Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo"

Transkript

1 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Fung.rådm. Anita N. Mellingen Saksnummer 031/15-039/15 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Møtebok Sak nr. Sakstittel 031/15 Referatsaker 032/15 Delegasjonssaker 033/15 1. tertialrapport Grane kommune 034/15 Vefsn Røde Kors Hjelpekorps - Søknad om kommunal støtte til innkjøp av ATV 035/15 Finansrapport /15 Etablering av Vefsna Regionalpark 037/15 - B - Budsjettreguleringer fra august 2015, stillinger Grane barne- og ungdomsskole og dekning av utgifter for elev i annen kommune. 038/15 Minibuss/Handicapbil 039/15 Hjertestarter Ordførers orienteringer : 21-24/ 5: Bispevisitas i Grane. Biskop Tor B Jørgensen hadde bispevisitas i Grane i pinsen. Et godt program i tråd med det som var ønskelig fra Biskopen var satt sammen, og her skal menighetsråd og ansatte ha ros for vel utført arbeide / 5: Årsmøte i Midt Scandia i Sandnessjøen. 29/ 5: Opplæringskontoret på Helgeland avholdt 20 års jubileum på Fru Haugans. 3/6: Møte med Vegvesenet og konsulenter, tema var sentrumsplan for Trofors med mer. 5-6/ 6: SHMIL feiret seg selv med 20 års jubileum. 8-14/6: Granedager: Generelt er det å si at årets Granedager ble en suksess, vi er nok ved målet i forhold til at vi nå har et program som strekker seg over en hel uke. Mange bidrar på en imponerende måte på dugnad for å få dette for Grane kommune sin del store arrangement i stand. Mange fine opptredener av bygdas egen ungdom med sang med mer, Granerevyen hadde 25 års jubileum, Grane kommunes kulturpris ble tildelt Ingrid Marie Fagerli, en velfortjent og godt mottatt kulturpris. Stavassdagen ble avholdt og med åpning av utedo med mer ble også det en flott dag. Til sist 7-4 til Grane IL 4 div lag og 230 tilskuere 11/6: Eiermøte i HK. Saken omhandler hvordan vi som eiere skal bli bedre og mer målrettede eiere. 12/6: Åpning av nytt venterom på Trofors jernbane stasjon, ROM Eiendom ved Torill D Hjelseth deltok, samt Jernbaneverket ved Svein Bjørgan. Forhandlingsresultatet vedrørende eventuelt erverv av avdeling øst (fabrikk tomten) Sak til kommunestyre 24 juni. Ekspropriasjonssaken sin dom, dette vil bli lagt i droppboks til kommunestyrets medlemmer. Spørsmål vedrørende utarbeidelse av kontrakter og oppfølging av leietakere i kommunale leiligheter og hus. Spørsmål vedrørende prosess med klubbhus ved idrettsanlegget.

3 Orienteringer fra Britt A. Olsen: mai: Årsmøte Sagaveien med Vefsn som vertskommune. Marianne Brandt nyvalgt medlem inn i styret. Britt A.. Olsen vara. Må utarbeide sak vedr. Sagaleden og om kommunen fortsatt skal være en del av Sagaveien prosjektet videre. 11.juni: Besøk fra andre nasjonalparkstyrer. De var imponert over blant annet Stavassdalen og hva de har fått til der. Parkbok om Børgefjell er klar kan få bestille denne og mulighet til å få et lokalt omslag hvis ønskelig. Orienteringer fra Kolbjørn: mai: Deltatt på seminar LVK i Oslo. Spennende vedr. veien videre i hht. hva som gjøres med konsesjonsavgift og kraftinntektene. Skal avgiften gå til staten til videre fordeling eller til kommunene som i dag. Dette vil være viktige spm. framover. Ideen vedr. Nordlandsbanen og Trofors som stasjonsby. Se vedlegg fra Kolbjørn legges inn. Spm. vedr. hva gjørs med Vestersiveien. Sjekker med Arne Martin og kommer med svar som vi skriver inn. Legetilsetting ønsker orientering. Rådmannen orienterte vedr. saken i møtet. Ny lege på plass fra 01. september Vedr. prosjektet Lomsdal / Visten: prosjektrapport må komme hva er gjennomført og hva gjenstår. Deltatt på årsmøte i nasjonalparkstyre. Stavassdagen en fin avslutning på Granedagan. Det er gjennomført mye arbeid i hele området og det er et flott tilrettelagt turområdet som er lett tilgjengelig i Grane kommune. Rådmannen informerte vedr.: Nye tilsettinger Lederutvikling: Deltar på lederutvikling gjennom RKK/KS sammen med Vefsn kommune. Kvalitetslosen nytt kvalitetssystem som innføres i Grane kommune. Samme system har Hattfjelldal og Vefsn kommune. Orientering v/norgesvinduet v/knut Gullesen Situasjonen pr. i dag og hva som forventes framover. Har ca. 90 ansatte i de månedene det produseres mest. Noen gjestearbeidere som bare jobber her i 6 mndr. og reiser tilbake til Litauen. Ser framover og har planer for hvordan de skal kunne fortsette driften også i framtiden.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 15/174 15/1850 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 031/15 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 15/1751 X Vedr. nytt klubbhus på Trofors 2 15/1794 I Grane Næringsutvikling AS Ordrebekreftelse Grane Næringspark Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-031/15 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 15/173 15/1849 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 032/15 Formannskapet Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 011/15: Kommunal bevilgning til politiske parti i Grane 2015 Vedtak: Kr ,- : 17 representanter = Kr ,- pr. repr. Grane Arbeiderparti: 9 repr. x 2.941,- = Kr ,- Senterpartiet: 6 repr. x 2.941,- = Kr ,- Grane Fremskrittsparti: 2 repr. x 2.941,- = Kr ,- DFS. 012/15: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Hovedkomiteen for Granedagene innvilges skjenkebevilling, og det gis anledning til skjenking i følgende alkoholgrupper: - Alkoholgruppe 1 øl - Alkoholgruppe 2 vin Arrangement: Underholdningskveld Sted: Gammelsagmaro / Grane Bygdetun Dato/Tid: 12. juni 2015, kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Marit Granmo, Trofors Linda G Svartvatn, Trofors

6 Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning DFS. 013/15: Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Vedtak: Grane IL innvilges skjenkebevilling, og det gis anledning til skjenking i følgende alkoholgrupper: - Alkoholgruppe 1 øl Arrangement: Asfaltdans Sted: Gammelsagmaro / Grane Bygdetun Dato/Tid: 13. juni 2015, kl Skjenkeansvarlig: Stedsfortreder: Ingrid Marie Fagerli, Trofors Anita Mellingen, Trofors Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/15 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

7 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/145 15/1583 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 033/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1. tertialrapport Grane kommune Vedlegg: Tertialrapport pr. tjenesteområde. Prognosemodell budsjett 2015 Prognosemodell etter framleggelse revidert nasjonalbudsjett Sammendrag: Etter framleggelse av revidert nasjonabudsjett , vil Grane kommune få inntektssvikt på kr fra opprinnelig budsjett. Samtlige tjenesteområder holder seg innenfor budsjetterte rammer pr Økonomistyringen i Grane kommune fungerer bra. Viser til vedlagte rapporter avdelingsvis. Vurdering: Budsjettkontrollen i Grane kommune er god. Alle tjenesteområder holder seg innenfor budsjetterte rammer pr Ingen tjenesteområder har noe spesielt å bemerke. Driften går som planlagt. Inntektssvikt, etter framleggelse av revidert nasjonalbudsjett, kr , vil bli dekket opp innenfor allerede tildelte rammer (slik tallene ser ut nå). Evt budsjettregulering blir gjort på høsten. Prognosemodell før og etter revidert budsjett ligger vedlagt. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/15 Vedtak: Enstemmig vedtatt.

8 Side 8 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /9 15/1589 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 034/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Vefsn Røde Kors Hjelpekorps - Søknad om kommunal støtte til innkjøp av ATV Sammendrag: Vefsn Røde Kors Hjelpekorps søker støtte på kr ,- fra Grane kommune til innkjøp av ATV til bruk under søk og redning på bar mark. Vefsn Røde Kors Hjelpekorps består i dag av 28 aktive medlemmer (søks- og redningsmannskap). 4 av disse er hjemmehørende i Grane kommune. Alle medlemmene som jobber i hjelpekorpset gjør dette på fritiden og bruker mye tid til dette arbeidet. Hjelpekorpset har henteoppdrag, søks- og redningsaksjoner i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal etter oppdrag fra Helgeland politidistrikt. Da hjelpekorset fokuserer sterkt på egen og andres sikkerhet, er det av avgjørende betydning at de får øvet på det materiellet som skal brukes på under aksjoner. Ettersom hjelpekorset i dag ikke har egen ATV, har de ved noen anledninger fått lånt slikt utstyr til aksjoner på bar mark. Uten denne type utstyr er beredskapen svekket da man ikke har garanti for å få lånt ATV ved behov. Vefsn Røde Kors Hjelpekors vil ved å anskaffe egen ATV sikre tilgjengeligheten ved behov for slikt utstyr, og sikre befolkningen i Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommuner mot hurtig uthenting av skadde og akutt syke personer der ambulansepersonell ikke kommer til, eller situasjoner hvor helikopter ikke er tilgjengelig. I løpet av de 12 siste måneder har hjelpekorpset hatt 2 søks- og redningsaksjoner i Grane, 1 søkeoppdrag i Hattfjelldal, 2 søkeoppdrag og 1 henteoppdrag i Vefsn. Innkjøpet har en kostnadsramme på kr ,-. Årsmøtet i Vefsn Røde Kors Hjelpekorps stilte seg positiv til å støtte innkjøpet med kr ,-. For resterende beløp søkes det midler til via kommunene og privat næringsliv. Administrasjonen ønsker å opplyse at Vefsn kommune støtter hjelpekorpset med et årlig beløp på kr ,-.

9 Side 9 av 21 Vurdering: I årets budsjett er det avsatt kr ,- i potten for kulturmidler. Halvparten av denne summen skal benyttes ved ordinær tildeling av kulturmidler med søknadsfrist 1. mai. Resterende beløp skal gjennom året benyttes til søknader om støtte til større arrangement, større innkjøp, oppstartstilskudd og reisetilskudd. Dette ihht. Kommunesyrets vedtak om retningslinjer for tildeling av kulturmidler. Beløp over kr. 5000,- skal til politisk behandling i Formannskapet. Disponibelt beløp for tildeling av kulturmidler er pr. 23.mai.15 kr ,-. Det er tidligere i 2015 gitt tilskudd av denne kontoen til Grane trekkspillklubb/grane toraderklubbs DM-arrangement, kr 4 000,-, Grane Ils fjelltrimarrangement kr ,- og kr ,- til Svenningdal arbeiderlag og kvinnegruppe for oppkjøring av turløype. Rådmannens innstilling: 1. Søknad fra Vefsn Røde Kors Hjelpekorps om støtte fra Grane kommune på kr ,- til innkjøp av ATV for bruk under søk- og redningsaksjoner, innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto (kulturmidler). 2. Beløpet øremerkes innkjøp av ATV og Vefsn Røde Kors Hjelpekorps må rapportere til Grane kommune på gjennomføring av innkjøpet. 3. Dersom kjøpet ikke er gjennomført innen 2 år fra tilsagnsdato, skal beløpet tilbakebetales til Grane kommune i sin helhet Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/15 Vedtak: Rådmannens innstilling med endring av pkt. 1: 1. Søknad fra Vefsn Røde Kors Hjelpekorps om støtte fra Grane kommune på kr til innkjøp av ATV for bruk under søk- og redningsaksjoner, innvilges med kr Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Budsjettregulering: K D 2. Beløpet øremerkes innkjøp av ATV og Vefsn Røde Kors Hjelpekorps må rapportere til Grane kommune på gjennomføring av innkjøpet. 3. Dersom kjøpet ikke er gjennomført innen 2 år fra tilsagnsdato, skal beløpet Tilbakebetales til Grane kommune i sin helhet. Enstemmig vedtatt

10 Side 10 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/145 15/1604 Rigmor Tverå Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 035/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt.1.4 Finansrapport Vedlegg: Finansrapport Sammendrag: I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7, skal finansrapport forelegges kommunestyret til behandling hver og årlig.. Finansrapport fremlegges til politisk orientering. Vurdering: Bakgrunn: Finansreglementet ble vedtatt i kommunestyret Reglementet skal oppdateres en gang hver kommunestyreperiode, altså hvert 4. år I henhold til Grane kommunes Finansreglement pkt. 7 skal finansrapport forelegges kommunestyret til orientering pr og årlig. Finansreglemet pkt. 7 Rådmann skal i forbindelse med kvartalsrapportering pr. 31. mars og 30. september legge fram rapporter for kommunestyret som vises status for kommunens finansforvaltning. Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt finansforvaltningens eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Rapporten skal inneholde: Oversikt over gjeldens fordeling på lånenes type, renteutvikling og låneinstitusjon. Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkår Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår. Avvik fra reglementet skal rapporteres til kommunestyret. I forbindelse med kvartalsrapporteringen skal det fremgå om det har vært avvik siden forrige rapportering. For å avdekke om det har vært eller oppdaget avvik, skal ledergruppe i fellesskap drøfte dette i møte før kvartalsrapportering for å forsterke kontrollen, og eventuelle avvik deretter håndteres av kommunestyret.

11 Side 11 av 21 Rapportering fra bank(er) og eventuelle finansinstitusjoner kommunen mottar, må undergis selvstendig vurderinger og grundig kvalitetssikring også av kommunen selv, i den hensikt å følge en forsiktighetslinje. Dette punkt i Finansreglementet ble økonomisjef gjort oppmerksom på via kommunerevisjonen, og meldes inn til kommunestyret som avvik. Finansrapport vil heretter bli utarbeidet samtidig med økonomirapporteringen. Politisk orientering vår og høst, samt i forbindelse med årsavslutning. Finansreglement vil bli gjennomgått og oppdatert i løpet av høsten Etter mars 2015 er det innhentet tilbud fra flere banker på innskudd. Bedre rentevilkår er forhandlet fram på Vefsna-fond konto og ordinær fondskonto. Vi oppnår rentesats på p.t rente 2,2 % (fra første krone) med oppsigelsestid på 31 dager. Vilkår innskuddskapital minstebeløp 8 mill. Rådmannens innstilling: Finsansrapporten tas til orientering Formannskapet Behandling: Ønske om at det redegjøres i kommunestyremøte for evt. bedre og andre muligheter og evt. konsekvenser av dette. Hva gjør evt. våre nabokommuner og hva oppnår de av avtaler. FS-035/15 Rådmannens innstilling: Finansrapporten tas til orientering. Formannskapet enstemmig for rådmannens innstilling.

12 Side 12 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/60 15/1711 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 036/15 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Etablering av Vefsna Regionalpark Vedlegg: Notat Vefsna regionalpark Utarbeidet av Grane Næringsutvikling AS Sammendrag: Grane Næringsutvikling AS (GNU) har vært engasjert av Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner til å utrede om det er mulig å etablere en regionalpark i de tre kommunene. GNU har gjennomført både forprosjekt og er i gang med hovedprosjekt, og det foreligger nå et notat fra GNU som beskriver bakgrunn, gjennomføring av prosjektet og videre anbefaling. Jfr. vedlegget. Organisasjonen Norske Parker definerer park på følgende måte: En dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv med en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde. Se for mer informasjon. Det er etablert mange parker i Norge, og mange er under etablering / vurdering. Representanter fra Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Alstahaug deltok nylig på en felles studietur til Valdres natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark. Hensikten med denne studieturen var å få innblikk i hvordan parkene er organisert og drives til daglig. Valdres natur- og kulturpark var den første parken som ble etablert i Norge i 2007, og erfaringene fra denne parketableringen er i hovedsak positive. Bla. har parketableringen skapt et bedre samarbeid mellom kommunene og økt samarbeid med næringslivet. Iht. GNUs notat gis flg. anbefaling: Alternativ 1. Det besluttes å avslutte arbeidet med Vefsna regionalpark. Prosjektet avsluttes med naturlig avrunding av påbegynte aktiviteter innen 2015 og senest i starten av Ikke benyttede midler går da tilbake til finansiørene. Alternativ 2: Dersom kommunene ønsker å gå videre med regionalpark anbefales en modell der man tar elementer fra andre parker som utvikling av ti-årige parkplan, årlige (eventuelt fireårige) handlingsplaner, samarbeidsavtale (vedtekter) som revideres hvert fjerde år og partnerskapsavtaler med samarbeidspartnere.

13 Side 13 av 21 Dette gjøres gjennom en trinnvis tilnærming: 1. Kommunene gjør vedtak om etablering av park uten å ta detaljert stilling til organisasjonsform og økonomi. Man bør ta stilling til om økonomisk bidrag skal fordeles likt på kommunene eller om man skal fordele etter innbyggertall. 2. Nivå på finansieringsramme og fordelingsmodell fra eierne bør avklares i enighet mellom kommunene i budsjettbehandlingen for Utkast til parkplan som bygger på kartlegging i reisemålsutviklingsprosjekt fase 1, parkverksted i juni 2013 og drøftinger i styringsgruppe tas opp til vurdering som grunnlag for det videre arbeid for parken. 4. Kommunene setter ned en gruppe med representanter fra kommuner og næringsselskap (seks til ti personer) i de tre kommunene som får mandat på å foreslå modell for samarbeidet. Valg av organisasjonsform bør kunne vedtas innen utløpet av hovedprosjektet, november Vurdering: Spørsmålet er om Vefsna Regionalpark kan etableres, hvordan dette skal gjøres, og hvilken nytte Vefsnregionen eventuelt vil kunne få av en slik etablering? Det er også et spørsmål om kommunene er villige til å samarbeide om dette, hvilke arbeidsoppgaver som skal tillegges en park og hvilken organisasjonsform etableringen eventuelt skal få? Finansiering av driften er også et vesentlig spørsmål. Det er mao. mange uavklarte spørsmål som kommunene må ta stilling til dersom det skal etableres en regionalpark, og det er allerede brukt store ressurser i forprosjekt og hovedprosjekt for å finne ut om dette er en aktuell samarbeidsplattform for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Erfaringene fra andre parker er i hovedsak positive, og det er derfor naturlig å tro at en tilsvarende etablering i denne regionen også vil gi positive effekter. Spørsmålet er om det er behov for et nytt organ i denne regionen ettersom alle tre kommunene har hvert sitt næringsselskap som arbeider med bla. næringsutvikling, men faktum er at de tre kommunene ikke har et felles organ som arbeider med slike oppgaver eller felles oppgaver til tross for at kommunene har de samme utfordringene ift. folketall, arbeidsplasser og reiseliv med mer. Alternativet med å avslutte arbeidet med etablering av Vefsna regionalpark er trolig ikke aktuelt. Dette fordi en parketablering trolig vil gi større positive effekter for regionen enn om park ikke etableres. Den store utfordringen blir både organisering og finansiering ev en ny slik organisasjon, men trolig vil dette også være gjennomførbart dersom det er vilje til dette. Konklusjonen blir derfor at Vefsna regionalpark bør etableres dersom kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal kan bli enige om dette. Rådmannens innstilling: Grane kommune er positiv til at Vefsna regionalpark etableres permanent som et felles organ for kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Grane kommune foreslår at det velges en gruppe på 6 personer som består av representanter fra kommunene og næringsselskapene som får i mandat å foreslå modell for samarbeidet, organisasjonsform, arbeidsoppgaver som skal tillegges parken og finansiering. Dette arbeidet ledes av Grane Næringsutvikling AS som fortsetter arbeidet med hovedprosjektet ut prosjektperioden. Gruppens forslag må foreligge innen 01. august 2016 slik at dette kan politisk behandles innen årsskiftet 2016/17.

14 Side 14 av Formannskapet Behandling: Tanker: Viktig at det er en klar og tydelig styringsgruppe uavhengig av hvem dette skal være. Gruppen med 6 personer hvem bør være med her. Viktig å tenke på næringslivet. FS-036/15 Vedtak: Formannskapet enstemmig for rådmannens innstilling.

15 Side 15 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/163 15/1776 Berit Rise Saksnummer Utvalg Møtedato 038/15 Formannskapet /15 Råd for eldre og funksjonshemmede Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Minibuss/Handicapbil Trykte vedlegg : Tilbud på bil Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I xx Vedlegg til FS sak - biltilbud Sammendrag: Undertegnede har av Helse og omsorgssjef, i ledermøte , fått i oppgave å kartlegge behovet for tjenestebil i avdelingens forskjellige tjenester. Samt innhente pris på kjøretøy. Saken har vært drøftet i fagressursmøte og vi har kommet fram til at minibuss ombygd til handikapbil med plass rullestolbruker, vil være den løsningen som fyller de fleste behov. I Grane kommune har vi ikke taxi tilpasset rullestolbrukere. Denne ville løst noen av utfordringene vi har. Men vi har i tillegg mange behov som en taxi ikke løser. Det er innhentet tilbud fra to leverandører. Samt pris på bruktbil. Vedlegg 1. Jf Toll og avgiftsdirektoratets rundskriv nr 1/2015 6, kan det gjøres endring i avgiftsmessig status uten tilleggsavgift. Samtykke til endring i avgiftsmessig status i forbindelse med transport av rullestolbrukere eller andre med funksjonshemming som nødvendiggjør slik endring, kan gis etter skriftlig søknad på flere vilkår. Aktuelt for oss er 6.2. c: institusjon eller organisasjon som har funksjonshemmede rullestolbrukere knyttet til seg eller som tilbyr transport for slike

16 Side 16 av 21 Ihht Tollvesenets kommentarer er andre med funksjonshemming personer med andre enn fysiske handikap, som sosialklienter, eldre og personer under behandling og eller rehabilitering. Ved å anskaffe en handicap-bil / minibuss kan det gis avgiftsfritak for engangsavgift som for aktuelt kjøretøy vil beløpe seg til ca. kr ,- Den må være registrert på institusjon eller organisasjon. Dette gjør at bilen ikke kan leases. Den kan kjøres av personer med førerkort klasse B. Det er en fordel at kjøretøyet registreres på Grane kommune som organisasjon, for å ha mulighet for nødvendig bruk også utenfor institusjon. For å få best mulig utnyttelse av en minibuss/ handikapbil tenker vi en bil- turnus slik at bruken fordeles på de forskjellige tjenester på faste ukedager. Dette skaper forutsigbarhet og gir en oversikt som er viktig både for tjenestemottaker og tjenesteyter. Behov. Grane sykehjem: Når sykehjemmets beboere, som er avhengig av rullestol, skal til tannlege/ lege benyttes taxi fra Hattfjelldal eller Mosjøen med en pris på ca kr 1.300,- pr gang. Det bestilles slike turer ca 2 ganger pr mnd, noe som gir en kostnad på over ,- pr år. Ifht tannbehandling er det flere med egne tenner nå enn tidligere, noe som også vil øke i kommende år. Det vil si en økning i antall tannbehandlingsturer. I tillegg er det behov for beboerne å kunne ta utflukter, besøke gravsted til sine kjære og delta ved arrangementer. Psykisk helse- og rustjenesten Tjenesten har vært uten mulighet til å tilby turer for våre brukere og grupper gjennom flere år. Vi har i 2015 søkt om, og fått tilskudd til, prosjekt for kommunalt psykisk helse og rusarbeid med inntil kr ,- for Tilskuddet skal brukes til lønn. I prosjektet er det en kommunal egenandel på I prosjekt- budsjettet er det satt opp kr ,- til persontransport/ bil / drivstoff. Tiltakene i prosjektet krever tilgang til personbil el lignende. Tilskuddet gis for ett år av gangen, og må dokumentere måloppnåelse og revidert regnskap. Det kan da videreføres i inntil 4 år. Friskliv og folkehelse. Det er etablert treningsgrupper for pensjonister. Det er ønskelig å kunne ta grupper med for fysisk aktivitet utenfor Troforsområdet. Det planlegges helsestasjon for eldre. Bosetting av flyktninger. Det er i budsjett foreslått kr til bil/ transport, inkl drivstoff. Nevnte behov/ turer vil i liten grad kunne løses med taxi. Tiltakene skal være forutsigbare og gjøres på fastsatte tidspunkt. Mange av turene er ledd i behandling, med bistand og oppfølging av fagpersonell.

17 Side 17 av 21 Mulig finansiering. Psykisk helse og rustjenesten, egenandel prosjekt.: kr ,- Sykehjemmet, omdisponering av nåværende utgift til taxi: ca kr ,- Nav, bosetting av flyktninger kr ,- Sum kr ,- Mulig finansiering vil sannsynligvis kunne vedvare over flere år. Full finansiering på 96 mnd. blir ca kr pr mnd. inkl mva. Det er ikke momskompensasjon på aktuelt kjøretøy. Aktuelt lovverk: Folkehelseloven 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Helse og omsorgstjenesteloven 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helseog omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven 5. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det. 5-1.Transport av behandlingspersonell For å oppfylle ansvaret etter 3-1 første ledd skal kommunen sørge for transport av behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet

18 Side 18 av 21 Vurdering: Det har gjennom mange år vært et stort behov for, og ønske om minibuss/ handikapbil i Grane kommune. Vårt behov, og planlagt bruk av kjøretøyet, vil i liten grad kunne løses med taxi. Tiltakene skal være forutsigbare og gjøres på avtalte tidspunkt. Mange av turene er ledd i behandling, med bistand og oppfølging av fagpersonell. Kjøretøyet vil bidra til at våre tjenestemottakere får mulighet til økt innhold i hverdagen, til økt aktivitet og positive opplevelser. Nevnte faktorer bidrar i stor grad til økt livskvalitet. Det anbefales ekstrabevilgning til Psykisk helse- og rustjenesten for å oppfylle del av kravet om kommunal egenandel i omtalt prosjekt. Sum kr ,- pr år. Ombygging fra minibuss til handikapbil tar ca. 4 mnd.. Ved å utsette investeringen til 2016 har vi bil tidligst i april måned. Alternativ 1 Det investeres i bil i 2015, med følgende budsjettregulering: dekkes av prosjektmidler belastes investeringsfond K Prosjekt (kjøp bil) D Prosjekt (bruk ubundet investeringsfond) K ( ) Alternativ 2 Innvesteringen innarbeides i investeringsbudsjett Rådmannens innstilling: Alternativ 1 anbefales for å kunne etterkomme behov og iverksette tiltak så raskt som mulig Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-038/15 Vedtak: Alternativ 1: Enstemmig vedtatt.

19 Side 19 av 21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/180 15/1907 Morten Daleng Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Hjertestarter Søknad om tilskudd til hjertestarter Grane kommune 3T, Aktivitets- og utstyrsbase Sammendrag: Under gjennomføring av Mens vi venter på ambulansen kurs gjennom Grane brannvesen, har vi sett og fått opplæring i at rask behandling er avgjørende i livreddende HLR(hjerte, lunge redning). I dette arbeidet er hjertestarter sentralt. Det finnes uttalige forskjellige hjertestartere, men det anbefales fra Norsk Luftambulanse at man anskaffer fra sentrale aktører som Røde kors, Norsk Folkehjelp, eller Lærdal Medical. Hjertestarter som kan brukes av allmennheten, og som kan brukes på barn er f.eks Type: Hjertestarter FRx art.nr, ABN, pris ,- Bæreveske art.nr, , pris 441,- Pads art.nr, , pris 525,- Batteri art.nr, M5070A, pris 1 666,- Barnenøkkel art.nr, pris 883,- Total kostnad innkjøp kr ,- eksl. mva Vurdering: Rådmannens innstilling: Formannskapet i Grane vedtar og oppad begrenset til kr ,- i tilskudd til innkjøp av hjertestarter til Grane kommune 3T. Tilskuddet skal dekke 50 % del finansiering til innkjøp av hjertestarter. Hjertestarter skal være stasjonert ved servicetorget Grane kommune. Likelydende beløp finansieres gjennom prosjektet Grane kommune 3T. Hjertestarter er tenkt brukt opp mot arrangement, i regi av både kommune, idrettslag, private organisasjoner, og samtidig å være en trygghet for både de kommunalt ansatte ved kommunehuset og de besøkende her.

20 Side 20 av Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-039/15 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

21 Side 21 av 21

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Videre framdrift i hovedprosjekt Vefsna Regionalpark

Videre framdrift i hovedprosjekt Vefsna Regionalpark Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-U01 12/287 15/4916 Jan Inge Helmersen 23.06.2015 Videre framdrift i hovedprosjekt Vefsna Regionalpark Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 25.10.2010. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 25.10.2010 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 18.10.10 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.06.2015 Fra kl: 09:00 Til kl: Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Som tilleggssak føres opp - Søknad om lånegaranti kunstgress FK Luna. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Møtestart: Kl. 10.00. Møteslutt: Kl. 10.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Arne Fr. Andersen møtte for Hilde Nilsen Tor Andersen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 14.11.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 08:00 13:00 Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 14.11.2013 Møtetid: 08:00 13:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. november

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 14:05 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.08.2014 Tid: 09:00 14:05 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 14:00. Møtedato: 22.04.2015. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: 09:00 14:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 15. april 2015 Fraværende

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 01.09.2009 Tid: Kl. 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.10.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Roar

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Side 1 av 27 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer