«Den gode dagen» Regional helse- og omsorgskonferanse 16. og 17. oktober 2013, Radisson Blu Hotell, Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Den gode dagen» Regional helse- og omsorgskonferanse 16. og 17. oktober 2013, Radisson Blu Hotell, Tromsø"

Transkript

1 «Den gode dagen» Regional helse- og omsorgskonferanse 16. og 17. oktober 2013, Radisson Blu Hotell, Tromsø Vi inviterer til Den gode dagen; en Regional helse- og omsorgskonferansen med tema Demens. Hvordan kan personer med demens, pårørende og fagfolk sammen skape den gode dagen? Hovedtema for konferansen vil være brukermedvirkning og betydningen av ledelse og organisering i demensomsorgen. Det er inngått et samarbeid for å arrangere en Regional helse- og omsorgskonferanse Tromsø den 16. og 17. oktober, med følgende samarbeidspartnere: Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark, Universitetet i Tromsø, Senter for omsorgsforskning, KS Nord-Norge, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste i Troms og Finnmark samt regional rådgiver innen geriatri fra Helse Nord har bidratt i arbeidet. Målsetningen med dette prosjektet er å få økt kompetanse i helse- og omsorgstjenesten, og overordnet faglig føring for konferansen er Omsorgsplan 2015 hvor tema for konferansen i 2013 er demensomsorg. Videre er målet at dette skal være et årlig samarbeid med forskjellig tema. Spesielt i år er at påfølgende helg skal det avholdes TV aksjon for Nasjonalforeningen med tema demens. Målgruppen er fra kommunene i Troms og Finnmark: Helse- og omsorgsledere, annet helse- og omsorgspersonell, leger, tannhelsetjeneste, brukerorganisasjoner, fylkeseldreråd, frivillige og undervisningspersonell i videregående skole og høyere utdanning. Praktiske opplysninger: Alle forelesninger foregår på samme sted. Påmelding er bindende og det er begrenset antall plasser på konferansen. Spesifisert konferanseavgift finner du på påmeldingssiden. Dersom det blir fullbooket vil deltakere fra kommunene prioriteres. Fylkesmannen i Troms/ Finnmark dekker oppholdsutgifter (to dagpakker og en overnatting) for inntil fire deltakere fra hver kommune. For de større kommunene i fylket kan det avtales at Fylkesmannen dekker dagpakker og oppholdsutgifter for flere enn fire deltakere. Meld deg på: Påmeldingsfrist er 15.september 2013 Konferansen er godkjent av: Norsk legeforening, Norsk ergoterapeutforbund, Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet, se nærmere informasjon på siste side. Kontaktperson: Anne B.Båtnes; Telefon /

2 Program Dag 1: Onsdag den 16.oktober 2013 Møteleder: Karina Kolflaath, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms : Registrering : Åpning av konferansen : Scotland s National Dementia Strategy Progress & Future Directions Kate Fearnly Vice executive general Alzheimer Scotland : Du må skape deg et liv En kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom Kjersti Wogn-Henriksen sjefspsykolog, PhD, Helse Møre og Romsdal : Lunsj : Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom og deres pårørende Ketil Norman, professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø : Morgendagens omsorg, Meld. St. 29 Kristin Løkke, Helse og omsorgsdepartementet : Kaffe/ kake Mingling på stander : Parallelle sesjoner : Parallelle sesjoner Konferansemiddag på Radisson Blu Hotell og konsert med Violet Road. Forbehold om endringer i programmet Dag 2: Torsdag den 17.oktober 2013 Møteleder: Vera Meyer, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Finnmark : Kulturelt innslag : Kulturens betydning i demensomsorgen for den samiske pasienten Kristine Gaup Grønmo, Leder for Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen, Karasjok : Utfordringene ved demensutredning på tvers av etnisitet Fred Andersen, Institutt for samfunnsmedisin, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø : Kaffe : Kan livsstil og fysisk aktivitet bremse demensutvikling? Astrid Liv Mina Bergem, Dr. med., spesialist i psykiatri, forskningsleder, Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF /Institutt for Samfunn og Helse, Universitetet i Oslo : Bogrupper for personer med demens hva må tas hensyn til? Astrid Elisabeth Andersen, fagkonsulent Ergoterapispesialist i eldres helse Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse : Lunsj : Implementering av ny kunnskap i praksis - er det lederen det kommer an på? Ingelin Testad PhD, senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest : Kaffe og kake : Kulturelt innslag : Fremtidens demensomsorg : et samarbeidsprosjekt mellom familien, det offentlige og de frivillige/ideelle organisasjonene Wenche Frogn Sellæg, leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, rådet for demens : Avslutning av konferansen

3 Med forbehold om endringer Parallellsesjon, Onsdag den 16. oktober 2013 Hvert foredrag er på 20 min. kl Parallellsesjon 1 Parallellsesjon 2 Parallellsesjon 3 Å skape en reflekterende kultur ved hjelp av samhandlingsmodellen SAMSA Kari Margrethe Kepple, Prosjektleder, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie med master i psykiskhelsearbeid, Akershus Universitetssykehus HF Personer med utviklingshemning blir også eldre, ABC- utviklingshemning og aldring, en god modell for kompetanseutvikling? Lise Øverland, Fagkonsulent v/nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse-nkah Ambulering i Finnmark, Troms og Ofoten Carina Ryssdal, Seksjonsleder Alderspsykiatrisk poliklinikk, Universitetetssykehuset Nord Norge Drift av lokalt demensnettverk - Erfaringer Gudrun Pettersen, Spesialsykepleier Geriatrisk poliklinikk, Universitetetssykehuset Nord Norge Inn på tunet og Ut på havet Dagaktivitetstilbud Catharina Sæther, Pleie og omsorgsleder, Kvalsund kommune Det gode dagsenteret i hjemmetjenesten Britt Hermansen, Avdelingsleder Nordøya dagsenter, Nordøya hjemmetjeneste, Tromsø kommune Interkommunalt pårørendeskole-et samarbeid mellom Bardu og Målselv kommune Kristin Sørgård, Demenssykepleier Bardu kommune Fastlegens rolle i utredning av personer med demens Dr. Klemet Somby, Kommunelege II, lege i demensteam og tilsynslege aldershjem, Lakselv legestasjon, Porsanger kommune. Prosjekt stimuli Tromsø modellen Kjersti Haukland, Prosjektleder og tidligere pårørende kl Parallellsesjon 4 Parallellsesjon 5 Parallellsesjon 6 Demensdagene i Tromsø Kirsti Hagen, Fagutviklingsykepleier/ prosjektleder Demensfyrtårn Utviklingssenter for sykehjem i Troms Rettigheter i tannhelsetjenesten for eldre og langtidssyke Peter Marstrander, Fylkestannhelsesjefen, Troms Fylkeskommune Husbankens investeringstilskudd hvem, hva, og hvordan? Bente Bergheim, Avdelingsdirektør, Husbanken, Region Hammerfest Smertevurdering hos pasienter i den kommunale pleie og omsorgstjenesten Toril Agnete Larsen, Førstelektor ved Studieretning helse- og omsorgstjenester til eldre, Mastergradsprogrammet i helsefag Demens och GOD munhälsa-är det möjligt? Maud Bergdahl, Professor, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord- Norge, Tromsø Vergemålsreformen konsekvenser for helse- og omsorgstjenestene Kjersti Mari Nilsen, Rådgiver, Fylkesmannen i Troms Det er begrenset antall plasser på hver parallellsesjon, ved påmelding må det velges hvilken du ønsker å delta på. Forbehold om endringer i parallellsesjonene

4 Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Kate Fearnly Vice executive general Alzheimer Scotland Kate Fearnley is Deputy Chief Executive of Alzheimer Scotland, where she has responsibility for the management and development of the organisation s services across Scotland. Kate first joined Alzheimer Scotland in 1991 and has held posts including Information Manager, Policy Director and Director of Personalisation. Kate has previously worked for Sustrans, the sustainable transport organisation, for Citizen s Advice Scotland and in the HIV/AIDS field. Kate was closely involved in the design of Alzheimer Scotland s 5 Pillars Model of Post-diagnostic Support and 8 Pillars Model of Community Support. She is the author of publications including Coping with dementia: a practical handbook for carers and Facing dementia: how to live well with your diagnosis published by NHS Health Scotland. Kate is the author of publications including Coping with dementia: a practical handbook for carers and Facing dementia: how to live well with your diagnosis published by NHS Health Scotland. Kjersti Wogn-Henriksen sjefspsykolog, PhD, Helse Møre og Romsdal Psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen, klinisk erfaring fra psykisk helsevern, familievern og alderspsykiatri. Prosjektleder i Sosialdepartementets utviklingsprogram om aldersdemens. Skrevet boken Siden blir det vel verre? Nærbilder av mennesker med aldersdemens, bidragsyter i flere antologier og artikkelsamlinger, foreleser på høyskoler og universiteter i flere nordiske land. Disputerte i 2012 på NTNU over en kvalitativ studie av yngre personer med demens. Opptatt av menneskesyn, holdninger, kommunikasjon og miljøbehandling. Ketil Norman, professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø Ketil Norman er utdannet sykepleier og er ansatt som professor ved Mastergradsstudiet i helsefag, flerfaglig studieretning, ved Universitetet i Tromsø. Har forsket på demensproblematikk siden tidlig på 1990-tallet, og har ført mange mastergradsstudenter og noen doktorgradsstudenter frem til eksamen.

5 Fortsettelse Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Kristine Gaup Grønmo, Leder for Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemmetjenester til den samiske befolkningen, "Kulturens betydning i demensomsorgen for den samiske pasienten" Kristine Gaup Grønmo, Utviklingssenter for sykehjem- og hjemmetjenster til den samiske befolkningen. Er sykepleier, har tatt ledelse og administrasjon, flerkulturell forståelse, aldring og alderspsykiatri, eldre og aldring, prosjektledelse, evidence based practise. Fred Andersen, Institutt for samfunnsmedisin, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Fred Andersen har en bred kompetanse og yrkeserfaring hvor kun et resymé gjengis her. Spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og PhD grad fra okt Bred yrkeserfaring fra psykiatrisk sykehus (Rønvik), allmennpraksis i Steigen kommune, distriktslege og kommuneoverlege I, fylkeslege, veileder for spesialistkandidater i allmennmedisin. Forsker/medisinskfaglig rådgiver ved Árran lulesamisk senter fra juli 2010 og fortsatt. Førsteamanuensis dr. med. Universitetet i Tromsø, 35 % stilling fra 1. oktober 2012 og fortsatt. Gitt ut flere vitenskapelige publikasjoner. Ledet/deltatt i flere forskningsprosjekt bl.a. Prosjektleder Demensstudien i Nord-Norge, en 2x2 faktorial intervensjonsstudie på Alzheimers sykdom, Utmerkelser: Offentlige Legers Landsforenings (OLL) hederspris for 1999 Nordland legeforening: Nordlandsdoktoren år 2000 Kongens fortjenestemedalje i sølv 11. april 2012 Astrid Liv Mina Bergem Dr. med., spesialist i psykiatri, forskningsleder Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF /Institutt for Samfunn og Helse, Universitetet i Oslo Cand. med. fra Universitetet i Oslo. Spesialist i psykiatri med fordypning alderspsykiatri. Doktorgrad fra UiO Årsaksfaktorer ved senil demens - en tvillingstudie. Prosjektansvarlig i multisenter samhandlingsprosjektet SAMSA, et forskningsprosjekt om kompetanseutveksling innen alderspsykiatri mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem, finansiert av Helsedirektoratet. Tilknyttet som forsker i EL-GENIDEM gruppen ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, et forskningsprosjekt om interaksjoner mellom gener og miljøfaktorer og deres betydning for utvilkingen av senil demens. Sitter i Utvalg for alderspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening.

6 Fortsettelse Foredragsholdere på den Regionale helse og omsorgskonferansen med tema Demens 16. og 17.oktober 2013 Astrid Elisabeth Andersen, fagkonsulent Ergoterapispesialist i eldres helse Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse Kommer nærmere presentasjon Ingelin Testad PhD, senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest. Ingelin Testad, PhD er senterleder for Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Helse Vest. Hun er psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag. Hun disputerte for doktorgrad på sykehjemsforskning i januar 2010, og fikk Leon Jarners forskningspris 2010 for dette arbeidet. Hun arbeider fortsatt med forskning innen eldremedisin og demens, nasjonalt og internasjonalt, og mottok Helse Stavangers forskningspris Wenche Frogn Sellæg, leder av Nasjonalforeningen for folkehelsen, rådet for demens Geriater, og ledet arbeidet med å lage den første geriatriplan for Nord-Norge på oppdrag fra Helse Nord. Annen utdannelse: Mastergrad i kunsthistorie fra Frogn Sellæg har sittet to perioder på Stortinget, innvalgt fra Nord-Trøndelag og har vært statsråd i tre departementer i tidsrommet

7 Konferansemiddag med konsert Etter en faglig inspirerende dag samles vi til en tre retters middag på konferansenhotellet, og hvor det etterpå blir konsert med Violet Road Et rede fylt med fire brødre, en vokalist med stemmen utenpå skjorta, popmusikk, melankolske stemninger, en fandenivoldsk feststemning, vakre harmonier, trekkspill, mandolin, saksofon og tangenter i alle fasonger. Albumet «Peter Every and His Marching Band» ble sluppet 14. januar, og har i skrivende stund mottatt 3 seksere og hele 12 femmere i aviser over hele landet. Platen har foreløpig 7 uker på VG-lista med 3. plass som høyeste plassering.

8 Den regionale helse og omsorgskonferansen er godkjent av : Konferansen er godkjent av Norsk legeforening for følgende spesialitet: Allmennmedisin:godkjennens med 10 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Samfunnsmedisin: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for Søknadsskjema fåes av kontaktperson for konferansen. Konferansen er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 10 timer som spesialspesifikt kurs merriterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Eldres helse og generelt kurs. Konferansen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med 10 timer som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Konferansen er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrig helsefaglige personellgrupper med 10 timer. Godkjennes innnenfor det området kurset er relevant for.

9