FAQ Vanlig stilte spørsmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAQ Vanlig stilte spørsmål"

Transkript

1 FAQ Vanlig stilte spørsmål Hei, jeg har kombinert elektrisk stekeovn med gass kokebluss. Kan Innohome komfyrvakten benyttes til dette? Ja, Innohome komfyrvakter kan benyttes på alle typer platetopper som gass, jernplate, keramikk og induksjon. I kombinasjon med gass må det derimot settes på en ekstra del (magnetventil) på gasstilførselen til blussene. Denne ventilen tilkobles komfyrvakten. Ventilen selges separat. Ser dere har ett el. nr , komfyrvakt komplett fast installasjon. Hva består dette settet av? Det består av en teknisk stikkontakt (25A) som først installeres på vanlig måte. Komfyrens støpsel plugges som ellers inn i denne. Dessuten inneholder settet en komfyrvakt som plugges inn i motsatt side av stikkontakten. Både stikkontakt og vakt er nemlig utstyrt med en spesiell hann/hun pluggløsning. Til sist følger en alarmenhet som plasseres under ventilatorhetten for overvåking av din komfyr. Hva er fordelen med deres komfyrvakt kontra andre? Det er så mange fordeler at det er ikke mulig å behandle alle her. Den største fordelen er nok at vårt system er intelligent og overvåker din bruk av komfyren. Den kobler ikke ut på statiske verdier som for eksempel gitte temperaturer, men lærer seg din individuelle måte å bruke komfyren på. Komfyrvakten vil koble ut uten alarmenheten og alarmenhet vil varsle deg selv uten vakten, men sammen er disse to bombe og sikrer ditt hjem. Er det noen fare at komfyrvakten kobler ut komfyren etter en tid slik at en trenger magnetnøkkel eller må trykke for å få ekstra koketid? Nei den overvåker hvordan du bruker komfyren og har en Intelligent Timer som ikke går ut på tid dersom du ikke glemmer en plate på over for lang tid slik at en farlig situasjon kan oppstå. Hva vil det si at komfyrvakten har en Intelligent Timer? Det vil si at vakten har en intelligent funksjon som overvåker bruken og energiforbruket på komfyren. Den identifiserer når en plate ikke blir justert i løpet av en lengre periode, som når en plate har blitt slått på ved ett uhell eller er avglemt på. Funksjonen starter automatisk og kutter strømtilførselen etter minutter, avhengig av effektforbruket og platetype. Den er programmert slik at den kun reagerer i farlige situasjoner. Normal bruk av komfyren over lengre periode vil ikke aktivere systemet.

2 Hvordan virker selve alarmenheten? Komfyralarmen fungerer ved å måle temperaturendringer på undersiden av ventilatoren. Den er programmert til å gjenkjenne temperaturendringer som skjer raskere enn ved normal matlaging. En rask endring i temperaturen indikerer at komfyren overopphetes, noe som trigger alarmen før skade oppstår. Raske temperaturendringer oppstår bare i farlige situasjoner. Ved vanlig matlaging vil temperaturendringer skje tregere, maten og kjelen varmes opp saktere enn en tom kokeplate eller en tørr gryte eller panne. Alarmen vil også trigges dersom temperaturen totalt sett når farlig nivå. Ved en farlig situasjon avgir komfyralarmen SA102RF pre alarm i 1 minutt. I løpet av denne tiden kan alarmsignalet avstilles ved å trykke alarmknappen en gang dersom feilalarm eller to ganger ved reell alarm i omtrent ett sekund hver gang. Dersom den ikke avstilles gir alarmenheten komfyrvakten beskjed om å kutte strøm- eller gasstilførselen til komfyren/kokeplatene. Hva er forskjellen på el.nr , komfyrvakt komplett fast installasjon og el.nr , komfyrvakt komplett rehabilitering? Fast installasjon inneholder komfyrvakt, komfyralarm og teknisk stikk, mens rehab. versjonen inneholder komfyrvakt, komfyralarm og kabel med teknisk støpsel mellom vakten og eksisterende stikkontakt i boligen. Hvorfor begynte komfyralarmen å pipe den første gangen jeg brukte komfyren? Alarmenheten har flere følsomhetsområder og er fra fabrikk innstilt på det området som passer de fleste installasjoner. Det kan i enkelte tilfeller være at dette bør fininnstilles i forhold til hvor du har plassert alarmenheten og din bruk av komfyren. Området flyttes til et lavere følsomhetsområde ved å trykke en gang på knappen på alarmenheten i alarmtilstand. Jeg glemte en tom plate på og alarmen gikk. Hvordan får jeg avstilt den? Slå av komfyren. Ved å trykke to ganger à 1 sekund på alarmknappen i alarmtilstand avstilles den. Dersom dette gjøres innen 1 minutt forhindres det at komfyren kobler ut. Alarmen gikk og komfyren koblet ut. Hvordan får jeg koblet den inn igjen (reset)? Dersom komfyren har mekaniske brytere må disse skrus av. Ved å holde alarmknappen inne i 1 sekund sendes et reset signal til komfyrvakten som vil koble inn igjen. Den vil uansett koble inn automatisk etter ca. 2 minutter dersom komfyren er av. Jeg får ikke slått på komfyren og det kommer lyder fra komfyrvakten. Komfyrvakten har slått ut. Slå av komfyren og hold knappen på alarmen inne i 1 sekund for å resette. Den vil uansett koble inn automatisk etter ca. 2 minutter dersom komfyren er av.

3 Det kommer en pipelyd fra komfyrvakten hvert minutt. Dette vil skje dersom vakten mister kontakten med alarmdelen. Bytt batterier i alarmen. Dersom dette ikke hjelper, kjør idriftsettelsesprosedyren. Hvor lenge vil batteriene i alarmen vare? Batteriene varer normalt fra 5 til 10 år avhengig av bruken. Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte batteri? Både alarmen og komfyrvakten vil gi fra seg en pipelyd hvert minutt som et varsel for lavt batterinivå (som en røykvarsler). Kan alarmen spenningsforsynes fra ekstern spenningsforsyning? Ja, det finnes en spenningsforsyning (powersupply) for stikkontaktmontasje til dette bruket. Komfyrvakten vil etter hvert også komme med innebygget power supply for å drifte alarmen via en ekstern kabel med plugger i begge ender. Både alarmen og komfyrvakten min begynte å gi fra seg pipelyd hvert minutt akkurat i det vi hadde lagt oss. Hva skyldes dette? Det skyldes varsel om lavt batterinivå. Bytt batteriene snarest. For å forskyve varselet til dagtid istedenfor kan du trykke en gang på alarmknappen, det forskyver sekvensen med 11 timer. Vi bor i Spania i lange perioder om vinteren. Hvordan kan jeg være sikker på at alarmen min ikke er tom for batteri når vi kommer hjem? Alarmen vil varsle for lav batterispenning ved å avgi et pip hvert minutt (som en røykvarsler) mange uker før den går tom. Dessuten vil selve komfyrvakten avgi et pip hvert minutt etter at den har mistet kontakten med alarmen. Det geniale er allikevel du fortsatt vil være beskyttet av komfyrvaktens Intelligente Timer. Dersom du allikevel ikke føler deg trygg med dette kan du installere en egen spenningsforsyning til alarmen som gjør batterier overflødig. Hva er det som gjør at komfyrvakten kobler ut når alarmen gir signal? Det er radiokommunikasjon mellom enhetene. Jeg har tilpasset komfyralarmen til min bruk og justert en gang på følsomhetsnivået. Hva skjer med den dersom jeg tar ut batteriene for å bytte dem? Det skjer ingenting. Alarmen har EPROM hukommelse og dermed husker den programmeringen selv uten batterier. Når jeg lagde mat gikk røykvarsleren i stua grunnet mye stekeos. Da koblet komfyren min ut. Hvorfor? Som en ekstra sikkerhet lytter komfyrvakten din til andre alarmsystemer i boligen din. Den vil koble ut dersom den gjenkjenner røyk-, kullos-, gass- eller andre alarmer.

4 Ofte når jeg lager mat utløses en røykvarsler og da kobler komfyren ut. Kan dette unngås? Ja du kan slå av lyttefunksjonen med en lask på baksiden av alarmen. Kan jeg fortsatt bruke komfyren selv om alarmen er tom for batteri? Ja. Det forhindrer deg på ingen måte i benytte komfyren på vanlig måte. Du vil fortsatt være beskyttet av funksjonene i selve vakten, slev om de er noe reduserte. Vakten vil avgi et pip hvert minutt så lenge batteriene er tomme i alarmen. Min far har kraftig nedsatt hørsel og hører ikke når komfyralarmen utløses. Finnes det andre måter å gjøre han oppmerksom på dette på? Ja det finnes en plugg med radiomottager i til å sette inn i vanlige stikkontakter som for eksempel en lampe kan tilkobles. Da vil han se når lyset tenner eller begynner å blinke dersom komfyralarmen løser ut. Min mor er dement og har en tendens til å glemme komfyren på. Dette bekymrer meg når jeg er på jobb. Siden hun er tilkoblet alarmsentral, er det mulig å overføre alarmsignalet fra komfyralarmen til alarmsentralen? Ja, det er en normalt åpen (1NO) kontakt i vakten som lukker i 1 sekund ved alarmtilstand. Denne kan benyttes for å overføre alarmsignalet vi vaktsentralen. Komfyralarmen min var ikke montert over komfyren da jeg skulle til butikken å kjøpe nye batterier. Jeg glemte en plate på og allikevel koblet komfyren ut før en farlig situasjon oppsto. Hvordan kunne dette skje? Komfyrvakten har innbygget intelligens som overvåker komfyrbruken din. Den vil skjønne når en farlig situasjon oppstår og koble ut. Kan jeg bruke Innohome komfyralarm selv om jeg ikke har noen komfyrvakt? Ja. Du vil uansett få et akustisk varsel (i likhet med en røykvarsler) om at noe er galt, men komfyren din vil ikke koble ut slik at faren forhindres automatisk. Det betinger m.a.o. at du er i nærheten slik at signalet gjør deg oppmerksom slik at du kan slå av komfyren. Dersom en komfyrbrann oppstår er det fint at komfyren kobler ut for å forhindre videre fare, men vil ikke en slik brann fort kunne spre seg i ventilasjonsanlegget. Jo dette er selvfølgelig den farligste brannspredningen ved komfyrbrann siden det ofte er mye fett og skitt i kanalene fra ventilatoren. Normalt vil en Innohome komfyrvakt løse ut lenge før en brann vil kunne starte på komfyren. Det vil allikevel snart bli tilgjengelig en Innohome plugg til stikkontakten til ventilatoren. Denne har innbygget radiomottager som kommuniserer med komfyralarmen og stopper ventilatorvifta. Dermed vil en kunne forhindre en spredning.

5 Hvor mange komfyrvakter kan jeg koble opp via radiokommunikasjon med en komfyralarm? I prinsippet kan du parre så mange vakter du ønsker opp mot en alarmenhet. Hvor mange alarmer kan jeg benytte til å koble ut en komfyrvakt? På radiokommunikasjon kan du kun koble en alarmenhet til hver vakt, men du kan benytte så mange alarmenheter du ønsker da komfyrvakten lytter til det akustiske signalet fra alarmene. Dette betinger at de er plassert innefor hørbar rekkevidde for vakten. Hvor mange ekstra mottakere for utkobling av ventilatorer og mottagere for styring av f esk lys kan jeg ha mot en komfyrvakt. Det er ingen begrensning for dette. Du kan benytte så mange som du ønsker. Kobler vakten ut med engang alarmen går? Nei, den avgir først et varselsignal i ett minutt slik at du har mulighet til resette alarmen dersom du er til stede. Etter ett minutt gir alarmen vakten beskjed om å koble ut. Når komfyrvakten detekterer et alarmsignal, vil det kunne gå noen sekunder før vakten frakobler tilførselen. Dette skyldes at komfyrvakten overvåker bruken av komfyren og foretar frakoblingen på et mest mulig gunstig tidspunkt med tanke på forbruket. Frakobling vil skje når termostater har koblet ut plater. Er det viktig å teste systemet etter at det satt i drift? Systemet skal ALLTID testes umiddelbart etter installasjon. På lik linje med andre alarmsystemer er det dessuten viktig å månedlig teste systemet ved å trykke på alarmknappen i noen sekunder til den går. Det er også viktig å teste komfyrvakten mot eventuelle andre alarminnretninger i boligen som den er ment å virke sammen med som røyk-, kullos- og gassalarm etc. Også at batteriet er friskt og at den er rengjort i henhold til instruksene. Støv og skitt i en alarm samt dårlig batteri kan influere på komfyrvaktens følsomhet fra alarmen. Hvor lang er garanttiden på produktene? Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Garantien dekker ikke skader som måtte oppstå som følge av ødeleggelse av produktet, skader som skyldes uaktsomhet, feil bruk, misslighold eller dersom det ikke er brukt i henhold til instruksjonen.

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA

Brukerveiledning. Siro komfyrvakt RØROS HETTA Brukerveiledning Siro komfyrvakt v4.2.2 NOR RM Siro 1 RØROS HETTA Siro komfyrvakt Brukerveiledning Vi gratulerer deg med kjøpet av Siro komfyrvakt. Denne veiledningen beskriver bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

FAQ ewave. Om installering

FAQ ewave. Om installering FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer