Årsmøte for Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for 2013. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00."

Transkript

1 Bagn Idrettslag Stifta Årsmøte for 2013 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder og referent, samt 2 til å underskrive protokollen 4. Årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper 5. Regnskap med revisjonsberetning for Fastsette medlemskontingenten for Vedta handlingsplaner og budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan (se vedlegg) 9. Behandle forslag og innkomne saker 10. Valg Etter årsmøte blir det en orientering om framdriften med idrettshall og Fossvangområdet. Vel møtt! Årsmøte 2. april 2014 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede,... 3 Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste Sak 3 - Valg av møteleder og referent Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper Årsmelding Bagn idrettslag, hovedstyret... 4 Årsmelding Støttegruppa... 6 Årsmelding materialforvalter... 7 Profilbekledning... 7 Utstyr:... 7 Drakter og klubbklær:... 8 T-skjorter og DVD:... 8 Årsmelding 2013 anleggsansvarlig Bagn IL... 9 Innsamling til idrettshall Årsmelding skigruppa Årsrapport idrettsskolen Årsmelding fotball Årsrapport Bagn G 10 United, minigutt: Rapport fra sesongen, Bagn minijente Årsmelding knøtt Knøtt Bagn Barcelona Årsmelding Bagn Minijente FRIIDRETT ÅRSMELDING Løp og resultater for Endre Aamodt i Bolystprosjektet Turkarusellen 2013, årsrapport Bagn IL Sak 5 - Regnskap med revisjonsberetning for Sak 6 - Fastsette medlemskontingent Sak 7 - Vedta handlingsplaner og budsjett for 2014: Handlingsplan - overordnet Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL Grov tidsplan: Anleggsplaner Bagn idrettslag / Sør-Aurdal kommune: Idrettshall / flerbrukshall / fotballhall Andre anlegg i regi av Bagn Idrettslag i handlingplanen Handlingsplan idrettskolen 2014/ Årsmøte 2. april 2014 Side 2

3 Friidrett - handlingsplan Fotball handlingsplan Bolystprosjektet - aktivitetsplan Sak 8 - Behandle Bagn idrettslags organisasjonsplan Sak 9 - Behandle forslag og innkomne saker Forslag fra styret i Bagn idrettslag om å vurdere å starte treningssenter: Sak 10 - Valg Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede, v / leder Steinar Skjerve Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste. Innkalling ble kunngjort på 26. februar Frist for forslag var satt til 19. mars 2014, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no, 25. mars. Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der det er registrert e-postadresse. Sak 3 - Valg av møteleder og referent. Forslag: møteleder Tore Skjerve referent: Espen Blåfjelldal Valg av 2 til å underskrive protokollen Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper. Årsmøte 2. april 2014 Side 3

4 Årsmelding Bagn idrettslag, hovedstyret Styret har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder/Anleggsleder: Sekretær: Regnskap/økonomi: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Steinar Skjerve Morten Bellika Johansen Anita Vangen Lindelien/Tore Skjerve Vidar Gabrielsen Anne Dyve Monica Juvkam Åse Kristin Granås Gruppeledere: Allidrett: Gro Merete Holde Ski: Oddvin Sørbøen Fotball: Svein Granås Friidrett: Kim Tronrud Sykkel: Revy: Mirian Mikkelsgård (ny gruppe 2013) Bagn idrettslag har i 2013 hatt aktive grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel og idrettsskole. Se de ulike gruppers årsmeldinger for mer informasjon. I forbindelse med utbyggingen på Fossvangområdet avholdte vi ekstraordinært årsmøte i november. På møtet ble det enighet om å makeskifte bort tomta som ligger mellom fotballbanen og Dalagata til kommune. Vi overtar tomta der Fossvangbygget er, samt en del mot elva. Det ble også besluttet å kunne bruke inntil til forprosjekt idrettshall (se egen sak) Fossvangbygget er fortsatt stengt, noe som gjør at vi mangler klubblokaler. Dette gjør blant annet utstyrslagring krevende. Bagn IL har leid kontor og møterom i 3. etasje på Valdrestunet. Bagn idrettslag hadde i medlemmer medregnet stort og smått. Dette er en økning med 24 fra De mest aktive gruppene er allidrett, fotball og ski. CA 79 % av elevene ved Bagn barneskole er medlem av idrettslaget. I tillegg har vi flere som støtter med annonser på nettsiden reklameskilt på Fossvang og tjenester ellers. Styret og idrettslaget møter stor velvilje blant lokale bedrifter. Det ble arrangert St. Hans feiring med aktiviteter for hele familien med Skrimmel Skrammel, sykkelritt mm på dagtid. På kvelden spilte Vassendgutane om til tradisjonell utefest. Selv om det (som vanlig) var dårlig vær ble det godt oppmøte og pluss i regnskapet. St. Hans feiring på Fossvang blir en tradisjon som vi ønsker å fortsette med. Grendatreffen ble arrangert i nydelig vær på Fossvang hadde mange deltagere frå alle bygder. På kvelden var det tradisjonell utefest på Fossvang. Nettstedet er organisert gjennom idrettslaget. Høsten 2013 besluttet vi å gjøre en oppdatering av nettsiden for bedre å få fram de aktivitetene som er i bygda. Blant annet ser vi at webkameraene i Stavedalen og på Ølnesæter er populære. På facebook har nå Bagn IL 554 likes, dette er blitt en viktig markedsføringskanal for våre aktiviteter (+224 fra 2012). For å treffe de som ikke er så Årsmøte 2. april 2014 Side 4

5 mye på internett ble SAposten gitt ut for første gang i Det ble 3 utgaver som ble godt mottatt. Tur og informasjonsguiden kom ut til påske og er en viktig bidragsyter for klubben. Her er Norsk kommuneinfo ved Per Arne Ellefsen en viktig samarbeidspartner. I den landsomfattende kampanjen klubben i mitt hjerte fikk Bagn IL 6. Plass i november Bagn Idrettslag mottok kr i forbindelse med begravelsen til Magne Dølvesæter i januar. Et viktig arbeid for Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge, men også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Mye av dette handler om evnen til å involvere og engasjere medlemsmassen i større grad enn i dag. En av de store utfordringene er å holde på ungdommen. Vi ser at frafallet fra idretten starter så tidlig som i års alderen. Det blir et viktig arbeid for idrettslaget at flest mulige er aktive lengst mulig. Flest mulig lengst mulig best mulig. Vi ser at lagene som trener i Etnedalshallen har økt oppslutning. For å holde flere aktive må det tilbys bedre treningsfasiliteter i nærmiljøet. Bygging av idrettshall på Fossvang er svært viktig for folkehelsen og for å få flere i aktivitet. Målet er at hallen står klar i løpet av 2-3 år. I 2013 brukte Bagn IL på leie av Etnedalshallen. For 2014 vil dette øke så fremt det finnes ledig kapasitet i hallen. Økonomien i Bagn Idrettslag er tilfredsstillende. Det er mange større anleggsinvesteringer som ligger i «løypa» som binder opp mye kapital. Det kan bli utfordringer i forhold til likviditeten om vi ikke har god kontroll på fremdriften i de forskjellige anleggene. Det er viktig at anlegg ferdigstilles slik at en får utbetalt tippemidler og andre tilskudd så raskt som mulig. Et viktig spørsmål framover blir hvordan vi skal forvalter økonomien. Her er det viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger for å skape aktivitet. Ny idrettshall og klubbhusfasiliteter vil kreve en sunn og solid økonomi. Det er viktig å beholde de inntektskildene man har, men samtidig finne nye. Viktige inntektskilder er medlemskontigenten, grasrotandelen, kommunale tilskudd, egne arrangementer, Link Bingo, julekalender, tur og informasjonsguiden mm. Bagn idrettslag er så heldige å ha en rekke samarbeidspartnere. Hovedsamarbeidspartnere er Bagn Byggsenter, Spar Valdrestunet Matsenter, Expert Stensrud Elektro, Bagn Sport, FG Bygg, Østgård anlegg, DNB og Valdresskigard. Takk for støtten! 25 % av grasrotandelen til Bagn Il settes av til å realisere idrettshall på Fossvang. Tusen takk for støtten! Vi oppfordrer andre lag og foreninger i Sør-Aurdal til å gjøre det samme. For 2013 utgjorde dette ca ,- til idrettshall. Totalt er nå øremerket til idrettshall. På ekstraordinært årsmøte i 2013 ble det vedtatt at inntil kunne brukes til forprosjekt. Dette er arbeidet pågår, men foreløpig uten at det er brukt av avsatte midler. Målet for 2014 er at det står min på innsamlingskontoen ved årsslutt. «Grasrot» engasjement er utrolig viktig i ett idrettslag: Det er drivkraften til hele virksomheten. Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige og jobben dere gjør. Vi kan alle være stolte av å være engasjerte medlemmer i Bagn IL. Takk til alle positive og engasjerte medlemmer. Takk til våre sponsorer! Lykke til med alle flotte utfordringer som kommer i Styret Bagn IL Årsmøte 2. april 2014 Side 5

6 Årsmelding Støttegruppa Støttegruppa er en undergruppe av Bagn il, som består av Åse Kristin Granås, Bente Bråten, May Kristin Bergene, Ragnhild Kvale, Hege Nybråten og Hege Kløvstad. Hege Kløvstad er ikke med lenger nå, men vi har fått med oss Bjørg Eva Storrø. Det vi ønsker er å skape liv i Bygda, med å samle folket, samtidig skaffe inntekter til Idrettslaget. I 2013 har vi arrangert St. Hans feiring med aktiviteter på dagtid og besøk av Skrimmel Skrammel som kostet mye penger, og det kom lite med folk. Fest på kvelden med Vassendgutane, og som vanlig var det REGN. Men tross regnet vart det mye folk og et overskudd på ca kr. Vi arrangerte også Grendatreff, fotball på dagen og med fest på kvelden der Zitherman spilte. Det ble et overskudd på ca kr. Åse Kristin Granås Årsmøte 2. april 2014 Side 6

7 Årsmelding materialforvalter Profilbekledning I år har vi utvidet Bagn ILs sortiment når det gjelder profilbekledning med bl.a luer og buff. Luene er bestilt fra Lagaktuelt A/S. 100 stk er bestilt, og omtrent halvparten er igjen på lager. De selges for kr. 70,-. Buff er også bestilt fra Lagaktuelt A/S stk er bestilt, og disse selges for kr. 30,-. De ble innkjøpt som premie til alle deltakere på grendecupen. Grovt anslått er i overkant av 800 igjen på lager. Sommerdressene fra UMBRO går ut (fra leverandøren), og det ble derfor kjøpt opp et relativt stort ekstra antall av disse i år. Det er derfor en lagerbeholdning på 43 dresser i assorterte størrelser. Sponsormerker og Bagn IL, Valdres er trykket på samtlige hos Losnegård på Fagernes. Vinterdresser er bestilt fra Trimtex i år som tidligere. 4 dresser og 2 jakker på lager. I tillegg til de ordinære, er det i år tatt opp bestillinger for salg på en rimeligere, men likt utseende, variant (Performance). Vi har 4 av disse på lager, ulike størrelser. Nytt av året er også vester med samme lay-out som jakkene. Ingen på lager. Det blir trolig ny bestillingsrunde høst I beholdningen er det dessuten et stort antall jubileums T-skjorter (ass. Str) og 15 fleecegensere i str S og M. Se egen beholdningsliste for tekstiler. Utstyr: Det er kjøpt inn en del matter til bruk i gymsalen, spesielt med tanke på sikkerhet ved bruk av trampoline. Utover dette er det kjøpt inn baller og diverse utstyr til fotballtrening. Dette er i hovedsak lagret på Fossvang. Fotball er desidert den største utgiftsposten på utstyr. Se for øvrig egen beholdningsliste for utstyr. For trykking av reklamemerker er det investert i en trykkmaskin. Det er ikke kjøpt inn nye fotballdrakter i år. 15/ Anne Dyve Materialforvalter Årsmøte 2. april 2014 Side 7

8 Drakter og klubbklær: Beholdningsoversikt Tekst: Størrelse: Ant: Innkj. Pris Beh. Vare- Sponset Tot. ut Ant. beholdning: beløp XS S M L XL UMBRO treningsdresser kr kr Bukse Jakke S M L XL XXL Fleece genser kr S M L XL XXL Trimtex skidresser m.m. Plus, jakke kr Plus, bukse Skidress Plus voksen kr Plus, jakke, barn Plus, bukse, barn Skidress Plus barn kr kr Performance jakke Bukse Skidress Performance voksen kr Performance jakke, barn Bukse, barn Skidress, Performance barn kr kr Trainee, vest voksen kr Trainee vest barn kr Bagn IL luer kr kr 966 Bagn IL bøff kr kr kr T-skjorter og DVD: Beholdningsoversikt Tekst: Størrelse: Ant: Innkj. Pris Beløp: S M L XL XXL T-skjorter 100 års jubileum DVD 2009 "Ein ny vår" 92 DVD 2010 "Folk og røvere" 58 DVD 2011 "Heil`t i hundre" 60 DVD 2012 "Heil`t utta meining" 57 Årsmøte 2. april 2014 Side 8

9 Årsmelding 2013 anleggsansvarlig Bagn IL Fossvang: Drift/vedlikehold: - Banemesteroppgavene ble utført fra mai-sept. av Vidar Svenkerud, med Svein Granås som hjelper/oppdragsgiver/mentor. - Gressbanen: Var veldig bra i første del av sesongen. Den ble veldig tørr i løpet av juli pga defekt vanningsanlegg og lite nedbør. Iherdig innsats av Svein og Vidar førte til at den heldigvis ble bedre utover høsten. - Flom: I juni var Fossvang rammet av flom, ca. samme nivå som Grusbanen og turløypa langs elva måtte repareres i etterkant. Ble i sin helhet dekt av Naturskadefondet ( kr). - Skøytebanen: Ble islagt i slutten av desember 2012, holdt seg til slutten av mars Håvard T. Johnsen ledet dette arbeidet glimrende. - Innbrudd: Etter et innbrudd i garasjen, okt.2013, kom alt til rette igjen. Men vi fikk en vekker om at utstyret vårt ikke er «fredet». Investering: - Ny klipper: Det ble kjøpt inn ny klipper, kostnad kr. Det gav et løft til gressbanen. - Nye mål: Det ble kjøpt inn 4 nye mål. Vi har nå disse målene: 6 stk 5-er, 6 stk 7-er, 3 stk 11-er, samt 6 småmål. - Vant til skøytebane: Vi fikk gamle/brukte elementer via Br.Dokken. Nye plater ble kjøpt ( kr). Arbeidet med dette skal utføres (Mange element ble ført av vannet nedover Begna under flommen, disse har vi fått hentet tilbake igjen). Ski/skileik/hopp: Drift/vedlikehold: - Leirskogen: Ble preparert fra jula Alt gikk som planlagt. Ingen store utfordringer. - Haugajordet: Ble preparert fra jula Mye benyttet av barn i området, samt skolene. - Haugakollen: Ble preparert fra januar Tråkkemaskin: Vinteren 2013 forløp seg uten store vedlikeholdskostnader. Utskifting av belter desember 2013 er den første større utgiften det har vært på maskinen. - Skuter: Ble brukt til å preparere skileikområdet på Haugajordet. Stor «rehabilitering» utført februar Investering: - Haugakollen: Fått tilsagn om tippemidler. Utbygging skjer sommer-høst Leirskogen: Forlenging av lysløypa: Kabel klargjort, stolper satt opp. Mangler lysarmatur, samt tilkobling. For øvrig: Sykkelstiprosjektet: Det ble arbeidet videre med grunneieravtaler. 2 viktige traseer ble prioritert: Reinsjødalen og «Myrvang». Rydding av traseer, klargjøring av sandsekker ble utført. Sykkelorienteringsposter: Ikke vedlikeholdt De må skiftes ut Vangen: Ble klipt jevnlig, 3-4 ganger i løpet av sesongen. Hall: Bagn IL har fått i oppdrag å bygge idrettshall. Det ble i løpet av 2013 utført en betydelig jobb for å sikre at SAK valgte en løsning som muliggjorde en større «allidrettshall», i stedet for en «gymsal». SAK har vedtatt å bidra med 15 millioner i investeringsmidler + leieavtale i hallen. Generelt: Dugnadsinnsatsen 2013 var på det jevne. Bra oppmøte på fellesdugnad på Fossvang Men igjen hadde undertegnede for dårlig delegering av arbeidsoppgaver. Det er mange som bidrar med mye, men det er for få «2-timers-dugnadspersoner». Morten Bellika Johansen Årsmøte 2. april 2014 Side 9

10 Innsamling til idrettshall Arbeidet med innsamling til idrettshall fortsetter. I 2013 var de største bidragene fra grasrotandelen til Bagn IL med , overskudd etter plantesalg ca og gaver fra private. Ved årsskiftet 2013 står det på konto øremerket realisering av idrettshall på Fossvang. Kristen Stavdahl har gitt et maleri av Fossvang som skal auksjoneres bort til inntekt for hallen. I 2014 starter salget av andeler til hallen. Inngående saldo ,39 Grasrotandelen Bagn IL (3995, , ,49) ,78 Gave fra privatperson 5.000,- Tippelag til inntekt for idrettshall 5.600,- Overskudd plantesalg ,- Innsamling fra Andrea, Einar, Mikael og Sofie 419,- Sum innskudd ,78 Tilført rente 7.451,69 Sum på konto pr kr ,86 Det er kommet inn 2 private gaver på henholdsvis og til hallen. Andelene gir ingen eierandeler eller andre rettigheter, men går til Bagn Il som øremerker det til hallen. Andelene vil derfor bli sett på som en gave til Bagn IL og giver vil kunne få skattefradrag for gaven. Målet er å selge min 1000 andeler a 500 kroner til hallen. Vi har en målsetning om at saldo på innsamlingskonto skal være minimum som er øremerket til hall. I tillegg vil det jobbes med å få større bidrag/sponsoravtaler fra næringsliv og stiftelser. Midlene tilhører formelt Bagn IL, men skal kun brukes til realisering av Idrettshall på Fossvang. Det kan også brukes til utstyr i hallen om hallen skulle bli finansiert på annen måte. Årsmøte 2. april 2014 Side 10

11 Årsmelding skigruppa 2013 Styret i skigruppa har bestått av: på valg Oddvin Sørbøen Leder 2015? Hege Steen Kløvstad Kasserer 2015 Merethe Lundene Styremedlem 2014 Anette Dokken Styremedlem 2014 Egil Moen Ansvarlig hopp aldri på valg Vinter 2012/2013: Vi arrangerte 9 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 4 på Åsemyra sammen med de andre idrettslagene. 3 av rennene var langrennscross med egen premiering.. Totalt var det 113 forskjellige deltakere på åres klubbrenn. Man måtte delta på 4 renn for å få premie i klubbcupen. Klubbmesterskapet ble arrangert på Leirskogen, med null løp for alle. Grilling og godt vær med premieutdeling til slutt. En helg i januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med overnatting. Dette ble svært vellykket, med over 40 deltakere og mye moro. Skøytetrening fredag kvel. klassisk lørdag morgen, litt balanse/styrke inne på dagen før vi var ute med aking og leik på jordet. Det var veldig kaldt, men ungene storkosa seg. Vi var medarrangører på et kretsrenn Åsemyra, og vi arrangerte Valdresstafett på Leirskogen sammen med de andre lagene i Sør Aurdal. Begge arrangementene gikk fint for seg. Litt færre lag på stafetten enn før pga rennkollisjoner. Vi har hatt løpere som har deltatt på kretsrenn rundt i kretsen, totalt 11 forskjellige løpere. Even Sæteren Hippe var med på Team Valdres Ski og har gjort gode prestasjoner. Han har flere topp 10 plasseringer i norgescuprenn. I tillegg ble han kretsmeser i sprint. I sommer meldte Even overgang til Lillehammer Skiklubb, og startet på NTG på Lillehammer. her har han fått et nytt løft, og er i skrivende stund klar for Junior VM! Vi har også hatt deltakere med på turrenn med gode resultater. Når det gjelder egne treninger for de eldste har det vært skitrening en dag i uka fra høstferien. Dette er det Morten Bellika Johansen og Oddvin Sørbøen som har hatt ansvar for rundt 20 deltakere. Når det kom snø har det fortsett med skitrening, deltakere Leder vil tilslutt få takke de andre i styret for alltid å være lettvinde og positive. Blir i godt humør av å samarbeide med dere! HOPP 2013: Det har vært faste fredagstreninger med 8-10 hoppere fra egen klubb, pluss gjestehoppere fra naboklubber. 7 hoppere deltok i hopprenn i andre bakker i Oppland Skikrets. Det ble ikke arrangert egne klubbrenn, men Bagn IL arrangerte et renn i Valdreskarusellen, samt Johanne Kolstads Minnepokal med 34 deltakere i Haugakollen. Årsmøte 2. april 2014 Side 11

12 Årsrapport idrettsskolen 2013 Det har vært en positiv utvikling i idrettsskoletilbudet og mange av målene som ble satt i handlingsplanen for 2013 er nådd. Det er idrettsskole hver torsdag fra klokka Det er i overkant av 60 påmeldte barn fra klasse. Vi valgte å dele gruppen i to der klasse er i en gruppe, og klasse i den andre. Dette ble en naturlig deling i forhold til antall og har fungert godt. Aktivitetstilbudet har vært variert og det er også prøvd ut mindre tradisjonelle aktiviteter. Klatring, basseng, turn, orientering og basistrening er i hovedsak det som sto på programmet før jul. Etter jul er det skøyter, skihopping, basseng, turn, rafting, sykling og orientering som utgjør aktivitetene. Tilbudet følger skoleåret og går inn i SFO tidspunktet. Tanken bak dette tidspunktet er at det skal være et lavterskeltilbud og vi ønsker å nå alle i barneskolen klasse har et kommunalt tilbud om leksehjelp etter skolen og fram til klokka Bagn skole har vært behjelpelige med å forberede barna til idrettskoleøktene og vi har også fått låne skøyter der. Frivilligsentralen har stilt opp med lokaler og personale slik at også klasse har et sted å oppholde seg, og gjøre lekser i dette tidsrommet. Det er nå bestemt at idrettsskolen/frivilligsentralen tilbyr et brødmåltid for dem som kommer dit klasse må fortsatt ha med seg ekstra niste som de spiser på leksehjelp. Siden det er så mange barn med på idrettsskolen kreves det også flere voksne. Vi er prisgitt de som stiller opp og tar økter og ønsker oss enda flere frivillige som tar en økt eller flere. Det er ikke laget noe tilbud til de to siste års barnehagebarn i år. Dette er noe vi ønsker å få til neste sesong, men det må falle på et annet tidspunkt enn idrettsskolen. Nissemarsjen ble arrangert for 5. år på rad og det var stor oppslutning med 105 registrerte smånisser. Marsjen startet på SAUS og fakkeltoget ble ledet av Eli Marit Kvaal til hest. Vi endte opp ved Valdrestunet, hvor julegrana ble tent. Deretter gikk vi inn på Tunet hvor nissen ventet med nisseposer og alle fikk tilbud om pepperkaker og gløgg. Alle barna fikk nissemarsjlue og medalje av idrettsskolen/bagn IL. For idrettsskolen Gro Merete Holde Årsmøte 2. april 2014 Side 12

13 Årsmelding fotball Fotballsesongen 2013 startet med Etnedalscup og den tradisjonelle DNB cupen i Valdreshallen. Bagn idrettslag hadde med mange lag på begge steder. Det ble arrangert dommerkurs og barnefotballkveld. Barnefotballkvelden var svært nyttig og ga både inspirasjon og iver for videre arbeid. Dommerne våre bidrog sterkt til at vi fikk gjennomført kampprogrammet på en god måte. Takk for at dere dømmer, for som kjent uten dommer, ingen kamp Kiosken ble som tidligere år drevet av foreldre på knøtt med Monica Juvkam som dyktig organisator. Kiosken er med på å skape en fin ramme rundt kampene på Fossvang. Tusen takk til alle som stiller som kioskvakter. Deltagelse på Cuper: Bagn har tradisjon for å delta på Cuper. I år hadde vi lag på Etnedalscup, DNB cup, Brumunddalscup, Slidrefjorden Cup, Jenteturneringen på Leira. Samarbeidslaget J16 var med på Norway Cup. Følgende lag var påmeldt. 4 knøttelag G/J08 2 Miniguttlag G10 2 Minijentelag J10 1 Lillejente J12 1 Lillegutt J12 Jentelag J16 (samarbeid med Hedalen og Begnadalen) Senior Menn i 5. Divisjon Vi har klarte dessverre ikke å stille småguttelag eller guttelag i sesongen 2013 Grendatreffet 2013 ble arrangert i nydelig vært med godt oppmøte og ca fotballspillere i sving på Fossvang. I tillegg et ikke ubetydelig antall tilskuere. Fotballavslutningen med premieutdeling ble arrangert i Oktober. Der fikk vi besøk fra Simen Høglien, Andreas Dyve og Runar Brenden fra Valdres FK som delte ut premiene. Over 120 barn fikk utdelt sine velfortjente premier for god innsats. Årets premie var en trikseball. Det ble også gitt påskjønnelse til andre som har stått på sent og tidlig for at alt skal være klart til fotballkamper. Senior/Old boys Oppmøtet har dette året vært mer stabilt og det har vært totalt 47 forskjellige navn innom på treningene i Etnedalshallen. Det betyr bare at behovet for idrettshall på Bagn er stort. Samarbeidslaget med Hedalen og Begnadalen i J16 har faste treningstider i Etnedalshallen. Det har også blitt arrangert aktivitetssamlinger i hallen med godt oppmøte. Det er tydelig at gode treningsfasiliteter gjør at flere fortsetter å være aktive. Vi vil forsøke å bruke Etnedalshallen så mye vi kan fremover. Dessverre er det begrenset med ledig tid, men vi er takknemlige for det vi får. Sesongen 2013 ble gjennomført på tilfredsstillende måte. Vi takker spillere, dommere, trenere, lagledere, foreldre og alle andre for en vel gjennomført sesong! Med vennlig hilsen Fotballen i Bagn Idrettslag Årsmøte 2. april 2014 Side 13

14 Årsrapport Bagn G 10 United, minigutt: Vi startet spente denne våren, med både med tanke på nivå og samspill. Gutta kosa seg fra starten, de har vist stor fotballglede og interesse. De første kampene vant de overlegent, nesten så vi var redde for at det ikke skulle bli spennende og utfordrende for dem. Og det fortsatte med mange kamper som de vant overlegent, men United ble flinke til å utnytte dette til å trene på sentringer og godt lagspill. De har møtt sterk motstand fra ett lag, og det var treningskammeratene i Bagn G 10 Rangers. Første kampen tapte de og så vant United kampen denne høsten. Så det viser at vi har en solid gjeng med fotballspillere her i Bagn. Vi tapte en kamp til denne sesongen, mot Begnadalen/Hedalen. Det hører med at United da hadde kun 4. klassinger og at det andre laget hadde mange eldre og "større" spillere. Men det var en fin kamp med tanke på utfordringer og samspill, selv om gutta selv ikke var forberedt på motstanden. United er blitt flinke til samspill og det er en flott gjeng å ha med seg. De viser omsorg og viser en god lagånd. Vi ønsker fremover at vi får holdt interessen oppe og at mange av guttene fortsetter å spille fotball fremover. Vi har også samarbeidet med de to andre lagene på noen kamper da vi har hatt frafall av spillere. Dette har også fungert bra. Spillere: Mathias Løvlie, Magnus Bøen Hjelleset, Nikolai Henriksen, Mikael Bang Skjerpen, Robert Kui Hon, Abdullah Al Shaban, Stian Allan Ganås og Amadeus Skaro Dokken Trener Anders Skaro Dokken, med viktig assistanse og veiledning fra Svein Granås. Lagleder Silje L. Skaro Dokken. Jeg kan ev sende med bilde som viser oppvarming og hilsen på spillere i Aurdal? Mvh Silje Rapport fra sesongen, Bagn minijente 1 Hei! Vi har hatt en finfin jentegjeng på Bagn minijente 1i år også:-) De er positive, inkluderende og veldig ivrige! Tonen har vært god og de har vært flinke til å rose hverandre og samarbeide. Etter 14 runder så har vi ett tap, to uavgjort og resten seier! Veldig godt gjort! Alle har virket til å ha det artig sammen og det er tross alt det som er det viktigste! Bjørnar har vært en god trener og har vært flink med jentene, både sosialt i gruppa, og prøvd å tilpasse nivået til den enkelte spiller. Mvh Berit Årsmøte 2. april 2014 Side 14

15 Årsmelding knøtt 2013 Sesongen 2013 startet med at vi hadde 3 lag med på Etnedalscup. Vi deltok også på DNB cup i Valdreshallen. Dette er veldig morsomt for både barn og voksne, selv om det kan være litt skummelt for de minste. I serien stilte vi med 4 knøttelag. Det var Bagn Real Madrid, Bagn Valencia, Bagn Milan og Bagn Barcelona. Kampene spilles annenhver torsdag med 2 kamper både borte og hjemme. Dette er en løsning som passer fint. Totalt har 40 spillere gutter og jenter født i 2008, 2007 og 2006 vært med i årets sesong. En ser stor fremgang både i individuelle ferdigheter og i lagspill. Det viktigste er uansett at alle har det morsomt og at aktivitetene er tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå. Det er en utfordring at vi ikke har noe sted å trene der det er plass nok til alle. I denne alderen er det viktig at alle får drive med ball så mye som mulig. Med ca 30 i snitt på trening og i en gymsal blir dette en utfordring. Heldigvis bedrer dette seg vesentlig når forholdene tillater det og vi kan drive ute på Fossvang og i ballbingen. At det blir trangt er nok et større problem for de voksne enn det er for barna, for de har det morsomt uansett. Her ser vi noen av knøttene samlet på trening på Fossvang: Knøttene har som vanlig ansvaret for kiosken på Fossvang. Her har Monica og Jorunn stått for det praktiske. Tusen takk til alle som stiller opp og tar kioskvakter. Kiosken er veldig viktig for trivsel og samhold på Fossvang. Både borte og hjemmelag setter stor pris på vafler og is etter fotballkampene (noen ganger både før og under også). Det blir en ekstra ramme rundt kampene med kiosken, musikk og gode baner. Årsmøte 2. april 2014 Side 15

16 Knøtt Bagn Barcelona Her er Bagn Barcelona samlet etter kamp på Fossvang. BV: Mikael Andreas, Erik, Mohammed, Hans Erik og Torjus. Tuva sittende og Hanna liggende foran. Årsmelding Bagn Minijente 2 Bagn Minijente 2 har i år bestått av 8 entusiastiske spillere som har deltatt i Valdres serien, Etnedal Sparebank Cup, DNBNOR Cup på Fagernes, Jentecup på Leira og Slidrefjorden Cup. Alle spillere på laget har hatt en positiv utvikling i forhold til samarbeid, samhandling, spilleforståelse og utvikling av bedre ferdigheter. Spillerene har vært svært ivrige både på kamp og trening. Vi har hatt fokus på at alle skal få prøve seg i ulike roller ute på banen. Dette har resultert i at alle spillerene har scoret mål, og fått erfaringer i ulike roller som er viktig når man driver med barneidrett. Vi har hatt fokus på å framheve den enkelte sine positive kvaliteter og hva vi som lag kan bli bedre på bakgrunn av de erfaringene vi har fått i de kampene vi har gjennomført og motivert alle til å satse videre. Anne Lise Løvlie har gjort en god jobb som oppmann og vært aktivt med å bidratt til å skape gode relasjoner. Vi har fått god støtte fra foreldre som også har vært aktivt, og tatt ansvar for kiosk og grill i samarbeid med Idrettslaget på St.Hansfest og Grendatreff på Fossvang. Stig Solbrekken Årsmøte 2. april 2014 Side 16

17 FRIIDRETT ÅRSMELDING 2013 Undertegnede er kontaktperson for friidrett og inn mot den delen av miljøet i Valdres som driver løping og kondisjonstrening. Rekruttering t.o.m. 12 år til friidretten lokalt skal organiseres gjennom barneidretten i idrettslaget. Fagernes IL har egne treninger for tekniske øvelser og etter 12 år finnes det beste miljøet i Valdres innenfor denne delen av friidretten her. Vi formidler kontakt. Se også Valdres Langløparlag (VLLL) ble startet i VLLL er ikke registrert i Norges Friidrettsforbund, men fungerer som en overbygning for løpere i Valdres-regionen over 12 år. Se også Trener er Tor Erik Nyquist. Roar Aamodt og undertegnede er med i støtteapparatet. Kjernen i laget består av 7 8 løpere. Vi har noen lokale utøvere som har deltatt i ett eller flere løp på friidrettsstevner, i gateløp eller terrengløp. I 2013 har dette vært Endre Aamodt, Even Sæteren Hippe og Martin Stensæter. I september 2013 ble terrengløpet/mosjonsløpet Kongsvegrunden arrangert for tredje gang, i samarbeid med Begna IL, som en del av Kongsvegtrippelen. Med 55 deltakere ble det en økning med 20 fra forrige år. Det var også med noen deltakere utenfor vårt distrikt. Friidrettsgruppa krever ikke aktivkontingent eller har andre egenproduserte inntekter utover evt. inntekter fra Kongsvegrunden. Likeledes belastes ikke kostnader utover medlemskapet til Norges Friidrettsforbund. Kostnader/inntekter ved Kongsvegrunden forventes å gå i balanse, og skal også deles med Begna IL. Bagn, Friidrett Bagn IL Kim Tronrud Løp og resultater for Endre Aamodt i 2013 Løp Fredrikstadløpet NM terrengløp, kort løype Strandtorgetløpet Hank Williams Minneløp Fjellmaraton, Fjellbukken Gullfjellet Opp, motbakkeløp Baneløp, m Storehesten Opp, NM i motbakkeløp Ringeriksmaraton, stafett Resultat Klasseseier, nr. 4 totalt Nr. 6 i menn junior Nr. 1 totalt, klasse menn Nr. 1 totalt, klasse menn Nr. 1 totalt, klasse menn Nr. 7 totalt, klasse menn Nr. 18 i menn Klasseseier, nr. 3 i menn junior Klasseseier for stafettlaget Årsmøte 2. april 2014 Side 17

18 Bolystprosjektet 2013 Her er en oversikt av hovedpunkter som faller inn under bolystprosjektet i I tillegg har prosjektleder hatt en rekke møter med forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner for å finne aktuelle tiltak. Etter at prosjektleder valgte å si opp sin stilling så er deler av tiltakene videreført gjennom idrettslaget/styringsgruppa inntil ny prosjektleder er i gang. Prosjektleder og styringsgruppa i prosjektet deltok med på stand på Valdresdagen i Oslo for å markedsføre Sør-Aurdal. Bolyst prosjektet og Sør-Aurdal kommune arrangerte grillfest for utflyttet ungdom i juni. Arrangert 4 Quiz kvelder på Bagn. Avholdt møte for lag og foreninger i Sør-Aurdal I samarbeid med kommunen oppdatert kontaktinformasjonen om lag og foreninger i Sør-Aurdal i eget register Jobbet med etablering av sykkelstier i Sør-Aurdal. Tur og informasjonsguiden ble gitt ut i 2013 Etablert informasjonsavisen SA posten for å informere befolkningen om hva som skjer i Sør- Aurdal. Denne kom ut i 3 ganger i løpet av SA-posten er godt mottatt og distribueres til alle husstander i Sør-Aurdal. Det er satt opp webkameraer på Ølnesæter og i Stavedalen som vises på Bagn.no Bagn.no er oppdatert for å bedre gi folk oversikt over hva som skjer. Satt opp informasjonstavle på Valdrestunet for lokale arrangement og turtilbud. Utarbeidet produktark for lokale attraksjoner tilbud. Alle tiltak er finansiert av Bagn Idrettslag. Jørn Damslora ble ansatt som prosjektleder og startet i stillingen i august Han sa opp stillingen og sluttet 31. august Jørn Damslora har vært initiativtager og deretter prosjektleder for bolystprosjektet til Bagn IL. Etter at han valgte å si opp sin stilling så har styringsgruppen vurdert prosjektet og hvilken retning vi nå skal ta. Hovedlinjene vil stå fast, men det vil bli gjort justeringer på enkelte tiltak. Blant annet vil prosjektleder delta i prosjektgruppen til Bagn IL med å realisere idrettshall på Fossvang. Ny og revidert prosjektplan som styringsgruppen og ny prosjektleder blir utarbeidet. Hovedretningen i prosjektet vil være lik, - nemlig å bidra til økt trivsel og bolyst i Bagn med omegn. Stillingen har blitt lyst ut på nytt i november og det kom inn 7 søknader. Vi fikk inn gode søkere og etter intervju med 3 av søkerne besluttet styringsgruppen å ansette Espen Blåfjelldal fra Bagn som ny prosjektleder fra 1. februar Espen har god erfaring fra næringslivet og frivillig arbeide og vil være en god ressurs i det videre arbeidet. Bagn idrettslag har leid lokaler i Valdrestunet med kontor/møterom som skal brukes av idrettslaget og prosjektet. Styringsgruppen består foruten prosjektleder av Olav Kristian Huseby Sør-Aurdal kommune Steinar Skjerve Bagn Idrettslag Morten Bellika Johansen Bagn Idrettslag Gøran Østgård/Vemund Østgård Næringslivet Årsmøte 2. april 2014 Side 18

19 Turkarusellen 2013, årsrapport Bagn IL Bagn IL har ansvaret for turmålene Bjødalskampen, Fiskebufjellet, Langebergvarden, Kjeldeknatten, Storsvingen, Brattrudsvingen, Båtnfeten, Bagnsbergatn og Makalaus. Medio oktober hvert år blir Turkarusellboka på turmålene byttet ut med ny, slik at vi får registrert de som har holdt orden på antall de har. Anne Grethe Aamodt, Sissel Dokken og Marit Sundvold Brustad deler på denne jobben for Bagn IL. De som har ti turer eller flere til sammen på turmålene, er med i trekningen på å bli Sør Aurdals Friskus. Det var mange ivrige turgåere på våre turmål. Antall besøkende pr turmål er ikke registrert. Mye turglede kommer til uttrykk i bøkene, samtidig som bøkene bevitner mye vær. Turmålene er populære både sommer som vinter, samtidig som noen skiller seg ut som større besøkt enn andre. Turmålet Kjeldeknatten er tydelig fortsatt ukjent for mange. Som beskrevet er det summen over ti turer som gjelder for å være med i trekningen, og hele 72 personer hadde oppnådd dette. Sør Aurdal Friskus 2013, var turgåer fra Hedalen Det har blitt prioritert å skilte turmålene Makalaus, Bagnsbergatn, Båtnfeten og Langeberg denne sommeren. Det har vært turer med medbrakt staur, spett, slegge, drill, skruer og skilt. Altså en del jobb med tunge tak, men også med kaffe etter endt økt. Sissel og Marit har stått for dette, med noe assistanse fra utkommanderte Alf Sverre og Ole Kristian, som har gjort dette mer eller mindre frivillig. Flere av turmålene har dårlige kasser. Spørsmålet er om det skal være samme type kasse ved turmålene i Valdres? Vi har erfaring med at trekassene holder dårlig. Turkarusellen har sin trekning av Sør Aurdals-friskus på sitt årlige møte mellom idrettslagene, idrettsrådet og friklivskoordinator, der kommunens representant Gunvor Elene Thorsrud kaller inn. Det blir også drøftet utfordringer og muligheter. Vedlagt følger tallene. Tabellen viser de som har flest turer. 73 stk har gått over 10 turer. Ingeborg Aaslie ble friskus. T-skjorte gikk til Egil Fjellskarnes og Kristin Ludvigsen. Årsmøte 2. april 2014 Side 19

20 Navn SUM Aamodt Anne Grethe S Amerud John Bergene Kjell Arnold Bragerhaug Marianne Breivik Svein Brenno Bjørg Ingrid Brustad Alf Sverre Brustad Marit Sundvold Bøhn Kathrine Dokken Anders S Dokken Anette Dokken Arne Dokken Ole Kristian Dokken Silje Skaro Dokken Sissel Ottosen Dyve Anne Fjellskaranes Egil Fremgaard Mikael Fremgaard Randi Fremgaard Vegard Hagadokken Pål Marius Hagadokken Ståle Hagene Gerd Hamar Gerd Marit Hermundsplass Camilla Hovdet Anders H Jukam Kristoffer Juvkam Monica Kjær Elisabeth Kristoffersen Magne Kristoffersen Marit Ludviksen Kristin Nerli Roar Nybråten Manuela Nybråten Ola Jacob Rønningen Morten Storbråten Bente Strømmen Gunn Kristin Sørflaten Berit Tronsplass Einar Tronsplass Martha Tronsplass Terje Østgård David Østgård Gøran Østgård Nora Bergatn Brattrudsvingen Langeberg Barnefeten Storsvingen Kjeldeknatten Makalaus Bjødalskampen Årsmøte 2. april 2014 Side 20

21 Sak 5 - Regnskap med revisjonsberetning for Resultat 2013.doc Balanse 2013.doc Noter 2013.doc Detaljert regnskap legges frem på årsmøtet. Årsmøte 2. april 2014 Side 21

22 Sak 6 - Fastsette medlemskontingent Styrets forslag til kontingent (nåværende satser i parentes). Endringen vil gjelde fra og med år Enkeltmedlem Voksen kr (kr 150.-) Barn tom 19 år kr (kr 125.-) Familiekontingent Husstand med foreldre og barn tom 19 år. kr (kr 300.-) Pensjonist, fra 65 år kr (kr 75.-) Begrunnelse: Kontingentene har stått stille lenge og ligger på et lavt nivå i forhold til andre lag. En økning av medlemskontingenten må ses i sammenheng med hallplanene og andre anleggsutbygginger. Vi bør tilby flere åpenbare fordeler ved å være medlem. Skidag og aktivitetsdager er et eksempel. Rabatt på billetter på arrangementer et annet. Medlemmer som bor utenfor Sør-Aurdal skal få tilsendt SAposten pr post Medlemskontingenten innbragte i 2013 kr Det nye forslaget vil utgjøre en merinntekt på ca. kr , med samme antall medlemmer. Sak 7 - Vedta handlingsplaner og budsjett for 2014: Budsjett 2014.doc Årsmøte 2. april 2014 Side 22

23 Handlingsplan - overordnet Bagn idrettslag skal legge til rette og videreutvikle seg innen de idrettene vi tilbyr: Fotball, ski, sykkel, friidrett og allidrett / idrettskole. Bagn IL skal skape holdninger slik at flest mulig kan drive den idretten de ønsker på ønsket nivå. Legge til rette for n e aktiviteter Aktivitet 1. Verdigrunnlag/holdninger Bagn IL er et idrettslag for utøvere, trenere, ledere og foreldre som viser respekt for hverandre i lek og fysisk aktivitet. Bagn IL skal gi utøvere, trenere og ledere opplevelse av samhørighet, trivsel og glede. Lek og fysisk aktivitet i fellesskap med andre skal skape holdninger, utvikle kunnskap og ferdigheter som har betydning for mestring og sosial kompetanse. Vi skal v re bevisste på å gi utøvere, trenere og ledere positiv tilbakemeldinger. 2. Organisasjon/administrasjon ngre aktive utøvere søkes inn i st rer og utvalg. ngdom under 20 år skal rekrutteres som trener leder dommer hvert år. I tillegg kan ungdom forespørres om kioskdrift. Veteraner skal søkes til å bidra med sin erfaring. tablere en seniorgruppe som kan delta aktivt i idrettslagsarbeid. Med veteraner menes tidligere utøvere, ledere som kommer tilbake og andre ildsjeler Håndbok, årshjul osv ajourføres. Kartlegging og plan for kompetanseutvikling. Sørge for kontinuitet med banemester/vaktmester/vedlikehold 3. Økonomi Styrets hovedoppgave vil være styring av økonomien og godkjenning av prosjekter. Følge opp kriterier/frister for off. tilskudd. et må v re et overordnet mål å skape aktiviteter på anleggene for å øke inntektene og redusere kostandene Sponsortreff ved behov Legge til rette for mest mulig aktivitet Tilby klubbprodukter som overtrekksdress, gensere, luer, vester, buffer etc. 4. Markedsføring/informasjon Laget må v re på offensiven gjennom s nliggjøring av aktivitetene ved å Videreutvikle og fortsette å informere om lagets aktivitet gjennom nettsider og media. Informere om hvilke tilbud og arrangementer som laget til enhver tid har. Profilere Bagn IL og informere om hvilke tilbud og arrangementer som laget til enhver tid har. Holde informasjonsmøter for foreldre før sesongstart Aktivt bruke facebook og andre medier for å nå medlemsmassen og andre 5. Anlegg Vi skal gjennom kvalitetsmessig vedlikehold av anleggene føre en forsvarlig økonomi uten å måtte påføre laget uforutsette utgifter. Være aktiv pådriver for utvikling av hensiktsmessige anlegg. 6. Medlemsmasse Vi er avhengig av en solidarisk medlemsmasse. Dette betyr: Alle trenere, ledere og tillitsvalgte skal ha gyldig medlemskap. Eventuell treningsavgift skal betales av alle i de grupper som dette gjelder. et skal v re fordeler ved å v re medlem. ks. rabatter på noen av våre arrangementer. Vi kan øke medlemsmassen ved å holde lav kontingentpris od informasjon, samt å få flere generasjoner aktivt med i laget vil bidra til økt interesse i bygdene Bagn IL skal ivareta sine resmedlemmer på best mulig måte. Årsmøte 2. april 2014 Side 23

24 7. Idrettslig aktivitet og andre aktiviteter. For å l kkes med lagets idrettslige intensjoner, er det viktig at ord blir til handling. renere og ledere må stimuleres for å skape aktivitet som øker rekrutteringen. Husk! Det er de aktive vi skal realisere, ikke trenere og ledere. Samordning mellom gruppene slik at det ikke oppstår en kamp om de aktive utøverne. et skal vises forståelse overfor utøvere som ønsker å utøve flere idretter eller om de vil kombinere med andre fritidsaktiviteter. Vi vil sørge for at det er et mosjonstilbud for alle i bygda. Dvs. aktiviteter for hele familien: Eks. turorientering/trimturer Engasjere veteranene i laget 8. Trener-/lederutvikling Lage et trenerforum som møtes minst 2-3 ganger årlig. på tvers av undergruppene Vi skal sørge for at det blir enklere å skaffe ledere i laget gjennom et godt arbeidende styre og organisasjon. Kartlegge trenernes kompetanse og derigjennom skaffe en oversikt over hva vi trenger av ny kompetanse. Gi ros og oppmerksomhet til trenerne. Gjennomføre utdanning av trenere og ledere. e idrettslige målsetningene bør utarbeides i gruppene der hvor aktiviteten er. Hovedlaget skal støtte opp om de idrettslige målsetningene ved å a vare på de som vil satse og gi dem et tilpasset tilbud. Gjennom samarbeid med naboklubber øke de sportslige prestasjonene der hvor ikke laget selv kan tilby nok utfordringer Årsmøte 2. april 2014 Side 24

25 Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL 2014 Drift/vedlikehold, mindre investeringer Fossvang: - Etablere Fossvang-gruppe, ca. 4 stk. - Banemester mai-sept. - Vask av garderober mai-sept - Sette i stand lengdegrop - Vanningsanlegg, få hovedanlegget i drift - Ballbingen: sveise stålmoduler, nett til mål - Ballnett mot elva - Sykkelcrossløypa: legge på grus. Haugakollen: - Rydde gammel lysløype Større prosjekt Fossvang flerbruksflate + Gjensidigestiftelsen: - Heving av isflate - Støype ned nettstolper - Legge «toppdekke» - Ishockeyvant - Asfalt på flate utenfor - Skaterampe - Ballnett rundt vant Haugakollen: - Utbedre K5, K8, K15, K20 - Nye lys - Sporsetter - Trapp i småbakker Ski: - Skileikanlegg på Leirskogen: utbedre nedkjøring - Avtale med grunneier, rydde trasé - Lyspunkter, nye + bytte ut ødelagte - Skileik på Haugajordet (evt. lys, benker, søppelkasser) - Sykkel: - Sykkelorientering: Nye poster (nye plater), markere på kart div. plasser + på nett. - Kongsvegrittet: Skilte traseen Sykkelstier: - Måle sykkelrunder (avstander) - Rydde traseer - Klopplegging Badeplass: - Plassering? HALL: - Prosjektering av idrettshall Årsmøte 2. april 2014 Side 25

26 Grov tidsplan: Når Hva Detaljer Mars Kjøre ut klopper, sandsekker Planlegging av sommerprosjektene: Flerbruksflate, hoppbakke, sykkelstier, badeplass Isflate holdes i live så lenge det går. Hoppbakke, Haugajordet, Leirskogen prepareres så lenge som mulig. Rydde garasje, klargjøre utstyr Klargjøre grusbanen, brøyte Banemester + vaskepersonell ansettes fra 1.mai til 1.okt. Etablere Fossvang-gruppe på ca. 4 personer dannes. April Klargjøre gressbanen Oppstart flerbruksflate Oppstart hoppbakke ÅPEN DUGNAD på Fossvang. Åpne dugnader på Fossvang Klargjøre sandvolleyballbanen. Mai Klargjøre gressbanen Klargjøre/sette i stand vanningsanlegg Sette i stand lengdegropa Satsplanke Ballfangernett mot Begna Sykkelstiprosjekt Vedlikehold gressbanen Juni/juli Trimme kratt og kjerr i hoppbakke Sykkelløype Fossvang Leirskogen: maskinarbeid, tidtakerbua, lyspunkter Aug Trimme kratt og kjerr i hoppbakke, sykkelløype Fossvang Sept Innetider Haugajordet, klargjøring - lys Okt Nov/des Jan Stenge gressbanen Vinterklargjøre Fossvang Hvem legger is/brøyter skøytebanen Avklare hvem som kjører skiløyper (Leirskogen, Haugajordet) Administrativt arbeid 15.nov: Idrettshall forhåndsgodkjenning Administrativt arbeid 15.jan: Idrettshall - tippemiddelsøknad Lage detaljert instruks for nestemann Klippere, skuter Reparer målene, merkemaling Klargjøring for sommersesongen Tette brudd, pumper i gang Mangler 4 stolper + 25 m nett Sette på plass mål, skilt, traktorklippere Ta ned volleybanen, rydde søppelrom, rydde garasje, merkeutstyr stenge vannet i kiosken Framtidsplaner Evt. søknader, tippemidler Skrive årsmelding, handlingsplan neste år, budsjett Årsmøte 2. april 2014 Side 26

27 Anleggsplaner I kommunens anleggsplan står svømmebasseng prioritert som nr. 1. Kommunen har sendt inn forhåndsgodkjenning og søknad om tippemidler til dette anlegget. Dagens plan ble vedtatt 7. november Målet er å sende søknad om forhåndsgodkjenning for idrettshallen innen 15. november Dette er hentet fra kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Bagn idrettslag / Sør-Aurdal kommune: Idrettshall / flerbrukshall / fotballhall 2 Idrettshall / flerbrukshall /fotballhall med tilhørende rom og tilrettelegging Sør-Aurdal kommune/bagn idrettslag Bagn Anlegg: Idrettshall / flerbrukshall /fotballhall med tilhørende rom og tilrettelegging. Anleggselementer: Styrketreningsrom klatrevegg/buldrevegg, kunstgress, sportsgulv med oppmerking for handball, basketball og volleyball, friidrett, løpebane og lengdegrop, trampoline, 2garderobesett og lager. Alternativer for størrelse, kvalitet og innhold i idrettshallen skal utredes. Tiltakshaver: Bagn idrettslag /Sør-Aurdal kommune Lokalisering: Fossvangområdet i Bagn Kostnadsramme: Størrelse og utforming på idrettshall/flerbrukshall/fotballhall er under utarbeiding. Finansiering: Sør-Aurdal kommune kr , Spillemidler, lånemidler, idrettslag, andre. Under arbeid. Finansieringsplan skal følge vedlagt til spillemiddelsøknaden. Drift og vedlikehold: Idrettslag / kommune Ulike modeller for finansiering av utbygging og drift skal vurderes. Begrunnelse: Det er det behov for ny aktivitetsflate med sportsgulv for idrettsaktiviteter og gymnastikk i skolesammenheng og nytt svømmebasseng i kommunen. Behovsanalyse: Det nye anlegget skal dekke dagens behov og stimulere til ny aktivitet. Det er behov for bred tilrettelegging for idretten med innendørs treningsmuligheter i en idrettshallhall og utvidelse av kapasiteten. Dagens anlegg er i bruk hele skoledagen og kapasiteten for treningstider for idrettslag og andre på kveldstid er sprengt. Idrettslag og idrettsrådet har understreket sterkt behovet for idrettshall og svømmebasseng. Kommunens behov i forhold til gymnastikkanlegg for kroppsøvingsundervisning ved skolene skal ivaretas i hallen. Tidsplan: Planleggingsfase og medvirkning Kommunestyrets vedtak av september 2013 legges til grunn for den videre prosessen med idrettshall. Søknad om idrettsfunksjonell forhandsgodkjenning sendes Kulturdepartementet innen 15. november 2013 og søknad om spillemidler i 2014, eventuelt Andre anlegg i regi av Bagn Idrettslag i handlingplanen. (prioritet i parentes) - Rehabilitering av gressbanen (7) ,-* - Oppdatering av sykkelorienteringskart (11) ,- - Gressbane / kunstgressbane (12) ,-* - Garderober Fossvang (13) ,-* *Rehabilitering av gressbane, kunstgress og garderober på Fossvang må sees i sammenheng med planleggingen av resten av området på Fossvang. Årsmøte 2. april 2014 Side 27

28 Følgende nærmiljøanlegg ligger i planverket i perioden Erstatning for alle anlegg berørt av Fossvangutbygging. Her skal blant annet sandvolleyballbanen flyttes. Dette bekostes av kommunen. Det gjelder også dagens garasje. - Klatrepark Fossvang, - sees i sammenheng med idrettshall og legges fortrinnsvis inne i hallen - Lys i barnebakken i Stavedalen samarbeid med Stavadalen skiheiser - Orienteringsanlegg Handlingsplan idrettskolen 2014/2015 Målet er å opprettholde et bredt aktivitetstilbud og fortsette som inneværende sesong. Håper frivilligsentralen vil stille med samme gode tilbud. Det er krevende å få med nok voksne som instruktører og medhjelpere. En tanke for kommende sesong er at det blir en gruppe voksne som deler ansvaret, slik som skigruppa og fotballgruppa. Det er også et ønske at de to siste års barnehagebarn får et aktivitetstilbud i deler av sesongen. Det må bli senere på ettermiddagen og gjerne en annen ukedag enn idrettskolen. Nissemarsjen er i ferd med å bygge seg opp som tradisjon og har vært et positivt innslag for både små og store. En fin måte å markere starten på adventstida på. Det må også evalueres om det skal gjøres endringer på ukedag, tidspunkt og aktivkontingent. Håper det er en eller flere som vil overta vervet som er like givende som krevende. Greit med nye personer med nye tanker og idéer. For idrettskolen Gro Merete Holde Friidrett - handlingsplan Planer for sesongen 2014: 1. Treningsopplegg og planer legges innenfor rammene til Valdres Langløparlag. 2. Delta i ulike løp og stevner i løpet av sesongen (NM, UM, mosjonsløp, terrengløp, baneløp, osv.) 3. Arrangere motbakkeløpet Bjødalskampen Opp Bagn, Friidrett Bagn IL Kim Tronrud Årsmøte 2. april 2014 Side 28

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god

Detaljer

OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG

OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG OI AVISEN NR. 1 2010 VÅRBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG OI s årsberetning 2009 (fra side 8) Juleavslutning for turn og barneidretten (side 16) Bordtennisgruppa har hentet inn treningerkrefter

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Påsken 2014 UTGAVE 105

Påsken 2014 UTGAVE 105 Påsken 2014 UTGAVE 105 Lederen har ordet Da kan vi i ØIL igjen by på en flott påskeutgave av ØIL-nytt. Takket være Siri som redaktør, bidrag fra gruppene i laget og andre lag og foreninger i bygda, sekretær

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen!

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen! ÅRSMØTE Ålen idrettslag Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00 Restauranten i Ålen Samfunnshus Velkommen! Gruppenes årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du på www.alenil.no Våre samarbeidspartnere:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

INFORMASJON. Sør-Aurdalposten. Nr 3/2013-12. des - Årg. 01. God jul! Foto: Per Arne Ellefsen. Bank fra A til Å. dnb.no.

INFORMASJON. Sør-Aurdalposten. Nr 3/2013-12. des - Årg. 01. God jul! Foto: Per Arne Ellefsen. Bank fra A til Å. dnb.no. SA INFORMASJON Sør-Aurdalposten Nr 3/2013-12. des - Årg. 01 God jul! Foto: Per Arne Ellefsen Bank fra A til Å dnb.no Sør-Aurdalsposten 1 SA Sør-Aurdalposten Utgiver/redaksjon Bagn.no Reinli.no Begnadalen.no

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer