En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En evig FEST? Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte?"

Transkript

1 En evig? ehelse 2013 Tor-Arne Eeg Vilnes Seksjon for forskrivningsstøtte, Legemiddelverket Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte? pretensiøst navn på et grunndataregister? Ikke veldig synlig og festlig for dere i det daglige Liten, og vesentlig, byggekloss for å få informasjonen til å flyte bedre mellom de ulike aktørene i helsevesenet Grunnlag for manges daglige tilfang og kommunikasjon av legemiddelinformasjon 1

2 Veien hit ereseptprogrammet trengte i 2006 å etablere et grunndataregister for legemiddelinformasjon som e-reseptkommunikasjonen kunne baseres på Legemiddelverket vurderte om vi kunne ha en rolle i dette Veien hit Legemiddelverket var da preget av: Haugevis av interne systemer som ikke hang sammen, med delvis overlappende informasjon i ulike strukturer og fritekst Ingen erfaring som dataforvalter og -tilbyder Ikt-kompetanse knyttet til daglig drift av servere Ikke veldig moden innenfor prosjektarbeid Så vi sa ja, fordi vi ønsket å være den foretrukne kilden til legemiddelinformasjon i Norge 2

3 Veien hit Har nå bygd opp en ny -kjede etter behov fra e-resept, basert på eksisterende standarder, og etablert nye i samarbeid med daværende KITH, nå Helsedirektoratet alt du kan få på resept Legemidler Medisinsk utstyr Næringsmidler til medisinsk bruk 3

4 samme svar uansett hvor du spør samme svar uansett hvor du spør - allmenn - sykehus Pasient 4

5 samme svar uansett hvor du spør - allmenn Journalsystem Farmapro - sykehus Kurvesystem/ journalsystem Ardis Pasient interaksjoner.no Felleskatalogen, apper Min helse helsenorge.no Hvem bruker i dag? Direkte på legens skjerm Allmennleger: omtrent alle Sykehus Ahus planlegger å ta i bruk i DIPS både for intern og ekstern forskrivning ved utgangen av mai. DIPS planlegger at alle kunder kommer over på i reseptmodulen i år. I Siemens DocuLive EPR sin Reseptmodul i Helse Midt- Norge og på OUS I Siemens DocuLive EPR sin medisineringsmodul for intern forordning Helse Midt-Norge. Benyttes også i DELTA på sykehusapoteket. 5

6 Hvem bruker i dag? Sykehjem, dekker over 200 kommuner, oppgjør for blå resept Felleskatalogen, interaksjoner.no, apper -KJEDEN forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte KILDER KVALITETSSIKRING OG DISTRIBUSJON BRUKERE Farmalogg Avtaler Saksbehandler, metadata Legemiddelprodusent Athene Internt fagsystem med legemiddelinformasjon Apollon Intern database, system for kvalitetssikring og distribusjon av informasjon Ekstern database med informasjon om alt du kan få på resept BRUKERE Allmennleger Sykehus Pasienter 6

7 -verdi Strukturert informasjon, i henhold til brukerbehov, som legger til rette for god funksjonalitet i ulike brukersystemer Oppdatert og kvalitetssikret informasjon, fra én autoritativ kilde er struktur 7

8 Struktur gir gode tjenester Innhold i Legemiddelfakta i 4 relaterte nivå Virkestofforskrivning LegemiddelMerkevare (styrke) Legemiddelpakning ID for minste enhet i pakning (legemiddeldose-id) Strekkode Interaksjoner Varsel Bivirkninger Legemiddelmangel Endret refusjonsstatus Tekstforslag til apoteketikett Doseringstekst Forholdsregel ved inntak Pris og refusjon Generisk bytte Konserveringsinformasjon Administrering Administrasjonsvei Deling/knusing av tablett Åpning/knusing av kapsel og innhold Injeksjons- infusjonsinformasjon: Brukes som blandingsvæske Legemidlet kan blandes med Link til preparatomtaleavsnitt Kommer: Multidose (kosttilskudd) 8

9 Utfordringer, strukturert informasjon Brukerne har ønske om mer sofistikert beslutningsstøtte, knyttet til bruksområder/diagnose og dosering knyttet til pasientens egenskaper Kildeinformasjonen er i ustrukturert format i preparatomtalen, Word med fritekst Legemiddelverket har tidligere hatt ambisjoner om å foredle til strukturert informasjon -KJEDEN forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte KILDER KVALITETSSIKRING OG DISTRIBUSJON BRUKERE Farmalogg Avtaler Saksbehandler, metadata Legemiddelprodusent Athene Internt fagsystem med legemiddelinformasjon Apollon Intern database, system for kvalitetssikring og distribusjon av informasjon Ekstern database med informasjon om alt du kan få på resept BRUKERE Allmennleger Sykehus Pasienter 9

10 Utfordringer, strukturert informasjon Kartlegge egnede kilder, nasjonalt (Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, Legemiddelhåndboken, Felleskatalogen) og internasjonalt (Sfinx, G-Standaard) Finnes det nye måter å kunne angripe ustrukturerte tekster? Kanskje lære noe i dag? Forberede mottak av strukturert informasjon fra industrien Utfordringer, arkitektur Nye brukergrupper, som sykehus, bruker informasjonen på ny måte, og har andre behov enn fastleger, har ikke vært med i utviklingen av tidligere Meldingen begynner å bli stor og uoversiktlig for nye brukere Utfordrer dagens «One size fits all» Prosjekt for å se på arkitektur, dele opp i flere meldinger/filtre, -meny for ulike brukergrupper? 10

11 Utfordringer, sårbar kjede Ting tyder på at -kjeden ikke er like robust alle steder Det er en forutsetning at alle oppdaterer etter planlagt frekvens Har ført til at endringer og rettelser ikke blir distribuert, legemidler kommer ikke på markedet samme svar uansett hvor du spør X - allmenn Journalsystem Farmapro - sykehus Kurvesystem/ journalsystem Ardis Pasient interaksjoner.no Felleskatalogen, apper Min helse helsenorge.no 11

12 Utfordringer, sårbar kjede Samarbeid med Helsedirektoratet om oppfølging mot EPJ-systemer Samarbeid med foreningen om å se på varsel i apotek Samarbeid med Helsedirektoratet om varsler til publikum gjennom helsenorge.no samme svar uansett hvor du spør - allmenn Journalsystem Farmapro - sykehus Kurvesystem/ journalsystem Ardis Pasient interaksjoner.no Felleskatalogen, apper Min helse helsenorge.no 12

13 samme svar uansett hvor du spør - allmenn Journalsystem Farmapro - sykehus Kurvesystem/ journalsystem Ardis Pasient interaksjoner.no Felleskatalogen, apper Min helse helsenorge.no samme svar uansett hvor du spør - allmenn Journalsystem Farmapro - sykehus Kurvesystem/ journalsystem Ardis Pasient interaksjoner.no Felleskatalogen, apper Min helse helsenorge.no 13

14 En evig for alle har vært i produksjon siden 2008, og har en sentral posisjon som grunnkilde i dag Vi lever av tillit, og for å bevare posisjonen er det aller viktigste kvalitet på innhold og kjede Bistå nye brukere Relevant innhold, brukerorientert utvikling Vi ønsker at alle system til alle brukergrupper skal bruke som kilde En evig for alle Lager du systemer til helsevesenet, ta kontakt Lager du systemer til publikum eller pasienter, ta kontakt Er du en aktør som ser etter den mest effektive kanalen å nå helsepersonell og publikum med informasjon knyttet til legemidler, ta kontakt 14

15 Informasjon og kontakt 15