MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM."

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 7/09 BEMANNING VED KORSVOLD OMSORGSSENTER NORDRE LAND KOMMUNE, den 17.april 2009 Liv Solveig Alfstad ordfører

2 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 7/09 Utvalg: Formannskapet adm. Lnr.: 2596/09 Møtedato: Arkivsaksnr.: 09/769 Saksbeh.: Marit Motrøen Arkivnøkkel.: H31 &24 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet adm /09 Saksbehandler: MAM Utskrift til: BEMANNING VED KORSVOLD OMSORGSSENTER Sammendrag: Nordre Land brannvesen gjennomførte tilsyn ved Korsvold omsorgssenter den Der ble det avdekket avvik på at vaktordningen står ikke i forhold til risikoen i objektet, jfr. Forebyggendeforskriftens 3-5, vakt eller annen ordning. På bakgrunn av dette er det ikke tilfredsstillende med en nattvakt som også har ansvaret for andre hjemmeboende i Torpa. Dette medfører at nattvakten må rykke ut til de som trenger det, varigheten og hyppigheten av dette er veldig varierende, men for å overholde regelverket må dagens nattvaktsordning endres. I den forbindelse at tilstanden hos beboerne på Korsvold har endret seg i løpet av den tiden det har vært omsorgsbolig må det også vurderes om dette er tilfredstillende. Mange er så dårlige til beins at de ikke kan evakuere seg selv, men kanskje for friske ellers til å være sykehjems pasienter. Er dette en ordning vi ønsker at skal være varig på Korsvold, eller må de som får plass på Korsvold være så friske at de kan evakuere seg selv? Rådmannen anbefaler en kombinasjon av hvilende/våken nattvakt da dette tilfredsstiller flest kriterier i forhold til Heltid/deltid, økonomi og hensynet til beboere og ansatte. Vedlegg: Tilsynsrapport 2008 Tilbakemelding på tilsynsrapport Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Nordre Land brannvesen gjennomførte tilsyn ved Korsvold omsorgssenter den hvor det ble avdekket avvik på at vaktordningen står ikke i forhold til risikoen i objektet, jfr Forebyggendeforskriftens 3-5, vakt eller annen ordning.

3 Nordre Land kommune, er som eier av bygget ansvarlig for at bygget blir brukt i henhold til forutsetningene for byggesaken. Leilighetene ved Korsvold er oppført i henhold til risikoklasse 4. det forutsetter at leietakerne er kjent med rømningsveiene, og er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet ved en evt. brann. Dette er ikke situasjonen i dag da de fleste av de 24 beboerne ved omsorgssenteret vil ha behov for assistert rømning i en gitt situasjon påpekes det i rapporten. Dette sier noe om utviklingen på omsorgssenteret, og det må også tas en avgjørelse på om de som ikke er kompatible til å evakuere seg selv, er for dårlige til å ha en plass på Korsvold. Dette berører også spørsmålet om hvilke strategiske valg skal tas for den videre driften på Korsvold. Korsvold var ment som et omsorgssenter hvor beboerne var å regne som hjemmeboende. Dette er som nevnt ikke tilfelle i dag, da flere har et behov for hjelp til eks å kunne evakuere seg fra bygningen. Det er også blitt vurdert slik at mange er i en gråsone. De er for friske til å være på sykehjemmet, men for syke til å tilfredstille de krav som er satt for et omsorgssenter. For å kunne fatte et endelig vedtak på om det skal være en nattvakt kontinuerlig på Korsvold må det også gjøres en vurdering på om tilbudet skal dekke en større gruppe enn det som er tilfelle i dag. Det vil si at de som er dårlige til beins trenger hjelpemidler for å forflytte seg, dette sammen med andre behov gjør at det kreves en døgnbemanning. Lovverket og refusjonsordningene som er gjeldende gjør at en plass i omsorgsbolig er ,- kroner billigere enn en institusjonsplass. Dette er også en vurdering som må tas i betraktning når beslutningen tas. Normalt er det ved Korsvold omsorgssenter en nattvakt, denne har også ansvar for hjemmeboende for øvrig i Torpa. Dette innebærer at Korsvold omsorgssenter tidvis er uten bemanning på natt. Dette gjør kravet om at en vaktordning skal kunne tre i aksjon innen tre minutter umulig å gjennomføre. Tre minutter er tiden det normalt tar fra en brann antennes til en branncelle er overtent. En bakvaktsordning har blitt nevnt i denne sammenhengen, men det er ikke realistisk å kunne gjennomføre dette. Kravet til å være i aksjon er så kort at ingen har mulighet til å rykke ut til Kosvold innen denne tiden. Vi har sett på ulike alternativer for å imøtekomme kravet: Forslag til tiltak : FORSLAG TILTAK FORDELER ULEMPER 1. Hvilende Natt-vakt - Organisere turnus som hvilende nattevakt. - Dekker brannforskriftens krav. - Billigere løsning for kommunen, men kan bli dyr hvis vakta får mange aktive perioder. Timelønn+overtid. Tryggheten for beboerne er like bra som for aktiv nattvakt - Tror det blir vanskelig å få ansatte til å gå hvilende netter. Dette fordi AML 10-4 sier at hele vakta regnes som arbeidstid1:1, mens avlønning er 1:3 i den hvilende perioden. - Hindrer ansatte i turnus å få 100 % stillinger. Side 3

4 - Går på tvers av målsetningen i heltid / deltid. - Kan føre til overtidskostnader om vakta ofte må opp i aktiv tjeneste. Dette kan variere gjennom året og gir uforutsigbare kostnader. Våken Nattvakt - Øke nattjenesten med 1,8 årsverk. - Dekker brannforskriftens krav og gir økte omsorgsmuligheter. - Beboerne ved Korsvold kan i langt større grad få bli boende tiltross for økt behov for pleie. -Dette reduserer behovet for sykehjemsplasser som pr i dag koster mer pr. plass enn om tjenestemottakerne bor i sine omsorgsleiligheter, hvor de er å betrakte som hjemmeboende lovmessig sett. - Flere dårlige /urolige tjenestemottakere kan i større grad følges opp hjemme da nattvakta i hjemmetjenesten kan være mer fleksibel. -. Dekker det økende behovet for heldøgnsomsorg - Reduserer heltid / deltid problematikken. - Lettere rekruttering av ansatte til å ta nattvakter. - den dyreste løsningen Ca; 1,2 millioner Side 4

5 - Større muligheter for å ivareta personale ved omplassering og IA. -Ansatte kan få økt stilling, slik at stillingsbrøken blir pensjonsgivende. (Heltid/deltid) Begge løsninger vil tilfredsstille brannforskriftene, og være trygge løsninger for beboere og ansatte. En kombinasjon av disse løsningene vil også være en mulighet. Her vil vi ha en løsning som ivaretar både fordeler og ulemper ved de to nevnte løsningene, hvilende og våken nattvakt. Her har vi mulighet til å være fleksible i forhold til de ansatte. Der det er mulig kan vi tilby en økning i stillingsstørrelse og imøtekomme heltid/deltid utfordringer. Det gjør det enklere å rekruttere til denne type stilling, og ønsket om stillingsbrøker som gir pensjonsgivende arbeid kan ivaretas. Der det ikke er mulig å imøtekomme disse ønskene er målet å bruke en hvilende nattvakt for å redusere kostnadene som er ved å ha en våken nattvakt. Vurdering: Det må settes inn en nattvakt på Korvold for å tilfredstille de brannforskrifter som ligger der. Samtidig må det tas en strategisk vurdering på hva Korsvold omsorgssenter skal være. Denne vurderingen er avgjørende for å kunne peke ut videre kurs, og bemanne deretter. Kombinasjonen som finnes i dag med en nattvakt som har ansvaret for både Korsvold og de andre hjemmeboende i Torpa tilfredstiller ikke dagens krav og må endres. Dette er et tiltak som ikke er satt opp i budsjettet og øker risikoen for merforbruk i år. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet-adm. til å fatte slikt vedtak: 1. Det anbefales å ha en kombinasjon av våken og hvilende nattvakt. Dette gir en fleksibel løsning som ivaretar fordeler og ulemper ved å velge enten en hvilende eller en våken nattvakt. Dette er en midlertidig løsning fram til de strategiske føringene for Korsvold blir vurdert på nytt. Dette tas inn i handlingsplan prosessen. 2. Kostnadene utgjør ca. kr ,- i et årsperspektiv 3. Finansiering av pkt 2 løses innenfor rammene og blir en del av punktene som følges opp fra kvartalsrapporten og inn mot halvårs plan. NORDRE LAND KOMMUNE, den 14.april 2009 Jarle Snekkestad rådmann Marit Motrøen Side 5

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.05.2012 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.02.2010 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 17.06.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 17.06. kl. 15.30 SV: tirsdag 17.06. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer