Vi trener for din sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi trener for din sikkerhet"

Transkript

1 Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag sammen med allierte. Erfaring fra øvelser som Noble Ledger bidrar også til Forsvarets evne til å forsvare norske verdier og interesser, nasjonalt så vel som internasjonalt.

2 UNIKE TRENINGSFORHOLD F Tett skog, høye fjell og lange fjorder. Norges natur er vakker, men utfordrende. Vi har naturen tett på byene og tett befolkede områder. Å trene i slike områder sammen med våre allierte, gjør Forsvaret i bedre stand til å forsvare landet vårt samtidig som det styrker samarbeidet med andre nasjoner.

3 NATO består i dag av medlemsland. OM ØVELSEN Norge er vertsnasjon når 6000 NATOsoldater skal trene i vårt langstrakte land under øvelse Noble Ledger. NATO Response Force (NRF) skal øve sammen i siste halvdel av september. Øvelse Noble Ledger vil hovedsakelig foregå på Østlandet, med hovedtyngden i området Rena og Elverum. Soldatene kommer fra Tyskland, Nederland, Danmark, Norge og USA. Norge er først og fremst vertsnasjon for øvelsen. Det hele vil strekke seg over en måned, og vil i all hovedsak berøre Østlandet. Det norske bidraget er Telemark bataljon og deler av Brigade Nord og Heimevernet. Det er hovedsakelig landstyrker som skal trene under Noble Ledger. Følgende kommuner vil bli direkte berørt av øvelsen: Elverum, Hamar, Løten, Rendalen, Stange, Trysil, Våler, Ullensaker og Åmot. Porsgrunn og Fredrikstad vil bli berørt i forbindelse med lasting og lossing av materiell til og fra øvelsen.

4 NATO I NORGE F NRF SKAL REAGERE FØRST Øvelse Noble Ledger skal klargjøre NATO Response Force (NRF) for internasjonalt samarbeid. Fra 2015 er det NRF som skal reagere først ved humanitære kriser og væpnede konflikter. Dersom et av medlemslandene i NATO skulle bli angrepet, er det også denne styrken som skal være først på plass før eventuelt flere NATOstyrker blir tilkalt. NRF teller omtrent soldater totalt, og består av land-, sjø-, luft- og spesialstyrker fra flere av NATOs medlemsland. Under øvelsen vil hovedsakelig landstyrker fra Tyskland og Nederland øve, men også danske, amerikanske og norske styrker deltar. Hærstyrkene vil støttes av helikoptre og fly. TRANSPORT I ØVELSESOMRÅDE: SEPTEMBER 27. SEPTEMBER-2. OKTOBER E6 Rv3 Rena leir Terningmoen leir Hamar Haslemoen leir/braskereidfoss Gardermoen Sessvollmoen leir E16 Oslo E6 E18 Fredrikstad KARTUTSNITT Brevik

5 6000 av soldater utgjør landstyrken i NRF. KOLLEKTIVT FORSVAR NATO Response Force skal kunne reagere raskt med en global rekkevidde. Styrken skal kunne påta seg alle former for operasjoner der de må håndtere kriser, enten det er fredsbevarende SYNLIGE NATO-STYRKER operasjoner, humanitære katastrofer eller kontraterroroperasjoner. Gjennom NATO Response Force viser NATO et tydelig samhold og en gjensidig forpliktelse til kollektivt forsvar. NATO-styrker vil bli synlige der øvelse Noble Ledger foregår. Fartøyer lastet med utstyr skal ankomme Brevik i Porsgrunn og Fredrikstad mellom 2. og 14. september. For å redusere trafikk og støy og for å verne om miljøet, vil utstyret hovedsakelig fraktes med tog fra Brevik og Fredrikstad til Rena og Elverum. Det tysk- nederlandske korpset vil sammen med Heimevernet vokte utstyret. Fra 27. september til 2. oktober skal utstyret transporteres tilbake. Transport vil foregå til minst mulig hinder for andre trafikanter. Det vil være stor trafikk av tyngre kjøretøy hele døgnet i Østerdalen, spesielt langs strekningen Elverum Rena.

6 KJEKT Å VITE F SEPTEMBER Transport- og klargjøringsfase. NATO-styrker vil bli synlige der øvelse Noble Ledger foregår. Fartøyer lastet med utstyr skal ankomme Brevik og Fredrikstad. For å redusere trafikk og støy, vil utstyret hovedsakelig fraktes med tog fra Brevik til Rena og Elverum SEPTEMBER Stridsfase. Dette er selve øvelsen, der NATOstyrkene trener sammen for å være bedre rustet til å forsvare landet. Det vil bli aktivitet på land og i lufta på dagtid og om natten SEPTEMBER Alt utstyr pakkes ned. 27. SEPTEMBER 2. OKTOBER Alt utstyr skal transporteres tilbake. Transport vil foregå med tog, og til minst mulig hinder for andre trafikanter. VI TRENGER DIN HJELP! Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende miljøtiltak, og alle befal og soldater er pålagt å vise hensyn. I tillegg håper vi at dere kan hjelpe oss med følgende: Hold veibommer og skogsbilveier i det sentrale øvingsområdet åpne under øvelsen. Har du hester eller andre dyr gående ute, bør du vurdere å holde dem inne. Særlig hvis de er sensitive for støy. Gjenstander på private eiendommer bør merkes, så de ikke ødelegges. Si ifra til oss om det gjennomføres kirkelige handlinger eller lignende som blir rammet på grunn av øvelsen. Kontaktinformasjon på baksiden.

7 30 dager er beregnet på øvelse Noble Ledger, inkludert forberedelser og nedpakking. FORSVARETS OPPGAVER FORSVARET AV NORGE OG VÅRE ALLIERTE Forsvarets viktigste oppgave er å være krigsforebyggende. Med det menes at våre styrker, sammen med våre allierte, skal være et sterkt nok hinder til at andre land ikke vil våge å bruke vold, eller true med vold, mot Norge. OVERVÅKNING OG ETTERRETNING En avgjørende oppgave for Forsvaret er å ha evne til å overvåke våre landområder, luftrommet, våre havområder og det digitale rom. NORSK SUVERENITET OG MYNDIGHETSUTØVELSE Det er Forsvarets ansvar å hevde norsk suverenitet og forsvare norsk territorium mot stater som utfordrer våre grunnrettigheter. Forsvaret bistår politiet i å håndheve norsk lov i norske farvann. Dette gjøres hele tiden, gjennom hele året. INTERNASJONALT SAMARBEID OG INTERNASJONALE BIDRAG Norge er et land i fred. Dagens forsvar både i Norge og andre land avhenger i stor grad av å kunne samarbeide ved å løse oppdrag sammen, øve sammen og dele informasjon. Å skape fred og stabilitet ved å delta i krisehåndtering og fredsstøttende operasjoner sammen med FN og NATO, er en viktig oppgave for Forsvaret. STØTTE DET SIVILE SAMFUNNET Å støtte og beskytte det sivile samfunnet når de sivile ressursene ikke er nok ved ulykker, naturkatastrofer og andre kriser, inkludert terrorangrep er en av Forsvarets hovedoppgaver. Dette foregår i tett samarbeid med politiet og øvrige samfunnsetater.

8 Ta kontakt med oss dersom du oppdager ødeleggelser eller utslipp i naturen som følge av treningen. Skade- og klagetelefon: Mediehenvendelser: Forsvarets mediesenter. Prosjekt Foto: FMS og 1GNC.

Forsvarets årsrapport 2012

Forsvarets årsrapport 2012 Forsvarets årsrapport 2012 3 1 Forsvarssjefens forord Forsvarets fremste oppgave er å sikre Norges suverenitet, rettigheter, interesser og verdier. For å løse oppgaven stilles store samfunnsressurser til

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT

Innhold TILLEGG TIL FORSVARETS ÅRSRAPPORT Innhold Forsvarssjefens innledning 004 Introduksjon til virksomheten 008 Årets aktiviteter og resultater 018 Styring og kontroll 030 Vurdering av fremtidsutsikter 034 Årsregnskap 042 TILLEGG TIL FORSVARETS

Detaljer

Forsvarssjefens forord

Forsvarssjefens forord Forsvarets årsrapport 2010 2 Forsvarssjefens forord For alt vi er og alt vi har Forsvaret skal beskytte de verdier samfunnet vårt bygger på og de verdier vi råder over. Vi forvalter store ressurser og

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2012

Forsvarets årsrapport 2012 Forsvarets årsrapport 2012 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. For å løse oppgavene stilles store samfunnsressurser til rådighet for Forsvaret, ressurser

Detaljer

FFI/RAPPORT-2006/01729

FFI/RAPPORT-2006/01729 FFI RAPPORT UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN, Ola FFI/RAPPORT-2006/01729 UTENLANDSOPERASJONER Ferdigpakket nisjefyll eller militærmakt i løs vekt? AABAKKEN,

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 8. januar 2007 Ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen VERDIER VERD Å VERNE Foto: Stig Morten Karlsen, Oslo Militære Samfund Mine damer og herrer, kjære

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1700 1795

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1700 1795 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1700 1795 Inntektskapitler: 4700 4799 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedmål

Detaljer

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD

Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD Forsvarssjefens FAGMILITÆRE RÅD 02 Forsvarssjefens fagmilitære råd Innhold Forsvarssjefens forord 4 1 Innledning 6 2 Sentrale rammefaktorer 7 2.1 Politiske rammer for Forsvarets videre utvikling 7 2.2

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport

Side 1 Forsvarsstudie 07. Sluttrapport Side 1 Forsvarsstudie 07 Forsvarssjefens forsvarsstudie 2007 Sluttrapport Side 2 Forsvarsstudie 07 INNHOLD Forsvarssjefens forord Side 3 Forsvarsstudie 07 forssvarssjefens forord 3 1. Innledning 13 2.

Detaljer

innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. cockpit.

innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. cockpit. For alt vi har. Og alt vi er. innsats FRYKTET ALDRI MINENE I et halvt år tråkket Elise gatelangs og lette etter veibomber i Afghanistan. Men hun satt i bilen da det smalt. 7 Trening: Forsvarets effektive

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

"TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK"

TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK 1 "TERRORANSLAGENE MOT USA - ET TIDSSKILLE I INTERNASJONAL POLITIKK" av Utenriksminister Thorbjørn Jagland Oslo Militære Samfund 1. oktober 2001 Terroranslagene mot USA er rystende og uvirkelige. Ingen

Detaljer

Et forsvar i endring

Et forsvar i endring 2015 t forsvar i endring FORSVARSSJFNS FAGMILITÆR RÅD 2 2 Innhold «Med oppdraget som er gitt og den beskrevne økonomiske rammen, vurderes det ikke å være mulig å legge frem en anbefaling om en struktur

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

hovedsak DE FORENTE NASJONER

hovedsak DE FORENTE NASJONER hovedsak DE FORENTE NASJONER HØY. Trygve Lie, FNs første generalsekretær, bestemte at seks etasjer av den 39 etasjer høye sekretariatblokken skulle kuttes. Generalforsamlingen (i forgrunnen) ble opprinnelig

Detaljer

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011

IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011 IVERKSETTINGSBREV FOR FORSVARET FOR GJENNOMFØRINGSÅRET 2011 Oslo, 30. desember 2010 Innholdsfortegnelse Statsrådens forord 4 Innledning... 5 1.1 Om iverksettingsbrevet... 5 1.2 Departementsrådens innledning...

Detaljer

Forslag overlevert de nordiske utenriksministere på ekstraordinært nordisk utenriksministermøte, Oslo 9. februar 2009 Thorvald Stoltenberg

Forslag overlevert de nordiske utenriksministere på ekstraordinært nordisk utenriksministermøte, Oslo 9. februar 2009 Thorvald Stoltenberg NORDISK SAMARBEID OM UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK Forslag overlevert de nordiske utenriksministere på ekstraordinært nordisk utenriksministermøte, Oslo 9. februar 2009 Thorvald Stoltenberg INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

INNHOLD. 1. Alliansens hensikt og grunnleggende sikkerhetsoppgaver 2. 2. I hjertet av det transatlantiske partnerskap 6

INNHOLD. 1. Alliansens hensikt og grunnleggende sikkerhetsoppgaver 2. 2. I hjertet av det transatlantiske partnerskap 6 INNHOLD 1. Alliansens hensikt og grunnleggende sikkerhetsoppgaver 2 2. I hjertet av det transatlantiske partnerskap 6 3. Styrking av forsvarsevnene 9 4. NATO-styrkenes rolle i endring 12 5. Utvidet sikkerhet

Detaljer

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015

Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 Forsvarssjefens tale i OMS 12. januar 2015 NB! Innhold må kontrolleres mot fremføring. Innledning Takk for invitasjonen og et riktig godt nytt år til dere alle. Tema for mitt foredrag er som sedvanlig

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 1. mars 2010

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 1. mars 2010 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 1. mars 2010 Ved Kommandør Erik Bøe Sjef Undervannsbåtvåpenet Foto: Stig Morten Karlsen. OMS Innledning Admiraler, Generaler, mine damer og herrer. Jeg vil i løpet

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2012

FolkogforsVar Nr. 5 2012 FolkogforsVar Nr. 5 2012 Forsvarets fire neste år innhold Kjære leser De siste 10 årene har mye av fokus i Det norske Forsvaret, og særlig Hæren, vært på oppdraget i Afghanistan. Belastningen på personellet

Detaljer