MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag kl SV: tirsdag kl SP og KRF: tirsdag kl H: mandag kl BL: mandag kl FRP:? Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. GENERALFORSAMLING ASVO AS TILLEGGSSAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 51/15 52/15 LIKVIDITETSLÅN REULERINGSPLAN FOR LANDMOVEGEN - FULLMAKT FRA KOMMUNESTYRET TIL HOVEDUTVALG LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK FOR Å VEDTA PLANEN 53/15 Unntatt offentlig ofl 23 FRIIDRETTSANLEGGET PÅ DOKKA STADION - REHABILITERING NORDRE LAND KOMMUNE, den 19. juni Liv solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 8936/15 Arkivsaksnr.: 15/1929 Arkivnøkkel.: 151 Saksbehandler: JLM Utskrift til: Fylkesmannen i Oppland LIKVIDITETSLÅN Sammendrag: Nordre Land kommunes likviditet varierer, og etter at likviditeten de siste årene er redusert er det behov for å ha muligheten til å kunne ta opp et likviditetslån i kortere perioder, primært rundt utbetaling av juli-lønn. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Nordre Land kommune har de siste årene redusert sin likviditet. Hovedårsakene til dette er utvidelsen av det ansvarlige lånet i Vokks Nett AS på kr. 10 mill., bruk av fondsmidler samt at det i 2014 ikke ble foretatt låneopptak for ordinære investeringer. Disse investeringene ble finansiert med bruk av ubrukte lånemidler. Også i 2015 kan det ligge an til at ordinære investeringer kan finansieres i stor grad fra ubrukte lånemidler, noe som ytterligere vil redusere likviditeten og forsterke behovet for likviditetslån/likviditetstrekkrettighet. I kommunens hovedbankavtale er kommunen «innvilget» et «kassekreditt»lån på inntil kr. 25 mill. Denne kassekreditten vil bli renteberegnet innenfor kommunens netto innskudd/lån gjennom en netto renteberegningsavtale. Dette betyr at vi gjennom hovedbankavtalen har renteberegning av netto innskudd/netto lån til samme rentefot. Kommunelovens 5-5 hjemler kommunens mulighet til å ta opp likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. Videre sier 5-9 at vedtak om å ta opp lån sendes departementet til orientering. Dette vurderer rådmannen slik at opprettelsen av likviditetslån/likviditetstrekkrettighet må vedtas politisk. Vurdering: Nordre Land kommune har gjennom årene stort sett hatt tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser. Det har de siste årene blitt større og større belastning på likviditeten,

3 spesielt i juli måned, med lønnsutbetaling, samt terminforfall på flere lån og betaling til våre leverandører. Nordre Land kommune har tidligere klart dette ved å ta opp lån til kommunens investeringer i året senest i juni måned. Kommunen har både i fjor og i år lite låneopptak, og stort sett har brukt av ubrukte lånemidler, noe som også medfører stor belastning på kommunens likviditet. I tillegg er juli måned en måned med lite inntekter, da kommunen ikke mottar rammetilskudd eller har nevneverdige skatteinntekter. Da Nordre land kommune nå også i tillegg skal utbetale et utlån til Vokks på kr. 10 mill. den 1. juli, er det mulig at likviditeten ikke er tilstrekkelig til å dekke kommunens forpliktelser i juli måned. Ved inngåelse av bankavtale med DnB i august 2012, er det gitt muligheter til å søke om «kassekreditt». For å være sikre på at kommunen kan dekke sine forpliktelser i juli måned, ønsker rådmannen derfor å sikre likviditeten ved å ha muligheter til å benytte en kassekreditt på inntil kr. 25. mill. Kommunen vil ikke benytte mer likviditetslån enn det som er nødvendig, og en eventuell bruk av «kassekreditt» antas å være av forbigående/midlertidig karakter, inntil rammetilskudd, skatteinntekter m.m. blir overført kommunens bankkonto. Rådmannen anbefaler at det vedtas opprettelse av et likviditetslån etter kommunelovens 5. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fremme saken for kommunestyret med slik forslag til vedtak: Nordre Land kommune oppretter likviditetslån/likviditetstrekkrettighet på inntil kr. 25 mill innenfor gjeldende hovedbankavtale. NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. juni Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen

4 Lnr.: 9046/15 Arkivsaksnr.: 13/2731 Arkivnøkkel.: Q14 Saksbehandler: AER Utskrift til: (legg inn de parter som skal ha utskrift med navn og adresse) REULERINGSPLAN FOR LANDMOVEGEN - FULLMAKT FRA KOMMUNESTYRET TIL HOVEDUTVALG LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK FOR Å VEDTA PLANEN Sammendrag: Hovedutvalg LMT har vedtatt å legge forslag til Reguleringsplan for Landmovegen på høring og offentlig ettersyn med frist 1. august Viser til vedtak i sak 15/1135. Nordre Land kommune har etter søknad fått bevilget kr i trafikksikkerhetsmidler fra Oppland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Rådmannen ser store utfordringer med å få bygget dette fortauet i høst hvis Reguleringsplan for Landmovegen må vente på vedtak til første Kommunestyret til høsten, 22. september Det kan medføre at tiltaket ikke blir realisert innen fristen for utbetaling av trafikksikkerhetsmidler 2015 og Nordre Land kommune mister muligheten til å benytte trafikksikkerhetsmidlene fra FTU. Rådmannen råder kommunestyret til å gi fullmakt til Hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknisk til å vedta Reguleringsplan for Landmovegen i møte 26. august Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Hovedutvalg LMT har vedtatt å legge forslag til Reguleringsplan for Landmovegen på høring og offentlig ettersyn med frist 1. august Viser til vedtak i sak 15/1135. Nordre Land kommune har etter søknad fått bevilget kr i trafikksikkerhetsmidler fra Oppland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å bygge fortau langs Landmovegen fra Gamlevegen til Rudsgata. Vurdering: Nordre Land kommune er avhengig av en effektiv saksbehandlingsprosess for å få bygget dette fortauet i høst slik at tilsagn om trafikksikkerhetsmidler kan benyttes i etableringen av fortauet før 15. november Rådmannen mener det vil medføre store utfordringer å få bygget fortauet i høst hvis Reguleringsplan for Landmovegen må vente på vedtak til første

5 Kommunestyret til høsten, 22. september Det vil medføre at tiltaket i verste fall ikke blir realisert innen fristen for utbetaling av trafikksikkerhetsmidler 2015 og Nordre Land kommune mister muligheten til å benytte trafikksikkerhetsmidlene fra FTU. Rådmannen påpeker at tilskuddet på kr er en vesentlig andel av totalkostnaden for bygging av fortauet og utgjør tilnærmet en tredjedel av investeringen. Rådmannen mener derfor det er nødvendig at kommunestyret gir fullmakt til Hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknisk til å vedta Reguleringsplan for Landmovegen i første møte etter ferien, den 26. august Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret gir fullmakt til Hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknisk til å vedta Reguleringsplan for Landmovegen i møte 26. august NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. juni 2015 Jarle Snekkestad rådmann Arne Edgar Rosenberg

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 21.05.2013 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Gruppemøter: AP: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 SV: tirsdag 21.05.13 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag 21.05.13 kl. 15.30 H:? (mandag er 2.

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.09.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.08.2011 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl. 08.00-09.00 Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2011 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.02.2010 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 29. april kl. 15.30 SV: tirsdag 29. april kl. 16.00 KRF og SP:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer