[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[REFERAT, ÅRSMØTE ROGNE IL] 11. mars 2013"

Transkript

1 Årsmøte - Rogne IL Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Møteleder: Jon Rabben Lundby Signering møteprotokoll: Frode Hagali og Ingrid Grobakken 1.1 Gjennomgang ROGNINGEN. Årsmelding Rogne IL: mer enn 500 medlemmer og er med det største idrettslaget i Valdres Regnskap: Ingen anmerkninger til regnskapet., Andre driftsrelaterte inntekter, salg av scooter 30 Sum inntekter 2012: ,57 budsjettert 2013: ,00 Sum driftskostnader 2012: ,18 budsjetter 2013: ,00 Årsoverskudd 2012: ,39 Budsjettert 2013: , Tiltaksnemda Pilking. Bading Kalendersalg God dugnadsånd Skiferrunda God dugnadsjobb før første løp Arrangert 10 løp. 63 deltakere, og til sammen 257 starter Skigruppa God samarbeid med Skrautvål 4 klubbrenn i Rogne og 4 i Skrautvål, totalt 104 startende. 59 unger gikk også i Skrautvål. Ref.: Kristian Damstuen Side 1

2 Rognerennet arrangert to ganger, 2011/12 på nyåret, og 16. desember for sesongen 2012/13. Mellerunda, et turrenn på 44km, er arrangert sammen med Skrautvål. Totalt ca 250 aktive løpere og ca 150 i trimklassen løpere deltar på kretsrenn og nasjonale renn, flere med gode resulateter. Målsetning om å ivareta og videreutvikle skimiljøet Håndball Kakelotteri, kakebokser, og julenek gir sammen med håndballskolen en god inntekt for idrettslaget. Utgifter til nye baller, førstehjelpsutstyr, dommere, drakter og leie av hall Fotball 22 lag. Damelaget har hatt 30 spillere i et samarbeid med Aurdal/Leira, Vang, Slidre og Skrautvål. Samarbeidet fortsetter trolig neste sesong. 60 aktive knøttespillere Flere gode resultater i ulike lokale, nasjonale- og internasjonale cuper. Egne arrangement: Beitostølen cup, miniturnering, fotballskole, knøtteturnering, barnefotballkveld, treningssamling (Teitur Thordarsson) Utfordringer med å skaffe nok dommere. Tilfredsstillende økonomi. Salg av fotball-lodd. Ønske om å etablere en seniorgruppe. Gjennomført oppsummeringsmøte med god oppmøte hvor alle kunne komme med tilbakemeldinger og forbedringspunkter. Sum inntekt 2012: ,00 budsjettert ,00 Sum driftskostnader 2012: ,00 budsjettert 2013: ,00 Resultat 2012: ,00 Budsjetter 2013: , Kunstgressbane Innstilt som nummer 1 i KUN-nemda iht Idrettsrådet sin anbefaling. Tilskudd på ,- fra Øystre Slidre kommune. KS 070/12 enstemmig vedtak med Rogne kunstgress som første prioritet. Kostnadsoverslaget som presenteres er utarbeidet av fagperson med bred erfaring fra tilsvarende anlegg. Søknaden om tippemiddel er godkjent, svar på søknad forventes i slutten av mai Ref.: Kristian Damstuen Side 2

3 Idrettslaget har finansieringsbevis på ,- Søkt ØSK om kjøp av grunn. Søkt ØSK om forskuttering av tippemidler. Sponsorgruppa arbeider med sluttfinansiering av anlegget. Kunstgressbanekomiteen har levert i henhold til bestilling fra forrige årsmøte. Årsmøtet vedtar å gå videre med prosjektet kunstgressbane i Rogne. Antall stemmer for: 13 mot: 0 Konklusjon: Styret i Rogne IL arbeider videre for realisering av kunstgressbane i Rogne IL Forslag om sammenslåing. ØSIL har ytret ønske om sammenslåing av idrettslagene i Øystre Slidre kommune. Årsmøtet vurderer hvorvidt en slik utredning er aktuelt. Antall stemmer for: 7 mot: 6 Konklusjon: Styret i Rogne IL utreder mulighetene for tettere samarbeid og mulig sammenslåing. 2 Utdeling av innsatspokal Innsatspokalen 2012 tildeles Ingrid Grobakken Ref.: Kristian Damstuen Side 3

4 3 Valg Styreverv: Navn: på valg om: På valg i: leder Jon Rabben Lundby nestleder Steinar Dahlen regnskapsansvarlig regnskapsassistent Elisabeth R. Kolbjørnshus Skriver Kristian Damstuen Tiltakssjef Mette Elin Gjevre Varamedlem Per Ivar Grobakken Varamedlem Geir Melbye Revisor Eli Marit Fuglesteg Revisor 2 Elin Hovi Valgnemnd, leder Ann-Kristin Nybråten Damstuen Valgnemnd, medlem Mona Christin Nygård Valgnemnd, medlem Randi Kårstad Valgnemnd, varameldlem Sissel Aabel Bråten Tiltaksnemd, medlem Aina Merete Karijord Tiltaksnemd, medlem Tor Egil Nerstad Tiltaksnemd, medlem Sigrunn Gullaksen Innkomne saker 4.1 Lysløype Dagens trase ikke aktuell, får ikke i stand avtaler med grunneiere. Alternativ Solhauglie har strandet pga grunneiere Alternativ Solhaug mangler overgang over R51 Dagens lysløype forsvinner, og det finnes ikke aktuelle alternativer. Grunneiere i dagens løype er positive til å kjøre opp løyper til bruk for barnehage og skole. Ref.: Kristian Damstuen Side 4

5 4.2 Skicrossløype Siden det er utfordrende å realisere en ny lysløype i Rogne, er det arbeidet med en skicrossløype som en alternativ løsning. Små inngrep og lave anleggskostnader Lengde cirka 700m Trenger 3 nye lyspunkter, samt nye armaturer i eksisterende stolper. I tillegg kommer en kort løype på omkring 125m for de minste. Anleggsarbeid 106 Lys 84 Dugnad 55 Utstyr 55 Totalt 300 Tilbud er innhentet. Finansieres som nærmiljøanlegg, med spillemidler på 150 og gave fra Sparebank Søknad er godkjent, svar på søknad forventes i slutten av mai Strategiplan fotballgruppa Ønske om treningsavgift fremfor loddsalg. Gir potensielt større netto inntekt forfotballgruppa. Forslag til vedtaksendring; åpne for treningsavgift, og at styret ser på mulige realiseringer: Antall stemmer for: 12 mot: Vedtektsendring, støtte til utøvere I henhold til vedlegg. Antall for: 13 mot: 0 5 Minnegave i anledning Oddgeir Melbybråtens bortgang Minnegave fra Oddgeir Melbybråtens begravelse, totalt ,-. Pengene øremerkes ferdigstilling av garderobeanlegg på Solhaug iht til Oddgeirs ønske. Ref.: Kristian Damstuen Side 5

6 6 Signatur Sted/dato: Sted/dato: Ingrid Grobakken Frode Hagali Ref.: Kristian Damstuen Side 6