ecocraft exclusiv Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Gass-brennverdikjel For fagarbeideren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ecocraft exclusiv Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Gass-brennverdikjel For fagarbeideren"

Transkript

1 For fagarbeideren Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecocraft exclusiv Gass-brennverdikjel VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL NO

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Anvisninger til dokumentasjonen.... Oppbevaring av dokumentene.... Benyttede symboler.... Bruksanvisningens gyldighet... Apparatbeskrivelse Typebeskrivelse...4. Typeskilt...4. CE-merking Tiltenkt bruk Oppbygging og funksjon...5 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger...8. Forskrifter Montering Leveringsomfang Tilbehør Monteringssted Forskrifter om monteringssted Anbefalte minimumsavstander for oppstilling Tilpasning av gass-brennverdikjelen Mål Installasjon Generelle anvisninger om varmeanlegg Fjerne kledning Gasstilkobling Tilkobling på oppvarmingssiden Koble til varmtvannstank Utslippstilkobling, uavhengig av romluft Utslippstilkobling, romluftavhengig Koble gass-brennverdikjelen til utslippsledningen Avløp for kondensvann Elektrisk tilkobling Koble til nettkabelen Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling Tilkobling av et reguleringsapparat Idriftsettelse Legge inn servicekode Sjekkliste igangkjøring Funksjonsmeny (for vedlikeholds- og servicearbeid) Fylling av anlegget Fylling på varmesiden Fylle stuss Teste gassinnstillingen Kontroll av tilkoblingstrykket (gasstrømningstrykk) Teste CO -innholdet Stille inn CO -innholdet Gassomstilling Teste apparatets funksjon Informere brukeren... 7 Tilpassing til varmeanlegget Innstilling av maksimal kjeletilførselstemperatur Innstilling av pumpens etterløpstid Pumpedriftsmåter Driftsmåte "Videreløpende" ("Comfort-Mode") Driftsmåte "intermitterende" ("Eco-Mode") Sperretid og varmedellast... 8 Vedlikehold Generelle anvisninger Sikkerhetsanvisninger Indikator driftstimer Skorsteinsfeirerdrift Sjekkliste vedlikehold Rengjøring av kondensvannoppsamleren Rengjøring av sifongen Kontrollere utslipp-trykkvakten Kontrollere forbrenningsluft-trykkvakten Rengjøring av brenneren Skifte tenn- og ioniserings-/ overvåkningselektrode Kontrollere sikkerhetstemperaturbegrenseren Kontrollere støvfilter Funksjonstest Utbedring av feil Statusmeldinger Diagnosemodus Feilmeldinger Opplåsing etter utkobling med sikkerhetstemperaturbegrenseren (STB) Generelle anvisninger Måleverdier for komponentene Kundeservice og garanti Kundetjeneste Fabrikkgaranti Resirkulering og deponering Apparat Innpakning Tekniske data...46

3 Anvisninger til dokumentasjonen Anvisninger til dokumentasjonen Følgende anvisninger gjelder for hele dokumentasjonen. I forbindelse med denne bruksanvisningen gjelder også andre dokumenter. Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår som følge av at denne bruksanvisningen ikke følges. Dokumenter og servicehjelpemidler som gjelder For eieren av anlegget: Bruksanvisning Nr Hurtigveiledning Nr For håndverkeren: Monteringsanvisning LAZ Nr Servicehjelpemiddel: Følgende prøve- og målemidler benyttes til inspeksjon og vedlikehold: CO -måleinstrument Manometer Gassføler Momentnøkkel. Bruksanvisningens gyldighet Denne installasjons- og vedlikeholdsveiledningen gjelder kun for apparater med følgende artikkelnummer: Apparattype Artikkelnummer VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL Tab.. Oversikt over artikkelnumrene Det 0-sifrete artikkelnummeret til apparatet finner du på typeskiltet (se fig.., leses ut fra 7. siffer i serienummeret). Anleggsbok: Før en anleggsbok over anlegget. Oppbevar anleggsboken samt alle tekniske data om anlegget på ecocraft.. Oppbevaring av dokumentene Gi denne installasjons- og vedlikeholdsveiledningen, samt hjelpemidlene til eieren av anlegget. Vedkommende skal ta vare på den, slik at veiledningene og hjelpemidlene er for hånden ved behov.. Benyttede symboler Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene i installasjons- og vedlikeholdsveiledningen når apparatet installeres! d Fare! Umiddelbar fare for liv og helse! e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! H Fare! Forbrennings- og skåldingsfare! Mulig farlig situasjon for produkt og miljø! h Anvisninger Nyttige informasjoner og anvisninger. Symbol for en nødvendig aktivitet

4 Apparatbeskrivelse Apparatbeskrivelse. Typebeskrivelse Apparattype VKK 806/-E-HL VKK 06/-E-HL VKK 606/-E-HL VKK 006/-E-HL VKK 406/-E-HL VKK 806/-E-HL Bruksland (Betegnelse iht. ISO 66) Tillatelseskategori Gasstype NO (Norge) I H G0 (Naturgass E) Nominelt varmeeffektområde P (kw) 4,7-84, (40/0 C),6-78, (80/60 C), -,8 (40/0 C), -,4 (80/60 C) 8,4-68, (40/0 C) 6, - 56,5 (80/60 C) 46, - 0, (40/0 C) 4, - 96,8 (80/60 C) 50,4-5, (40/0 C) 47,0-6, (80/60 C) 54,7-94, (40/0 C) 5,0-75,5 (80/60 C) Tab.. Oversikt over apparattypene. Typeskilt Typeskiltet er plassert foran på apparatet, under frontkledningen. Det er synlig når man har tatt av den fremre kledningsdelen. 4 5 Fig.. Typeskilt Vaillant GmbH Remscheid / Germany Serial-Nr N0 ecocraft Typ B, BP, C, C4, C5, C8, C9 DE, cat. IELL AT, CH, IT, ES, PT, HR, SI, RS, ME, TR, RU, UA, cat. IH DK, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SK, cat. IH HU, cat. IHS PL, cat. IELw FR, cat. IEr E H, G0 - /8/0/ mbar BED 9/4 **** P(40/0 C) =, -,8 kw P(60/40 C) =, - 6,5 kw P(80/60 C) =, -,4 kw Q =,0-5,9 kw (Hi) NOx class 5 Tmax = 85 C PMS = 6 bar V = 8,07 EN V~ 50 Hz 60 W IP 0 EN 540 Warning notes CE-006BS740 VKK 06/-E-HL Tegnforklaring Serienr. Typebetegnelse Tillatt utslippsavledning 4 Bestemmelsesland, tillatt gasskategori 5 Tekniske data til apparatet EAN-CODE Forklaring til typebetegnelsen Følgende tabell forklarer typebetegnelsen med VKK 06/-E-HL som eksempel. VKK 06/-E-HL VKK Utstyr Vaillant gass-brennverdikjel 0 Apparatstørrelse (effekt i KW) 6 Gass-brennverdikjel Kjel-serie E HL Exclusiv Tab.. Forklaring til typebetegnelsen kun for naturgass. CE-merking Med CE-merkingen dokumenteres det at apparatene iht. typeskiltet oppfyller grunnleggende krav til gjeldende direktiver: Gassapparat-direktivet (Direktiv 90/96/EØF fra EU-rådet) EMC-direktivet med grenseverdiklasse B (EU-direktiv 004/08/EØF) Lavspenningsdirektivet (EU-direktiv 006/95/EØF fra Rådet) Apparatet oppfyller alle grunnleggende krav i virkningsgraddirektivet (EU-direktiv 9/4/EØF) som brennverdikjel. Iht. kravene i 7 i tysk forskrift om små fyringsanlegg av (. BlmSchV) avgir ovennevnte apparater ved bruk av naturgass mindre enn 80 mg/kwh nitrogendioksid (NOx). 4

5 Apparatbeskrivelse.4 Tiltenkt bruk Vaillant gass-brennverdikjelene VKK 806/ 806/-E-HL er bygget etter dagens tekniske stand og alle godkjente sikkerhetstekniske regler. Likevel kan det ved feil eller ikke tiltenkt bruk oppstå fare for liv og helse til brukeren eller tredjeperson, hhv. skade på apparatet og annen eiendom. Vaillant gass-brennverdikjelene VKK 806/ 806/-E-HL som nevnes i denne bruksanvisningen skal kun installeres og drives i forbindelse med det tilbehøret som er oppført i tilhørende montasjeveiledning LAZ (se kapittel "Dokumenter og servicehjelpemidler som gjelder"). Dette apparatet er ikke tiltenkt brukt av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskap, med mindre de er under oppsikt av en ansvarlig person som tar ansvar for deres sikkerhet, eller at de får beskjed fra den ansvarlige personen om hvordan apparatet skal brukes. Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Apparatet er en varmeprodusent for lukkede sentralvarmeanlegg. Annen eller mer omfattende bruk anses som ikke tiltenkt bruk. Produsenten/leverandøren påtar seg ikke ansvar for skader som følge av dette. Brukeren alene er ansvarlig for denne risikoen. Til tiltenkt bruk hører også at man følger bruks- og installasjonsveiledningen og alle andre gjeldende dokumenter og at man overholder inspeksjons- og vedlikeholdsbetingelsene. Alt misbruk er forbudt..5 Oppbygging og funksjon EcoCRAFT exclusiv er en gass-brennverdikjel som brukes som varmeprodusent for sentralvarmeanlegg opp til 85 C. Den er egnet til bruk i nye installasjoner og ved modernisering av eksisterende varmeanlegg i flermannsboliger samt i industrien. Varmekjel-typen ecocraft exclusiv benyttes sammen med en varmeregulering med glidende redusert kjelvanntemperatur. Som apparat "Type B" er den egnet til utslippstilkobling til fuktighetsfølsomme utslippsledninger i en romluftavhengig driftsmodus. Som apparat "Type C" er den kun sertifisert med tilhørende luft-/utslippsanlegg og må kun drives med disse. Informasjon om tillatte systemer og montering finner du i montasjesanvisningen for luft-/utslippssystemet. Utstyr - Modulasjonsområde, se tabell. - Liten belastning på miljøet pga. ekstremt lave utslipp av skadelige stoffer, NOx < 60 mg/kwh og CO < 0 mg/kwh - Nom. utnyttelsesgrad 0 % (ved 40/0 C) - Kompakt høyeffektiv varmeveksler med NTC-føler - Modulerende flatebrenner - Gassarmatur klasse A - Regulering av gass-luft-sammensetning - Elektronisk styrt vifte - Tur-samlerør med NTC-føler - Retur-samlerør med NTC-føler - Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) - Betjeningspanel med multifunksjonsdisplay - Utslippstemperatur maks. 80 C - Kondensvannoppsamler - Sifong - Intern frostbeskyttelsesfunksjon - Grensesnitt for påstyring av en turtallsregulert pumpe - Intern tanktemperaturregulering - Grensesnitt for temperaturbasert påstyring - Justerbare kjelføtter Modulasjonsområde Apparattype Min. belastning Maks. belastning kw % kw % VKK 806/-E-HL 4,0 7,5 80,0 00 VKK 06/-E-HL,0 9,0 5,9 00 VKK 606/-E-HL 7,0 7,0 60,0 00 VKK 006/-E-HL 44,0,0 00,0 00 VKK 406/-E-HL 48,0 0,0 40,0 00 VKK 806/-E-HL 5,0 9,0 80,0 00 Tab.. Modulasjonsområder 5

6 Apparatbeskrivelse Oversikt over betjeningselementene Dreieknapp for å stille inn tanktemperaturen (på apparater med tilkoblet varmtvannstank VIH) Dersom VRC 40 brukes til tanktemperaturpåstyring, stilles denne på høyreanslag, slik at varmtvannsregulatorens arbeidsområde ivrc 40 ikke innskrenkes. - venstre anslag frostbeskyttelse 5 C - høyre anslag maks. 65 C Avhengig av innstilling under d.0, innstillbar fra 50 C til 70 C (fabrikkinnstilling: 65 C) Oversikt over funksjonselementene 5 Fig.. Betjeningselementer til ecocraft exclusiv Åpne frontdekslet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten og vipp den fra hverandre. Betjeningselementene som nå kommer til syne (fig..) har følgende funksjoner: Display for visning av den aktuelle varmetilførselstemperaturen, fylletrykket til varmeanlegget, driftsmodusen eller visse tilleggsinformasjoner Trykk inn tasten "i" for å hente fram informasjon. Innmontert regulator (tilbehør) 4 Hovedbryter for å slå apparatet på og av 5 Tast "+" for å bla videre i displayvisningen (for fagfolk ved innstillingsarbeider og feilsøking) eller visning av tanktemperaturen (VC med tankføler) 6 Tast "-" for å bla tilbake i displayvisningen (for fagfolk ved innstillingsarbeid og feilsøking) og for å vise fylletrykket i varmeanlegget på displayet 7 Tast "Feilretting" for å tilbakestille bestemte feil. 8 Dreieknapp for innstilling av varmeturtemperatur. Ved drift med VRC 40, VRC 60, VRS 60 stiller man inn høyreanslag, slik at den maksimale turtemperaturen til regulatoren ikke blir begrenset Fig.. Sett fra høyre Tegnforklaring Tur Gassrør Tilførselsluft-boks med støvfilter 4 Kondenspanne 5 Tilførselsluftslange 6 KFE-kran 7 Retur 8 NTC retur 9 Vanntrykksensor 0 Venturi 4 6

7 Apparatbeskrivelse Fig..4 Sett fra venstre Tegnforklaring Vifte Gassarmatur Lyddemper tilførselsluft 4 Inspeksjonsåpning varmeveksler 5 Tilførselsluftslange 6 Sifong 7 Kondensavløp 8 Forbindelse kondensvannfelle sifong 9 Utslipp STB (ekstra) 0 Lyddemper utslipp Kondensvannfelle Tilførselsluft-boks med støvfilter Gassrør 4 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) og blokktemperaturføler 5 Frigjøringsknapp sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) V pumpemodul VR5 4 Fig..6 Sett forfra Tegnforklaring Koblingsfelt Lyddemper tilførselsluft Tilførselsluft-rør 4 Nøytraliseringsboks (ekstra) 5 Kondensutløp 6 Inspeksjonsåpning kondensatpanne Fig..5 Sett ovenfra Tegnforklaring NTC tur Tur Vifte 4 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) og blokktemperaturføler 5 Tenn- og overvåkningselektroder 6 Lufttrykkvakt 7 Utslippstrykkvakt 7

8 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Sikkerhetsanvisninger og forskrifter Før installasjon av apparatet må lokale gassleverandørfirmaer og distriktets feiemester informeres. Apparatet må kun installeres av sertifisert fagperson. Han/hun har også ansvaret for forskriftsmessig installasjon og idriftsettelse.. Sikkerhetsanvisninger Forbrenningsluften som føres til apparatet, må være fri for kjemiske stoffer som f.eks. inneholder fluor, klor eller svovel. Spray, løsemidler eller rengjøringsmidler, farger og lim kan inneholde slike stoffer, som ved drift av apparatet i verste fall kan føre til korrosjon, også i utslippsanlegget. Funksjonsfeil! Forbrenningsluften må være fri for partikler, ellers kan brenneren bli tilsmusset. Vær spesielt oppmerksom på at det ikke er byggestøv, fibre fra isoleringsmaterialer eller blomsterpollen i forbrenningsluften. Ved en total nominell varmeeffekt fra apparatet på over 50 kw, må det velges et separat oppstillingsrom (varmerom). Det er ikke nødvendig at apparatet har avstand til brennbare materialer, da det ved nominell varmeeffekt til apparatet ikke oppstår høyere temperatur på de utvendige flatene enn den tillatte temperaturen på 85 C. (Vær likevel oppmerksom på anbefalte minimumsavstander i avsnitt 4..). På lukkede varmeanlegg må en godkjent sikkerhetsventil dimensjonert i forhold til varmeeffekten monteres inn. h Informasjon om skorsteinsutførelse: Ved hjelp av modulasjon av gass-brennverdikjelen med tilpasning av forbrenningsluften, oppstår en høyere fyringsteknisk virkningsgrad. Dette krever teknisk godkjenning på at skorsteinen er egnet iht. gjeldende normer. Installasjon Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som sveiserester, knusk, hamp, kitt, rust, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Lekkasjer! Påse at tilkoblings- og gassledningene monteres spenningsfritt, slik at det ikke oppstår lekkasjer i varmeanlegget eller gasstilkoblingen! Merk! Skader på skrueforbindelsene! Når skrueforbindelsene trekkes til eller løsnes må man bruke en egnet fastnøkkel (gaffelnøkkel, ikke rørtenger, forlengelser osv.) Feil bruk og/eller uegnet verktøy kan føre til skader (f.eks. gass- eller vannlekkasjer)! Stram alltid til koblingen på tur-fordeleren og returoppsamleren med varmevekslerblokken med en momentnøkkel, innstilt på Nm. Skader på gassarmaturen! Gassreguleringsblokken må kun testes med tanke på tetthet med et maksimumstrykk på 0 mbar! Driftstrykket må ikke overskride 60 mbar! Ved høyere trykk kan det oppstå skader på gassarmaturen. Elektro-installasjonen må kun utføres av utdannede fagfolk. e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! Idriftsettelse Fare for materielle skader på grunn av tilsatt uegnet frost- eller korrosjonsbeskyttelsesmiddel i varmtvannet! Frost- og korrosjonsbeskyttelsesmiddel kan føre til endringer på tettinger, støy i varmedrift og ev. til andre følgeskader. Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler. Kun med naturgass: Hvis tilkoblingstrykket ligger utenfor området på 7 til 0 mbar, må du ikke sette apparatet i drift! Inspeksjon og vedlikehold Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon må kun utføres av en anerkjent fagbedrift. Ikke fagmessige inspeksjoner/ vedlikehold kan føre til skader på personer og utstyr. Elektroinstallasjonen må kun utføres av utdannede fagfolk. 8

9 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! d Fare! Eksplosjonsfare på grunn av gasslekkasje! Ved igangkjøring, vedlikehold og reparasjon, må alltid alle gassførende deler, inkludert tettingene for brenneren, kontrolleres for gasstetthet. Vi anbefaler å bruke en elektronisk gassføler. H Fare! Forbrennings- og skåldingsfare! Det er fare for skade og forbrenningsfare på gass-brennverdikjelen og alle vannførende komponenter. Iverksett arbeid først etter at alle komponentene er avkjølt. Utbedring av feil Før arbeidet påbegynnes, må apparatet skilles fra strømnettet. Lukk gasskranen og vedlikeholdskranene. Tøm apparatet når du skal bytte komponenter som inneholder vann. Relevante NS/NS-EN for rør- og varmeanlegget, f eks NS 0/0 Kommunens sanitærreglement Listen gjør ikke krav på å være komplett, installatøren plikter selv å sette seg inn i gjeldende regelverk, både i sammenheng med juridiske og håndverksmessige forhold. 4 Montering Gass-brennverdikjelen leveres klar for tilkobling i en forpakningsenhet med montert kledning. 4. Leveringsomfang Kontroller ved hjelp av følgende oversikt om leveransen er fullstendig og uskadd. e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Det står spenning på inngangsklemmene i koblingsboksen til apparatet, også når hovedbryteren er slått av. Før arbeid på apparatet, må man slå av strømtilførselen og forsikre seg mot at den kan slås på igjen! Påse at det ikke kan dryppe vann på strømførende deler (f.eks. koblingsbokser o.l.) Bruk kun nye tettinger og o-ringer. Utfør en funksjonstest når arbeidet er ferdig.. Forskrifter Ved installasjon av gasskjeler skal, blant annet, følgende lover, forskrifter og normer følges: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) Plan- og bygningsloven (PBL) Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) Forskrift om gassapparat og utstyr Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED) Temaveiledning om gassanlegg Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel Norsk Gassnorm Fig. 4. Leveringsomfang Pos. Antall Benevnelse Apparat (kledning montert) 5 Bruksanvisning, hurtigveiledning, installasjonsveiledning, monteringsanvisning LAZ, garantikort Tab. 4. Leveringsomfang 9

10 Sikkerhetsanvisninger og forskrifter 4 Montering 4. Tilbehør I tillegg til de nødvendige sikkerhets- og stengeinnretningene finnes følgende tilbehør for installasjon av apparatet: Varmeregulator (f.eks. calormatic 40 eller 60), Hydraulisk trykkutligning (ekstra), Kjelsirkulasjonspumpe (med fast eller variabelt turtall), Nøytraliseringsboks, hvis nødvendig. Særlig på varmeapparater > = 00 kw kan et mettet støvfilter føre til en effektreduksjon. 4.. Anbefalte minimumsavstander for oppstilling Monteringssted Plasser apparatet i et frostsikkert rom. Apparatet kan drives ved omgivelsestemperaturer fra ca. 4 C til ca. 50 C. Når man velger monteringssted, må man ta hensyn til kjelens vekt inklusive vanninnhold iht. tabellen "Tekniske data" (kapittel ). Til støydemping kan man bruke et kjelstativ (støydempende) eller lignende; vi anbefaler å plassere apparatet på et 5 cm til 0 cm høyt kjelfundament Forskrifter om monteringssted h Anvisninger Gassildsteder med en total nominell varmeeffekt over 50 kw må plasseres i separate rom som ikke har andre funksjoner, altså som ikke er noe oppholdsrom. Ved valg av monteringssted og når man skal ta forholdsregler for luftings- og utluftingsinnretninger på monteringsstedet, må man innhente samtykke fra ansvarlige tilsynsmyndigheter. Forbrenningsluften som føres til apparatet, må være teknisk fri for kjemiske stoffer f.eks. inneholder fluor, klor eller svovel. Spray, farger, løsemidler eller rengjøringsmidler og lim inneholder slike stoffer, som ved drift av apparatet i verste fall kan føre til korrosjon, også i utslippsanlegget. Funksjonsfeil! Forbrenningsluften må være fri for partikler, da det ellers brenneren kan bli tilsmusset. Fra fabrikken er gass-brennverdikjelen ecocraft utstyrt med et støvfilter. Gassbrennverdikjelen ecocraft må kun installeres og drives med støvfilteret. Vær oppmerksom på at det ikke er byggestøv, fibre fra isoleringsmaterialer eller blomsterpollen i forbrenningsluften. 800 Fig. 4. Anbefalte avstander ved oppstilling (mål i mm) Overhold anbefalte minsteavstander for å kunne utføre montasje- og vedlikeholdsarbeid så smidig som mulig. 4.. Tilpasning av gass-brennverdikjelen Juster gass-brennverdikjelen vannrett ved hjelp av de høydejusterbare føttene for å sikre at kondensvannet kan renne ut fra kondensatpannen. 4.4 Mål R / R 98,5 Spesielt når byggingen er fullført må støvfilteret skiftes ut eller rengjøres, siden det kan være tilstoppet av byggestøv. Kontroller støvfilteret for tilsmussing en gang i året. Rengjør støvfilteret eller skift det ut med et nytt. 5,5 4,5 695 Fig. 4. Rørtilkoblingsmål (i mm) 90 0

11 Montering 4 G Fig. 4.4 Apparatmål E F VKK /-E-HL VKK /-E-HL A B 6 6 C N E F G Tab. 4. Apparatmål (i mm) Varmekjeltype Utslippsrør Tilførselsluftrør VKK 806/ -E- HL VKK 06/ -E- HL VKK 606/ -E- HL VKK 006/ -E- HL A VKK 406/ -E- HL D B C VKK 806/ -E- HL Tab. 4. Mål tilførselsluft- og utslippsrør (Ø i mm) 5 Installasjon 5. Generelle anvisninger om varmeanlegg Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som knusk, hamp, kitt, rust, sveiserester, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Fra avløpsledningen til sikkerhetsventilen må det på anleggssiden føres et avløpsrør med innløpstrakt og sifong til et egnet avløp i oppstillingsrommet. Avløpet må kunne ses! På det høyeste punktet på varmeanlegget installeres en lufteinnretning. Installer en fylle- og tømmeinnretning i varmeanlegget, siden anlegget ikke kan fylles via KFE-kranen som er integrert i kjelen. Sikkerhetstemperaturbegrenseren som er montert inn i gass-brennverdikjelen fungerer både som vanntrykkbryter og vannmangelsikring. Utkoblingstemperaturen for gass-brennverdikjelen ligger ved ca. 0 C (nominell utkoblingstemperatur 0 C, toleranse -6 K). Hvis det brukes plastrør i varmeanlegget, må det monteres en egnet termostat på oppvarmingstilførselen på anleggssiden. Dette er nødvendig for å beskytte varmeanlegget mot temperaturbetingede skader. Termostaten kan kables elektrisk på pluggen til anleggstermostaten (blå ProE-plugg). Hvis det brukes ikke diffusjonstette plastrør i varmeanlegget, må det etterkobles en platevarmeveksler som systemskille for å unngå korrosjon i varmekjelen. h Merk Tilsetning av kjemiske stoffer i varmtvannet, særlig frostbeskyttelsesmidler, er ikke tillatt i primærvarmekretsen!

12 4 Montering 5 Installasjon 5. Fjerne kledning 5. Gasstilkobling Gassinstallasjonen må kun utføres av autoriserte fagfolk. Lovmessige retningslinjer og eventuelt lokale forskrifter til gassleverandøren må følges. Gasstilførselen må legges iht. forskriftene fra DVGW-TRGI. Lekkasjer! Påse at tilkoblings- og gassledningene monteres spenningsfritt, slik at det ikke oppstår lekkasjer i varmeanlegget eller gasstilkoblingen! Fig. 5. Åpne frontspjeld Slik fjerner du kledningen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten (, fig. 5.). Legg rørlednings-tverrsnittene til gassledningen iht. varmekjelens nominelle varmebelastning. Installer en gasskulekran i gasstilførselen foran apparatet. Denne må ha minst samme nominelle bredde som gasstilkoblingen (R,5"), og må monteres på et lett tilgjengelig sted. Skader på gassarmaturen! Gassreguleringsblokken må kun testes med tanke på tetthet med et maksimumstrykk på 0 mbar! Driftstrykket må ikke overskride 60 mbar! Ved høyere trykk kan det oppstå skader på gassarmaturen. Fig. 5. Fjerne frontkledning Skru ut skruen (, fig. 5.) over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området. Løft frontkledningen opp for å fjerne den. Nå kan evt. de resterende kledningsdelene fjernes. Fig. 5. Gasstilkobling (baksiden av gass-brennverdikjelen) Koble gassledningen til gasstilkoblingen (, fig. 5.) til gass-brennverdikjelen. Kontroller gasstilkoblingen for tetthet.

13 Installasjon Tilkobling på oppvarmingssiden Fig. 5.4 Tilkobling på varmesiden (baksiden av gass-brennverdikjelen) Koble oppvarmingstilførselen til varmetilførsels-tilkoblingen (, fig. 5.4). Koble oppvarmingsreturen til varmereturtilkoblingen (, fig. 5.4). Mellom varmeanlegget og gass-brennverdikjelen monterer du de nødvendige sperreinnretningene og installerer tilhørende sikkerhetsanordninger og et manometer. Dersom nominell mengde omløpsvann underskrides, blir temperaturspredningen for stor og brenneren begynner å takte. Derfor må de omløpsvannmengdene som er angitt i tab. 5. sikres. Kjelsirkulasjonspumpen er ikke integrert i gass-brennverdikjelen og må derfor installeres på anleggssiden. Følgende pumper og hydrauliske trykkutligninger anbefales for bruk sammen med respektiv gass-brennverdikjel: Gass-brennverdikjel Nominell omløpsvann-mengde ved 0 K avvik Turtallsregulert høyeffektiv pumpe -trinns konvensjonell pumpe Hydraulisk trykkutligning VKK 806/-E-HL,44 Art.nr Art.nr WH 95 (art.nr. 067) VKK 06/-E-HL 4,99 Art.nr Art.nr WH 60 (art.nr. 0676) VKK 606/-E-HL 6,88 Art.nr Art.nr WH 60 (art.nr. 0676) VKK 006/-E-HL 8,60 Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) VKK 406/-E-HL 0, Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) VKK 806/-E-HL,05 Art.nr Art.nr WH 80 (art.nr. 0675) Tab. 5. Bruk av pumper og hydrauliske trykkutligninger

14 5 Installasjon 5.5 Koble til varmtvannstank VKK 806/ 406/ kan brukes sammen med varmtvannstankene VIH 00 til 500 fra Vaillant-utvalget. 6a 0 V~ BUS a b 0 V~ 4a 47 0 ϑ 0 b 7a ϑ 7b 9 0 c a 45 4b Fig. 5.5 Hydraulikkskjema med hydraulisk trykkutligning Tegnforklaring Gass-brennverdikjel ecocraft exclusiv a Kjelsirkulasjonspumpe (elektronisk styrt) b Varmepumpe (blanderkrets ) c Varmepumpe (blanderkrets ) 5 Varmtvannstank VIH Termostatventil på radiatorer Værkompensert regulator calormatic veis blander 6 Uteføler 7a Turtemperaturføler 7b Turtemperaturføler (varmekrets, blanderkrets) 9 Maksimumstermostat a Fjernkontroll VR 80 eller VR 90 (radiatorkrets) l l l totrådet tretrådet firetrådet b Fjernkontroll VR 80 eller VR 90 (gulvkrets) 4 Tankføler 7 Tankfyllepumpe 0 Tyngdekraftsbrems Strengreguleringsventil Hetteventil Slamavskiller 4 Sikkerhetsventil 4b Ekspansjonsbeholder 4 Sikkerhetsgruppe 45 Hydraulisk trykkutligning 46 Sirkulasjonspumpe 47 Luftutskiller 5 Romtemperaturstyrt ventil 4

15 Installasjon Utslippstilkobling, uavhengig av romluft Forbrenningsluften tilføres gass-brennverdikjelen via luft-/utslippsføringen fra friluft. Oppstillingsrommet må ventileres i samsvar med gjeldende bestemmelser. d Fare! Fare for skader på utstyr og personer! Gass-brennverdikjelene er systemsertifisert for romluftuavhengig drift. Derfor må kun testede og godkjente luft-/utslippsledninger brukes sammen med gass-brennverdikjelen. Godkjente luft-/utslippsføringer finner du i respektiv monteringsanvisning. Bruk kun disse luft-/utslippsføringene. Ved bruk av annet tilbehør kan det oppstå funksjonsfeil. 5.7 Utslippstilkobling, romluftavhengig Ved bruk av luft-/utslippsledninger som ikke er testet og godkjent sammen med apparatet, må følgende betingelser følges: Utslippssystemet må være egnet for utslippsføringen til gass-brennverdikjelen (f. eks. temperatur-, trykk- og tetthetsklasse). Utslippsledningen må være CE-merket eller evt. være testet iht. nasjonale krav. Informasjonen fra produsenten av utslippsledningen må følges. Dimensjonering av utslippsanlegget må utføres iht. EN 84-. Nødvendige apparat-parametre er angitt i tab... Utslippsledningens tverrmål må være minst like stort som tverrmålet på utslippsstussen på gass-brennverdikjelen. En reduksjon er ikke tillatt. Utover dette må gjeldende utførelsesnormer for utslippsanlegg følges. Respektiv utførelsesnorm fastsetter grenser og sikkerhetstekniske krav i forbindelse med planlegging, etablering, igangkjøring og vedlikehold av utslippsanlegg. h Anvisninger Påse at den vannrette delen av utslippsledningen legges med fallet i retning gass-brennverdikjelen! 5.8 Koble gass-brennverdikjelen til utslippsledningen h Anvisninger Påse at den vannrette delen av utslippsledningen legges med fallet i retning gass-brennverdikjelen! Alle brennverdikjeler har spesialtilkoblingsstusser for tilkobling av kondensvannsikre og overtrykksikre utslippsledninger. I utslippsstrekningen må det være en låsbar åpning for måling iht. den tyske forurensningsloven. For innstilling må utslippsledningen utstyres med en rengjøringsåpning med et tverrsnitt på minst 00 mm. For rengjøring av utslippsledningen er det evt. nødvendig med større tverrsnitt, avhengig av ledningens tverrsnitt. h Anvisninger Utenfor kjelkledningen må det på anleggssiden monteres en måleåpning i utslippsledningen. Anvisninger På utslippstilkoblingen til gass-brennverdikjelen er det installert en kondensvannfelle, som hindrer at forurenset kondensvann kommer inn i gass-brennverdikjelen. Kondensatutløpet til denne kondensvannfellen er koblet på sifongen til gass-brennverdikjelen. Utstyr evt. utslippsstrekningen med den utslippssikkerhetstemperaturbegrenseren som finnes i tilbehøret. Utslippsledningene må være tillatt for temperaturer på minst 0 C. 5.9 Avløp for kondensvann ph-verdien til utslippskondensvannet ligger mellom,5 og 4,5. Kondensvannet inneholder ingen ikke tillatte tungmetallioner. I sammensetningen overholder den de veiledende verdiene for indirekte énledere iht. ATV arbeidsblad A 5. Gass-brennverdikjelen har en kondensvannoppsamler og et kondensvannavløp med sifong. Det kondensvannet som oppstår under forbrenning, ledes enten direkte via sifongen til avløpskanalen, eller det blir først nøytralisert og deretter ledet til avløpet. Forbrenningsluften føres ut av oppstillingsrommet. Lufteåpningene i oppstillingsrommet må være iht. gjeldende forskrifter (brennverdikjel type B). Dersom du ikke bruker systemsertifiserte utslippsledninger, må tverrsnittet på utslippsledningen være iht. DIN EN

16 5 Installasjon h Anvisninger Hvis nøytralisering er nødvendig, må du lese i ATV arbeidsblad A 5, eller kontakte lokale vannmyndigheter. Se også i planleggingsdokumentene for ecocraft kapittel 5 Kondensvanndeponering. Før igangkjøring av gass-brennverdikjelen må kondensvannsifongen fylles med vann. h Anvisninger For gass-brennverdikjeler opp til 00 kw: Hvis nødvendig kan en nøytraliseringsinnretning med kondensvann-transportpumpe fra Vaillant-tilbehøret kobles til. For gass-brennverdikjeler over 00 kw: Hvis nødvendig kan en gjennomstrømnings-nøytraliseringsinnretning fra Vaillant-tilbehøret kobles til. 5.0 Elektrisk tilkobling Fig. 5.6 Sifong Tegnforklaring Sifong Utløpsslange til nøytraliseringsboks (ekstra) eller til avløpet Slange fra kondensvannfelle til sifong d Fare! Det er fare for forgiftning hvis det strømmer ut gass! Hvis apparatet brukes med tom kondensvannsifong, oppstår det forgiftningsfare som skyldes utslipp som strømmer ut. Fyll derfor absolutt sifongen før igangkjøring. Hvis kondensvannavløpsledningen må forlenges under installasjonen, må man kun bruke tillatte avløpsrør iht. DIN Koble til kondensvannavløpet Skorsteinsdreneringen legges med fall i egnet plastrør eller rør av rustfritt stål, minimum tverrsnitt DN 0. Avledning av kondensvann til kanalen gjøres også med fall via en DN 5 rørledning (plast eller rustfritt stål) til nærmeste kanaliseringstilkobling. Avledning fra gass-brennverdikjelen skjer via et plastrør ø mm. Inntaksstedet må være synlig. e Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Den elektriske installasjonen må utføres av anerkjente fagfolk, som er ansvarlig for at gjeldende normer og regler blir fulgt. Vi viser spesielt til de nasjonale forskriftene for elektroinstallasjon 000 og forskriftene til aktuelle energiverket. Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Koble alltid fra strømtilførselen til apparatet først. Først når dette er gjort kan du utføre installasjonen. Klemmene L og N på den turkisfargede pluggen er spenningsførende, selv om hovedbryteren er slått av. Fare! Det er livsfarlig på grunn av strømstøt på spenningsledende tilkoblinger! Nett- og lavspenningskabel (f.eks. følertilførsel) må legges godt atskilt. Bruk den todelte kabelkanalen på venstre sidedel til dette. Hovedbryteren må alltid være tilgjengelig (4, fig..) og må ikke tildekkes eller være utilgjengelig, slik at apparatet kan kobles ut ved feil. Apparatet er utstyrt med tilkoblingsstøpsler System- ProE og klar til tilkobling. Nettkabelen og alle andre tilkoblingskabler (f.eks. fra romtemperaturregulatoren) kan plugges til System-ProE med plugger som er beregnet til dette. 6

17 Installasjon 5 e Fare! Livsfare på grunn av strømstøt! Ventilatoren er koblet til med en spenning på 0 V/50 Hz. Gå fram på følgende måte ved kabling av installasjonen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten. Skru ut skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området og løft den opp for å fjerne den. Vipp koblingsboksen framover. Ta ut den bakre delen av koblingsboksdekslet og vipp det framover. Før ledningene gjennom kabelinnføringen i apparatets bakvegg gjennom apparatet inn i koblingsboksen Bruk kabelkanalen på venstre sidedel for å føre kablene gjennom apparatet. Fare for apparatfeil! Ikke bruk samme strekkavlastning til lavspenningskablene som til nettkablene! Sørg for romslig adskillelse mellom nett- og lavspenningskabler. Sikre ledningene med strekkavlastningene. Isoler kabelendene og utfør tilkoblingene iht. avsnittene 5.0. til 5.0. foran. Lukk deretter det bakre dekslet på koblingsboksen og trykk den på til du hører at den går i lås. Vipp opp koblingsboksen. Fest frontkledningen. Skru inn igjen skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Lukk frontdekslet. Klem nettkabelen på tiltenkte klemmer N, L og PE på den turkisfargede pluggen. Sørg for romslig adskillelse mellom nett- og lavspenningskabler. Sikre ledningene med strekkavlastningene. Isoler kabelendene og utfør tilkoblingene iht. avsnittene 5.0. til 5.0. foran. Lukk deretter det bakre dekslet på koblingsboksen og trykk den på til du hører at den går i lås. Vipp opp koblingsboksen. Fest frontkledningen. Fest skruen over multifunksjonsbryterfeltet. Lukk frontdekslet. Slå nettspenningen på og kontroller hvordan apparatet fungerer. h Anvisninger ved gassbrenningsmoduler med en total nominell varmeeffekt på over 50 kw må det installeres en nødbryter utenfor oppstillingsrommet, som bryter strømtilførselen -polet til brenneren i et nødstilfelle. I tillegg til nødbryteren må det være montert et skilt med påskriften "Nødbryter fyring" Koble til nettkabelen Nettspenningen skal være 0 V; det kan oppstå funksjonsfeil hvis nettspenningen er over 5 V eller under 90 V. Nettkabelen må tilkobles via en fast tilkobling og en skilleanordning med minimum mm kontaktåpning (f.eks. sikringer, effektbryter). Gå fram på følgende måte ved kabling av installasjonen: Åpne frontspjeldet ved å løfte opp den sølvfargede gripelisten. Løsne skruen over multifunksjonsbryterfeltet. Trekk frontkledningen mot deg i det øvre området og løft den opp for å fjerne den. Vipp koblingsboksen framover. Ta ut den bakre delen av koblingsboksdekslet og vipp det framover. Før ledningene gjennom kabelkanalene i apparatets bakvegg og gjennom apparatet og inn i koblingsboksen. Bruk kabelkanalen på venstre sidedel for å føre kablene gjennom apparatet. 7

18 5 Installasjon 5.0. Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling Kantplugg Nettspenning Tilbehør VR40 X 0 V~ 4 V X6 F4 4A, treg Blå N L X Tilbehør rosa L N X X4 X8 Nettspenning Turkis Fiolett Lavspenning Blå Rød Hvit X X40 X Kantplugg Grønn Grå 5 4 N L N L N L FB AF RF DCF Fyllepumpe Ekstra ekstern regulator/ romtermostat -4 (Kontakt) Nettinngang Ekstra ekstern regulator/ romtermostat (Analog) Bustilkobling (Regulator/romterm. digital) Oppvarmings-/kjelesirkulasjonspumpe V-Signal Pumpemodul Anleggstermostat PBM-inng. Fjernstyring sirkulasjonspumpe Uteføler Tilførselsføler (Ekstra) DCF-tilkobling Jord Plugg regulatortilbehør Jord VCR 4xx hhv. ZP-engangsstart PWM-signal pumpe Signaler, tilbehørsmodul VR40 Blå Rød 4 V- forsyn. Hvit Blå Svart 0-0 V-utg. VR, vrdialog, vrnetdialog X0 X0 X9 Tenner X4 Lavspenningsplugg Rød Svart Grå Blå Rød Grønn Blå Rød Rød Svart Rød Svart Svart Blå Svart Svart Svart Svart Brun Svart Oransje Svart Svart Rød Grønn Svart Svart Hvit Hvit STB Kodemotstand 40 Ω P Grønn Rød Svart transparent P Avgasstrykkboks Hvit Hvit P +4 V Hallsignal 4 PWM-Signal 5 Jord Lufttrykkbryterschalter Gassventil Tank-kontakt "C-C" Vifte Vanntrykkføler Kjeleblokkføler (R5=k7) Tilførselsføler (R5=0k) Returføler (R5=0k) Avgass-temperaturbegrenser Hvis ikke montert, forbikoble kontakt! Tankføler (R5=k7) (Tilbehør) Ioniseringselektrode Tenningselektrode Apparatjord 0 V~ 4 V Fig. 5.7 Tilkobling av elektrisk tilbehør og intern kabling 8

19 Installasjon 5 Kjelsirkulasjonspumpe, fast turtall Koble kjelesirkulasjonspumpen til den grønne ProEpluggforbindelsen på tilkoblingslisten. Grå Fyllepumpe Grønn Oppvarmings-/kjelesirkulasjonspumpe Lavspenning Nettspenning Blå Rød Hvit Turkis Fiolett Nettinngang Ekst. regulator/romtermostat Rød ebus-tilkobling Anleggstermostat Blå 4 V-forsyn. Pumpemodul V-signal 0-0 V-utg. Kantplugg Hvit Blå Kantplugg Plugg regulatortilbehør VCR 4xx hhv. ZP-engangsstart PWM-signal pumpe Svart Fig. 5.8 Elektrisk tilkoblingsskjema fra VKK 806/-E-HL til VKK 806/-E-HL Kjelsirkulasjonspumpe, turtallsregulert Koble kjelsirkulasjonspumpen til den grønne ProEpluggforbindelsen på tilkoblingslisten, og i tillegg styreledningen til 0 0V adapterboksen som er til venstre over de to trykkboksene i apparatet. Pass på polene, ved feil tilkobling arbeider pumpen kun med minimalt omdreiningstall. Ekstern termostat for tilførselsluft En termostat for tilførselsluft, f.eks. for å beskytte gulvvarmen, kan kobles elektrisk til klemmene "Anleggstermostat" i sikkerhetskjeden. Gasstrykkvakt En gasstrykkvakt kan kobles elektrisk til klemmene "Anleggstermostat" i sikkerhetskjeden. Kondensvann-transportpumpe Koble alarmutgangen på en kondensvann-transportpumpe elektrisk til pluggen "Anleggstermostat". h Anvisninger Dersom flere kontakter skal kobles til tilkoblingen "Anleggstermostat", må de seriekobles, ikke parallelkobles. utslipp STB Koble til utslipp STB i tilførselsledningen for utslipptrykkboksen, se medfølgende veiledning for tilbehør. 9

20 5 Installasjon 5.0. Tilkobling av et reguleringsapparat Tilkobling reguleringsapparat VRC 40 (regulator utenfor elektronikkboksen) For å regulere varmeanlegget kan det være montert en værstyrt utetemperatur-regulering med modulerende brennerstyring. Vaillant-regulatoren calormatic 40, 60 eller auromatic 60 skal tilkobles over koblingen "buss" (rød plugg) i samsvar med fig. 5.8 eller fig Broen mellom klemmene og 4 opprettholdes (lilla plugg). Følere og anleggskomponenter som ikke er beskrevet i avsnitt 5.0., kobles til reguleringsapparatet. Elektrisk tilkobling til Vaillant varmereguleringsapparat er framstilt i fig Mer informasjon finner du i veiledningen for reguleringsapparatet. Slå spenningsforsyningen til apparatet av før du åpner koblingsboksen og beskytt den mot ufrivillig gjeninnkobling. DCF / AF 0 - DCF- AF X4 Varmeapparat X X8 X VRC 40 Kantplugg Rød 0 0 RF DCF 6 FB AF Blå Bus Rød Hvit + - Nett Pumpe Turkis Fiolett Grønn Pumpe Grå Bus Rød ϑ Varmepumpe Fyllepumpe Tankføler Nett Fig. 5.9 Tilkobling reguleringsapparat VRC 40 Reguleringsapparater VRC 40, VRC 60, VRS 60 Forbind koblingene "buss" (rød plugg) -trådet med koblingene med samme navn i regulatoren ved VRC 60, VRS 60 eller ved VRC 40, når den anbringes eksternt. Plugg alternativt regulatoren VRC 40 inn i betjeningsfeltet til gass-brennverdikjelen (innvendig plassering). 0

21 - Installasjon 5 Tilkobling reguleringsapparat VRS 60, VRC 60 (regulator utenfor elektronikkboksen) Nett X40 X DCF RF AF FB L N 4 5 L N L N Kantplugg Bus Nett Rød Blå Rød Hvit Turkis Fiolett Grønn Grå Nett Pumpe Pumpe X4 X Varmeapparat X X8 X F. eks. ecolevel F. eks. feilmelding F. eks. ekst. gassventil L N L N N 0 V~ " Av 7" Nett rel rel rel Grønn Brun Gul Hvit X DCF / AF 0 - DCF - AF Tankføler ϑ Tilførselsføler ϑ Tilførselsføler ϑ Tilførselsføler ϑ Varmepumpe Varmepumpe M Varmepumpe Sirkulasjonspumpe Fyllepumpe Nett N L Turkis 0 V-nett N L Turkis 0 V-nett N L Rød LP/UV N L N L Oransje natur ZP HK -P Zu N Auf beige HK Blander N L beige HK -P Zu N Auf Gul HK Blander N L Gul HK -P N Auf Zu natur Hvit natur Trinn Trinn KP / AV Gul beige Gul Grå Blå Grønn VF VRC 60 VF VF KF Sp natur natur Telefonfjernst. x ZP + DCF Rød Gul Bus AF 0 Uteføler C C Hvit C C Hvit I Hvit II 0 V~ 5 V / 4 V Fig. 5.0 Tilkobling reguleringsapparat VRS 60, VRC 60

22 6 Idriftsettelse 6 Idriftsettelse Første igangkjøring og betjening av apparatet, samt opplæring av eieren må gjøres av kvalifiserte fagfolk. Videre igangkjøring/betjening finner du beskrevet i bruksanvisningen. Før idriftsettelse samt etter inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner må man kontrollere at gassapparatet er gasstett! Betjening av gass-brennverdikjelen og innstilling av de ulike parametrene eller driftstilstandene gjøres via betjeningselementet på kjelens koblinglist. Faghåndverknivå med parametrene og anleggsrelevante innstillinger får du tilgang til etter å ha lagt inn servicekoden. 6. Legge inn servicekode h Anvisninger Etter 5 min avsluttes faghåndverknivået automatisk. Hver gang servicekoden legges inn på nytt, forlenges tiden med 5 min. Gå fram på følgende måte for å legge inn servicekoden: Aktiver diagnosemodus ved å trykke samtidig på tastene "i" og"+". Velg Dia-punkt 97, trykk "i". Still inn verdien 7. Lagre denne verdien vedå holde inne tasten "i" 5 s lenge (til den slutter å blinke). 6. Sjekkliste igangkjøring Ved igangkjøring går du fram på følgende måte iht. sjekklisten. En beskrivelse av de enkelte arbeidstrinnene finner du i de etterfølgende avsnittene. Før igangkjøring må du ta av panelingen på gass-brennverdikjelen. Skru ut skruen over multifunksjons-koblingsfeltet. Trekk panelingsdekslet framover. Ta til slutt av sidedelene.

23 Idriftsettelse 6 Nr. Forløp Kommentar Nødvendig verktøy Kontrollere gasstilkoblingstrykk Trykk mot omgivelse må være 7 til 0 mbar U-rør- eller digitalt manometer Kontrollere om sifongen er fyllt opp Fyll opp utslippsmålestussen ved behov Kontrollere elektro-tilkoblingslist Nettilkobling: Klemmer L, N, PE Regulatorklemmer: "Bus", /7-8-9 eller -4 4 Slå på apparat, displayindikering aktiv Ellers, kontroller sikringer 6 Aktivere skorsteinsfeiefunksjon Trykk tastene "+" og "-" samtidig 7 Kontrollere hele gassveien for tetthet Lekasjespray eller gassføler (Særlig for kontroll av brennertettinger for gasstetthet anbefales en gassføler. Etterstram evt. brennertettingene med Nm.) Gassføler 8 Utføre måling av kamintrekk Maksimal trekk må ikke overskride 0 mbar. Dersom trekken er for stort, må kamintrekken begrenses med egnede tiltak. 9 CO -måling Skalverdi: Ved nominell varmebelastning: 9, Vol.-% (±0, Vol.-%) Ved minimumsbelastning: 9,0 Vol.-% (±0, Vol.-%) 0 Dersom CO ikke innenfor toleransen: Still inn CO, se avsnitt 6.5. Etter gassinnstilling skorsteinsfeier-kobling og ny CO -måling Skalverdi: Ved nominell varmebelastning: 9, Vol.-% (±0, Vol.-%) Ved minimumsbelastning: 9,0 Vol.-% (±0, Vol.-%) Måleapparat for kamintrekk CO -måleapparat CO -måleapparat CO-måling (skalverdi < 80 ppm) CO-måleapparat Kontroller kondensatpanne, sifong og kondensuttak for tetthet 4 Slå av gass-brennverdikjelen og slå den på igjen 5 Programmere varmeregulator sammen med kunden og kontrollere funksjon varmtvann/oppvarming 6 Feste etikett 8559 "Les bruksanvisningen" i brukerens språk på fronten av apparatet Tab. 6. Sjekkliste for igangkjøring Visuell kontroll eller gå i tillegg over tettepunktene med CO-måleapparater. Trygg avslutning av test-modus og resett Overlevere bruksanvisningen for regulatoren til kunden

24 6 Idriftsettelse 6. Funksjonsmeny (for vedlikeholds- og servicearbeid) Funksjonsmenyen gir fagfolk mulighet til å gjennomføre funksjonskontroll av de enkelte komponentene. Man kan alltid starte etter "RESET" eller " nett PÅ". Etter ca. 5 s ventetid eller ved å trykke tasten "-" kobler apparatets elektronikk over til normal drift. Start Etter resett Etter nett "PÅ" Aktivere funksjonsmeny Nei Slutt, normal drift starter JA Tilbake Kontrollere tilkoblet pumpe? Ja På Av Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere vifte? Ja På Av Viften påstyres med maks. turtall. Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere fyllepumpe? Ja På Av Alle tilkoblinger som er definert som tankfyllepumpe, mottar 0 V - fra 7 modul, når d.7 hhv. d.8 =. Tilbake / Videre Tilbake Kontrollere sirk. pumpe? Ja På Av Alle tilkoblingene som er definert som sirkuleringspumpe, får 0 V. - Lederplaten, når d.6 =. - av 7, når d.7 eller d.8 = Tilbake / Videre Fig. 6. Funksjonsmeny (forts. neste side) 4

25 Idriftsettelse 6 Tilbake Kontrollere ekstern pumpe? Ja På Av Alle tilkoblinger som er definert som ekstern pumpe, mottar 0 V- fra 7 modul, når d.7 hhv. d.8 =. Tilbake / Videre Tilbake Lufte hydraulikken? Ja VV-krets Varmekrets Vanntrykk vises. Tilbake / Videre Teste brenner? Ja På Av Samtidig med brenneren påstyres varmepumpen, funksjonsmenyen avsluttes. VT nom. = VL maks. C Tilbake / Videre Kontrollere sirk. pumpe? Ja Normal drift Tilbake / Videre Fig. 6. Funksjonsmeny (fortsettelse) 5

26 6 Idriftsettelse 6.4 Fylling av anlegget Funksjonsfeil! Spyl varmeanlegget omhyggelig før apparatet tilkobles! Da fjerner du rester som sveiserester, knusk, hamp, kitt, rust, grov smuss o.l. fra rørledningene. Hvis ikke, kan disse stoffene samle seg opp i apparatet og føre til feil. Til oppfylling av varmeanlegget, bruk kun vann som oppfyller kravene i forskriften VDI 05. Ta hensyn til gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske bestemmelser når du tilbereder fylle- og etterfyllingsvann. Dersom gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske bestemmelser ikke stiller noen større krav, gjelder følgende: Du må tilberede vannet, dersom - den totale mengden fylle- og etterfyllingsvann mens anlegget er i drift overskrider varmeanleggets naominelle volum tre ganger, eller - dersom veiledende verdier som er oppført i tabellen nedenfor ikke overholdes. Korrosjonsbeskyttelse med vannbehandling Ved varmtvann som er kondisjonert pga. tilsetning av sterkt alkaliserende stoffer, kan (iht. DIN 05, blad ) aluminium og deres legeringer være utsatt for korrosjon. ph-verdien i varmtvannet må ikke konstant overskride verdien 8,5 eller kontstant underskride verdien 6,5. Det kan oppstå materielle skader dersom man tilsetter tilsetningsstoffer i varmtvannet. Ved forskriftsmessig bruk av følgende produkter ble det hittil ikke fastslått noe inkompatibilitet på Vaillant-apparater. Det er særdeles viktig å følge bruksanvisningen fra produsenten dersom man bruker tilsetningsstoffer. Valiant overtar intet ansvar for et tilsetningsstoffs kompatibilitet med resten av varmesystemet og for dets effektivitet. Tilsetningsstoffer for rengjøringstiltak (skal skylles ut etter bruk) - Fernox F - Jenaqua 00 - Jenaqua 00 - Jenaqua Sentinel X 00 - Sentinel X 400 Tilsetningsstoffer som skal bli værende i anlegget - Fernox F - Fernox F - Jenaqua 00 - Jenaqua 0 - Sentinel X 00 - Sentinel X 00 Tilsetningsstoffer for frostbeskyttelse som skal bli værende i anlegget - Fernox Antifreeze Alphi - Sentinel X 500 Informer eieren om nødvendige tiltak dersom du har brukt disse tilsetningsstoffene. Informer eieren om de nødvendige tiltakene til frostbeskyttelse. 6

27 Idriftsettelse 6 Total varmeeffekt Total hardhet ved 0 l/kw minste kjelevarmeflate ) Total hardhet ved > 0 l/kw < 50 l/kw minste kjelevarmeflate ) kw mol/m mol/m mol/m < 50 ingen krav eller < ) 0,0 < 50 til 00,5 0,0 > 00 til 600,5 0,0 0,0 > 600 0,0 0,0 0,0 Total hardhet ved > 50 l/kw minste kjelevarmeflate ) ) På anlegg med omløpsvannvarmer og for systemer med elektriske varmeelement ) Av spesifikt anleggsvolum (liter nominelt innhold/varmeeffekt; på anlegg med flere kjeler må minste enkelt-varmeeffekt settes inn) Disse opplysningene gjelder kun opp til tredobbelt anleggsvolum for påfyllings- og etterfyllingsvann. Hvis det tredoble anleggsvolumet overskrides, må vannet, akkurat som ved overskridelse av grenseverdiene i tabell 6., behandles (bløtgjøres, avsaltes, hardhetsstabilisering eller avslammes). Tab. 6. Veiledende verdier for varmtvann: Vannets hardhet Varmtvannets egenskaper Elektrisk ledeevne ved 5 C Utseende Enhet Saltfattig Saltholdig μs/cm < Uten sedimenterende stoffer ph-verdi ved 5 C 8, - 0,0 ) 8, - 0,0 ) Surstoff mg/l < 0, < 0,0 ) For aluminium og aluminiumslegeringer er ph-verdiområdet redusert fra 6,5 til 8,5. Tab. 6. Veiledende verdier for varmtvann: Saltinnhold Aluminiumskorrosjon og lekkasjer pga. uegnet varmtvann! Til forskjell fra f.eks. stål, støpegods eller kopper, reagerer aluminium på alkalisert varmtvann (ph-verdi > 8,5) med betydelig korrosjon. For aluminium må du påse at ph-verdien på varmtvannet ligger mellom 6,5 og maks. 8,5. Fare for materielle skader på grunn av tilsatt uegnet frost- eller korrosjonsbeskyttelsesmiddel i varmtvannet! Frost- og korrosjonsbeskyttelsesmiddel kan føre til endringer på tettinger, støy i varmedrift og ev. til andre følgeskader. Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler. 7

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 61. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Blandermodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 61 Blandermodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE

ecotec plus/pro VC VCW NO; SE ecotec plus/pro VC VCW NO; SE For fagfolk Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecotec plus/pro Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC VCW NO Innhold Innhold Henvisninger til dokumentasjonen........

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Ekstern platevarmeveksler. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren PHE S, PHE C. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Ekstern platevarmeveksler PHE S, PHE C NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

ecotec exclusiv Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec exclusiv Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning ecotec exclusiv VC NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859 Remscheid Telefon 0

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Elektrisk vegghengt varmeapparat Utgiver/produsent Vaillant GmbH

eloblock Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Elektrisk vegghengt varmeapparat Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning eloblock Elektrisk vegghengt varmeapparat NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

For montøren. Installasjons- og vedlikeholdsveiledning. ecotec exclusiv. Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC 136/2-E VC 276/2-E

For montøren. Installasjons- og vedlikeholdsveiledning. ecotec exclusiv. Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC 136/2-E VC 276/2-E For montøren Installasjons- og vedlikeholdsveiledning ecotec exclusiv Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi VC 136/2-E VC 276/2-E NO Innholdsfortegnelse 1 Apparatbeskrivelse.......................

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

6301 8862 11/2001 NO For brukeren. Bruksanvisning. Olje-/gass-spesialkjel Logano GE515. Leses nøye før betjening

6301 8862 11/2001 NO For brukeren. Bruksanvisning. Olje-/gass-spesialkjel Logano GE515. Leses nøye før betjening 6301 8862 11/2001 NO For brukeren Bruksanvisning Olje-/gass-spesialkjel Logano GE515 Leses nøye før betjening Forord Produktet oppfyller de grunnleggende kravene som stilles i gjeldende standarder og direktiver.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Betjeningsveiledning Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Ingeniørfirma Paul Schwartz AS Telefon 22 51 14 00 Telefaks 22 51 14 40 E-post: pschwartz@pschwartz.no Trykk nr. 83159343, mars 2004 Det

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON

MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING EASYSTART SELECT NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENINGSELEMENT FOR EBERSPÄCHER KUPÉVARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

ecotec plus Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec plus Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning ecotec plus VC NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 02 9

Detaljer

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com

Hydraulikkløsninger. HDG Hydronic. hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic hdg-bavaria.com Hydraulikkløsninger HDG Hydronic - Innhold Innhold 1 Informasjon................................................................. 5 1.1 Innledning..................................................................

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

VWZ MEH 60. Bruksanvisning og installasjonsveiledning. Bruksanvisning og installasjonsveiledning. For installatøren og brukeren

VWZ MEH 60. Bruksanvisning og installasjonsveiledning. Bruksanvisning og installasjonsveiledning. For installatøren og brukeren Bruksanvisning og installasjonsveiledning For installatøren og brukeren Bruksanvisning og installasjonsveiledning VWZ MEH 60 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP. no - NO 08.11 09 235 400 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 5105 EL AV/LP no - NO 08.11 09 235 400 / 01 09 235 400 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte: PW 5105 AV/LP Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

ecotec plus Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec plus Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning ecotec plus VC NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 02 9

Detaljer

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes.

Ved montering i brennbart materiale må retningslinjene og normene for lavspentmontering og brannvern overholdes. Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres. Pass på når du pakker ut enheten, den har skarpe kanter. Det anbefales å bruke hansker

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk NO Bruksanvisning Betjeningselement Romtermostat elektronisk 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator 2 Innkoblingskontroll 3 Symbol kontinuerlig innkoblingsregulering 4 Bryter varmeregulering 5

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning og installasjonsveiledning

Bruksanvisning og installasjonsveiledning Bruksanvisning og installasjonsveiledning For brukeren For installatøren Bruksanvisning og installasjonsveiledning VR 91 VR 91 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon

Detaljer

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO

Installasjonsveiledning PG 8562. Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Installasjonsveiledning PG 8562 Materialnummer 10 076 780 Sist endret / Versjon 00 NO Teknisk datablad Rengjørings- og desinfeksjonsautomat PG 8562 Legende: Innringede symboler med fet skrift betyr: Tilkobling

Detaljer