Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.anthos.com anthos@anthos.it"

Transkript

1 PROTOCOLLO PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNITO PROTOCOL VOOR HET HYGIËNISCH DERHOUD VAN HET GEHEEL PROTOKOLL FOR VEDLIKEHOLD AV HYGIENEN PÅ INSTRUMENTBORDET PROTOKOLL FÖR HYGIENUNDERHÅLL AV DEN DENTALA BEHANDLINGSENHETEN REF rev. 9

2 Italiano NEDERLANDSE NORSK svenska Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning...2 Bacinella Bakje Kar Skål...4 Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument...5 Sistemi di Igiene Hygiënesystemen Hygiensystemer hygiensystem... Superfici Oppervlakken Overflater Ytor...9

3 OPTIAL Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Filtro aspirazione/ Afzuigfilter/ Oppsugingsfilter/ Uppsugningsfilter Tubi di aspirazione/ Afzuigbuizen/ Oppsuginsslanger/ Uppsugningsslangar Cattani DÜrr Metasys Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. IT Sostituire il filtro. NL De filter vervangen. NO Bytt filteret. SV Byt ut filtret. IT Con AWS (lavaggio automatico aspirazione), effettuare un ciclo di lavaggio, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione 14 omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). In assenza di AWS, aspirare un bicchiere di acqua pulita. NL Met AWS (automatisch wassen afzuiging), een cyclus van wassen uitvoeren gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door ANTHOS. Men raadt het gebruik 14 aan van Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). In afwezigheid van AWS, een beker zuiver water afzuigen. NO Med AWS (automatisk rengjøring med oppsuging), gjennomfør en rengjøringssyklus, og bruk et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Dersom AWS mangler, sug opp et glass med rent vann. SV Med AWS (automatisk uppsugningstvätt), utföra en tvättcykel genom att använda en lämplig produkt som godkänts av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Om AWS inte finns med, sug upp ett glas med rent vatten. IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Preparare la soluzione in un contenitore ed aspirarne metà dose per ciascun terminale: immergere il terminale nella soluzione (per circa 14 2 secondi) e sollevarlo in aria fino a che il tubo si è svuotato. Eseguire l operazione più volte, fino ad aspirare tutta la soluzione. NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Stern Weber. Men raadt het gebruik aan van Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). De oplossing in een bak bereiden en een halve dosis ervan afzuigen voor iedere terminal: De terminal onderdompelen in de oplossing (gedurende circa 2 seconden) en optillen in de lucht tot de buis leeg is. De operatie meerdere keren uitvoeren, tot de hele oplossing is afgezogen. NO Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Gjør klar oppløsningen i en beholder, og sug opp halvparten av mengden for hver terminal: Senk terminalen ned i oppløsningen (i cirka 2 sekunder) og løft den opp helt til slangen er tømt. Gjennomfør operasjonen flere ganger, helt til hele oppløsningen har blitt suget opp. SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig produkt godkänd av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Förbered en vätskelösning i en behållare och sug upp hälften för varje slutdel: Sänk ner slutdelen i vätskelösningen (i cirka 2 sekunder) och lyft upp den i luften tills att slangen är tömd. Utför åtgärden flera gånger, tills att all vätskelösning är uppsugen. IT Smontare i tubi e sterilizzarli a freddo. NL De buizen demonteren en koud steriliseren. NO Demonter slangene og kaldsteriliser dem. SV Ta loss slangarna och kallsanera dem. 2 IT NL NO SV

4 Aspirazione Afzuiging Uppsugning Oppsuging Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur 6 Terminali porta-cannula/ Terminals cannulehouder/ Terminaler - kanyleholdere/ Slutdel kanylhållare IT Sterilizzare i terminali porta-cannula in autoclave dopo aver effettuato il lavaggio dei tubi. I terminali possono essere sottoposti a 200 cicli in autoclave. NL De terminals cannulehouders steriliseren in de autoclaaf nadat men het wassen van de buizen heeft uitgevoerd. De terminals kunnen onderworpen worden aan 200 cycli in de autoclaaf. 14 NO Steriliser terminalene som er kanyleholderne ved autoklavering, etter at slangene er blitt rengjort. Terminalene kan gjennomgå 200 autoklaveringssykluser. SV Sterilisera slutdelarna på kanylhållarna i en autoklav efter att ha utfört sköljning av slangarna. Slutdelarna kan utsättas för 200 cykler i en autoklav. IT Sostituire i terminali e i tubi. NL De terminals en de buizen vervangen. NO Bytt terminaler og slanger. SV Ersätt slutdelarna och slangarna Miniseparatore/ Mini-separator/ IT Pulire le sonde di livello ed il vaso con carta Miniseparator/ Miniseparator monouso non abrasiva. Per evitare problemi di CATTANI formazione 14 di schiuma all interno del separatore, è consigliabile l uso delle pastiglie antischiumogene VF Control Plus (codice ). NL De sondes van niveau en de beker schoonmaken met niet schurend wegwerppapier. Teinde problemen van schuimvorming aan de binnenkant van de separator te voorkomen, raadt men het gebruik aan van de anti-schuim pads VF Control Plus (code ). NO Rengjør nivåsondene og beholderen med husholdningspapir som ikke riper. For å unngå problemer med skumformasjon inne i sparatoren, anbefales bruk av skumhemmende brikker av typen VF Control Plus (codice ). SV Rengör nivåsonderna och vasen med engångspapper som inte innehåller slipmedel. För att undvika problem med skumformation i separatorn, rekommenderar vi antiskumtabletter VF Control Plus (kod ). Separatore di amalgama per IT Controllare il livello dei sedimenti tramite sedimentazione/amalgaamseparator ispezione diretta. Se necessario svuotare il voor sedimentatie/ vaso. 14 In caso di rallentamento dello scarico Amalgamseparator for svuotare il vaso. sedimentering/ Amalgamseparator NL Het niveau van de sedimenten controleren middels een rechtstreeks nazicht. för sedimentering Indien nodig de beker ledigen. In geval van vertraging van de afvoer de beker CATTANI ledigen. NO Kontroller nivået til sedimentene ved å se inn direkte. Om nødvendig tømmes beholderen. Dersom avløpet skulle bli langsommere må man tømme beholderen. SV Kontrollera sedimentnivån genom direkt inspektion. Om nödvändigt töm vasen. Vid problem med tömning, töm vasen. Separatore/ Separator/ Separator/ Separator Metasys IT Pulire il filtro. Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto acqua corrente. NL De filter schoonmaken. Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Rengjør filteret. Når man har tømt filteret, må man skylle det under 14 rennende vann. SV Rengör filtret. När filtret väl är tömt, skölj av det under rinnande vatten. OF OPTIAL IT Pulire le sonde di livello e la sonda della centrifuga con carta monouso non abrasiva. NL De 14sondes van niveau en centrifuge schoonmaken met niet schurend wegwerppapier. NO Rengjør nivåsondene og sentrifugesonden med papir som 14 ikke riper. SV Rengör nivåsonderna och centrifugsonden med icke-slipande engångspapper. IT NL NO SV 3

5 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Separatore/ Separator/ Separator/ Separator DÜrr VALVOLA SCARICO BACINELLA DÜrr/ KLEP AFVOER BAKJE DÜRR/ DÜrr TØMMEVENTIL FOR KAR/ VENTIL TÖMNING SKÅL DÜrr Aspirazione Afzuiging Oppsuging Uppsugning IT CS1 - Il separatore non necessita di particolare manutenzione. NL CS1 - De separator vereist geen bijzonder onderhoud. NO CS1 - Separatoren trenger ikke særskilt vedlikehold. SV CS1 - Separatorn behöver inte något speciellt underhåll. IT CAS1 - Svuotare il contenitore di amalgama quando il dispositivo segnala che è pieno. NL CAS1 - De amalgaamcontainer leegmaken wanneer de inrichting meldt dat deze vol is. NO CAS1 - Tøm amalgam beholderen når enheten varsler at den er full. SV CAS1 - Töm behållaren med amalgam när anordningen visar att den är full. IT Pulire ed igienizzare l impianto di aspirazione, utilizzando un prodotto idoneo approvato da ANTHOS. Si raccomanda l uso di Ster 3 Plus (codice ). USARE LA CORRETTA DILUIZIE DEL PRODOTTO SCELTO: con Ster 3 Plus 60 ml (1 misurino della confezione di vendita - 2 misurini della confezione omaggio) in un litro d acqua calda (40 C). Premere il pulsante sul pannello di controllo della valvola per aprirla manualmente (seguire le istruzioni 14 del fabbricante). NL De afzuiginstallatie schoonmaken en saneren, gebruikmakend van een geschikt product goedgekeurd door Anthos. Men raadt het gebruik aan van 14 14Ster 3 Plus (code ). DE CORRECTE VERDUNNING VAN HET GEKOZEN PRODUCT GEBRUIKEN: met Ster 3 Plus 60 ml (1 meetlepel van de verkoopverpakking - 2 meetlepels van het gratis pakket) in een liter warm water (40 C). Drukken op de drukknop op het controlepaneel van de klep om deze manueel te openen (de O instructies van de fabrikant volgen). O NO Rengjør og desinfiser oppsugingsanlegget ved hjelp av et egnet produkt som er godkjent av ANTHOS. Det anbefales å bruke Ster 3 Plus (kode ). SØRG FOR AT DE VALGTE PRODUKTET BRUKES I RIKTIG BLANDINGSFORHOLD: med Ster 3 Plus 60 ml (1 måleskje fra flasken for salg, 2 måleskjeer fra den gratis prøveflasken) i en liter varmt vann (40 C). Trykk inn tasten på kontrollpanelet til ventilen for å åpne den manuelt (følg anvisningene fra produsenten). SV Rengör och sanera uppsugningsanläggningen, genom att använda en lämplig produkt godkänd av ANTHOS. Vi rekommenderar en användning av Ster 3 Plus (kod ). ANVÄND EN KORREKT VÄTSKELÖSNING FÖR DEN VALDA PRODUKTEN: med Ster 3 Plus 60 ml (1 mått från försäljningsförpackningen - 2 mått från gratisförpackningen) i en liter varmt vatten (40 C). Tryck på knappen på ventilens kontrollpanel för att öppna den manuellt (utför tillverkarens instruktioner). IT Pulire il filtro. NL De filter schoonmaken. NO Rengjør filteret. SV Rengör filtret. 12 bacinella bakje kar skål Filtro della bacinella/ Filter van IT Una volta svuotato il filtro, sciacquarlo sotto het bakje/ Filter i kar/ Skålens acqua corrente. filter NL Eens dat de filter is schoongemaakt, hem afspoelen onder stromend water. NO Når man har tømt filteret må man skylle det under rennende vann. SV När filtret väl är tömt, skölj det under rinnande vatten. OPTIAL 4 13 bacinella/ bakje/ kar/ skål IT Lavare accuratamente a fine giornata. Quando necessario usare un prodotto specifico, ad esempio MD550 Orotol Durr. NL Grondig wassen op het einde van de dag. Indien nodig een specifiek product gebruiken, bj voorbeeld MD550 Orotol Durr NO Rengjør nøye ved arbeidsdagens slutt. Når dette er nødvendig bruker man et 14 spesifikt produkt, for eksempel MD550 Orotol 14 Durr. SV Tvätta det noga vid slutet av arbetsdagen. När det är nödvändigt, använd en speciell produkt, t.ex. MD550 Orotol Durr. IT NL NO SV O O

6 OPTIAL Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Inserti degli strumenti rotanti e dell ablatore/ Inzetstukken van de roterende instrumenten en van de krabber/ Overtrekk av roterende instrumenter og curetter/ Isättningstillbehör till de roterande instrumenten och slipmaskinen Ablatore/ Krabber/ Curette/ Slip Turbina/ Turbine/ Turbin/ Turbin IT Seguire le istruzioni del fabbricante. NL De instructies van de fabrikant volgen. 14 NO Følg anvisningene fra produsenten. SV Utför tillverkarens instruktioner. IT Seguire le istruzioni del fabbricante. Con turbine Anthos utilizzare Daily Oil (codice 98580). NL De instructies van de fabrikant volgen. Met turbine ANTHOS Daily 14 Oil gebruiken(code 98580). NO Følg anvisningene fra produsenten. På Anthos turbiner bruker man Daily Oil (kode 98580). SV Utför tillverkarens instruktioner. Med Anthos turbiner använd Daily Oil (kod 98580). 14 IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. 14 NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. SV Smörj O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. NO Smør 14 O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. IT Sostituire gli O-ring. Per attacco rapido Anthos codice KIT O-ring FN500PP2. NL De O-ringen vervangen. Voor snelkoppeling Anthos code KIT O-ring FN500PP2. SV Byt ut O-ringarna. För Anthos snabbkoppling kod KIT O-ring FN500PP2. NO Bytt O-ringene. For rask kobling Anthos codice KIT O-ring FN500PP2. Manipolo contrangolo/ IT Seguire le istruzioni del fabbricante. Handgreep counterangle/ NL De instructies van de fabrikant volgen. Vinkelstykke/ NO Følg anvisningene fra produsenten. Handtag till SV Utför tillverkarens instruktioner. vinkelstycke Micromotore ELETTRICO IT Per 14 ogni motore i-mms eseguire la lubrificazione STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE/ interna con Daily Oil (codice 98580) prima di 14ogni Elektrische micromotor sterilizzazione. NL Voor iedere motor i-mms de smering aan de steriliseerbaar in autoclaaf/ binnenkant uitvoeren met Daily Oil (code 98580) vóór iedere Mikromotor ELEKTRISK KAN sterilisatie. 14 NO For hver motor i-mms utfører man den interne smøringen med Daily Oil STERILISERES VED AUTOKLAVERING/ (kode 98580) før hver sterilisering. ELEKTRISK MIKROMOTOR SV För 14varje motor i-mms utför intern smörjning med Daily Oil (kod 98580) STERILISERINGSBAR I AUTOKLAV innan varje sterilisering. IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik 14 aan van 14 S1. NO Smør O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. SV Smörj O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. IT Sostituire gli O-ring. Per i-mms codice KIT O-ring NL De O-ringen vervangen. Voor i-mms code KIT O-ring NO Bytt O-ringene. For i-mms kode KIT O-ring SV Byt ut O-ringarna. För i-mms kod KIT O-ring micromotore elettrico non IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo sterilizzabile in autoclave/ istruzioni del fabbricante). Non lubrificare internamente. Elektrische micromotor niet NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de instructies van 14 de fabrikant). Niet smeren aan de binnenkant. steriliseerbaar in autoclaaf/ NO Ikke steriliser (desinfiser uten varmebehandling etter produsentens mikromotor elektrisk kan ikke anvisninger). Ikke smør på innsiden. steriliseres ved autoklavering/ SV Sterilisera inte (desinficera kallt enligt tillverkarens instruktioner). Smörj 14 Elektrisk mikromotor ickesteriliseringsbar i autoklav IT Lubrificare gli O-ring con un grasso siliconico. Si raccomanda l uso di S1. inte internt. NL De O-ringen smeren met een siliconenvet. Men raadt het gebruik aan van S1. NO Smør O-ringene med silikonfett. Det anbefales å bruke S1. SV Smörj 14 O-ringarna med silikonfett. Vi rekommenderar en användning av S1. 14 IT Sostituire gli O-ring. Per i-mmr codice KIT O-ring NL De O-ringen vervangen. Voor i-mmr code KIT O-ring NO Bytt O-ringene. For i-mmr kode KIT O-ring SV Byt ut O-ringarna. För i-mmr kod KIT O-ring IT NL NO SV 5

7 Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur Strumenti Instrumenten Instrumenter Instrument Micromotore ad aria/micromotor IT Non sterilizzare (disinfettare a freddo secondo istruzioni del met lucht/ Mikromotor luft/ fabbricante). HAVALI MİKROMOTOR NL Niet steriliseren (koud ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant). NO Ikke steriliser (desinfiser uten varmebehandling etter produsentens anvisninger). SV Sterilisera inte (desinficera kallt enligt tillverkarens instruktioner). IT Sostituire 14 gli O-ring. NL De O-ringen vervangen. NO Bytt O-ringene. SV Byt ut O-ringarna. Siringa/ Spuit/ Sprøyte/ Spruta IT Disinfettare a freddo secondo le istruzioni del manuale d uso. Beccuccio e impugnatura sono sterilizzabili in autoclave. In caso di nebulizzazione non corretta, pulire il beccuccio oppure sostituirlo. NL Koud ontsmetten volgens de instructies van de gebruikshandleiding. De tuit en het handvat kunnen in de autoclaaf gesteriliseerd worden. In het geval van een niet correcte verstuiving, de tuit schoonmaken of hem vervangen. NO Kaldsteriliser 14 etter anvisningene i bruksanvisningen. Waterpic og håndtak kan autoklaveres. Dersom dråpeformasjonen ikke er riktig, rengjør man eller bytter ut waterpic. SV Desinficera kallt enligt manualens instruktioner. Pip och handtag kan steriliseras i en autoklav. I fall av felaktig spray, rengör pipen eller byt ut den. 14 Lampada polimerizzante/ IT Pulire la fibra ottica con una spatola di plastica da eventuali residui di Polymeriserende composito. Sterilizzare SOLO la fibra ottica in autoclave. Si raccomanda l uso di lamp/ Herdingslampe/ Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sulla lampada! Polymerisationslampa NL Eventuele resten van composiet verwijderen van de glasvezel met een plastic borstel. ALLEEN de glasvezel steriliseren in autoclaaf. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de lamp spuiten! NO Rengjør 14 den optiske fiberen med en plastbørste for å fjerne eventuelle rester med kompositt. Steriliser kun den optiske fiberen ved autoklavering. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på lampen! SV Rengör fiberoptiken från eventuella kompositrester med en plastspatel. Sterilisera ENDAST fiberoptiken i autoklav. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte på lampan! Manipolo telecamera/ Handgreep camera/ Videokamererahåndtak/ Handtag videokamera IT Utilizzare sempre le protezioni monouso e cambiarle ad ogni paziente! NL Altijd de wegwerpbeschermingen gebruiken en ze veranderen na iedere patiënt! NO Bruk alltid engangsdeksler og bytt dem for hver pasient! SV Använd alltid engångsskydd och byt ut dem efter varje patient! IT Disinfettare 14 l esterno con carta monouso imbevuta di un disinfettante appropriato secondo le istruzioni d uso. Si raccomanda l uso di Ster 1 Plus (codice ). Non spruzzare sul manipolo! NL De buitenkant ontsmetten met wegwerppapier doordrongen met een geschkt ontsmettingsmiddel volgens de gebruiksinstructies. Men raadt het gebruik aan van Ster 1 Plus (code ). Niet op de handgreep spuiten! NO Desinfiser utsiden med engangskluter av papir fuktet med et egnet 14 desinfeksjonsmiddel i følge bruksanvisningen. Det anbefales å bruke Ster 1 Plus (kode ). Ikke sprut på håndtaket! SV Desinficera den yttre delen med engångspapper fuktigt med desinficeringsmedel i enlighet med användningsinstruktionerna. Vi rekommenderar en användning av Ster 1 Plus (kod ). Spruta inte direkt på handtaget! OPTIAL 24 Appoggiastrumenti e tavoletta porta-tray/ Instrumententablet en tablet houder-tray/ Instrumentholder og brettholder/ Instrumentstöd och instrumentbricka IT La protezione in silicone è asportabile e sterilizzabile in autoclave. NL De bescherming in silicone is wegneembaar en kan gesteriliseerd worden in autoclaaf. NO Silikonbeskyttelsen kan tas av og steriliseres ved autklavering. SV Silikonskyddet är borttagningsbart och steriliseringsbart i en autoklav IT NL NO SV

8 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystem hygiensystemer Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur FLUSHING IT Eseguire un ciclo di risciacquo automatico (flushing) ogni mattina alla ripresa 25 del lavoro e dopo ogni paziente. In assenza del flushing eseguire il risciacquo manualmente. NL Iedere ochtend bij het hervatten van het werk en na iedere patiënt een cyclus van automatisch spoelen (flushing) uitvoeren. In afwezigheid van de flushing het spoelen manueel uitvoeren. NO Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner arbeidet, 14 samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. SV Utför en automatisk sköljningscykel (flushing) varje morgon vid början av arbetsdagen och efter varje patient. I avsaknad av flushing utför manuell sköljning Ciclo/ Cyclus/ Syklus/ Cykel IT Eseguire un ciclo di disinfezione (automatico o manuale) al termine della giornata di lavoro. BIOSTER Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (cod ). NL Een ontsmettingscyclus uitvoeren (automatisch of manueel) op het einde van de werkdag. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). NO Utflr eb automatisk skyllesyklus (flushing) hver morgen før man begynner arbeidet, samt etter hver pasient. Dersom man ikke har flushing-funksjon utfører man skyllingen manuelt. 14 SV Utför en desinficeringscykel (automatisk eller manuell) vid slutet av arbetsdagen. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). Serbatoio/ Reservoir/ Beholder/ Behållare shs IT Controllare il livello del liquido. Utilizzare solo acqua distillata che deve essere addizionata con Peroxy Ag+. (codice ). In caso di indisponibilità del prodotto, utilizzare solo perossido di idrogeno (H 2, acqua ossigenata) al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO, O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Per ottenere la concentrazione di 600 parti per un milione (ppm) diluire 20 ml di Peroxy Ag+, oppure 20ml di H 2 al 3% in un litro di acqua distillata. NL Het niveau van de vloeistof controleren. Alleen gedestilleerd water gebruiken waaraan men Peroxy Ag+ moet toevoegen. (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, alleen waterstofperoxide gebruiken (H 2, waterstofperoxide) aan 3% (10 volumes). HET GEBRUK VAN GELIJK WELK ANDER PRODUCT OF VAN H 2 IN ANDERE CCENTRATIES KAN HET TOESTEL BESCHADIGEN. Om de concentratie van 600 delen voor een miljoen (ppm) te bekomen, 20 ml van Peroxy Ag+, ofwel 20ml van H 2 aan 3% verdunnen in een liter gedestilleerd water. NO Kontroller væskenivået. Bruk kun destillert vann som tilsettes Peroxy Ag+. (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun hydrogenperoksid (H 2 ) i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ENHVER TYPE ANNEN, ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN ØDELEGGE APPARATET. For å få en konsentrasjon på 600 deler per million (ppm), tynn ut 20 ml Peroxy Ag+, eller 20 ml di H 2 i 3 % konsentrasjon, i en liter destillert vann. SV Kontrollera vätskenivån. Tillsätt endast destillerat vatten till Peroxy Ag+. (kod ). Om produkten inte är tillgänglig använd endast väteperoxid (H 2, oxiderat vatten) 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 I ANNAN KCENTRERING KAN SKADA APPARATUREN. För att få en koncentratlösning på 600 delar per en miljon (ppm) blanda 20 ml Peroxy Ag+, eller 20ml H 2 3% lösning med en liter destillerat vatten. IT Disinfettare a freddo il serbatoio utilizzando un prodotto a base di perossidi. NL Het reservoir koud ontsmetten gebruikmakend van een product op basis van peroxide. NO Kaldsteriliser beholderen ved hjelp av et peroksidbasert produkt. SV Kalldesinficera behållaren genom att använda en peroxidbaserad produkt. OPTIAL IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro dopo aver eseguito la disinfezione secondo le istruzioni sopra elencate. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en alleen terug vullen wanneer het werk wordt hervat nadat men de ontsmetting heeft uitgevoerd volgens de voornoemde instructies. NO Ved lengre driftsstopp, tømmer man beholderen, for så å fylle det igjen når arbeidet gjenopptas, og etter å ha utført sterilisering etter anvisningene over. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll den endast vid återstart av arbete efter att ha utfört en desinficering enligt ovan listade instruktioner. IT NL NO SV

9 sistemi di igiene hygiënesystemen hygiensystemer HYGIENSYSTEM Che cosa/wat/ Hva/ Vad Quando/Wanneer/ Når/ När me/hoe/ hvordan/ hur 28 Serbatoio Bioster manuale per disinfettante condotte/ Manueel Bioster reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Bioster-beholder, bruksanvisning for rengjøring av slanger/ Manuell behållare Bioster för desinficering av ledningarna IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Het reservoir vullen met het ontsmettingsmiddel voor de waterleidingen van het geheel. Men raadt het gebruik aan van Peroxy Ag+ (code ). Ingeval het product niet beschikbaar is, uitsluitend H2O2 aan 3% (10 volumes) gebruiken. HET GEBRUIK VAN GELIJK WELK ANDER PRODUCT OF VAN H2O2 IN ANDERE CCENTRATIES, KAN HET TOESTEL BESCHADIGEN. Het niveau van het vullen controleren. Het reservoir niet bijvullen, maar alleen vullen wanneer het leeg is. Peroxy Ag+ niet langer dan een maand in het reservoir laten. NO Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRODUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In geval van langdurige onderbrekingen, het reservoir leegmaken en slechts vullen wanneer het werk wordt hervat. NO Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. OPTIAL 29 Serbatoio per disinfettante condotte/reservoir voor ontsmettingsmiddel leidingen/ Beholder for desinafiseringsmiddel for slanger/ Behållare för desinficeringsmedel till ledningar IT Riempire il serbatoio con il disinfettante per le condotte idriche del riunito. Si raccomanda l uso di Peroxy Ag+ (codice ). In caso di indisponibilità del prodtto, utilizzare unicamente H 2 al 3% (10 volumi). L USO DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O DI H 2 IN CCENTRAZII DIVERSE, PUO DANNEGGIARE L APPARECCHIO. Controllare il livello di riempimento. Non rabboccare il serbatoio, ma riempirlo solo quando è vuoto. Non lasciare permanere Peroxy Ag+ per più di un mese dentro il serbatoio. NL Fill the tank with disinfectant for the water ducts of the dental unit. It is recommended to use Peroxy Ag+ (code ). If the product is unavailable, use only 3% H 2 (10 volumes). USING ANY OTHER PRODUCT OR H 2 IN DIFFERENT CCENTRATIS MAY DAMAGE THE DEVICE. Check the level. Do not top up tank: refill only when empty. Do not leave Peroxy Ag+ inside the tank for more than a month. NO Fyll beholderen med desinfeksjonsmiddel for slangene for væske i instrumentbordet. Det anbefales å bruke Peroxy Ag+ (kode ). Dersom dette produktet ikke kan skaffes, bruk kun unicamente H 2 i 3 % konsentrasjon (10 enheter). BRUK AV ET HVERT ANNET PRODUKT ELLER H 2 I ANDRE KSENTRASJER, KAN SKADE APPARATET. Kontroller oppfyllingsnivået. Ikke tilsett væske til beholderen, fyll den kun når den er tom. Ikke la Peroxy Ag+ bli stående i mer enn en måned inne i tanken. SV Fyll behållaren med desinficeringsmedel för vattenledningarna på den dentala behandlingsenheten. Vi rekommenderar en användning av Peroxy Ag+ (kod ). I de fall produkten inte är tillgänglig, använd endast H 2 med 3% lösning (10 volymer). ANVÄNDNING AV ANDRA PRODUKTER ELLER H 2 MED ANNAN KCENTRERING, KAN SKADA APPARATUREN. Kontrollera påfyllningsnivån. Fyll inte behållaren upp till kanten, fyll den endast när den är tom. Låt inte Peroxy Ag+ vara i behållaren i mer än en månad. IT In caso di soste prolungate svuotare il serbatoio e riempirlo solo alla ripresa del lavoro. NL In the event of prolonged standstills empty the tank and fill it only when work starts again. NO Ved lengre driftsstans må man tømme beholderen og såp fylle den igjen når man gjenopptar arbeidet. SV Vid längre uppehåll töm behållaren och fyll på den endast vid början av arbetet. 8 IT NL NO SV

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com

www.sternweber.com sternweber@sternweber.com Che Cosa/ W hat/ o QUÊ/ ΤΙ QUando/ C Uándo/ QU ando / ΠΟΤ www.sternweber.com sternweber@sternweber.com REF. 97050742 rev. 8 PRTCLL PER LA MANUTENZIE IGIENICA DEL RIUNIT PRTCL VR HET HYGIËNISCH DERHUD VAN

Detaljer

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER STARTEN EN STOPPEN Bepaal vóór u iets gaat reinigen altijd welk mondstuk Zie Afbeelding EN DE ES 11-12

Detaljer

WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT

WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT Optima Mod. 175 T - 195 T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ INSTRUKTIE-BOEK/BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING/BRUKSANVI-

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK D GB F NL INSTALLATION UND GEBRAUCH Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

"DIAQUICK" Strep.A Dipstick

DIAQUICK Strep.A Dipstick MEZ98230CE "DIAQUICK" Strep.A Dipstick (Streptococcus pyogenes) for throat swab samples For in vitro diagnostic use only Content - 20 tests individually packed (20x REF Z98223B) - 1 Extraction Reagent

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE 0459. Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured NO Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer