Ja, vi elsker fire pils og en påfugl Sanglyriske fores6llinger om det norske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ja, vi elsker fire pils og en påfugl Sanglyriske fores6llinger om det norske"

Transkript

1 Ja, vi elsker fire pils og en påfugl Sanglyriske fores6llinger om det norske LNUs landskonferanse Tønsberg, 22. mars 2014 Lars August Fodstad NTNU/LNU

2 Oppgave: Vi skal lage en ny nasjonalsang Hva skal den handle om (mo6v)? Hva skal den formidle (tema6kk)? Hvilken liqerær form skal den ha? Hvilken musikalsk form skal den ha? Musikksjanger Instrumentering Ar6ster

3 Utgangspunktet Mål for opplæringen er at elevene skal kunne beskrive hvordan ulike fores6llinger om det norske kommer 6l uqrykk i sentrale tekster fra sluqen av tallet 6l tallet og i et utvalg sam6dstekster

4 «det norske» Abstrakt begrep, må konkre6seres Språkkri6sk øvelse: gi det abstrakte konkret innhold, si det uutsigelige, materialisere en idé eller fores6lling Velegnet 6l språk- og ideologikri6sk trening

5 Spørsmål 6l kompetansemålet Hvordan skal elevene lære å beskrive? Hva er fores6llinger om det norske? Hvordan kan de komme 6l uqrykk? Hva er sentrale tekster? Når er sam6d? Innebærer de to 6dsepokene et kompara6vt perspek6v, selv om det ikke nevnes spesifikt? Skal målet nås separat, eller i sammenheng med andre mål?

6 Hvorfor sanglyrikk? Korthet, oversikt, analyserbarhet Et kjent este6sk uqrykk elevene omgås med mulighet for «underliggjøring» av det kjente Et sam6dsuqrykk med tydelige historiske forgjengere Historiske tekster som fortsaq er kjente (og i bruk utenfor skolen) Det kollek6ve aspektet: glede, sorg, samhold, iden6tet Mange egnede tekster 6lgjengelig Dekker akkurat det 6dsspennet læreplanen legger opp 6l

7 Tekst som innhold, form og formål (- og del av en kulturhistorisk sammenheng) Hvem har skrevet teksten? Hvorfor ble teksten skrevet? Hvordan brukes teksten og/eller har den bliq brukt? (Virkningshistorie) Hva sier teksten eksplisiq om det norske? Hva sier teksten implisiq om det norske? Hvordan kommer fores6llingen om det norske 6l uqrykk språklig seq?

8 Ja, vi elsker deqe landet hqps://www.youtube.com/watch?v=smutc8wqhgo Hovedpoeng: - Kri6sk og fremmed blikk på det automa6serte - Hva er det egentlig vi synger? - Hva er det vi ikke synger? - Hvem skrev sangen, hvorfor og i hvilken kulturhistorisk sammenheng? Hovedproblem: - forstå ordene og referansene Vanskelige ord - Furet, vejrbiq, saganaq, kæmperad Historiske personer og hendelser - Harald, Håkon, Øjvind, Olav, Sverre, Bønder brynte, Tordenskjold lynte, Fredrikshald

9 Ja, vi elsker innhold Nasjonalroman6kk: nasjonal enhet, religiøse overtoner, natur og/eller historie Natur: Landet som s6ger frem furet og værbiq (I, 2-3) Historie: Norrøn 6d (II), og tall (III- IV), Tidlig tall (V- VI) Religion: Historisk: Kristningen (II, 5-6), pavekamp (II, 7-8) Overordnet: VIII Fellesskap/enhet: vi (I, 1) (IV, 1-3, 5) (V, 1) (VI, 3, 6-7) (VII, 8) (VIII, 1, 7) vor (I, 6) (VI, 4) os (V, 4)

10 Ja, vi elsker form Strofer, vers, rytme- og rimmønster Skildring og bildespråk Påfallende få beskrivende adjek6ver og lite utviklet metaforikk Historiske referanser, kronologisk narra6v, 6dløs/nå6dig innramming SluQet form / sirkelkomposisjon Repe6sjon av åpningsfrasen Dominerende virkemiddel: antropomorfisering Landet s6ger frem Beskrives som et ansikt

11 Fire pils og en pizza hqps://www.youtube.com/watch?v=- I_zKOfTKIM Hovedpoeng: - forstå sangen som uqrykk for det norske - kontekstuell lesemåte i dobbel forstand: - Kulturhistorisk sammenheng 6lblivelse/mo6v - Kulturhistorisk sammenheng resepsjon (sammen med andre nasjonale sanger)

12 Fire pils og et innhold Glimt fra et ordinært liv Hus og bil Mat og drikke Ferieturer Familieforøkelser Idealitet og realitet Bahamas og Larvik Chevrolet og Mazda Villa og blokkleilighet Champagne og øl Biff og pizza Det norske?

13 Fire pils og en form Rim og rytme Balladerim Marsj Struktur og bildespråk Bildefarg Repe6sjon Lyrikk vs. sanglyrikk Kontraster Dominerende virkemiddel: metonymi / pars pro toto Det par6kulære og konkrete som representant for det generelle og abstrakte Abstraheringen og generaliseringen fullstendig overlaq 6l moqaker (og under påvirkning av konteksten)

14 Påfugl hqps://www.youtube.com/watch?v=phql520shfs Hovedpoeng: - Å forstå sangen som uqrykk for det norske - Dobbelthet: - Fores6lling om det norske knyqet 6l en 6d og en generasjon - Fores6lling om det norske knyqet 6l en spesiell hendelse (22. juli)

15 Påfuglens innhold Skildringer av klær, byrom, familieforhold Kontraster: øst/vest, hjem/ hjemløshet, svart/hvit, grå/ fargerik Konflikt: kulturell iden6tet, mellom ulike 6lhørigheter SeQer den store tragedien inn i en viss (kon)tekst Tema6serer selve utsigelsen

16 Påfuglens form - noen eksempler Betongen her er følelesløs blokkene vi bor i er kvalt i tåke Jeg er en påfugl jeg gråter nå jeg er grå rase- og kaste6ng Vennegjengen min er en pose Non Stop og M&Ms Og alle har pengene ved tenna dems Så jeg var broa mellom svart og hvit Jeg henger hjertet miq på knaggen her passet diq er regnbuen Og eg er påfugl, wærene gjemmer gåsehud Men lillebror er påfugl Og byen vår har fåq bikiniskille han gjemte et fargekart bære stolt det bildet byen hans har malt

17 Påfuglens form Mangfold av språklige virkemidler - Varierende grad av overseqbarhet Metaforer - En grunnmetafor - Variasjoner over grunnmetaforen - Tilleggsmetaforer Similer Ordspill Rim (uten fast rimmønster) Referanser/allusjoner/intertekst - Mer eller mindre åpenbare og forståelige

18 Ja, vi elsker fire pils og en påfugl Kulturhistorisk sammenheng Nasjonalroman6kk Sosialdemokra6 Mul6kultur Dominerende virkemiddel Antropomorfisering og retorikkens store vi Metonymi / pars pro toto det store representert i det lille Metafor Fores6llinger om det norske Den nasjonale familien, heroisk kamp, for6dsdrømmer, religion, abstrakt enhet Kjernefamilien, hverdagsstrev, nå6d/frem6dsdrømmer, sekularitet, konkret par6kularitet Den mul6kulturelle familien, spliqelse/samhold, mul6religiøsitet, abstrakt/konkret Mul6modalitet (musikk, fremførelse, besetning )

19 Noen nasjonale sanger fra Det Norske Selskab 6l Karpe Diem Johan N. Brun: «Norges Skaal» (1771) «For Norge, Kiempers Fødeland» Henrik A. Bjerregaard: «Norsk Na6onalsang» (1820) «Sønner af Norge» Henrik Wergeland: «SmaaguQenes Na6onalsang» (1841) «Vi ere en Na6on, vi med» Bjørnstjerne Bjørnson: «Norsk Fædrelandssang, 6legnet Norges Konge, Hans Majestet Kong Karl»(1859) «Ja, vi elsker deqe Landet» Nordahl Grieg: «Til ungdommen» (1936) Åge Alexandersen: «Fire Pils og en Pizza» (1984) Halfdan Siversten: «Sommerfuggel i vinterland» (1987) Ole Paus: «MiQ lille land» (1994) Karpe Diem: «Påfugl» (2012)

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen?

Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen? Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen? Den britiske forfatteren Geoff Ryman utga i 1998 en bok han kalte 253. Den er også publisert som webside. Romanen finner sted i London på Bakerloo Line i byens

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre.

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre. Kort om paperet: Teksten er et førsteutkast. Det innebærer at ikke all den drøftingen vi mener bør med, er kommet med i denne teksten. Noen av funnene bør også presiseres, utdypes og nyanseres noe mer.

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd?

Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Kan vi gi elever på femte trinn læreboka og be dem lese den på egenhånd? Artikkelen presenterer hovedfunnene i en masteroppgave i spesialpedagogikk. Funnene viser at det er nær sammenheng mellom elevenes

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Norsk nasjonal identitet

Norsk nasjonal identitet Anja Gil Spilling er folklorist og styremedlem i NFL. Hun jobber på SiOsenteret ved Universitetet i Oslo. Norsk nasjonal identitet av Anja Gil Spilling Lørdag 16. mai ble det arrangert et miniseminar om

Detaljer

www.skoletorget.no Språklige virkemidler Norsk Side 1 av 4

www.skoletorget.no Språklige virkemidler Norsk Side 1 av 4 Side 1 av 4 Ord og uttrykk med dyrenavn Tekst og filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 15. november 2003 Dyrene er en viktig del av livet på jorden. Og dyrene er en viktig del av mange

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

1. Introduksjon. Roman og nasjon

1. Introduksjon. Roman og nasjon TONJE VOLD, litteraturviter Å skrive fram en ny nasjon. Postapartheid litteratur To spørsmål har sørafrikanske forfattere blitt møtt med, igjen og igjen, opp gjennom de siste tiårene: Det ene spørsmålet

Detaljer

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015. KODE 2: Skiftende utstillinger

Detaljer

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser?

Opplegg 'l samling. Tema: Hvor går dine grenser? Opplegg 'l samling Tema: Hvor går dine grenser? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten mål'd) er beregnet

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor?

Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? 0850 Bilde 1 Gustav Klimt: Musikk, 1900 0900 Demp lyset. Spill Antonín Dvorak : Davids 23. salme, Bibelske sanger, Opus 99, nr. 4, 1894. Vel møtt til mennesksynsseminar.

Detaljer