HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG?"

Transkript

1 HAR DU GJORT DET DU KAN FOR Å FORHINDRE AT DETTE RAMMER DEG? Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009

2 Over halvparten av alle branner som innrapporteres fra forsikringsselskapene i Norge har opphav i elektriske brannkilder. r. Ca. 15 % av alle branner starter i sikringsskap/el el-tavler 84 personer omkom i branner i Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 Årlig brenner det opp verdier for over 3,5 milliarder kroner

3 EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut EFP Detektor Slik fungerer EFP Systemet: Spesialutviklede detektorer plasseres i sikringsskap, dataskap, ventilasjonsanlegg og/eller andre risikoområder i det elektriske anlegget.* Detektorene vil avdekke gasser og røyk som frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår varmgang/branntilløp. Når en detektor avdekker branntilløp, vil den sende et signal til sentralenheten som i sin tur vil koble ut strømmen på deler av - eller hele anlegget. Systemet kan skreddersys etter kundens ønske og behov og på denne måten sørge for minimal driftsstans ved branntilløp. * med Global Med hvite/brunevarer, andre Sourcing risikoområder & Logistics kjøkken, menes AS vaskerom, (GSL) for eksempel 2009 ladestasjoner, kjølemaskiner, etc.) tekniske rom, rom EFP Sentral 3

4 Eksempler på installasjon i et boligskap og et næringskap Boligskap Næringskap (med prioritering av kurser og tidsforsinket utslagning av sensitivt utstyr) EFP DETEKTOR TEKNISK / FORBRUKSKURSER PRIORITERTE KURSER (EDB) ANDRE PRIORITERTE KURSER EFP SENTRAL BRYTERENHET (EFFEKTBRYTER, OV, ETC.) Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 STYRESTRØM SIKRING TIMER COM CABEL TIL EKSTERN 4 ALARMSENTRAL / NUMMERSENDER

5 Nærmere beskrivelse av komponentene i EFP systemet 1a EFP detektorer: Spesialutviklede, finkalibrerte og miljøvennlige ionedetektorer plasseres i sikringsskap, dataskap, ventilasjonsanlegg og/eller andre risikoområder i det elektriske anlegget.* Detektorene vil avdekke klorgass/røyk som frigis fra utstyr og kabler dersom det oppstår varmgang/branntilløp som følge av lysbuer, overbelastning, etc. Når en detektor avdekker branntilløp, vil detektoren sende et signal til sentralenheten. 1b Andre typer detektorer/sensorer: Det er mulig å benytte annen deteksjonsteknologi i situasjoner der det er mer hensiktsmessig. Eksempler på andre typer detektorer/sensorer som kan benyttes er varmedetekterende kabel, optiske/termiske røykvarslere, nivåsensorer, temperatursensorer, etc. 2. EFP sentral: EFP Sentralen er hjernen i EFP Systemet. Sentralen forsyner detektorene med strøm og mottar signaler fra detektorene ved branntilløp. Når sentralen mottar alarmsignal fra en av detektorene vil den gå i alarm og aktivere bryterenheten i systemet, samtidig sendes det ut et potensialfritt alarmsignal (se punkt 4, nedenfor). 3. Bryterenhet: Bryterenheten er en shunttrip (arbeidsstrømsutkobler) koblet mot hovedsikring (OV), kurssikring, effektbryter, motorvern eller jordfeilbryter. Når shunttrip aktiveres av sentralenhet vil den trigge aktuelt vern som bryter strømmen til anlegget og stanser strømtilførselen og branntilløpet. Det er mulig å ha tidsforsinkelse på bryterenheten slik at man ved alarm kan gjøre en kontrollert nedkjøring av sensitivt utstyr. Det er også mulig å selektere kurser slik at enkelte kurser brytes momentant, enkelte har tidsforsinkelse og enkelte ikke brytes. 4. Potensialfri alarmutgang tilkoblet eksterne varslingssystemer: Sentralenhetens potensialfrie alarmutgang sender et signal til eventuelle eksterne varslingssystemer når sentralenheten går i alarm. Det er mulig å koble til ulike varslingssystemer, som for eksempel brann-/innbruddsalarmsystem eller nummersender 5. Styrestrømssikring: Foran sentralenheten tilkobles en styrestrømssikring for å sikre sentralen mot høye kortslutningsstrømmer ved Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 feil. Styrestrømssikringen fungerer også som bryter til EFP Systemet slik at man kan koble ut systemet i forbindelse med vedlikehold og lignende. * Med andre risikoområder menes for eksempel kjølemaskiner, tekniske rom, rom med hvite/brunevarer, kjøkken, vaskerom, ladestasjoner, etc. 5

6 EFP Systemet har gjennomgått en rekke tester av ulike aktører NEMKO har foretatt sikkerhetstest og EMC test av systemet som helhet, og godkjent produktet (N-merke og CB-merke) TESO har foretatt omfattende tester for å definere optimal sensitivitet for detektorene Det militære EMC laboratoriet i Praha har gjennomført tester for toleranse for elektromagnetisk støy (EMC) ICAS AS har enhetstestet alle komponenter og testet systemet som helhet i sitt laboratorium i Praha IF Sikkerhetssenter har installert systemet og benytter det daglig i testing og kurssammenheng Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 Pilotinstallasjoner hos bl.a. Storefjell Høyfjellshotell, Pers Hotell, Gjensidiges kontorbygg på Gol, flere eneboliger og leiligheter 6

7 Systemet kan monteres i de fleste elektriske anlegg, bortsett fra tungindustri og offshoreinstallasjoner - Eksempler på anlegg der EFP Systemet kan installeres - Offentlig Sykehjem Skoler Barnehager Omsorgsboliger Kirker Verneverdige bygg Næringsliv Hoteller Kontorbygg og andre næringsbygg Lagerbygninger Driftsbygninger til landbruk Gartneri Industribygg Privat Eneboliger Rekkehus Boligblokker Hytter Museer Global Kommunale Sourcing & Logistics kontorbygg AS (GSL) 2009 Forsvarets bygningsmasse Datarom/andre bygninger som er spesielt avhengig av kont. drift 7

8 Unike fordeler med EFP Systemet Man unngår skader på anlegget, materielle skader og eventuelle personskader som følge av brann Man unngår skader som følge av luftforurensning og / eller slukkemidler Kort driftsstans på anlegget man kan utbedre feil uten at det er behov for å skifte ut hele sikringsskapet/tavlen/anlegget Man unngår problematikken med farlige gasser fra brann i sikringsskap som er plassert i rømningsveier Ved installasjon i nye anlegg vil systemet forhindre brann som følge av feilmontasje/ menneskelig svikt Global Sourcing & Logistics AS (GSL) 2009 Detektorene som benyttes i systemet er spesialutviklede miljøvennlige ionedetektorer 8

9 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen EFP systemet er et banebrytende og spennende produkt innen el-sikkerhet. Vi har installert systemet på vårt nasjonale sikkerhetssenter i Hobøl der det daglig benyttes i kurs og demonstrasjoner. Det er gjort en rekke tester ved overbelastning og lysbuer, og vi er imponert over hvor effektivt systemet reagerer og bryter branntilløpet. Det unike med EFP Systemet i forhold andre brannvarslingssystemer er at det er et aktivt system som stopper branntilløpet før brann bryter ut. Jeg er derfor overbevist om at systemet vil bidra til å forhindre brann og vi anbefaler systemet både til næring og privat bruk. Sitat fra Ronny Tande, Fagsjef på If Sikkerhetssenter Global Sourcing & Logistics AS (GSL)

10 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen Ideen er like enkel som genial. Systemet er bygd over kjente komponenter satt sammen på en ny måte. Det virker svært tillitsvekkende, og jeg er overbevist om at det vil bidra til å forhindre brann og branntilløp. Jeg vil nesten si at det er et Columbi-egg. Løsningen virker svært tillitvekkende og vil uten tvil bidra til å begrense branntilløp i elektriske anlegg, som er årsaken til mange boligbranner i løpet av et år. Sitater fra Dagfinn Kalheim, Adm. Dir. i Brannvernforeningen Global Sourcing & Logistics AS (GSL)

11 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen Når det først oppstår varmeutvikling og mulighet for brann i tilknytning til et sikringsskap eller inntak, finnes det ikke noe bedre slokkemiddel enn at strømmen brytes. På den måten hindres brannen i å utvikle seg. Vi har sett utallige eksempler på hus som har brent ned til grunnen på grunn av elektriske feil. I mange av disse tilfellene er det ingen tvil om at brannen kunne vært unngått dersom et system av denne typen hadde vært på plass. Sitat fra Kjell Østby, Driftsdirektør r i G4S Global Sourcing & Logistics AS (GSL)

12 Utvalgte sitater fra aktører i brann- og sikkerhetsbransjen Vi er imponert over den kreativitet som er utvist og er overbevist om at løsningen vil bidra til å redusere antall branner med utgangspunkt i sikringsskap/tavle. EL- PROFFEN har inngått samarbeid om salg og installasjon av løsningen da vi ser at dette vil være et viktig bidrag for å forbedre elsikkerheten i Norge. Sitat fra Per Anders Olsen, Adm. Dir. i El-Proffen Global Sourcing & Logistics AS (GSL)

13 Artikler fra media - Artikkel fra Elmagasinet nr. 7/

14 Artikler fra media - Artikkel fra Security World Hotel 19. juni

15 Artikler fra media - Artikkel fra Ingeniørnytt 16. mai

16 Artikler fra media - Artikkel fra Brann og Sikkerhet 6/

17 Artikler fra media - Sarpsborg Arbeiderblad

18 Artikler fra media - Teknisk Ukeblad 36/07 18

19 Brann i el-tavler er et utbredt problem 19

20 Brann i el-tavler er et utbredt problem 20

21 Brann i el-tavler er et utbredt problem 21

22 Brann i el-tavler er et utbredt problem 22