Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning"

Transkript

1 2014 Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning [Bildet far frivillingsamlingen 18 oktober 2014]

2 - 1 - Styrets beretning 2014 Innhold Styrets beretning Innledning... 2 Årsmøtet Representasjon... 6 Faste utvalg... 6 Kommunepartiets representasjon... 7 De fremste politiske og folkevalgte verv... 7 Møter og konferanser... 7 Medlemstall... 8 Studiearbeidet Kvinnenettverket Seniorutvalget Organisasjonsutvalget AUF-kontakt Ansvar for partilag Besøk Tårnhjørnefondet og den økonomiske situasjonen Kristian Olai Madsens støttefond Mai Administrasjon, IT-utvikling og HMS Vedlegg I Bystyregruppen Vedlegg II Bergen AUF... 17

3 - 2 - Innledning I 2014 har Arbeiderpartiet i Bergen 1638 medlemmer. Dette er en økning på 97 medlemmer fra 2013, og et svært godt medlemstall for Arbeiderpartiet i Bergen. Jeg vil spesielt gratulere Årstad Arbeidersamfunn, som er det laget i Arbeiderpartiet i Bergen med størst medlemsvekst. I 2014 har vi hatt mange spennende og krevende interne prosesser. Vi har gjennomført nominasjon til bystyret i Bergen og fylkestinget og laget nytt partiprogram. Det har vært krevende prosesser, både når det gjelder program- og nominasjonsarbeidet i partilagene og styrets rolle som programkomite, som vi må trekke lærdom fra. Vi har også videreutviklet lagsledersamlingen som arena for forankring og igangsettelse av prosesser. I 2012 skrev jeg i innledningen til styrets beretning at det blir en viktig oppgave å videreutvikle representantskapsmøtene slik at de kan være gode møter for beslutning, diskusjon, skolering og utvikling i året som kommer. Det har vi i stor grad lykkes med de siste to årene. Arbeiderpartiet i Bergen bør fortsette arbeidet med å vitalisere representantskapet og på den måten gi medlemmene våre rell innflytelse over politikken vi fører. Vi har og satt i gang helt nye valgkamprelaterte aktiviteter. I oktober 2014 arrangerte vi en stor konferanse for alle som vil bidra som frivillig under valgkampen. Og vi brukte også de siste ukene av 2014 på å planlegge og gjennomføre «Godt nytt byråd»-kampanjen som nådde alle husstander i Bergen de første ukene av Begge deler har vært svært vellykket, og denne måten å tenke valgkamp og frivilligrekruttering på bør videreføres i Politisk sett har også 2014 vært et godt år for oss, og med målinger på mellom 37 og 38,2 prosent har vi et godt grunnlag for å vinne valget i For styret, Marte Mjøs Persen Leder Arbeiderpartiet i Bergen

4 Årsmøtet Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen ble avholdt 8. februar 2014 i Kongressalen i Folkets Hus. Det møtte 86 delegater med stemmerett og 17 uten stemmerett. Valgene på årsmøtet ga følgende utfall: Styret : Partistyret tiltres av: Funksjon Navn Leder Marte Mjøs Persen Gjenvalg Politisk nestleder Rasmus Laupsa Rasmussen Gjenvalg Organisatorisk nestleder Liv Wigdis Smith Ny Kasserer May Brit Tabak Gjenvalg Studieleder May-Brit Nordås Gjenvalg Kvinnekontakt Linda Lein Gjenvalg Styremedlem Arne Jakob Vik Olsen Gjenvalg Styremedlem Hallgeir Utne Hatlevik Ny Styremedlem Rasmus Haugen Sandvik Ny 1. vara Magne Seierslund Gjenvalg 2. vara Kristin Akselberg Ny Harald Schjelderup Ronja Breisnes Bystyregruppen Bergen AUF (m/stemmerett) Kontrollkomite: Kontrollkomité: Funksjon Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Navn Joril Christensen Ole-Jørgen Johannessen Torill Helland Rolf Lønningen Kari Lahn Knutsen Medlemmer i Suppleringsuvalget: Aud Søilen Utsendinger til Hordaland Arbeiderpartis årsmøte: 52 utsendinger ble valgt. Utsendinger til Hordaland Arbeiderparti sitt representantskap: 27 utsendinger valgt Valgkomite: Leder: Roger Valhammer - leder Elin Ekkjestøl Ole-Jørgen Johannessen Heidi R. Lindebotten Geir Steinar Dale Linn Kristin Engø

5 - 4 - Arne Jæger Sissel Bondø Emil Gandol AUF Følgende forslag ble oversendt bystyregruppen: Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 7 Kommunedelplan for Haukås - oppstart av reguleringsplan for Nordhordlandstunnelen Åsane Arbeiderparti Forslag 8 Kulturhus Åsane Åsane Arbeiderparti Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 11 E39 som en del av ringvei øst Årstad Arbeidersamfunn Forslag 12 Byer eller bydeler med innbyggere eller mer bør få sitt eget kulturhus Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 13. Økt kollektivsatsing betyr et bedre miljø Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 14 Frivilligsentralen må styrkes, og det må snarest settes av budsjettmidler til dette Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 15 Helse / samhandlingsreformen Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 24 Lokaler for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche Bergen Arbeidersamfund Forslag 25 Tilrettelegging av næringslokaler i sentrum Bergen Arbeidersamfund Forslag 27 Brannmuseum i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 30 Bergen kommune må reservere seg mot reservasjonslegene Bergenhus Arbeiderparti Forslag 31 Det må tilrettelegges for flere oppstillingsplasser for turistbusser i Bergen sentrum Bergenhus Arbeiderparti Forslag 32 Opprustning av lekeplasser, ballbinger og fotballbaner i Bergenhus bydel Bergenhus Arbeiderparti Forslag 33 Kristianholm Bergenhus Arbeiderparti Forslag 34 Utvid soneparkeringen til også å omfatte Ytre Sandviken Bergenhus Arbeiderparti Forslag 35 Flere studentboliger i Bergen Bergenhus Arbeiderparti Forslag 38 Lovfestet rett til leksehjelp må gjelde i Skolefritidsordning-tilbudet - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Forslag 43 Pilotprosjekt aktivitetsskole og ny rammeplan for SFO Sosialdemokratisk forum Forslag 44 Brannmuseum i Bergen Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 45 Sykehjem i Bergen Bergen Arbeidersamfund Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Forslag 47 Retningslinjer for byutvikling Bergen Arbeidersamfund Følgende forslag ble oversendt fylkestingsgruppen: Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 11 E39 som en del av ringvei øst Årstad Arbeidersamfunn Forslag 13. Økt kollektivsatsing betyr et bedre miljø Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Følgende forslag ble oversendt styret i Ap i Bergen: Forslag 49 Bredere aksept for yrkesskader også innen merkantile fag Fiskeri- og forskningsfaglig Partilag Følgende forslag ble oversendt til fylkesstyret Forslag 16 Nei til reduksjon av partidemokratiet! Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Følgende forsalg ble oversendt årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti:

6 - 5 - Forslag 1. Ja til regioner Styret AiB Forslag 2 Småkraftverk Styret AiB Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 21 REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 22 En samlet Høyskole på Kronstad - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 23 Nattog fra Bergen til Arna Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 28 Fredning av sjøørret i sjøen utenom tillat tid i vassdrag i Hordaland Bergenhus Arbeiderparti Forslag 29 Nye oppdrettskonsesjoner gis fortrinnsvis til de firmaene som utvikler, forsker, omlegger til drift i lukkede anlegg Bergenhus Arbeiderparti Forslag 36 Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane - Bergen AUF Forslag 39 Oppretting av nasjonal database for DNA-merking av oppdrettslaks - Bergen AUF Forslag 40 Utredning av dumpet ammunisjon- og eksplosive materialer - Bergen AUF Forslag 41 Norge må ta i imot flere syriske flyktninger - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Følgende forslag ble oversendt stortingsgruppen: Forslag 48. Statens pensjonsfond utland må vris i en grønnere retning Bergen AUF Forslag 3. Permittering må være ett mulig alternativ Fagbevegelsens partilag Forslag 4 En arbeiderfiendtlig politikk Fagbevegelsens partilag Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 10 Erstatningsfartøy for F/F «Håkon Mosby» - Fiskeri- og forskningsfaglig partilag Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 21 REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 22 En samlet Høyskole på Kronstad - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 23 Nattog fra Bergen til Arna Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 26 Kontantstøtten Loddefjord Arbeiderlag Forslag 28 Fredning av sjøørret i sjøen utenom tillat tid i vassdrag i Hordaland Bergenhus Arbeiderparti Forslag 29 Nye oppdrettskonsesjoner gis fortrinnsvis til de firmaene som utvikler, forsker, omlegger til drift i lukkede anlegg Bergenhus Arbeiderparti Forslag 35 Flere studentboliger i Bergen Bergenhus Arbeiderparti Forslag 36 Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane - Bergen AUF Forslag 39 Oppretting av nasjonal database for DNA-merking av oppdrettslaks - Bergen AUF Forslag 40 Utredning av dumpet ammunisjon- og eksplosive materialer - Bergen AUF Forslag 41 Norge må ta i imot flere syriske flyktninger - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Følgende forslag ble vedtatt Forslag 37 Norge trenger en utviklingsminister - Bergen AUF Følgende forslag ble oversendt til redaksjonskomiteen Forslag 6. Bybane til Åsane Åsane Arbeiderparti Forslag 17 Tydelig klimapolitikk Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 48 Statens pensjonsfond utland må vris i en grønnere retning Bergen AUF Forslag 49 Bredere aksept for yrkesskader - også innen merkantile fag Fiskeri- og forskningsfaglig Partilag Forslag 50 Fortsatt nei til reklamefinansierte busskur og toaletter! Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 51 Nei til reklame på buss, bane og leskur Bergenhus Arbeiderparti Forslag 52 Nei til organdonasjonsregister i Noreg - Bergen AUF Forslag 53 Innfør idrettskort for ungdom i Bergen - Bergen AUF Forslag 54 Nei til byreklame - Bergen AUF

7 Forslag 55 Øke EØS-midlene - Bergen AUF Forslag 56 Mot prestasjonsbasert lønn for lærere - Bergen AUF Forslag 57 Tempo i bybaneutbyggingen Bergen Arbeidersamfund Forslag 58 Kulturpolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 59 Etablering av Såkornfond i bioteknologi - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 60 Heltidsstudenten Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 61 Arveavgift Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 62 Yrkesskadeforsikring for studentar Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 63 Rusproblemene i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 64 Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn - Bergen AUF Forslag 65 En human ruspolitikk - Bergen AUF Forslag 66 Imøtekomme behovet for akutte overnattinger - Bergen AUF Forslag 67 Krav om levelønn og grunnleggende arbeidstakerrettigheter - Bergen AUF Forslag 68 Grønt lys i elbilpolitikken - Bergen AUF Forslag 69 Rusproblemene i Bergen Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 70 Støtte nedsettelsen av en overvåkningskommisjon - Bergen AUF Forslag 75 Ja til Intermodal transport i Bergensregionen Arna Arbeiderpartilag Følgende forslag ble avvist Forslag 71 Trafikken i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 72 Utrede muligheten for innføring av eige dyrepoliti Loddefjord Arbeiderlag Forslag 73 Plastposeavgift - Bergen AUF Forslag 75 Ja til Intermodal transport i Bergensregionen Arna Arbeiderpartilag Forslag 74 Arbeiderpartiet må fjerne 85 prosent-regelen i grunnpensjonen Folkets Hus partilag Forslag 76 Tannhelse Loddefjord Arbeiderlag Forslag 77 Direkte utbetalinger - Bergen AUF Forslag 78 KONTANTSTØTTE Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 79 TRAFIKK I BERGEN Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 80 Permittering må være ett mulig alternativ Fellesforbundets partilag Forslag 81 En arbeiderfiendtlig politikk Fellesforbundets partilag Forslag 82 Pensjon er også likestilling Fagbevegelsens partilag Følgende uttalelser ble vedtatt: Norsk skole i støpeskjeen dialog ikke konflikt Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk En human ruspolitikk Representasjon Faste utvalg Studieutvalg: Organisasjonsutvalg: Styringsgruppe for kvinnenettverket: Samarbeidskomiteen med Fagforbundet: Samarbeidskomiteen: Seniorutvalget: May Brit Nordås Liv Smith, Halgeir Utne Hatlevik, Linda Lein leder Marte Mjøs Persen, Harald Schjelderup (Rune Bakervik) Marte Mjøs Persen og Rasmus L. Rasmussen Valborg Sweeney, Aud Søilen, Ingebjørg Voldsæter og Arild Holt- Jensen og Harald

8 Kommunepartiets representasjon Bystyregruppen: Rasmus Rasmussen, Liv Smith og May Brit Nordås Medlemmer av Arbeiderpartiet i Bergen er innvalgt i følgende sentrale verv i partiorganisasjonen: Styret i Hordaland Arbeiderparti: Sentralstyret i Arbeiderpartiet Landstyret i DnA Jette Christensen, nestleder Rune Bakervik styremedlem HAP Linn Kristin Engø leder i kvinnenettverket Siw-Anita Lien studieleder Vara: Olav Terje Bergo Marte Mjøs Persen, Jette Christensen, (vara) Stortingsrepresentant: Vararepresentanter: Sametingsrepresentant Per Rune Henriksen Jette Christensen Ruth Grung Eigil Knutsen Jørn Are Gaski De fremste politiske og folkevalgte verv Leder i komitè for Helse og sosial Marte Mjøs Persen. (med unntak av perioden 15. august til 10. desember) Rune Bakervik (fra 15. august til 10. desember) Leder i komitè for Oppvekst Pål H. Thorsen Nestleder i Komitè for Finans Harald Schjelderup (permisjon fra 15. august til 10. desember). Marte Mjøs Persen (fra 15. august til 10. desember). Fylkesutvalget Nils Olav Nøss og Marte Malones. Møter og konferanser 20. mars Representantskap 24. april Representantskap 29. april 8. mai 22. mai 19. juni 28. august Lagsledermøte Medlemsmøte med Jonas Gahr Støre Representantskap Representantskap Representantskap

9 25. september 11. oktober 23. oktober 27. november 18. desember Medlemstall Representantskap Frivilligsamling til valgkampen Representantskap Nominasjonsmøtet Lagsledermøte partilag Arbeiderpartiets universitetslag Arna arbeiderpartilag Bergen arbeidersamfunn Bergenhus arbeiderparti Bønes og søreide arbeiderpartilag Energiforsyningens partilag av dna Fagbevegelsenspartilag 165 Fana arbeiderparti Fellesforbundets partilag nedlagt Folkets hus partilag nedlagt Fyllingsdalen arbeidersamfunn Fiskeri- og forskningsfaglig partilag av dna Kommuneansattes partilag av dna Laksevåg arbeidersamfunn Loddefjord arbeiderlag Naf avd. 6 faglag av dna nedlagt Sosialdemokratisk forum Arbeiderpartiets studentlag Årstad arbeidersamfunn Åsane arbeiderparti Ap i Bergen - direkte 6 5 Sum AUF Høyden auf Direkte bergen auf Sum Totalt medlemmer i Arbeiderpartiet i Bergen

10 Studiearbeidet Studieleder i perioden har vært May-Brit Nordås. Studieleder innkalte 7. april 2014 studielederne i lokallagene i Bergen til et møte i studieutvalget og ba om tilbakemelding på hva lagene hadde behov for og ønsket av skoleringsaktiviteter. Det ble på bakgrunn av dette, utarbeidet en studieplan for 2014/2015. Det har i løpet 2014/2015 vært gjennomført fire informasjonsmøter/kurs for nye medlemmer: Det har vært varierende oppmøte, men det har tatt seg opp etter hvert. I løpet av høsten har det vært stor etterspørsel og høy aktivitet på møte/ kurs for nye medlemmer. Temaene på informasjonsmøtene for nye medlemmer har vært partioppbygging, aktiviteter du som nytt medlem kan delta i, lagsarbeid og viktige politiske saker for arbeiderpartiet. Det har vært lagt stor vekt på dialog og engasjementet fra nye medlemmer har vært stor på disse møtene. Suksesskriteriet for høy deltakelse er at det sendes ut tilbud til minst 100 nye medlemmer og at en dagen før sender ut en sms påminnelse om møtet. Vi har fått mye positiv tilbakemelding fra møtene for nye medlemmer og jungeltelegrafen har nok medført at flere melder seg på møtene. Det har også vært arrangert to temamøter i perioden. Det første var om ARBEIDSLIVSPOLITIKK. Til dette møtet var det over 20 påmeldte og det var høy aktivitet og mye diskusjon. Mads Kleven fra LO,Bergen holdt en inspirerende innledning. Det neste tema er MILJØ, møtet arrangeres 3. februar 2015, der vara til stortinget, Eigil Knutsen er invitert som innleder Studieleder i Bergen har også deltatt i møte med studieleder i Hordaland AP og daglig leder i AOF i Hordaland og Sogn & Fjordane om å utarbeide planer for felles valgkampskolering i Kvinnenettverket 2014 Kvinnenettverket har hatt som mål å fortsette den gode aktiviteten fra Kvinnenettverket har hatt to møter i løpet av 2014, samt deltatt på andre ulike arenaer. Nettverket inviterte Anne-Grete Strøm-Erichsen til å holde innledning om hennes politiske karriere både som tidligere ordfører og byrådskandidat i Bergen, og som helse- og forsvarsminister i Stoltenberg II- regjeringen. Videre har kvinnenettverket arrangert møte med stortingsrepresentant Else-May Botten om næringspolitikk. Seniorutvalget 2014 Utvalg opprettet i august 2013, med følgende mandat: Å hjelpe til at seniorene i partiet blir oppmuntret til bidra aktivt i politiske saker, til beste for Arbeiderpartiet. I tillegg er det en sentral oppgave å bidra til sosial kontakt for målgruppen. Utvalget har hatt følgende program i 2014: 14.januar: o Hva vil vi med Bergen? Innledninger ved Anne-Grete Strøm-Erichsen og August Rathke. 18.februar: o Knut Tjønneland, en stor samfunnsbygger for Bergen og Arbeiderpartiet. Kåseri ved Arne Jakobsen. 24.mars: o Kontroll over eget liv: Eldre og helse, utviklingen av helsetjeneste tilbudene for eldre. Innledninger ved Ruth Grung og Svein Hindal. 5.mai : o Grunnlovsjubiléet, forelesning ved Marit Nybakk (samarbeid med APi Bergen) 20.mai: o Alkoholpolitikken forebygging og holdningsskapende arbeid. Innlending ved Harald Aasen 18.juni:

11 Tur til Voss: o Kulturelt program. Arrangører: Ordfører Hans Erik Ringkjøp og tidligere stortingsrepresentant Hilde Magnussen. 23.september: o Kommunal parlamentarisme en trussel mot demokratiet? Innledning ved Jan Fridthjof Bernt. 21.oktober: o Pasientombudets mandat og funksjon. Innledning ved Rune Skjælaaen. 25.november: o Har vi løsningen på bybanen til Åsane? Innlending ved Geir Dale (i samarbeid med Universitetslaget) 16.desember: o Vestnorsk kulturregion. Innlending ved Anna Elisa Tryti. Julemøte med kunstnerisk innslag og servering (i samarbeid med Universitetslaget) Oppslutning har vært meget god om programmet vårt, med mellom 20 og 45 deltakere, og vi har hatt interessante diskusjoner etter innledningene. Organisasjonsutvalget 2014 På våren 2014 ble det gjennomført en kartlegging. Kartleggingen inneholdt viktige observasjoner og reiser en del spørsmål. Styret ble enig om å nedsette et organisasjonsutvalg bestående av 5 personer, der AUF oppnevner en medlem. Gjennomgå støtteapparatet med det formål å bedre tilrettelegge for et aktivt lagsarbeid med gode arbeidsvilkår og påvirkningsmuligheter i en åpen og nysgjerrig organisasjon. Gruppen må koordinere sitt arbeid med studiearbeidet og arbeidet i Kvinnenettverket og Seniorutvalget. Tilrettelegge informasjonsressurser som forenkler samhandling mellom lag, styret og representantskapet i AiB. Frist for leveranse av utredning og konklusjoner til styret i AiB august/september Rekruttering og overgang fra AUF til partiet og rekruttering av voksne unge må jobbes med. Gruppen for i oppgave å se hvordan vi kan utvikle oss og jobbe praktisk for å få dette til. Styret har ikke hatt ressurser til å følge opp planen i inneværende periode av utforutsatte grunner.

12 AUF-kontakt Marte Mjøs Persen Ansvar for partilag Ansvarlige for partilag og lokallagsledere Arbeiderpartiets student lag Linda Lein Arbeiderpartiets universitetslag Kristin Akselberg Arna Arbeiderpartilag Magne Seierslund Bergen Arbeidersamfunn Halgeir Utne Hatlevik Bergenhus Arbeiderparti Rasmus. L Rasmussen Bønes og Søreide Arbeiderpartilag May Brit Tabak Energiforsynings Arbeiderpartilag Rasmus Haugen Sandvik Fana Arbeiderparti May Brit Nordås Fiskeri og forskningsfaglig partilag May Britt Tabak Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Arne Jakob Vik Olsen Kommuneansattes partilag av DNA Liv Wigdis Smith Laksevåg Arbeidersamfunn Liv Wigdis Smith Loddefjord Arbeiderlag May Brit Nordås Fagbevegelses partilag Kristin Akselberg Sosialdemokratisk forum May Britt Tabak Årstad Arbeidersamfunn May Brit Tabak Åsane Arbeiderparti Linda Lein Oppgavene til styremedlemmene er at de skal besøke lagene minst en gang pr år, samt ringe lederne minst hver 3 md. Videre må den ansvarlige for partilaget ringe når det er viktige saker som skal orienteres om, og ellers følge opp dersom lagsleder har forfall til lagsledermøter mm Besøk januar Elling Tjønneland, CMI 5 mars, Partisekretær, Raymond Johanesen 14. mars Storbyutvalget i Arbeiderpartiet 20. mars Eystein Jansen Dr. scient, Professor, Palaeoclimatology Forsker ved Bjerknessenteret 24. april Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets Utenriks og forsvarskomite. 5. mai Første visepresident og Stortingspresident, Marit Nybakk 8 mai Stortingsrepresentant og fraksjonsleder i finanskomiteen, Jonas Gahr Støre 22. mai Jan Bøhler, leder av Arbeiderpartiets storbypolitiske utvalg. 3. juni Fraksjonsleder i Næringskomiteen, Storingsrepresentant, Else May Botten 10. september Stortingsrepresentant, Jan Bøhler 20. oktober Helseutvalget i Arbeiderpartiet 14. november partileder Jonas Gahr Støre Tårnhjørnefondet og den økonomiske situasjonen Tårnhjørnefondet blir forvaltet av Pareto Forvaltning. Fondet sin grunnkapital da det ble etablert var på kroner. Pr har fondet en markedsverdi på kroner. Siden etableringen av Tårnhjørnefondet har Arbeiderpartiet i Bergen tatt ut kroner, som er gått til drift, valgkamp og aktivitetsfond i tråd med vedtektene for Tårnhjørnefondet. Det ble i 2014 tatt ut kr Dette er i tråd med vedtektene som tillater et årlig uttak inntil 5 prosent.

13 Den økonomiske situasjonen til Arbeiderpartiet i Bergen er stabil. Kristian Olai Madsens støttefond Avdødes testament har tilgodesett Arbeiderpartiet i Bergen med kr ,-. Renteavkastningen skal benyttes til partiets valgkamp. Midlene ble innbetalt i Mai 2014 LO Bergen om omland var ansvarlige for 1. mai feiringen i Bergen. Hovedparolen var: Nei til løsarbeidersamfunnet, kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv. Arbeiderpartiet i Bergen deltok under hovedparolen med flagg og paroler. Hovedtaler var forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes. Arbeiderpartiet i Bergen sammen med Fellesforbundet arrangerte 1. mai-lunsj i Kongressalen i Folkets Hus, med svært god tilslutning. Forbundssekretær i fellesforbundet, Jørn Eggum, leder i Bergen AUF, Ronja Løseth Breisnes og Norsk Folkehjelp holdt appel. Gabriel Fliflet stod for det musikalske innslaget Administrasjon, IT-utvikling og HMS Partikontoret har i perioden hatt tre fast ansatte. Fylkessekretærene, Anders Kambo Tangerås og Stig Morten Frøiland (fom. 1. mars) er ansatt i Arbeiderpartiet. Linda Lein ble ansatt i vikariat fra 1 januar tom XX. Kontorsekretær Elisabeth Refvik er ansatt i Hordaland Arbeiderparti. Fylkestingsgruppen har kontor i kontorfellesskapet. Renholdet blir foretatt av Folkets Hus A/S.

14 Vedlegg I Bystyregruppen Bystyregruppen Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Siw-Anita Lien, Geir Steinar Dale, Pål Anker Hafstad Thorsen, Rune Bakervik, Linn Katrin Pilskog, Ruth Sølvi Brudvik, Lillian Vangberg, Roger Valhammer, Stig Hammersland, Thor Brekkeflat, Kristin Akselberg, Heidi Rosendahl Lindebotten, Kine Bratli Dale, Emelin Dos Santos Dias, Nils Gunnar Knutsen, Per Engebreth Stiegler, Linn Kristin Rasmussen Engø, Odd Egil Rambøl, Linda Lein, Rønnaug Frøiland, Hallgeir Utne Hatlevik, Stig Morten Frøiland, Leni Ravnøy Eriksen, Per Sherling, Rolf Jens Brunstad, Kenneth Edward Brophy, Sissel Bondø, Habibul Haque, Torill Helland, May Britt Tabak, John Brattåker, Arthur Rasmussen, Odd-Inge Matre, Lars Arne Nilssen, Raymond Larsen, Jørgen Lien, Inger Johanne Seim, Anne Charlotte Valaker Bruheim og Runar Slethei. Heltidspolitikere Harald Schjelderup; gruppeleder og nestleder i komitè for finans i 100 % stilling. (permisjon ) Marte Mjøs Persen; gruppenestleder og leder i komitè for helse og sosial i 100 % stilling. (Fungerende gruppeleder ). Pål H.Thorsen; leder i komitè for oppvekst i 100 % stilling. (Fungerende gruppensetleder ) Rune Bakervik; leder i komité for helse og sosial i 100% stilling ( ) Sekretariat Torgeir Gimse; politisk rådgiver i 100 % stilling. (Permisjon fra ) Karina Asbjørnsen; prosjektmedarbeider i 100 % stilling (fra 08.14) Gruppestyret Frem til : Leder Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Geir Dale, Siw-Anita Lien, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse Fra : Leder Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Siw-Anita Lien, Geir Dale, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse, prosjektmedarbeider Karina Asbjørnsen. Fra og med : Leder Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Geir Dale, Siw-Anita Lien, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse Komité for finans Til og med og fra og med : Harald Schjelderup (fraksjonsleder), Kine B. Dale. Varamedlemmer: Hallgeir U. Hatlevik, Leni R. Eriksen, Rolf J. Brunstad og Sissel Bondø. Fra : Marte Mjøs Persen (fraksjonsleder), Kine B. Dale. Varamedlemmer: Hallgeir U. Hatlevik, Leni R. Eriksen, Rolf J. Brunstad og Sissel Bondø. Komité for helse og sosial Frem til og fra og med : Marte Mjøs Persen (fraksjonsleder), Rune Bakervik, Linn Katrin Pilskog, Emelin Dos Santos Dias. Varamedlemmer: Linn K. Engø, Odd Rambøl, Kenneth Brophy, Md Habibul Haque, Runar Slethei. Fra Rune Bakervik (fraksjonsleder), Linn Katrin Pilskog, Emelin Dos Santos Dias, Linn K. Engø. Varamedlemmer: Odd Rambøl, Kenneth Brophy, Md Habibul Haque.

15 Komité for oppvekst Pål H. Thorsen (fraksjonsleder), Stig Hammersland, Kristin Akselberg. Varamedlemmer: Stig Morten Frøiland, Torill Helland, Raymond Larsen, Jørgen Lien Komité for miljø og byutvikling Geir Steinar Dale (fraksjonsleder), Lillian Vangberg, Roger Valhammer, Per E. Stiegler, Heidi R. Lindebotten, Varamedlemmer: Arthur Rasmussen, Odd-Inge Matre, Beate Tvedt Johannessen, Hans Erik Johansson, Stein Ove Lien, Inger Johanne Seim Komité for kultur, idrett og næring Siw-Anita Lien (fraksjonsleder), Ruth S. Brudvik, Siavash Mirghafari, Nils Gunnar Knutsen. Varamedlemmer: Linda Lein, Rønnaug Frøiland, Per Sherling, John Brattåker, Lars Arne Nilssen, Nooshin Zaeri Loolani Arbeiderpartiets alternative bybudsjett Arbeiderpartiets alternative budsjett for Bergen kommune for 2015 ble lagt frem for bystyret den Her følger en oppsummering av hovedlinjene i bystyregruppens alternative budsjettforslag: Bergen er en god by å bo i, med gode muligheter for de aller fleste. Arbeiderpartiet i Bergen har store ambisjoner for Bergen, og vi ønsker et tett samarbeid med våre nabokommuner for å øke attraktiviteten for hele regionen vår. For å kunne dele rettferdig og gi alle muligheter, må vi skape verdier og sørge for å holde orden i Bergen kommunes økonomi. I arbeidet Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag for 2015 har vi hatt to parallelle ledetråder. For det første, å gjøre økonomiske prioriteringer som synligjør den retningen vi ønsker å ta Bergen i de kommende årene. For det andre, at Bergen kommune befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon. Dette medfører at det er vist ansvarlighet, både når det gjelder merforbruk og salderinger. Arbeiderpartiet skal være en garantist for en trygg økonomisk styring av kommunen. Derfor må vi vektlegge smarte og fremtidsriktige investeringer, et bærekraftig driftsbudsjett og vilje til å se på en smartere organisering av kommunens organisasjon i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Budsjettforslagets hovedmålsetting er å trekke Bergen i en grønnere og rettferdig retning. Et hovedsatsingsområde er derfor tiltak for en grønnere byutvikling. Vi foreslår å bevilge økte midler til sykkelveier, landstrømutbygging ved havnen, oppgradering av turveier, utfasing av forurensende vedovner og opprustning av parker og grøntområder. Rettferdige og gode oppvekstsvilkår for barn og unge vil alltid være en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Derfor legger vi inn midler til ekstra lærerressurser på barnetrinnet. Det skal være et mål at alle klasser på mer enn 18 elever har mist to lærere. Tilgjengelighet på barnehageplasser med høy kvalitet er viktig, først og fremst for barns utvikling, men også for barnefamilienes hverdagslogistikk. Derfor legger vi i busdjettforslaget til rette for både en ny og forbedret bemanningsnorm i barnehagene og en reell full behovsdekning av barnehager. Samtidig som det er viktig å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår, folkehelse og idrettsløft, må de innbyggerne i byen vår som har størst behov for fellesskapets tjenester prioriteres. Vi foreslår derfor et prøveprosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem i Bergen og legger til rette for et stort løft i rusomsorgen med forslag om flere MO-senter, bedre tilgjengelighet ved eksisterende tilbud og brukerrom. Et alternativt system for eiendomsskatt og effektivisering av kommunens innkjøp- og konsulentbruk er budsjettforslagets viktigste salderingsposter. For øvrig vises det til Arbeiderpartiets alternative bybudsjett for 2015 som er tilgjengelig på Arbeiderpartiet i Bergen og Bergen kommunes hjemmesider. Politisk regnskap Bystyregruppen fører politisk regnskap. Våre forslag i bystyret blir gjennomgått og satt opp mot vårt partiprogram for perioden Regnskapet blir oppdatert etter hvert bystyremøte. I det politiske regnskapet har vi også tatt med årsmøteforslag som går på bypolitikk.

16 Arbeidet i komitéene Under følger en oversikt over antall behandlede saker i hver enkelt komité i 2014, samt antall spørsmål stilt av Arbeiderpartiet. (Fullstendig oversikt over spørsmål finnes i Bergen kommunes spørsmålsregister på kommunens hjemmesider. Deretter følger en oversikt over noen av de viktigste sakene som det har vært arbeidet med i de ulike fraksjonene i løpet av Komité for finans: Saker behandlet: 97. Muntlige spørsmål fra Ap: 1 Skriftlige spørsmål fra Ap:6 Viktige saker: - Tilstandskartlegginger og løypemeldinger Skolebygg Helsebygg Idrettsbygg - Evaluering av Bergen kommunes rammeverk for å avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon - Årsmelding for Bergen kommune Tertialrapporter 1. og 2. tertial - Budsjettjusteringer etter 1. og 2. tertial - Forvaltningsrevisjon - Budsjett for Bergen kommune 2015 Komité for miljø og byutvikling: Saker behandlet: 274. Muntlige spørsmål fra Ap: 13. Skriftlige spørsmål fra Ap: 4. Viktige saker: - Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden Grøntmiljøplanen for Bergen kommune - Omreguleringsplan for Mindemyren - Bybane fra sentrum til Åsane/Vågsbotn - trasévalg - Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler - Detaljregulering for Mølleneset - Planprogram for ny kommuneplan Komité for helse og sosial: Saker behandlet: 60. Muntlige spørsmål fra Ap: 26. Skriftlige spørsmål fra Ap: 18. Viktige saker: - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Samhandlingsreformen: Erfaringer og oppsummering Høringsuttalelse: Reservasjonsordning for fastleger - Tilstandskartlegging helsebygg- handlingsplan og løypemeldinger - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - Årsmelding Luftkvalitet Statusrapport for Barnevernet Boligmelding Forvaltningsrapport anskaffelser og tjenestekjøp innen helse og omsorg Komité for oppvekst: Saker behandlet: 41. Muntlige spørsmål fra Ap: 13. Skriftlige spørsmål fra Ap: 3. Viktige saker: - Tilstandskartlegging for skolebygg løypemeldinger - Organisering av vaktmestertjenesten i Bergensskolen - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Leksehjelp i Bergensskolen - Spesialpedagogisk plan i Bergensskolen Kvalitetsmelding for Bergensskolen - Tilstand og strategiske prinsipper

17 Komité for kultur, idrett og næring: Saker behandlet: 33. Muntlige spørsmål fra Ap: 19. Skriftlige spørsmål fra Ap: 9. Viktige saker: - Tilstandskartlegging for idrettsbygg løypemelding - Fastsetting av billettpriser i AdO arena - Næringstiltak for Bergen Selskapskontroll av Business Region Bergen Gruppeleders avsluttende bemerkninger: Bystyregruppens arbeid i 2014 var, som det også vil være i 2015, styrt av vårt store hovedmål; Å danne grunnlag for et Arbeiderparti-ledet byråd etter valget i Lokale meningsmålinger sist i 2014 og i januar 2015 viser at vårt store mål er innen rekkevidde. Vår uttalte hovedoppgave i 2014 var å bygge opp Arbeiderpartiet til det foretrukne byrådspartiet i bergensernes øyne. Situasjonen på meningsmålingene nå, tyder på at vi har kommet godt på vei i dette arbeidet. Til tross for gode målinger må vi ikke bli selvgode eller tro at det holder å sitte stille i båten. Etter stortingsvalget i 2013 har vi vært et åpent og nysgjerrig parti som har vært åpne for innspill om politikken vår. Det må vi fortsette med. Fortsatt gjenstår mye arbeid for å gjøre Arbeiderpartiet til både byens største parti og det foretrukne byrådspartiet. Frem mot valgdagen i september må bystyregruppen og partiorganisasjonen derfor samarbeide tett.

18 Vedlegg II Bergen AUF Årsmelding Bergen AUF 2014 På tross av at året som har gått har vært et mørkeblått mellomvalgsår med politisk motstand fra både byrådet og regjeringen har 2014 vært et år med høy aktivitet i Bergen AUF. Årsmøtet i 2014 satte seg ambisiøse mål, og har stort sett innfridd disse målene, særlig når det gjelder medlemstall, skolebesøk og medlemsmøter. En av grunnene til dette er at styret har samarbeidet godt, og at styremedlemmene har påtatt seg ansvar for aktivitet. Men hovedgrunnen er likevel de mange aktive AUF-medlemmene, både med og uten tillitsverv, som frivillig har stilt opp på temamøter, medlemsmøter, skolebesøk og valgkampaksjoner som skoledebatter, roseaksjoner og husbesøk. De aktive medlemmene våre er enormt viktige for AUF. Også i 2014 har samarbeidet med Arbeiderpartiet i Bergen (AiB) fungert godt. Leder Ronja Breisnes (og nestlederne ved behov) har møtt i partistyret med fulle rettigheter. Ronja har sittet i redaksjonskomiteen til AiB og nestleder Emil Gadolin har blitt valgt til valgkamputvalget. Både leder i Bergen AUF Ronja Breisnes og leder i AUF i Hordaland Øystein Hassel var delegater på Arbeiderpartiet sitt ekstraordinære landsmøte. I tillegg til dette deltok flere av Bergen AUF sine medlemmer på AUFs landsmøte Politisk nestleder Emil ble valgt til å jobbe med AUF sentralt sin høstkampanje Dont t settle, mens Ronja også i år har vært på jevnlige skoleringer i Oslo da hun ble valgt som en av to deltakere fra Hordaland på AUFs sentrale lederskolering. I høst har det foregått en prosess i Bergen AUF og i Arbeiderpartiet i Bergen for å skaffe de beste kvinner og menn til kommunevalglistene. Unge og gamle AUFere ble valgt som ungdomskandidater og takket være Emil Gadolin, som representerte AUF i nominasjonskomiteen, fikk Bergen AUF det som de ville. 27. november valgte representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen bystyrelisten for kommunevalget Bergen AUFs ungdomskandidater, Linn Kristin Engø, Øystein Hassel og Ronja Breisnes, samt resten av ungomskandidatene ble valgt på listen. Medlemstall Takket være vanvittig bra innsats fra medlemmer i Bergen AUF har vi hevet fjorårets tall med hele 129 medlemmer det siste året. Dette takket være miniverveinnspurten og ivrige ververe i desember. Totalt er Bergen AUF i dag 685 medlemmer. Styrets sammensetning Årsmøtet lørdag 18. januar 2014 valgte følgende styre: Leder: Ronja Løseth Breisnes Politisk nestleder: Emil Gadolin Organisatorisk nestleder: Fartein Øysteinson Undertun Økonomiansvarlig: Karoline Stinessen 1. styremedlem: Emil André Engø 2. styremedlem: Guro Kvist Høiseth 3. styremedlem: Håvard Terland 4. styremedlem: Marte N Bjørnstad 5. styremedlem: Arne T. F. Sandberg 1. vara: Andrea Krüger 2. vara: Magnus Askeland I løpet av året fikk vi en del utskiftninger i styret. I juni fikk styremedlem Guro Kvist den viktige jobben som fylkessekretær i AUF i Hordaland, noe som gjorde at hun ønsket å trekke seg fra sitt verv i styret. Før sommerferien fikk styret også beskjed om at 4. styremedlem Marte N. Bjørnstad ble tildelt studieplass i Frankrike, og hadde ikke lenger mulighet til å stille på styremøter. På grunnlag av dette gikk Guro Kvist og

19 Marte N. Bjørnstad ut med permisjon fra styret ut sin valgte periode. Styret hadde på denne tiden vært kjent med situasjonen til både Guro Kvist og Marte N. Bjørnstad i en god stund. Som følge av at Bergen AUF på kort tid mistet to styremedlemmer, utlyste vi etter sommeren en søknadsprosess der interesserte medlemmer kunne melde seg for styret og komme på intervju. Arbeidsutvalget i styret (Ronja Løseth Breisnes, Emil Gadolin, Fartein Øysteinson Undertun og Karoline Stinessen) skulle på bakgrunn av denne søknadsprosessen komme med en innstilling som styret senere skulle behandle. Mange av medlemmene i Bergen AUF sendte inn søknader til styret, men fordi søknadene ikke tilfredsstilte Bergen AUFs vedtekter om kjønnsbalanse i styret, valgte styret å utsette prosessen til årsmøtet i I styremøtet valgte styret ikke å konstituere nye styremedlem til å ta over, men vedtok imidlertid opprykk på de øvrige styremedlemmene som sto lengre nede på listen. Styret så dermed slik ut: Leder: Ronja Løseth Breisnes Politisk nestleder: Emil Gadolin Organisatorisk nestleder: Fartein Øysteinson Undertun Økonomiansvarlig: Karoline Stinessen 1. styremedlem: Emil André Engø 2. styremedlem: Håvard Terland 3. styremedlem: Arne T. F. Sandberg 4. styremedlem: Andrea Krüger 5. styremedlem: Magnus Askeland Aktivitet Selv om året har vært et mellomvalgsår har Bergen AUF fokusert på å jevnlig ha utadrettet aktivitet dette året. I år har vi hatt rekordmange aksjoner med budskap om å vise hjerterom for asylsøkere, sett hånden ned mot rasisme -aksjoner og kinoaskjoner for billigere kulturtilbud for unge i Bergen. I tillegg til dette har vi også arrangert kaffeaksjoner med Arbeiderpartiet i Bergen, stilt sterkt på Homodagene, slukket lysene på kontoret når vi har arrangert Earth Hour og hostet påskekonkurranse for medlemmene i Bergen AUF. Vi hadde også lokallagsdag med fylkessekretær Guro hvor medlemmer i styret fikk opplæring i de ulike arbeidsoppgavene en kan møtes med når man er tildelt et styreverv. 10. september arrangerte Bergen AUF internasjonal aften som innebar eksotisk mat, kule innledere og en rekke foredrag om AUFs største internasjonale solidaritetssaker. Vi har også arrangert en rekke besøk på skoler og verveaksjoner på Torgallmenningen og på kjøpesentre. Vi har aksjonert for en rekke forskjellige saker med utdeling av kaffe, frukt, boller og roser blant annet for bedre kollektivtilbud i Bergen på byens mange bussterminaler, rosemarkering under Homodagene i mai, roseaksjon i anledning NRK Sommeråpent i Bergen, samt arrangert en rekke besøk på skoler og verveaksjoner på Torgallmenningen og på kjøpesentre. Bergen AUF stilte også sterkt i AUF sentralt sin miniverveuke hvor mange bidro til å verve enda flere medlemmer til Norges beste ungdomsparti. Bergen AUF har også i år arrangert en rekke temamøter med stort oppmøte. Noen av møtene har hatt innledere som Linn Kristin Engø, Rasmus Rasmussen, hvor de har pratet om AUFs internasjonale hjertesaker. I tillegg til å ha temamøter om internasjonale temaer har vi også brukt året på å skolere medlemmer om viktige lokalsaker vi kan få bruk for i valgkampen. Vi har arrangert kurs i skriving av politiske forslag og leserbrev, hatt vervekurs, samt tatt initiativ til sosiale AUF-kvelder hvor vi blant annet har markert Earth Hour på AUF-kontoret. Vi har også hatt temamøter om viktige politikkområder som skolepolitikk sammen med Pål Hafstad Thorsen og kulturpolitikk med Lubna Jaffery. Bergen AUF har tilsluttet seg en rekke markeringer, fakkeltog og andre arrangementer. I tillegg til de vanlige aksjonene har flere medlemmer fra Bergen AUF vært med på ulike markeringer gjennom året. Nestleder Emil stått på stand sammen med Norsk Folkehjelp og Emil Engø har holdt appell mot IS. Sommeren 2014 arrangerte AUF sommerleir på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden, og tilbakemeldingen fra leirdeltakerne var positiv. I tillegg til konserter, fotball- og volleyballturering, dansegruppe og arbeiderkor,

20 «speed-dating» og diskotek inneholdt sommerleiren politiske verksteder, kurs og en rekke innledninger og hilsningstaler fra sentrale Ap-politikere, internasjonale gjester og våre venner i andre deler av arbeiderbevegelsen. Media Bergen AUF har vært godt synlige i media i AUF-medlemmer både i og utenfor styret har vært synlige i leserbrevspaltene i saker som blant annet Palestina, eiendomsskatt, EØS-midlene, de ulovlige bosetningene på Vestbredden, kjønnsnøytral verneplikt og diskusjonen obligatorisk videregående, for å nevne noe. Økonomi Bergen AUF har hatt en sunn og god økonomistyring i AUF sentralt fordeler frifondsstøtten likt på alle lokallag som søker, helt uavhengig av lokallagenes størrelse. For et lokallag av Bergen AUFs størrelsesorden er dette lite penger. Dette har gjort at vi sjeldent har kunnet servere mat på medlemsmøter, og har også satt begrensninger for leie av møtelokaler og innhenting av eksterne innledere. I 2013 fikk Bergen AUF på plass en avtale med Arbeiderpartiet i Bergen som gjorde at Bergen AUF selv ikke trengte å betale for utgiftene for sine delegater på representantskap i Hordaland Arbeiderparti. I tillegg til dette har Arbeiderpartiet i Bergen på et styremøte vedtatt å gi Bergen AUF et fast beløp på kroner hvert år for utadrettet virksomhet. Selv om dette har vært et år med mye aktivitet, valgkamp i Sverige og miljøkonferanse i Oslo, har vi gjennom avtalen med Arbeiderpartiet i Bergen fått inn uventede inntekter dette året. På grunn av disse inntektene sitter vi igjen med mer penger på bok vi har bestemt oss for å bruke på kommunevalgkampen.

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 INNEHOLDER: 1. Ja til regioner Styret AiB 4 2. Småkraftverk Styret AiB 4 3. Permittering må være ett mulig alternativ Fagbevegelsens partilag 4 4. En

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden:

Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2. Dagsorden: LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 2 1. m a r s 2 0 1 2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2011 4. Regnskap 2011 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/ Audun Lysbakken, leder i

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å r s m ø t e 2 4. m a r s 2 0 1 1 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2010 4. Regnskap 2010 5. Den utenrikspolitiske situasjon v/ Jonas Gahr Støre, utenriksminister

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. april - 31. desember 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer

LO i Bergen og Omland

LO i Bergen og Omland LO i Bergen og Omland Å rs m ø t e 9. a p r i l 2 0 1 5 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 2014 4. Regnskap 2014 5. Innledning Den Faglig-Politiske situasjon v/arve Bakke 6. 1. mai 2015

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer