Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.anthos.com anthos@anthos.it"

Transkript

1 PROTOCOLLO PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNITO PROTOCOL VOOR HET HYGIËNISCH DERHOUD VAN HET GEHEEL PROTOKOLL FOR VEDLIKEHOLD AV HYGIENEN PÅ INSTRUMENTBORDET PROTOKOLL FÖR HYGIENUNDERHÅLL AV DEN DENTALA BEHANDLINGSENHETEN REF rev. 9

2 Italiano NEDERLANDSE NORSK svenska Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning...2 Bacinella Bakje Kar Skål...4 Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument...5 Sistemi di Igiene Hygiënesystemen Hygiensystemer hygiensystem... Superfici Oppervlakken Overflater Ytor...9

3 OPTIAL Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Filtro aspirazione/ Afzuigfilter/ Oppsugingsfilter/ Uppsugningsfilter Tubi di aspirazione/ Afzuigbuizen/ Oppsuginsslanger/ Uppsugningsslangar Cattani DÜrr Metasys Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. IT Sostituire il filtro. NL De filter vervangen. NO Bytt filteret. SV Byt ut filtret. IT Con AWS (lavaggio automatico aspirazione), effettuare un ciclo di lavaggio, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione 14 omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). In assenza di AWS, aspirare un bicchiere di acqua pulita. NL Met AWS (automatisch wassen afzuiging), een cyclus van wassen uitvoeren gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door ANTHOS. Men raadt het gebruik 14 aan van Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). In afwezigheid van AWS, een beker zuiver water afzuigen. NO Med AWS (automatisk rengjøring med oppsuging), gjennomfør en rengjøringssyklus, og bruk et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Dersom AWS mangler, sug opp et glass med rent vann. SV Med AWS (automatisk uppsugningstvätt), utföra en tvättcykel genom att använda en lämplig produkt som godkänts av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Om AWS inte finns med, sug upp ett glas med rent vatten. IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Preparare la soluzione in un contenitore ed aspirarne metà dose per ciascun terminale: immergere il terminale nella soluzione (per circa 14 2 secondi) e sollevarlo in aria fino a che il tubo si è svuotato. Eseguire l operazione più volte, fino ad aspirare tutta la soluzione. NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Stern Weber. Men raadt het gebruik aan van Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). De oplossing in een bak bereiden en een halve dosis ervan afzuigen voor iedere terminal: De terminal onderdompelen in de oplossing (gedurende circa 2 seconden) en optillen in de lucht tot de buis leeg is. De operatie meerdere keren uitvoeren, tot de hele oplossing is afgezogen. NO Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Gjør klar oppløsningen i en beholder, og sug opp halvparten av mengden for hver terminal: Senk terminalen ned i oppløsningen (i cirka 2 sekunder) og løft den opp helt til slangen er tømt. Gjennomfør operasjonen flere ganger, helt til hele oppløsningen har blitt suget opp. SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig produkt godkänd av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Förbered en vätskelösning i en behållare och sug upp hälften för varje slutdel: Sänk ner slutdelen i vätskelösningen (i cirka 2 sekunder) och lyft upp den i luften tills att slangen är tömd. Utför åtgärden flera gånger, tills att all vätskelösning är uppsugen. IT Smontare i tubi e sterilizzarli a freddo. NL De buizen demonteren en koud steriliseren. NO Demonter slangene og kaldsteriliser dem. SV Ta loss slangarna och kallsanera dem. 2 IT NL NO SV

4 Aspirazione Afzuiging Uppsugning Oppsuging Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur 6 Terminali porta-cannula/ Terminals cannulehouder/ Terminaler - kanyleholdere/ Slutdel kanylhållare IT Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave dopo aver effettuato il lavaggio dei tubi. I terminali possono essere sottoposti a 200 cicli in autoclave. NL De terminals cannulehouders steriliseren in de autoclaaf nadat men het wassen van de buizen heeft uitgevoerd. De terminals kunnen onderworpen worden aan 200 cycli in de autoclaaf. 14 NO Steriliser terminalene som er kanyleholderne ved autoklavering, etter at slangene er blitt rengjort. Terminalene kan gjennomgå 200 autoklaveringssykluser. SV Sterilisera slutdelarna på kanylhållarna i en autoklav efter att ha utfört sköljning av slangarna. Slutdelarna kan utsättas för 200 cykler i en autoklav. IT Sostituire i terminali e i tubi. NL De terminals en de buizen vervangen. NO Bytt terminaler og slanger. SV Ersätt slutdelarna och slangarna Miniseparatore/ Mini-separator/ IT Pulire le sonde di livello ed il vaso con carta Miniseparator/ Miniseparator monouso non abrasiva. Per evitare problemi di CATTANI formazione 14 di schiuma all interno del separatore, è consigliabile l uso delle pastiglie antischiumogene VF Control Plus (codice ). NL De sondes van niveau en de beker schoonmaken met niet schurend wegwerppapier. Teinde problemen van schuimvorming aan de binnenkant van de separator te voorkomen, raadt men het gebruik aan van de anti-schuim pads VF Control Plus (code ). NO Rengjør nivåsondene og beholderen med husholdningspapir som ikke riper. For å unngå problemer med skumformasjon inne i sparatoren, anbefales bruk av skumhemmende brikker av typen VF Control Plus (codice ). SV Rengör nivåsonderna och vasen med engångspapper som inte innehåller slipmedel. För att undvika problem med skumformation i separatorn, rekommenderar vi antiskumtabletter VF Control Plus (kod ). Separatore di amalgama per IT Controllare il livello dei sedimenti tramite sedimentazione/amalgaamseparator ispezione diretta. Se necessario svuotare il voor sedimentatie/ vaso. 14 In caso di rallentamento dello scarico Amalgamseparator for svuotare il vaso. sedimentering/ Amalgamseparator NL Het niveau van de sedimenten controleren middels een rechtstreeks nazicht. för sedimentering Indien nodig de beker ledigen. In geval van vertraging van de afvoer de beker CATTANI ledigen. NO Kontroller nivået til sedimentene ved å se inn direkte. Om nødvendig tømmes beholderen. Dersom avløpet skulle bli langsommere må man tømme beholderen. SV Kontrollera sedimentnivån genom direkt inspektion. Om nödvändigt töm vasen. Vid problem med tömning, töm vasen. Separatore/ Separator/ Separator/ Separator Metasys IT Pulire il filtro. Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL De filter schoonmaken. Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Rengjør filteret. Når man har tømt filteret, må man skylle det under 14 rennende vann. SV Rengör filtret. När filtret väl är tömt, skölj av det under rinnande vatten. OF OPTIAL IT Pulire le sonde di livello e la sonda della centrifuga con carta monouso non abrasiva. NL De 14sondes van niveau en centrifuge schoonmaken met niet schurend wegwerppapier. NO Rengjør nivåsondene og sentrifugesonden med papir som 14 ikke riper. SV Rengör nivåsonderna och centrifugsonden med icke-slipande engångspapper. IT NL NO SV 3

5 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Separatore/ Separator/ Separator/ Separator DÜrr VALVOLA SCARICO BACINELLA DÜrr/ KLEP AFVOER BAKJE DÜRR/ DÜrr TØMMEVENTIL FOR KAR/ VENTIL TÖMNING SKÅL DÜrr Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning IT CS1 - Il separatore non necessita di particolare manutenzione. NL CS1 - De separator vereist geen bijzonder onderhoud. NO CS1 - Separatoren trenger ikke særskilt vedlikehold. SV CS1 - Separatorn behöver inte något speciellt underhåll. IT CAS1 - Svuotare il contenitore di amalgama quando il dispositivo segnala che è pieno. NL CAS1 - De amalgaamcontainer leegmaken wanneer de inrichting meldt dat deze vol is. NO CAS1 - Tøm amalgam beholderen når enheten varsler at den er full. SV CAS1 - Töm behållaren med amalgam när anordningen visar att den är full. IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Premere il pulsante sul pannello di controllo della valvola per aprirla manualmente (seguire le istruzioni 14 del fabbricante). NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Anthos. Men raadt het gebruik aan van 14 14Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). Drukken op de drukknop op het controlepaneel van de klep om deze manueel te openen (de O instructies van de fabrikant volgen). O NO Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Trykk inn tasten på kontrollpanelet til ventilen for å åpne den manuelt (følg anvisningene fra produsenten). SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig produkt godkänd av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Tryck på knappen på ventilens kontrollpanel för att öppna den manuellt (utför tillverkarens instruktioner). IT Pulire il filtro. NL De filter schoonmaken. NO Rengjør filteret. SV Rengör filtret. 12 bacinella bakje kar skål Filtro della bacinella/ Filter van IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto het bakje/ Filter i kar/ Skålens acqua corrente. filter NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. OPTIAL 4 13 bacinella/ bakje/ kar/ skål IT Lavare accuratamente a fine giornata. Quando necessario usare un prodotto specifico, ad esempio MD550 Orotol Durr. NL Grondig wassen op het einde van de dag. Indien nodig een specifiek product gebruiken, bj voorbeeld MD550 Orotol Durr NO Rengjør nøye ved arbeidsdagens slutt. Når dette er nødvendig bruker man et 14 spesifikt produkt, for eksempel MD550 Orotol 14 Durr. SV Tvätta det noga vid slutet av arbetsdagen. När det är nödvändigt, använd en speciell produkt, t.ex. MD550 Orotol Durr. IT NL NO SV O O

6 OPTIAL Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Inserti degli strumenti rotanti e dell ablatore/ Inzetstukken van de roterende instrumenten en van de krabber/ Overtrekk av roterende instrumenter og curetter/ Isättningstillbehör till de roterande instrumenten och slipmaskinen Ablatore/ Krabber/ Curette/ Slip Turbina/ Turbine/ Turbin/ Turbin IT Seguire le istruzioni del fabbricante. NL De instructies van de fabrikant volgen. 14 NO Følg anvisningene fra produsenten. SV Utför tillverkarens instruktioner. IT Seguire le istruzioni del fabbricante. Con turbine Anthos utilizzare Daily Oil (codice 98580). NL De instructies van de fabrikant volgen. Met turbine ANTHOS Daily 14 Oil gebruiken(code 98580). NO Følg anvisningene fra produsenten. På Anthos turbiner bruker man Daily Oil (kode 98580). SV Utför tillverkarens instruktioner. Med Anthos turbiner använd Daily Oil (kod 98580). 14 IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. 14 NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. SV Smörj O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. NO Smør 14 O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. IT Sostituire gli O-ring. Per attacco rapido Anthos codice KIT O-ring FN500PP2. NL De O-ringen vervangen. Voor snelkoppeling Anthos code KIT O-ring FN500PP2. SV Byt ut O-ringarna. För Anthos snabbkoppling kod KIT O-ring FN500PP2. NO Bytt O-ringene. For rask kobling Anthos codice KIT O-ring FN500PP2. Manipolo contrangolo/ IT Seguire le istruzioni del fabbricante. Handgreep counterangle/ NL De instructies van de fabrikant volgen. Vinkelstykke/ NO Følg anvisningene fra produsenten. Handtag till SV Utför tillverkarens instruktioner. vinkelstycke Micromotore ELETTRICO IT Per 14 ogni motore i-mms eseguire la lubrificazione STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE/ interna con Daily Oil (codice 98580) prima di 14ogni Elektrische micromotor sterilizzazione. NL Voor iedere motor i-mms de smering aan de steriliseerbaar in autoclaaf/ binnenkant uitvoeren met Daily Oil (code 98580) vóór iedere Mikromotor ELEKTRISK KAN sterilisatie. 14 NO For hver motor i-mms utfører man den interne smøringen med Daily Oil STERILISERES VED AUTOKLAVERING/ (kode 98580) før hver sterilisering. ELEKTRISK MIKROMOTOR SV För 14varje motor i-mms utför intern smörjning med Daily Oil (kod 98580) STERILISERINGSBAR I AUTOKLAV innan varje sterilisering. IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik 14 aan van 14 S1. NO Smør O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. SV Smörj O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. IT Sostituire gli O-ring. Per i-mms codice KIT O-ring NL De O-ringen vervangen. Voor i-mms code KIT O-ring NO Bytt O-ringene. For i-mms kode KIT O-ring SV Byt ut O-ringarna. För i-mms kod KIT O-ring micromotore elettrico non IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo sterilizzabile in autoclave/ istruzioni del fabbricante). Non lubrificare internamente. Elektrische micromotor niet NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de instructies van 14 de fabrikant). Niet smeren aan de binnenkant. steriliseerbaar in autoclaaf/ NO Ikke steriliser (desinfiser uten varmebehandling etter produsentens mikromotor elektrisk kan ikke anvisninger). Ikke smør på innsiden. steriliseres ved autoklavering/ SV Sterilisera inte (desinficera kallt enligt tillverkarens instruktioner). Smörj 14 Elektrisk mikromotor ickesteriliseringsbar i autoklav IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. inte internt. NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. NO Smør O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. SV Smörj 14 O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. 14 IT Sostituire gli O-ring. Per i-mmr codice KIT O-ring NL De O-ringen vervangen. Voor i-mmr code KIT O-ring NO Bytt O-ringene. For i-mmr kode KIT O-ring SV Byt ut O-ringarna. För i-mmr kod KIT O-ring IT NL NO SV 5

7 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Micromotore ad aria/micromotor IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo istruzioni del met lucht/ Mikromotor luft/ fabbricante). HAVALI MİKROMOTOR NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant). NO Ikke steriliser (desinfiser uten varmebehandling etter produsentens anvisninger). SV Sterilisera inte (desinficera kallt enligt tillverkarens instruktioner). IT Sostituire 14 gli O-ring. NL De O-ringen vervangen. NO Bytt O-ringene. SV Byt ut O-ringarna. Siringa/ Spuit/ Sprøyte/ Spruta IT Disinfettare a freddo secondo le istruzioni del manuale d uso. Beccuccio e impugnatura sono sterilizzabili in autoclave. In caso di nebulizzazione non corretta, pulire il beccuccio oppure sostituirlo. NL Koud ontsmetten volgens de instructies van de gebruikshandleiding. De tuit en het handvat kunnen in de autoclaaf gesteriliseerd worden. In het geval van een niet correcte verstuiving, de tuit schoonmaken of hem vervangen. NO Kaldsteriliser 14 etter anvisningene i bruksanvisningen. Waterpic og håndtak kan autoklaveres. Dersom dråpeformasjonen ikke er riktig, rengjør man eller bytter ut waterpic. SV Desinficera kallt enligt manualens instruktioner. Pip och handtag kan steriliseras i en autoklav. I fall av felaktig spray, rengör pipen eller byt ut den. 14 Lampada polimerizzante/ IT Pulire la fibra ottica con una spatola di plastica da eventuali residui di Polymeriserende composito. Sterilizzare SOLO la fibra ottica in autoclave. Si raccomanda l uso di lamp/ Herdingslampe/ Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sulla lampada! Polymerisationslampa NL Eventuele resten van composiet verwijderen van de glasvezel met een plastic borstel. ALLEEN de glasvezel steriliseren in autoclaaf. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de lamp spuiten! NO Rengjør 14 den optiske fiberen med en plastbørste for å fjerne eventuelle rester med kompositt. Steriliser kun den optiske fiberen ved autoklavering. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på lampen! SV Rengör fiberoptiken från eventuella kompositrester med en plastspatel. Sterilisera ENDAST fiberoptiken i autoklav. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte på lampan! Manipolo telecamera/ Handgreep camera/ Videokamererahåndtak/ Handtag videokamera IT Utilizzare sempre le protezioni monouso e cambiarle ad ogni paziente! NL Altijd de wegwerpbeschermingen gebruiken en ze veranderen na iedere patiënt! NO Bruk alltid engangsdeksler og bytt dem for hver pasient! SV Använd alltid engångsskydd och byt ut dem efter varje patient! IT Disinfettare 14 l esterno con carta monouso imbevuta di un disinfettante appropriato secondo le istruzioni d uso. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sul manipolo! NL De buitenkant ontsmetten met wegwerppapier doordrongen met een geschkt ontsmettingsmiddel volgens de gebruiksinstructies. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de handgreep spuiten! NO Desinfiser utsiden med engangskluter av papir fuktet med et egnet 14 desinfeksjonsmiddel i følge bruksanvisningen. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på håndtaket! SV Desinficera den yttre delen med engångspapper fuktigt med desinficeringsmedel i enlighet med användningsinstruktionerna. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte direkt på handtaget! OPTIAL 24 Appoggiastrumenti e tavoletta porta-tray/ Instrumententablet en tablet houder-tray/ Instrumentholder og brettholder/ Instrumentstöd och instrumentbricka IT La protezione in silicone è asportabile e sterilizzabile in autoclave. NL De bescherming in silicone is wegneembaar en kan gesteriliseerd worden in autoclaaf. NO Silikonbeskyttelsen kan tas av og steriliseres ved autklavering. SV Silikonskyddet är borttagningsbart och steriliseringsbart i en autoklav IT NL NO SV

8 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystem hygiensystemer Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur FLUSHING IT Eseguire un ciclo di risciacquo automatico (flushing) ogni mattina alla ripresa 25 del lavoro e dopo ogni paziente. In assenza del flushing eseguire il risciacquo manualmente. NL Iedere ochtend bij het hervatten van het werk en na iedere patiënt een cyclus van automatisch spoelen (flushing) uitvoeren. In afwezigheid van de flushing het spoelen manueel uitvoeren. NO Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner arbeidet, 14 samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. SV Utför en automatisk sköljningscykel (flushing) varje morgon vid början av arbetsdagen och efter varje patient. I avsaknad av flushing utför manuell sköljning Ciclo/ Cyclus/ Syklus/ Cykel IT Eseguire un ciclo di disinfezione (automatico o manuale) al termine della giornata di lavoro. BIOSTER Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (cod ). NL Een ontsmettingscyclus uitvoeren (automatisch of manueel) op het einde van de werkdag. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). NO Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner arbeidet, samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. 14 SV Utför en desinficeringscykel (automatisk eller manuell) vid slutet av arbetsdagen. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). Serbatoio/ Reservoir/ Beholder/ Behållare shs IT Controllare il livello del liquido. Utilizzare solo acqua distillata che deve essere addizionata con Peroxy Ag+. (codice ). In caso di indisponibilità del prodotto, utilizzare solo perossido di idrogeno (H 2, acqua ossigenata) al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO, O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Per ottenere la concentrazione di 600 parti per un milione (ppm) diluire 20 ml di Peroxy Ag+, oppure 20ml di H 2 al 3% in un litro di acqua distillata. NL Het niveau van de vloeistof controleren. Alleen gedestilleerd water gebruiken waaraan men Peroxy Ag+ moet toevoegen. (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, alleen waterstofperoxide gebruiken (H 2, waterstofperoxide) aan 3% (10 volumes). HET GEBRUK VAN GELIJK WELK ANDER PRODUCT OF VAN H 2 IN ANDERE CCENTRATIES KAN HET TOESTEL BESCHADIGEN. Om de concentratie van 600 delen voor een miljoen (ppm) te bekomen, 20 ml van Peroxy Ag+, ofwel 20ml van H 2 aan 3% verdunnen in een liter gedestilleerd water. NO Kontroller væskenivået. Bruk kun destillert vann som tilsettes Peroxy Ag+. (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun hydrogenperoksid (H 2 ) i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ENHVER TYPE ANNEN, ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN ØDELEGGE APPARATET. For å få en konsentrasjon på 600 deler per million (ppm), tynn ut 20 ml Peroxy Ag+, eller 20 ml di H 2 i 3 % konsentrasjon, i en liter destillert vann. SV Kontrollera vätskenivån. Tillsätt endast destillerat vatten till Peroxy Ag+. (kod ). Om produkten inte är tillgänglig använd endast väteperoxid (H 2, oxiderat vatten) 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 I ANNAN KCENTRERING KAN SKADA APPARATUREN. För att få en koncentratlösning på 600 delar per en miljon (ppm) blanda 20 ml Peroxy Ag+, eller 20ml H 2 3% lösning med en liter destillerat vatten. IT Disinfettare a freddo il serbatoio utilizzando un prodotto a base di perossidi. NL Het reservoir koud ontsmetten gebruikmakend van een product op basis van peroxide. NO Kaldsteriliser beholderen ved hjelp av et peroksidbasert produkt. SV Kalldesinficera behållaren genom att använda en peroxidbaserad produkt. OPTIAL IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro dopo aver eseguito la disinfezione secondo le istruzioni sopra elencate. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en alleen terug vullen wanneer het werk wordt hervat nadat men de ontsmetting heeft uitgevoerd volgens de voornoemde instructies. NO Ved lengre driftsstopp, tømmer man beholderen, for så å fylle det igjen når arbeidet gjenopptas, og etter å ha utført sterilisering etter anvisningene over. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll den endast vid återstart av arbete efter att ha utfört en desinficering enligt ovan listade instruktioner. IT NL NO SV

9 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystemer HYGIENSYSTEM Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur 28 Serbatoio Bioster manuale per disinfettante condotte/ Manueel Bioster reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Bioster-beholder, bruksanvisning for rengjøring av slanger/ Manuell behållare Bioster för desinficering av ledningarna IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Het reservoir vullen met het ontsmettingsmiddel voor de waterleidingen van het geheel. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, uitsluitend H2O2 aan 3% (10 volumes) gebruiken. HET GEBRUIK VAN GELIJK WELK ANDER PRODUCT OF VAN H2O2 IN ANDERE CCENTRATIES, KAN HET TOESTEL BESCHADIGEN. Het niveau van het vullen controleren. Het reservoir niet bijvullen, maar alleen vullen wanneer het leeg is. Peroxy Ag+ niet langer dan een maand in het reservoir laten. NO Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRODUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en slechts vullen wanneer het werk wordt hervat. NO Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. OPTIAL 29 Serbatoio per disinfettante condotte/reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Beholder for desinafiseringsmiddel for slanger/ Behållare för desinficeringsmedel till ledningar IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Fill the tank with disinfectant for the water ducts of the dental unit. It is recommended to use Peroxy Ag+ (code ). If the product is unavailable, use only 3% H 2 (10 volumes). USING ANY OTHER PRODUCT OR H 2 IN DIFFERENT CCENTRATIS MAY DAMAGE THE DEVICE. Check the level. Do not top up tank: refill only when empty. Do not leave Peroxy Ag+ inside the tank for more than a month. NO Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRODUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In the event of prolonged standstills empty the tank and fill it only when work starts again. NO Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. 8 IT NL NO SV

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com Che Cosa/ W hat/ o QUÊ/ ΤΙ QUando/ C Uándo/ QU ando / ΠΟΤ www.sternweber.com sternweber@sternweber.com REF. 97050742 rev. 8 PRTCLL PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNIT PRTCL VR HET HYGIËNISCH DERHUD VAN

Detaljer

DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL UN SISTEMA TOTALMENTE FLESSIBILE, IN GRADO DI SODDISFARE OGNI

DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL UN SISTEMA TOTALMENTE FLESSIBILE, IN GRADO DI SODDISFARE OGNI DOWNLIGHT È UN SISTEMA DI FARI AD INCASSO CHE PROIETTANO VERSO IL BASSO IL LORO CONO DI LUCE, REGALANDO UNA PIACEVOLE ILLUMINAZIONE GENERALE IN STRUTTURE PUBBLICHE O RESIDENZIALI, HOTEL, SPA, NEGOZI, UFFICI

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

DATI ASTRONOMICI MENSILI 2018 Spiegazioni Obbiettivo. Dati riportati. Considerazioni generali

DATI ASTRONOMICI MENSILI 2018 Spiegazioni Obbiettivo. Dati riportati. Considerazioni generali DATI ASTRONOMICI MENSILI 2018 Spiegazioni Obbiettivo Il documento vuole fornire agli astrofili che compiono osservazioni (visuali, astrofotografia, utilizzo di CCD) uno strumento per pianificare in anticipo

Detaljer

DATI ASTRONOMICI MENSILI

DATI ASTRONOMICI MENSILI DATI ASTRONOMICI MENSILI 2017 Spiegazioni Obbiettivo Il documento vuole fornire agli astrofili che compiono osservazioni (visuali, astrofotografia, utilizzo di CCD) uno strumento per pianificare in anticipo

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus

97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH. A7 Plus 97050644 rev.003 06/2015 SMART TOUCH A7 Plus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler... 4 1.1. Symboler... 4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte... 4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2

97050865 Rev. 00 15.05. Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 97050865 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 NORSKE..2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. MONTERING

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO

97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH. S 380 T R c IT ALIANO 97050809 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH S 380 T R c NO IT ALIANO SUMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Anthos A3 Plus. Prisene er inkl.mva og varer frem l 15.november 2011. Produktet kan avvike fra bildet. Vi tar forbehold om trykkfeil. PARTIKJØP! Anthos A3 Plus Prisen inkluderer: Anthos stol med bred rygg Unit Anthos Venus Plus operasjonslampe ( justerbart opp l 35.000 Lux) 4 moduler: 3 veis sprøyte Turbinkobling Børsteløs mikromotor

Detaljer

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE

97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 NORSKE 97050805 Rev. 00 15.01 FULL TOUCH2015 L9 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

QUICK REFERENCE. Puma ELI Skema 5. Puma ELI Skema 5 IT NL NO SV. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Puma ELI.

QUICK REFERENCE. Puma ELI Skema 5. Puma ELI Skema 5 IT NL NO SV. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Ambidestro. Puma ELI Puma ELI. Puma ELI Skema 5 Puma ELI Skema 5 cod. 97050608 rev.07 ref. 97050612 Puma ELI Ambidestro Puma ELI Ambidestro Puma ELI Puma ELI Skema 5 Skema 5 IT NL NO SV castellini@castellini.com www.castellini.com QUICK

Detaljer

OG 25E OG 30E AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

OG 25E OG 30E AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com OG E OG 0E MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering

Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Manuell rengjøring og desinfekjson av medisinsk utstyr Linda Ashurst Nasjonal kompetansetjenste for dekontaminering Rent er et subjektivt begrep. Om en gjenstand rent, eller ikke er avhengig av flere forhold.

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR

97050618 Rev.003 06/2015 S200 - S220 TR 97050618 Rev.003 06/2015 2013 S200 - S220 TR NO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Riktig bruk og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...5

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS

97050578 Rev.003 06/2015 A3PLUS 97050578 Rev.003 06/2015 2013 A3PLUS NO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle forholdsregler...4 1.1. Symboler...4 1.2. Bruksområde og bruksmåte...4 1.2.1. Klassifisering og referansestandarder...4 1.2.2.

Detaljer

Che le luci dei fuochi di mezzanotte portino via ogni ombra per lasciar posto solo alle cose belle. I nostri migliori auguri.

Che le luci dei fuochi di mezzanotte portino via ogni ombra per lasciar posto solo alle cose belle. I nostri migliori auguri. D u e m i l a t re d i c i Che le luci dei fuochi di mezzanotte portino via ogni ombra per lasciar posto solo alle cose belle. I nostri migliori auguri. Industria Grafica Falciola Cadendo non si perde

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning

Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Desinfeksjons- og steriliseringsveiledning Kun klinisk bruk Denne veiledningen er tiltenkt brukt når AirFit N20/AirFit N20 for Her ResMed nesemaske brukes på søvnlaboratorium, klinikk eller sykehus. Hvis

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE

97050806 Rev. 00 15.01 NORSKE 97050806 Rev. 00 15.01 2015 L6 NO NORSKE SAMMENDRAG 1. GENERELLE VARSLER... 4 1.1. SYMBOLER...4 1.2. RIKTIG BRUK OG BRUKSMÅTE...4 1.2.1. KLASSIFISERING OG REFERANSESTANDARDER...5 1.2.2. MILJØFORHOLD...5

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

GL 30F AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

GL 30F AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com GL 0F MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00 Via

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet.

Sikkerhet. Fare! Manglende overholdelse kan være eller er årsaken til elektriske sjokk med fare for livet. Innledning Takk for at du valgte vår kaffemaskin. Vi håper du får mye moro med dette nye apparatet. Bruk et par minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten å la farlige situasjoner

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Skoleeksperimenter. Kjemisk industri. Ti tips og triks for måling av lysbrytning. Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring

Skoleeksperimenter. Kjemisk industri. Ti tips og triks for måling av lysbrytning. Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring Kjemisk industri Skoleeksperimenter Måling av lysbrytning Støttehefte Ti tips og triks for måling av lysbrytning Opplev naturvitenskaplige lover gjennom eksperimenter enkel læring Til leseren Først vil

Detaljer

L 313 AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

L 313 AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com L MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00 Via Novembre,

Detaljer

A 31E Bread AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

A 31E Bread AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA) - Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com A E Bread MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER.

RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE. Kundeservice: Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER. RENGJØRINGS- MANUAL CQUBE 800 41 820 RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGSMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er laget for å forenkle det nødvendige vedlikeholdet av WMF 1500s. Instruksjoner for

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK

X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK X X DANISH D ESIGN -MADE IN DENMARK FLEKSIBILITET OG INDIVIDUELL DESIGN GJØR DERES B EHANDLINGSUNIT TIL EN AKTIV MEDSPILLER 2 KVALITET ER IKKE EN OVERVEIELSE KVALITET ER L ØSNINGEN 3 FULL KONTROLL MED

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning

Invacare H160. Images. Fig. 1 Fig. 2. Badekarhåndtak Bruksanvisning Invacare H160 no adekarhåndtak ruksanvisning Images ig. 1 ig. This manual MUST be given to the user of the product. OR using this product, read this manual and save for future reference. Invacare H160

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

TROPIC 2000 TROPIC 2000 TROPIC 2000 Functions: The device can be operated in three different modes: 1. Thermostatically controlled heating whereby the system and the fan are controlled by the thermostat

Detaljer

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde:

Beskrivelse. Tekniske egenskaper. Strømforbruk: Kapasitet vannbeholder: Ledningens lengde: Beskrivelse av apparatet (side 3 - A ) A1. Hylle for kopper A2. Kobling melkebeholder/vannuttak A3. Hovedbryter ON/OFF A4. Tilkobling av strømledning A5. Uttak kjele/trakteenhet A6. Posisjon vannbeholder

Detaljer

GL Matic 30F AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING

GL Matic 30F AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN MANUALE D USO BRUKSANVISNING Via Novembre, 00 OGGIONA SANTO STEFANO (VA)-Italy Tel. + 0 - Fax + 0 0 E- Mail: info@omasfoodmachinery.com www.omasfoodmachinery.com GL Matic 0F MANUALE D USO BRUKSANVISNING AFFETTATRICE SKJÆREMASKIN 00

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING 1 Indikasjoner for bruk: Meds Nodec E er et høykvalitets terapisystem til forebygging og behandling av trykksår hos pasienter

Detaljer

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2

97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 97050842 Rev. 01 26.06 i-xr3 / i-xr3 L / i-xs4 NORSKE...2 NO NORSKE 1. BEREGNET BRUK... 3 2. VIKTIGE ADVARSLER... 3 3. SYMBOLER... 3 4. TEKNISKE EGENSKAPER... 4 5. TILKOBLING TIL FORSYNINGSKABELEN... 4

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Probema di Marek. (Problema dei quattro punti inaccessibili).

Probema di Marek. (Problema dei quattro punti inaccessibili). ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI "In Meoria dei Morti per La Patria" Viale Enrico Millo, 1-16043 Chiavari Laboratorio di Topografia - G.P.S. - G.I.S Anno scolastico 2009-2010 Soario

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler

VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler VIRKON OG PERASAFE Tredje generasjons desinfeksjonsmidler 1 Mikroorganismer er et økende problem Farlig bakterie på Ullevål - avdeling stengt En hel avdeling er stengt av på Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer