Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her."

Transkript

1 Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres med 3 knapper plassert under lokket. Når medisinene skal tas, løfter du Pilly opp fra bordet og snur apparatet opp ned slik at medisinene faller ut av åpningen og ned i hånden. Pilly kan benyttes av mange ulike grupper, men er utviklet primært for pasienter som ikke selv husker å ta medisiner i rett tid eller som på annen måte roter med medisinene. Denne pasientgruppen trenger hjelp til å programmere Pilly og fylle medisiner. Dignio anbefaler at pasienten får hjelp av familie, venner eller hjemmesykepleien til å programmere og fylle Pilly, da dette krever konsentrasjon og evne til å følge denne Brukermanualen for at medisineringen skal bli riktig. Et alternativ er også å spørre om hjelp på apoteket. Hvis apoteket har mulighet for å hjelpe deg, må du være forberedt på at de må ta betalt for denne tjenesten. Dignio vil kunne hjelpe apoteket direkte med opplæring og ekstra materiell. Dignio anbefaler modellen Pilly GSM, da denne gir mulighet for fjernprogrammering. Dignio vil da kunne hjelpe deg å programmere Pilly ved år ringe oss på Bilde Følg disse trinnene for å få riktig medisin til rett tid. Hvert trinn er tydelig forklart i dette heftet. 1. Gjør deg kjent med Pilly og det som ligger i esken. 2. Aktiver batteriene. 3. Fyll ut medisinmappen. 4. Velg døgnskive 5. Programmer Pilly med de sorte knappene 6. Legg riktige medisiner i brettet. 7. Lærer hvordan du får medisinene i hånden og stopper alarmen 8. Tekniske data Dersom du har behov for hjelp, kan Dignio tilby følgende: - Hvis du bruker internett, gå til dignio.no og klikk på Hjelp. Du vil der finne linker til mer utfyllende dokumentasjon og til video. - Hjelp på telefon ved å ringe

2 Vi kan også anbefale at du ber om hjelp fra familie eller venner, ettersom det kan være enklere å forstå når man sitter sammen.

3 1 Gjør deg kjent med Pilly og det som ligger i esken. Ta Pilly ut av esken. Lokket åpnes med et trykk med tommelen i forkant som vist på bildet. Stikk pekefingeren ned i åpningen, trykk med tommelen og hold den andre hånden rundt baksiden av dispenseren mens du løfter lokket. Bilde. Når du åpner lokket vil du se: - Medisinbrettet med 28 rom kan løftes opp - En liten skjerm i midten som vil vise dato og klokkeslett - En liten lampe - 3 sorte knapper for innstilling, nummert 1, 2 og 3 - Døgnskiven plassert innenfor medisinbrettet Legg merke til åpningen i lokket som gir tilgang til medisinene fra ett rom om gangen. Åpningen er beskyttet med en sikkerhetsklaff i gjennomsiktig plastikk. Dispenseren roterer medisinbrettet én posisjon når alarmen går og gjør en ny dose tilgjengelig gjennom åpningen med sikkerhetsklaff. Sikkerhetsklaffen kan benyttes for å hindre tilgang til medisiner som ikke ble tatt når alarmen gikk. Dette kan være viktig for å unngå at man får i seg dobbelt dose eller at dosene kommer for nært i tid. Hvor lenge medisinene skal være tilgjengelig stilles i detalj-menyen (se AFTER). Sikkerhetsklaffen låses når skilleveggen mellom to rom i medisinbrettet plasseres rett under klaffen. Prøv dette ved å plassere medisinbrettet i de to ulike posisjonene som vist på bildet. Bilde som viser lukket posisjon og åpen posisjon. Dersom medisinbrettet fylles helt (med tabletter i alle 28 rom), må det plasseres i lukket posisjon, slik at siste dose ligger rett under klaffen. Medisinbrettet roterer mot venstre når alarmen går og første dose til høyre blir tilgjengelig. (Vi anbefaler at funksjonen SECURE = ON, da vil brettet automatisk rotere til låst posisjon.) Pilly leveres med en konvolutt der du finner følgende: - 1 medisinkort - 3 døgnskiver - Nøkkel - 4 AA Batterier (Alkaline) - Låseskrue til batterilokket Gjør deg kjent med døgnskivene i kapittel 4 slik at du velger riktig. Bilde.

4 2 Aktiver batteriene På undersiden av dispenseren finner du batteriene. Legg dispenseren opp ned på bordet. Bilde. Batterilokket åpnes med et trykk med pekefingeren som vist på bildet. Trykk og løft forsiktig opp. Det er 4 batterier av type AA. For å spare batteriene under transport har vi satt inn en plastbit med rød tipp. Bilde Hold batteriene på plass samtidig som du trekker ut plastbiten. Sett tilbake batterilokket. 3 Fyll ut Medisinkortet

5 4 Velg døgnskive Når du vet hvor mange ganger per dag du skal ta medisiner, kan du velge døgnskive. Det følger med ferdig trykte døgnskiver for de som tar medisiner 1, 2, 3 eller 4 ganger per dag. Dersom du tar medisiner 5 eller flere ganger per dag, må du selv fylle ut skive nr 3. Bilde. Bruk skive 1 hvis du tar medisiner 1 eller 2 ganger per døgn. Snu skiven for å velge. Bruk skive 2 hvis du tar medisiner 3 eller 4 ganger per døgn. Snu skiven for å velge. Bruk skive 3 hvis du tar medisiner 5 ganger eller mer per døgn. Ved utfylling av skive 3: - Sjekk reseptene slik at du er sikker på hvor mange ganger per dag du skal ta medisiner - Skriv ett tall i hver rute, start med 1 og fortsett opp til antall ganger du skal ta medisiner per dag. Hver ny dag begynner med 1. Ikke skriv navn på dagene. - La de siste rutene stå tomme dersom det ikke plass for alle dsene til en hel dag. (Det er 28 ruter på døgnskiven.) Eksempel: Dersom du skal ta medisiner 5 ganger per dag, er det plass for 5 hele dager på døgnskiven. De 3 siste rutene skal da stå tomme. (Eksempel på utfylling.)

6 5 Programmer Pilly med de sorte knappene 5.1 Oversikt Pilly programmeres med de 3 sorte knappene og den lille skjermen midt på dispenseren. Når skjermen veksler mellom visning av dato og klokkeslett er den klar for bruk (bruksmodus). Bruksmodus 1. Etter 20 sekunder uten berøring av knappene vil dispenseren gå tilbake til bruksmodus. 2. Du kan alltid komme tilbake til bruksmodus ved å holde nede 1 inntil klokkeslettet vises. Viktig: Start alltid med å sjekke at dispenseren er i bruksmodus. Skjermen veksler da mellom visning av dato og klokkeslett. Du skal nå lære å programmere dispenseren ved først å bruke basis-menyen, deretter detalj-menyen. For å komme inn i menyene: - Knapp 1 (venstre): Basis-meny - Knapp 3 (høyre): Detalj-meny For å gå til neste punkt i menyen: - Knapp 1 (venstre) Gjelder begge menyer For å endre innstilling av et menypunkt: - Knapp 2 (midten) Redusere verdien - Knapp 3 (høyre) Øke verdien Basis-meny For å komme inn i basis-menyen, klikk 1 når du er i bruksmodus. Basis-meny har 4 menypunkter: Nummer Menypunkt Side 1 CLOCK: Denne skal stilles til riktig tid. 2 DATE: Denne skal stilles til riktig dato. 3 DOSES: Skal vise antall doser per dag 4 ALARMS: Still inn klokkeslett for hver dose CLOCK 1. Trykk på 1. Skjermen viser først CLOCK, etter 4 sekunder vises klokkeslettet med timer og minutter. Du er nå inne i Basis-meny.

7 2. Sjekk at klokken viser riktig tid. Hvis ikke, still klokken: A) Still klokken bakover med knapp 2. B) Still klokken fremover med knapp 3. C) Trykk og slipp for å stille ett minutt frem eller tilbake. D) Hold knappen nede for å stille raskt frem eller tilbake. DATE 1. Trykk på 1 gjentatte ganger inntil skjermen viser DATE. 2. YY og årstallet vises. A) Still årstallet nedover med knapp 2. B) Still årstallet oppover med knapp 3. C) Når riktig årstall vises, trykk MM og måned vises. A) Still måneden bakover med 2. B) Still måneden forover med 3. C) Når riktig måned vises, trykk DD og dato vises. A) Still dato bakover med 2. B) Still dato fremover med 3. DOSES 1. Trykk på 1 gjentatt ganger inntil skjermen viser DOSES A) Reduser antall doser ved å trykke på 2. B) Øk antall doser ved å trykke på 3. ALARMS 1. Trykk på 1 gjentatte ganger inntil skjermen viser ALARMS og et klokkeslett vises. Dette indikerer tidspunkt for første varsling. A) Still klokken bakover med knapp 2. B) Still klokken fremover med knapp 3. C) Trykk og slipp for å stille ett minutt frem eller tilbake. D) Hold knappen nede for å stille raskt frem eller tilbake. 3. Trykk på 1 for å avansere til neste alarmtidspunkt. Gjenta dette inntil riktig tidspunkt er satt for alle varslinger.

8 5.3 Detalj-meny For å komme inn i detalj-menyen, klikk 3 når du er i bruksmodus. Detalj-menyen har 13 menypunkter: Nummer Menypunkt Side 1 BEFORE: Denne skal vise om medisinen kan tas før alarmen går 2 AFTER: Denne skal vise hvor lenge alarmen skal høres etter alarmtidspunktet 3 SOUND: Velg mellom 4 ulike lyder på alarmen 4 LIGHT: Velg om lampen skal lyse 5 FILLED: Denne skal vise hvor mange rom i medisinbrettet som er fylt 6 BATT: Angi batteritype 7 SECURE: Denne skal vise om sikkerhetsklaffen låses 8 HOURS: Velg 24 visning eller AM/PM visning 9 DLS: Dispenseren kompenserer for sommertid. 10 START: Angi tidspunkt for når dispenseren skal starte 11 STOP: Angi tidspunkt for når dispenseren skal stoppe 12 RECORD: Vis tidspunkt for når medisinen ble tatt 13 TEST/DEMO: For å demonstrere hvordan dispenseren fungerer Tips: Start med å sjekke at dispenseren er i bruksmodus. BEFORE Du kan få tilgang til tablettene i en periode på inntil 5 timer før alarmtidspunktet ved å legge inn timer og minutter her. Denne muligheten bør kun benyttes for pasienter som ikke er forvirret. Legg inn antall timer og minutter, dette programmeres i trinn på 5 minutter. Hvis du ikke ønsker å gjøre tablettene tilgjengelig på forhånd, legg inn 00:00. Eksempel: Dersom BEFORE = 01:15 og ALARMS er programmert til kl 12.00, vil medisinen bli tilgjengelig kl Viktig! Medisinene er ikke tilgjengelig før du løfter dispenseren og vender den 2 ganger. Dispenseren kvitterer med et pip og roterer frem en ny dose. Innstilling av perioden vises med timer og minutter (TT:MM) : TT:MM A) Reduser med 5 minutter ved å trykke på 2. B) Øk perioden med 5 minutter ved å trykke på 3.

9 AFTER Legg inn antall timer og minutter for varslingsperioden. Varslingsperioden angir hvor lenge alarmen skal varsle dersom medisinene ikke blir tatt og innstilles fra minimum 5 minutter opp til 5 timer. Det første minuttet vil det gis lyd- og lyssignal hvert 5. sekund. Deretter hvert 8. sekund opp til den første timen, og så hvert minutt opp til maksimum 5 timer (lyset vil blinke 4 ganger i minuttet). Innstilling av perioden vises med timer og minutter (TT:MM) : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser AFTER A) Reduser med 5 minutter ved å trykke på 2. B) Øk perioden med 5 minutter ved å trykke på 3. Viktig! Dersom SECURE = ON (se eget avsnitt), vil tilgangen til medisinene sperres når varslingsperioden går ut. Eksempel: Dersom man beholder fabrikkinnstillingen på 5 minutter for AFTER, vil medisinene være tilgjengelig kun i 5 minutter. SOUND Velg mellom 4 ulike lyder for alarmen. Dersom du ikke ønsker lydalarm, velg 00. Innstilling av lyd vises med nummer : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser SOUND Velg lyd ved å trykke på 2 eller 3 LIGHT Velg om du ønsker varsling med lys. Innstilling av lys vises med ON og OFF : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser LIGHT Velg lys ved å trykke på 2 eller 3 inntil du ser ON eller OFF på skjermen FILLED Denne skal vise hvor mange rom i medisinbrettet som er fylt hvis det ikke er medisiner i alle 28 rom. Dette benyttes for å vise hvor mange doser som gjenstår. Legg inn antall rom som er fylt ved oppstart: 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser FILLED Still riktig antall ved å trykke på knapp 2 for å øke eller knapp 3 for å redusere BATT Du kan benytte både engangsbatterier (Alkaline) og oppladbare batterier (NIMH). Angi batteritype :

10 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser BATT Still riktig batteritype ved å trykke på knapp 2 eller knapp 3 SECURE Angi om du ønsker å benytte sikkerhetsklaffen, det lille transparente lokket som du ser i åpningen der medisinene kommer ut. Dersom du velger SEURE = ON, oppnår du følgende: Ved oppstart vil medisinbrettet rotere ½ posisjon og sikre at ikke medisiner faller ut når brettet er fullt. Når alarmen for neste dose går, vil brettet rotere ½ posisjon og medisinene blir tilgjengelig. Dersom du ikke tar medisinene når alarmen går, vil de være tilgjengelig inntil varslingstiden utløper (alarmen stopper, se beskrivelsen under AFTER). Når varslingstiden er utløpt vil brettet rotere ½ posisjon og medisinene er ikke lenger tilgjengelig. Dette benyttes for å sikre at ikke dosen tas for nært opp til neste dose. Dersom du velger SECURE = OFF vil medisinbrettet alltid rotere 1 hel posisjon og sikkerhetsklaffen vil ikke være i funksjon. Dersom du har fullt brett med medisiner, kan du fremdeles hindre at medisinene faller ut ved å sette brettet ned i dispenseren midt mellom siste og første dose, brettet vil da rotere ½ posisjon første gang og gi tilgang til første dose (første dose er alltid til høyre for siste dose). Innstilling av SECURE vises med ON og OFF : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser SECURE Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3 inntil du ser ON eller OFF på skjermen HOURS Velg 24 visning eller AM/PM visning. I Norge bør denne vise 24 og dette er derfor stilt inn fra fabrikken. Innstilling av HOURS vises med 24 og AM/PM: 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser HOURS Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3 DLS (DayLight Saving) Dispenserens klokke kan kompensere for sommertid i Europa eller USA. I Norge må denne alltid vise EU. Innstilling av DLS vises med EU, US og OFF. 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser DLS Velg innstilling ved å trykke på 2 eller 3

11 START Angir tidspunkt for når dispenseren skal starte. Dette gir mulighet for å fylle dispenseren på forhånd, en eller flere dager før. Denne funksjonen benyttes når dispenseren fylles på apoteket og deretter fraktes ut til pasienten. Man vil da ha to dispensere slik at én kan fraktes til apoteket for fylling, mens den andre er i bruk hos pasienten. Tidspunktet angis med bruk av kodene: YY År MM Måned DD Dato HH Klokkeslett Innstilling av START 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser START 3. YY vises, still inn årstallet ved å trykke på 2 eller 3 4. MM vises, still in måned ved å trykke 2 eller 3 5. DD vises, still in dato ved å trykke 2 eller 3 6. HH vises, still in klokkeslett ved å trykke 2 eller 3 >>>Ikke still inn denne funksjonen dersom den ikke benyttes. (hva skal det da stå?) STOP Angi tidspunkt for når dispenseren skal stoppe, dette er nyttig dersom har to dispensere man veksler mellom (for fylling på apotek). Dersom du ikke benytter denne funksjonen sett YY = 99. Tidspunktet angis med bruk av kodene: YY År MM Måned DD Dato HH Klokkeslett Innstilling av STOP 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser STOP 3. YY vises, still inn årstallet ved å trykke på 2 eller 3 4. MM vises, still in måned ved å trykke 2 eller 3 5. DD vises, still in dato ved å trykke 2 eller 3

12 6. HH vises, still in klokkeslett ved å trykke 2 eller 3 RECORD Dette er ikke en innstilling, funksjonen viser tidspunkt for når medisinen ble tatt. Dispenseren kan huske de siste 28 gangene medisin ble tatt. Visning av tidspunkter : 2. Trykk på 1 inntil skjermen viser RECORD Tidspunkt for siste gang medisin ble tatt vises på skjermen 3. Trykk på 2 eller 3 for å vise tidligere tidspunkter TEST/DEMO For å demonstrere hvordan dispenseren fungerer. Kan benyttes for opplæring. Hold nede alle tre knappene inntil TEST/DEMO vises. Trykk 1 for å teste lyset. >>>Trykk 2 for å teste knapp 2. (sjekk hva dette betyr.) Trykk 3 for å vise en full sekvens med alarm og uthelling av medisiner For å komme tilbake til ordinær modus, hold nede knapp 1 inntil klokken vises. 6 Legg riktige medisiner i brettet Pilly hjelper deg å huske når medisinene skal tas og sikrer at du ikke tar flere doser samtidig. Men for at du skal få riktig medisiner er det viktig at påfyllingen skjer korrekt. Vi anbefaler følgende fremgangsmåte for å sikre korrekt påfylling av medisiner: 1. Fastlegen. Be fastlegen din fylle ut Medisinkortet som følger med Pilly i esken. 2. Spesialistleger. Dersom du har resepter fra flere leger, skal du ta med alle resepter til fastlegen din og be ham påføre alt du skal ta på Medisinkortet. 3. Apotek. Ta med Medisinkortet til apoteket når du skal kjøpe medisiner. 4. Doser per dag. På Medisinkortet kan du se hvor mange ganger om dagen du skal ta medisiner. Velg riktig døgnskive basert på dette. 5. Doser i medisinbrettet. Velg nå antall doser du skal legge i Pilly. Med 28 rom tilgjengelig kan du lese ut av følgende tabell hvor mange doser det er plass til: Doser per dag Doser i brettet (max) Påfylling 1 28 Hver 4. Uke 2 14 Hver 14. Dag 3 27 Hver 9. Dag (Note 1) 4 28 Hver uke 5 25 Hver 5. dag 6 24 Hver 4. dag

13 7 28 Hver 4. dag 8 24 Hver 3. dag 9 27 Hver 3. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag Hver 2. dag 15 eller flere 15 eller flere Hver dag uken. Note (1) Du kan velge å benytte 21 rom i medisinbrettet og fylle på en fast dag i 6. Klokkeslett. Dersom legen ikke har skrevet klokkeslett for når du skal ta medisiner anbefaler vi at du skriver ned klokkeslettene selv slik at du har tidspunktene foran deg når de skal programmeres. 7. Starttidspunkt. Det er spesielt viktig at du velger riktig starttidspunkt for første dose. Dersom du skal fylle på medisiner selv, anbefaler vi at du velger dag og tidspunkt som passer slik at du er hjemme og har god tid hver gang. Eksempel: Du skal ta 3 doser per dag og vil fylle på en fast dag i uken. Sett DOSER = 21. Du ønsker å fylle på medisiner på søndag formiddag. Første dose blir da søndag middag (for eksempel kl 15), og første dose i medisinbrettet skal legges i rommet merket Søn 2 (dose nummer 2 på søndag). 8. Testing. Dersom du ønsker å prøve ut Pilly, anbefaler vi at du gjør det før du programmerer og fyller på medisiner. Se siste avsnitt i kapittel 5 for en beskrivelse av TEST/DEMO funksjonen. 9. Programmering. Sett deg ned med Pilly og ha både Medisinkort og denne Brukermanualen foran deg når du skal programmere Pilly. Du må programmere både i Basis-menyen og i Detalj-menyen for at alt skal bli riktig. Pilly er nå klar for påfylling av medisiner. Gjør dette i riktig rekkefølge. 1. Kontrollér at riktig døgnskive er plassert på medisnbrettet. 2. Ta medisinbrettet ut av apparatet. 3. Finn rommet som korresponderer med starttidspunktet du har valgt (se beskrivelse ovenfor) og vri medisinbrettet slik at du har første rom rett foran deg. 4. Legg i første dose. 5. Nest dose skal alltid legges i rommet til høyre. Sjekk med markering på døgnskiven slik at du fyller dagene og dosene i riktig rekkefølge. 6. Legg i så mange doser som du har bestemt på forhånd (iflg tabellen). 7. Vri nå brettet slik at du igjen får første dose rett foran deg. Plasser apparataet slik at åpnemekanismen vender mot deg. 8. Ta medisinbrettet med begge hender og plasser det i apparatet slik at siste rom korresponderer med åpnemekanismen, og første dose umiddelbart til høyre. Bilde. 9. Påse at Pilly er i bruksmodus ved å kontrollere at skjermen viser dato og klokkeslett.

14 10. Senk lokket og trykk det ned slik at det går i lås. For pasienter som ikke er klare, anbefaler vi at lokket låses fra undersiden med den medfølgende nøkkel. Dersom du har behov for hjelp, kan Dignio tilby følgende: - Hvis du bruker internett, gå til dignio.no og klikk på Hjelp. Du vil der finne linker til mer utfyllende dokumentasjon og til video på Youtube.com. - Hjelp på telefon ved å ringe Vi kan også anbefale at du ber om hjelp fra familie eller venner, ettersom det kan være enklere å forstå når man sitter sammen. 7 Ta medisinene og stopp alarmen Når medisinene er fylt i medisinbrettet og Pilly er ferdig programmert, er det bare å vente på at alarmen skal gå for første dose. 8 - Tilleggsprodukter For bestilling ring eller bestill på Ekstra medisinbrett. Fylling av nye medisiner kan gjøres i brett nummer 2 før du har tatt alle dosene i brett nummer 1. Lokk til medisinbrett. Medisinbrett nummer 2 kan fylles et annet sted og fraktes sikkert uten risiko for at medisiner havner i feil rom. Trakt for påfylling av medisiner. Gjør det enklere å sikre at riktig medisiner kommer i rett rom. Ekstra nøkkel. Ekstra døgnskiver. Ekstra medisinkort. Batteriene som benyttes er 4 ordinære AA batterier (Alkaline) som fås kjøpt i en rekke butikker. Du kan også benytte 4 oppladbare AA batterier (NIMH), men husk å endre valg i Detalj-menyen. 9. Tekniske data Dimensjoner: Lengde 190 mm, Bredde 180 mm, Høyde 56 mm. Vekt: 390 g uten batterier, 490 g med batterier. Doseringer: 28 rom per medisinbrett Volum: Ca 10 ml per rom i medisinbrettet Strømforsyning: 6V (4x 1,5V Alkaliske batterier) Levetid batterier: > 1 år

15 10. Brukerens ansvar Pilly er et hjelpemiddel for alle som har problemer med å ta riktig medisiner til rett tid. Ansvar for korrekt påfylling og inntak av medisiner ligger hos brukeren eller hos dem som har overtatt dette ansvaret for brukeren. Brukeren har ansvar for at apparatet ikke utsettes for vann eller sterk varme da dette kan ødelegge produktet. Dignio kan ikke ta ansvar for konsekvenser av feil bruk, feil påfylling eller galt inntak av medisiner. 11. Garanti Dignio AS gir 2 års garanti på Pilly. Garantitiden regnes fra kjøpsdato. Normalt vil Dignio bytte ut apparatet, og vi gjør oppmerksom på at når apparatet er eldre enn 3 måneder vil du ikke nødvendigvis motta et helt nytt apparat. Garantien gjelder ikke feil som skyldes feil bruk, ulykker og slitasje, og forsøk på reparasjon av andre enn Dignio sine representanter.

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 B Dato: Tidsstyrt Aktivitetsvarsler TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 B Dato: 2017.06.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval Testinstrument for aktivitetsmåler

Instruksjonsbok DeLaval Testinstrument for aktivitetsmåler Instruksjonsbok DeLaval Testinstrument for aktivitetsmåler - 0609 - Innholdsfortegnelse Testinstrument for aktivitetsmåler... 1 Produktdata... 1 Artikkelnummer... 1 Beskrivelse... 1 Tekniske data... 2

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2376 A2 Dato: Tidsstyrt Universalsender TIDS-UNI Varenr. 1515 HMS-nr.: 232764 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2376 A2 Dato: 2017.03.23 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig 4 Baksiden 4 Under

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - DIGITAL BRANN- SAFE BRANN-SAFE DIGITAL INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - BRANN-SAFE DIGITAL DIGITAL BRANN- SAFE INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister ADVARSEL!... 3 1. Åpne safen med nøkkel... 3 2. Innsetting av batterier... 3 3. Åpne safen etter at batteriene

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Pasientveiledning. Tilhører:

Pasientveiledning. Tilhører: Pasientveiledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PASIENTVEILEDNING TA022-035 NO-3.1 3 Innledning Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Icare HOME-tonometeret. Sørg for å lese alle instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm

Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm Kom i gang med din LinCare Smartklokke med trygghetsalarm Kom i gang med din LinCare Smartklokke Versjon 1.06.0 Copyright LinTech AS www.lintech.no Innholdsfortegnelse 1 OM SMARTKLOKKEN OG PORTALEN...

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Natt- og dagkalender

Natt- og dagkalender Brukerveiledning Natt- og dagkalender med Bilde Art.nr 502252 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO

Natt- og dagkalender. Art.nr Rev A NO Brukerveiledning Natt- og dagkalender Art.nr 502300 Rev A NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Tidsintervallene... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri...

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer