GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG"

Transkript

1 NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim

2 NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke behov for helsetjenester. Men med økende alder øker forekomst av sykdom, forbruk av legemidler og annen behandling. Et sterkt økende antall eldre i befolkningen betyr at behovet for helsepersonell med geriatrisk kompetanse også vil øke. Samhandlingsreformen nødvendiggjør krav om geriatrisk kompetanse på sykehusene og i kommunene for å forebygge sykehusinnleggelser og ivareta eldre menneskers krav på god og effektiv helsehjelp. Leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter med flere er alle en del av det tverrfaglige team som eldre har behov for, og de trenger kunnskap og kompetanse for å ivareta eldre pasienter på en god og forsvarlig måte. Stortingsmeldingen om velferdsutdanningen vil legge føringer for helsefaglige utdanninger på alle nivå i utdanningssystemet og vil dermed ha stor betydning for kvaliteten av helsetjenester til eldre mennesker fremover. Konferansen setter fokus på kompetanse på det geriatriske fagfelt med invitert foredragsholdere og innsendte bidrag fra konferansedeltakerne. NSF FGD er et forum for alle sykepleiere som har interesse av eldreomsorg og demensomsorg. Ett av våre formål er å bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg ønsker vi å skape en møteplass for fag- og kunnskapsutveksling. NSF FGD utgjør et slagkraftig fellesskap. Bli med i dette faglige fellesskapet, du også! Velkommen til Trondheim! Hilde Fryberg Eilertsen, faggruppeleder Torsdag, 15. mars Registrering. Kaffe Velkommen Hilde F. Eilertsen, styreleder, NSF FGD Gratulerer til 100-åringen Norsk Sykepleierforbund NSFs arbeid med utdanning for fremtidens eldreomsorg NSFs Forbundsledelse Helsetjenestens behov for geriatrisk kompetanse en forutsetning for å lykkes med Samhandlingsreformen Foreleser avklares Pause med besøk i utstillingslokalet Geriatrisk sykepleiekompetanse for fremtidens eldreomsorg Marit Kirkevold, sykepleier, professor, Universitetet i Oslo Lunsj Geriatrisk kompetanse i fysio- og ergoterapitjeneste Jorunn Helbostad, dr.philos, fysioterapeut, seniorforsker, Institutt for nevromedisin, NTNU og geriatrisk avdeling, St. Olavs hospital Kvalitetsindikatorer hva trengs i forhold til eldreomsorgen. Knut Jørgen Rotabakk, sykepleier og fylkesleder, NSF Sør-Trøndelag Pause med besøk i utstillingslokale Stortingsmelding om Utdanning for velferdstjenestene veivalg for fremtidens helsetjeneste Foreleser avklares

3 Torsdag, 15. mars 2011 (forts.) Fremtidens behov for geriatrisk kompetanse Olav Sletvold, professor dr. med., NTNU, og Geriatrisk avdeling, St.Olavs hospital Paneldiskusjon - Fremtidens behov for geriatrisk kompetanse - Helsedepartementet - Olav Sletvold - Marit Kirkevold - Jorunn Helbostad - Forbundsledelse Norsk Sykepleierforbund Generalforsamling i NSF FGD Konferansemiddag FREDAG 16. MARS Kunnskapsbasert kompetanse i eldreomsorgen Birgitte Graverholt, dr.gradsstipendiat, Høgskolen i Bergen SØK Samarbeid for økt kompetanse Erfaring med kompetansesamarbeid mellom sykehus, kommune og høgskole Hege Selnæs Haugdahl, forskningssykepleier, Forskningsavdeling, Helseforetaket i Nord-Trøndelag Bruk av ambulerende tverrfaglig team for å få kompetent legemiddelgjennomgang i geriatrien. Anne Elisabeth Skjørholm, farmasøyt, og Siri Andreassen Devik, sykepleier Pause med besøk i utstillingslokale Parallelle sesjoner med innsendte bidrag Lunsj Erfaringer fra drift av Fosen distriktsmedisinske senter Ingvar Berg, kommuneoverlege, Fosen Behov for geriatrisk kompetanse i Valdres Lokalmedisinske senter Toril Naustdal, sykepleier, prosjektleder i Valdres Lokalmedisinske senter Kompetanseoverføring Søbstad Helsehus Signe Nyrønning, sykepleier Oppsummering og vel hjem Hilde Eilertsen, leder, NSF FGD

4 Fredag, kl Parallelle sesjoner med innsendte bidrag Sesjon I Sesjon II Sesjon III Eldres erfaringer med helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk. Er det forskjell på erfaringene til de som har hatt ett besøk og de som har hatt flere besøk? Tøien M, Heggelund M, Landmark B, Fagerström Self-transcendence og interaksjon med pleiere hos mentalt klare pasienter i sykehjem. Haugan G. Innføring av Liverpool Care Pathway i kommunehelsetjenesten. En tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende og deres pårørende. Teigen S. Bedre samhandling om multisyke eldre. Næss G. Hvordan utfører munnstell til pasienter i sykehjem og hjemmesykepleie? Sæterstrand TM. Forebyggende ernæringsarbeid i hjemmetjenesten. En studie av studenters læring om kvalitetsforbedring i praksis. Sjølie BM. Nytt lys på den fjerde alder: et kunnskap- og kompetansehevingsprosjekt om eldres synlys og hørsel blant sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Haanes GG, Horgen G, Kirkevold M, Eilertsen G. Fra kaos til kontroll helsepersonells observasjoner, vurderinger og tiltak i situasjoner som fører til utaering hos personer med demens. Hauge S. Smertelindring hos eldre personer med ulike grader av kognitiv svikt. Torvik K. Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase. Wille I-L. Kompetansebygging for samhandlingsreformen - Sykepleielederens utfordring. Reisch B.

5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Påmelding Overnatting Bindende påmelding kan bare gjøres elektronisk via vårt påmeldingsskjema. Følg lenken for påmeldingen på: eller via følgende lenke hos vår konferansepartner Rom bestilles i samme påmeldingsskjema Registreringsavgift: (medlem= medlem av NSFs Faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens) Inkluderer deltakelse, lunsj og kaffe Early bird meld deg på før 15. januar 2011 og spar! To dager medlem NSF FGD: kr Torsdag medlem NSF FGD: kr Fredag medlem NSF FGD: kr dager ikke medlem: kr 3700 Torsdag ikke medlem: kr 2000 Fredag ikke medlem: kr 2000 Ordinær pris, fom 15. januar 2011 To dager medlem NSF FGD: kr Torsdag medlem NSF FGD: kr Fredag medlem NSF FGD: kr dager ikke medlem: kr 4200 Torsdag ikke medlem: kr 2500 Fredag ikke medlem: kr 2500 Rabatt på deltakeravgift Rabatt for muntlig presentasjon kr 1000/per presentasjon Rabatt for poster kr 500/per poster Overnatting Radisson Blu Royal Garden Trondheim Enkeltrom 14. mars 16.mars: kr 2390,- Dobbeltrom 14. mars 16. mars: kr 1400,- per person Enkeltrom: 15. mars 16. mars: kr 1195,- Dobbeltrom: 15. mars 16.mars: kr 700,- per person Enkeltrom: 15. mars 17. mars: kr 2390,- Dobbeltrom: 15. mars 17. mars: 1400,- per person Festmiddag 15. mars Kr 550,- Bli medlem Godkjenning Produktutstilling Er du medlem i NSF, kan du bli medlem i faggruppen og oppnå redusert konferanse-avgift. Bare gå til: og hent innmeldingsfolder, eller sendt en epost til: Konferansen er godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist med 8 timer. Også i år inviterer vi produktleverandører til å stille ut sine produkter på landskonferansen. Se vår nettside: eller kontakt Døvre Event / Marketing, tlf

GERIATRISK SYKEPLEIE

GERIATRISK SYKEPLEIE GERIATRISK SYKEPLEIE Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens 2011, ÅRGANG 3, NUMMER 3 T E M A : Sansesvikt hos eldre mennesker, del 2 Landsstyret NSF FGD 2010/2012 Lokalgruppeledere Fylkeskontakter

Detaljer

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur.

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Historikk: Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2015 Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Terje Rakke, Destination Ålesund og Sunnmøre Foto: Alfred Lupke, Destination Ålesund og Sunnmøre

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS

DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS DEN SJETTE NORSKE K ONGRESSEN I GERIATRI OSLO KONGRESSENTER FOLKETS HUS 16. SEPTEMBER 2015 Velkommen til Oslo i september! De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005, og

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark

Rapport publisert 15.02.2012. Årsmelding 2011. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark Rapport publisert 15.02.2012 Årsmelding 2011 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark in 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Organisering av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester...5

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner. Utviklingssenter sykehjem og hjemmetjenester ellom i mellom Nummer 2 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Utvikling gjennom kunnskap God tannhelse Eldre og ødeleggende rusvaner U Utviklingssenter

Detaljer

Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012

Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Eli Gunhild møter 2 Pasientsikkerhetskampanjen 5 NSF 100 år 6 Nasjonale prøver NSF Student har vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver for avgangsstudenter

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering Velferdsteknologi ellom i mellom Nummer 2 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Omsorgsutfordringer i Sør-Trøndelag Omsorgskonferansen 2014 Fokus på hverdagsrehabilitering

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse

VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009. 7. Landskonferanse VERDIGHETSKONFERANSEN SOLSTRAND HOTEL & BAD FREDAG 5. SØNDAG 7. JUNI 2009 7. Landskonferanse Vårt liv er ikke et personlig anliggende Hva mener vi med verdighet, i vårt daglige liv liv, som hjelpere, og

Detaljer