Årsmøte Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00."

Transkript

1 Bagn Idrettslag Stifta Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder og referent, samt 2 til å underskrive protokollen 4. Årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper 5. Regnskap med revisjonsberetning for Fastsette medlemskontingenten for Vedta handlingsplaner og budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan (se vedlegg) 9. Behandle forslag og innkomne saker 10. Valg Vel møtt! Årsmøte 12. mars 2015 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste Sak 3 - Valg av møteleder og referent Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper Årsmelding / medlemsoversikt Bagn idrettslag, hovedstyret... 3 Årsmelding Støttegruppa Årsmelding fotball Årsmelding knøtt Årsmelding for Bagn Rangers G Årsmelding skigruppa Årsmelding 2014 Bagn IL sykkel Årsrapport idrettsskolen Årsmelding 2014 anleggsansvarlig Bagn IL Årsmelding materialforvalter Årsrapport for Revygruppa i Bagn IL Bolystprosjektet til Bagn IL, Bagn treningssenter, Raventola Friidrett årsmelding Sak 5 - Regnskap med revisjonsberetning for Økonomisk oversikt Balanse Driftsresultat Noteopplysninger Bagn idrettslag Sak 6 - Fastsette medlemskontingent Sak 7 - Vedta handlingsplaner og budsjett for 2015: Handlingsplan - overordnet Handlingsplan 2015 Støttegruppa Handlingsplan Bagn IL sykkel Friidrett handlingsplan Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL Budsjett Sak 8 - Behandle Bagn idrettslags organisasjonsplan Sak 9 - Behandle forslag og innkomne saker Sak 10 - Valg Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 12. mars Årsmøte 12. mars 2015 Side 2

3 Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede. Leder Steinar Skjerve Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste. Innkalling ble kunngjort på 26. januar 2015 samt i SA posten nr Frist for forslag var satt til 1. mars 2015, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no, 3. mars Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der det er registrert e-postadresse. Sak 3 - Valg av møteleder og referent. Forslag: møteleder Steinar Skjerve referent: Tore Skjerve Valg av 2 til å underskrive protokollen Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper. Årsmelding / medlemsoversikt Bagn idrettslag, hovedstyret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Nestleder/Anleggsleder: Sekretær: Regnskap/økonomi: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Steinar Skjerve Morten Bellika Johansen Tore Skjerve Vidar Gabrielsen Anne Dyve Monica Juvkam Åse Kristin Granås Årsmøte 12. mars 2015 Side 3

4 Gruppeledere: Allidrett: Ski: Fotball: Friidrett: Sykkel: Revy: Treningssenter: Ubesatt Oddvin Sørbøen Ubesatt Kim Tronrud Ubesatt Mirian Mikkelsgård Ubesatt Bagn idrettslag har i 2014 hatt aktive grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel og idrettskole. Se de ulike gruppers årsmeldinger for mer informasjon. Bagn idrettslag hadde i medlemmer medregnet stort og smått. Dette er en økning med 48 fra De mest aktive gruppene er fotball og ski. ble i slutten av 2014 satt i gang tiltak for å engasjere seniorene i laget ved å ha eget seniortreff på Valdrestunet. Dette fortsetter i Det ble arrangert St. Hans feiring med aktiviteter for hele familien på dagen og tradisjonell utefest på kvelden. St. Hans feiring på Fossvang blir en tradisjon som vi ønsker å fortsette med. Støttegruppa gjør en utmerket jobb for å skape aktivitet og «penger i kassa». Tusen takk! Grendatreffen ble arrangert i nydelig vær på Fossvang hadde mange deltagere frå alle bygder. Nytt av året var at også Tonsåsen stilte lag i herreklassen. På kvelden var det tradisjonell utefest på Fossvang. Nettstedet er organisert gjennom idrettslaget. Idrettslaget drifter webkameraene på Valdrestunet, Ølnessæter og Stavedalen. Det ble kjøpt nytt kamera på Valdrestunet høsten SAposten ble gitt ut 5 ganger i Utgavene ble godt mottatt og gir anledning til å få fram små og store saker i nærområdet. Tur og informasjonsguiden kom ut til påske og er en viktig økonomisk bidragsyter for klubben. I 2015 kommer turguiden for 10ende gang. Et viktig arbeid for Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge, men også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Mye av dette handler om evnen til å involvere og engasjere medlemsmasse. En av de store utfordringene er å holde på ungdommen. Vi ser at frafallet fra idretten starter så tidlig som i års alderen. Det blir et viktig arbeid for idrettslaget at flest mulige er aktive lengst mulig. Flest mulig lengst mulig best mulig. Treningssenteret har så langt vist seg å være populært i aldersgruppen år. Fossvangbygget er fortsatt stengt, noe som gjør at vi mangler klubblokaler.. Bagn IL har leid kontor og møterom i 3. etasje på Valdrestunet som brukes til møter og som kontor for Espen Blåfjelldal i bolystprosjektet. Bagn idrettslag jobber aktivt for å realisere idrettshall på Fossvang. Utsettelser og manglende vedtak hos kommunen har medført forsinkelser i arbeidet. Vi ønsker å sende søknad om idrettsfunksjonell godkjennelse i november Søknad om tippemidler januar Det er ikkje aktuelt for Bagn Idrettslag å bygge idrettshall andre steder i kommunen. Det er avholdt møte med NVE 0g Sør-Aurdal kommune for å sikre nødvendig flomsikring av Fossvang. Rapport fra NVE skal komme ca 1. mars. Informasjon om status Fossvangområdet generelt og idrettshall spesielt er egen sak på årsmøte. Bygging av idrettshall på Fossvang er svært viktig for folkehelsen og for å få flere i aktivitet. Målet er at hallen står klar i løpet av I 2014 brukte Bagn IL ca på leie av Etnedalshallen. For 2015 vil dette øke så fremt det finnes ledig kapasitet i hallen. Årsmøte 12. mars 2015 Side 4

5 Vi har i 2014 gjennomført flere oppgraderinger av våre anlegg. Haugakollen har fått et etterlengtet løft og fremstår nå som flott hoppanlegg. K8, K15 og K25 fremstår som helt nye bakker. I tillegg er det lagt til rette for aking. På Fossvang er flerbruksflaten mot SAUS kommet på plass. Dette vil gi ett verdifullt aktivitetstilbud til mange aldersgrupper. Her har vi fått støtte fra Gjensidigestiftelsen med Bagn IL hadde også en forespørsel til Bagn skole om en ballbinge/nærmiljøanlegg der, men pga negativ respons fra FAU ved skolen er det foreløpig lagt på is. Bagn treningssenter ble åpnet i 2014 i lokalene på Raventola. Treningstilbudet har så langt ca 50 medlemmer. Både utstyr og antall medlemmer antas å øke utover i Vi fikk i fra sparebankstiftelsen DNB til badeplass i Bagn. Etter dialog med stiftelsen har vi fått godkjent at pengene brukes til en større gapahuk på Fossvang. Vi håper å få på plass denne i løpet av Økonomien i Bagn Idrettslag er tilfredsstillende. Viktige inntektskilder er grasrotandelen, kommunale tilskudd, LAM midler, egne arrangementer, Link Bingo, adventslotteri, tur og informasjonsguiden, medlems og aktivkontigent mm. Det er viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger for å skape aktivitet. Ny idrettshall og klubbhusfasiliteter vil kreve en sunn og solid økonomi. Det er viktig å beholde de inntektskildene man har, men samtidig finne nye. Det jobbes kontinuerlig for å bedre rutinene i idrettslaget. Dette for å redusere mengden arbeid som brukes til innkreving og purring. Arbeidet viser så langt god effekt. Hovedsamarbeidspartnere 2014 har vært Bagn Byggsenter, Spar Valdrestunet Matsenter, Bagn Sport, FG Bygg, Østgård anlegg, DNB og Valdresskigard. Takk for støtten! I tillegg har vi mange som støtter oss med annonser på nettsiden reklameskilt på Fossvang, premier og tjenester ellers. Styret og idrettslaget møter stor velvilje blant lokale bedrifter. Høsten 2014 startet idrettslaget med loppemarked i 2. etasje på Valdrestunet. Inntektene går til idrettshall og drives på frivillig basis. Takk til Coop eiendom som har vært positive til økt aktivitet på Valdrestunet etter at Expert ble stengt. (Se egen sak) «Grasrot» engasjement er utrolig viktig i ett idrettslag: Det er drivkraften til hele virksomheten. Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige og jobben dere gjør. Vi kan alle være stolte av å være engasjerte medlemmer i Bagn IL. Takk til alle positive og engasjerte medlemmer. Takk til våre sponsorer! Lykke til med alle flotte utfordringer som kommer i Styret Bagn idrettslag Årsmøte 12. mars 2015 Side 5

6 Bagn Idrettslag stiftet 5. mars 1911 Medlemsliste pr. 31. desember Antall medlemmer 2014 : 606 Derav æresmedlemmer : 4 KVINNER: MENN: TOTALT: 0-5 år : 17 ( 17) 17 ( 21) = 34 ( 38) 6-12 år : 57 ( 52) 76 ( 69) = 133 (121) år : 38 ( 37) 42 ( 43) = 80 ( 80) år : 7 ( 3) 19 ( 13) = 26 ( 16) år : 134 (123) 133 (120) = 267 (243) 65 - : 29 ( 26) 37 ( 34) = 66 ( 60) TOTALT: : 282 (258) 324 (300) = 606 (558) MEDLEMMENE FORDELT PÅ KRETSER: Bagn (355) Reinli - 93 ( 80) Leirskogen - 86 ( 76 ) Hølera - 62 ( 30 ) Garthus - 9 ( 5 ) Begnadalen/Begna - 5 ( 3 ) Andre - 9 ( 9 ) Tallene i ( ) er for Årsmøte 12. mars 2015 Side 6

7 Årsmelding innsamling til idrettshall. Arbeidet med innsamling til idrettshall fortsetter. I 2014 var de største bidragene fra grasrotandelen til Bagn IL med 9.727,78, tegnede andeler med og overskudd etter bruktmarkedet på Valdrestunet Ved årsskiftet 2014 står det ,42 på konto øremerket realisering av idrettshall på Fossvang. Inngående saldo Grasrotandelen Bagn IL (3.302, , ,73) Tegnede andeler idrettshall (110 stk) Overskudd loppemarked/bruktmarked Annet Sum innskudd Tilført rente Sum på konto pr kr Andelene gir ingen eierandeler eller andre rettigheter, men går til Bagn Il som øremerker det til hallen. Andelene vil derfor bli sett på som en gave til Bagn IL og giver vil kunne få skattefradrag for gaven. Målet er å selge min 1000 andeler a 500 kroner til hallen. Total antall tegnede andeler ved årsskiftet er 140. Dvs at det er tegnet 14% av målsetningen. Vi hadde ved forrige årsmøte en målsetning om å ha på innsamlingskonto. Det er hyggelig å se at vi greidde dette med god margin. Ved neste årsmøte er målet å passere i midler på konto. Midlene tilhører formelt Bagn IL, men skal kun brukes til realisering av Idrettshall/idrettsbygg på Fossvang i Bagn. Det kan også brukes til utstyr i hallen om hallen skulle bli finansiert på annen måte. Det er ikke aktuelt å bruke disse midlene utenfor det som er Bagn idrettslag sitt naturlige geografiske område ref tidligere årsmøtevedtak om bygging på Fossvang. Alle medlemmer oppfordres om å tegne andeler i idrettshallen. Årsmøte 12. mars 2015 Side 7

8 Årsmelding Støttegruppa 2014 Støttegruppa er en undergruppe av Bagn il, som består av Åse Kristin Granås, Bente Bråten, May Kristin Bergene, Ragnhild Kvale, Hege Nybråten og Bjørg Eva Storrø. Det vi ønsker er å skape liv i bygda med å samle folket, samtidig skaffe inntekter til idrettslaget. I 2014 har vi arrangert Sankthansfeiring med aktiviteter på dagtid. Vi leide Rodeo okse og forskjellige aktiviteter. Fest på kvelden med Arne Benoni og Heidi Hauge. Vangsteins som varma opp. Hele arrangementet var cowboy inspirert. Lite folk på dagtid, men bra på kvelden, 332 betalende, og et overskudd på ca Vi arrangerte også Grendatreff, fotball på dagen og med fest på kvelden. Der spilte Mø Tre. Skuffende oppmøte, 131 betalende. Det ble et overskudd på ca. kr Åse Kristin Granås Årsmelding fotball 2014 Fotballsesongen 2014 startet med Etnedalscup og den tradisjonelle DNB cupen i Valdreshallen. Bagn idrettslag hadde med mange lag på begge steder. Det ble arrangert dommerkurs og barnefotballkveld. Barnefotballkvelden var svært nyttig og ga både inspirasjon og iver for videre arbeid. Dommerne våre bidrog sterkt til at vi fikk gjennomført kampprogrammet på en god måte. Takk for at dere dømmer, for som kjent uten dommer, ingen kamp. Kiosken ble som tidligere år drevet av foreldre på knøtt med Monica Juvkam som dyktig organisator. Kiosken er med på å skape en fin ramme rundt kampene på Fossvang. Tusen takk til alle som stiller som kioskvakter. Deltagelse på Cuper: Bagn har tradisjon for å delta på Cuper. I år hadde vi lag på Etnedalscup, DNB cup, Brumunddalscup, Slidrefjorden Cup, Jenteturneringen på Leira. G12 var med på Norway Cup. Årsmøte 12. mars 2015 Side 8

9 Følgende lag var påmeldt sesongen 2014: 4 knøttelag G/J08 2 Miniguttlag G10 2 Minijentelag J10 1 Lillejente J12 1 Lillegutt J12 1 Småjente J14 Jentelag J16 (samarbeid med Hedalen og Begnadalen) Bagn idrettslag hadde ingen seniorlag Vi har klarte dessverre heller ikke i år ikke å stille småguttelag eller guttelag. Det har vært dialog med Etnedal om samarbeid i Vi fortsetter å holde god dialog med Etnedal for å sikre godt samarbeid med den klubben som ligger nærmest Bagn IL. På J14 og G14 ble det arrangert felles treninger i Etnedalshallen høsten For sesongen 2015 er det påmeldt G14 lag fra Bagn! Grendatreffet 2014 ble arrangert i nydelig vært med godt oppmøte og ca 200 fotballspillere i sving på Fossvang. I tillegg et ikke ubetydelig antall tilskuere. Her var det for første gang med lag fra Tonsåsen. Her har vi fått hjelp til dømming fra eksterne dommere. Dette er viktig for at flest mulig kan spille og følge egne barn på denne flotte dagen! Fotballavslutningen med premieutdeling ble arrangert i oktober. Det ble også gitt påskjønnelse til andre som har stått på sent og tidlig for at alt skal være klart til fotballkamper. Senior/Old boys har trent i Etnedalshallen og i gymsalen på SAUS. Høsten 2014 kom det initiativ til å starte damelag i Bagn. Laget begynte å trene og består av spillere fra store deler av Valdres. Veldig hyggelig at det for sesongen 2015 er meldt på seniorlag for damer. Det har også blitt arrangert aktivitetssamlinger i hallen med godt oppmøte. Det er tydelig at gode treningsfasiliteter gjør at flere fortsetter å være aktive. Vi vil bruke Etnedalshallen så mye vi kan fremover. Sesongen 2014 ble gjennomført på tilfredsstillende måte. Vi takker spillere, dommere, trenere, lagledere, foreldre og alle andre for en vel gjennomført sesong! Se ellers årsmeldingen for de enkelte lag Sesongen 2015 er godt i gang og de fleste lagene er i rute. Sportsplan og oppmannsheftet må revideres og brukes. Rutinene for innkreving av aktivkontigent må forbedres. G12 fikk i 2014 nye Umbrodrakter. For 2015 er det ønskelig å bytte ut draktsettene slik at alle fremstår i «samme drakt». Dette sikrer også at våre sponsorer kommer frem på alle drakter. Vi hadde i 2014 ingen egen fotballgruppe, men lagledere og oppmenn har hatt felles møter. Dette er en god løsning som fungerte greit i Vi fortsetter med dette i Magna Kristine Sørum fungerte som leder av fotballgruppa inntil hun flyttet til Bodø for å studere. For 2015 er det ønskelig å få til et fotballstyre som samordner de forskjellige lagene. Vi har hatt dommerkurs sammen med Etnedal FK. Flere av våre dommere var i aksjon på Etnedalscup. Med vennlig hilsen Fotballen i Bagn Idrettslag Årsmøte 12. mars 2015 Side 9

10 Årsmelding knøtt 2014 Vi hadde i 2014 påmeldt 4 knøttelag i serien. Bagn Real Madrid, Barcelona, Valencia og Milan. Vi deltok også på cupen i Etnedalshallen og Valdreshallen. Spillerne har vist stor spilleglede og stor framgang i spilleforståelse. På bildet ser vi 2 av lagene på premieutdelingen på DNB cup i Valdreshallen. I løpet av sesongen har nesten 40 knøttespillere vært med på kamp og trening. Tusen takk til alle som har stilt opp som trenere og oppmenn. Foreldrene på knøtten har også holdt kiosken åpen på Fossvang. Kiosken er et populært og viktig bidrag for å gjøre det trivelig på Fossvang. På årets siste treninger var det Andreas og Kasper som hadde treningene. Dette var veldig populært! Årsmøte 12. mars 2015 Side 10

11 Årsrapport G10 Bagn United 2014 Bagn united G10 har i år bestått av Stian Granås, Amadeus S Dokken, Mikael Skjerpen, Robert Kui Hon, Abdullah Alshaban, Mohammed Alshaban, Eirik Nerli. Patrick Thorsrud var med noen ganger i starten. På høstsesongen har Birk Østgård fra G8 vært med på trening, og også fått prøve seg på kamp. Trenere har vært Anders S Dokken og Svein Granås (Silje S Dokken har også vært med). Lagledere May K Bergene og Åse K Granås. Vi har hatt treninger onsdager etter skolen sammen med det andre G 10 laget. Dette har vært en fin gjeng, men lite utfordringer, da dette laget har vunnet alle sine kamper. Noen med veldig mange mål også. Men de har hatt ganske jevn kamp mot det andre Bagn`s laget. Så det er nok bare at vi fra Bagn er veldig gode:) I August var vi på Slidrefjorden cup og vant alle kampene. Vi var også på Hamar cup i vår med alle 4. klassingene og vant alt. Vi hadde en liten avslutning etter siste trening med grilling og spilling på Fossvang. En fin sesong for G10 Bagn United. Bagn J May K Bergene og Åse K Granås Årsmøte 12. mars 2015 Side 11

12 Årsmelding for Bagn Rangers G Bagn Rangers G 10 har i år bestått av Sigurd Nybråten, Hermann Kvaal, Thomas Sørbøen, Jørgen Østgård, David Østgård, Ørjan Bonlid, Magnus Hansebakken og Mohammed Elhabeil. Trenerne i år har vært Svein Granås, Anders S. Dokken og Silje S. Dokken. Som kampleder har vi hatt Oddvin Sørbøen og som lagleder Siv Bjørnødegård Nybråten. Vi har hatt treninger på onsdager sammen med Bagn United, og nå på høsten rett etter skolen. Dette har vært et kjempeflott tiltak. Vi har vært heldige og har hatt nesten fullt mannskap hele sesongen, og vi har fått spilt både 5`er, 6`er og 7`er, slik at alle har fått masse spilletid. Mange av lagene vi har møtt har mange spillere, så dermed ble det sånn. Vi har vunnet alle kampene, unntatt mot Bagn United. Bagn har rett og slett 2 gode G 10 lag På Slidrefjorden cup i august, vant vi nesten alle kampene, bare ett tap. Alle 4.klassingene var på Hamar og der vant vi alle kampene. Vi feiret siste kampen vår med seier og «sjampis». Etter siste trening hadde vi egen avslutning med grilling og kamper på Fossvang. Lagleder Bagn Rangers Siv Bjørnødegård Nybråten Årsmelding minijente 2014 Trenere: Morten Bellika Johansen og PerTørris Holde. Oppmenn: Hege Marit Gyldenskog og Berit Dokkebakke Navrud Antall spillere: 18 Denne sesongen har vi hatt to lag pga mange ivrige jenter som ønsker å spille fotball. Vi har ikke delt i faste lag, men valgt å variere dette fra kamp til kamp. Dette har vært fint fordi alle blir kjent med hverandre, og alle får spille sammen. Dette har da betydd at hele laget har fått en flott fellesskapsfølelse, og blitt en veldig fin gjeng. Vi har tapt og vunnet, men resultatene har ikke vært det som jentene har vært mest opptatt av. Det er fotballgleden som har vært viktigst. Så håper vi på samme glede og engasjement neste sesong. Årsmøte 12. mars 2015 Side 12

13 Årsmelding skigruppa Styret i skigruppa har bestått av: på valg Oddvin Sørbøen Leder 2015 Hege Steen Kløvstad Kasserer 2015 Merethe Lundene Styremedlem 2016 Anette Dokken Styremedlem 2016 Egil Moen Ansvarlig hopp aldri på valg Vinter 2013/2014: Vi arrangerte 10 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 5 på Åsemyra sammen med de andre idrettslagene. 2 av rennene var langrennscross med egen premiering.. Totalt var det 132 forskjellige deltakere på årets klubbrenn,økning på nesten 20%. Man måtte delta på 5 renn for å få premie i klubbcupen. Klubbmesterskapet ble arrangert på Leirskogen, med null løp for alle. Even Sæteren Hippe var med å kastet glans over arrangementet, ungene fikk prøve seg i sprint mot Even, som også delte ut årets premier. Grilling og godt vær. En helg i januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med overnatting. Dette ble svært vellykket, med over 70 deltakere og mye moro. Skøytetrening fredag kveld. Klassisk lørdag morgen, litt balanse/styrke inne på dagen før vi var ute med aking og leik på jordet. Det var ei helg med mye moro, og ikke sengeplass til så veldig mye mere. Mange foreldre stilte velvillig opp. Vi nærmer oss et tak på antall deltakere når det gjelder overnatting.vi tok 150 kr i deltakeravgift. Fikk sponsa diverse fra TINE Vi var medarrangører på et kretsrenn Hedalen, og vi arrangerte Valdresstafett på Åsemyra sammen med de andre lagene i Sør Aurdal. Begge arrangementene gikk fint for seg. Litt færre lag på stafetten enn før pga rennkollisjoner. Vi har hatt løpere som har deltatt på kretsrenn rundt i kretsen, totalt 14 forskjellige løpere. I tillegg reiste en gjeng på 15 løpere på langrennscross på Golsfjellet en tirsdag. Det var det mange som likte Når det gjelder egne treninger for de eldste har det vært barmarkstrening en dag i uka fra høstferien. Dette er det Morten Bellika Johansen og Oddvin Sørbøen som har hatt ansvar for.rundt 20 deltakere. Når det kom snø har det fortsett med skitrening, deltakere HOPP: Anlegget i Haugakollen har i 2014 fått tre nye bakkeprofiler: K8, K15, K25. I tillegg er K45 er nyrestaurert. Det er bygd nytt Big Jump anlegg, skileikanlegg, samt akebakke. Aktiviteten i 2014 besto av besøk fra idrettskolen, samt fra enkelte skoleklasser. Det ble ikke arrangert noe renn der vinteren 2014 Leder vil tilslutt få takke de andre i styret for alltid å være lettvinde og positive. Foreldre stiller også villig opp på det de blir satt opp til. Årsmøte 12. mars 2015 Side 13

14 Årsmelding 2014 Bagn IL sykkel Arrangement: Det ble arrangert 2 sykkelritt i regi av Bagn IL: St. Hans rittet: ble arrangert i forbindelse med St. Hans feiring på Fossvang 21.juni Målgruppa var barn. Uten tidtaking og rangering. Enkel premiering. Det deltok ca. 35 barn fordelt på 2 løypelengder, ca.500 meter og 1,5 km. Kongsvegrittet: Kongsvegrittet ble arrangert 9.august 2014, start og mål på Hellebekken. Det var solid deltagerrekord i 2014 med totalt 170 deltagere fordelt på lang og kort løype, og med/uten tidtaking. Økningen i antall deltagere gjorde at vi ikke hadde nok startnummer til alle. Det måtte improviseres, noe alle deltagere taklet på en fin måte. Aktivitet: Det har ikke vært organisert sykkelaktivitet i Bagn IL i Morten Bellika Johansen Årsrapport idrettsskolen 2014 På våren 2014 var det idrettsskole hver torsdag fra klokka Det var i overkant av 60 påmeldte barn fra klasse. Vi valgte å dele gruppen i to der klasse er i en gruppe, og klasse i den andre. Skøyter, skihopping, basseng, turn, rafting, sykling og orientering har utgjort hovedaktivitetene. Tanken bak dette tidspunktet var at det skulle være et lavterskeltilbud og vi ønsket å nå alle i barneskolen klasse har et kommunalt tilbud Årsmøte 12. mars 2015 Side 14

15 om leksehjelp etter skolen og fram til klokka Bagn skole var behjelpelige med å forberede barna til idrettskoleøktene og vi fikk også låne skøyter der. Fra høsten 2014 endret vi på tidspunktene da vi ikke hadde nok kapasitet til å fortsette tilbudet rett etter skoletid som ble gitt på våren. Tidspunktet ble endret til kl på onsdager. Vi utvidet derimot aldersgruppen til å også gjelde de som går i barnehagen. Ca 70 barn har vært med på idrettskolen med et gjennomsnittlig oppmøte på stk fordelt på 3 grupper før jul og 2 grupper etter jul. Aktivitetene har vært dans, turnaktivitet, ballspill, skøyter, hopp mm. Instruktørene i høst var Mette Haugrud, Sarah Tobiassen, Kristin Langedrag Bonlid, Øyfrid Sørumshaugen, Gunhild Alfstad, Malin Vilhelmshaugen, Anna Østgård Bakke og Frida Kampen Hamre. Disse gjorde en kjempeinnsats og ble veldig populære blant barna og de voksne. Vi håper at vi får beholde flere av disse fremover. I vinter har Øyfrid Sørumshaugen vært instruktør på alle øktene. I tillegg har noen gamle travere bidratt som instruktører, bl.a. Ola T, Anne D, Silje LSD og Espen B. I 2014 hadde vi 5 aktivitetsdager i Etnedalshallen. Mye av aktiviteten var selvfølgelig fotball, men det var også veldig populært å benytte seg av de andre mulighetene som finnes i Etnedalshallen. Vi benyttet ved én anledning turntrampoline og airtrack, med god hjelp av turninstruktører fra Etnedal. Nissemarsjen ble arrangert for 6. år på rad og det var stor oppslutning med ca 130 smånisser. Vi endte opp ved Valdrestunet, hvor julegrana ble tent. Deretter gikk vi inn på Tunet hvor nissen(ene) ventet med nisseposer og alle fikk tilbud om pepperkaker og gløgg. For idrettsskolen Morten og Steinar Årsmøte 12. mars 2015 Side 15

16 Årsmelding 2014 anleggsansvarlig Bagn IL Fossvang: Drift/vedlikehold: - Banemesteroppgavene ble utført av Svein Granås m/hjelpere. Fossvangområdet fremstod i særdeles god stand hele sesongen vår-sommer-høst. Gressbanen var god hele tiden. Meget bra jobb av banemannskapene. - Storteltet ble satt opp på grusbanen før 17.mai. Det var en god løsning som gjorde at teltet stod oppe helt til midten av september. (Grusbanen ble benyttet under VM i fotball for ungdomsskolene). - Den nye klipperen fungerte utmerket. Svein hadde jevnlige ettersyn på den. - Vannlekkasje i kiosken: Et rør sprakk i kiosken. Vannskade på gulvet. Forsikringssak opprettet. Gulvet ikke utbedret i Men kiosken er fullt brukbar (med sprekker i laminatskjøtene). - Mange reklameskilt ble hengt opp. - Vask av garderobeanlegg ble utført ukentlig av Victoria Granås og Ann-Kjersti Dokken. - Skøytebanen var islagt fra jul-2013 til starten av mars Håvard T.Johnsen var igjen bas for dette. Investering: - Flerbruksflata på SAUS ble nesten ferdigstilt. Asfaltflate på ca 30x40m. Tennisstolper, 6 basketkurver. Noe arbeid gjenstår til våren Ballvegger på løkka ble satt opp. - «Tømmerampe» mot elva ble lagd for å kunne tømme gress ut mot elva. Ski/skileik/hopp: Drift/vedlikehold: - Leirskogen ble preparert fra jul Dialog med grunneier er relativt god. - Haugajordet ble benyttet til skileik. Preparert fra jul Haugakollen var mindre benyttet enn tidligere år. - Tråkkemaskin: Utskifting av belte desember (Det andre beltet ble skiftet 2013) - Snøskuter: Ok. Investering: - Haugakollen: Stor utbedring i de små bakkene. K-8, K-15, K-25 er klare. I tillegg er det lagt til rette for bigjump og akebakke. Det er bygd trapper og avsatser i tre. Egil Moen la ned betydelig innsats for å få sluttført anlegget. For øvrig: Sykkelstiprosjektet: Klopper: Det ble lagd nesten 900 meter med klopper (lengder på 3-5 m). Stier: Det ble i løpet av vinteren 2014 kjørt ut ca.200 meter med klopper, og sandsekker, til traseene i Reinsjødalen og «Myrvang». Noe ble plassert. På traseen «Kongsvegrittet» ble det lagt ut klopper i stipartiet mellom Gutuseter og Dampen. Sykkelorienteringsposter: Foreløpig nedlagt. Postene har gått i oppløsning av vær og vind. Vangen: Ble klipt 2 ganger i løpet av sesongen. Det var for sjelden. Hall: Kommunen sin utsettelse av skolestrukturbehandlingen har ført til at hallplanene har vært satt «på vent» en stund. Det har vært noe kontakt med ulike leverandører av sportshaller. Generelt: Dugnad: Fellesdugnader i mai-juni hadde liten oppslutning. Noen oppgaver som lag hadde fått ble utført, bl.a. seniorgutta. Morten Bellika Johansen Årsmøte 12. mars 2015 Side 16

17 Årsmelding materialforvalter BIL gikk over til Umbro windbreaker til fotballagene fra og med Bukse i samme materiale er ikke å få, og det har ikke vært interesse for treningsbuksene til UMBRO. Det er solgt ca 75 windbreakere i 2014, de aller fleste med personlig navn på ryggen (i tillegg til BAGN IL, VALDRES). Pris har vært kr. 350,- for barn og 450,- for voksne (inkl. navn). Finnes også på lager. Det er kjøpt ett komplett fotballdraktsett til Gutter 12 år til Norway Cup. Utover dette er det supplert med en del nødvendige tekstiler som strømper, shortser, vester og hansker samt fotballer og treningsutstyr til Fossvang. Til vintersesongen bruker vi fortsatt TRIMTEX-dressene. Etter et styrevedtak høsten 2014, ble det bestemt at dresser for barn fortsatt skal subsidieres av Bagn IL (selges for kr. 1200,-), mens dresser til voksne nå betales nesten i sin helhet av kjøper (kr. 1800,-). Høsten 2014 er det solgt ca 25 TRIMTEX-dresser. Det finnes noen få på lager. I tillegg er det solgt assorterte tekstiler gjennom året (eldre varianter, luer kr. 70,- og buff kr. 30,-). Årsmøte 12. mars 2015 Side 17

18 Årsrapport for Revygruppa i Bagn IL Første møte 18. oktober øvingssamlinger på Frivilligsentralen i perioden januar - februar Forestillinger 22. og 23. februar Revysjef: Mirian Øyhus Mikkelsgård Revyleder: Malin Haugen Antall deltagere: 14 skuespillere og omtrent 20 bakmenn. 692 personer så forestillingen (ny rekord!) ca omsetning billettsalg kr. Dette året har vi hatt med oss flere ungdommer, da det ble holdt teaterkurs i begynnelsen av 2013 for å rekruttere flere til å være med på revy. Tilbakemeldingene til Mirian og meg, er at de opplevde hele prosessen som kjempe artig. I motsetning til at vi har fått flere ungdommer med på laget, er det flere eldre som detter av. Men de som har vært med på I lause lufte, syns det var en bra revy og syns det var kjempegøy! Årsmøte 12. mars 2015 Side 18

19 Bolystprosjektet til Bagn IL, 2014 Etter eit opphald i ganske lang tid, fekk ein ein ny start i prosjektet 1. mars 2014 med ny prosjektleiar Espen Blåfjelldal hovedjobben var då å sette seg inn i idrettslaget og legge betre til rette for frivillig innsats og auke inntektene i faste arrangement. Ein ville også legge inn ein del arbeid i å koordinere innsatsen i idrettslaget og andre gode krefter, slik at me saman kan bli meir synlege. Hovedjobben har vore lagt ned i å delta på arrangement, få til nye aktivitetar og auke aktivitetane på nye og gamle anlegg. Det har også vore lagt ned betydelig innsats i etablering og investering i anlegg. Det som har vore gjort i Utgivelse av Tur og infoguide 2014, gjer ei god inntekt til idrettslaget - SA posten, 4 utgivelser som var målet. Gjer inntekter og ein flott måte å spreie det som er gjort og det som skal gjeras til heile kommuna. - Revy o Koordinere, salg og marknadsføring. Tok tak i sals og marknadsføringsbiten og tok vekk ein jobb som revyfolket ikkje likar så godt, men som er viktig for arrangementet. Inntekter på kr o Legge til rette for auka profesjonalisering/kursing og lette arbeidet for frivillige - Etablert Treningssenter o Etter at kommuna måtte legge ned sitt treningsstilbud til innbyggarane, tok me kjapt tak i denne problemstillinga, og jobba for å etablere eit nytt senter. Dette er no i full drift, og me har 65 medlemmer. Det er investert kroner her utan støtte, og me ønsker å bruke denne investeringa for å etablere ein fast medlemsmasse når ein flyttar dette treningssenteret ned i ny idrettshall o Oppfølging og etablering av system for oppfølging av meldemmer, betaling og daglig drift. Dette er ganske arbeidskrevende, men det begynner å komme på plass - Etablering av loppemarket som vart bruktbutikk o Me etablerte før sumaren eit loppemarked på Fossvang. Dette var ikkje augneblinkleg ein suksess, men det gjorde at ein starta å tenke litt nytt rundt dette. Ein fekk så leige eit gratis lokale på Valdrestunet og ved hjelp av ein fantastisk frivillig innsats frå erfarne medlemmer har ein no klart å etbalere ein bruktbutikk som har fått inn nesten kroner til etablering av ny hall. Ein vil no kunne bruke dette lokale framover for å få endå fleire aktivitetar og som møteplass. - Ny idrettshall o Etablert forprosjekt for å sjå om ein kan realisere ein ny idrettshall i Bagn som Bagn IL kan stå for. - Arrangement: o Ellingsæterrunden Koordingere all innsats Var med på gjennomføring o St Hanshelg Koordinering av all innsats Frivillighåndtering Avklaring med Fønhusfestivalen - Etablere Seniorgruppe o Etter modell frå andre idrettslag, ser me at me kan organisere våre eldre medlemmer på ein slik måte at dei får meir utbytte av idrettslaget og idrettslaget kan få hjelp til ein del arbeidsoppgaver. Årsmøte 12. mars 2015 Side 19

20 o Oppstartsmøte arrangert, og me vil etablere dette no på nyåret med fokus på: Anleggsgruppe for arbeid på fossvang stadion Aktvitetsgruppe med utgangspunkt i bruktbutikk og arrangement Etablere bingo til inntekt til idrettslaget, god, gammaldags bingo Etablere sygrupper og andre aktivitetsgrupper - Blåse nytt liv i marknadsrådet til Sør Aurdal kommune o Sør Aurdal Kommune har etablert eit marknadsråd i kommunestyret, men dette har hatt lite aktivitet. Det har vore viktig å vera ein drivkraft for å få til meir aktivitet her for å få meir aktivitet i heile kommuna. Det som har vorte gjort der er: o Nye innbyggere, fadderordning Kommunal regi, Olav Kristian Fadderordning/velkomstkomite Møteplass Koble folk sammen o Møteplass for unge og utflytta Sør-aurdøler Quiz, Arrangerer ein romjulstreff for alle unge med tilknytning til kommuna, med quiz. Musikk, mat og dans til ein hyggeleg pris. Blir arrangert i romjula i år av Bagn IL med støtte frå kommuna. Festkomite frå heile kommuna er etablert og fungerer godt med oppfølging av prosjektleiar o Møteplass for hyttefolk Møte i markedsføringsgruppa o Arrangerer møte i markedsgruppa, august/september Nytt møte i desember for å samordne arbeidet I tillegg kjem ein del møtevirksomheit, etablering av nærstianlegg, bidrag til grupper i idrettslaget og sette seg inn i framtidige utfordringer. Bagn treningssenter, Raventola. Prosessen med å opne opp att egentreningssenteret starta tidleg i 2014 og det vart tidleg klart at Sør- Aurdal kommune ikkje ville satse på dette på eigen hand, og då satte me i gang ein prosess med å sjå på om me kunne klare å starte opp dette sjølve. I denne prosessen trengte eg å kunne kvalitetsikre mitt arbeid, og eg brukte styringsgruppa i bolystprosjektet og satte ned ei eige arbeidsgruppe for treningssenter som besto av Stein Bergum, Espen Huset, Anne Dyve og etter kvart Jarle Kleven og Ole Kristian Juvkam. Desse har lagt ned uvurderlig innsats for å få realisert dette. Med starta prosessen med å sjå på aktuelle lokaler, og kom snart til at det mest aktuelle lokalet var på Raventola. Her var det derimot eit eigarskifte på gong og dette tok litt tid, og vår i utgangspunktet ambisiøse plan om å opne opp før summaren vart umogleg. Når det gjeld utstyr, så vart det bestemt å bruke inntil pluss mva på utstyr, og det vart bestemt å kjøpe brukt proft utstyr istaden for semiproft nytt. Dette har fungert bra, og me ser kvalitetsforskjellen på dette utstyret kontra annet utstyr vi har kjøpt. Risikoen har vært tredemøller, noe vi har sett tidlig i år, der vi har hatt problemer med den ene mølla og det ser ut til å måtte kostes en ny senere i år. Treningssenteret er no i full drift og har over 70 faste medlemmer. Årsmøte 12. mars 2015 Side 20

Bagn idrettslag. Budsjett 2013

Bagn idrettslag. Budsjett 2013 Bagn idrettslag Budsjett 2013 Regnskapsår 2013 (01.01.2013-31.12.2013), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett 2013, Valuta NOK, Kilde Hovedbok 3010 Medlemskontingent 45 60 55

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

SAUS Glasshuset Onsdag 13.03.2013 kl: 19.00.

SAUS Glasshuset Onsdag 13.03.2013 kl: 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte for 2012 SAUS Glasshuset Onsdag 13.03.2013 kl: 19.00. Vel møtt! Sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmøte for 2013. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00.

Årsmøte for 2013. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte for 2013 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: Onsdag 2. april 2014 kl 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017

SAKSLISTE. FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 SAKSLISTE FORBEREDENDE GRUPPEMØTE (O-GRUPPA) TIL ÅRSMØTE I NIL 14. februar 2017 Sak 1 Godkjenning av stemmeberettige delegater. Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling. Sak 3 Godkjenning av saksliste. Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Årsregnskap 2010 ( )

Årsregnskap 2010 ( ) Årsregnskap 2010 (01.01.10-31.12.10) Regnskap 2010 - alle grupper 3000 Turneringsinntekter 160 000 145 864 210 000 254 240 3001 Coop Klepp Cup 30 000 3005 Dugnadsinntekter 15 000 28 494 15 000 21 590 3006

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett

Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Innkalling til årsmøte i Byåsen IL allidrett Det kalles med dette inn til årsmøte i Byåsen IL allidrett den 7.4.2014 kl 19.00. Sted: Klubbhus i Nilsbyen Forslag som ønskes behandlet må være sendt til allidrett@byasen.no

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2013 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2013 Bud Samfunnshus,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 7. oktober 2013 Sammendrag Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. Innhold Sammendrag...

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer