Terrorisme mot luftfarten. Foredrag NFFs Ledersamling 3. februar Truls Hallberg Tønnessen FFI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terrorisme mot luftfarten. Foredrag NFFs Ledersamling 3. februar 2011. Truls Hallberg Tønnessen FFI"

Transkript

1 Terrorisme mot luftfarten Foredrag NFFs Ledersamling 3. februar Truls Hallberg Tønnessen FFI

2 Program Generelt om terrorisme mot transportsektoren Luftfartens attraktivitet som terrormål Al-Qaidas aksjoner mot luftfart Terrortrusselen mot flyfrakt FFIs :terrorismeforskning TERRA prosjektet ved FFI: Brynjar Lia Thomas Hegghammer Petter Nesser Truls H Tønnessen Anne Stenersen Hanna Rogan

3 Terrorisme mot transportsektoren :8 % av terroranslag mot transport rettet mot luftfart Kraftig nedgang i angrep mot luftfart fra 1990, men økning fra 2006 WITS: 90 angrep mot luftfart fra 2004, angrep mot transportsektoren totalt

4 Transportsektorens attraktivitet som terrormål Transportsektoren som terrormål: Få ressurser nødvendig Lett tilgjengelighet Rammer store menneske mengder En lukket arena med full kontroll over passasjerer og situasjon Flysektorens særegenhet: Symbolsk og spektakulært mål Dog vanskeligere og mer ressurs krevende enn annen transport Vilje til å angripe tross små sjanser for suksess

5 Hva er terrorisme? Terrorisme er en taktikk for å oppnå ønskede resultater gjennom å spre frykt Terrorisme som teater ikke handlingen i seg selv som er viktig, men at den blir sett Denne effekten er særlig sterk ved terrorisme mot luftfart; selv mislykkede og planlagte angrep medfører stor oppmerksomhet og frykt US Department of State definition of terrorism: premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience. The term international terrorism means terrorism involving citizens or the territory of more than one country.

6 Luftfartens attraktivitet som terrormål Det symbolske og spektakulære aspektet ved terrorisme mot luftfart helt avgjørende både for intensjon og måltutvelgelse Mulig å ramme vestlige mål i andre deler av verden Tydelig attraktivt å utfordre og å overliste sikkerhetsstiltakene Al-Qaida nettverket har satset kraftig på terrorisme mot luftfart allerede fra begynnelsen av 1990-tallet Kan ha ført til en viss copycat-effekt hvor andre som er inspirert av al-qaida eller tilhører al-qaida nettverket forsøker å gjenta deres operasjoner

7 Modell for luftfartens attraktivitet som terrormål Høy symbolverdi Lav symbolverdi Høy sikkerhet Lav sikkerhet = mest attraktiv, 4 = minst attraktiv Forholdet symbolverdi og sikkerhet avgjørende for attraktivitet Symbolverdien er relativ basert på en gitt gruppes mål og agenda Et høyt sikkerhetsnivå kan gjøre et mål fristende pga effekten et vellykket angrep kan ha Kan utnytte dårlig sikkerhet i enkelte deler av verden til å angripe godt beskyttede mål

8 al-qaidas aksjonsformer mot luftfarten Aksjonsformer al-qaida har benyttet seg av mot flysektoren: Luftfartøy som våpen mot installasjoner (9/11) Bakke-til-luft angrep mot fly (Mombasa) Smugling av bombe om bord (Reid, Mutallab) Smugling av materiale til eksplosiver ombord (Ramzi Yusuf) Sende bomber som flyfrakt (Jemen) Aksjonsformer al-qaida har planlagt brukt mot flysektoren Bruk av småfly mot symbolske installasjoner (Ramzi Yusuf) Smugle inn eksplosiver som last (Ramzi Yusuf) Kapre fly for å styrte inn i skip (Abd al- Rahmi al-nashiri, usikkert) Smugle inn flytende kjemikalier (London 2006) Utplassering av sprengstoff på flyplass (Ahmad Ressam) Bilbombe mot flyplass (Glasgow, Nizar Trabelsi)

9 Terrortrusselen fra Jemen Al-Qaida Jemen og Anwar al- Awlaqi utgjør pr i dag den mest aktive internasjonale terrorgruppa. Økt fokus på internasjonal terrorisme fra 2009 Al-Qaida Jemen påtok seg ansvaret for juledagsplottet Regimene i Jemen og Saudi- Arabia pluss USA viktigste terrormål Viser interesse for å angripe fly: Juledagsplottet og pakkebombene Anwar al-awlaqi

10 Pakkebombene Eksplosive anretninger sjekket inn som flyfrakt Nytt at rene fraktfly utsatt for terrorisme, og ikke kun sabotasje Bomben var skjult i en HP Printer Ligner på tidligere bomber og operasjonsmønster fra AQAP Spesialdesignet til å ikke gi utslag i sikkerhetskontrollen Ibrahim al-asiri: AQAPs bombemann

11 Inspire og Operation Hemorrhage Formålet var å skape størst mulig økonomisk skade, ikke materiell skade. Sikkerhetstiltakene som mål; 4200 USD mot kostnaden for nye sikkerhetsstiltak Amerika skal blø i hjel ved hjelp av tusen små kutt AQAP truer med nye angrep mot fraktfly, og sier de har eksperimentert lenge med nye taktikker

12 Terrortrusselen mot norsk luftfart PST: Kan ikke utelukke at Norge blir utsatt for terrorisme, men er snakk om få individer PST nevner en mulig trussel fra traumatiske asylsøkere og vanskeligstilte flyktninger Karikaturene plassert Norden på terrorisme -kartet. Norsk luftfart ikke den mest attraktive å angripe, men internasjonal luftfart i Norge kan være et mål Abdelilah Saeme (t.v.) og tiltalte Ibrahim Bentera i samtale i en pause i straffesaken om økseangrepet på Kato Air

13 Målutvelgelse for luftfart (I): Luftfartøy Motivert av symbolikk opprinnelsesland internasjonal økonomi Høye spektakulære konsekvenser Påvirkende faktorer: hvor flyet går fra hvor flyet skal flyselskapets nasjonalitet Mest utsatt er amerikanske og israelske flyselskaper -Pan Am fly 103 etter bombeangrep over Lockerbie Enkelte flyselskaper er dermed mer utsatt enn andre Man kan konkludere med at mindre og ukjente flyselskap er mindre attraktive som terror mål

14 Målutvelgelse for luftfart (II): Lufthavn Alle gjennomførte anslag i Vest- Europa og Nord-Amerika i senere tid er rettet mot flyplasser Nedgang i antall angrep mot fly Symbols og økonomisk effekt Kjennskap av flyplass på forhånd Store flyplasser ofte målet enn små og regional Mange mulige mål Enkel tilgjengelighet Enkelt å smugle eksplosiver inn Militære flyplasser: USAs baser i Europa utsatt -Glasgow flyplass etter angrep i juni

15 Angrep rettet mot norsk luftfart (I) Få terrorangrep rettet mot Norge Noen tilfeller av kapringer; 1979, fly fra Oslo til Moskva kapret av gruppe kalt Ananda Magra 1985, fly fra Trondheim til Oslo kapret av desillusjonert mann 1993, Iranske flyktninger kaprer i flukt 1994, Bosnisk flykting kapret i Nord-Norge 1996, desillusjonert palestiner

16 Generelle trender for valg av taktikk mot luftfart Nye terrortaktikker brukt mot flysektoren har sjelden blitt forutsett av sikkerhetsmyndighetene. Nye angrepsmoduser er ofte en kombinasjon av allerede kjente taktikker, eller en videreutvikling av en kjent taktikk. Visse angrepsmåter mer populære enn andre i en viss tidsperiode, både grunnet sikkerhetstiltak og terrorismens smitteeffekt. Elementer av taktikker som er aktuelle i dag, kunne bli observert allerede i 1994.

17 Taktikker mot luftfartøy (I): Kapring Kapring utgjør 65 % av alle angrep mot luftfart (Merari) Mange av kapringene er fluktforsøk og ikke terrorisme Formål er oppmerksomhet, forhandling om løslatelse av gisler mot konsesjoner Blitt mindre populært de siste årene men forekommer fremdeles (Tyrkia) Videreutvikling: Kapre et fly for å bruke det som våpen Oversikt over antall terorisme-relaterte kapringer

18 Taktikker mot luftfartøy (II): Sprengning av fly Meget dødelig taktikk Bomber innsjekket som bagasje på 1980-tallet Grunnet økt sikkerhet smugles eksplosivene nå ombord i flyet eller blir lagd ombord Richard Reid Operasjon Bojinka hvor 11 fly skulle sprenges ved å plante bomber på amerikanske fly var basert på dette Flere lignende plot avverget i Vest- Europa de seneste årene Andre kjente tilfellet er skobomberen Richard Reid -Ramzi Yusuf, hjernen bak Operasjon Bojinka

19 Taktikker mot luftfartøy (III): Satans Mor Flytende peroksid baserte eksplosiver (TAPT, HMTD) populært blant terrorister Enkelt og lite ressurskrevende å lage, men meget ustabilt Skobomben til Richard Reid var basert på dette Etterligning av skobomben til Reid I plottet avverget mot Heathrow august 2006 TAPT lages om bord men tvilsom om dette er mulig

20 Taktikker mot luftfartøy (IV): Fly som våpen Mest spektakulære tilfellet 11 september 2001 Enkelte tidligere forsøk: Abu Nidal Wien 1985 GIA planer om å styrte fly i Paris 1994 Et par etterligningsaksjoner etter 11. september Vanskeligere etter 11.september, bruk av småfly mer aktuelt Flere plot avverget etter 11. september hvor fly skulle styrtes inn i symbolske bygninger.

21 Taktikker mot luftfartøy (V): Bakke-til-luft angrep MANPADS sett på som en meget stor trussel mot flysektoren i dag Det er relativt lett å skaffe seg MANPADS, greie å bruke og å transportere Er imidlertid en større trussel for helikoptre og militære fly enn for større sivile fly. al-qaida vist intensjon og vilje til å bruke MANPADS: Angrep israelsk passasjerfly i Mombasa 2002 med SA-7 - bommet RPG brukt mot fly og helikoptre under 1000 fot Ukjent mann med MANPADS

22 Heathrow Airport Plot : Bruk av fly i angrep mot flyplass Khalid Sheikh Muhammad hjernen bak planen Ønsket å benytte seg av dårlig sikkerhet i Øst-Europa: Kapre østeuropeiske fly og så styrte dem inn i Heathrow Ville benytte seg av europeiske eller asiatiske muslimer for å unngå mistanke Våpnene var knuste flasker og spisebestikk av stål Khalid Sheikh Muhammad

23 Scenarioer De mest aktuelle scenarier er varianter av kjente taktikker eller kombinasjoner av to eller flere kjente taktikker. Kombinasjonen kan imidlertid være vanskelig å oppdage 9/11 Bakke-til-luft angrep mulig scenario Smugle eksplosiver om bord fortsatt aktuelt, kan smugles inn som flyfrakt på passasjerfly. Langsiktige scenarioer infiltrering, opplæring av piloter.

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 September 2011 Foto: Balazs Gardi Al-Qaida ti år etter Av THOMAS HEGGHAMMER, Forsvarets forskningsinstitutt Ti år etter 11. september

Detaljer

En oversikt over islamistiske terroristgrupper

En oversikt over islamistiske terroristgrupper Thomas Hegghammer En oversikt over islamistiske terroristgrupper Innledning De siste årenes store terroraksjoner har ført til et sterkt fokus på radikal islamisme og på den sikkerhetstrussel som islamistiske

Detaljer

Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap

Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap NOU 2012: 14 45 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 4 Kapittel 4 Trusselbildet i Norge og læring fra tidligere angrep 4.1 Introduksjon Angrepene på

Detaljer

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE

FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND. Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE FOREDRAG I OSLO MILITÆRE SAMFUND 14. januar 2002 ved Per Sefland Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste NYE TRUSLER I DET 21. ÅRHUNDRE Mine damer og herrer! La meg først få ønske dere alle et riktig godt

Detaljer

FFI RAPPORT. TERROR MOT DRIKKEVANN - En oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning. LIA Brynjar, NESSER Petter

FFI RAPPORT. TERROR MOT DRIKKEVANN - En oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning. LIA Brynjar, NESSER Petter FFI RAPPORT TERROR MOT DRIKKEVANN - En oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning LIA Brynjar, NESSER Petter FFI/RAPPORT-2003/01919 FFISYS/828/161.1 Godkjent Kjeller 22.

Detaljer

[673] Notat. Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning

[673] Notat. Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning [673] Notat Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning Signe Astrup Arnesen Tore Bjørgo Morten Bremer Mærli No. 673 2005 Norwegian Institute of International

Detaljer

FFI RAPPORT. ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen

FFI RAPPORT. ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen FFI RAPPORT ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen LIA Brynjar, HEGGHAMMER Thomas, ANDRESEN Rolf-Inge Vogt,

Detaljer

FFI RAPPORT BESKYTTELSE AV SAMFUNNET MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN

FFI RAPPORT BESKYTTELSE AV SAMFUNNET MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN FFI RAPPORT BESKYTTELSE AV SAMFUNNET MED FOKUS PÅ TRANSPORTSEKTOREN HAGEN Janne M, RODAL Gry Hege, HOFF Erlend, LIA Brynjar, TORP Jan Erik, GULICHSEN Steinar FFI/RAPPORT-2003/00929 FFISYS//818/204.0 DSB

Detaljer

FFI RAPPORT. CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep. JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666

FFI RAPPORT. CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep. JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666 FFI RAPPORT CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666 CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for

Detaljer

Internasjonal politikk

Internasjonal politikk [4 05] Internasjonal politikk Irak og global jihadisme Økonomi og politikk i Saudi-Arabia Miljømerking og bærekraft Ny tid i dansk UD Norge, Thailand og Kina i 1971 Nr. 4-2005 63. Årgang Norwegian Institute

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

9/11 en åpen sak. Reidar Kaarbø

9/11 en åpen sak. Reidar Kaarbø 9/11 en åpen sak Reidar Kaarbø You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln?) 1 Pentagon: Hvor ble

Detaljer

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder Årsmelding 2001 Innhold Luftfartsdirektørens beretning 3 For at du skal føle deg trygg i luften 4 Luftfartstilsynets satsingsområder 1. Flysikkerhet etter 11. september 6 2. Risikoanalyser bedrer sikkerheten

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Trusler og sårbarheter 2013 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 1 FAKTA Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt Forsvarssjefen,

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet

Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Havnesikring Håndbok i årvåkenhet Innhold Del 1 - Introduksjon 2 Målsettingen med håndboka 2 Hvordan du bruker håndboka 2 Del 2 - Trusler mot den maritime sikringen 3 Vanlige trusler mot den maritime næringen

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer

FFI-FOKUS. Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet. Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003

FFI-FOKUS. Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet. Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003 FFI-FOKUS 2 Forsvarsfaglig tidsskrift utgitt av Forsvarets forskningsinstitutt mars 2003 Varmesøkende missiler det nye terrorvåpenet Foto: Redstone Army Archives 2 Varmesøkende missiler: Terrorvåpen i

Detaljer

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET 2 Sammendrag Nasjonal sikkerhetsmyndighet Risiko 2015 gir en vurdering av sårbarheter i sam funnet, verdier som er verdt å beskytte og risiko for spionasje, sabotasje, terror

Detaljer

åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste

åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste INNLEDNING Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen

Detaljer

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige utredning. Foredrag i Oslo Militære Samfund 11. november 2002 ved Flaggkommandør Jørgen Berggrav Fellesstaben i Forsvarets overkommando Retorikk og realiteter på veien mot det nye Forsvaret Forsvarssjefens militærfaglige

Detaljer

Internett og informasjonssikkerhet

Internett og informasjonssikkerhet Temahefte 1/2005 Internett og informasjonssikkerhet Internett er et medium hvor informasjon har et tilnærmet ubegrenset spredningspotensial. Sensitiv informasjon ute på Internett gjør skadepotensialet

Detaljer

StrålevernRapport 2008:11. Atomtrusler

StrålevernRapport 2008:11. Atomtrusler StrålevernRapport 2008:11 Atomtrusler Referanse: Statens strålevern. Atomtrusler. StrålevernRapport 2008:11. Østerås: Statens strålevern, 2008. Emneord: Trusselvurdering. Kilder og scenarier. Nuklære og

Detaljer

FFI RAPPORT SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER VED TRANSPORTSVIKT. HOFF Erlend FFI/RAPPORT-2003/01409

FFI RAPPORT SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER VED TRANSPORTSVIKT. HOFF Erlend FFI/RAPPORT-2003/01409 FFI RAPPORT SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER VED TRANSPORTSVIKT HOFF Erlend FFI/RAPPORT-2003/01409 FFISYS/818/204.0 DSB Godkjent Kjeller 11. juni 2003 Jan Erik Torp Forskningssjef SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER

Detaljer

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4 FLYKTNING REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden 2004 Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over flyktninger og internt fordrevne verden over, gitt ut av Flyktningerådet. I dag er RUNDT

Detaljer

Møte onsdag den 12. juni kl. 12.40. President: Å got Valle

Møte onsdag den 12. juni kl. 12.40. President: Å got Valle 416 12. juni Endr. i straffeloven og politiloven 2002 Møte onsdag den 12. juni kl. 12.40 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 34): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven

Detaljer