Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf"

Transkript

1 Innkalling Utvalg: Fondsstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt Kl. 10:00 Forfall skal meldes via Møteportalen. Kan også meldes til Servicetorget i tillegg, tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Sakliste Sak nr. Sakstittel 007/19 Klage fra Baahdy & Birdy AS på vedtak om avslag på søknad om tilskudd 008/19 Søknad om tilskudd til innkjøp av ny type bil tilpasset rullestolbrukere 009/19 Søknad om tilskudd til utvikling av villmarkscamp og lån til kjøp av tomt ved Grane Bygdetun Trofors, den 14. mai 2019 Bjørn Ivar Lamo Ordfører Øyvind Toft Rådmann

2 ArkivKode: FE Arkivsak: 18/334 JournalpostID: 19/1655 Saksbehandler: Arne-Martin Husby Dato: Saksnummer Utvalg Møtedato 007/19 Fondsstyret Kommunestyret Jfr. Delegeringsreglement for, vedtatt i kommunestyret Klage fra Baahdy & Birdy AS på vedtak om avslag på søknad om tilskudd Trykte vedlegg: Vedtekter for s Næringsfond - Vefsna Klage på avslag om tilskudd fra Vefsnafondet Bædi & Børdi guider om Grane Firmaattest Sign_regnskapmm Baahdy & Birdy AS arsregnskap 2017 Baahdy & Birdy AS (1) Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet Bædi & Børdi guider om Grane NY søknad om tilskudd fra Vefsnafondet Bædi & Børdi guider om Grane Budsjett Grane BB Sammendrag: Baahdy & Birdy AS klager på Fondsstyrets vedtak i sak nr. 5/19 den Flg. vedtak ble fattet i saken: «Søknaden fra Bædi & Børdi avslås da de ikke er innenfor kriteriene for å kunne motta tilskudd fra Vefsnafondet.» Vedtaket er påklaget innen klagefristen, og klagen kan derfor behandles iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Klagen begrunnes bla. med at turistappen Bædi & Børdi som er utviklet for barn, vil bidra til å styrke sysselsettingen og øke tilflyttingen til kommunen. Dette fordi at appen vil bidra til at flere turister vil stoppe i kommunen og benytte seg av andre tilbud innenfor overnatting, opplevelser og servering med mer. Det vises også til at selskapet har vunnet en konkurranse og at appen er kåret til verdens beste turistapp. Klageinstans er iht. vedtektene kommunestyret.

3 Vurdering: Selskapet Baahdy & Birdy AS har forretningsadresse i Bodø. Iht. vedtektene 3 Kriterier for måloppnåelse, skal næringsfondet bidra til å styrke sysselsettingen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen. I denne saken er det vanskelig å vurdere hva som kan bli ringvirkningene av en slik turistapp, og derfor er det også tvilsomt at det vil være riktig ift. fondets vedtekter å innvilge søknaden. Dersom klagen ikke tas til følge sluttbehandles saken i kommunestyret. Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Søknaden fra Baahdy & Birdy AS avslås de de ikke er innenfor kriteriene for å kunne motta tilskudd fra Vefsnafondet.

4 ArkivKode: FE Arkivsak: 18/334 JournalpostID: 19/1608 Saksbehandler: Arne-Martin Husby Dato: Saksnummer Utvalg Møtedato 008/19 Fondsstyret Jfr. Delegeringsreglement for, vedtatt i kommunestyret Søknad om tilskudd til innkjøp av ny type bil tilpasset rullestolbrukere Trykte vedlegg: Søknad om tilskudd fra Vefsnafondet Innkjøp av niseter taxi tilbud ny niseter Skatteattest Havdal Grane Taxi Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret Grane Taxi Skatteoppgjør Grane Taxi Regnskap Grane Taxi Regnskap Grane Taxi Regnskap 2017 Sammendrag: Grane Taxi v/leif Havdal søker om tilskudd til innkjøp av en ny type bil som er tilpasset rullestolbrukere med kapasitet til 9 personer. Bakgrunnen for søknaden er at Grane Taxi ønsker å gi et taxitilbud til rullestolbrukere selv om kommunen disponerer en slik bil. Dette fordi at rullestolbrukere da kan bestille taxi på kort varsel etter eget behov. Dessuten kan det være behov for å transportere fisketurister som ankommer uten bil, og som har behov for transport til fiskeplasser og overnattingssteder. Grane Taxi har avtale med Helse Nord om syketransport som er det viktigste grunnlaget for virksomheten. Kostnader: Innkjøp av bil med utstyr og taksameter kr ,- Finansiering: Tilskudd 20% Næringsfond Vefsna kr ,- Egenandel kr ,- Sum kr ,- Vurdering: Investeringer over kr ,- kan søkes finansiert med tilskudd fra Næringsfond Vefsna. Iht. vedtektene skal fondsmidlene benyttes til tiltak i kommunal regi og bedriftsrettede tiltak, herunder nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter.

5 Grane Taxi er ingen ny virksomhet i, men den omsøkte investeringen innebærer et nytt tilbud innen taxinæringen i kommunen. Det nye tilbudet er rettet mot både rullestolbrukere, og mot reiseliv og fisketurisme. Taxinæringen har en viktig samfunnsfunksjon, og det er derfor viktig at næringen kan tilby transporttjenester både for rullestolbrukere og for større grupper som har behov for en maxitaxi. Det søkes om 20 % kr ,- i tilskudd til investeringen, og iht. vedtektene kan dette innvilges. Rådmannens innstilling: 1. Grane Taxi v/leif Havdal org.nr innvilges et tilskudd på 20 % av godkjente kostnader begrenset til kr ,- fra Næringsfond Vefsna bedriftsrettede del til innkjøp av ny taxi. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført.

6 ArkivKode: FE Arkivsak: 18/334 JournalpostID: 19/1616 Saksbehandler: Arne-Martin Husby Dato: Saksnummer Utvalg Møtedato 009/19 Fondsstyret Jfr. Delegeringsreglement for, vedtatt i kommunestyret Søknad om tilskudd til utvikling av villmarkscamp og lån til kjøp av tomt ved Grane Bygdetun Trykte vedlegg: RiverNorth AS søknad om tilskudd RiverNorth AS prosjektbeskrivelse RiverNorth AS firmaattest River North AS skatteattest River North AS resultatregnskap Sammendrag: RiverNorth AS søker om tilskudd til utvikling av villmarkscamp og lån til kjøp av tomt ved Grane Bygdetun. RiverNorth AS har i Kommunstyresak nr. 18/19 fått samtykke til å erverve et areal på Grane Bygdetun for å etablere en base for raftingvirksomhet inkl. villmarkscamp. Ervervet er pr. dato ikke gjennomført, men dette planlegges gjennomført når kjøpekontrakt er signert av kjøper og selger. Selskapet RiverNorth AS ble etablert i 2017, og etter to sesonger med raftingvirksomhet planlegger selskapet i 2019 å videreutvikle virksomheten og bygge opp en base på det ervervede arealet på Bygdetunet. Dette vil skje som en gradvis utbygging. En villmarkscamp med lavvoer for enkel overnatting ønskes etablert i år for denne sesongen, samt at en elsykkel og diverse utstyr planlegges innkjøpt. Senere i år planlegger selskapet å engasjere arkitekt til utvikling av området. Kostnader inkl. mva.: Lavvoer Badestamp Elsykkel Eget arbeid Arkitekt Diverse Erverv av næringseiendom Sum

7 Finansiering: Lån Egenkapital Innovasjon Norge Tilskudd næringsfond Sum Vurdering: Investeringer over kr ,- kan søkes finansiert med tilskudd fra Næringsfond Vefsna. Iht. vedtektene skal fondsmidlene benyttes til tiltak i kommunal regi og bedriftsrettede tiltak, herunder nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter. River North AS søker om kr i tilskudd til innkjøp av eiendommen og utstyr som lavvoer og en elsykkel og diverse utstyr. Dette tilsvarer 20 % av investeringskostnaden inkl. eiendomskjøpet. I tillegg søker River North AS om et lån på kr ,- til eiendomskjøpet, men selskapet er innvilget lån fra DnB til kjøp av eiendommen til 6 % rente. Iht. vedtektene kan det innvilges tilskudd til innkjøp av eiendom og utstyr til etablering av virksomheten. Lån kan også innvilges, men i dette tilfellet foreligger et lånetilbud fra DnB. Kjøp av eiendommen er dermed finansiert, og lån fra bør derfor ikke innvilges ettersom kommunen ikke er en finansieringsinstitusjon. Rådmannens innstilling: 1. RiverNorth AS org.nr innvilges et tilskudd på 20 % av godkjente kostnader begrenset til kr ,- fra Næringsfond Vefsna bedriftsrettede del til kjøp av eiendom, lavvoer, elsykkel og diverse utstyr. 2. Tilsagnet forutsetter at investeringen blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt eller solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd., fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales når investeringen er dokumentert gjennomført. 6. RiverNorth AS gis avslag på søknad om lån til kjøp av eiendommen på Grane Bygdetun.