OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1. DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5"

Transkript

1 OSLO GARDISTEN NR 2 05.OKTOBER 2005 ÅRGANG 1 DANMARKSTUREN 2005 Alt om Danmarksturen kan du lese på sidene 4 og 5 VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG Foreningen har planer om to høstarrangementer som krever rask tilbakemelding om du er interessert: 1. Høsttur til Rikspolitisk senter på Eidsvoll Medlemsmøte i Gardeleiren Du kan lese mer om selve arrangementene på side 7 Påmelding for turen til Eidsvoll skjer til formannen innen kl på tlf: / eller Påmelding til medlemsmøtet skjer innen på samme måte. VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG VIKTIG

2 Styret i OGF: Formann: Jan-Erik Skjeggerud Bekkestuvn. 1A 1357 Bekkestua Tlf: Mob: Nestformann: Viggo Andreassen Finstadlia Finstadjordet Kasserer: Børre Skogvold Voldgata Lillestrøm Sekretær: Harald Mørch Odvar Solbergsv Oslo Styremedlem: Trond A. Svensson Sognsveien Oslo Varamenn: Hilde Susanne Gulbrandsen Trolldalsveien Oslo Knut D. Johnsen Etterstadsletta Oslo Foreningsadresse: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo OsloGardisten nr 2. Formannens hjørne Da er altså nr 2 av vårt lille medlemsblad kommet ut til dere medlemmene. Siden sist har vi avholdt ekstraordinær generalforsamling og derved fått valgt nytt styre. Sammensetningen ser du til venstre her. Ganske store utskiftninger har altså skjedd, men etter å ha avholdt det konstituerende styremøte, virker det som vi er et styre med planer og visjoner for å få foreningen til å fungere enda bedre for dere, våre medlemmer. Vi har allerede gjenomført en tur til våre venner i København Garderforening, noe som igjen ble en suksess og som du kan lese mer om i denne utgaven. Men styret har flere medlemsaktiviteter på tapetet denne høsten. 23. Oktober planlegger vi en tur til Eidsvoll og det nye Rikspolitiske senteret. 15. November har vi en avtale med Øyvind Thorsen om et medlemsmøte på Huseby, som vi håper å få med velferden på, slik at vi som veteraner kan få møte dagens gardister i hyggelig lag. 15. Desmeber planlegges en uhøytidlig juleavsluttning på Amerikalinjen Pub i Oslo. Dog er foreningen for oss alle og vi ønsker å arrangere medlemsaktiviteter som favner flest mulig. Så har du noen forslag til aktiviteter eller noe annet, ikke nøl med å ta kontakt med styret. Det er for dere vi er her. Jan-Erik Skjeggerud

3 OsloGardisten nr 2. Ekstraordinært årsmøte Torsdag 09. Juni avholdt foreningen sin ekstraordinære årsmøte. Dette med grunnlag i at foreningens ordinære årsmøte ikke kunne finne å godkjenne regnskapet etter diverse kommentarer fra revisorene. Årsmøtet ba om at styret rettet opp alt som ble påpekt, etter en tidsplan som revisorene la frem. Styret foreslo å utsette resten av møtet, inntil dette arbeidet var gjort og innenfor de tidsrammer som var gitt av revisorene og som årsmøtet ga sin tilslutning til. Årsmøtet sa ja til dette og lot det bli opp til styret å finne en ny dato. Etterhvert ble det klart at man måtte bruke tilnærmet maksimalt av den tiden som var blitt tildelt gjennom tidsskjemaet og man kom derfor opp med 9. Juni som en dato for det ekstraordinære årsmøtet. På det ekstraordinære skulle man igjen ta opp regnskapet, man skulle ta stilling til budsjett og arbeidsplan, og valg skulle gjenomføres. Møtet ble ledet på en rask og effektiv måte av Anders Bredesen, formann i Oppland Gardistforening, men også medlem av OGF. Revisorene la frem sin beretning og fortalte om arbeidet som var gjort siden sist møte. De anbefalte nå at regnskapet ble godkjent, hvilket det ble enstemmig. Budsjett og arbeidsplan ble så lagt frem, her kom det igjen til en liten diskusjon om hvor vidt medlemmene fikk nok igjen i form av aktiviteter. Dette ble tatt til etterretning av styret og man lovet å prøve å gjøre noe med det, helt konkret. Neste punkt på programmet var en gjennomgåelse av instruks for kasserer. Denne er satt opp av revisorene i samarbeid med styret ved kasserer og formann. Denne ble godkjent og vedtatt enstemmig. Tilslutt var det valgkomiteens tur. Denne hadde, på oppfordring fra det ordinære årsmøtet, fortsatt sitt arbeid med å finne kandidater til styreverv. Den nye innstillingen ble frem lagt frem og gjennomgått post for post. Alle medlemmene av det nye styret, som du ser på side 2, ble valgt ved akklamasjon. Når det offisielle ekstraordinære årsmøtet var over, ble det, på et ettermøte, lagt frem en del informasjon fra styret før kvelden ble avsluttet med sosialt samvær på Bakkekroen på Smestad. S.3

4 OsloGardisten nr 2. Danmarksturen 2005 Tekst: Jan-Erik Skjeggerud Foto: Søren Peter Andersen & Eli Stenberg Fredag 26. august møtte 16 forventningsfulle medlemmer, samt 14 følge opp på Vippetangen, klare for å ta del i årets Danmarks tur. Vi dro av gårde om bord på Crown of Scandinavia. Etter et lite intromøte, var det felles bespisning i båtens Buffettrestaurant. Været var så som så og det ble en tidlig natt på de fleste. Lørdag morgen var vi opplagte og klare for et tettpakket program. Våre danske verter møtte oss på terminalen og fikk oss trygt om bord i en buss. Etter å ha satt av de som ønsket å gå på sightseeing i København, med autorisert København guide, på Kongens Nytorv, fraktet bussen foreningens skyttere ut på skyte-anleggene på Kalvebodene. Her var det lagt opp til skyting på 50 m med kaliber 22, 30 skudd liggende. Danskene var nok oss overlegne, men som de S.4 Glade skyttere, med sine premier gode verter de var, satte de like godt opp premier både for sine egne skyttere så vel som de norske. Etter en meget hyggelig lunch, hvor praten gikk høyt rundt bordet, var det igjen tid for å kjøre buss. Denne gangen gikk turen til Høvelte Gaard, hvor vi skulle overnatte og kveldens 120 års dags fest skulle finne sted. Etter et lite styremøte, de to styrer i mellom og tid til å hvile og slappe av for de andre, var tiden inne for å delta på festen. Da våre danske venner oppdaget at vi hadde fanen med oss, ville de gjerne at den skulle stå ved siden av deres egen fane, midt i salen. Vi sa ja takk og presis ble de to faner ført inn og middagen kunne begynne. Det ble en svært hyggelig kveld, med mye god mat. Fisketimbale til forrett, Oksekjøtt anrettet som buffet til hovedrett og diverse iskaker til dessert. Når dette var fortært og talene unna-

5 OsloGardisten nr 2. gjort var det tid for dans og en tur i baren. Klokken ble fanene ført ut og festen var offisielt over. Det var kanskje like greit, for allerede klokken søndag morgen rullet vi av gårde mot Helsingør. Her skulle vi delta ved Forsvarets dag. Etter å ha installert oss på en pub i Helsingør, som er eid av en tidligere garder og hans familie, var vi igjen klare. Kl stilte vi opp sammen med FN veteraner, Heimevernet og ikke minst andre gardister fra Danmark. Kl marsjerte vi av gårde, som stolte norske gardister, med gardelue på hode og vår fane og det norske flagget stolt i front. Gjennom et tilnærmet folketomt Helsingør gikk marsjen, før den endte opp på Kronborg Slott. Her deltok vi ved et festmøte, hvor det var musikk og taler før vi gikk ned i Kasermatterne. Her under høye steinhvelvinger steg stemningen betraktelig. Det ble allsang, hoing og i et hjørne satt et ompaorkester og holdt trykket opp under hele mål- tidet. Det ble som vi var fore- speilet, det må bare oppleves. Tiden går fort i godt selskap og snart måtte vi sette nesen hjem-over. Etter å ha tatt fergen over til Helsingborg gikk vi om bord på Pearl of Scandinavia med kurs for Oslo. Alle var enige om at det hadde vært en hyggelig tur. Takk til dere alle som Fanen klar for innmarsj på festmøtet på Kronborg Slott. ble. var med på å gjøre turen til det den w S.5

6 OsloGardisten nr 2. Det Nye Styret Etter konstitueringen ble det nye styret sammensatt slik: Formann: Jan-Erik Skjeggerud. Han tok gjenvalg for ett år. Hans arbeidsoppgaver i styret er å være redaktør for Oslogardisten, kontaktperson for medlemmene, samt at han er medlemsregistrator. Nestformann: Viggo Andreassen. Han er nytt medlem av styret, men har lang erfaring som en av to ansvarlige for skyteaftene. Han har også vært revisor i foreningen. Hans arbeidsoppgave i styret er å lage nye vedtekter og instrukser, samt ha kontakt med skytterne. Kasserer: Børre Skogvold var ikke på valg og tok et nytt år som økonomsisk ansvarlig for foreningen. Han har også hovedansvar for foreningens internettsider. Sekretær: Harald Mørch var heller ikke på valg og fortsetter som sekretær, med hovedansvar for referater fra styremøtene. Styremedlem: Trond A. Svensson. Han er også nytt medlem av året. Hans arbeidsoppgave i styret er å være salgsansvarlig. Han skal sørge for å få kontroll på det foreningen har av salgsartikler, samt, sammen med resten av styret, finne nye artikler for salg. Varamann: Hilde Susanne Gulbrandsen. Hun er også ny av året, og er den yngste i styret, da hun dimiterte fra Garden i fjor. Med tjenesten friskt i minne, har hun sagt ja til å påta seg ansvaret for rekrutteringen til foreningen og da særlig verving av personell som dimiterer fra Garden. Varamann: Knut D. Johnsen. Er Hilde den yngste, er nok Knut D. den eldste i styret. Hans lange erfaring fra andre styrer og organisasjoner er noe styret vet å skulle gjøre seg bruk av gjennom høsten. Hans arbeidsoppgave i styret er å være arrangmentsansvarlig og tenke ut nye arrangementer som foreningen ved dets styre så vil gjenomføre. Knut D. er også ny av året til styret. Styret vil gjerne få takke Haavard Waaler Hette, Arild Gulbrandsen, Trond Rune Jarsve og Torbjørn Sætre for deres innsats i styret gjennom mange år. Tusen takk! S.6

7 Planlegges det en tur til det ny Rikspolitiske senteret på Eidsvoll. Vi satser på å reise fra Huseby leir kl søndag formiddag. Når vi kommer frem til Eidsvoll, vil vi få arrangert en omvisning på det nye senteret og selvfølgelig på selve Eidsvollsbygningen. 23. Oktober er ikke valgt helt tilfeldig. Denne helgen arrangerer senteret flere arrangementer i forbindelse med FN dagen, og det program som er skissert rundt dette virker meget interesant. Etter omvisning og tid på egen hånd, prøver vi, som på fjorårets tur, å få til en felles middag før vi igjen setter nesen mot Oslo kl Det dette henger på er interessen fra dere medlemmer. Vi ønsker derfor bindende påmelding raskest mulig og senest innen Informasjon om pris og eksakt tid fås ved påmelding. Påmelding til formannen på telefonnumre på side 2. OsloGardisten nr 2. Høstens aktiviter Denne tirsdagen har vi invitert Øyvind Thorsen kjent kosør fra radio, og forfatter av 17 humorbøker til et medlemsmøte kl. DAGBLADET på Huseby. Vi har et ønske om å gjøre dette sammen med velferden, slik at dette blir et arrangement for både oss veteraner, de som er inne til tjeneste og befal samt sivilt ansatte. Dette kan bli en interessant arena hvor vi veteraner kan møte dagens gardister i et hyggelig sosialt lag. Øyvind Thorsen er mest kjent som humorist og journalist i Aftenposten, men han har også en fortid som gardist og er derfor et naturlig valg for oss til en slik aften. Igjen er det dere medlemmer og deres intresse for et slikt møte, som er avgjørende for om vi setter det i gang. Påmelding til dette møtet kan rettes til formannen innen Desember prøver vi oss igjen med en uhøytidlig juleavsluttning på Amerikalinjen PUB på Jernbanetorget. Her vil vi fra kl og utover kvelden være sosiale, uformelle og nyte godt av alt det som finnes bak bardisken. Her er det ingen påmelding, men veldig hyggelig om de fleste tok seg tid til en pust i bakken sammen med OGF. S.7

8 AVS: Oslo Gardistforening Postboks 105 Røa 0701 Oslo 85 År: 09. September: Torleif Wefald 22. September: Leif Aagaard Våre Gratulasjoner går til: 75 År: 03. September: Rolf W. Gustafsson 19. September: Haavard W. Hette 04. Oktober: Ola Lundgaard 11. Oktober: Thorbjørn A. Husmo 28. November: Johan H. Andresen 70 År: 24. Desember: Tor Chr. Myrvold 65 År: 26. Oktober: Hans O. Fredstad 19. November: Knut Trulsrud 31. Desember: Karl Kristian Eriksen 60 År: 12. September: Bjørn Håland Johnsen 08. November: Jan Storo 19. November: Claus Hadler Fasting 24. Desember: Reidar Fure 55 År: 17. September: Håvar Flåten 50 År: 07. November: Ole-Bernt Wivesøll 45 År: 18. September: Terje J. Alvsaker 04. Desember: Ole-Petter Melbye 40 År: 05. Desember: Jan Erik Eldby 35 År: 28. September: Atle Bergsrud 14. November: Espen Myrvold 24. November: Thomas Lie 02. Desember: Thore Bergersen 19. Desember: Haakon Esplo 23. Desember: Inge Nygaard 30 År: 12. September: Otto Christian Pay 10. Oktober: Lars Næstad Johansen 25 År: 10. August: Hilde Underdal 10. Oktober: Erik Mathiessen 30. Oktober: Odd Helge Mjellem Tonheim 25. November: Truls Kristian Ambjørnsen 27. November: Tor Erik Paulsen 18. Desember: Hans Erling Bjelland 20 År: 06. Oktober: Stian Johansen 13. Desember: Magnus Ulvestad OsloGardisten er et offisielt organ for Oslo Gardistforening. Trykk: Joker Grafisk A/S Oslo Distribusjon: Posten Norge BA.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer!

NFBE NYTT. Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi. Hei NFBE-medlemmer! Årlig nyhetsbrev for Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi Hei NFBE-medlemmer! Et tradisjonsrikt år er gått siden forrige NFBE-nytt. For en forening av vår størrelse er det ikke så mange hoder å

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY PÅSKENUMMER NR. 1 2015 Liste over embedsmenn i perioden 2013-2015: Storrepresentant

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

GLAUK. Fikk akutt glaukom ble operert én time etter Les hele historien på side 3 7. Å leve med. Marit Bjerk (46) fra Bodø: Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2011 Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie. Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag.

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag. Foto: Bjørn Granlund MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 17 NR. 2-2014 En ekte Vålerenggutt har forlatt oss Side 3-4 Et spennende liv på Vålerenga. Side 10-11 God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer