Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning"

Transkript

1 2014 Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning [Bildet far frivillingsamlingen 18 oktober 2014]

2 - 1 - Styrets beretning 2014 Innhold Styrets beretning Innledning... 2 Årsmøtet Representasjon... 6 Faste utvalg... 6 Kommunepartiets representasjon... 7 De fremste politiske og folkevalgte verv... 7 Møter og konferanser... 7 Medlemstall... 8 Studiearbeidet Kvinnenettverket Seniorutvalget Organisasjonsutvalget AUF-kontakt Ansvar for partilag Besøk Tårnhjørnefondet og den økonomiske situasjonen Kristian Olai Madsens støttefond Mai Administrasjon, IT-utvikling og HMS Vedlegg I Bystyregruppen Vedlegg II Bergen AUF... 17

3 - 2 - Innledning I 2014 har Arbeiderpartiet i Bergen 1638 medlemmer. Dette er en økning på 97 medlemmer fra 2013, og et svært godt medlemstall for Arbeiderpartiet i Bergen. Jeg vil spesielt gratulere Årstad Arbeidersamfunn, som er det laget i Arbeiderpartiet i Bergen med størst medlemsvekst. I 2014 har vi hatt mange spennende og krevende interne prosesser. Vi har gjennomført nominasjon til bystyret i Bergen og fylkestinget og laget nytt partiprogram. Det har vært krevende prosesser, både når det gjelder program- og nominasjonsarbeidet i partilagene og styrets rolle som programkomite, som vi må trekke lærdom fra. Vi har også videreutviklet lagsledersamlingen som arena for forankring og igangsettelse av prosesser. I 2012 skrev jeg i innledningen til styrets beretning at det blir en viktig oppgave å videreutvikle representantskapsmøtene slik at de kan være gode møter for beslutning, diskusjon, skolering og utvikling i året som kommer. Det har vi i stor grad lykkes med de siste to årene. Arbeiderpartiet i Bergen bør fortsette arbeidet med å vitalisere representantskapet og på den måten gi medlemmene våre rell innflytelse over politikken vi fører. Vi har og satt i gang helt nye valgkamprelaterte aktiviteter. I oktober 2014 arrangerte vi en stor konferanse for alle som vil bidra som frivillig under valgkampen. Og vi brukte også de siste ukene av 2014 på å planlegge og gjennomføre «Godt nytt byråd»-kampanjen som nådde alle husstander i Bergen de første ukene av Begge deler har vært svært vellykket, og denne måten å tenke valgkamp og frivilligrekruttering på bør videreføres i Politisk sett har også 2014 vært et godt år for oss, og med målinger på mellom 37 og 38,2 prosent har vi et godt grunnlag for å vinne valget i For styret, Marte Mjøs Persen Leder Arbeiderpartiet i Bergen

4 Årsmøtet Årsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen ble avholdt 8. februar 2014 i Kongressalen i Folkets Hus. Det møtte 86 delegater med stemmerett og 17 uten stemmerett. Valgene på årsmøtet ga følgende utfall: Styret : Partistyret tiltres av: Funksjon Navn Leder Marte Mjøs Persen Gjenvalg Politisk nestleder Rasmus Laupsa Rasmussen Gjenvalg Organisatorisk nestleder Liv Wigdis Smith Ny Kasserer May Brit Tabak Gjenvalg Studieleder May-Brit Nordås Gjenvalg Kvinnekontakt Linda Lein Gjenvalg Styremedlem Arne Jakob Vik Olsen Gjenvalg Styremedlem Hallgeir Utne Hatlevik Ny Styremedlem Rasmus Haugen Sandvik Ny 1. vara Magne Seierslund Gjenvalg 2. vara Kristin Akselberg Ny Harald Schjelderup Ronja Breisnes Bystyregruppen Bergen AUF (m/stemmerett) Kontrollkomite: Kontrollkomité: Funksjon Leder: Medlem: Medlem: Varamedlem: Varamedlem: Navn Joril Christensen Ole-Jørgen Johannessen Torill Helland Rolf Lønningen Kari Lahn Knutsen Medlemmer i Suppleringsuvalget: Aud Søilen Utsendinger til Hordaland Arbeiderpartis årsmøte: 52 utsendinger ble valgt. Utsendinger til Hordaland Arbeiderparti sitt representantskap: 27 utsendinger valgt Valgkomite: Leder: Roger Valhammer - leder Elin Ekkjestøl Ole-Jørgen Johannessen Heidi R. Lindebotten Geir Steinar Dale Linn Kristin Engø

5 - 4 - Arne Jæger Sissel Bondø Emil Gandol AUF Følgende forslag ble oversendt bystyregruppen: Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 7 Kommunedelplan for Haukås - oppstart av reguleringsplan for Nordhordlandstunnelen Åsane Arbeiderparti Forslag 8 Kulturhus Åsane Åsane Arbeiderparti Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 11 E39 som en del av ringvei øst Årstad Arbeidersamfunn Forslag 12 Byer eller bydeler med innbyggere eller mer bør få sitt eget kulturhus Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 13. Økt kollektivsatsing betyr et bedre miljø Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 14 Frivilligsentralen må styrkes, og det må snarest settes av budsjettmidler til dette Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 15 Helse / samhandlingsreformen Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 24 Lokaler for BIT Teatergarasjen og Carte Blanche Bergen Arbeidersamfund Forslag 25 Tilrettelegging av næringslokaler i sentrum Bergen Arbeidersamfund Forslag 27 Brannmuseum i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 30 Bergen kommune må reservere seg mot reservasjonslegene Bergenhus Arbeiderparti Forslag 31 Det må tilrettelegges for flere oppstillingsplasser for turistbusser i Bergen sentrum Bergenhus Arbeiderparti Forslag 32 Opprustning av lekeplasser, ballbinger og fotballbaner i Bergenhus bydel Bergenhus Arbeiderparti Forslag 33 Kristianholm Bergenhus Arbeiderparti Forslag 34 Utvid soneparkeringen til også å omfatte Ytre Sandviken Bergenhus Arbeiderparti Forslag 35 Flere studentboliger i Bergen Bergenhus Arbeiderparti Forslag 38 Lovfestet rett til leksehjelp må gjelde i Skolefritidsordning-tilbudet - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Forslag 43 Pilotprosjekt aktivitetsskole og ny rammeplan for SFO Sosialdemokratisk forum Forslag 44 Brannmuseum i Bergen Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 45 Sykehjem i Bergen Bergen Arbeidersamfund Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Forslag 47 Retningslinjer for byutvikling Bergen Arbeidersamfund Følgende forslag ble oversendt fylkestingsgruppen: Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 11 E39 som en del av ringvei øst Årstad Arbeidersamfunn Forslag 13. Økt kollektivsatsing betyr et bedre miljø Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Følgende forslag ble oversendt styret i Ap i Bergen: Forslag 49 Bredere aksept for yrkesskader også innen merkantile fag Fiskeri- og forskningsfaglig Partilag Følgende forslag ble oversendt til fylkesstyret Forslag 16 Nei til reduksjon av partidemokratiet! Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Følgende forsalg ble oversendt årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti:

6 - 5 - Forslag 1. Ja til regioner Styret AiB Forslag 2 Småkraftverk Styret AiB Forslag 5 Bygging av hurtigladestasjon for el-bil Åsane Arbeiderparti Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 21 REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 22 En samlet Høyskole på Kronstad - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 23 Nattog fra Bergen til Arna Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 28 Fredning av sjøørret i sjøen utenom tillat tid i vassdrag i Hordaland Bergenhus Arbeiderparti Forslag 29 Nye oppdrettskonsesjoner gis fortrinnsvis til de firmaene som utvikler, forsker, omlegger til drift i lukkede anlegg Bergenhus Arbeiderparti Forslag 36 Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane - Bergen AUF Forslag 39 Oppretting av nasjonal database for DNA-merking av oppdrettslaks - Bergen AUF Forslag 40 Utredning av dumpet ammunisjon- og eksplosive materialer - Bergen AUF Forslag 41 Norge må ta i imot flere syriske flyktninger - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Følgende forslag ble oversendt stortingsgruppen: Forslag 48. Statens pensjonsfond utland må vris i en grønnere retning Bergen AUF Forslag 3. Permittering må være ett mulig alternativ Fagbevegelsens partilag Forslag 4 En arbeiderfiendtlig politikk Fagbevegelsens partilag Forslag 9 Økt satsing på fornybar energi Arna Arbeiderpartilag Forslag 10 Erstatningsfartøy for F/F «Håkon Mosby» - Fiskeri- og forskningsfaglig partilag Forslag 18 Forutsigbarhet og støtte til idretten - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 19 Skole- og utdanningspolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 20 ARBEIDERPARTIET OG LÆRERROLLEN - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 21 REHABILITERING AV NYGÅRD SKOLE - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 22 En samlet Høyskole på Kronstad - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 23 Nattog fra Bergen til Arna Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 26 Kontantstøtten Loddefjord Arbeiderlag Forslag 28 Fredning av sjøørret i sjøen utenom tillat tid i vassdrag i Hordaland Bergenhus Arbeiderparti Forslag 29 Nye oppdrettskonsesjoner gis fortrinnsvis til de firmaene som utvikler, forsker, omlegger til drift i lukkede anlegg Bergenhus Arbeiderparti Forslag 35 Flere studentboliger i Bergen Bergenhus Arbeiderparti Forslag 36 Midlar til lyd- og videoopptak i domstolane - Bergen AUF Forslag 39 Oppretting av nasjonal database for DNA-merking av oppdrettslaks - Bergen AUF Forslag 40 Utredning av dumpet ammunisjon- og eksplosive materialer - Bergen AUF Forslag 41 Norge må ta i imot flere syriske flyktninger - Bergen AUF Forslag 42 Ja til mer kjernetid i barnehage nei til tidligere skolestart! Sosialdemokratisk forum Forslag 46 Sosial dumping med offentlige velvilje fagbevegelsens partilag Følgende forslag ble vedtatt Forslag 37 Norge trenger en utviklingsminister - Bergen AUF Følgende forslag ble oversendt til redaksjonskomiteen Forslag 6. Bybane til Åsane Åsane Arbeiderparti Forslag 17 Tydelig klimapolitikk Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 48 Statens pensjonsfond utland må vris i en grønnere retning Bergen AUF Forslag 49 Bredere aksept for yrkesskader - også innen merkantile fag Fiskeri- og forskningsfaglig Partilag Forslag 50 Fortsatt nei til reklamefinansierte busskur og toaletter! Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Forslag 51 Nei til reklame på buss, bane og leskur Bergenhus Arbeiderparti Forslag 52 Nei til organdonasjonsregister i Noreg - Bergen AUF Forslag 53 Innfør idrettskort for ungdom i Bergen - Bergen AUF Forslag 54 Nei til byreklame - Bergen AUF

7 Forslag 55 Øke EØS-midlene - Bergen AUF Forslag 56 Mot prestasjonsbasert lønn for lærere - Bergen AUF Forslag 57 Tempo i bybaneutbyggingen Bergen Arbeidersamfund Forslag 58 Kulturpolitikk - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 59 Etablering av Såkornfond i bioteknologi - Arbeiderpartiets Universitetslag Forslag 60 Heltidsstudenten Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 61 Arveavgift Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 62 Yrkesskadeforsikring for studentar Arbeiderpartiets Studentlag Forslag 63 Rusproblemene i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 64 Matsikkerhet: Gjeninnfør beredskapslagre for korn - Bergen AUF Forslag 65 En human ruspolitikk - Bergen AUF Forslag 66 Imøtekomme behovet for akutte overnattinger - Bergen AUF Forslag 67 Krav om levelønn og grunnleggende arbeidstakerrettigheter - Bergen AUF Forslag 68 Grønt lys i elbilpolitikken - Bergen AUF Forslag 69 Rusproblemene i Bergen Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 70 Støtte nedsettelsen av en overvåkningskommisjon - Bergen AUF Forslag 75 Ja til Intermodal transport i Bergensregionen Arna Arbeiderpartilag Følgende forslag ble avvist Forslag 71 Trafikken i Bergen Loddefjord Arbeiderlag Forslag 72 Utrede muligheten for innføring av eige dyrepoliti Loddefjord Arbeiderlag Forslag 73 Plastposeavgift - Bergen AUF Forslag 75 Ja til Intermodal transport i Bergensregionen Arna Arbeiderpartilag Forslag 74 Arbeiderpartiet må fjerne 85 prosent-regelen i grunnpensjonen Folkets Hus partilag Forslag 76 Tannhelse Loddefjord Arbeiderlag Forslag 77 Direkte utbetalinger - Bergen AUF Forslag 78 KONTANTSTØTTE Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 79 TRAFIKK I BERGEN Laksevåg Arbeidersamfund Forslag 80 Permittering må være ett mulig alternativ Fellesforbundets partilag Forslag 81 En arbeiderfiendtlig politikk Fellesforbundets partilag Forslag 82 Pensjon er også likestilling Fagbevegelsens partilag Følgende uttalelser ble vedtatt: Norsk skole i støpeskjeen dialog ikke konflikt Reklamefinansiering av byromsmøbler, bysykler og kollektivtrafikk En human ruspolitikk Representasjon Faste utvalg Studieutvalg: Organisasjonsutvalg: Styringsgruppe for kvinnenettverket: Samarbeidskomiteen med Fagforbundet: Samarbeidskomiteen: Seniorutvalget: May Brit Nordås Liv Smith, Halgeir Utne Hatlevik, Linda Lein leder Marte Mjøs Persen, Harald Schjelderup (Rune Bakervik) Marte Mjøs Persen og Rasmus L. Rasmussen Valborg Sweeney, Aud Søilen, Ingebjørg Voldsæter og Arild Holt- Jensen og Harald

8 Kommunepartiets representasjon Bystyregruppen: Rasmus Rasmussen, Liv Smith og May Brit Nordås Medlemmer av Arbeiderpartiet i Bergen er innvalgt i følgende sentrale verv i partiorganisasjonen: Styret i Hordaland Arbeiderparti: Sentralstyret i Arbeiderpartiet Landstyret i DnA Jette Christensen, nestleder Rune Bakervik styremedlem HAP Linn Kristin Engø leder i kvinnenettverket Siw-Anita Lien studieleder Vara: Olav Terje Bergo Marte Mjøs Persen, Jette Christensen, (vara) Stortingsrepresentant: Vararepresentanter: Sametingsrepresentant Per Rune Henriksen Jette Christensen Ruth Grung Eigil Knutsen Jørn Are Gaski De fremste politiske og folkevalgte verv Leder i komitè for Helse og sosial Marte Mjøs Persen. (med unntak av perioden 15. august til 10. desember) Rune Bakervik (fra 15. august til 10. desember) Leder i komitè for Oppvekst Pål H. Thorsen Nestleder i Komitè for Finans Harald Schjelderup (permisjon fra 15. august til 10. desember). Marte Mjøs Persen (fra 15. august til 10. desember). Fylkesutvalget Nils Olav Nøss og Marte Malones. Møter og konferanser 20. mars Representantskap 24. april Representantskap 29. april 8. mai 22. mai 19. juni 28. august Lagsledermøte Medlemsmøte med Jonas Gahr Støre Representantskap Representantskap Representantskap

9 25. september 11. oktober 23. oktober 27. november 18. desember Medlemstall Representantskap Frivilligsamling til valgkampen Representantskap Nominasjonsmøtet Lagsledermøte partilag Arbeiderpartiets universitetslag Arna arbeiderpartilag Bergen arbeidersamfunn Bergenhus arbeiderparti Bønes og søreide arbeiderpartilag Energiforsyningens partilag av dna Fagbevegelsenspartilag 165 Fana arbeiderparti Fellesforbundets partilag nedlagt Folkets hus partilag nedlagt Fyllingsdalen arbeidersamfunn Fiskeri- og forskningsfaglig partilag av dna Kommuneansattes partilag av dna Laksevåg arbeidersamfunn Loddefjord arbeiderlag Naf avd. 6 faglag av dna nedlagt Sosialdemokratisk forum Arbeiderpartiets studentlag Årstad arbeidersamfunn Åsane arbeiderparti Ap i Bergen - direkte 6 5 Sum AUF Høyden auf Direkte bergen auf Sum Totalt medlemmer i Arbeiderpartiet i Bergen

10 Studiearbeidet Studieleder i perioden har vært May-Brit Nordås. Studieleder innkalte 7. april 2014 studielederne i lokallagene i Bergen til et møte i studieutvalget og ba om tilbakemelding på hva lagene hadde behov for og ønsket av skoleringsaktiviteter. Det ble på bakgrunn av dette, utarbeidet en studieplan for 2014/2015. Det har i løpet 2014/2015 vært gjennomført fire informasjonsmøter/kurs for nye medlemmer: Det har vært varierende oppmøte, men det har tatt seg opp etter hvert. I løpet av høsten har det vært stor etterspørsel og høy aktivitet på møte/ kurs for nye medlemmer. Temaene på informasjonsmøtene for nye medlemmer har vært partioppbygging, aktiviteter du som nytt medlem kan delta i, lagsarbeid og viktige politiske saker for arbeiderpartiet. Det har vært lagt stor vekt på dialog og engasjementet fra nye medlemmer har vært stor på disse møtene. Suksesskriteriet for høy deltakelse er at det sendes ut tilbud til minst 100 nye medlemmer og at en dagen før sender ut en sms påminnelse om møtet. Vi har fått mye positiv tilbakemelding fra møtene for nye medlemmer og jungeltelegrafen har nok medført at flere melder seg på møtene. Det har også vært arrangert to temamøter i perioden. Det første var om ARBEIDSLIVSPOLITIKK. Til dette møtet var det over 20 påmeldte og det var høy aktivitet og mye diskusjon. Mads Kleven fra LO,Bergen holdt en inspirerende innledning. Det neste tema er MILJØ, møtet arrangeres 3. februar 2015, der vara til stortinget, Eigil Knutsen er invitert som innleder Studieleder i Bergen har også deltatt i møte med studieleder i Hordaland AP og daglig leder i AOF i Hordaland og Sogn & Fjordane om å utarbeide planer for felles valgkampskolering i Kvinnenettverket 2014 Kvinnenettverket har hatt som mål å fortsette den gode aktiviteten fra Kvinnenettverket har hatt to møter i løpet av 2014, samt deltatt på andre ulike arenaer. Nettverket inviterte Anne-Grete Strøm-Erichsen til å holde innledning om hennes politiske karriere både som tidligere ordfører og byrådskandidat i Bergen, og som helse- og forsvarsminister i Stoltenberg II- regjeringen. Videre har kvinnenettverket arrangert møte med stortingsrepresentant Else-May Botten om næringspolitikk. Seniorutvalget 2014 Utvalg opprettet i august 2013, med følgende mandat: Å hjelpe til at seniorene i partiet blir oppmuntret til bidra aktivt i politiske saker, til beste for Arbeiderpartiet. I tillegg er det en sentral oppgave å bidra til sosial kontakt for målgruppen. Utvalget har hatt følgende program i 2014: 14.januar: o Hva vil vi med Bergen? Innledninger ved Anne-Grete Strøm-Erichsen og August Rathke. 18.februar: o Knut Tjønneland, en stor samfunnsbygger for Bergen og Arbeiderpartiet. Kåseri ved Arne Jakobsen. 24.mars: o Kontroll over eget liv: Eldre og helse, utviklingen av helsetjeneste tilbudene for eldre. Innledninger ved Ruth Grung og Svein Hindal. 5.mai : o Grunnlovsjubiléet, forelesning ved Marit Nybakk (samarbeid med APi Bergen) 20.mai: o Alkoholpolitikken forebygging og holdningsskapende arbeid. Innlending ved Harald Aasen 18.juni:

11 Tur til Voss: o Kulturelt program. Arrangører: Ordfører Hans Erik Ringkjøp og tidligere stortingsrepresentant Hilde Magnussen. 23.september: o Kommunal parlamentarisme en trussel mot demokratiet? Innledning ved Jan Fridthjof Bernt. 21.oktober: o Pasientombudets mandat og funksjon. Innledning ved Rune Skjælaaen. 25.november: o Har vi løsningen på bybanen til Åsane? Innlending ved Geir Dale (i samarbeid med Universitetslaget) 16.desember: o Vestnorsk kulturregion. Innlending ved Anna Elisa Tryti. Julemøte med kunstnerisk innslag og servering (i samarbeid med Universitetslaget) Oppslutning har vært meget god om programmet vårt, med mellom 20 og 45 deltakere, og vi har hatt interessante diskusjoner etter innledningene. Organisasjonsutvalget 2014 På våren 2014 ble det gjennomført en kartlegging. Kartleggingen inneholdt viktige observasjoner og reiser en del spørsmål. Styret ble enig om å nedsette et organisasjonsutvalg bestående av 5 personer, der AUF oppnevner en medlem. Gjennomgå støtteapparatet med det formål å bedre tilrettelegge for et aktivt lagsarbeid med gode arbeidsvilkår og påvirkningsmuligheter i en åpen og nysgjerrig organisasjon. Gruppen må koordinere sitt arbeid med studiearbeidet og arbeidet i Kvinnenettverket og Seniorutvalget. Tilrettelegge informasjonsressurser som forenkler samhandling mellom lag, styret og representantskapet i AiB. Frist for leveranse av utredning og konklusjoner til styret i AiB august/september Rekruttering og overgang fra AUF til partiet og rekruttering av voksne unge må jobbes med. Gruppen for i oppgave å se hvordan vi kan utvikle oss og jobbe praktisk for å få dette til. Styret har ikke hatt ressurser til å følge opp planen i inneværende periode av utforutsatte grunner.

12 AUF-kontakt Marte Mjøs Persen Ansvar for partilag Ansvarlige for partilag og lokallagsledere Arbeiderpartiets student lag Linda Lein Arbeiderpartiets universitetslag Kristin Akselberg Arna Arbeiderpartilag Magne Seierslund Bergen Arbeidersamfunn Halgeir Utne Hatlevik Bergenhus Arbeiderparti Rasmus. L Rasmussen Bønes og Søreide Arbeiderpartilag May Brit Tabak Energiforsynings Arbeiderpartilag Rasmus Haugen Sandvik Fana Arbeiderparti May Brit Nordås Fiskeri og forskningsfaglig partilag May Britt Tabak Fyllingsdalen Arbeidersamfunn Arne Jakob Vik Olsen Kommuneansattes partilag av DNA Liv Wigdis Smith Laksevåg Arbeidersamfunn Liv Wigdis Smith Loddefjord Arbeiderlag May Brit Nordås Fagbevegelses partilag Kristin Akselberg Sosialdemokratisk forum May Britt Tabak Årstad Arbeidersamfunn May Brit Tabak Åsane Arbeiderparti Linda Lein Oppgavene til styremedlemmene er at de skal besøke lagene minst en gang pr år, samt ringe lederne minst hver 3 md. Videre må den ansvarlige for partilaget ringe når det er viktige saker som skal orienteres om, og ellers følge opp dersom lagsleder har forfall til lagsledermøter mm Besøk januar Elling Tjønneland, CMI 5 mars, Partisekretær, Raymond Johanesen 14. mars Storbyutvalget i Arbeiderpartiet 20. mars Eystein Jansen Dr. scient, Professor, Palaeoclimatology Forsker ved Bjerknessenteret 24. april Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets Utenriks og forsvarskomite. 5. mai Første visepresident og Stortingspresident, Marit Nybakk 8 mai Stortingsrepresentant og fraksjonsleder i finanskomiteen, Jonas Gahr Støre 22. mai Jan Bøhler, leder av Arbeiderpartiets storbypolitiske utvalg. 3. juni Fraksjonsleder i Næringskomiteen, Storingsrepresentant, Else May Botten 10. september Stortingsrepresentant, Jan Bøhler 20. oktober Helseutvalget i Arbeiderpartiet 14. november partileder Jonas Gahr Støre Tårnhjørnefondet og den økonomiske situasjonen Tårnhjørnefondet blir forvaltet av Pareto Forvaltning. Fondet sin grunnkapital da det ble etablert var på kroner. Pr har fondet en markedsverdi på kroner. Siden etableringen av Tårnhjørnefondet har Arbeiderpartiet i Bergen tatt ut kroner, som er gått til drift, valgkamp og aktivitetsfond i tråd med vedtektene for Tårnhjørnefondet. Det ble i 2014 tatt ut kr Dette er i tråd med vedtektene som tillater et årlig uttak inntil 5 prosent.

13 Den økonomiske situasjonen til Arbeiderpartiet i Bergen er stabil. Kristian Olai Madsens støttefond Avdødes testament har tilgodesett Arbeiderpartiet i Bergen med kr ,-. Renteavkastningen skal benyttes til partiets valgkamp. Midlene ble innbetalt i Mai 2014 LO Bergen om omland var ansvarlige for 1. mai feiringen i Bergen. Hovedparolen var: Nei til løsarbeidersamfunnet, kun faste ansettelser gir et anstendig arbeidsliv. Arbeiderpartiet i Bergen deltok under hovedparolen med flagg og paroler. Hovedtaler var forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes. Arbeiderpartiet i Bergen sammen med Fellesforbundet arrangerte 1. mai-lunsj i Kongressalen i Folkets Hus, med svært god tilslutning. Forbundssekretær i fellesforbundet, Jørn Eggum, leder i Bergen AUF, Ronja Løseth Breisnes og Norsk Folkehjelp holdt appel. Gabriel Fliflet stod for det musikalske innslaget Administrasjon, IT-utvikling og HMS Partikontoret har i perioden hatt tre fast ansatte. Fylkessekretærene, Anders Kambo Tangerås og Stig Morten Frøiland (fom. 1. mars) er ansatt i Arbeiderpartiet. Linda Lein ble ansatt i vikariat fra 1 januar tom XX. Kontorsekretær Elisabeth Refvik er ansatt i Hordaland Arbeiderparti. Fylkestingsgruppen har kontor i kontorfellesskapet. Renholdet blir foretatt av Folkets Hus A/S.

14 Vedlegg I Bystyregruppen Bystyregruppen Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Siw-Anita Lien, Geir Steinar Dale, Pål Anker Hafstad Thorsen, Rune Bakervik, Linn Katrin Pilskog, Ruth Sølvi Brudvik, Lillian Vangberg, Roger Valhammer, Stig Hammersland, Thor Brekkeflat, Kristin Akselberg, Heidi Rosendahl Lindebotten, Kine Bratli Dale, Emelin Dos Santos Dias, Nils Gunnar Knutsen, Per Engebreth Stiegler, Linn Kristin Rasmussen Engø, Odd Egil Rambøl, Linda Lein, Rønnaug Frøiland, Hallgeir Utne Hatlevik, Stig Morten Frøiland, Leni Ravnøy Eriksen, Per Sherling, Rolf Jens Brunstad, Kenneth Edward Brophy, Sissel Bondø, Habibul Haque, Torill Helland, May Britt Tabak, John Brattåker, Arthur Rasmussen, Odd-Inge Matre, Lars Arne Nilssen, Raymond Larsen, Jørgen Lien, Inger Johanne Seim, Anne Charlotte Valaker Bruheim og Runar Slethei. Heltidspolitikere Harald Schjelderup; gruppeleder og nestleder i komitè for finans i 100 % stilling. (permisjon ) Marte Mjøs Persen; gruppenestleder og leder i komitè for helse og sosial i 100 % stilling. (Fungerende gruppeleder ). Pål H.Thorsen; leder i komitè for oppvekst i 100 % stilling. (Fungerende gruppensetleder ) Rune Bakervik; leder i komité for helse og sosial i 100% stilling ( ) Sekretariat Torgeir Gimse; politisk rådgiver i 100 % stilling. (Permisjon fra ) Karina Asbjørnsen; prosjektmedarbeider i 100 % stilling (fra 08.14) Gruppestyret Frem til : Leder Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Geir Dale, Siw-Anita Lien, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse Fra : Leder Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Siw-Anita Lien, Geir Dale, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse, prosjektmedarbeider Karina Asbjørnsen. Fra og med : Leder Harald Schjelderup, Marte Mjøs Persen, Pål H. Thorsen, Geir Dale, Siw-Anita Lien, Thor Brekkeflat. Tiltredende: fylkessekretær Stig Morten Frøiland, politisk rådgiver Torgeir Gimse Komité for finans Til og med og fra og med : Harald Schjelderup (fraksjonsleder), Kine B. Dale. Varamedlemmer: Hallgeir U. Hatlevik, Leni R. Eriksen, Rolf J. Brunstad og Sissel Bondø. Fra : Marte Mjøs Persen (fraksjonsleder), Kine B. Dale. Varamedlemmer: Hallgeir U. Hatlevik, Leni R. Eriksen, Rolf J. Brunstad og Sissel Bondø. Komité for helse og sosial Frem til og fra og med : Marte Mjøs Persen (fraksjonsleder), Rune Bakervik, Linn Katrin Pilskog, Emelin Dos Santos Dias. Varamedlemmer: Linn K. Engø, Odd Rambøl, Kenneth Brophy, Md Habibul Haque, Runar Slethei. Fra Rune Bakervik (fraksjonsleder), Linn Katrin Pilskog, Emelin Dos Santos Dias, Linn K. Engø. Varamedlemmer: Odd Rambøl, Kenneth Brophy, Md Habibul Haque.

15 Komité for oppvekst Pål H. Thorsen (fraksjonsleder), Stig Hammersland, Kristin Akselberg. Varamedlemmer: Stig Morten Frøiland, Torill Helland, Raymond Larsen, Jørgen Lien Komité for miljø og byutvikling Geir Steinar Dale (fraksjonsleder), Lillian Vangberg, Roger Valhammer, Per E. Stiegler, Heidi R. Lindebotten, Varamedlemmer: Arthur Rasmussen, Odd-Inge Matre, Beate Tvedt Johannessen, Hans Erik Johansson, Stein Ove Lien, Inger Johanne Seim Komité for kultur, idrett og næring Siw-Anita Lien (fraksjonsleder), Ruth S. Brudvik, Siavash Mirghafari, Nils Gunnar Knutsen. Varamedlemmer: Linda Lein, Rønnaug Frøiland, Per Sherling, John Brattåker, Lars Arne Nilssen, Nooshin Zaeri Loolani Arbeiderpartiets alternative bybudsjett Arbeiderpartiets alternative budsjett for Bergen kommune for 2015 ble lagt frem for bystyret den Her følger en oppsummering av hovedlinjene i bystyregruppens alternative budsjettforslag: Bergen er en god by å bo i, med gode muligheter for de aller fleste. Arbeiderpartiet i Bergen har store ambisjoner for Bergen, og vi ønsker et tett samarbeid med våre nabokommuner for å øke attraktiviteten for hele regionen vår. For å kunne dele rettferdig og gi alle muligheter, må vi skape verdier og sørge for å holde orden i Bergen kommunes økonomi. I arbeidet Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag for 2015 har vi hatt to parallelle ledetråder. For det første, å gjøre økonomiske prioriteringer som synligjør den retningen vi ønsker å ta Bergen i de kommende årene. For det andre, at Bergen kommune befinner seg i en svært krevende økonomisk situasjon. Dette medfører at det er vist ansvarlighet, både når det gjelder merforbruk og salderinger. Arbeiderpartiet skal være en garantist for en trygg økonomisk styring av kommunen. Derfor må vi vektlegge smarte og fremtidsriktige investeringer, et bærekraftig driftsbudsjett og vilje til å se på en smartere organisering av kommunens organisasjon i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. Budsjettforslagets hovedmålsetting er å trekke Bergen i en grønnere og rettferdig retning. Et hovedsatsingsområde er derfor tiltak for en grønnere byutvikling. Vi foreslår å bevilge økte midler til sykkelveier, landstrømutbygging ved havnen, oppgradering av turveier, utfasing av forurensende vedovner og opprustning av parker og grøntområder. Rettferdige og gode oppvekstsvilkår for barn og unge vil alltid være en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Derfor legger vi inn midler til ekstra lærerressurser på barnetrinnet. Det skal være et mål at alle klasser på mer enn 18 elever har mist to lærere. Tilgjengelighet på barnehageplasser med høy kvalitet er viktig, først og fremst for barns utvikling, men også for barnefamilienes hverdagslogistikk. Derfor legger vi i busdjettforslaget til rette for både en ny og forbedret bemanningsnorm i barnehagene og en reell full behovsdekning av barnehager. Samtidig som det er viktig å tilrettelegge for gode oppvekstsvilkår, folkehelse og idrettsløft, må de innbyggerne i byen vår som har størst behov for fellesskapets tjenester prioriteres. Vi foreslår derfor et prøveprosjekt med økt grunnbemanning på sykehjem i Bergen og legger til rette for et stort løft i rusomsorgen med forslag om flere MO-senter, bedre tilgjengelighet ved eksisterende tilbud og brukerrom. Et alternativt system for eiendomsskatt og effektivisering av kommunens innkjøp- og konsulentbruk er budsjettforslagets viktigste salderingsposter. For øvrig vises det til Arbeiderpartiets alternative bybudsjett for 2015 som er tilgjengelig på Arbeiderpartiet i Bergen og Bergen kommunes hjemmesider. Politisk regnskap Bystyregruppen fører politisk regnskap. Våre forslag i bystyret blir gjennomgått og satt opp mot vårt partiprogram for perioden Regnskapet blir oppdatert etter hvert bystyremøte. I det politiske regnskapet har vi også tatt med årsmøteforslag som går på bypolitikk.

16 Arbeidet i komitéene Under følger en oversikt over antall behandlede saker i hver enkelt komité i 2014, samt antall spørsmål stilt av Arbeiderpartiet. (Fullstendig oversikt over spørsmål finnes i Bergen kommunes spørsmålsregister på kommunens hjemmesider. Deretter følger en oversikt over noen av de viktigste sakene som det har vært arbeidet med i de ulike fraksjonene i løpet av Komité for finans: Saker behandlet: 97. Muntlige spørsmål fra Ap: 1 Skriftlige spørsmål fra Ap:6 Viktige saker: - Tilstandskartlegginger og løypemeldinger Skolebygg Helsebygg Idrettsbygg - Evaluering av Bergen kommunes rammeverk for å avdekke og håndtere misligheter og korrupsjon - Årsmelding for Bergen kommune Tertialrapporter 1. og 2. tertial - Budsjettjusteringer etter 1. og 2. tertial - Forvaltningsrevisjon - Budsjett for Bergen kommune 2015 Komité for miljø og byutvikling: Saker behandlet: 274. Muntlige spørsmål fra Ap: 13. Skriftlige spørsmål fra Ap: 4. Viktige saker: - Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden Grøntmiljøplanen for Bergen kommune - Omreguleringsplan for Mindemyren - Bybane fra sentrum til Åsane/Vågsbotn - trasévalg - Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler - Detaljregulering for Mølleneset - Planprogram for ny kommuneplan Komité for helse og sosial: Saker behandlet: 60. Muntlige spørsmål fra Ap: 26. Skriftlige spørsmål fra Ap: 18. Viktige saker: - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Samhandlingsreformen: Erfaringer og oppsummering Høringsuttalelse: Reservasjonsordning for fastleger - Tilstandskartlegging helsebygg- handlingsplan og løypemeldinger - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - Årsmelding Luftkvalitet Statusrapport for Barnevernet Boligmelding Forvaltningsrapport anskaffelser og tjenestekjøp innen helse og omsorg Komité for oppvekst: Saker behandlet: 41. Muntlige spørsmål fra Ap: 13. Skriftlige spørsmål fra Ap: 3. Viktige saker: - Tilstandskartlegging for skolebygg løypemeldinger - Organisering av vaktmestertjenesten i Bergensskolen - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Leksehjelp i Bergensskolen - Spesialpedagogisk plan i Bergensskolen Kvalitetsmelding for Bergensskolen - Tilstand og strategiske prinsipper

17 Komité for kultur, idrett og næring: Saker behandlet: 33. Muntlige spørsmål fra Ap: 19. Skriftlige spørsmål fra Ap: 9. Viktige saker: - Tilstandskartlegging for idrettsbygg løypemelding - Fastsetting av billettpriser i AdO arena - Næringstiltak for Bergen Selskapskontroll av Business Region Bergen Gruppeleders avsluttende bemerkninger: Bystyregruppens arbeid i 2014 var, som det også vil være i 2015, styrt av vårt store hovedmål; Å danne grunnlag for et Arbeiderparti-ledet byråd etter valget i Lokale meningsmålinger sist i 2014 og i januar 2015 viser at vårt store mål er innen rekkevidde. Vår uttalte hovedoppgave i 2014 var å bygge opp Arbeiderpartiet til det foretrukne byrådspartiet i bergensernes øyne. Situasjonen på meningsmålingene nå, tyder på at vi har kommet godt på vei i dette arbeidet. Til tross for gode målinger må vi ikke bli selvgode eller tro at det holder å sitte stille i båten. Etter stortingsvalget i 2013 har vi vært et åpent og nysgjerrig parti som har vært åpne for innspill om politikken vår. Det må vi fortsette med. Fortsatt gjenstår mye arbeid for å gjøre Arbeiderpartiet til både byens største parti og det foretrukne byrådspartiet. Frem mot valgdagen i september må bystyregruppen og partiorganisasjonen derfor samarbeide tett.

18 Vedlegg II Bergen AUF Årsmelding Bergen AUF 2014 På tross av at året som har gått har vært et mørkeblått mellomvalgsår med politisk motstand fra både byrådet og regjeringen har 2014 vært et år med høy aktivitet i Bergen AUF. Årsmøtet i 2014 satte seg ambisiøse mål, og har stort sett innfridd disse målene, særlig når det gjelder medlemstall, skolebesøk og medlemsmøter. En av grunnene til dette er at styret har samarbeidet godt, og at styremedlemmene har påtatt seg ansvar for aktivitet. Men hovedgrunnen er likevel de mange aktive AUF-medlemmene, både med og uten tillitsverv, som frivillig har stilt opp på temamøter, medlemsmøter, skolebesøk og valgkampaksjoner som skoledebatter, roseaksjoner og husbesøk. De aktive medlemmene våre er enormt viktige for AUF. Også i 2014 har samarbeidet med Arbeiderpartiet i Bergen (AiB) fungert godt. Leder Ronja Breisnes (og nestlederne ved behov) har møtt i partistyret med fulle rettigheter. Ronja har sittet i redaksjonskomiteen til AiB og nestleder Emil Gadolin har blitt valgt til valgkamputvalget. Både leder i Bergen AUF Ronja Breisnes og leder i AUF i Hordaland Øystein Hassel var delegater på Arbeiderpartiet sitt ekstraordinære landsmøte. I tillegg til dette deltok flere av Bergen AUF sine medlemmer på AUFs landsmøte Politisk nestleder Emil ble valgt til å jobbe med AUF sentralt sin høstkampanje Dont t settle, mens Ronja også i år har vært på jevnlige skoleringer i Oslo da hun ble valgt som en av to deltakere fra Hordaland på AUFs sentrale lederskolering. I høst har det foregått en prosess i Bergen AUF og i Arbeiderpartiet i Bergen for å skaffe de beste kvinner og menn til kommunevalglistene. Unge og gamle AUFere ble valgt som ungdomskandidater og takket være Emil Gadolin, som representerte AUF i nominasjonskomiteen, fikk Bergen AUF det som de ville. 27. november valgte representantskapet i Arbeiderpartiet i Bergen bystyrelisten for kommunevalget Bergen AUFs ungdomskandidater, Linn Kristin Engø, Øystein Hassel og Ronja Breisnes, samt resten av ungomskandidatene ble valgt på listen. Medlemstall Takket være vanvittig bra innsats fra medlemmer i Bergen AUF har vi hevet fjorårets tall med hele 129 medlemmer det siste året. Dette takket være miniverveinnspurten og ivrige ververe i desember. Totalt er Bergen AUF i dag 685 medlemmer. Styrets sammensetning Årsmøtet lørdag 18. januar 2014 valgte følgende styre: Leder: Ronja Løseth Breisnes Politisk nestleder: Emil Gadolin Organisatorisk nestleder: Fartein Øysteinson Undertun Økonomiansvarlig: Karoline Stinessen 1. styremedlem: Emil André Engø 2. styremedlem: Guro Kvist Høiseth 3. styremedlem: Håvard Terland 4. styremedlem: Marte N Bjørnstad 5. styremedlem: Arne T. F. Sandberg 1. vara: Andrea Krüger 2. vara: Magnus Askeland I løpet av året fikk vi en del utskiftninger i styret. I juni fikk styremedlem Guro Kvist den viktige jobben som fylkessekretær i AUF i Hordaland, noe som gjorde at hun ønsket å trekke seg fra sitt verv i styret. Før sommerferien fikk styret også beskjed om at 4. styremedlem Marte N. Bjørnstad ble tildelt studieplass i Frankrike, og hadde ikke lenger mulighet til å stille på styremøter. På grunnlag av dette gikk Guro Kvist og

19 Marte N. Bjørnstad ut med permisjon fra styret ut sin valgte periode. Styret hadde på denne tiden vært kjent med situasjonen til både Guro Kvist og Marte N. Bjørnstad i en god stund. Som følge av at Bergen AUF på kort tid mistet to styremedlemmer, utlyste vi etter sommeren en søknadsprosess der interesserte medlemmer kunne melde seg for styret og komme på intervju. Arbeidsutvalget i styret (Ronja Løseth Breisnes, Emil Gadolin, Fartein Øysteinson Undertun og Karoline Stinessen) skulle på bakgrunn av denne søknadsprosessen komme med en innstilling som styret senere skulle behandle. Mange av medlemmene i Bergen AUF sendte inn søknader til styret, men fordi søknadene ikke tilfredsstilte Bergen AUFs vedtekter om kjønnsbalanse i styret, valgte styret å utsette prosessen til årsmøtet i I styremøtet valgte styret ikke å konstituere nye styremedlem til å ta over, men vedtok imidlertid opprykk på de øvrige styremedlemmene som sto lengre nede på listen. Styret så dermed slik ut: Leder: Ronja Løseth Breisnes Politisk nestleder: Emil Gadolin Organisatorisk nestleder: Fartein Øysteinson Undertun Økonomiansvarlig: Karoline Stinessen 1. styremedlem: Emil André Engø 2. styremedlem: Håvard Terland 3. styremedlem: Arne T. F. Sandberg 4. styremedlem: Andrea Krüger 5. styremedlem: Magnus Askeland Aktivitet Selv om året har vært et mellomvalgsår har Bergen AUF fokusert på å jevnlig ha utadrettet aktivitet dette året. I år har vi hatt rekordmange aksjoner med budskap om å vise hjerterom for asylsøkere, sett hånden ned mot rasisme -aksjoner og kinoaskjoner for billigere kulturtilbud for unge i Bergen. I tillegg til dette har vi også arrangert kaffeaksjoner med Arbeiderpartiet i Bergen, stilt sterkt på Homodagene, slukket lysene på kontoret når vi har arrangert Earth Hour og hostet påskekonkurranse for medlemmene i Bergen AUF. Vi hadde også lokallagsdag med fylkessekretær Guro hvor medlemmer i styret fikk opplæring i de ulike arbeidsoppgavene en kan møtes med når man er tildelt et styreverv. 10. september arrangerte Bergen AUF internasjonal aften som innebar eksotisk mat, kule innledere og en rekke foredrag om AUFs største internasjonale solidaritetssaker. Vi har også arrangert en rekke besøk på skoler og verveaksjoner på Torgallmenningen og på kjøpesentre. Vi har aksjonert for en rekke forskjellige saker med utdeling av kaffe, frukt, boller og roser blant annet for bedre kollektivtilbud i Bergen på byens mange bussterminaler, rosemarkering under Homodagene i mai, roseaksjon i anledning NRK Sommeråpent i Bergen, samt arrangert en rekke besøk på skoler og verveaksjoner på Torgallmenningen og på kjøpesentre. Bergen AUF stilte også sterkt i AUF sentralt sin miniverveuke hvor mange bidro til å verve enda flere medlemmer til Norges beste ungdomsparti. Bergen AUF har også i år arrangert en rekke temamøter med stort oppmøte. Noen av møtene har hatt innledere som Linn Kristin Engø, Rasmus Rasmussen, hvor de har pratet om AUFs internasjonale hjertesaker. I tillegg til å ha temamøter om internasjonale temaer har vi også brukt året på å skolere medlemmer om viktige lokalsaker vi kan få bruk for i valgkampen. Vi har arrangert kurs i skriving av politiske forslag og leserbrev, hatt vervekurs, samt tatt initiativ til sosiale AUF-kvelder hvor vi blant annet har markert Earth Hour på AUF-kontoret. Vi har også hatt temamøter om viktige politikkområder som skolepolitikk sammen med Pål Hafstad Thorsen og kulturpolitikk med Lubna Jaffery. Bergen AUF har tilsluttet seg en rekke markeringer, fakkeltog og andre arrangementer. I tillegg til de vanlige aksjonene har flere medlemmer fra Bergen AUF vært med på ulike markeringer gjennom året. Nestleder Emil stått på stand sammen med Norsk Folkehjelp og Emil Engø har holdt appell mot IS. Sommeren 2014 arrangerte AUF sommerleir på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden, og tilbakemeldingen fra leirdeltakerne var positiv. I tillegg til konserter, fotball- og volleyballturering, dansegruppe og arbeiderkor,

20 «speed-dating» og diskotek inneholdt sommerleiren politiske verksteder, kurs og en rekke innledninger og hilsningstaler fra sentrale Ap-politikere, internasjonale gjester og våre venner i andre deler av arbeiderbevegelsen. Media Bergen AUF har vært godt synlige i media i AUF-medlemmer både i og utenfor styret har vært synlige i leserbrevspaltene i saker som blant annet Palestina, eiendomsskatt, EØS-midlene, de ulovlige bosetningene på Vestbredden, kjønnsnøytral verneplikt og diskusjonen obligatorisk videregående, for å nevne noe. Økonomi Bergen AUF har hatt en sunn og god økonomistyring i AUF sentralt fordeler frifondsstøtten likt på alle lokallag som søker, helt uavhengig av lokallagenes størrelse. For et lokallag av Bergen AUFs størrelsesorden er dette lite penger. Dette har gjort at vi sjeldent har kunnet servere mat på medlemsmøter, og har også satt begrensninger for leie av møtelokaler og innhenting av eksterne innledere. I 2013 fikk Bergen AUF på plass en avtale med Arbeiderpartiet i Bergen som gjorde at Bergen AUF selv ikke trengte å betale for utgiftene for sine delegater på representantskap i Hordaland Arbeiderparti. I tillegg til dette har Arbeiderpartiet i Bergen på et styremøte vedtatt å gi Bergen AUF et fast beløp på kroner hvert år for utadrettet virksomhet. Selv om dette har vært et år med mye aktivitet, valgkamp i Sverige og miljøkonferanse i Oslo, har vi gjennom avtalen med Arbeiderpartiet i Bergen fått inn uventede inntekter dette året. På grunn av disse inntektene sitter vi igjen med mer penger på bok vi har bestemt oss for å bruke på kommunevalgkampen.

Beretning 2013 Innhold

Beretning 2013 Innhold Beretning 2013 Innhold Innledning... 2 Årsmøtet 2013... 3 Representasjon... 5 Møter og konferanser... 6 Medlemstall... 7 Studiearbeidet 2013... 8 Kvinnenettverket 2013... 8 Seniorutvalget 2013... 8 Organisasjonsutvalget

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Beretning Arbeiderpartiet 2015

Beretning Arbeiderpartiet 2015 2015 Beretning 2015 Arbeiderpartiet 2015 - 1 - Innholdsfortegnelse Året 2015 hva skjedde... 2 Årsmøtet 2015... 3 Politiske forslag på årsmøtet... 4 Representasjon... 6 Møter og konferanser... 7 Medlemstall...

Detaljer

År 2014, den 8. februar kl. 09.30, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Årsmøtet ble holdt i Kongressalen, Folkets Hus.

År 2014, den 8. februar kl. 09.30, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Årsmøtet ble holdt i Kongressalen, Folkets Hus. Arbeiderpartiet i Bergen Årsmøtet 2014 PROTOKOLL Til stede: 86 m/stemmerett, 17 uten stemmerett Dato: 8. februar 2014 År 2014, den 8. februar kl. 09.30, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen.

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

År 2016, den 6. februar kl. 10.00, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Årsmøtet ble holdt i Kongressalen, Folkets Hus.

År 2016, den 6. februar kl. 10.00, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen. Årsmøtet ble holdt i Kongressalen, Folkets Hus. Arbeiderpartiet i Bergen Årsmøtet 2016 PROTOKOLL Til stede: 94 m/stemmerett, uten stemmerett Dato: 7. februar 2015 År 2016, den 6. februar kl. 10.00, ble det avholdt årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen.

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014

FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 FORSLAG TIL ÅRSMØTET ARBEIDERPARTIET I BERGEN 2014 INNEHOLDER: 1. Ja til regioner Styret AiB 4 2. Småkraftverk Styret AiB 4 3. Permittering må være ett mulig alternativ Fagbevegelsens partilag 4 4. En

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. 1 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som

Detaljer

Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013

Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013 Venstres bystyregruppe i Bergen Årsmelding for 2013 Forsidebilde: Wikimedia Commons Sammensetning og representasjon Venstres bystyregruppe har i 2013 hatt følgende sammensetning: Julie Andersland Leder

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Sak 2. Innledning ved Stortingsrepresentant, Ruth Grung. Tema: Arbeiderpartiet helsepolitiske utvalg sitt forslag til ny politikk

Sak 2. Innledning ved Stortingsrepresentant, Ruth Grung. Tema: Arbeiderpartiet helsepolitiske utvalg sitt forslag til ny politikk Representantskap 5 mars 2015 PROTOKOLL Til stede: 56 medlemmer med stemmerett 14 stk. uten stemmerett Dato: 5. mars 2015 Møte fant sted i Folkets Hus, Festsalen og ble ledet av Eigil Knudsen Saksliste:

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon-

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

Beretning Bodø Arbeiderparti

Beretning Bodø Arbeiderparti 2013 Beretning Bodø Arbeiderparti 1. Innledning 2013 har vært et aktivt år i Bodø Arbeiderparti. Det var stortingsvalgår, og vi gjennomførte en hektisk og god valgkamp for Arbeiderpartiet. Det ble et viktig

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

Arbeiderpartiet (Ap) 26 plasser

Arbeiderpartiet (Ap) 26 plasser Arbeiderpartiet (Ap) 26 plasser Harald Schjelderup Natacha Vallebona Rivera Marte Mjøs Persen Rasmus Haugen Sandvik Linn K. Rasmussen Engø Reidar Staalesen Geir Steinar Dale Stig Morten Frøiland Lubna

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag

Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Velkommen til årsmøte i Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag Saksliste: 1. Åpning v/ leder 2. Årsberetning v/sekretær 3. Innkomne forslag (8) 4. Regnskap 5. Revisjonsberetning 6. Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

1.plass - toppkandidaten: Tellef Inge Mørland(36) - Arendal

1.plass - toppkandidaten: Tellef Inge Mørland(36) - Arendal 1.plass - toppkandidaten: Tellef Inge Mørland(36) - Arendal Fylkesordfører Tidligere arbeidet som lokalbanksjef i Sparebanken Sør m.m. Fylkesleder i AUF, nestleder i AAAP, medlem landsstyret i Ap, medlem

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Representantskapsmøte 2006 holdt 31. august til 1. september 2006 på Quality Spa & Resort Hotel, Holmsbu. Til stede: Rolle Navn Org.ledd Avtroppende

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015 Dato: 17. november 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

OSLO ARBEIDERSAMFUNNS STYRE Styret ble valgt på årsmøtet 20. mars 2013 og tiltrådte samme dag. Styret har bestått av:

OSLO ARBEIDERSAMFUNNS STYRE Styret ble valgt på årsmøtet 20. mars 2013 og tiltrådte samme dag. Styret har bestått av: ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 20.03.2013 24.02.2014 INNLEDNING Oslo Arbeidersamfunn har et aktivt og innholdsrikt år bak seg, hvor det har vært lagt vekt på medlemsrekruttering, jubileumsforberedelser, variasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid

Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid Strategi for Arbeiderpartiets internasjonale arbeid 1 Innhold: Hovedmålsettinger for det internasjonale arbeidet Mandat og oppgaver Fokusområder og politiske prioriteringer Partiets internasjonale nettverk

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 20.11.2007 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 102/07 Til saknr.: 109/07 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017.

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Mvh. William R. Aasgård Holmestr and Uttalelse fra styret i Holmestrand Arbeiderparti vedr nominasjonskomiteens listeforslag til

Detaljer

Årsmelding Tromsø Eldreråd

Årsmelding Tromsø Eldreråd Årsmelding Tromsø Eldreråd 2010 ÅRSRAPPORT 2010 TROMSØ ELDRERÅD Innledning Lov om kommunale eldreråd (1991) pålegger alle kommuner å ha et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden, etter

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer