Årsmøte Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00."

Transkript

1 Bagn Idrettslag Stifta Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder og referent, samt 2 til å underskrive protokollen 4. Årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper 5. Regnskap med revisjonsberetning for Fastsette medlemskontingenten for Vedta handlingsplaner og budsjett for Behandle idrettslagets organisasjonsplan (se vedlegg) 9. Behandle forslag og innkomne saker 10. Valg Vel møtt! Årsmøte 12. mars 2015 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste Sak 3 - Valg av møteleder og referent Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper Årsmelding / medlemsoversikt Bagn idrettslag, hovedstyret... 3 Årsmelding Støttegruppa Årsmelding fotball Årsmelding knøtt Årsmelding for Bagn Rangers G Årsmelding skigruppa Årsmelding 2014 Bagn IL sykkel Årsrapport idrettsskolen Årsmelding 2014 anleggsansvarlig Bagn IL Årsmelding materialforvalter Årsrapport for Revygruppa i Bagn IL Bolystprosjektet til Bagn IL, Bagn treningssenter, Raventola Friidrett årsmelding Sak 5 - Regnskap med revisjonsberetning for Økonomisk oversikt Balanse Driftsresultat Noteopplysninger Bagn idrettslag Sak 6 - Fastsette medlemskontingent Sak 7 - Vedta handlingsplaner og budsjett for 2015: Handlingsplan - overordnet Handlingsplan 2015 Støttegruppa Handlingsplan Bagn IL sykkel Friidrett handlingsplan Handlingsplan for anleggsansvarlig Bagn IL Budsjett Sak 8 - Behandle Bagn idrettslags organisasjonsplan Sak 9 - Behandle forslag og innkomne saker Sak 10 - Valg Tillitsvalgte Bagn idrettslag, - forslag til årsmøtet 12. mars Årsmøte 12. mars 2015 Side 2

3 Sak 1 - Åpning. Godkjenne de stemmeberettigede. Leder Steinar Skjerve Sak 2 - Godkjenne innkalling og sakliste. Innkalling ble kunngjort på 26. januar 2015 samt i SA posten nr Frist for forslag var satt til 1. mars 2015, og saksdokumentene ble lagt ut på bagn.no, 3. mars Saksdokumentene er sendt til de medlemmene der det er registrert e-postadresse. Sak 3 - Valg av møteleder og referent. Forslag: møteleder Steinar Skjerve referent: Tore Skjerve Valg av 2 til å underskrive protokollen Sak 4 - Godkjenne årsmeldinger fra hovedstyret og undergrupper. Årsmelding / medlemsoversikt Bagn idrettslag, hovedstyret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Nestleder/Anleggsleder: Sekretær: Regnskap/økonomi: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Steinar Skjerve Morten Bellika Johansen Tore Skjerve Vidar Gabrielsen Anne Dyve Monica Juvkam Åse Kristin Granås Årsmøte 12. mars 2015 Side 3

4 Gruppeledere: Allidrett: Ski: Fotball: Friidrett: Sykkel: Revy: Treningssenter: Ubesatt Oddvin Sørbøen Ubesatt Kim Tronrud Ubesatt Mirian Mikkelsgård Ubesatt Bagn idrettslag har i 2014 hatt aktive grupper innen ski, fotball, innebandy, sykkel og idrettskole. Se de ulike gruppers årsmeldinger for mer informasjon. Bagn idrettslag hadde i medlemmer medregnet stort og smått. Dette er en økning med 48 fra De mest aktive gruppene er fotball og ski. ble i slutten av 2014 satt i gang tiltak for å engasjere seniorene i laget ved å ha eget seniortreff på Valdrestunet. Dette fortsetter i Det ble arrangert St. Hans feiring med aktiviteter for hele familien på dagen og tradisjonell utefest på kvelden. St. Hans feiring på Fossvang blir en tradisjon som vi ønsker å fortsette med. Støttegruppa gjør en utmerket jobb for å skape aktivitet og «penger i kassa». Tusen takk! Grendatreffen ble arrangert i nydelig vær på Fossvang hadde mange deltagere frå alle bygder. Nytt av året var at også Tonsåsen stilte lag i herreklassen. På kvelden var det tradisjonell utefest på Fossvang. Nettstedet er organisert gjennom idrettslaget. Idrettslaget drifter webkameraene på Valdrestunet, Ølnessæter og Stavedalen. Det ble kjøpt nytt kamera på Valdrestunet høsten SAposten ble gitt ut 5 ganger i Utgavene ble godt mottatt og gir anledning til å få fram små og store saker i nærområdet. Tur og informasjonsguiden kom ut til påske og er en viktig økonomisk bidragsyter for klubben. I 2015 kommer turguiden for 10ende gang. Et viktig arbeid for Bagn idrettslag blir å legge til rette for mest mulig aktivitet blant barn og unge, men også tilby lavterskeltilbud i alle aldersgrupper. Mye av dette handler om evnen til å involvere og engasjere medlemsmasse. En av de store utfordringene er å holde på ungdommen. Vi ser at frafallet fra idretten starter så tidlig som i års alderen. Det blir et viktig arbeid for idrettslaget at flest mulige er aktive lengst mulig. Flest mulig lengst mulig best mulig. Treningssenteret har så langt vist seg å være populært i aldersgruppen år. Fossvangbygget er fortsatt stengt, noe som gjør at vi mangler klubblokaler.. Bagn IL har leid kontor og møterom i 3. etasje på Valdrestunet som brukes til møter og som kontor for Espen Blåfjelldal i bolystprosjektet. Bagn idrettslag jobber aktivt for å realisere idrettshall på Fossvang. Utsettelser og manglende vedtak hos kommunen har medført forsinkelser i arbeidet. Vi ønsker å sende søknad om idrettsfunksjonell godkjennelse i november Søknad om tippemidler januar Det er ikkje aktuelt for Bagn Idrettslag å bygge idrettshall andre steder i kommunen. Det er avholdt møte med NVE 0g Sør-Aurdal kommune for å sikre nødvendig flomsikring av Fossvang. Rapport fra NVE skal komme ca 1. mars. Informasjon om status Fossvangområdet generelt og idrettshall spesielt er egen sak på årsmøte. Bygging av idrettshall på Fossvang er svært viktig for folkehelsen og for å få flere i aktivitet. Målet er at hallen står klar i løpet av I 2014 brukte Bagn IL ca på leie av Etnedalshallen. For 2015 vil dette øke så fremt det finnes ledig kapasitet i hallen. Årsmøte 12. mars 2015 Side 4

5 Vi har i 2014 gjennomført flere oppgraderinger av våre anlegg. Haugakollen har fått et etterlengtet løft og fremstår nå som flott hoppanlegg. K8, K15 og K25 fremstår som helt nye bakker. I tillegg er det lagt til rette for aking. På Fossvang er flerbruksflaten mot SAUS kommet på plass. Dette vil gi ett verdifullt aktivitetstilbud til mange aldersgrupper. Her har vi fått støtte fra Gjensidigestiftelsen med Bagn IL hadde også en forespørsel til Bagn skole om en ballbinge/nærmiljøanlegg der, men pga negativ respons fra FAU ved skolen er det foreløpig lagt på is. Bagn treningssenter ble åpnet i 2014 i lokalene på Raventola. Treningstilbudet har så langt ca 50 medlemmer. Både utstyr og antall medlemmer antas å øke utover i Vi fikk i fra sparebankstiftelsen DNB til badeplass i Bagn. Etter dialog med stiftelsen har vi fått godkjent at pengene brukes til en større gapahuk på Fossvang. Vi håper å få på plass denne i løpet av Økonomien i Bagn Idrettslag er tilfredsstillende. Viktige inntektskilder er grasrotandelen, kommunale tilskudd, LAM midler, egne arrangementer, Link Bingo, adventslotteri, tur og informasjonsguiden, medlems og aktivkontigent mm. Det er viktig å tenke framtidsrettet, og bruke penger for å skape aktivitet. Ny idrettshall og klubbhusfasiliteter vil kreve en sunn og solid økonomi. Det er viktig å beholde de inntektskildene man har, men samtidig finne nye. Det jobbes kontinuerlig for å bedre rutinene i idrettslaget. Dette for å redusere mengden arbeid som brukes til innkreving og purring. Arbeidet viser så langt god effekt. Hovedsamarbeidspartnere 2014 har vært Bagn Byggsenter, Spar Valdrestunet Matsenter, Bagn Sport, FG Bygg, Østgård anlegg, DNB og Valdresskigard. Takk for støtten! I tillegg har vi mange som støtter oss med annonser på nettsiden reklameskilt på Fossvang, premier og tjenester ellers. Styret og idrettslaget møter stor velvilje blant lokale bedrifter. Høsten 2014 startet idrettslaget med loppemarked i 2. etasje på Valdrestunet. Inntektene går til idrettshall og drives på frivillig basis. Takk til Coop eiendom som har vært positive til økt aktivitet på Valdrestunet etter at Expert ble stengt. (Se egen sak) «Grasrot» engasjement er utrolig viktig i ett idrettslag: Det er drivkraften til hele virksomheten. Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige og jobben dere gjør. Vi kan alle være stolte av å være engasjerte medlemmer i Bagn IL. Takk til alle positive og engasjerte medlemmer. Takk til våre sponsorer! Lykke til med alle flotte utfordringer som kommer i Styret Bagn idrettslag Årsmøte 12. mars 2015 Side 5

6 Bagn Idrettslag stiftet 5. mars 1911 Medlemsliste pr. 31. desember Antall medlemmer 2014 : 606 Derav æresmedlemmer : 4 KVINNER: MENN: TOTALT: 0-5 år : 17 ( 17) 17 ( 21) = 34 ( 38) 6-12 år : 57 ( 52) 76 ( 69) = 133 (121) år : 38 ( 37) 42 ( 43) = 80 ( 80) år : 7 ( 3) 19 ( 13) = 26 ( 16) år : 134 (123) 133 (120) = 267 (243) 65 - : 29 ( 26) 37 ( 34) = 66 ( 60) TOTALT: : 282 (258) 324 (300) = 606 (558) MEDLEMMENE FORDELT PÅ KRETSER: Bagn (355) Reinli - 93 ( 80) Leirskogen - 86 ( 76 ) Hølera - 62 ( 30 ) Garthus - 9 ( 5 ) Begnadalen/Begna - 5 ( 3 ) Andre - 9 ( 9 ) Tallene i ( ) er for Årsmøte 12. mars 2015 Side 6

7 Årsmelding innsamling til idrettshall. Arbeidet med innsamling til idrettshall fortsetter. I 2014 var de største bidragene fra grasrotandelen til Bagn IL med 9.727,78, tegnede andeler med og overskudd etter bruktmarkedet på Valdrestunet Ved årsskiftet 2014 står det ,42 på konto øremerket realisering av idrettshall på Fossvang. Inngående saldo Grasrotandelen Bagn IL (3.302, , ,73) Tegnede andeler idrettshall (110 stk) Overskudd loppemarked/bruktmarked Annet Sum innskudd Tilført rente Sum på konto pr kr Andelene gir ingen eierandeler eller andre rettigheter, men går til Bagn Il som øremerker det til hallen. Andelene vil derfor bli sett på som en gave til Bagn IL og giver vil kunne få skattefradrag for gaven. Målet er å selge min 1000 andeler a 500 kroner til hallen. Total antall tegnede andeler ved årsskiftet er 140. Dvs at det er tegnet 14% av målsetningen. Vi hadde ved forrige årsmøte en målsetning om å ha på innsamlingskonto. Det er hyggelig å se at vi greidde dette med god margin. Ved neste årsmøte er målet å passere i midler på konto. Midlene tilhører formelt Bagn IL, men skal kun brukes til realisering av Idrettshall/idrettsbygg på Fossvang i Bagn. Det kan også brukes til utstyr i hallen om hallen skulle bli finansiert på annen måte. Det er ikke aktuelt å bruke disse midlene utenfor det som er Bagn idrettslag sitt naturlige geografiske område ref tidligere årsmøtevedtak om bygging på Fossvang. Alle medlemmer oppfordres om å tegne andeler i idrettshallen. Årsmøte 12. mars 2015 Side 7

8 Årsmelding Støttegruppa 2014 Støttegruppa er en undergruppe av Bagn il, som består av Åse Kristin Granås, Bente Bråten, May Kristin Bergene, Ragnhild Kvale, Hege Nybråten og Bjørg Eva Storrø. Det vi ønsker er å skape liv i bygda med å samle folket, samtidig skaffe inntekter til idrettslaget. I 2014 har vi arrangert Sankthansfeiring med aktiviteter på dagtid. Vi leide Rodeo okse og forskjellige aktiviteter. Fest på kvelden med Arne Benoni og Heidi Hauge. Vangsteins som varma opp. Hele arrangementet var cowboy inspirert. Lite folk på dagtid, men bra på kvelden, 332 betalende, og et overskudd på ca Vi arrangerte også Grendatreff, fotball på dagen og med fest på kvelden. Der spilte Mø Tre. Skuffende oppmøte, 131 betalende. Det ble et overskudd på ca. kr Åse Kristin Granås Årsmelding fotball 2014 Fotballsesongen 2014 startet med Etnedalscup og den tradisjonelle DNB cupen i Valdreshallen. Bagn idrettslag hadde med mange lag på begge steder. Det ble arrangert dommerkurs og barnefotballkveld. Barnefotballkvelden var svært nyttig og ga både inspirasjon og iver for videre arbeid. Dommerne våre bidrog sterkt til at vi fikk gjennomført kampprogrammet på en god måte. Takk for at dere dømmer, for som kjent uten dommer, ingen kamp. Kiosken ble som tidligere år drevet av foreldre på knøtt med Monica Juvkam som dyktig organisator. Kiosken er med på å skape en fin ramme rundt kampene på Fossvang. Tusen takk til alle som stiller som kioskvakter. Deltagelse på Cuper: Bagn har tradisjon for å delta på Cuper. I år hadde vi lag på Etnedalscup, DNB cup, Brumunddalscup, Slidrefjorden Cup, Jenteturneringen på Leira. G12 var med på Norway Cup. Årsmøte 12. mars 2015 Side 8

9 Følgende lag var påmeldt sesongen 2014: 4 knøttelag G/J08 2 Miniguttlag G10 2 Minijentelag J10 1 Lillejente J12 1 Lillegutt J12 1 Småjente J14 Jentelag J16 (samarbeid med Hedalen og Begnadalen) Bagn idrettslag hadde ingen seniorlag Vi har klarte dessverre heller ikke i år ikke å stille småguttelag eller guttelag. Det har vært dialog med Etnedal om samarbeid i Vi fortsetter å holde god dialog med Etnedal for å sikre godt samarbeid med den klubben som ligger nærmest Bagn IL. På J14 og G14 ble det arrangert felles treninger i Etnedalshallen høsten For sesongen 2015 er det påmeldt G14 lag fra Bagn! Grendatreffet 2014 ble arrangert i nydelig vært med godt oppmøte og ca 200 fotballspillere i sving på Fossvang. I tillegg et ikke ubetydelig antall tilskuere. Her var det for første gang med lag fra Tonsåsen. Her har vi fått hjelp til dømming fra eksterne dommere. Dette er viktig for at flest mulig kan spille og følge egne barn på denne flotte dagen! Fotballavslutningen med premieutdeling ble arrangert i oktober. Det ble også gitt påskjønnelse til andre som har stått på sent og tidlig for at alt skal være klart til fotballkamper. Senior/Old boys har trent i Etnedalshallen og i gymsalen på SAUS. Høsten 2014 kom det initiativ til å starte damelag i Bagn. Laget begynte å trene og består av spillere fra store deler av Valdres. Veldig hyggelig at det for sesongen 2015 er meldt på seniorlag for damer. Det har også blitt arrangert aktivitetssamlinger i hallen med godt oppmøte. Det er tydelig at gode treningsfasiliteter gjør at flere fortsetter å være aktive. Vi vil bruke Etnedalshallen så mye vi kan fremover. Sesongen 2014 ble gjennomført på tilfredsstillende måte. Vi takker spillere, dommere, trenere, lagledere, foreldre og alle andre for en vel gjennomført sesong! Se ellers årsmeldingen for de enkelte lag Sesongen 2015 er godt i gang og de fleste lagene er i rute. Sportsplan og oppmannsheftet må revideres og brukes. Rutinene for innkreving av aktivkontigent må forbedres. G12 fikk i 2014 nye Umbrodrakter. For 2015 er det ønskelig å bytte ut draktsettene slik at alle fremstår i «samme drakt». Dette sikrer også at våre sponsorer kommer frem på alle drakter. Vi hadde i 2014 ingen egen fotballgruppe, men lagledere og oppmenn har hatt felles møter. Dette er en god løsning som fungerte greit i Vi fortsetter med dette i Magna Kristine Sørum fungerte som leder av fotballgruppa inntil hun flyttet til Bodø for å studere. For 2015 er det ønskelig å få til et fotballstyre som samordner de forskjellige lagene. Vi har hatt dommerkurs sammen med Etnedal FK. Flere av våre dommere var i aksjon på Etnedalscup. Med vennlig hilsen Fotballen i Bagn Idrettslag Årsmøte 12. mars 2015 Side 9

10 Årsmelding knøtt 2014 Vi hadde i 2014 påmeldt 4 knøttelag i serien. Bagn Real Madrid, Barcelona, Valencia og Milan. Vi deltok også på cupen i Etnedalshallen og Valdreshallen. Spillerne har vist stor spilleglede og stor framgang i spilleforståelse. På bildet ser vi 2 av lagene på premieutdelingen på DNB cup i Valdreshallen. I løpet av sesongen har nesten 40 knøttespillere vært med på kamp og trening. Tusen takk til alle som har stilt opp som trenere og oppmenn. Foreldrene på knøtten har også holdt kiosken åpen på Fossvang. Kiosken er et populært og viktig bidrag for å gjøre det trivelig på Fossvang. På årets siste treninger var det Andreas og Kasper som hadde treningene. Dette var veldig populært! Årsmøte 12. mars 2015 Side 10

11 Årsrapport G10 Bagn United 2014 Bagn united G10 har i år bestått av Stian Granås, Amadeus S Dokken, Mikael Skjerpen, Robert Kui Hon, Abdullah Alshaban, Mohammed Alshaban, Eirik Nerli. Patrick Thorsrud var med noen ganger i starten. På høstsesongen har Birk Østgård fra G8 vært med på trening, og også fått prøve seg på kamp. Trenere har vært Anders S Dokken og Svein Granås (Silje S Dokken har også vært med). Lagledere May K Bergene og Åse K Granås. Vi har hatt treninger onsdager etter skolen sammen med det andre G 10 laget. Dette har vært en fin gjeng, men lite utfordringer, da dette laget har vunnet alle sine kamper. Noen med veldig mange mål også. Men de har hatt ganske jevn kamp mot det andre Bagn`s laget. Så det er nok bare at vi fra Bagn er veldig gode:) I August var vi på Slidrefjorden cup og vant alle kampene. Vi var også på Hamar cup i vår med alle 4. klassingene og vant alt. Vi hadde en liten avslutning etter siste trening med grilling og spilling på Fossvang. En fin sesong for G10 Bagn United. Bagn J May K Bergene og Åse K Granås Årsmøte 12. mars 2015 Side 11

12 Årsmelding for Bagn Rangers G Bagn Rangers G 10 har i år bestått av Sigurd Nybråten, Hermann Kvaal, Thomas Sørbøen, Jørgen Østgård, David Østgård, Ørjan Bonlid, Magnus Hansebakken og Mohammed Elhabeil. Trenerne i år har vært Svein Granås, Anders S. Dokken og Silje S. Dokken. Som kampleder har vi hatt Oddvin Sørbøen og som lagleder Siv Bjørnødegård Nybråten. Vi har hatt treninger på onsdager sammen med Bagn United, og nå på høsten rett etter skolen. Dette har vært et kjempeflott tiltak. Vi har vært heldige og har hatt nesten fullt mannskap hele sesongen, og vi har fått spilt både 5`er, 6`er og 7`er, slik at alle har fått masse spilletid. Mange av lagene vi har møtt har mange spillere, så dermed ble det sånn. Vi har vunnet alle kampene, unntatt mot Bagn United. Bagn har rett og slett 2 gode G 10 lag På Slidrefjorden cup i august, vant vi nesten alle kampene, bare ett tap. Alle 4.klassingene var på Hamar og der vant vi alle kampene. Vi feiret siste kampen vår med seier og «sjampis». Etter siste trening hadde vi egen avslutning med grilling og kamper på Fossvang. Lagleder Bagn Rangers Siv Bjørnødegård Nybråten Årsmelding minijente 2014 Trenere: Morten Bellika Johansen og PerTørris Holde. Oppmenn: Hege Marit Gyldenskog og Berit Dokkebakke Navrud Antall spillere: 18 Denne sesongen har vi hatt to lag pga mange ivrige jenter som ønsker å spille fotball. Vi har ikke delt i faste lag, men valgt å variere dette fra kamp til kamp. Dette har vært fint fordi alle blir kjent med hverandre, og alle får spille sammen. Dette har da betydd at hele laget har fått en flott fellesskapsfølelse, og blitt en veldig fin gjeng. Vi har tapt og vunnet, men resultatene har ikke vært det som jentene har vært mest opptatt av. Det er fotballgleden som har vært viktigst. Så håper vi på samme glede og engasjement neste sesong. Årsmøte 12. mars 2015 Side 12

13 Årsmelding skigruppa Styret i skigruppa har bestått av: på valg Oddvin Sørbøen Leder 2015 Hege Steen Kløvstad Kasserer 2015 Merethe Lundene Styremedlem 2016 Anette Dokken Styremedlem 2016 Egil Moen Ansvarlig hopp aldri på valg Vinter 2013/2014: Vi arrangerte 10 klubbrenn, 5 på Leirskogen, og 5 på Åsemyra sammen med de andre idrettslagene. 2 av rennene var langrennscross med egen premiering.. Totalt var det 132 forskjellige deltakere på årets klubbrenn,økning på nesten 20%. Man måtte delta på 5 renn for å få premie i klubbcupen. Klubbmesterskapet ble arrangert på Leirskogen, med null løp for alle. Even Sæteren Hippe var med å kastet glans over arrangementet, ungene fikk prøve seg i sprint mot Even, som også delte ut årets premier. Grilling og godt vær. En helg i januar ble det arrangert skisamling på Leirskogen med overnatting. Dette ble svært vellykket, med over 70 deltakere og mye moro. Skøytetrening fredag kveld. Klassisk lørdag morgen, litt balanse/styrke inne på dagen før vi var ute med aking og leik på jordet. Det var ei helg med mye moro, og ikke sengeplass til så veldig mye mere. Mange foreldre stilte velvillig opp. Vi nærmer oss et tak på antall deltakere når det gjelder overnatting.vi tok 150 kr i deltakeravgift. Fikk sponsa diverse fra TINE Vi var medarrangører på et kretsrenn Hedalen, og vi arrangerte Valdresstafett på Åsemyra sammen med de andre lagene i Sør Aurdal. Begge arrangementene gikk fint for seg. Litt færre lag på stafetten enn før pga rennkollisjoner. Vi har hatt løpere som har deltatt på kretsrenn rundt i kretsen, totalt 14 forskjellige løpere. I tillegg reiste en gjeng på 15 løpere på langrennscross på Golsfjellet en tirsdag. Det var det mange som likte Når det gjelder egne treninger for de eldste har det vært barmarkstrening en dag i uka fra høstferien. Dette er det Morten Bellika Johansen og Oddvin Sørbøen som har hatt ansvar for.rundt 20 deltakere. Når det kom snø har det fortsett med skitrening, deltakere HOPP: Anlegget i Haugakollen har i 2014 fått tre nye bakkeprofiler: K8, K15, K25. I tillegg er K45 er nyrestaurert. Det er bygd nytt Big Jump anlegg, skileikanlegg, samt akebakke. Aktiviteten i 2014 besto av besøk fra idrettskolen, samt fra enkelte skoleklasser. Det ble ikke arrangert noe renn der vinteren 2014 Leder vil tilslutt få takke de andre i styret for alltid å være lettvinde og positive. Foreldre stiller også villig opp på det de blir satt opp til. Årsmøte 12. mars 2015 Side 13

14 Årsmelding 2014 Bagn IL sykkel Arrangement: Det ble arrangert 2 sykkelritt i regi av Bagn IL: St. Hans rittet: ble arrangert i forbindelse med St. Hans feiring på Fossvang 21.juni Målgruppa var barn. Uten tidtaking og rangering. Enkel premiering. Det deltok ca. 35 barn fordelt på 2 løypelengder, ca.500 meter og 1,5 km. Kongsvegrittet: Kongsvegrittet ble arrangert 9.august 2014, start og mål på Hellebekken. Det var solid deltagerrekord i 2014 med totalt 170 deltagere fordelt på lang og kort løype, og med/uten tidtaking. Økningen i antall deltagere gjorde at vi ikke hadde nok startnummer til alle. Det måtte improviseres, noe alle deltagere taklet på en fin måte. Aktivitet: Det har ikke vært organisert sykkelaktivitet i Bagn IL i Morten Bellika Johansen Årsrapport idrettsskolen 2014 På våren 2014 var det idrettsskole hver torsdag fra klokka Det var i overkant av 60 påmeldte barn fra klasse. Vi valgte å dele gruppen i to der klasse er i en gruppe, og klasse i den andre. Skøyter, skihopping, basseng, turn, rafting, sykling og orientering har utgjort hovedaktivitetene. Tanken bak dette tidspunktet var at det skulle være et lavterskeltilbud og vi ønsket å nå alle i barneskolen klasse har et kommunalt tilbud Årsmøte 12. mars 2015 Side 14

15 om leksehjelp etter skolen og fram til klokka Bagn skole var behjelpelige med å forberede barna til idrettskoleøktene og vi fikk også låne skøyter der. Fra høsten 2014 endret vi på tidspunktene da vi ikke hadde nok kapasitet til å fortsette tilbudet rett etter skoletid som ble gitt på våren. Tidspunktet ble endret til kl på onsdager. Vi utvidet derimot aldersgruppen til å også gjelde de som går i barnehagen. Ca 70 barn har vært med på idrettskolen med et gjennomsnittlig oppmøte på stk fordelt på 3 grupper før jul og 2 grupper etter jul. Aktivitetene har vært dans, turnaktivitet, ballspill, skøyter, hopp mm. Instruktørene i høst var Mette Haugrud, Sarah Tobiassen, Kristin Langedrag Bonlid, Øyfrid Sørumshaugen, Gunhild Alfstad, Malin Vilhelmshaugen, Anna Østgård Bakke og Frida Kampen Hamre. Disse gjorde en kjempeinnsats og ble veldig populære blant barna og de voksne. Vi håper at vi får beholde flere av disse fremover. I vinter har Øyfrid Sørumshaugen vært instruktør på alle øktene. I tillegg har noen gamle travere bidratt som instruktører, bl.a. Ola T, Anne D, Silje LSD og Espen B. I 2014 hadde vi 5 aktivitetsdager i Etnedalshallen. Mye av aktiviteten var selvfølgelig fotball, men det var også veldig populært å benytte seg av de andre mulighetene som finnes i Etnedalshallen. Vi benyttet ved én anledning turntrampoline og airtrack, med god hjelp av turninstruktører fra Etnedal. Nissemarsjen ble arrangert for 6. år på rad og det var stor oppslutning med ca 130 smånisser. Vi endte opp ved Valdrestunet, hvor julegrana ble tent. Deretter gikk vi inn på Tunet hvor nissen(ene) ventet med nisseposer og alle fikk tilbud om pepperkaker og gløgg. For idrettsskolen Morten og Steinar Årsmøte 12. mars 2015 Side 15

16 Årsmelding 2014 anleggsansvarlig Bagn IL Fossvang: Drift/vedlikehold: - Banemesteroppgavene ble utført av Svein Granås m/hjelpere. Fossvangområdet fremstod i særdeles god stand hele sesongen vår-sommer-høst. Gressbanen var god hele tiden. Meget bra jobb av banemannskapene. - Storteltet ble satt opp på grusbanen før 17.mai. Det var en god løsning som gjorde at teltet stod oppe helt til midten av september. (Grusbanen ble benyttet under VM i fotball for ungdomsskolene). - Den nye klipperen fungerte utmerket. Svein hadde jevnlige ettersyn på den. - Vannlekkasje i kiosken: Et rør sprakk i kiosken. Vannskade på gulvet. Forsikringssak opprettet. Gulvet ikke utbedret i Men kiosken er fullt brukbar (med sprekker i laminatskjøtene). - Mange reklameskilt ble hengt opp. - Vask av garderobeanlegg ble utført ukentlig av Victoria Granås og Ann-Kjersti Dokken. - Skøytebanen var islagt fra jul-2013 til starten av mars Håvard T.Johnsen var igjen bas for dette. Investering: - Flerbruksflata på SAUS ble nesten ferdigstilt. Asfaltflate på ca 30x40m. Tennisstolper, 6 basketkurver. Noe arbeid gjenstår til våren Ballvegger på løkka ble satt opp. - «Tømmerampe» mot elva ble lagd for å kunne tømme gress ut mot elva. Ski/skileik/hopp: Drift/vedlikehold: - Leirskogen ble preparert fra jul Dialog med grunneier er relativt god. - Haugajordet ble benyttet til skileik. Preparert fra jul Haugakollen var mindre benyttet enn tidligere år. - Tråkkemaskin: Utskifting av belte desember (Det andre beltet ble skiftet 2013) - Snøskuter: Ok. Investering: - Haugakollen: Stor utbedring i de små bakkene. K-8, K-15, K-25 er klare. I tillegg er det lagt til rette for bigjump og akebakke. Det er bygd trapper og avsatser i tre. Egil Moen la ned betydelig innsats for å få sluttført anlegget. For øvrig: Sykkelstiprosjektet: Klopper: Det ble lagd nesten 900 meter med klopper (lengder på 3-5 m). Stier: Det ble i løpet av vinteren 2014 kjørt ut ca.200 meter med klopper, og sandsekker, til traseene i Reinsjødalen og «Myrvang». Noe ble plassert. På traseen «Kongsvegrittet» ble det lagt ut klopper i stipartiet mellom Gutuseter og Dampen. Sykkelorienteringsposter: Foreløpig nedlagt. Postene har gått i oppløsning av vær og vind. Vangen: Ble klipt 2 ganger i løpet av sesongen. Det var for sjelden. Hall: Kommunen sin utsettelse av skolestrukturbehandlingen har ført til at hallplanene har vært satt «på vent» en stund. Det har vært noe kontakt med ulike leverandører av sportshaller. Generelt: Dugnad: Fellesdugnader i mai-juni hadde liten oppslutning. Noen oppgaver som lag hadde fått ble utført, bl.a. seniorgutta. Morten Bellika Johansen Årsmøte 12. mars 2015 Side 16

17 Årsmelding materialforvalter BIL gikk over til Umbro windbreaker til fotballagene fra og med Bukse i samme materiale er ikke å få, og det har ikke vært interesse for treningsbuksene til UMBRO. Det er solgt ca 75 windbreakere i 2014, de aller fleste med personlig navn på ryggen (i tillegg til BAGN IL, VALDRES). Pris har vært kr. 350,- for barn og 450,- for voksne (inkl. navn). Finnes også på lager. Det er kjøpt ett komplett fotballdraktsett til Gutter 12 år til Norway Cup. Utover dette er det supplert med en del nødvendige tekstiler som strømper, shortser, vester og hansker samt fotballer og treningsutstyr til Fossvang. Til vintersesongen bruker vi fortsatt TRIMTEX-dressene. Etter et styrevedtak høsten 2014, ble det bestemt at dresser for barn fortsatt skal subsidieres av Bagn IL (selges for kr. 1200,-), mens dresser til voksne nå betales nesten i sin helhet av kjøper (kr. 1800,-). Høsten 2014 er det solgt ca 25 TRIMTEX-dresser. Det finnes noen få på lager. I tillegg er det solgt assorterte tekstiler gjennom året (eldre varianter, luer kr. 70,- og buff kr. 30,-). Årsmøte 12. mars 2015 Side 17

18 Årsrapport for Revygruppa i Bagn IL Første møte 18. oktober øvingssamlinger på Frivilligsentralen i perioden januar - februar Forestillinger 22. og 23. februar Revysjef: Mirian Øyhus Mikkelsgård Revyleder: Malin Haugen Antall deltagere: 14 skuespillere og omtrent 20 bakmenn. 692 personer så forestillingen (ny rekord!) ca omsetning billettsalg kr. Dette året har vi hatt med oss flere ungdommer, da det ble holdt teaterkurs i begynnelsen av 2013 for å rekruttere flere til å være med på revy. Tilbakemeldingene til Mirian og meg, er at de opplevde hele prosessen som kjempe artig. I motsetning til at vi har fått flere ungdommer med på laget, er det flere eldre som detter av. Men de som har vært med på I lause lufte, syns det var en bra revy og syns det var kjempegøy! Årsmøte 12. mars 2015 Side 18

19 Bolystprosjektet til Bagn IL, 2014 Etter eit opphald i ganske lang tid, fekk ein ein ny start i prosjektet 1. mars 2014 med ny prosjektleiar Espen Blåfjelldal hovedjobben var då å sette seg inn i idrettslaget og legge betre til rette for frivillig innsats og auke inntektene i faste arrangement. Ein ville også legge inn ein del arbeid i å koordinere innsatsen i idrettslaget og andre gode krefter, slik at me saman kan bli meir synlege. Hovedjobben har vore lagt ned i å delta på arrangement, få til nye aktivitetar og auke aktivitetane på nye og gamle anlegg. Det har også vore lagt ned betydelig innsats i etablering og investering i anlegg. Det som har vore gjort i Utgivelse av Tur og infoguide 2014, gjer ei god inntekt til idrettslaget - SA posten, 4 utgivelser som var målet. Gjer inntekter og ein flott måte å spreie det som er gjort og det som skal gjeras til heile kommuna. - Revy o Koordinere, salg og marknadsføring. Tok tak i sals og marknadsføringsbiten og tok vekk ein jobb som revyfolket ikkje likar så godt, men som er viktig for arrangementet. Inntekter på kr o Legge til rette for auka profesjonalisering/kursing og lette arbeidet for frivillige - Etablert Treningssenter o Etter at kommuna måtte legge ned sitt treningsstilbud til innbyggarane, tok me kjapt tak i denne problemstillinga, og jobba for å etablere eit nytt senter. Dette er no i full drift, og me har 65 medlemmer. Det er investert kroner her utan støtte, og me ønsker å bruke denne investeringa for å etablere ein fast medlemsmasse når ein flyttar dette treningssenteret ned i ny idrettshall o Oppfølging og etablering av system for oppfølging av meldemmer, betaling og daglig drift. Dette er ganske arbeidskrevende, men det begynner å komme på plass - Etablering av loppemarket som vart bruktbutikk o Me etablerte før sumaren eit loppemarked på Fossvang. Dette var ikkje augneblinkleg ein suksess, men det gjorde at ein starta å tenke litt nytt rundt dette. Ein fekk så leige eit gratis lokale på Valdrestunet og ved hjelp av ein fantastisk frivillig innsats frå erfarne medlemmer har ein no klart å etbalere ein bruktbutikk som har fått inn nesten kroner til etablering av ny hall. Ein vil no kunne bruke dette lokale framover for å få endå fleire aktivitetar og som møteplass. - Ny idrettshall o Etablert forprosjekt for å sjå om ein kan realisere ein ny idrettshall i Bagn som Bagn IL kan stå for. - Arrangement: o Ellingsæterrunden Koordingere all innsats Var med på gjennomføring o St Hanshelg Koordinering av all innsats Frivillighåndtering Avklaring med Fønhusfestivalen - Etablere Seniorgruppe o Etter modell frå andre idrettslag, ser me at me kan organisere våre eldre medlemmer på ein slik måte at dei får meir utbytte av idrettslaget og idrettslaget kan få hjelp til ein del arbeidsoppgaver. Årsmøte 12. mars 2015 Side 19

20 o Oppstartsmøte arrangert, og me vil etablere dette no på nyåret med fokus på: Anleggsgruppe for arbeid på fossvang stadion Aktvitetsgruppe med utgangspunkt i bruktbutikk og arrangement Etablere bingo til inntekt til idrettslaget, god, gammaldags bingo Etablere sygrupper og andre aktivitetsgrupper - Blåse nytt liv i marknadsrådet til Sør Aurdal kommune o Sør Aurdal Kommune har etablert eit marknadsråd i kommunestyret, men dette har hatt lite aktivitet. Det har vore viktig å vera ein drivkraft for å få til meir aktivitet her for å få meir aktivitet i heile kommuna. Det som har vorte gjort der er: o Nye innbyggere, fadderordning Kommunal regi, Olav Kristian Fadderordning/velkomstkomite Møteplass Koble folk sammen o Møteplass for unge og utflytta Sør-aurdøler Quiz, Arrangerer ein romjulstreff for alle unge med tilknytning til kommuna, med quiz. Musikk, mat og dans til ein hyggeleg pris. Blir arrangert i romjula i år av Bagn IL med støtte frå kommuna. Festkomite frå heile kommuna er etablert og fungerer godt med oppfølging av prosjektleiar o Møteplass for hyttefolk Møte i markedsføringsgruppa o Arrangerer møte i markedsgruppa, august/september Nytt møte i desember for å samordne arbeidet I tillegg kjem ein del møtevirksomheit, etablering av nærstianlegg, bidrag til grupper i idrettslaget og sette seg inn i framtidige utfordringer. Bagn treningssenter, Raventola. Prosessen med å opne opp att egentreningssenteret starta tidleg i 2014 og det vart tidleg klart at Sør- Aurdal kommune ikkje ville satse på dette på eigen hand, og då satte me i gang ein prosess med å sjå på om me kunne klare å starte opp dette sjølve. I denne prosessen trengte eg å kunne kvalitetsikre mitt arbeid, og eg brukte styringsgruppa i bolystprosjektet og satte ned ei eige arbeidsgruppe for treningssenter som besto av Stein Bergum, Espen Huset, Anne Dyve og etter kvart Jarle Kleven og Ole Kristian Juvkam. Desse har lagt ned uvurderlig innsats for å få realisert dette. Med starta prosessen med å sjå på aktuelle lokaler, og kom snart til at det mest aktuelle lokalet var på Raventola. Her var det derimot eit eigarskifte på gong og dette tok litt tid, og vår i utgangspunktet ambisiøse plan om å opne opp før summaren vart umogleg. Når det gjeld utstyr, så vart det bestemt å bruke inntil pluss mva på utstyr, og det vart bestemt å kjøpe brukt proft utstyr istaden for semiproft nytt. Dette har fungert bra, og me ser kvalitetsforskjellen på dette utstyret kontra annet utstyr vi har kjøpt. Risikoen har vært tredemøller, noe vi har sett tidlig i år, der vi har hatt problemer med den ene mølla og det ser ut til å måtte kostes en ny senere i år. Treningssenteret er no i full drift og har over 70 faste medlemmer. Årsmøte 12. mars 2015 Side 20

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer