Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her."

Transkript

1 Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres med 3 knapper plassert under lokket. Når medisinene skal tas, løfter du Pilly opp fra bordet og snur apparatet opp ned slik at medisinene faller ut av åpningen og ned i hånden. Pilly kan benyttes av mange ulike grupper, men er utviklet primært for pasienter som ikke selv husker å ta medisiner i rett tid eller som på annen måte roter med medisinene. Denne pasientgruppen trenger hjelp til å programmere Pilly og fylle medisiner. Dignio anbefaler at pasienten får hjelp av familie, venner eller hjemmesykepleien til å programmere og fylle Pilly, da dette krever konsentrasjon og evne til å følge denne Brukermanualen for at medisineringen skal bli riktig. Et alternativ er også å spørre om hjelp på apoteket. Hvis apoteket har mulighet for å hjelpe deg, må du være forberedt på at de må ta betalt for denne tjenesten. Dignio vil kunne hjelpe apoteket direkte med opplæring og ekstra materiell. Dignio anbefaler modellen Pilly GSM, da denne gir mulighet for fjernprogrammering. Dignio vil da kunne hjelpe deg å programmere Pilly ved år ringe oss på Bilde Følg disse trinnene for å få riktig medisin til rett tid. Hvert trinn er tydelig forklart i dette heftet. 1. Gjør deg kjent med Pilly og det som ligger i esken. 2. Aktiver batteriene. 3. Fyll ut medisinmappen. 4. Velg døgnskive 5. Programmer Pilly med de sorte knappene 6. Legg riktige medisiner i brettet. 7. Lærer hvordan du får medisinene i hånden og stopper alarmen 8. Tekniske data Dersom du har behov for hjelp, kan Dignio tilby følgende: - Hvis du bruker internett, gå til dignio.no og klikk på Hjelp. Du vil der finne linker til mer utfyllende dokumentasjon og til video. - Hjelp på telefon ved å ringe

2 Vi kan også anbefale at du ber om hjelp fra familie eller venner, ettersom det kan være enklere å forstå når man sitter sammen.

3 1 Gjør deg kjent med Pilly og det som ligger i esken. Ta Pilly ut av esken. Lokket åpnes med et trykk med tommelen i forkant som vist på bildet. Stikk pekefingeren ned i åpningen, trykk med tommelen og hold den andre hånden rundt baksiden av dispenseren mens du løfter lokket. Bilde. Når du åpner lokket vil du se: - Medisinbrettet med 28 rom kan løftes opp - En liten skjerm i midten som vil vise dato og klokkeslett - En liten lampe - 3 sorte knapper for innstilling, nummert 1, 2 og 3 - Døgnskiven plassert innenfor medisinbrettet Legg merke til åpningen i lokket som gir tilgang til medisinene fra ett rom om gangen. Åpningen er beskyttet med en sikkerhetsklaff i gjennomsiktig plastikk. Dispenseren roterer medisinbrettet én posisjon når alarmen går og gjør en ny dose tilgjengelig gjennom åpningen med sikkerhetsklaff. Sikkerhetsklaffen kan benyttes for å hindre tilgang til medisiner som ikke ble tatt når alarmen gikk. Dette kan være viktig for å unngå at man får i seg dobbelt dose eller at dosene kommer for nært i tid. Hvor lenge medisinene skal være tilgjengelig stilles i detalj-menyen (se AFTER). Sikkerhetsklaffen låses når skilleveggen mellom to rom i medisinbrettet plasseres rett under klaffen. Prøv dette ved å plassere medisinbrettet i de to ulike posisjonene som vist på bildet. Bilde som viser lukket posisjon og åpen posisjon. Dersom medisinbrettet fylles helt (med tabletter i alle 28 rom), må det plasseres i lukket posisjon, slik at siste dose ligger rett under klaffen. Medisinbrettet roterer mot venstre når alarmen går og første dose til høyre blir tilgjengelig. (Vi anbefaler at funksjonen SECURE = ON, da vil brettet automatisk rotere til låst posisjon.) Pilly leveres med en konvolutt der du finner følgende: - 1 medisinkort - 3 døgnskiver - Nøkkel - 4 AA Batterier (Alkaline) - Låseskrue til batterilokket Gjør deg kjent med døgnskivene i kapittel 4 slik at du velger riktig. Bilde.

4 2 Aktiver batteriene På undersiden av dispenseren finner du batteriene. Legg dispenseren opp ned på bordet. Bilde. Batterilokket åpnes med et trykk med pekefingeren som vist på bildet. Trykk og løft forsiktig opp. Det er 4 batterier av type AA. For å spare batteriene under transport har vi satt inn en plastbit med rød tipp. Bilde Hold batteriene på plass samtidig som du trekker ut plastbiten. Sett tilbake batterilokket. 3 Fyll ut Medisinkortet

5 4 Velg døgnskive Når du vet hvor mange ganger per dag du skal ta medisiner, kan du velge døgnskive. Det følger med ferdig trykte døgnskiver for de som tar medisiner 1, 2, 3 eller 4 ganger per dag. Dersom du tar medisiner 5 eller flere ganger per dag, må du selv fylle ut skive nr 3. Bilde. Bruk skive 1 hvis du tar medisiner 1 eller 2 ganger per døgn. Snu skiven for å velge. Bruk skive 2 hvis du tar medisiner 3 eller 4 ganger per døgn. Snu skiven for å velge. Bruk skive 3 hvis du tar medisiner 5 ganger eller mer per døgn. Ved utfylling av skive 3: - Sjekk reseptene slik at du er sikker på hvor mange ganger per dag du skal ta medisiner - Skriv ett tall i hver rute, start med 1 og fortsett opp til antall ganger du skal ta medisiner per dag. Hver ny dag begynner med 1. Ikke skriv navn på dagene. - La de siste rutene stå tomme dersom det ikke plass for alle dsene til en hel dag. (Det er 28 ruter på døgnskiven.) Eksempel: Dersom du skal ta medisiner 5 ganger per dag, er det plass for 5 hele dager på døgnskiven. De 3 siste rutene skal da stå tomme. (Eksempel på utfylling.)

6 5 Programmer Pilly med de sorte knappene 5.1 Oversikt Pilly programmeres med de 3 sorte knappene og den lille skjermen midt på dispenseren. Når skjermen veksler mellom visning av dato og klokkeslett er den klar for bruk (bruksmodus). Bruksmodus 1. Etter 20 sekunder uten berøring av knappene vil dispenseren gå tilbake til bruksmodus. 2. Du kan alltid komme tilbake til bruksmodus ved å holde nede 1 inntil klokkeslettet vises. Viktig: Start alltid med å sjekke at dispenseren er i bruksmodus. Skjermen veksler da mellom visning av dato og klokkeslett. Du skal nå lære å programmere dispenseren ved først å bruke basis-menyen, deretter detalj-menyen. For å komme inn i menyene: - Knapp 1 (venstre): Basis-meny - Knapp 3 (høyre): Detalj-meny For å gå til neste punkt i menyen: - Knapp 1 (venstre) Gjelder begge menyer For å endre innstilling av et menypunkt: - Knapp 2 (midten) Redusere verdien - Knapp 3 (høyre) Øke verdien Basis-meny For å komme inn i basis-menyen, klikk 1 når du er i bruksmodus. Basis-meny har 4 menypunkter: Nummer Menypunkt Side 1 CLOCK: Denne skal stilles til riktig tid. 2 DATE: Denne skal stilles til riktig dato. 3 DOSES: Skal vise antall doser per dag 4 ALARMS: Still inn klokkeslett for hver dose CLOCK 1. Trykk på 1. Skjermen viser først CLOCK, etter 4 sekunder vises klokkeslettet med timer og minutter. Du er nå inne i Basis-meny.

7 2. Sjekk at klokken viser riktig tid. Hvis ikke, still klokken: A) Still klokken bakover med knapp 2. B) Still klokken fremover med knapp 3. C) Trykk og slipp for å stille ett minutt frem eller tilbake. D) Hold knappen nede for å stille raskt frem eller tilbake. DATE 1. Trykk på 1 gjentatte ganger inntil skjermen viser DATE. 2. YY og årstallet vises. A) Still årstallet nedover med knapp 2. B) Still årstallet oppover med knapp 3. C) Når riktig årstall vises, trykk MM og måned vises. A) Still måneden bakover med 2. B) Still måneden forover med 3. C) Når riktig måned vises, trykk DD og dato vises. A) Still dato bakover med 2. B) Still dato fremover med 3. DOSES 1. Trykk på 1 gjentatt ganger inntil skjermen viser DOSES A) Reduser antall doser ved å trykke på 2. B) Øk antall doser ved å trykke på 3. ALARMS 1. Trykk på 1 gjentatte ganger inntil skjermen viser ALARMS og et klokkeslett vises. Dette indikerer tidspunkt for første varsling. A) Still klokken bakover med knapp 2. B) Still klokken fremover med knapp 3. C) Trykk og slipp for å stille ett minutt frem eller tilbake. D) Hold knappen nede for å stille raskt frem eller tilbake. 3. Trykk på 1 for å avansere til neste alarmtidspunkt. Gjenta dette inntil riktig tidspunkt er satt for alle varslinger.

8 5.3 Detalj-meny For å komme inn i detalj-menyen, klikk 3 når du er i bruksmodus. Detalj-menyen har 13 menypunkter: Nummer Menypunkt Side 1 BEFORE: Denne skal vise om medisinen kan tas før alarmen går 2 AFTER: Denne skal vise hvor lenge alarmen skal høres etter alarmtidspunktet 3 SOUND: Velg mellom 4 ulike lyder på alarmen 4 LIGHT: Velg om lampen skal lyse 5 FILLED: Denne skal vise hvor mange rom i medisinbrettet som er fylt 6 BATT: Angi batteritype 7 SECURE: Denne skal vise om sikkerhetsklaffen låses 8 HOURS: Velg 24 visning eller AM/PM visning 9 DLS: Dispenseren kompenserer for sommertid. 10 START: Angi tidspunkt for når dispenseren skal starte 11 STOP: Angi tidspunkt for når dispenseren skal stoppe 12 RECORD: Vis tidspunkt for når medisinen ble tatt 13 TEST/DEMO: For å demonstrere hvordan dispenseren fungerer Tips: Start med å sjekke at dispenseren er i bruksmodus. BEFORE Du kan få tilgang til tablettene i en periode på inntil 5 timer før alarmtidspunktet ved å legge inn timer og minutter her. Denne muligheten bør kun benyttes for pasienter som ikke er forvirret. Legg inn antall timer og minutter, dette programmeres i trinn på 5 minutter. Hvis du ikke ønsker å gjøre tablettene tilgjengelig på forhånd, legg inn 00:00. Eksempel: Dersom BEFORE = 01:15 og ALARMS er programmert til kl 12.00, vil medisinen bli tilgjengelig kl Viktig! Medisinene er ikke tilgjengelig før du løfter dispenseren og vender den 2 ganger. Dispenseren kvitterer med et pip og roterer frem en ny dose. Innstilling av perioden vises med timer og minutter (TT:MM) : TT:MM A) Reduser med 5 minutter ved å trykke på 2. B) Øk perioden med 5 minutter ved å trykke på 3.

9 AFTER Legg inn antall timer og minutter for varslingsperioden. Varslingsperioden angir hvor lenge alarmen skal varsle dersom medisinene ikke blir tatt og innstilles fra minimum 5 minutter opp til 5 timer. Det første minuttet vil det gis lyd- og lyssignal hvert 5. sekund. Deretter hvert 8. sekund opp til den første timen, og så hvert minutt opp til maksimum 5 timer (lyset vil blinke 4 ganger i minuttet). Innstilling av perioden vises med timer og minutter (TT:MM) : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser AFTER A) Reduser med 5 minutter ved å trykke på 2. B) Øk perioden med 5 minutter ved å trykke på 3. Viktig! Dersom SECURE = ON (se eget avsnitt), vil tilgangen til medisinene sperres når varslingsperioden går ut. Eksempel: Dersom man beholder fabrikkinnstillingen på 5 minutter for AFTER, vil medisinene være tilgjengelig kun i 5 minutter. SOUND Velg mellom 4 ulike lyder for alarmen. Dersom du ikke ønsker lydalarm, velg 00. Innstilling av lyd vises med nummer : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser SOUND Velg lyd ved å trykke på 2 eller 3 LIGHT Velg om du ønsker varsling med lys. Innstilling av lys vises med ON og OFF : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser LIGHT Velg lys ved å trykke på 2 eller 3 inntil du ser ON eller OFF på skjermen FILLED Denne skal vise hvor mange rom i medisinbrettet som er fylt hvis det ikke er medisiner i alle 28 rom. Dette benyttes for å vise hvor mange doser som gjenstår. Legg inn antall rom som er fylt ved oppstart: 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser FILLED Still riktig antall ved å trykke på knapp 2 for å øke eller knapp 3 for å redusere BATT Du kan benytte både engangsbatterier (Alkaline) og oppladbare batterier (NIMH). Angi batteritype :

10 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser BATT Still riktig batteritype ved å trykke på knapp 2 eller knapp 3 SECURE Angi om du ønsker å benytte sikkerhetsklaffen, det lille transparente lokket som du ser i åpningen der medisinene kommer ut. Dersom du velger SEURE = ON, oppnår du følgende: Ved oppstart vil medisinbrettet rotere ½ posisjon og sikre at ikke medisiner faller ut når brettet er fullt. Når alarmen for neste dose går, vil brettet rotere ½ posisjon og medisinene blir tilgjengelig. Dersom du ikke tar medisinene når alarmen går, vil de være tilgjengelig inntil varslingstiden utløper (alarmen stopper, se beskrivelsen under AFTER). Når varslingstiden er utløpt vil brettet rotere ½ posisjon og medisinene er ikke lenger tilgjengelig. Dette benyttes for å sikre at ikke dosen tas for nært opp til neste dose. Dersom du velger SECURE = OFF vil medisinbrettet alltid rotere 1 hel posisjon og sikkerhetsklaffen vil ikke være i funksjon. Dersom du har fullt brett med medisiner, kan du fremdeles hindre at medisinene faller ut ved å sette brettet ned i dispenseren midt mellom siste og første dose, brettet vil da rotere ½ posisjon første gang og gi tilgang til første dose (første dose er alltid til høyre for siste dose). Innstilling av SECURE vises med ON og OFF : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser SECURE Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3 inntil du ser ON eller OFF på skjermen HOURS Velg 24 visning eller AM/PM visning. I Norge bør denne vise 24 og dette er derfor stilt inn fra fabrikken. Innstilling av HOURS vises med 24 og AM/PM: 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser HOURS Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3 DLS (DayLight Saving) Dispenserens klokke kan kompensere for sommertid i Europa eller USA. I Norge må denne alltid vise EU. Innstilling av DLS vises med EU, US og OFF. 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser DLS Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3

11 START Angir tidspunkt for når dispenseren skal starte. Dette gir mulighet for å fylle dispenseren på forhånd, en eller flere dager før. Denne funksjonen benyttes når dispenseren fylles på apoteket og deretter fraktes ut til pasienten. Man vil da ha to dispensere slik at én kan fraktes til apoteket for fylling, mens den andre er i bruk hos pasienten. Tidspunktet angis med bruk av kodene: YY År MM Måned DD Dato HH Klokkeslett Innstilling av START 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser START 3. YY vises, still inn årstallet ved å trykke på 2 eller 3 4. MM vises, still in måned ved å trykke 2 eller 3 5. DD vises, still in dato ved å trykke 2 eller 3 6. HH vises, still in klokkeslett ved å trykke 2 eller 3 >>>Ikke still inn denne funksjonen dersom den ikke benyttes. (hva skal det da stå?) STOP Angi tidspunkt for når dispenseren skal stoppe, dette er nyttig dersom har to dispensere man veksler mellom (for fylling på apotek). Dersom du ikke benytter denne funksjonen sett YY = 99. Tidspunktet angis med bruk av kodene: YY År MM Måned DD Dato HH Klokkeslett Innstilling av STOP 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser STOP 3. YY vises, still inn årstallet ved å trykke på 2 eller 3 4. MM vises, still in måned ved å trykke 2 eller 3 5. DD vises, still in dato ved å trykke 2 eller 3

12 6. HH vises, still in klokkeslett ved å trykke 2 eller 3 RECORD Dette er ikke en innstilling, funksjonen viser tidspunkt for når medisinen ble tatt. Dispenseren kan huske de siste 28 gangene medisin ble tatt. Visning av tidspunkter : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser RECORD Tidspunkt for siste gang medisin ble tatt vises på skjermen 3. Trykk på 2 eller 3 for å vise tidligere tidspunkter TEST/DEMO For å demonstrere hvordan dispenseren fungerer. Kan benyttes for opplæring. Hold nede alle tre knappene inntil TEST/DEMO vises. Trykk 1 for å teste lyset. >>>Trykk 2 for å teste knapp 2. (sjekk hva dette betyr.) Trykk 3 for å vise en full sekvens med alarm og uthelling av medisiner For å komme tilbake til ordinær modus, hold nede knapp 1 inntil klokken vises. 6 Legg riktige medisiner i brettet Pilly hjelper deg å huske når medisinene skal tas og sikrer at du ikke tar flere doser samtidig. Men for at du skal få riktig medisiner er det viktig at påfyllingen skjer korrekt. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte for å sikre korrekt påfylling av medisiner: 1. Fastlegen. Be fastlegen din fylle ut Medisinkortet som følger med Pilly i esken. 2. Spesialistleger. Dersom du har resepter fra flere leger, skal du ta med alle resepter til fastlegen din og be ham påføre alt du skal ta på Medisinkortet. 3. Apotek. Ta med Medisinkortet til apoteket når du skal kjøpe medisiner. 4. Doser per dag. På Medisinkortet kan du se hvor mange ganger om dagen du skal ta medisiner. Velg riktig døgnskive basert på dette. 5. Doser i medisinbrettet. Velg nå antall doser du skal legge i Pilly. Med 28 rom tilgjengelig kan du lese ut av følgende tabell hvor mange doser det er plass til: Doser per dag Doser i brettet (max) Påfylling 1 28 Hver 4. Uke 2 14 Hver 14. Dag 3 27 Hver 9. Dag (Note 1) 4 28 Hver uke 5 25 Hver 5. dag 6 24 Hver 4. dag

13 7 28 Hver 4. dag 8 24 Hver 3. dag 9 27 Hver 3. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag 15 eller flere 15 eller flere Hver dag uken. Note (1) Du kan velge å benytte 21 rom i medisinbrettet og fylle på en fast dag i 6. Klokkeslett. Dersom legen ikke har skrevet klokkeslett for når du skal ta medisiner anbefaler vi at du skriver ned klokkeslettene selv slik at du har tidspunktene foran deg når de skal programmeres. 7. Starttidspunkt. Det er spesielt viktig at du velger riktig starttidspunkt for første dose. Dersom du skal fylle på medisiner selv, anbefaler vi at du velger dag og tidspunkt som passer slik at du er hjemme og har god tid hver gang. Eksempel: Du skal ta 3 doser per dag og vil fylle på en fast dag i uken. Sett DOSER = 21. Du ønsker å fylle på medisiner på søndag formiddag. Første dose blir da søndag middag (for eksempel kl 15), og første dose i medisinbrettet skal legges i rommet merket Søn 2 (dose nummer 2 på søndag). 8. Testing. Dersom du ønsker å prøve ut Pilly, anbefaler vi at du gjør det før du programmerer og fyller på medisiner. Se siste avsnitt i kapittel 5 for en beskrivelse av TEST/DEMO funksjonen. 9. Programmering. Sett deg ned med Pilly og ha både Medisinkort og denne Brukermanualen foran deg når du skal programmere Pilly. Du må programmere både i Basis-menyen og i Detalj-menyen for at alt skal bli riktig. Pilly er nå klar for påfylling av medisiner. Gjør dette i riktig rekkefølge. 1. Kontrollér at riktig døgnskive er plassert på medisnbrettet. 2. Ta medisinbrettet ut av apparatet. 3. Finn rommet som korresponderer med starttidspunktet du har valgt (se beskrivelse ovenfor) og vri medisinbrettet slik at du har første rom rett foran deg. 4. Legg i første dose. 5. Nest dose skal alltid legges i rommet til høyre. Sjekk med markering på døgnskiven slik at du fyller dagene og dosene i riktig rekkefølge. 6. Legg i så mange doser som du har bestemt på forhånd (iflg tabellen). 7. Vri nå brettet slik at du igjen får første dose rett foran deg. Plasser apparataet slik at åpnemekanismen vender mot deg. 8. Ta medisinbrettet med begge hender og plasser det i apparatet slik at siste rom korresponderer med åpnemekanismen, og første dose umiddelbart til høyre. Bilde. 9. Påse at Pilly er i bruksmodus ved å kontrollere at skjermen viser dato og klokkeslett.

14 10. Senk lokket og trykk det ned slik at det går i lås. For pasienter som ikke er klare, anbefaler vi at lokket låses fra undersiden med den medfølgende nøkkel. Dersom du har behov for hjelp, kan Dignio tilby følgende: - Hvis du bruker internett, gå til dignio.no og klikk på Hjelp. Du vil der finne linker til mer utfyllende dokumentasjon og til video på Youtube.com. - Hjelp på telefon ved å ringe Vi kan også anbefale at du ber om hjelp fra familie eller venner, ettersom det kan være enklere å forstå når man sitter sammen. 7 Ta medisinene og stopp alarmen Når medisinene er fylt i medisinbrettet og Pilly er ferdig programmert, er det bare å vente på at alarmen skal gå for første dose. 8 - Tilleggsprodukter For bestilling ring eller bestill på Ekstra medisinbrett. Fylling av nye medisiner kan gjøres i brett nummer 2 før du har tatt alle dosene i brett nummer 1. Lokk til medisinbrett. Medisinbrett nummer 2 kan fylles et annet sted og fraktes sikkert uten risiko for at medisiner havner i feil rom. Trakt for påfylling av medisiner. Gjør det enklere å sikre at riktig medisiner kommer i rett rom. Ekstra nøkkel. Ekstra døgnskiver. Ekstra medisinkort. Batteriene som benyttes er 4 ordinære AA batterier (Alkaline) som fås kjøpt i en rekke butikker. Du kan også benytte 4 oppladbare AA batterier (NIMH), men husk å endre valg i Detalj-menyen. 9. Tekniske data Dimensjoner: Lengde 190 mm, Bredde 180 mm, Høyde 56 mm. Vekt: 390 g uten batterier, 490 g med batterier. Doseringer: 28 rom per medisinbrett Volum: Ca 10 ml per rom i medisinbrettet Strømforsyning: 6V (4x 1,5V Alkaliske batterier) Levetid batterier: > 1 år

15 10. Brukerens ansvar Pilly er et hjelpemiddel for alle som har problemer med å ta riktig medisiner til rett tid. Ansvar for korrekt påfylling og inntak av medisiner ligger hos brukeren eller hos dem som har overtatt dette ansvaret for brukeren. Brukeren har ansvar for at apparatet ikke utsettes for vann eller sterk varme da dette kan ødelegge produktet. Dignio kan ikke ta ansvar for konsekvenser av feil bruk, feil påfylling eller galt inntak av medisiner. 11. Garanti Dignio AS gir 2 års garanti på Pilly. Garantitiden regnes fra kjøpsdato. Normalt vil Dignio bytte ut apparatet, og vi gjør oppmerksom på at når apparatet er eldre enn 3 måneder vil du ikke nødvendigvis motta et helt nytt apparat. Garantien gjelder ikke feil som skyldes feil bruk, ulykker og slitasje, og forsøk på reparasjon av andre enn Dignio sine representanter.

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning

optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning optimail30 Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 optimail 30 display og tastatur Display Multifunksjonstaster (Softkeys) Piltaster Navigere Bla Øke / redusere verdier Bekrefte inndata Kvittere for meldinger

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer