Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE"

Transkript

1 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting av demping for VG 0 0, VR 0 0, VAS 6 og MB 7 Innholdsfortegnelse Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting av demping for VG 0 0, VR 0 0, VAS 6 og MB 7... Innholdsfortegnelse.... Sikkerhet.... Kontroll av bruken... Bruksformål... Beskrivelse av delene.... Ettermontering av demping... Langsomt åpnende / hurtiglukkende... Langsomt åpnende / langsomt lukkende... Skifte av demping... Langsomt åpnende / hurtiglukkende... Langsomt åpnende / langsomt lukkende... Kontroll av tettheten... Innstilling av startgassmengden... Logistikk... Kontakt...6 Sikkerhet Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig Les nøye gjennom denne driftsanvisningen før montering og drift. Etter monteringen skal denne driftsanvisningen gis videre til den som er ansvarlig for driften av anlegget. Dette apparatet må installeres og settes i drift i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Denne driftsanvisningen finner du også på Tegnforklaring,,,... = Arbeidstrinn = Henvisning Ansvar Vi overtar intet ansvar for skader som kan føres tilbake til at driftsanvisningen ikke har blitt overholdt samt ikke-korrekt bruk av anlegget. Sikkerhetsinstrukser Sikkerhetsrelevant informasjon er kjennemerket på følgende måte i driftsanvisningen: FARE Henviser til en livsfarlig situasjon. ADVARSEL Henviser til potensiell livsfare eller fare for personskade. FORSIKTIG Henviser til potensiell materiell skade. Alle arbeider må kun utføres av en kvalifisert fagmann for gass. Elektroarbeider må kun utføres av en kvalifisert elektrofagmann. Modifikasjon, reservedeler Enhver teknisk endring er forbudt. Bruk kun originale reservedeler. Endringer fra utgave 07. De følgende kapitlene er endret: Komplett revidert versjon -

2 Kontroll av bruken Bruksformål Denne anvisningen tjener kun til modifisering av de følgende apparatene: Modifisering fra hurtig- til langsomt Betegnelse åpnende åpnende Gass-magnetventil VG 0 0 VG 0 0L Luft-magnetventil VR 0 0 VR 0 0L Gass-magnetventil VAS 6 VAS 6 L Magnetaktuator MB 7 MB 7R eller til skifte av installerte dempinger ved de følgende apparatene: Betegnelse langsomt åpnende Gass-magnetventil VG 0 0L, VAS 6 L Luft-magnetventil VR 0 0L, VR 0 0R Magnetaktuator MB 7L, MB 7R Funksjonen er kun sikret innenfor de angitte grenser, se Tekniske data i driftsanvisningen for apparatet som skal modifiseres. Enhver annen bruk gjelder som ikke korrekt. All ytterlige informasjon som gjelder idriftsettelse, tekniske data, vedlikehold osv., se den respektive driftsanvisningen for apparatet som skal modifiseres. Kromschröder Products 0 Valves and butterfly valves... Solenoid valve for gas VG, Solenoid valve for air VR, Solenoid actuator MB 7, Solenoid valves for gas VAS..., VCS... Beskrivelse av delene Langsomt åpnende / hurtiglukkende demping: 6 7 Langsomt åpnende / langsomt lukkende demping: Demping Pass-skive Klemmeplate O-ring Inbusskruer 6 Kappe med fett 7 Etikett Merking av innstillingsskrue 0 spor: VG 0 0, VR 0 0, MB 7, VAS 7 spor: VG 6, VR 6 spor: VAS, VG 0 0, VR 0 0 spor: VAS 6 Ettermontering av demping ADVARSEL OBS! Overhold følgende for å unngå at det oppstår skader: Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler! Magnetaktuatoren blir varm under driften. Overflatetemperatur ca. C (ca. F) ifølge E Demping Pass-skive Klemmeplate O-ring Innstillingsskrue med sikringsring 6 Inbusskruer 7 Kappe med fett Etikett Sett anlegget i spenningsløs tilstand. Steng av gasstilførselen. Bruk unbrakonøkkel 6 mm. -

3 VG, VR VAS VG, 6 VR, VAS, MB 7 FORSIKTIG Tettheten kan ikke lengre garanteres. For å utelukke utettheter, må forbindelsen mellom magnetaktuator og demping kontrolleres med hensyn til tetthet. 6 Åpne gasstilførselen og kontroller tettheten, se side (Kontroll av tettheten). 7 Åpne gass-magnetventilen og still inn startgassmengden, se side (Innstilling av startgassmengden). Langsomt åpnende / langsomt lukkende VR..R, MB 7R Magnetaktuatoren må være slått på, slik at føringsstiften er synlig. Drei dempingen inntil klemringen føyer seg inn i dempingshuset. Slå av magnet- aktuatoren. Dempingen senkes ned. Langsomt åpnende / hurtiglukkende Kontroller innstillingsskruen, se side (Merking av innstillingsskrue). Inntil ca. / omdreining foran anslaget. Drei dempingen inntil sekskanten og klemringen føyer seg inn i dempingshuset. Trykk dempingen på aktuatoren idet du bruker kraft, og fest den med to skruer. Den tredje skruen monteres ikke før etter at startgassmengden er innstilt. Åpne lufttilførselen og slå på spenningen. Skifte av demping ADVARSEL OBS! Overhold følgende for å unngå at det oppstår skader: Elektriske sjokk kan være livsfarlige! Kople alle elektriske ledninger strømløse før du arbeider med strømførende deler! Magnetaktuatoren blir varm under driften. Overflatetemperatur ca. C (ca. F) ifølge E Bruk unbrakonøkkel 6 mm. Skift ut alle delene fra modifiseringssettet. -

4 Langsomt åpnende / hurtiglukkende Sett anlegget i spenningsløs tilstand. Steng av gasstilførselen. Langsomt åpnende / langsomt lukkende Steng av lufttilførselen. Magnetaktuatoren holdes innkoplet. 6 Slå av magnetaktuatoren. 7 Hvis ikke, varmes magnetaktuatoren opp unødvendig. 6 7 Kontroller innstillingsskruen, se side (Merking av innstillingsskrue). Inntil ca. / omdreining foran anslaget. Drei dempingen inntil sekskanten og klemringen føyer seg inn i dempingshuset. 6 Trykk dempingen på aktuatoren idet du bruker kraft, og fest den igjen med to skruer. Den tredje skruen monteres ikke før etter at startgassmengden er innstilt. Slå på magnetaktuatoren, slik at føringsstiften blir synlig. Slå av magnetaktuatoren. Dempingen senkes ned. 6 Åpne lufttilførselen og slå på spenningen.. FORSIKTIG Tettheten kan ikke lengre garanteres. For å utelukke utettheter, må forbindelsen mellom magnetaktuator og demping kontrolleres med hensyn til tetthet. 7 Åpne gasstilførselen og kontroller tettheten, se side (Kontroll av tettheten). Åpne magnetventilen og still inn startgassmengden, se side (Innstilling av startgassmeng- den). Kontroll av tettheten Rett bak ventilen skal ledningen sperres av for å kunne kontrollere tettheten. <, x p u max Tettheten i orden: Åpne ledningen. <, x p u max -

5 Innstilling av startgassmengden Startgassmengden er innstillbar med dempingens maks. omdreininger. Det må ligge 0 s mellom ut- og innkopling av ventilen, slik at dempingen blir fullstendig virksom. Bruk unbrakonøkkel mm. Løsne skruen ved markeringen «V. Start» cirka mm / ikke skru den ut. - V V max. x 60 V Logistikk Transport Beskytt apparatet mot innvirkninger utenfra (støt, slag, vibrasjoner). Kontroller leveringsomfanget ved mottakelsen av produktet, se side (Beskrivelse av delene). Meld fra om transportskader øyeblikkelig. Lagring Produktet skal lagres tørt og fritt for smuss. Lagertemperatur: Se driftsanvisningen som tilhører apparatet. Lagringsvarighet: 6 måneder før første gangs bruk. Skulle lagringsvarigheten være lengre, forkortes den totale brukstiden med den samme tiden. Emballasje Emballasjematerialet skal avfallsbehandles ifølge lokale forskrifter. Avfallsbehandling Komponentene skal leveres inn til kildesortering i henhold til lokale forskrifter. -

6 Kontakt Ta kontakt med forhandleren dersom du har tekniske spørsmål. Adressen finner du i Internett eller hos Elster GmbH. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer grunnet fremskritt. -6 Elster GmbH Postfach 0, D-0 Osnabrück Strotheweg, D-0 Lotte (Büren) T -0 F -70

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil BVHM og magnetaktuator MB 7 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil BVHM og magnetaktuator MB 7 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09. 0 Elster GmbH Edition. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Spjeldventil og magnetaktuator MB Innholdsfortegnelse Spjeldventil og magnetaktuator

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 6 VG 15/10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 6 VG 15/10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09. 15 Elster GmbH Edition 7.15 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-magnetventil VG VG 15/1 Innholdsfortegnelse Gass-magnetventil VG VG 15/1....

Detaljer

Sikkerhet Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig Anvisning Gass-magnetventil VAS, VCS, Trykkregulator med magnetventil

Sikkerhet Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig Anvisning Gass-magnetventil VAS, VCS, Trykkregulator med magnetventil 217 Elster GmbH Edition 2.17 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H C www.docuthek.com Anvisning Gass-magnetventil VAS 1, VCS 1, Trykkregulator med magnetventil VAx 1, VCx 1, Utblåsnings-magnetventil

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09. 2 Elster GmbH Edition. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-magnetventil G / G Innholdsfortegnelse Gass-magnetventil G / G.... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Magnetventil VGP FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.11

Sikkerhet. Driftsanvisning Magnetventil VGP FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.11 3...4 Edition 5. D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Magnetventil Oversettelse fra tysk 28 2 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Magnetventil.... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC. Lineært justeringselement med aktuator IFC 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC. Lineært justeringselement med aktuator IFC 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Lineært justeringselement VFC Lineært justeringselement med aktuator IFC Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning UV-sonde UVS 10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 08.10

Sikkerhet. Driftsanvisning UV-sonde UVS 10 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 08.10 8.. Edition 08.0 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning UV-sonde UVS 0 Oversettelse fra tysk 008 009 Elster GmbH Innholdsfortegnelse UV-sonde UVS 0.......................

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning UV-sonde UVS 5 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 04.

Sikkerhet. Driftsanvisning UV-sonde UVS 5 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 04. 06 Elster GmbH Edition 04.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning UV-sonde UVS 5 Cert. version 04.6 Innholdsfortegnelse UV-sonde UVS 5... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator VAR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 01.

Sikkerhet. Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator VAR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 01. 205 Elster GmbH Edition 0.5 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Omløps- og utblåsningsregulator Innholdsfortegnelse Omløps- og utblåsningsregulator...

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gassmagnetventil VG FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gassmagnetventil VG FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 09. Edition 9.2 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gassmagnetventil G Oversettelse fra tysk 22 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Gassmagnetventil G... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkregulator 60DJ, J78R, GDJ FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 08.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkregulator 60DJ, J78R, GDJ FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 08. Edition 08.3 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-trykkregulator 0DJ, J78R, GDJ Oversettelse fra tysk 03 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Gass-trykkregulator 0DJ,

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Tetthetskontroll TC 410 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 10.14

Sikkerhet. Driftsanvisning Tetthetskontroll TC 410 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 10.14 2016 Elster GmbH Edition 02.16 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Tetthetskontroll TC 410 Innholdsfortegnelse Tetthetskontroll TC 410...1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 09. 06 Elster GmbH Edition 09.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Kuleventiler, mengdeinnstillingsventiler GEHV, GEH, LEH Innholdsfortegnelse Kuleventiler,

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Manometer KFM, RFM Trykknappkran DH Manometerstengeventil MH 15 Overtrykk-verneinnretning UDS FARE. Innholdsfortegnelse

Sikkerhet. Driftsanvisning Manometer KFM, RFM Trykknappkran DH Manometerstengeventil MH 15 Overtrykk-verneinnretning UDS FARE. Innholdsfortegnelse 2015 Elster GmbH Edition 06.15 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Manometer KFM, RFM Trykknappkran DH Manometerstengeventil MH 15 Overtrykk-verneinnretning

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkregulator 60DJ, J78R, GDJ FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 08.

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkregulator 60DJ, J78R, GDJ FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 08. 0 Elster GmbH Edition 07. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-trykkregulator 60DJ, J78R, GDJ Innholdsfortegnelse Gass-trykkregulator 60DJ,

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning. Luft-trykkvakt DL 2E, DL 4E, DL 14E, DL 35E 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 05.

Sikkerhet. Driftsanvisning. Luft-trykkvakt DL 2E, DL 4E, DL 14E, DL 35E 1 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 05. 05 Elster GmbH Edition 0.5 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Luft-trykkvakt DL E, DL 4E, DL 4E, DL 5E Cert. version 07.07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..C FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.10

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..C FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 05.10 ... Edition 0.0 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-trykkvakt Oversettelse fra tysk 008 00 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Gass-trykkvakt................... Innholdsfortegnelse.....................

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil BV.. Aktuator med spjeldventil IB.. FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 11.

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil BV.. Aktuator med spjeldventil IB.. FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 11. 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Spjeldventil BV.. ktuator med spjeldventil IB.. Innholdsfortegnelse Spjeldventil

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil DKR Spjeldventil med påmonteringssett og aktuator IDR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Spjeldventil DKR Spjeldventil med påmonteringssett og aktuator IDR FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Spjeldventil DKR Spjeldventil med påmonteringssett og aktuator IDR Cert. version??.??

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil VMV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil VMV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG ..0. 0 Edition 0. D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil Oversettelse fra tysk 00 00 Elster GmbH Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Luft-trykkvakt DL..H, DL..N FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Elster GmbH Edition 05.

Sikkerhet. Driftsanvisning Luft-trykkvakt DL..H, DL..N FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Elster GmbH Edition 05. 06 Elster GmbH Edition 05.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Luft-trykkvakt DL..H, DL.. Cert. version 05.5 Innholdsfortegnelse Luft-trykkvakt

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil VMV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil VMV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 0 Elster GmbH Edition 09. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Filtermodul VMF Målediafragma VMO Fininnstillingsventil Innholdsfortegnelse Filtermodul

Detaljer

Sikkerhet Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig Driftsanvisning Betjeningsenhet OCU Tegnforklaring , 1, 2, 3 Ansvar

Sikkerhet Vennligst les denne anvisningen og oppbevar den tilgjengelig Driftsanvisning Betjeningsenhet OCU Tegnforklaring , 1, 2, 3 Ansvar 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Oversettelse fra tysk 03251275 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Betjeningsenhet OCU Innholdsfortegnelse Betjeningsenhet OCU...1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Utblåsnings-magnetventil VAN FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 02.10

Sikkerhet. Driftsanvisning Utblåsnings-magnetventil VAN FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Edition 02.10 .. Edition 0.0 D G F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Utblåsnings-magnetventil VA Oversettelse fra tysk 008 009 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Utblåsnings-magnetventil VA............

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil JSAV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 10.

Sikkerhet. Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil JSAV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 10. 216 Elster GmbH Edition 9.16 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil 5 1 Innholdsfortegnelse Sikkerhetssperreventil 5 1... 1

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 50 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Elster GmbH Edition 08.15

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 50 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG Elster GmbH Edition 08.15 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Aktuator IC 50 Innholdsfortegnelse Aktuator IC 50....1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning. Tetthetskontroll TC 1, TC 2, TC FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 12.

Sikkerhet. Driftsanvisning. Tetthetskontroll TC 1, TC 2, TC FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 12. 205 Elster GmbH Edition 09.5 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Tetthetskontroll TC,, TC 3 Innholdsfortegnelse Tetthetskontroll TC,, TC 3... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil JSAV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil JSAV FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Edition 09. Edition 09.12 D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Sikkerhetssperreventil 2 0 Oversettelse fra tysk 2012 Elster GmbH Innholdsfortegnelse Sikkerhetssperreventil 2 0....

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..C FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.14

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..C FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave 09.14 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Gass-trykkvakt Cert. version 09. Innholdsfortegnelse Gass-trykkvakt... Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Z 8. Kontroll av bruken. Beskrivelse av delene

Z 8. Kontroll av bruken. Beskrivelse av delene 2015 Elster GmbH Edition 11.15 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Aktuator IC 20 Innholdsfortegnelse Aktuator IC 20....1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7

Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Små elektriske part-turn-aktuatorer 2SG7 Tillegg til Instruksjonsbok SIPOS SEVEN Utgave 08.15 Med forbehold om endringer! Innhold Tillegg til instruksjonsbok SIPOS SEVEN Innhold Innhold 1 Grunnleggende...

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..H, DG..N Gass-undertrykkvakt DG..I FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..H, DG..N Gass-undertrykkvakt DG..I FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 06 Elster GmbH Edition 6 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H wwwdocuthekcom Driftsanvisning Gass-trykkvakt DGH, DG Gass-undertrykkvakt DGI Cert version 095 Innholdsfortegnelse Gass-trykkvakt

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relifix. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relifix Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 164 1.1 Gyldighetsområde... 164 1.2 Merker og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 20 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 01.

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 20 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 01. 2017 Elster GmbH Edition 01.17 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Aktuator IC 20 Innholdsfortegnelse Aktuator IC 20....1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..H, DG..N Gass-undertrykkvakt DG..I FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG

Sikkerhet. Driftsanvisning Gass-trykkvakt DG..H, DG..N Gass-undertrykkvakt DG..I FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG 0 Elster GmbH Edition 0 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H wwwdocuthekcom Driftsanvisning Gass-trykkvakt DGH, DG Gass-undertrykkvakt DGI Cert version 09 Innholdsfortegnelse Gass-trykkvakt

Detaljer

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL

SLO EST. Information RUS RS PRO LED P1 SL LT EST HR SLO RO PL SK CZ H TR GR LV RUS BG N FI DK S P E I NL F GB D Information RS PRO LED P1 SL 3.1 3.2 88,5 5 Ø235 Ø255 5 3.3 5. A C D - 2 - 4.1 Slave Master Slave 5.4 5.1 5.5 5.2 5.3 5.6-3 - N 1.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 40 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 09.

Sikkerhet. Driftsanvisning Aktuator IC 40 FARE. Innholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIKTIG. Endringer fra utgave Elster GmbH Edition 09. 2016 Elster GmbH Edition 09.16 Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Aktuator IC 40 Innholdsfortegnelse Aktuator IC 40....1 Innholdsfortegnelse....1

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Multi Control MC04 NO Bruksanvisning Betjeningselement Multi Control MC04 1 Oversikt betjeningselement 1 Symbol hurtig varmefunksjon 2 Symbol lufte 3 Dreieknapp (temperatur/vifte) 4 Driftsindikator/feilkode-indikator/ serviceindikator

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. KNX Aktuator 3 Best.-nr. : 2176 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Relilight. Monteringsanvisning NORSK. komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Relilight. Monteringsanvisning NORSK. komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Relilight Monteringsanvisning NORSK komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Brukerinstruksjoner 1 Brukerinstruksjoner Før første bruk av produktet må monteringsanvisningen være

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Romtermostat elektronisk NO Bruksanvisning Betjeningselement Romtermostat elektronisk 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator 2 Innkoblingskontroll 3 Symbol kontinuerlig innkoblingsregulering 4 Bryter varmeregulering 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N

Bruks- og vedlikeholdsveiledning. JRG CleanLine Combi /.032 N Bruks- og vedlikeholdsveiledning JRG CleanLine Combi 1370.025/.032 N 11 Oppbygning 4 12 2 1 3 6 5 7 1 Kropp 2 Manometer tilkobling / lufte skrue 3 Mutter 4 Filter kopp 5 Filter element 6 Støtstang 7 Ring

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Monteringsanvisning. Monteringsramme

Monteringsanvisning. Monteringsramme Monteringsanvisning Monteringsramme 1251 04 Apparatbeskrivelse I monteringsrammene installeres apparatmoduler eller komplettapparater, som f.eks. radio-dørmodulen Dialog fra systemet modulær funksjonssøyle,

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer trykk/vri. Art.nr. 266 GDE Art.nr. 864 GDW. Bruksanvisning Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet,

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Beskyttelsesklasse Ι

Beskyttelsesklasse Ι LEI STER UNI FLOOR DI GI TAL Ref.95252 www. romus. f r ADVARSEL Det er livsfarlig å åpne apparatet da dette frilegger strømførende komponenter og koblinger. Ta alltid ut kontakten før apparatet åpnes.

Detaljer