekter i India. Samtidig har vi mange konsulenter med minoritetsbakgrunn, og flere blir fast ansatt her. Majoriteten er høyt utdannede ingeniører, men vi har også noen som jobber med finans. Verden er slik i endring at vi må tvinge oss inn i flerkulturelle team på en arbeidsplass. Fordelen er at flere hoder gjør at man kan angripe ideer og problemer på en helt annen måte når teamet består av folk fra ulike kulturer. - Selv reiser jeg ofte til India og har mange indiske venner. Kursene, som er kvalitetssikret av indere, er veldig populære. Det faglige krydres innimellom med indisk stemning, som musikk, indiske godterier og små filmsnutter, for å levendegjøre det litt. Majoritet av indere Aker Solutions har spesielt mange indere i arbeid. Selskapet har kontorer i India, og mange kommer til Norge på opplæring over tid. - Teoretisk sett er det et gode, men vi har med mennesker å gjøre, så det kan være utfordrende å forholde seg til ulike bakgrunner, forskjellige former for samhandling og ulike verdier. Det handler ikke bare om å være utlending, men det handler også om å være innflytter, avslutter Benjaminsen. 25

26 Denne brosjyren er støttet av: Våre hovedsponsorer:

27

28 Sølvberggaten 22, 4006 Stavanger. Telefon: , E-post:

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Oppdraget: Hva er det som får innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere til å bli boende i

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Society and workplace diversity group

Society and workplace diversity group Rekruttering i flerkulturelle samfunn Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012 Society and workplace diversity group http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Barnehagen som integreringsarena før nå framover. Beret Bråten, forsker Fafo Barnehagekonferansen, KS, 5.april 2016

Barnehagen som integreringsarena før nå framover. Beret Bråten, forsker Fafo Barnehagekonferansen, KS, 5.april 2016 Barnehagen som integreringsarena før nå framover Beret Bråten, forsker Fafo Barnehagekonferansen, KS, 5.april 2016 Disposisjon for innlegget - Tilbakeblikk, integrering og barnehage - Rekruttering Fokus:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer