Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012"

Transkript

1 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd

2 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent 50% 3,5 årsverk (3,1)

3 Pasient og brukerombud Etablert Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 8: Staten skal sørge for at det er et ombud i hvert fylke Ombudene hører administrativt under Helsedirektoratet, men er faglig uavhengige og selvstendige Mandatet omfatter spesialisthelsetjenestene, offentlig tannhelsetjeneste og kommunal helse og omsorgstjeneste

4 Rett til å henvende seg til pasient og brukerombudet Enhver kan henvende seg til ombudet og be om at en sak tas opp til behandling, også anonymt. Ombudet gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende hjelper til med å finne rett instans for åoppklare eller klage på vedtak/behandling kan kontakte tjenestedet for tilbakemelding eller sende en sak videre til klageorgan

5 Behov for veiledning? Helse og omsorgsektoren preges av detaljer og kompliserte regler og prosedyrer: En hovedbegrunnelse for opprettelsen av Pasient og brukerombudet var nettopp å møte pasienters behov for informasjon og veiledning om regelverket, hva reglene innebærer, fremgangsmåter, aktuelle instanser mv.

6 Hjelp til selvhjelp Gi informasjon om Helse og omsorgstjenestene (funksjoner, forventninger) Pasient og brukerrettigheter Hvordan ivareta rettighetene (effektive fremgangsmåter) Gi veiledning og bistand under saksforløp

7 Behandling av henvendelser Pasient og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til åta en sak opp til behandling. Dersom ombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.

8 Våre vurderinger Hva og hvem gjelder henvendelsen? Hva ønsker klienten? Aktuell for hjelp til selvhjelp? Avvente tiltak fra vår side? Aktiv bistand? Bistå med skriftlige henvendelser, klager, innhente journal, delta i møter, følge erstatningssaker

9 Ressurser og mobilitet Begrensede ressurser begrenser mobiliteten Mål: Kontordager i Harstad Vurderer Lenvik, Storslett Mål: Kontordag på UNN Tromsø Vurderer UNN Harstad Mål: Prioritere brukerorganisasjoner og større kommunemøter, samt faste møtepunkt med helseforetak

10 Henvendelser til ombudet Om lag 450 per år Flest henvendelser gjelder spesialisthelsetjenesten (330) På kommunal sektor er allmennlegetjenester og sykehjem fremtredende (60%) Mottar vi for få henvendelser om andre kommunale tjenester?

11 Henvendelser fra Harstad Kommunal sektor: 17 Allmennlegetjenester (9), sykehjem (4) UNN HF Harstad: 32 Ortopedi (13) Geriatri (1)

12 Lovverket Helse og omsorgstjenesteloven forplikter kommunene til å kunne tilby helse og omsorgstjenester til ågi forsvarlige tjenester til åfølge spilleregler om saksbehandling Pasient og brukerrettighetsloven gir brukere (og pårørende) rettigheter

13 Hvordan ivareta sine rettigheter? Skaff deg informasjon, be om veiledning og innsyn du har rett til åbli hørt Krev vedtak! Hvis klage: Avbryt klagefristen en klage kan suppleres senere Du skal alltid ha varsel før et løpende vedtak kan endres til ugunst for deg Du kan fremsette (ny) søknad når som helst

14 Utfordringer Informasjon, veiledning Vedtak, eller mangel på vedtak ( ventelister ) Manglende iverksettelse av tjenester eller mangler i tilbudet etter iverksettelsen Forutsigbarhet, koordinering, forebygging, individuell behandling Skjønnspreget lovverk stiller krav til bevisst og konsekvent politikk

15 Ombudsordningen har et todelt formål Pasient og brukerombudet skal arbeide for å: ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjeneste og den kommunale helse og sosialtjeneste bedre kvaliteten i tjenestene

16 Bidra til bedre kvalitet i tjenestene Formidle kunnskap om strukturelle forhold og gjentatte negative hendelser i tjenesten Melde fra til tilsynsmyndighet om sårbare eller kritikkverdige forhold Ta tak i kritikkverdige forhold på eget initiativ og foreslå konkrete tiltak til forbedringer Årsmeldingen er en sentral informasjonskanal

17 Tillit til helsevesenet Mandatets del 2 må også ses i sammenheng med andre forventninger til ombudet: Ombudet skal virke konfliktdempende Ombudet skal bidra til åbygge og opprettholde tillit til helsevesenet

18 Kontaktinformasjon Pasient og brukerombudet i Troms Postboks 6603, 9296 Tromsø Telefon: E post: Web: Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13