Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens"

Transkript

1 Regional helse- og omsorgskonferanse i Tromsø 16. og 17. oktober 2013 Tema: Demens Vi inviterer til en Regional helse- og omsorgskonferansen med tema Demens. «Den gode dagen» Hvordan kan personer med demens, pårørende og fagfolk sammen skape den gode dagen? Hovedtema for konferansen vil være brukermedvirkning og betydningen av ledelse og organisering i demensomsorgen. Kompetansebygging i helse- og omsorgstjenesten er en sentral oppgave for alle offentlige helseaktører. Samtidig er dette ressurskrevende. En samordning av innsatsen for kompetansebyggingen mellom aktørene vil ha mange fordeler. Det er inngått et samarbeid for å arrangere en Regional helse- og omsorgskonferanse Tromsø den 16. og 17. oktober, med følgende samarbeidspartnere: Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Universitetet i Tromsø, KS Nord-Norge, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste i Troms og Finnmark samt regional rådgiver innen geriatri fra Helse Nord har bidratt i arbeidet. Målsetningen med dette prosjektet er å få økt kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, og overordnet faglig føring for konferansen er Omsorgsplan 2015 hvor tema for konferansen i 2013 er demensomsorg. Videre er målet at dette skal være et årlig samarbeid med forskjellig tema. Spesielt i år er at påfølgende helg skal det avholdes TV aksjon for Nasjonalforeningen med tema demens. Målgruppen er fra kommunene i Troms og Finnmark: Helse- og omsorgsledere, annet helse- og omsorgspersonell, leger, tannhelsetjeneste, brukerorganisasjoner, fylkeseldreråd, frivillige og undervisningspersonell i videregående skole og høyere utdanning. Det vil bli søkt Legeforeningen og andre aktuelle forbund om godkjenning av kurstimer.

2 DU inviteres til å ha et 20 min innlegg på en parallellsesjon og/eller stand innenfor tema: o Behandlingsmetoder og verktøy o Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste o Dagaktivitetstilbud o Diagnostisering o Egnet bolig o Tannhelse og ernæring o Interkommunale samarbeid o Smertebehandling Frist for å sende abstrakt til parallellsesjon og/eller stand er 1.juni 2013 Abstraktet skal være mellom ord og inneholde: Bakgrunn Mål/hensikt Materiale/metode Resultat Konklusjon Få med tittel på innlegget, navn på foredragsholder og arbeidstittel og arbeidssted. Send det til Anne B.Båtnes; Ta gjerne kontakt på telefon

3 Foreløpig program Dag 1: Onsdag den 16.oktober : Registrering : Åpning av konferansen : Scotland s National Dementia Strategy Progress & Future Directions v/ Kate Fearnly Vice executive general Alzheimer Scotland : "Du må skape deg et liv." En kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom v/ Kjersti Wogn-Henriksen sjefspsykolog, PhD, Helse Møre og Romsdal : Lunsj : «Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom og deres pårørende» v/ketil Norman, professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø Den nye vergemålsloven V/Fylkesmannen i Troms Justis- og sosialavdeling : Kaffe/ kake Mingling på stander : Parallelle sesjoner : Parallelle sesjoner Konferansemiddag med konsert Dag 2: Torsdag den 17.oktober : Kulturelt innslag : "Kulturens betydning i demensomsorgen for den samiske pasienten" v/ Kristine Gaup Grønmo, Leder for Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester til den samiske befolkningen. Utfordringene ved demensutredning på tvers av etnisitet Fred Andersen, Institutt for samfunnsmedisin, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø : Kaffe : «Kan livsstil og fysisk aktivitet bremse demensutvikling?» Astrid Liv Mina Bergem Dr. med., spesialist i psykiatri, forskningsleder Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF /Institutt for Samfunn og Helse, Universitetet i Oslo «Bogrupper for personer med demens hva må tas hensyn til?» v/ Astrid Elisabeth Andersen, fagkonsulent Ergoterapispesialist i eldres helse og Torhild Holthe, forsker, MCs, ergoterapispesialist i eldres helse Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse : Lunsj : "Implementering av ny kunnskap i praksis - er det lederen det kommer an på?" v/ Ingelin Testad PhD, senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest : Kaffe og kake : Kulturelt innslag : Samarbeid mellom den offentlige helsetjeneste og frivillig/ideelle organisasjoner v/ Wenche Frogn Sellæg, leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, rådet for demens : Avslutning av konferansen

4 Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Kate Fearnly Vice executive general Alzheimer Scotland Kate Fearnley is Deputy Chief Executive of Alzheimer Scotland, where she has responsibility for the management and development of the organisation s services across Scotland. Kate first joined Alzheimer Scotland in 1991 and has held posts including Information Manager, Policy Director and Director of Personalisation. Kate has previously worked for Sustrans, the sustainable transport organisation, for Citizen s Advice Scotland and in the HIV/AIDS field. Kate was closely involved in the design of Alzheimer Scotland s 5 Pillars Model of Post-diagnostic Support and 8 Pillars Model of Community Support. She is the author of publications including Coping with dementia: a practical handbook for carers and Facing dementia: how to live well with your diagnosis published by NHS Health Scotland. Kate is the author of publications including Coping with dementia: a practical handbook for carers and Facing dementia: how to live well with your diagnosis published by NHS Health Scotland. Kjersti Wogn-Henriksen sjefspsykolog, PhD, Helse Møre og Romsdal Psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen, klinisk erfaring fra psykisk helsevern, familievern og alderspsykiatri. Prosjektleder i Sosialdepartementets utviklingsprogram om aldersdemens. Skrevet boken Siden blir det vel verre? Nærbilder av mennesker med aldersdemens, bidragsyter i flere antologier og artikkelsamlinger, foreleser på høyskoler og universiteter i flere nordiske land. Disputerte i 2012 på NTNU over en kvalitativ studie av yngre personer med demens. Opptatt av menneskesyn, holdninger, kommunikasjon og miljøbehandling. Ketil Norman, professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø Ketil Norman er utdannet sykepleier og er ansatt som professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø. Har forsket på demensproblematikk siden tidlig på 1990-tallet, og har ført mange mastergradsstudenter og noen doktorgradsstudenter frem til eksamen.

5 Fortsettelse Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Kristine Gaup Grønmo, Leder for Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenester til den samiske befolkningen. "Kulturens betydning i demensomsorgen for den samiske pasienten" Kristine Gaup Grønmo, Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenster til den samiske befolkningen. Er sykepleier, har tatt ledelse og administrasjon, flerkulturell forståelse, aldring og alderspsykiatri, eldre og aldring, prosjektledelse, evidence based practise. Fred Andersen, Institutt for samfunnsmedisin, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Fred Andersen har en bred kompetanse og yrkeserfaring hvor kun et resymé gjengis her. Spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og PhD grad fra okt Bred yrkeserfaring fra psykiatrisk sykehus (Rønvik), allmennpraksis i Steigen kommune, distriktslege og kommuneoverlege I, fylkeslege, veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Forsker/medisinskfaglig rådgiver ved Árran lulesamisk senter fra juli 2010 og fortsatt. Førsteamanuensis dr. med. Universitetet i Tromsø, 35 % stilling fra 1. oktober 2012 og fortsatt. Gitt ut flere vitenskapelige publikasjoner. Ledet/deltatt i flere forskningsprosjekt bl.a. Prosjektleder Demensstudien i Nord-Norge, en 2x2 faktorial intervensjonsstudie på Alzheimers sykdom, Utmerkelser: Offentlige Legers Landsforenings (OLL) hederspris for 1999 Nordland legeforening: Nordlandsdoktoren år 2000 Kongens fortjenestemedalje i sølv 11. april 2012 Astrid Liv Mina Bergem Dr. med., spesialist i psykiatri, forskningsleder Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF /Institutt for Samfunn og Helse, Universitetet i Oslo Astrid Elisabeth Andersen, fagkonsulent Ergoterapispesialist i eldres helse Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse Torhild Holthe, forsker, MCs, ergoterapispesialist i eldres helse Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse

6 Fortsettelse Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Ingelin Testad PhD, senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest. Ingelin Testad, PhD er senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest. Hun er psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag. Hun disputerte for doktorgrad på sykehjemsforskning i januar 2010, og fikk Leon Jarners forskningspris 2010 for dette arbeidet. Hun arbeider fortsatt med forskning innen eldremedisin og demens, nasjonalt og internasjonalt, og mottok Helse Stavangers forskningspris Wenche Frogn Sellæg, leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, rådet for demens Elektronisk påmelding ikke aktivert ennå Kontaktperson: Anne B.Båtnes; Telefon

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 1.-2. desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1.

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon.

DEMENSDAGENE I TROMSØ Å leve i nuet er en viktig påminnelse til oss alle, uansett alder og livssituasjon. U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 2. - JUNI 2014 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK I ERNÆRINGSARBEID Side 3 BRUK AV VIDEOKONFERANSE

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online. Årsmelding 2013 KONTAKTINFORMASJON senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.no senter for omsorgsforskning,

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn

Ja til lindrende enhet og omsorg for barn BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF Ja til lindrende enhet og omsorg for barn VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKRIVE HELSEHISTORIE I KRISTIANSAND 12 OG 13. APRIL 2012? Samarbeid er viktig for å fremme utvikling, og derfor

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

Vi vet nok - nå må vi handle!

Vi vet nok - nå må vi handle! Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse 2009 28. - 29. oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer