OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008"

Transkript

1 OSLO GARDISTEN NR mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget godt program som ble presentert. 23 medlemmer og følge fra Oslo Gardistforening overvar konserten, hvis du ikke var der, kan du lese mere om den på sidene 12 og 13. AKTIVITETENE FREMOVER: *Torsdag 3. April avholdes det medlemsmøte med et besøk på Forsvarsmuseet på Akershus. Fremmøte er på Kafé Asylet på Grønland, hvorfra vi går i samlet tropp til Akershus festning. Mer finner du på side 15. *Foreningen ved dens leder har fått tak i 30 billetter til Slottsplassen 17. Mai. Vil du være med å feire nasjonaldagen sammen med gode venner i OGF og samtidig ha en best mulig utsikt til barnetoget? Da bør du slå opp på side 15. *Den danske livgarden fyller 350 år i år og det skal i den forbindelse holdes store jubileumsarrangementer i København, og OGF arrangerer tur til dette. Se side 11. ÅRSMØTET 2008 Det innkalles til årsmøtet i Oslo Gardistforening. Og det meste av nødvendige papirer til møtet finner du i denne utgaven av OsloGardisten. Her er en liten oversikt: - Side 3: Ordinær innkalling - Sidene 4-9: Årsberetningen - Side 9: Innkommet forslag til årsmøtet Side 10: Regnskap for siste driftsår SKYTEAFTENENE ER IGANG IGJEN! Lenge har de ligget på is, men nå er de relansert! Våre tradisjonsrike skytekvelder har igjen startet opp på Gardens innendørsbane. Annenhver mandag (mandager i like uker) møtes vi til et uformelt treff med kuler og krutt. Alle medlemmer av Oslo Gardistforening er hjertlig velkomne, og dette er bare morro, så her trengs det nesten ingen forkunnskap utover det å vite hvor børsepipa til en hver tid skal peke. Mer om årets første skytekveld finner du på side 14. DA DENNE UTGAVEN AV OSLOGARDISTEN INNEHOLDER SAKSPAIRER TIL ÅRSMØTET, 24. APRIL BER VI OM AT DE AV DERE SOM HAR TENKT Å DELTA PÅ MØTET TAR MED SEG DENNE UTGAVEN DIT. PÅ MØTET VIL KUN BUDSJETT, ÅRSPLAN, REVISORS BERETNING OG VALGKOMITEENS INNSTILLING BLI DELT UT. STYRET

2 OsloGardisten nr 1. Lederens hjørne Styret i OGF: Leder: Egil Nilsen Ulvenveien 117C 0665 Oslo Nestleder: Trond A. Svensson Sognsveien Oslo Kasserer: Børre Skogvold Voldgata Lillestrøm Sekretær: Jan-Erik Skjeggerud Herman Foss gt Oslo Styremedlem: Harald Mørch Odvar Solbergsv Oslo Varamenn: Hilde Susanne Gulbrandsen Trolldalsveien Oslo Harald Kirkeby Flaen 2015 Leirsund Foreningsadresse: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo Vel møtt til et nytt foreningsår. Vi har allerede startet opp med våre faste møter på Asylet hver 1. torsdag i måneden, og vi har også gjennomført de første skytekveldene. Skytekveldene er hver mandag i like uker. Vi savner deg. Samtidig har vi planlagt omvisning på Forsvarsmuseet, og tur til København, men mer om dette på andre steder i bladet. Det viktigste nå er innkallelsen til vårt årsmøte 24. april, en innkallelse du nå holder i hånden. Det er på årsmøte du har anledning til å få sagt din mening om både foreningen og om styret. Det er på årsmøtet du har anledning til å møte de andre i foreningen, kanskje du vil møte romkameraten din nettopp her? Vi planlegger en piknik en lørdag i mai eller juni. Det er en oppgave som må gjøres i leiren, og den har OGF påtatt seg. Men da skal vi lage piknikk etter god gammeldags oppskrift, da vi skal ha franskbrød, ost og vin (bl.a.). Den lørdagen vi bestemmer skal ha sol fra skyfri himmel, og både gamle og unge er hjertelig velkommen. Vi tar imot både to og tre generasjoner. Det skjer en masse i OGF denne våren. Det skal være noe som frister alle. Vi er klar over at alle er opptatt med et eller annet, og at vi må konkurrere med så mye, men vi håper vi kan friste noen. Vi har fått billetter til Slottsplassen 17. mai, og mer om dette på annet sted i bladet. Har du selv noen ideer til et arrangement, ikke nøl med å fortelle det til oss. Kanskje kan vi hjelpe til å få dette i stand. Vi gleder oss til å møte deg. Med glad hilsen fra Egil 2 Tlf: Epost: Internett:

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GARDISTFORENING TORSDAG 24.APRIL 2008 KL I HUSEBY LEIR Alle medlemmer innkalles med dette til ordinært årsmøte. Før møtet starter blir det kransenedleggelse ved statuen for falne gardister. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Konstituering A) Opptak av navnefortegnelse B) Valg av møteleder C) Valg av referent og av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder D) Spørsmål om møte er lovlig innkalt E) Godkjenning av sakslista 2. Protokoll fra siste årsmøte 3. Årsberetning fra styret 4. Regnskapet, tallmessig og kritisk revidert. 5. Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan 6. Fastsettelse av kontingent 7. Andre saker som er nevnt i innkallelsen 8. Valg av styreleder, kasserer og styremedlemmer som er på valg. (Knf. 3) Valg av to revisorer for ett år Valg av tre personer til valgkomite, med god kjennskap til foreningen og dens medlemmer for to år. 9. Utdeling av årsmedaljer for 10, 25 og 50 års medlemskap og eventuelle hederstegn. Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet var lørdag 01. mars 2008, jamfør vedtektenes 5. Det foreligger 1 (ett) forslag til behandling på årsmøtet. Forslaget ligger vedlagt sakspapirene. Vi minner om vedtektenes 7: ( ) Bare medlemmer som ikke skylder kontingent har stemmerett. Medlemmer kan ikke møte eller stemme ved fullmektig. Oslo 18 mars 2008 På vegne av styret: Jan-Erik Skjeggerud Sekretær 3

4 ÅRSBERETNING FOR Oslo Gardistforening (OGF) 2007/2008 Styrets sammensetning Formann: Egil Nilsen Nestformann: Trond Anders Svensson Sekretær: Jan-Erik Skjeggerud Kasserer: Børre Skogvold Styremedlem: Harald Mørch Varamenn: Harald Kirkeby Hilde Susanne Gulbrandsen Revisorer: Viggo Andreassen John Ulverud Valgkomité: Per-Kristian Paulsen (leder) Erik Rath Terje Stokstad OsloGardisten nr 1. I arbeidsåret 2007/2008 har hovedsakelig arbeidsfordelingen vært som satt ovenfor. Torbjørn Sætre har vært styremedlem i forbundsstyret i året som har gått. Årsmøte/styremøter Foreningens årsmøte ble avholdt torsdag 19. april 2007 i veteranrommet, Huseby leir. Tilstede var 24 stemmeberettigede medlemmer. Før årsmøtet var det, tradisjonen tro, blomsternedleggelse på bautaen over falne gardister, samt minneord over de av våre medlemmer som hadde gått bort siden siste årsmøte. Etter dette flyttet forsamlingen inn i veteranrommet og årsmøtet ble satt. Anders Bredesen ble valgt til ordstyrer. Erik Leinaas og Arild Gulbrandsen ble valgt som protokollvitner. Årsberetningen ble lagt frem og det enkelte punkt ble diskutert av møtet, før man godkjente årsberetningen. Neste punkt på agendaen var fremleggelse av regnskapet for Dette ble gjennomgått av kasserer, som også svarte på spørsmål. Revisors beretning ble lest opp. Årsmøtet fant å kunne vedta det fremlagte regnskap med balanse som Oslo Gardistforenings regnskap for Årsmøtet vedtok også at driftsunderskuddet på 24861,41 Nok, skulle dekkes inn av den daglige driften. Arbeidsplanen for 2007 / 2008 ble så presentert av foreningens leder, mens budsjettet ble fremlagt av foreningens kasserer. Årsmøtet godkjente de to postene under ett. Under posten innkommende forslag var det innkommet tre forslag. Første forslag var at kontingenten ikke skulle heves fra dagens nivå på 200,- kr. Dette ble vedtatt enstemmig av årsmøtet. Det andre forslag gikk på en vedtektsendring for lengden på verv i valgkomiteen. Komiteens leder Per Kristian Paulsen ønsket åremålet justert tilbake til ett år for medlemmer av valgkomiteen. Det ble vedtatt av årsmøtet at til valgkomiteen velges for ett år tre medlemmer av foreningen med god kjennskap til foreningen og dens medlemmer. Det siste forslaget som forelå var en vedtektsendring som gikk på å forlenge leders åremål fra ett til to år og få presisert hvilke styremedlemmer som er på valg samtidig. Årsmøtet vedtok dette og den nye 3 lyder: Funksjonstiden for leder, kasserer, samt styremedlemmer er to år. Leder og to styremedlemmer velges for samme valgperiode, mens kasserer og ett styremedlem velges for samme valgperiode, slik at det kun er halve styret som er på valg av gangen. Styreleder, kasserer, styre- og varamedlemmer kan gjenvelges. Årsmøtet ble avsluttet ved at det ble gjennomført valg, med det resultat som er gjengitt øverst i dette dokumentet. Styret har gjennom arbeidsåret frem til hatt 9 styremøter samt flere arbeidsmøter, telefonmøter og kontakter, samt epost. 4

5 OsloGardisten nr 1. Status medlemmer Antall medlemmer har i 2007 holdt seg på et stabilt nivå. Dette skyldes bl.a. at det sittende styret ikke har slettet medlemmer som manglet kontingent for En del av disse har dog betalt kontingent for Pr har foreningen 516 medlemmer, mot 532 pr medlemmer er gått bort i 2007, 13 har meldt seg ut av foreningen i året som er gått, hvorav to har betalt kontingent for 2007, mens 3 har meldt seg inn i 2007, noe som dessverre er en tilbakegang på 19 medlemmer i forhold til Hva gjelder medlemmer som ikke har overholdt sine økonomiske forpliktelser overfor foreningen, teller dette 93 medlemmer pr Det som dog er et problem rundt dette er at foreningen har fått ny leder, samt at tidligere leder, nåværende sekretær har flyttet og at foreningen av den grunn, muligens ikke har mottatt alle bilag fra sin bankforbindelse med kontingentinnbetaling for Derfor kan det være en mulighet for at en del av de ovennevnte faktisk kan ha sine økonomiske forpliktelser i orden. Foreningens styre jobber fortløpende med å få kontroll på dette, bl.a. ved å kontakte de medlemmene dette gjelder. Styret i OGF har ment at NGF i langt større grad bør engasjere seg i rekrutteringsarbeidet. Det har i lengre tid vært diskutert en brosjyre som NGF skulle utarbeide, og på siste styremøte i NGF i januar måned ble en slik brosjyre presentert. Hva som ble resultatet av fremvisningen, bl.a. trykking, korrektur, antall, utgivelse etc. etc. ble ikke diskutert. OGF har skrevet brev til NGF og påpekt hvilke muligheter NGF har for å kunne rekruttere nye medlemmer på alle de arrangementene som Garden og Gardemusikken er på. Hva gjøres der? Intet svar. Økonomi Foreningen har en god likviditet og handlefrihet. Regnskapet viser et underskudd i 2006 på kr ,41,-, og i 2007 et underskudd på ca. kr ,-. på resultatet, men underskuddet er noe mindre enn vedtatt budsjett for året Årsaken til underskuddet er utgivelsene av OsloGardisten. Styret i OGF har bestemt at vi skal utgi OsloGardisten også i fremtiden, da vi ikke kan stole på utgivelsen av bladet Gardisten. hverken med stoffinnhold eller utgivelsesdato. Dette er tatt opp med NGF. For talldokumentasjon vises det til regnskap Æresmedlemskap, Hederstegn og Årsmedaljer: På årsmøtet ble foreningens hederstegn tildelt Viggo Andreassen for hans lange virke for foreningen. Viggo har vært revisor, sekretær, og en av de ansvarlige for at skyttergruppa fortsatt eksisterer, i tilegg til at han slutter lojalt opp om foreningens arbeid. Årsmedaljen i gull, ble tildelt Nils Steen Egelien for 50 års medlemskap i foreningen. Årsmedaljer for 10 års medlemskap ble tildelt Lasse Langeid og Arild Gulbrandsen. 19. april Årsmøte, avholdt i veteranrommet. Tilstede var 24 stemmeberettigede medlemmer juni Besøk av Garderforeningen i København. I år var det OGF som stod som arrangør av de tradisjonelle treffene mellom København og Oslo som arrangeres hvert annet år, vekselvis i København og Oslo. Danskene ankom lørdag formiddag og ble fraktet til Huseby, hvor det var innendørsskyting om NAIS pokalen. Fra Huseby gikk turen til Linne hotell hvor danskene skulle bo, før dagen ble avsluttet med en hyggelig fest på Kafé Asylet på Grønland. Søndag var våre danske venner, gjester på Gardens dag, før de på ettermiddagen returnerte til København. 27. september Høstmøte på Kafé Asylet. Medlem Anders Bredesen holdt et meget interessant seminar om konjakkproduksjon og dens historie for ca. 25 fornøyde medlemmer og følge. 04. oktober Medlemstreff på Kafé Asylet på Grønland 01. november Medlemstreff på Kafé Asylet på Grønland 24. november Julebord på Kafé Asylet på Grønland. 13 medlemmer og 10 følge, spiste god mat og hadde en hyggelig kveld. 5

6 OsloGardisten nr januar Medlemstreff på Kafé Asylet på Grønland 21. januar Skyteaften på innendørsbanen i Gardeleiren. 04. februar Skyteaften på innendørsbanen i Gardeleiren 07. februar Medlemstreff på Kafé Asylet på Grønland 18. februar Skyteaften på innendørsbanen i Gardeleiren. Aktiviteter fra andre organisasjoner og foreninger, åpne for våre medlemmer: 10. april Minnemarkering på Midtskogen, Elverum, i forbindelse med kamphandlingene i Markeringen arrangeres av Hedmark Gardistforening. 15. april Innendørs skytestevne på Huseby. Dette var 1. del av skytingen om Lars Fronths pokal. Stevnet ble arrangert av Buskerud Gardistforening. 20. april Gardeoppstilling i Huseby Leir for å markere aprildagene april Minnemarkering på Lundehøgda, Ringsaker, i forbindelse med kamphandlingene i Markeringen arrangeres av Hedmark Gardistforening. 15. juni Kongens inspeksjon av Garden i Husebyleiren. 17. juni Gardens Dag. Heller ikke i år stilte OGF med egen stand, men valgte heller å støtte NGF og deres stand, i tillegg tok foreningen seg av sine danske venner fra København som var på besøk. Dagen bestod som vanlig av et meget variert og interessant program. 14. oktober 2. del av skytingen om Lars Fronths pokal. Denne gangen var det utendørsskyting på Darbu som ble arrangert, Arrangør var Buskerud Gardistforening. 01. november Gardeoppstilling i forbindelse med Gardens 151. Fødselsdag. 20. januar Gardesjefens festkonsert i Oslo Konserthus. Ved hver oppstilling har veteraner anledning til å spise lunch i Gardens mannskapsmesse. OsloGardisten Også i 2007 kom OsloGardisten med 3 numre. Nummer 1 inneholdt innkalling til årsmøtet, samt årsberetning og andre sakspapirer til dette møtet. Nr 2 inneholdt en fyldig protokoll fra årsmøtet, et lengre referat fra Danskebesøket i juni, og en reportasje fra konjakkseminaret. Nr 3 oppsummerte året, og inneholdt en lengre reportasje fra julebordet, et større intervju med den nye lederen og diverse informasjon. Bladet forteller også om omtrent alt som OGF og foreningens medlemmer er med på i foreningens regi. Sidetallet har ligget på mellom 12 og 16 sider og bladet kommer fortsatt ut i svart / hvitt i papirform, mens den på foreningens egne nettsider blir lagt ut i farger. Det er fortsatt styrets inntrykk at medlemmene setter pris på initiativet og at bladet mottas med glede. Derfor opprettholdes utgivelsestakten også i 2008 med tre numre i sort / hvitt. Innlegg, bilder eller tips til reportasjer tas i mot med stor takk. Foreningens internettsider I 2007 ble sidene lagt om og man fikk ny layout på hjemmesidene. Ennå er ikke styret 100% fornøyd med utnyttelsesgraden av nettsidene, men man har i løpet av året jobbet med å få sidene oppdatert og aktuelle, og man føler at man er på rett vei. Nettstedet innholder i dag et bildearkiv, nyhetsarkiv, historikk, aktivitetsplan og de utgitte numre av OsloGardisten i farger, i tillegg til forsiden med aktuelle nyheter. Nettstedet vil kontinuerlig bli oppdatert og forbedret også i Foreningens internettsider finnes på følgende adresse: Bokkomiteen Alt materiale som er samlet, er nå systematisert og klargjort, og med god bruk av bilder bør vi få til en trykksak på ca. 100 sider. Heftet skal utgis til OGF's 60-årsjubileum i Heftet vil bli tilegnet Ola Bjørnstad, ikke minst for hans arbeidet med dette heftet, men vi har mye mer å takke Ola for. 6

7 OsloGardisten nr 1. Komiteen vil arbeide videre med stoffet, og seniorgruppen vil gå gjennom bilder i Nils Egeliens velfylte pappesker, i håp om å finne bilder som kan supplere artiklene. Det vil bli tatt kontakt med trykkeri, i håp om å finne en god forbindelse. Men målet er februar Skyttergruppen I 2007 ble det arbeidet mye i kulissene for å få kunne gjenoppta våre tradisjonelle skyteaftener på innendørsbanen på Huseby. Foreningen fikk høsten 2007 klarsignal for å sette opp skyteskap på innendørsbanen. Skap ble innkjøpt og søknad om skytetider for 2008 avsendt til HMKG. Foreningen fikk tildelt sine gamle skytetider, mandager i like uker mellom og Skyteskapet ble plassert tidlig i januar måned og 21. Januar var det klart for relansering av OGFs tradisjonelle skyteaftener. Aftenene blir altså avholdt annenhver mandag, i like uker og starter 19.00, med oppmøte i leirvakta kl Det skytes med 22. Kaliber gevær. Idrettsgruppen Styret har ikke for 2007 fått innrapportert noen form for aktivitet i idrettsgruppa. Samarbeidet med Garderforeningen i København Samarbeidet med Garderforeningen i København er igjen godt og givende. I 2007 var det altså Oslo Gardistforening som stod som arrangør for kamerattreffet mellom de to foreningene. 12 dansker ankom med fly til Gardermoen lørdag morgen, hvor de ble hentet med transport fra HMKG. De ble fraktet til Gardeleiren, hvor det først var lunch før det ble arrangert skytekonkurranse for de som ønsket det og sightseeing for de som ønsket det. Etter at man igjen hadde samlet troppene, holdt Gardesjef, Oblt. Ingrid M. Gjerde et meget interessant foredrag om HMKG i dag, før våre gjester ble fraktet til Linne hotell, hvor de skulle overnatte. Etter at man vel var installert på hotellet, gikk turen ned til Kafé Asylet på Grønland, hvor OGF inviterte til sommerfest. 23 nordmenn med President i Norges Gardistforbund Sverre Øverland og Leder i Oslo Gardistforening Egil Nilsen i spiss, samt våre 12 venner fra København satte hverandre stevne og hadde en meget hyggelig aften. Søndag morgen ble danskene hentet på Linne hotell og fraktet til Gardeleiren, hvor de, etter eget ønske, overvar Gardens dag og dagen høydepunkt tattooen. Etter en liten lunch, ble våre danske venner igjen fraktet til Gardermoen, hvorfra de fløy hjem til København. Samarbeidet er ellers tatt godt vare på av de begge foreningers ledere, som har holdt god kontakt gjennom året som har gått, både pr telefon, mail og ved at Leder i OGF Egil Nilsen har vært på privat besøk i København. Samarbeidet med Oslo Lotteforening (OLF) Samarbeidet med Oslo Lotteforening har i 2007 vært mindre enn tidligere år. Dette skyldes i all hovedsak at samarbeidet mellom OGF og OLF var tuftet på OLFs deltagelse ved våre skyteaftener. Dog har OGF også i året som er gått mottatt invitasjon til så vel Lottenes dag 7. Mai, som OLFs julemøte. Det forventes at samarbeidet vil ta seg opp i 2008, nå som våre skyteaftener igjen er i gang. Norges Gardistforbund (NGF) og de øvrige gardistforeninger Årets representantskapsmøte, ble avholdt i veteranrommet, Huseby Leir 31. mars Torbjørn Sætre stilte til gjenvalg som forbundsstyre medlem. Det var dog styrets oppfatning at et styremedlem fra OGF også burde sitte i NGFs styre, derfor stilte også nestleder Trond A. Svensson til valg som benkeforslag for representant til NGFs styre. Dette så det ut til at møteledelsen ved presidenten i NGF ikke var forberedt på. Derfor ble det en del uoverensstemmelser, som ført til at Torbjørn Sætre ble valgt for nye to år. Trond A. Svensson stilte da som kandidat til varamann, men også dette valget tapte OGFs representant. Styret i OGF er allikevel representert i NGFs styre for 2007 / 2008, i og med at sekretær Jan-Erik Skjeggerud er blitt styremedlem i NGF i kraft av sitt verv som webmaster i forbundet. OGF har også i året bidratt økonomisk til gjennomføringen av besøk og gaveutdeling på vaktstedene både til jul, nyttår og påsken. Årets gave til Gardister på vakt var et krus med en julehilsen fra forbundet på den 7

8 OsloGardisten nr 1. ene siden og kompanifendler, samt kongemonogram fra alle de kongene HMKG har tjenestegjort under siden 1856, på den andre siden. Sekretær Jan-Erik Skjeggerud har også i år hatt redaktøransvaret for forbundets websider. Han driver sidene sammen med sin samboer Eli Stenberg fra Oslo Lotteforening. Medlem Anders Bredesen er informasjonsansvarlig for forbundet, og har i sitt mandat at han skal ha et overoppsyn med nettsatsningen. Samarbeidet med de andre Gardistforeningene er godt og givende. Som et tiltak for å bedre samarbeidet, sender nå styret ut OsloGardisten til alle de andre foreningene. Disse mottar også OGFs aktivitetskalender, som en invitasjon til å delta på våre arrangementer. Lørdag 27. Oktober var OGF invitert til Hedmark Gardistforenings 30 års jubileumsfest på Terningmoen. Dette ble en meget hyggelig aften med mye god mat og drikke, og hyggelig kameratslig samvær. OGF var representert ved sekretær og styremedlem i NGF, Jan-Erik Skjeggerud. Hans Majestet Kongens Garde Samarbeidet med Garden er meget godt. Gjentatt ganger har Gardesjef Ingrid Margrethe Gjerde vektlagt hvor viktig veteranarbeidet og veteranene er for HMKG. Hun har stilt på så vel årsmøtet vårt, som ved danskebesøket. Foreningen har også erfart at denne holdningen nå også har spredd seg i resten av avdelingen, i og med all den hjelp og tilrettelegging vi fikk i forbindelse med plasseringen av skyteskap på innendørsbanen samt relanseringen av skyteaftenene. Foreningen blir invitert til og deltar ved: Begivenheter som Kongens inspeksjon, Gardens dag, Gardeoppstillinger, Gardens fødselsdag, mm. Tilretteleggelse for besøk til Jule/nyttårsvaktene, samt økonomisk støtte til gaver til disse vaktene, er en annen arena som foreningen gjennom Norges Gardistforbund møter Garden på. OGF var representert ved følgende anledninger i 2007: 20. april Gardeoppstilling i Huseby Leir for å markere Aprildagene juni Kongens inspeksjon av Garden i Husebyleiren. 17. juni Gardens Dag. 01. november Gardeoppstilling i forbindelse med Gardens 151. fødselsdag. 18. desember HMKGs kirkeparade i Oslo Domkirke, med påfølgende julelunch i Befalsmessen på Huseby. 20. januar 2008 Gardesjefens festkonsert i Oslo Konserthus. Ved oppstillingen i april, Gardens dag, Kongens inspeksjon, Gardens stiftelsesdag, Kirkeparaden og Gardesjefens festkonsert var foreningen representert ved leder Egil Nilsen. Foreningen står også bak pokalen til beste idrettsgardist. I år har HMKG på vegne av foreningen delt ut pokalen 4 ganger. Fremdeles mangler informasjon og personalia fra HMKG på vinnere av pokalen. HMKG er gjort oppmerksom på at dette er et brudd på statuttene for utdeling av pokalen. Det nye styret bør derfor ta dette opp i sin fulle bredde med HMKG slik at man kan komme til en ordning rundt utdelingene, slik at statuttene blir oppfylt og begge parter blir fornøyd med utdelingene. Styret vil til slutt rette en meget stor takk til HMKG for all hjelp og støtte foreningen mottar i forbindelse med sine arrangementer. 8

9 OsloGardisten nr 1. Sluttbemerkninger Året 2007 har vært et godt år. Styret har arbeidet meget godt i sammen, og alle ledd har fungert bra. Vår største oppgave i 2007 var besøket fra Danmark, og med alle de gode tilbakemeldingene vi har fått, er det tydelig at styret har gjort en god jobb. Samtidig har vi gjenopptatt de månedlige møtene, med første torsdag i hver måned. Det har vært relativt få personer på disse samlingene, men vi satser friskt også i Det er planlagt både sommerfest og julebord, og vi håper flere nye vil melde seg på et eller flere av våre arrangementer. Men vi har fortsatt utfordringer også i Vi kan nevne: rekruttering, økonomi, 60- årsjubileum, utgivelse av hefte, medlemsmøter etc. etc., uten at dette er noen form for prioriteringsliste. Til slutt vil styret takke for tilliten i 2007, og håper vi har gjort noe av det medlemmene forventet. Oslo, 18. februar 2008: Egil Nilsen Trond Anders Svensson /S. / Leder Nestformann Jan- Erik Skjeggerud Harald Mørch Børre Skogvold Sekretær styremedlem Kasserer INNKOMMENDE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I OSLO GARDISTFORENING 2008: Fra: Styret i Oslo Gardistforening Til: Årsmøtet i Oslo Gardistforening Økning av kontingent. Som man vil se av årets årsberetning, så har foreningen over flere år vært drevet med underskudd. Dette skyldes, som nevnt i beretningen, de kostnader som foreningen har påtatt seg ved å utgi sitt eget medlemsblad til supplement for bladet Gardisten. Det er heller ikke til å legge skjul på at det økte aktivitetsnivået som de siste års styrer har lagt opp til og som årsmøtene har sluttet seg til, krever økte investeringer og vil medføre økte kostnader i årene som kommer. Styret er klar over at årsmøtet ønsker at man skal bruke mere av foreningens kapital på medlemmene, men styret mener dog at dette ønske ikke innebærer at foreningens daglige drift skal innbære budsjetter som er lagt opp til årlige underskudd. Derfor ønsker styret å styrke foreningens økonomiske handlefrihet gjennom å øke kontingenten fra dagens 200 kr og opp til 300,- kr. Det forventes da ingen ny snarlig økning av kontingenten etter denne justeringen. Forslag: Kontingenten for Oslo Gardistforening økes med 100,- kr fra en kontingent på 200 kr i 2008 til ny kontingent på 300 kr f.o.m driftsåret

10 OsloGardisten nr 1. 10

11 OsloGardisten nr 1. På årsmøtet i 2007 fikk valgkomiteen følgende sammensetning: Per Kristin Paulsen, Erik Rath og Terje Stokstad. Det er disse som er satt til å finne ut hvem som skal fylle styreplassene i De som er på valg er kasserer Børre Skogvold, styremedlem Harald Mørch, vararepresentantene Hilde Susanne Gulbrandsen og Harald Kirkeby og revisorene Viggo Andreassen og John Ulverud, samt ny valgkomité. Valgkomiteen har gått en runde VALGKOMITEEN 2008 med medlemmene av styret og revisorene for å finne ut hva som er den enkeltes ønsker videre. Utover dette jobber komiteen med å finne kandidater som kan fylle eventuelle ledige styreplasser, plass som revisor eller til å danne en ny valgkomité. Men til dette trenger de din hjelp. Kjenner du noen av foreningens medlemmer som kunne passe til å ta verv i styre og stell, eller kanskje du ønsker selv å ta et tak? Ikke nøl da med å kontakte valgkomiteen. Alle innspill og forslag tas i mot med takk. Forslagene vil bli vurdert seriøst, før komiteen til slutt kommer frem til en innstilling som legges frem for årsmøtet 24. April. Så hvis du har navn på kandidater eller selv vil være med og forme foreningens drift videre kan komiteen kontaktes på følgende adresse: Per Kristian Paulsen, Bruksveien Snarøya. Tlf: Siste helgen i juni feirer den danske livgarde sitt 350 års jubileum. Dette markeres med en rekke arrangementer i og rundt København mellom 27. Og 30. Juni. Dette blir et meget stort arrangement, som vi nordmenn bør være med på, tatt vår tette historie med Danmark i betraktning. I tilegg kommer jo vårt nære og ikke minst kjære samarbeid med Garderforeningen i København. Vi har i lengre tid etterlyst et initiativ fra NGF på hvordan en norsk deltagelse i dette arrangementet skulle være. NGF jobbet lenge med sine danske kontakter, men dessverre førte ikke disse samtalene til noe konkret. Derfor har styret i OGF på egen hånd laget et opplegg for en tur til dette jubileet. Turen inkluderer båtreisen Oslo- København-Oslo med DFDS, samt dobbeltrom på Hotell Square på Rådhusplassen i TUR TIL KØBENHAVN JUNI. København og inngang til den store jubileumsfesten 30. Juni, hvor både Hennes Majestet Dronning Margrethe, Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik og hele deres familie vil delta. Totalt er det bestilt 20 billetter på båten og 10 dobbeltrom i København. Det er satt opp tre alternativer til avreisedatoer fra Oslo med følgende priser: Avreise 26. Juni: kr ,- pr. person inkl. 4 netter på hotell Avreise 27. Juni: kr ,- pr. person inkl. 3 netter på hotell Avreise 28. Juni: kr ,- pr. person inkl. 2 netter på hotell I tillegg til dette kommer det DKK 550,- for den store jubileumsfesten med Dronningen. Av hensyn til den oppgitte prisen fra de danske arrangørene for festen er påmeldingsfrist satt til senest 1. Mai. Det er bindende påmelding! Siden vi har et så lite antall billetter, vil det være første mann til mølla som gjelder på denne turen. Allerede har 6 medlemmer meldt sin interesse, så turne kan fort bli fullbooket. Så hvis du vet med deg selv allerede nå at du skal være med, så ikke nøl med å ta kontakt med Egil Nilsen på tlf: i dag! Utover det som allerede er skissert, vil det bli arrangementer i Tivoli, det vil bli Tattoo i København pluss mye mer. Men hva vi skal være med på av dette, vil vi komme tilbake til, når man vet hvem som skal være med og hvilke ønsker de påmeldte har om ting å få med seg. Stemningsbilde fra sist vi var i København og feiret Garderforeningens jubileum. 11

12 OsloGardisten nr 1. GARDESJEFENS FESTKONSERT 20. JANUAR 2008 TEKST: Jan-Erik Skjeggerud FOTO: Eli Stenberg nok mang en korpsmusikant i salen som nynnet med i den og tenkte tilbake på hvordan de selv har spilt den en gang i tiden. Fra Egypt og England gikk ferden over "dammen" til U.S.A, hvor George Gershwin Gardemusikken fremfører Gardemarsj. Medlemmer av OGF samlet seg før konserten på Vikakroen Tradisjonen tro inviterte Gardesjefen til festkonsert med 3. Gardekompani i Oslo Konserthus. Datoen i år var søndag 20. januar. Dette har blitt en fin inngang til det nye året som veldig mange vet å sette pris. Ja så mange var de som kom at Konserthus var tilnærmet fullt, når Gardesjef Ingrid Margrethe Gjerde, Fylkesmann Hans Røsjordet og Stortingsrepresentant Jan Petersen med sin fru Vesla steg inn i salen, presis klokken med "Gardemarsj" før Gardesjef ønsket velkommen og introduserte kveldens konferansier, sjef for Musikktroppen, Lt. Tom Johansen. Han tok oss med på en musikalsk reise rundt i verden. Første stopp var Norge og "Norsk Kunstnerkarneval" av Johan Kveldens konfransier Løytnant Johansen fra KP 3. Styremedlem Harald Mørch og kasserer Børre Skogvold gledet seg også til konserten. Gardesjefen Oblt. Ingrid Margrethe Gjerde ønsker alle Gardeveteraner, gjester og andre hjertlig velkommen til årets festkonsert. atten hundre. Så var det bare opp til Major Eldar Nilsen å sette det hele i gang. Som seg hør og bør startet konserten Svendsen. Fra Norge gikk turen til Danmark og Jacob Gade, med hans "Tango Jalousie". Så fortsatte ferden til Egypt og Kenneth J. Alfords "Army of the Nile". Det var 12 tok i mot oss og lot musikkorpset fremføre en tribute til han, gjennom et potpurri over noen av hans mest kjente sanger. Turen gikk videre til Syd Amerika og "Tico Tico". Så bar det tilbake igjen og målet var Sverige. "Gabriella s sång" ble nydelig fremført av Gardist Linn Margrethe Sollie, som til vanlig trakterer fløyte i korpset, på vokal. Ved pause var vi tilbake i Norge, hvor Bojarene gjorde sitt inntog til Johan Halvorsens umiskjennelige marsj, jada det var en ønskekonsert vi var på. Etter pause viste signalkorpset at de også behersker å spille store stykker på egen hånd, ved å fremføre fra "Royal

13 Fireworks". Vi dro så til vår store nabo i øst og Dimitri Shostakovich sin "Festival Overtyre". Så gikk vår musikalske oppdagelsesferd inn i operaens vidunderlige verden. Sopranen Eli Kristin Hagen fremførte "È Strando! È Strando" fra "La Traviata". Den ble fulgt opp med "Brindisi" fra samme opera og nå fikk sopranen følge av tenoren Henrik Engelsviken. Så gjorde vi en liten stopp eller holdt og front for å si det med Garden. I salen befant det seg nemlig en mann som skulle hylles og det til gangs. Pensjonert Major Nils Steen Egelien fyllte 75 år på onsdag , og det skulle markeres skikkelig. Nils ble geleidet av Gardesjef Gjerde opp på scenen. Her mottok han først gaven fra NGF med tilsluttede foreninger, og det var en skikkelig magnumflaske Pensjonert Major, Visepresident i NGF, og Æresmedlem i OGF, Nils Steen Egelien mottar Champagne gaven fra NGF på 6 liter. med Champagne, på hele 6 liter. Gardens gave var Gardesjefens hederskniv. Etter at overrekkelsene var over, smalt Løytnant Johansen champagnekorken av en litt mindre flaske med champagne og korpset satte i gang med "Champagne Galopp", og det til stående applaus fra et feststemt publikum. Nils S. OsloGardisten nr 1. Nils S. Egelien mottar sin 75 års gave fra HMKG, nemlig Gardesjefens hederskniv. Egelien visste ikke helt hva han skulle si, når han endelig kom til ordet, men det var det ingen som brød seg om. For dette var så velfortjent, så velfortjent! Etter dette lille avbrekket, kom Henrik Engelsviken tilbake og fremførte "Nessun Dorma", før ferden gikk til Ungarn og Johannes Brahms sin "Ungarsk dans nr 5." Tyskland var neste land ut og det med en sikkelig marsj. "In treue fest" av Carl Teike var bidraget fra den kanten. Fra Tyskland fløy vi videre på musikkens vinger til Tenoren Henrik Engelsviken var en av kveldens gjester. Romania og Gregoras Dinicus "Hora Staccato", hvor kornett og trompet seksjonen var solister, godt backet opp av Gardist Zeiner som sjonglør. Vår musikalske reise ble avsluttet i Afrikas jungel og Brasils Trompetgruppen var et av mange solist innslag denne kvelden. dampende karneval, med to satser av Peter Grahams "Windows of the World". Så var altså konserten egentlig over. Men det er med denne nyttårskonserten, som den i Wien, det er ikke slutt før et Det finnes mange skjulte talenter I KP 3. Her Gardist Zeiner som viser at han kan litt mer enn bare å slå trommemarsj. tradisjonelt og fastsatt program med ekstranumre er gjennomført. Tradisjonen tro kom "Valdresmarsj", "Tappenstrek" og "Gammel Jegermarsj" på løpende bånd før det var helt slutt. Tusen takk til 3. Gardekompani. Det er utrolig hva de har fått til på den korte tiden de har vært sammen. Vi gleder oss til å følge dette korpset videre gjennom året som så vidt har begynt. 13

14 TEKST OG FOTO: Jan-Erik Skjeggerud Så var riflene igjen der de hører hjemme, på skyteaften med OGF. Så var de på plass igjen, foreningens eldste aktivitet, skyteaftenene. Etter en lengre tid på is, var det på tide å revitalisere kveldene. Ikke slik å forstå at tidligere styrer har latt skytekveldene bare seile sin egen sjø, men heller det, at det har skjedd mye arbeid bak lukkede dører hva gjelder denne vårt stolteste aktivitet. Kveldene som har røtter helt tilbake til når foreningen ble stiftet og som raskt ble lagt Viggo Andreassen sjekker at alt er ok med blinkene. under en egen gruppe, Skyttergruppa har det gjennom årene vært veldig viktig å holde i gang. Men så skulle innendørsbanen på Huseby pusses opp. Og det førte til en historie som er en OsloGardisten nr 1. SKYTEAFTENER PÅ GARDENS INNEDØRSBANE. spenningsforfatter verdig. Uten å ta hensyn til å sjekke hva som faktisk var i skapene som stod bak banen, tok det innleide firmaet og kastet dem på dynga. Nå var det jo bare det at et av dem inneholdt 10 geværer kaliber 22. Tilfeldigvis oppdaget et par nysgjerrige gardister at her var det noe galt. De fikk åpnet skapet og oppdaget hva det inneholdt. Våpnene ble brakt til børsemaker, hvor serienumrene ble notert opp og politiet i Oslo kontaktet. For en ting var de sikre Leder av skyttergruppa Per Krsitian Paulsen ser over gammelt materiell som ble funnet I det gamle skapet, før det ble kassert. på, dette var ikke HMKG sine våpen. Politiet sjekket sine papirer og tok kontakt med Jan-Erik Knutsen som våpnene var registrert på. Han igjen kontaktet Terje Schjødt-Osmo, som igjen tok Leder Egil Nilsen i OGF, var tilstede på gjennåpningen av skyteaftene kontakt med styret og leder i Skyteleder Paulsen forklarer hvordan han vil ha det på skytebanen. skyttergruppa. Nå var våpnene på plass og i god behold, men HMKG var med tiden blitt mer restriktive, nå skulle våpnene oppbevares i godkjent våpenskap, ellers måtte vi oppbevare våpnene hjemme. Det var heller ikke helt sikkert at vi faktisk fikk lov til å benytte banen igjen. Et hektisk diplomati tok til. Foreningen var klar på at vi ønsket å kjøpe nytt skap, men hvor ville HMKG at det skulle stå? Flere personer kom og gikk i diskusjonene og flere Da var vi klare for å skyte de første skuddenei det nye året. plasseringer ble presentert. Tilslutt fikk vi napp og en fin plassering til vårt nyinnkjøpte skap. En onsdag tidlig i januar var flere medlemmer fra foreningen på plass og hjalp til nå skapet skulle finne sitt ståsted. Våpnene ble tilbakelevert fra børsemaker og plassert i skapet. Samtidig 14

15 mottok vi også et brev fra HMKG som bekreftet at vi fikk tilbake våre gamle tider på innendørsbanen, nemlig mandager i like uker mellom og Den 21. Januar gikk den første skyteaftenen av stabelen. Hele ti stykker hadde funnet veien til innendørsbanen. Faktisk var det bra at et medlem hadde med eget våpen. Det ble skutt forskjellige programmer og det var moro å gå frem og sjekke om man hadde truffet eller var helt på jordet. Dessverre skulle oppmøtet vise seg å være et lite blaff, mandagen to uker senere var tallet allerede halvert og nå på siste skyteaften før denne avisen gikk i trykken var det bare to stykker der og det var de to som leder skyttergruppa. Men stå på viljen er stor og derfor ønsker skyttergruppa å jobbe videre for å fremme aktiviteten i OGF, men hvis ingen av medlemmene slutter opp om initiativet, er spørsmålet hvor lenge det vil og kan bestå. Så derfor er oppfordringen klar: Møt opp i leirvakta, mandager i like uker kl Det eneste som kreves er godt humør, og en påkledning som tilsier at du kan ligge ned og prøve stillingen. Opplæring, våpen og skudd fås på banen. Og en ting er virkelig sant, dette er gøy! OsloGardisten nr 1. OGF MED BILLETTER TIL SLOTTSPLASSEN 17.MAI OGF ved leder Egil Nilsen har fått tildelt 30 billetter på Slottsplassen 17.mai. Tanken bak dette er at man kan møtes og feire nasjonaldagen sammen. Først med flott utsikt til barnetoget som passerer Slottet på selve Slottsplassen, for deretter, samlet, å gå og få seg noe å spise og drikke i etterkant. Synes du dette høres interessant ut? Da kan du kontakte Egil Nilsen på tlf: for nærmere informasjon og påmelding. Her er det førstemann til mølla som gjelder. Sees vi på Nasjonaldagen? MEDLEMSMØTE 03. APRIL Torsdag 3. April møtes vi som vanlig på Kafé Asylet på Grønland (Grønland 28) kl Men denne kvelden skal vi på en liten utflukt. Fra Asylet går turen til Forsvarsmuseet på Akershus Festning, hvor vi er lovet en interessant og lærerik omvisning. Dette er jo det museet i Norge som har den største samlingen av forsvarsrelaterte objekter. Etter omvisningen er det mulighet for å gå samlet ut og avslutte kvelden samlet. Styret ved sin leder har lagt ned en del arbeid med å få til denne omvisningen, så vi håper at flest mulige av våre medlemmer har noen timer å avse den 3. April til en hyggekveld, sammen med andre gamle Gardister, som nok vil bli meget interessant og lærerik. Siden dette arrangeres av en annen institusjon enn foreningen, må vi be om at de som vil være med melder seg på, enten til Egil Nilsen tlf: eller foreningens telefon: innen 28. Mars. Velkommen skal alle være til et anderledes medlemsmøte! GLIMT FRA ÅRET SOM GIKK: 15

16 AVS: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo Våre Gratulasjoner går til: 85 ÅR: 15. Mai: Ivar Hagenlund 29. Juni: Olav Thon 80 ÅR: 5. April: Brynjulf Hoff 75 ÅR: 11. April: Torbjørn Sætre 03. Mai: Sven E. Michelsen 08. Juni: Tori Eikanger 22. Juli: Bjørn Bakke-Jensen 70 ÅR: 29. April: Wiggo A. Steck 09. Mai: Erik Rath 06. Juni: Øivind Stulen 17. Juni: Svein Holm 19. Juni: Johnny Slorbak 65 ÅR: 15. April: Einar Berge 08. Mai: Trond A. Svensson 12. Juni: Per Kr. Clasen 60 ÅR: 24. April: Per Aursand 55 ÅR: 22. Juli: Morten Mathisen 50 ÅR: 14. April: Einar Holst Clausen 27. Mai: Bernt Sønsterød 15. Juni: Leif Larsen 40 ÅR: 01. Juni: Gunnar Torsdalen 04. Juni: Terje Schjødt-Osmo 18. Juli: Vidar Korneliussen 30 ÅR: 08. April: Johan Fredrik Varen 13. Juni: Kristian Kaspersen 25 ÅR: 13. April: Henning Eide 21. April: Jonas Fossli Gjersø 22. April: Arnstein Larheim 13. Mai: Stig Laberg Øvstetun 26. Mai: Erik Bøhler Hansen 26. Mai: Kjetil Pedersen 22. Juni: Karl Olav Hodnefjell OsloGardisten er et offisielt organ for Oslo Gardistforening. Redaktør: Jan-Erik Skjeggerud Redaksjon dette nummer: Egil Nilsen Jan-Erik Skjeggerud Børre Skogvold Eli Stenberg Trykk: E-DIT A/S, Oslo Distribusjon: Posten Norge BA Oslo Gardistforening

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT.

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2007 GARDESJEFENS FESTKONSERT. OSLO GARDISTEN NR 1 20. mars 2007 ÅRGANG 3 BOKKOMITEEN Arbeidet med boken holder frem, slik årsmøtet 2006 ønsket. Men nå trengs det hjelp. Egil Nilsen skal lede arbeidet videre, men han vil gjerne ha med

Detaljer

OSLO GARDISTEN. NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5

OSLO GARDISTEN. NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5 OSLO GARDISTEN NR 1 02. april 2009 ÅRGANG 5 OGFS POKAL TIL BESTE IDRETTS- GARDIST, s. 17 OGF står bak mange aktiviteter for medlemmene sine, men foreningen har også et engasjement for de gardister som

Detaljer

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning!

Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6. Kryssord. 10-5 - 3 Flaxlodd til de tre første som har riktig løsning! Nr. 1 24. mars 2010 Årgang 6 Våre syngende servitører skapte en meget god stemning med sin sang og servering! Tidligere gardesjef Schanche og kone storkoste seg. Besøk nettsiden vår og bli oppdatert! www.oslogardistforening.org

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

OSLO GARDISTEN NR 2 17. JULI 2006 ÅRGANG 2. Auschwitz skal besøkes på høstturen i år. Les mer om den på side 3.

OSLO GARDISTEN NR 2 17. JULI 2006 ÅRGANG 2. Auschwitz skal besøkes på høstturen i år. Les mer om den på side 3. OSLO GARDISTEN NR 2 17. JULI 2006 ÅRGANG 2 Auschwitz skal besøkes på høstturen i år. Les mer om den på side 3. Protokoll fra Årsmøtet finner du på sidene 4-8 Les om Gardens dag og hva som skjedde i Husebyleiren

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016

PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 PROTOKOLL Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet 2016 Mandag 21.november 2016 Olympiatoppen, Sognsvann kl.19.00 1 Sak 1 Konstituering Styreleder Cato Zahl Pedersen ønsket alle velkommen til Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb

Ekstraordinær Generalforsamling. Norsk Sportsvogn Klubb Velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling 17.09.2016 Agenda for NSKs Ekstraordinære Generalforsamling 17.09.2016 Godkjenning av innkallingen Valg av ordstyrer og referent og valg av to personer til

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer