Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme"

Transkript

1 Montering og drift Styreskap, PS2000Extreme

2 Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Generelt Styreskapet, Modell PS2000 med kretskort rev F, benyttes for sikker styring og overvåking av alle PS-pumper. Kretskortet er bygget med tanke på profesjonell og sikker drift over mange år. Driftstid blir kontinuerlig logget og det er også utgang for alarm. Pumpen kjøres normalt på automatikk, men kan også kjøres manuelt. I forhold til tidligere revisioner av kretskort, rev A-D, er rev F utstyrt med elektronisk motorvern som standard. Installasjon Kretskortet kan også utstyres slik at alle pumpestarter blir logget (må spesialbestilles). Dette dokumentet inneholder detaljerte beskrivelser av funksjonalitet, kretsskjema samt noen standard konfigurasjoner. Kretskortet er bygget med tanke på stor fleksibilitet og tillater flere tilkopplingsmuligheter, eller konfigurasjoner. I kapitlet Standardkonfigurasjoner sist i dette dokument er de mest vanlige konfigurasjonene beskrevet. Hvilken konfigurasjon som benyttes avhenger av hvilken type pumpestasjon som skal installeres og hvilken type alarmindikator som er valgt. I manualen Montering og drift som finnes for alle pumpestasjonene er de vanligste konfigurasjonene beskrevet. Praktisk bruk Ved å trykke på start/test knappen på toppen av automatikkskapet kan du: Kjøre pumpen manuelt uansett hvilket væskenivå som er i tanken. (OBS! Kjør ikke pumpen tørr!) ese av akkumulert driftstid på displayet. Kontrollere at driftspenningen er i orden (grønn ED). Kontrollere at alarmkretsen funksjonerer (rød ED). ED indikatorer Grønn ED viser at pumpen går. Rød ED lyser ved alarm for høyt nivå. Gul ED viser at det elektroniske motorvernet har slått ut. Beskrivelse Styreskapet finnes i to forskjellige utførelser avhengig av hvilken type pumpestasjon det er laget for. Kretskortet er likt for begge variantene. Pumpen koples til innfelt kontakt i fronten. Automatikkskap er IP44 klassifisert. Pumpen har fast tilkopling i skapet. Automatikkskap er IP67 klassifisert. Standardfunksjoner To potensialfrie utganger for signal til ekstern alarmindikator, alarmsender etc. Driftstidsmåler viser akkumulert driftstid for pumpen i 0,1h. Manuell start/test knapp. o Høyt nivå alarm indikator. Rød ED. o Indikator for driftspenning. (Grønn ED når test knappen holdes nede). o Kontakt for tilkopling av ekstra 230V spenningsuttak (for varmekabel etc.). o Elektronisk motorvern som beskytter pumpen mot overbelastning fra spenningsvariasjoner i strømtilførsel, stengte ventiler i ledningsnettet og frosne ledninger. Motorvernet er intelligent og dersom pumpen ikke klarer å starte etter tre forsøk med 8 minutters mellomrom, avbrytes sekvensen og den gule ED-lampen fortsetter å lyse. Tilbakestilling av alarmen gjøres ved å gjøre kretskortet spenningsløst noen sekunder (steng av og sett på sikringen igjen). Teller for totalt antall pumpestarter kan spesialbestilles. 2

3 Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F ayout og koplingsskjema Trykk-knapp for test og manuell kjøring av pumpe Tilkopling for pumpe (CEE) Kabelgjennomføring for kombikabel strømtilførsel og utgående alarmsignal 230V (8-15mm) Kabelgjenomføring for lavspenning alarmindikator Kontaktorer og brytere/bøyler: : Tilkopling for el-tilførsel og alarmsignal til alarmindikator. J1: Ekstra utgang for alarm med vekslende, potensialfri fuksjon. Bruk denne kontakten for lavspennings alarm (batteri eller liknende). : Tilkopling for pumpe. El-tilførsel og alarmsignal. Avhengig av kapsling tilkoples den panelmonterte pumpekontakten her. Alternativt en kabel som leder til en pumpekontakt i nærheten av pumpen. J8: Ekstra kontakt med 230V el-tilførsel for annet utstyr som eksempelvis frostvakt. Borr hull for passende kabelgjennomføring. OBS! Dersom utstyret tilkoplet J8 krever jordfeilbryter, skal dette monteres. Kabelgjennomføring for tilkopling av pumpe (8-15mm) Power off D6 J10, J11: Kontakter for tilkopling av elektroniskt motorvern (EMS). Dersom EMS ettermonteres skal bøylen J11 kuttes. Følg separat installasjonsanvisning for EMS. J14: Bøyle for inn- og utkopling av ekstra start på høyt nivå. Bøyle i pos. 2-3: Innkoplet Bøyle i pos 1-2: Utkopplet (standard) SKT Protect SW1: OBS! Test/Run knapp. Starter pumpen manuelt. Med knappen nede testes også: - Grønn ED, D1 indikerer at pumpen har spenning - Rød ED, D3 indikerer at alarmkretsen for høy nivå på kretskortet er ok. Ikke tørrkjør pumpen! Utgang A larm Inngang 230VAC, Utgang A larm U1: Driftstidteller [0,1h]. Trykk SW1 for avlesing. U2: Startteller. (Ekstrautstyr). Elektriskt motorskydd Vid inkoppling, klipp J11 GD 2 1 GD S1 Motor Panel J11 eutral J10 S1 A larm / Hälytys J14 Extrastart på larm Pump connect Alarm in Alarm out O C COM J1 Ground SW1 Testknapp S2 eutral () Test/run Motor 230V D1: Test/Run indikator (grønn). Indikerar at pumpen har spenning (se SW1). D3: Høyt nivå alarmindikator (rød). Indikerer at nivået i tanken er over alarmnivå. OBS! Bruk kabel med maks 2,5mm 2 J8 GD GD Apparatlåda/Apparatskab/aitekaappi (endast schematiskt) 230VAC Max 2A Ekstra utgang H igh level M On/ O ff Pump/Pumppu (endast schematiskt) 3

4 Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Standardkonfigurasjoner Kabelgjenomføring for lavspenning alarm-indikator Trykk-knapp for test og manuell kjøring av pumpe J1 CEE Brun GD Blå Orange To GD Vit Rød S6rt G G Hundel - forfra GD Blå Gul To GD Sort Brun Rød IP Kabelgjennomføring for kombikabel strømtilførsel og utgående alarmsignal 230V (8-15mm) Hundel, forfra GD OBS Angivelse av fargekode gjelder for standard kabel mellom i styreskap og CEE kontakt i frontpanel (øverst) og IP68 kontakt med standardkabel (midten). Kabel mellom kontakt og CEE kontakt på sokkel (nederst) skal vare type PSFP, minimum tverrsnitt 1,5mm2. CEE G G 4 5 Hundel - forfra 4

5 Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Standardkonfigurasjoner Installasjon standard konfigurasjoner Alt installasjonsarbeide skal utføres av autorisert elektriker. Styreskapet skal monteres slik at det ikke kan bli stående under vann. For eksempel i pumpestasjonens overløpsikre kammer, eller annet sted som er beskyttet for vær og oversvømmelse. Konfigurasjon 1 Pumpestasjon med 230V innendørs alarmindikator. Forskjellige kurser til pumpe og alarm Anbefalt kabel: 4+G, 1,5-2,5mm 2 230VAC, Pumpe 230VAC, alarm Sikring 10A GD GD 2 1 GD J8 GD AARM CE Alarmindikator installeres slik at den syns og/eller høres Alarmindikator PS 230V Styreskap Til termostat Konfigurasjon 2 Pumpestasjon med 230V utendørs alarmindikator. Forskjellige kurser til pumpe og alarm Anbefalt kabel: 4+G, 1,5-2,5mm 2 PS, 230V Xenon (eller tilsvarende) 230VAC, Pumpe 230VAC, alarm Sikring 10A GD 2 1 GD J8 GD Styreskap Til termostat 5

6 CE Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Konfigurasjon 3 Pumpestasjon med lavspenning (batteri) alarmindikator, eller annen ikke 230V alarmindikator. Benytt J1 og signalkabel separert fra 230V kabelanslutning. V iktig! Alarmindikator installeres slik at den syns og/eller høres AARM Alarmindikator PS V (Batteri) Bruke separate kabler for å unngå støy på signalkabel 230VAC, Pumpe GD 2 1 GD J1 COM C O S1 Styreskap Konfigurasjon 4 Pumpestasjon med styreskap plassert innendørs, eller annet sted som ikke er i direkte tilknytning til pumpestasjonen. Forskjellige kurser til pumpe og alarm GD VAC, Pumpe 230VAC, alarm Sikring 10A CEE G AARM CE Alarmindikator installeres slik at den syns og/eller høres GD Alarmindikator PS 230V GD Styreskap 2 1 GD Anbefalt kabel 6+G, 1,5-2,5mm 2 IP GD Blå Gul To GD Svart Brun Röd VAC, Termostat Sikring 10A PE Pumpstasjon Termostat 6

7 Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Feilsøking-skjema Feilsøking-skjema Problem Sannsynlig årsak øsning Grønn lampe lyser ved drift. ormal drift. Alt er i orden. Pumpen går. Ingen ting skjer, timeteller lyser ikke ved forsøk på tvangskjøring. Gul lampe lyser. Rød lampe lyser. Rød og gul lampe lyser. Rød og grønn lampe lyser. Pumpen starter ikke på auto, men pumper ut ved manuell kjøring. Anlegget er strømløst. Motorvern har slått ut. Pumpen trekker for mye strøm. Kan skyldes tette / fryste rør, eller at det sitter noe fast i kvernen på pumpen. Høyt nivå i pumpekummen. Pumpen har stoppet, eller det kommer mer vann inn i pumpekummen en pumpen klarer å pumpe ut. Høyt nivå i pumpekumen og motorvernet har slått ut. Pumpen trekker for mye strøm. Kan skyldes tette / fryste rør, eller at det sitter noe fast i kvernen på pumpen. Pumpen går, og høyt nivå i pumpekum. Defekt gummistator. Defekte pressostater / nivåstyring. Sjekk sikring/jordfeilbryter. Motorvernet kan resettes ved å gjøre styreskapet strømløst. Skru sikringen av, og så på igjen. Automatikken prøver nå å kjøre pumpen inntil 3 ganger. Sjekk at pumpeledningene er åpne, og at det ikke sitter noe fast i pumpen. Hvis problemet vedvarer, bestill service. Sjekk at pumpen har strøm og går som den skal. Prøv å kjør den manuelt med trykk-knappen på toppen av styreskapet. Kommer det mer vann inn enn pumpen klarer å pumpe ut, kan det skyldes at det lekker vann inn i pumpetanken eller inn i røropplegget inn til pumpetanken. ekkasje må utbedres. Motorvernet kan resettes ved å gjøre styreskapet strømløst. Skru sikringen av, og så på igjen. Automatikken prøver nå å kjøre pumpen inntil 3 ganger. Sjekk at pumpeledningene er åpne, og at det ikke sitter noe fast i pumpen. Hvis problemet vedvarer, bestill service. Stopp pumpen og bestill service. Bestill service. Pumpen går men pumper ikke ut. Defekt gummistator. Stopp pumpen og bestill service. Pumpen går hele tiden. Defekte gummistator, eller defekt styring i pumpen. Stopp pumpen og bestill service. 7

8 Vil du vite mer om PS-trykkavløpssystem kan du ta kontakt med: Skandinavisk Kommunalteknikk AS Osloveien Drøbak Rev

Montering og drift. LPS2000E/Ex

Montering og drift. LPS2000E/Ex Montering og drift LPS2000E/Ex LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

ACS A. Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning. www.mente-marine.com. Copyright Mente Marine

ACS A. Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning. www.mente-marine.com. Copyright Mente Marine ACS A Automatisk Båttrimsystem Bruksanvisning Mente Marine P.O. Box 472 FIN-65101 Vaasa, Finland Email: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: 55 90 30 00 KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS-

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat

Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Bruksanvisning GSM Control Plus - DigiHeat Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus har mange bruksområder.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer