Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo"

Transkript

1 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Fung.rådm. Anita N. Mellingen Saksnummer 031/15-039/15 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Møtebok Sak nr. Sakstittel 031/15 Referatsaker 032/15 Delegasjonssaker 033/15 1. tertialrapport Grane kommune 034/15 Vefsn Røde Kors Hjelpekorps - Søknad om kommunal støtte til innkjøp av ATV 035/15 Finansrapport /15 Etablering av Vefsna Regionalpark 037/15 - B - Budsjettreguleringer fra august 2015, stillinger Grane barne- og ungdomsskole og dekning av utgifter for elev i annen kommune. 038/15 Minibuss/Handicapbil 039/15 Hjertestarter Ordførers orienteringer : 21-24/ 5: Bispevisitas i Grane. Biskop Tor B Jørgensen hadde bispevisitas i Grane i pinsen. Et godt program i tråd med det som var ønskelig fra Biskopen var satt sammen, og her skal menighetsråd og ansatte ha ros for vel utført arbeide / 5: Årsmøte i Midt Scandia i Sandnessjøen. 29/ 5: Opplæringskontoret på Helgeland avholdt 20 års jubileum på Fru Haugans. 3/6: Møte med Vegvesenet og konsulenter, tema var sentrumsplan for Trofors med mer. 5-6/ 6: SHMIL feiret seg selv med 20 års jubileum. 8-14/6: Granedager: Generelt er det å si at årets Granedager ble en suksess, vi er nok ved målet i forhold til at vi nå har et program som strekker seg over en hel uke. Mange bidrar på en imponerende måte på dugnad for å få dette for Grane kommune sin del store arrangement i stand. Mange fine opptredener av bygdas egen ungdom med sang med mer, Granerevyen hadde 25 års jubileum, Grane kommunes kulturpris ble tildelt Ingrid Marie Fagerli, en velfortjent og godt mottatt kulturpris. Stavassdagen ble avholdt og med åpning av utedo med mer ble også det en flott dag. Til sist 7-4 til Grane IL 4 div lag og 230 tilskuere 11/6: Eiermøte i HK. Saken omhandler hvordan vi som eiere skal bli bedre og mer målrettede eiere. 12/6: Åpning av nytt venterom på Trofors jernbane stasjon, ROM Eiendom ved Torill D Hjelseth deltok, samt Jernbaneverket ved Svein Bjørgan. Forhandlingsresultatet vedrørende eventuelt erverv av avdeling øst (fabrikk tomten) Sak til kommunestyre 24 juni. Ekspropriasjonssaken sin dom, dette vil bli lagt i droppboks til kommunestyrets medlemmer. Spørsmål vedrørende utarbeidelse av kontrakter og oppfølging av leietakere i kommunale leiligheter og hus. Spørsmål vedrørende prosess med klubbhus ved idrettsanlegget.

3 Orienteringer fra Britt A. Olsen: mai: Årsmøte Sagaveien med Vefsn som vertskommune. Marianne Brandt nyvalgt medlem inn i styret. Britt A.. Olsen vara. Må utarbeide sak vedr. Sagaleden og om kommunen fortsatt skal være en del av Sagaveien prosjektet videre. 11.juni: Besøk fra andre nasjonalparkstyrer. De var imponert over blant annet Stavassdalen og hva de har fått til der. Parkbok om Børgefjell er klar kan få bestille denne og mulighet til å få et lokalt omslag hvis ønskelig. Orienteringer fra Kolbjørn: mai: Deltatt på seminar LVK i Oslo. Spennende vedr. veien videre i hht. hva som gjøres med konsesjonsavgift og kraftinntektene. Skal avgiften gå til staten til videre fordeling eller til kommunene som i dag. Dette vil være viktige spm. framover. Ideen vedr. Nordlandsbanen og Trofors som stasjonsby. Se vedlegg fra Kolbjørn legges inn. Spm. vedr. hva gjørs med Vestersiveien. Sjekker med Arne Martin og kommer med svar som vi skriver inn. Legetilsetting ønsker orientering. Rådmannen orienterte vedr. saken i møtet. Ny lege på plass fra 01. september Vedr. prosjektet Lomsdal / Visten: prosjektrapport må komme hva er gjennomført og hva gjenstår. Deltatt på årsmøte i nasjonalparkstyre. Stavassdagen en fin avslutning på Granedagan. Det er gjennomført mye arbeid i hele området og det er et flott tilrettelagt turområdet som er lett tilgjengelig i Grane kommune. Rådmannen informerte vedr.: Nye tilsettinger Lederutvikling: Deltar på lederutvikling gjennom RKK/KS sammen med Vefsn kommune. Kvalitetslosen nytt kvalitetssystem som innføres i Grane kommune. Samme system har Hattfjelldal og Vefsn kommune. Orientering v/norgesvinduet v/knut Gullesen Situasjonen pr. i dag og hva som forventes framover. Har ca. 90 ansatte i de månedene det produseres mest. Noen gjestearbeidere som bare jobber her i 6 mndr. og reiser tilbake til Litauen. Ser framover og har planer for hvordan de skal kunne fortsette driften også i framtiden.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 15/174 15/1850 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 031/15 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 15/1751 X Vedr. nytt klubbhus på Trofors 2 15/1794 I Grane Næringsutvikling AS Ordrebekreftelse Grane Næringspark Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-031/15 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 15/173 15/1849 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 032/15 Formannskapet Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 011/15: Kommunal bevilgning til politiske parti i Grane 2015 Vedtak: Kr ,- : 17 representanter = Kr ,- pr. repr. Grane Arbeiderparti: 9 repr. x 2.941,- = Kr ,- Senterpartiet: 6 repr. x 2.941,- = Kr ,- Grane Fremskrittsparti: 2 repr. x 2.941,- = Kr ,- DFS. 012/15: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Hovedkomiteen for Granedagene innvilges skjenkebevilling, og det gis anledning til skjenking i følgende alkoholgrupper: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Arrangement: Underholdningskveld Sted: Gammelsagmaro / Grane Bygdetun Dato/Tid: 12. juni 2015, kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Marit Granmo, Trofors Linda G Svartvatn, Trofors

6 Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning DFS. 013/15: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane IL innvilges skjenkebevilling, og det gis anledning til skjenking i følgende alkoholgrupper: - Alkoholgruppe 1 øl Arrangement: Asfaltdans Sted: Gammelsagmaro / Grane Bygdetun Dato/Tid: 13. juni 2015, kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Ingrid Marie Fagerli, Trofors Anita Mellingen, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/15 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

7 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/145 15/1583 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 033/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1. tertialrapport Grane kommune Vedlegg: Tertialrapport pr. tjenesteområde. Prognosemodell budsjett 2015 Prognosemodell etter framleggelse revidert nasjonalbudsjett Sammendrag: Etter framleggelse av revidert nasjonabudsjett , vil Grane kommune få inntektssvikt på kr fra opprinnelig budsjett. Samtlige tjenesteområder holder seg innenfor budsjetterte rammer pr Økonomistyringen i Grane kommune fungerer bra. Viser til vedlagte rapporter avdelingsvis. Vurdering: Budsjettkontrollen i Grane kommune er god. Alle tjenesteområder holder seg innenfor budsjetterte rammer pr Ingen tjenesteområder har noe spesielt å bemerke. Driften går som planlagt. Inntektssvikt, etter framleggelse av revidert nasjonalbudsjett, kr , vil bli dekket opp innenfor allerede tildelte rammer (slik tallene ser ut nå). Evt budsjettregulering blir gjort på høsten. Prognosemodell før og etter revidert budsjett ligger vedlagt. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/15 Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8 Side 8 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /9 15/1589 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 034/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Vefsn Røde Kors Hjelpekorps - Søknad om kommunal støtte til innkjøp av ATV Sammendrag: Vefsn Røde Kors Hjelpekorps søker støtte på kr ,- fra Grane kommune til innkjøp av ATV til bruk under søk og redning på bar mark. Vefsn Røde Kors Hjelpekorps består i dag av 28 aktive medlemmer (søks- og redningsmannskap). 4 av disse er hjemmehørende i Grane kommune. Alle medlemmene som jobber i hjelpekorpset gjør dette på fritiden og bruker mye tid til dette arbeidet. Hjelpekorpset har henteoppdrag, søks- og redningsaksjoner i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal etter oppdrag fra Helgeland politidistrikt. Da hjelpekorset fokuserer sterkt på egen og andres sikkerhet, er det av avgjørende betydning at de får øvet på det materiellet som skal brukes på under aksjoner. Ettersom hjelpekorset i dag ikke har egen ATV, har de ved noen anledninger fått lånt slikt utstyr til aksjoner på bar mark. Uten denne type utstyr er beredskapen svekket da man ikke har garanti for å få lånt ATV ved behov. Vefsn Røde Kors Hjelpekors vil ved å anskaffe egen ATV sikre tilgjengeligheten ved behov for slikt utstyr, og sikre befolkningen i Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner mot hurtig uthenting av skadde og akutt syke personer der ambulansepersonell ikke kommer til, eller situasjoner hvor helikopter ikke er tilgjengelig. I løpet av de 12 siste måneder har hjelpekorpset hatt 2 søks- og redningsaksjoner i Grane, 1 søkeoppdrag i Hattfjelldal, 2 søkeoppdrag og 1 henteoppdrag i Vefsn. Innkjøpet har en kostnadsramme på kr ,-. Årsmøtet i Vefsn Røde Kors Hjelpekorps stilte seg positiv til å støtte innkjøpet med kr ,-. For resterende beløp søkes det midler til via kommunene og privat næringsliv. Administrasjonen ønsker å opplyse at Vefsn kommune støtter hjelpekorpset med et årlig beløp på kr ,-.

9 Side 9 av 21 Vurdering: I årets budsjett er det avsatt kr ,- i potten for kulturmidler. Halvparten av denne summen skal benyttes ved ordinær tildeling av kulturmidler med søknadsfrist 1. mai. Resterende beløp skal gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstartstilskudd og reisetilskudd. Dette ihht. Kommunesyrets vedtak om retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Beløp over kr. 5000,- skal til politisk behandling i Formannskapet. Disponibelt beløp for tildeling av kulturmidler er pr. 23.mai.15 kr ,-. Det er tidligere i 2015 gitt tilskudd av denne kontoen til Grane trekkspillklubb/grane toraderklubbs DM-arrangement, kr 4 000,-, Grane Ils fjelltrimarrangement kr ,- og kr ,- til Svenningdal arbeiderlag og kvinnegruppe for oppkjøring av turløype. Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Vefsn Røde Kors Hjelpekorps om støtte fra Grane kommune på kr ,- til innkjøp av ATV for bruk under søk- og redningsaksjoner, innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto (kulturmidler). 2. Beløpet øremerkes innkjøp av ATV og Vefsn Røde Kors Hjelpekorps må rapportere til Grane kommune på gjennomføring av innkjøpet. 3. Dersom kjøpet ikke er gjennomført innen 2 år fra tilsagnsdato, skal beløpet tilbakebetales til Grane kommune i sin helhet Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/15 Vedtak: Rådmannens innstilling med endring av pkt. 1: 1. Søknad fra Vefsn Røde Kors Hjelpekorps om støtte fra Grane kommune på kr til innkjøp av ATV for bruk under søk- og redningsaksjoner, innvilges med kr Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Budsjettregulering: K D 2. Beløpet øremerkes innkjøp av ATV og Vefsn Røde Kors Hjelpekorps må rapportere til Grane kommune på gjennomføring av innkjøpet. 3. Dersom kjøpet ikke er gjennomført innen 2 år fra tilsagnsdato, skal beløpet Tilbakebetales til Grane kommune i sin helhet. Enstemmig vedtatt

10 Side 10 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/145 15/1604 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 035/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.1.4 Finansrapport Vedlegg: Finansrapport Sammendrag: I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7, skal finansrapport forelegges kommunestyret til behandling hver og årlig.. Finansrapport fremlegges til politisk orientering. Vurdering: Bakgrunn: Finansreglementet ble vedtatt i kommunestyret Reglementet skal oppdateres en gang hver kommunestyreperiode, altså hvert 4. år I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7 skal finansrapport forelegges kommunestyret til orientering pr og årlig. Finansreglemet pkt. 7 Rådmann skal i forbindelse med kvartalsrapportering pr. 31. mars og 30. september legge fram rapporter for kommunestyret som vises status for kommunens finansforvaltning. Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rapporten skal inneholde: Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon. Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår. Avvik fra reglementet skal rapporteres til kommunestyret. I forbindelse med kvartalsrapporteringen skal det fremgå om det har vært avvik siden forrige rapportering. For å avdekke om det har vært eller oppdaget avvik, skal ledergruppe i fellesskap drøfte dette i møte før kvartalsrapportering for å forsterke kontrollen, og eventuelle avvik deretter håndteres av kommunestyret.

11 Side 11 av 21 Rapportering fra bank(er) og eventuelle finansinstitusjoner kommunen mottar, må undergis selvstendig vurderinger og grundig kvalitetssikring også av kommunen selv, i den hensikt å følge en forsiktighetslinje. Dette punkt i Finansreglementet ble økonomisjef gjort oppmerksom på via kommunerevisjonen, og meldes inn til kommunestyret som avvik. Finansrapport vil heretter bli utarbeidet samtidig med økonomirapporteringen. Politisk orientering vår og høst, samt i forbindelse med årsavslutning. Finansreglement vil bli gjennomgått og oppdatert i løpet av høsten Etter mars 2015 er det innhentet tilbud fra flere banker på innskudd. Bedre rentevilkår er forhandlet fram på Vefsna-fond konto og ordinær fondskonto. Vi oppnår rentesats på p.t rente 2,2 % (fra første krone) med oppsigelsestid på 31 dager. Vilkår innskuddskapital minstebeløp 8 mill. Rådmannens innstilling: Finsansrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Ønske om at det redegjøres i kommunestyremøte for evt. bedre og andre muligheter og evt. konsekvenser av dette. Hva gjør evt. våre nabokommuner og hva oppnår de av avtaler. FS-035/15 Rådmannens innstilling: Finansrapporten tas til orientering. Formannskapet enstemmig for rådmannens innstilling.

12 Side 12 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/60 15/1711 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 036/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Etablering av Vefsna Regionalpark Vedlegg: Notat Vefsna regionalpark Utarbeidet av Grane Næringsutvikling AS Sammendrag: Grane Næringsutvikling AS (GNU) har vært engasjert av Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner til å utrede om det er mulig å etablere en regionalpark i de tre kommunene. GNU har gjennomført både forprosjekt og er i gang med hovedprosjekt, og det foreligger nå et notat fra GNU som beskriver bakgrunn, gjennomføring av prosjektet og videre anbefaling. Jfr. vedlegget. Organisasjonen Norske Parker definerer park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Se for mer informasjon. Det er etablert mange parker i Norge, og mange er under etablering / vurdering. Representanter fra Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Alstahaug deltok nylig på en felles studietur til Valdres natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark. Hensikten med denne studieturen var å få innblikk i hvordan parkene er organisert og drives til daglig. Valdres natur- og kulturpark var den første parken som ble etablert i Norge i 2007, og erfaringene fra denne parketableringen er i hovedsak positive. Bla. har parketableringen skapt et bedre samarbeid mellom kommunene og økt samarbeid med næringslivet. Iht. GNUs notat gis flg. anbefaling: Alternativ 1. Det besluttes å avslutte arbeidet med Vefsna regionalpark. Prosjektet avsluttes med naturlig avrunding av påbegynte aktiviteter innen 2015 og senest i starten av Ikke benyttede midler går da tilbake til finansiørene. Alternativ 2: Dersom kommunene ønsker å gå videre med regionalpark anbefales en modell der man tar elementer fra andre parker som utvikling av ti-årige parkplan, årlige (eventuelt fireårige) handlingsplaner, samarbeidsavtale (vedtekter) som revideres hvert fjerde år og partnerskapsavtaler med samarbeidspartnere.

13 Side 13 av 21 Dette gjøres gjennom en trinnvis tilnærming: 1. Kommunene gjør vedtak om etablering av park uten å ta detaljert stilling til organisasjonsform og økonomi. Man bør ta stilling til om økonomisk bidrag skal fordeles likt på kommunene eller om man skal fordele etter innbyggertall. 2. Nivå på finansieringsramme og fordelingsmodell fra eierne bør avklares i enighet mellom kommunene i budsjettbehandlingen for Utkast til parkplan som bygger på kartlegging i reisemålsutviklingsprosjekt fase 1, parkverksted i juni 2013 og drøftinger i styringsgruppe tas opp til vurdering som grunnlag for det videre arbeid for parken. 4. Kommunene setter ned en gruppe med representanter fra kommuner og næringsselskap (seks til ti personer) i de tre kommunene som får mandat på å foreslå modell for samarbeidet. Valg av organisasjonsform bør kunne vedtas innen utløpet av hovedprosjektet, november Vurdering: Spørsmålet er om Vefsna Regionalpark kan etableres, hvordan dette skal gjøres, og hvilken nytte Vefsnregionen eventuelt vil kunne få av en slik etablering? Det er også et spørsmål om kommunene er villige til å samarbeide om dette, hvilke arbeidsoppgaver som skal tillegges en park og hvilken organisasjonsform etableringen eventuelt skal få? Finansiering av driften er også et vesentlig spørsmål. Det er mao. mange uavklarte spørsmål som kommunene må ta stilling til dersom det skal etableres en regionalpark, og det er allerede brukt store ressurser i forprosjekt og hovedprosjekt for å finne ut om dette er en aktuell samarbeidsplattform for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Erfaringene fra andre parker er i hovedsak positive, og det er derfor naturlig å tro at en tilsvarende etablering i denne regionen også vil gi positive effekter. Spørsmålet er om det er behov for et nytt organ i denne regionen ettersom alle tre kommunene har hvert sitt næringsselskap som arbeider med bla. næringsutvikling, men faktum er at de tre kommunene ikke har et felles organ som arbeider med slike oppgaver eller felles oppgaver til tross for at kommunene har de samme utfordringene ift. folketall, arbeidsplasser og reiseliv med mer. Alternativet med å avslutte arbeidet med etablering av Vefsna regionalpark er trolig ikke aktuelt. Dette fordi en parketablering trolig vil gi større positive effekter for regionen enn om park ikke etableres. Den store utfordringen blir både organisering og finansiering ev en ny slik organisasjon, men trolig vil dette også være gjennomførbart dersom det er vilje til dette. Konklusjonen blir derfor at Vefsna regionalpark bør etableres dersom kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal kan bli enige om dette. Rådmannens innstilling: Grane kommune er positiv til at Vefsna regionalpark etableres permanent som et felles organ for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Grane kommune foreslår at det velges en gruppe på 6 personer som består av representanter fra kommunene og næringsselskapene som får i mandat å foreslå modell for samarbeidet, organisasjonsform, arbeidsoppgaver som skal tillegges parken og finansiering. Dette arbeidet ledes av Grane Næringsutvikling AS som fortsetter arbeidet med hovedprosjektet ut prosjektperioden. Gruppens forslag må foreligge innen 01. august 2016 slik at dette kan politisk behandles innen årsskiftet 2016/17.

14 Side 14 av Formannskapet Behandling: Tanker: Viktig at det er en klar og tydelig styringsgruppe uavhengig av hvem dette skal være. Gruppen med 6 personer hvem bør være med her. Viktig å tenke på næringslivet. FS-036/15 Vedtak: Formannskapet enstemmig for rådmannens innstilling.

15 Side 15 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/163 15/1776 Berit Rise Saksnummer Utvalg Møtedato 038/15 Formannskapet /15 Råd for eldre og funksjonshemmede Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Minibuss/Handicapbil Trykte vedlegg : Tilbud på bil Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I xx Vedlegg til FS sak - biltilbud Sammendrag: Undertegnede har av Helse og omsorgssjef, i ledermøte , fått i oppgave å kartlegge behovet for tjenestebil i avdelingens forskjellige tjenester. Samt innhente pris på kjøretøy. Saken har vært drøftet i fagressursmøte og vi har kommet fram til at minibuss ombygd til handikapbil med plass rullestolbruker, vil være den løsningen som fyller de fleste behov. I Grane kommune har vi ikke taxi tilpasset rullestolbrukere. Denne ville løst noen av utfordringene vi har. Men vi har i tillegg mange behov som en taxi ikke løser. Det er innhentet tilbud fra to leverandører. Samt pris på bruktbil. Vedlegg 1. Jf Toll og avgiftsdirektoratets rundskriv nr 1/2015 6, kan det gjøres endring i avgiftsmessig status uten tilleggsavgift. Samtykke til endring i avgiftsmessig status i forbindelse med transport av rullestolbrukere eller andre med funksjonshemming som nødvendiggjør slik endring, kan gis etter skriftlig søknad på flere vilkår. Aktuelt for oss er 6.2. c: institusjon eller organisasjon som har funksjonshemmede rullestolbrukere knyttet til seg eller som tilbyr transport for slike

16 Side 16 av 21 Ihht Tollvesenets kommentarer er andre med funksjonshemming personer med andre enn fysiske handikap, som sosialklienter, eldre og personer under behandling og eller rehabilitering. Ved å anskaffe en handicap-bil / minibuss kan det gis avgiftsfritak for engangsavgift som for aktuelt kjøretøy vil beløpe seg til ca. kr ,- Den må være registrert på institusjon eller organisasjon. Dette gjør at bilen ikke kan leases. Den kan kjøres av personer med førerkort klasse B. Det er en fordel at kjøretøyet registreres på Grane kommune som organisasjon, for å ha mulighet for nødvendig bruk også utenfor institusjon. For å få best mulig utnyttelse av en minibuss/ handikapbil tenker vi en bil- turnus slik at bruken fordeles på de forskjellige tjenester på faste ukedager. Dette skaper forutsigbarhet og gir en oversikt som er viktig både for tjenestemottaker og tjenesteyter. Behov. Grane sykehjem: Når sykehjemmets beboere, som er avhengig av rullestol, skal til tannlege/ lege benyttes taxi fra Hattfjelldal eller Mosjøen med en pris på ca kr 1.300,- pr gang. Det bestilles slike turer ca 2 ganger pr mnd, noe som gir en kostnad på over ,- pr år. Ifht tannbehandling er det flere med egne tenner nå enn tidligere, noe som også vil øke i kommende år. Det vil si en økning i antall tannbehandlingsturer. I tillegg er det behov for beboerne å kunne ta utflukter, besøke gravsted til sine kjære og delta ved arrangementer. Psykisk helse- og rustjenesten Tjenesten har vært uten mulighet til å tilby turer for våre brukere og grupper gjennom flere år. Vi har i 2015 søkt om, og fått tilskudd til, prosjekt for kommunalt psykisk helse og rusarbeid med inntil kr ,- for Tilskuddet skal brukes til lønn. I prosjektet er det en kommunal egenandel på I prosjekt- budsjettet er det satt opp kr ,- til persontransport/ bil / drivstoff. Tiltakene i prosjektet krever tilgang til personbil el lignende. Tilskuddet gis for ett år av gangen, og må dokumentere måloppnåelse og revidert regnskap. Det kan da videreføres i inntil 4 år. Friskliv og folkehelse. Det er etablert treningsgrupper for pensjonister. Det er ønskelig å kunne ta grupper med for fysisk aktivitet utenfor Troforsområdet. Det planlegges helsestasjon for eldre. Bosetting av flyktninger. Det er i budsjett foreslått kr til bil/ transport, inkl drivstoff. Nevnte behov/ turer vil i liten grad kunne løses med taxi. Tiltakene skal være forutsigbare og gjøres på fastsatte tidspunkt. Mange av turene er ledd i behandling, med bistand og oppfølging av fagpersonell.

17 Side 17 av 21 Mulig finansiering. Psykisk helse og rustjenesten, egenandel prosjekt.: kr ,- Sykehjemmet, omdisponering av nåværende utgift til taxi: ca kr ,- Nav, bosetting av flyktninger kr ,- Sum kr ,- Mulig finansiering vil sannsynligvis kunne vedvare over flere år. Full finansiering på 96 mnd. blir ca kr pr mnd. inkl mva. Det er ikke momskompensasjon på aktuelt kjøretøy. Aktuelt lovverk: Folkehelseloven 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Helse og omsorgstjenesteloven 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helseog omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven 5. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 5-1.Transport av behandlingspersonell For å oppfylle ansvaret etter 3-1 første ledd skal kommunen sørge for transport av behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet

18 Side 18 av 21 Vurdering: Det har gjennom mange år vært et stort behov for, og ønske om minibuss/ handikapbil i Grane kommune. Vårt behov, og planlagt bruk av kjøretøyet, vil i liten grad kunne løses med taxi. Tiltakene skal være forutsigbare og gjøres på avtalte tidspunkt. Mange av turene er ledd i behandling, med bistand og oppfølging av fagpersonell. Kjøretøyet vil bidra til at våre tjenestemottakere får mulighet til økt innhold i hverdagen, til økt aktivitet og positive opplevelser. Nevnte faktorer bidrar i stor grad til økt livskvalitet. Det anbefales ekstrabevilgning til Psykisk helse- og rustjenesten for å oppfylle del av kravet om kommunal egenandel i omtalt prosjekt. Sum kr ,- pr år. Ombygging fra minibuss til handikapbil tar ca. 4 mnd.. Ved å utsette investeringen til 2016 har vi bil tidligst i april måned. Alternativ 1 Det investeres i bil i 2015, med følgende budsjettregulering: dekkes av prosjektmidler belastes investeringsfond K Prosjekt (kjøp bil) D Prosjekt (bruk ubundet investeringsfond) K ( ) Alternativ 2 Innvesteringen innarbeides i investeringsbudsjett Rådmannens innstilling: Alternativ 1 anbefales for å kunne etterkomme behov og iverksette tiltak så raskt som mulig Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-038/15 Vedtak: Alternativ 1: Enstemmig vedtatt.

19 Side 19 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/180 15/1907 Morten Daleng Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Hjertestarter Søknad om tilskudd til hjertestarter Grane kommune 3T, Aktivitets- og utstyrsbase Sammendrag: Under gjennomføring av Mens vi venter på ambulansen kurs gjennom Grane brannvesen, har vi sett og fått opplæring i at rask behandling er avgjørende i livreddende HLR(hjerte, lunge redning). I dette arbeidet er hjertestarter sentralt. Det finnes uttalige forskjellige hjertestartere, men det anbefales fra Norsk Luftambulanse at man anskaffer fra sentrale aktører som Røde kors, Norsk Folkehjelp, eller Lærdal Medical. Hjertestarter som kan brukes av allmennheten, og som kan brukes på barn er f.eks Type: Hjertestarter FRx art.nr, ABN, pris ,- Bæreveske art.nr, , pris 441,- Pads art.nr, , pris 525,- Batteri art.nr, M5070A, pris 1 666,- Barnenøkkel art.nr, pris 883,- Total kostnad innkjøp kr ,- eksl. mva Vurdering: Rådmannens innstilling: Formannskapet i Grane vedtar og oppad begrenset til kr ,- i tilskudd til innkjøp av hjertestarter til Grane kommune 3T. Tilskuddet skal dekke 50 % del finansiering til innkjøp av hjertestarter. Hjertestarter skal være stasjonert ved servicetorget Grane kommune. Likelydende beløp finansieres gjennom prosjektet Grane kommune 3T. Hjertestarter er tenkt brukt opp mot arrangement, i regi av både kommune, idrettslag, private organisasjoner, og samtidig å være en trygghet for både de kommunalt ansatte ved kommunehuset og de besøkende her.

20 Side 20 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-039/15 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

21 Side 21 av 21

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10. Grane kommune Side 1 av 31 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 28.10.2014 Møtetid: 09:00-15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 21. oktober

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.06.2013. Ordfører Bjørn Lamo Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 20. juni 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.10.2014 18:00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 35 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.01.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 23.10.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 23.10.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16. Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.10.2013 Møtetid: 09:00 16.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. oktober

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turist Café Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås AP Ann-Elen Sætersad Olsen SP Harald Lie SP Mirjam

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer