Avlastingsbygg. Hovudinngang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avlastingsbygg. Hovudinngang"

Transkript

1 Hovudinngang Situasjonsplanen viser plassering av nytt avlastningsbygg for Helse Førde med Interkommunal legevakt, tannhelseklinikk og generelle helsebyggfunksjonar. Bygget er planlagt med tre etasjar pluss U etg for parkering. Tekniske rom er på nivå 4. Polyklinikkar Prosjektet er utvikla i perioden mars og april i eit tett samarbeid med representantar for, den interkommunale legevakta og fylkeskommunen vedrørande tannhelseklinikken. Undervegs har det vore utreda 5 ulike prinsipp for utbygging på programskissenivå til handsaming. Det viste lamellprinsippet med programmet fordelt på to bygg i 3 etasjar er lagt til grunn som det mest tenlege. Som del av dette prosjektet ligg og ein kalkyle basert på skisseprosjekts presisjonsnivå. Aksonometrien over viser den funksjonelle samanhengen mellom eksisterande og nytt. Alle nivå i nybygget er linka direkte til eksisterande poliklinikkar med sentralt plasserte gangbruer. Interkommunal legevakt er plassert på plan 1, same nivå som første etasje i sentralsjukehuset. Tannhelseklinikken ligg på plan 3. disponerer det øvrige. Tilkomsten for pasientar til Interkommunal og tannhelseklinikken er like ved hovudinngangen til sjukehuset og nås med bil og buss. Ambulanse Ambulansetilkomst er frå første underetasje / parkeringsnivået. Ambulanse til sjukehuset og til Interkommunal legevakt nyttar same avkøyring frå hovudvegen. Denne tilkomsten ligg og nær helikopterlandingsplassen. Prosjektet legg opp til at Sentralsjukehuset eventuelt etablerer ein parkeringskjeller på eit plan. Dette vil vere effektiv nærparkering for tilsette. Modulsystemet i bygget legg opp til at det kan innredast blanda funksjonar i samsvar med behovet til Helse Førde og eventuelle nye funksjonar for Interkommunal legevakt eller tannhelsetenesten. Gangbruer, trapper og heisar knyter effektivt saman eksisterande og nye plan. 02/18/14 1 : 1000 Fleksibiliteten i bygget er god. Innvendige veggar blir utførte som systemveggar. Dermed kan rom utvidast eller omorganiserast raskt, og effektivt. Over himling vil det bli montert skjørt med 2400mm avstand. Fasaden deles inn med tanke på gode dagslysforhold og mogleg romindeling med 1200 mm som minste eining. Vindu mot sør, aust og vest får utvendige solgardiner. Himlingen blir utført som fleksibel systemhimling. Over himling vil ein kunne knyte seg til alle typar aktuelle tekniske anlegg. MM A101- Situasjonsplan Konstruksjonen for anlegget er basert på økonomiske spenn, 12 meter huldekker på tvers av bygningskroppane og 4,8 meter mellom søylene i yttervegg. Ingen søyler inne i bygget.konstruksjonsmodulen gir god utnytting av areala både i parkeringsetasjane og i helsebyggetasjane.

2 5 etg etg Tannkl. Tannkl. 3 etg Polyklinikkar 2 etg etg 8000 U 1 U-1 etg 4400 U-2 etg /18/14 Author Checker A102- Snitt

3 1 Fasade ø1 1 : South 1 : /18/14 3 Perspektiv SØ 1 : 400 Author Checker A300- Fasadar

4 Department Legend -brakke -LMS -UIB -Universitet / ØH-plasser K.61 Sykkel m² (32 m²) K m² (5 m²) K.68 Sluse K.66 3 m² (5 m²) K.67 K.64 Gard./Dusj K.69 Sluse K.59 Sykkel 108 m² (111 m²) K.65 Gard./Dusj K.70 Sluse K.73 3 m² (5 m²) K.72 K.71 Sluse K.63 1 K.62 Sykkel m² (32 m²) K m² (1776 m²) 04/07/14 Author Checker A2020U- Kjeller-1

5 RØMN.VEI 13.7m Sy Ov Department Legend 3.26 ØH - Seng 5 28 m² (20 m²) K.5 ØH - Slusse 5 m² (20 m²) UP K ØH - Stove 27 m² (12 m²) T1JE19 17,5 m2 17,5 m2 3.5 LV - Reintrom 5 m² (10 m²) 3.8 LV - Sov 5 m² (12 m²) WC/D 2 m² WC/H 2 m² 3.13 LV/ØH - Skyllerom 3.2 LV - GU 132 WC/HC K.3 ØH - Seng 6 28 m² (20 m²) 3.6 LV - Skade 22 m² (28 m²) T1IA19 -brakke -LMS -UIB -Universitet / ØH-plasser m² (11 m²) 3.27 ØH - Seng 4 23 m² (20 m²) ØH - Seng ØH - Seng K ØH - Seng LV - Smitterom WC/D m² (179 m²) K.93 /Pause 45 m² (43 m²) K m² (150 m²) 3.9 LV - Sov 5 m² (12 m²) WC/H K.4 ØH - Seng 7 28 m² (20 m²) 3.20 ØH - Avd.leiar 3.21 ØH LV/ØH - Lege 2 22 m² (16 m²) 3.3 LV - Lege 1 22 m² (16 m²) FFS.LMS - FFS.LMS - FFS.LMS - FFS.LMS - FFS.LMS - FFS.LMS LV/ØH - Lab 7 m² (12 m²) LV - EKG 8 m² (12 m²) 3.4 LV - 26 m² (22 m²) 3.10 LV - Venterom 38 m² (30 m²) K.107 LV - IKT 6 m² (30 m²) m² (23 m²) FFS.LMS FFS.LMS - kombiffs.lms - Lager 22 m² (15 m²) 2.4 FFS.LMS - Kursrom 22 m² (25 m²) 2.7 FFS.LMS - treningskjøkken 2.6 FFS.LMS - opphaldsrom 46 m² (50 m²) A2021- Plan 1etg 57600

6 ,5 m OVERLEGE 13.7m² Kari-Ann Sunde 13.7 m² Department Legend 2327 PATOLOGI.6m² 3.18 OM - Undersøk 12 m² (12 m²) 3.16 OM - IKT 5 m² (8 m²) 3.19 OM - WC pasient 5 m² (6 m²) 3.15 OM - Avd leiar T2JE19 17,5 m m² (23 m²) 26 MIKROBIOLOGI ROM 27.6m² m² (23 m²) m² (35 m²) T2IE19 17,5 m BIBLIOTEK BIBLIOTEK PAS.BIBLIOTEK.3m² -brakke -LMS -UIB -Universitet / ØH-plasser m² (11 m²) 3.17 OM - Samtale 23 m² (22 m²) OM - Arkiv WC/D 22 m² (23 m²) K m² (173 m²) K.95 /Pause 45 m² (43 m²) K m² (150 m²) WC/H UIB UIB - Kvilerom K.97.UIB - Pause 23 m² (23 m²) UIB - Kursrom 87 m² (84 m²) m² (10 m²) m² (23 m²) m² (23 m²) A2022- Plan 2etg 57600

7 ,5 m OVERLEGE 13.7m² Kari-Ann Sunde 13.7 m² Department Legend 2327 PATOLOGI.6m² K.40 Gard/Dusj/wc 34 m² (34 m²) K.12 T2JE19 17,5 m2 K.24 TK - Samtalerom 26 MIKROBIOLOGI ROM 27.6m² K.18 TK - Steriltrom K.7 K.6 K T2IE19 K.106 TK - WC K.21 TK - Venterom 23 m² (23 m²) 2305 BIBLIOTEK BIBLIOTEK PAS.BIBLIOTEK.3m² -brakke -LMS -UIB -Universitet / ØH-plasser K.19 K.23 TK - OPG/røntgenromTK - Lager 12 m² (22 m²) 11 m² (20 m²) 1.42 K.20 TK - labrom K K K Gard m² (190 m²) K.98 /Pause 45 m² (43 m²) K m² (151 m²) K Dusj/WC K.10 K.91 Gard/WC K.35 K.9 K.36 K.89 K.8 K.90 K K.22 TK - Resepsjon/Arkiv 34 m² (34 m²) K.105 K.39 Lunsj 34 m² (11 m²) K m² (23 m²) 1.45 K m² (34 m²) K.92 Møterom 33 m² (33 m²) K.55 K.102 K m² (34 m²) A2023- Plan 3etg 57600

8 Department Legend -brakke -LMS -UIB -Universitet / ØH-plasser K m² (5 m²) K.85 K.83 K m² (126 m²) K.86 K.84 K m² (5 m²) K m² (5 m²) K.78 K.77 K m² (126 m²) K.87 K.79 K m² (5 m²) A2024- Plan 4etg 57600

9 Room Schedule Room Schedule Room Schedule Room Schedule wt Program med Area Area Level wt Program med Area Area Level wt Program med Area Area Level wt Program med Area Area Level 11 m² 12 m² 1 etg 23 m² 22 m² 1 etg 35 m² 34 m² 1 etg 11 m² 12 m² 2 etg 23 m² 22 m² 2 etg 23 m² 23 m² 2 etg 23 m² 11 m² 2 etg 23 m² 11 m² 2 etg 35 m² 34 m² 2 etg 35 m² 34 m² 2 etg 35 m² 33 m² 2 etg 35 m² 34 m² 3 etg 35 m² 34 m² 3 etg 34 m² 34 m² 3 etg 711 m² 677 m² brakke 80 m² 87 m² LMS kombi 15 m² 22 m² 1 etg Kursrom 25 m² 22 m² 1 etg Lager 10 m² 11 m² 1 etg opphaldsrom 50 m² 46 m² 1 etg treningskjøkken 20 m² 22 m² 1 etg 190 m² 200 m² UIB 20 m² 22 m² 2 etg Kursrom 84 m² 87 m² 2 etg Kvilerom 20 m² 22 m² 2 etg Pause 23 m² 23 m² 2 etg 147 m² 154 m² Universitet 10 m² 12 m² 2 etg 230 m² 252 m² 5 m² 5 m² U 1 etg 5 m² 5 m² U 1 etg Sluse 5 m² 5 m² U 1 etg Sluse 5 m² 5 m² U 1 etg Sluse 5 m² 5 m² U 1 etg Sluse 5 m² 5 m² U 1 etg 5 m² 15 m² U 1 etg 5 m² 16 m² U 1 etg 5 m² 5 m² 1 etg 5 m² 5 m² 1 etg 5 m² 5 m² 1 etg 5 m² 5 m² 1 etg 179 m² 179 m² 1 etg 150 m² 150 m² 1 etg /Pause 43 m² 45 m² 1 etg 21 m² 21 m² 1 etg 21 m² 21 m² 1 etg 21 m² 21 m² 1 etg 21 m² 21 m² 1 etg 5 m² 5 m² 2 etg 5 m² 5 m² 2 etg 5 m² 5 m² 2 etg 5 m² 5 m² 2 etg 173 m² 173 m² 2 etg 150 m² 150 m² 2 etg /Pause 43 m² 45 m² 2 etg 21 m² 21 m² 2 etg 21 m² 21 m² 2 etg 21 m² 21 m² 2 etg 21 m² 21 m² 2 etg 5 m² 5 m² 3 etg 5 m² 5 m² 3 etg 5 m² 5 m² 3 etg 5 m² 5 m² 3 etg 190 m² 190 m² 3 etg 151 m² 151 m² 3 etg /Pause 43 m² 45 m² 3 etg 21 m² 21 m² 3 etg 21 m² 21 m² 3 etg 21 m² 21 m² 3 etg 21 m² 21 m² 3 etg 5 m² 5 m² 4 etg 5 m² 5 m² 4 etg 5 m² 5 m² 4 etg 5 m² 5 m² 4 etg 5 m² 21 m² 4 etg 5 m² 21 m² 4 etg 5 m² 21 m² 4 etg 5 m² 21 m² 4 etg 1514 m² 1613 m² 11 m² 11 m² 2 etg 22 m² 22 m² 3 etg 22 m² 22 m² 3 etg 34 m² 34 m² 3 etg 23 m² 23 m² 3 etg 11 m² 11 m² 3 etg 123 m² 123 m² EKG 12 m² 8 m² 1 etg GU 12 m² 11 m² 1 etg IKT 30 m² 6 m² 1 etg Lege 1 16 m² 22 m² 1 etg 22 m² 26 m² 1 etg Reintrom 10 m² 5 m² 1 etg Skade 28 m² 22 m² 1 etg Smitterom 12 m² 11 m² 1 etg Sov 12 m² 5 m² 1 etg Sov 12 m² 5 m² 1 etg Venterom 30 m² 38 m² 1 etg 196 m² 159 m² / ØH plasser Lab 12 m² 7 m² 1 etg Lege 2 16 m² 22 m² 1 etg Skyllerom 12 m² 11 m² 1 etg 40 m² 41 m² Arkiv 12 m² 11 m² 2 etg Avd leiar 12 m² 11 m² 2 etg IKT 8 m² 5 m² 2 etg Samtale 22 m² 23 m² 2 etg Undersøk 12 m² 12 m² 2 etg WC pasient 6 m² 5 m² 2 etg 72 m² 67 m² 1776 m² 1768 m² U 1 etg Sykkel 111 m² 108 m² U 1 etg Sykkel 32 m² m² U 1 etg Sykkel 32 m² m² U 1 etg 1951 m² 1938 m² Gard/Dusj/wc 34 m² 34 m² 3 etg Gard/WC 11 m² 11 m² 3 etg labrom 10 m² 11 m² 3 etg Lager 20 m² 11 m² 3 etg Lunsj 11 m² 34 m² 3 etg Møterom 33 m² 33 m² 3 etg OPG/røntgenrom 22 m² 12 m² 3 etg Resepsjon/Arkiv 34 m² 34 m² 3 etg Samtalerom 11 m² 11 m² 3 etg Steriltrom 22 m² 22 m² 3 etg Venterom 23 m² 23 m² 3 etg WC 11 m² 11 m² 3 etg 517 m² 546 m² 5 m² 3 m² U 1 etg 5 m² 3 m² U 1 etg 3 m² 3 m² 1 etg 3 m² 3 m² 1 etg 3 m² 3 m² 1 etg 3 m² 3 m² 1 etg 3 m² 3 m² 2 etg 3 m² 3 m² 2 etg 3 m² 3 m² 2 etg 3 m² 3 m² 2 etg 3 m² 3 m² 3 etg 3 m² 3 m² 3 etg 3 m² 3 m² 3 etg 3 m² 3 m² 3 etg 3 m² 3 m² 4 etg 3 m² 3 m² 4 etg 3 m² 3 m² 4 etg 3 m² 3 m² 4 etg 126 m² 126 m² 4 etg 126 m² 126 m² 4 etg 0 m² 305 m² Gard./Dusj 5 m² 5 m² U 1 etg Gard./Dusj 5 m² 5 m² U 1 etg WC/D 5 m² 2 m² 1 etg WC/D 22 m² 22 m² 1 etg WC/H 2 m² 2 m² 1 etg WC/H 22 m² 22 m² 1 etg WC/HC 5 m² 5 m² 1 etg WC/D 23 m² 22 m² 2 etg WC/H 22 m² 22 m² 2 etg Dusj/WC 22 m² 22 m² 3 etg Gard. 22 m² 22 m² 3 etg 155 m² 152 m² ØH Plassar Avd.leiar 12 m² 11 m² 1 etg 12 m² 11 m² 1 etg Seng 1 20 m² 22 m² 1 etg Seng 2 20 m² 22 m² 1 etg Seng 3 20 m² 22 m² 1 etg Seng 4 20 m² 23 m² 1 etg Seng 5 20 m² 28 m² 1 etg Seng 6 20 m² 28 m² 1 etg Seng 7 20 m² 28 m² 1 etg Slusse 20 m² 5 m² 1 etg Stove 12 m² 27 m² 1 etg 196 m² 227 m² Grand total: m² 6541 m² A2050- Areal oppgave

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015

BYGG AUST. Rapport frå forprosjekt. «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» Mai 2015 BYGG AUST Rapport frå forprosjekt Mai 2015 «Frå forprosjekt til detaljprosjekt» PROSJEKTINFORMASJON Helse Førde har planlagt eit avlastingsbygg, Bygg Aust, for framtidige utvidingar ved Sentralsjukehuset.

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 27.05. 2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland

Detaljer

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3)

Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Prosjektforslag (Beslutningspunkt B3) Utredningsprosjekt Administrasjonsbygg Sykehuset Østfold Kalnes Konseptrapport Dato: 7. november 2013 Innholdsfortegnelse 1. Konseptrapportens hensikt og bakgrunn

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15

Styremøte. Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland. 1 vedlegg Styremøte 22.04.15 Forslag til vedtak: Styremøte Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.04.15 Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Etablering av ø.hj. senger i Sunnhordaland Styresak 26/15 A Arkivsak

Detaljer

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel)

Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Ærbødig for vern toleevne for utvikling FORVALTNINGSPLAN Helse Førde Førde Sentralsjukehus (kompleksdel) Forvaltningsplan for freda og / eller verneverdige bygningar og utomhusanlegg Bilde: Foto Helse

Detaljer

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 14.08.2009 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf.

Detaljer

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet.

Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Årets Varmepumpekommune 2015 Beskrivelse av prosjektet. Sogndal kommune - varmepumpe/kjøling basert på Sognekraft Fjorenergi i Sogndal sentrum Statsminister Erna Solberg har takka ja til invitasjonen vår

Detaljer

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014

S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING S K I S S E P R O S J E K T. manthey kula 14. februar 2014 S T. JA KO B S P L AS S 9 INNLEDNING N y e l o k a l e r f o r : R e g i o n s ko n t o r, K r i m i n a l o m s o r g e n r e g i o n v e s t H o r d a l a n d f r i o m s o r g s s ko n t o r B e r g

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500 odø nye ådhus akgrunn odø kommunes administrasjon er lokalisert på flere ulike steder og driften er både urasjonell og lite publikumsvennlig. ystyret har vedtatt at kommunens administrasjon med totalt

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

INTEGRERTE LOKALER FOR

INTEGRERTE LOKALER FOR Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Motedato: 23.05.2006 Sak: 60/06 Resultat: Behandlet Arkivsak: 05/33840 Tittel: BYGGING AV ØYASYKEIIJEM MED INTEGRERTE LOKALER FOR list OG NTNU Behandling: Votering: Innstillingen

Detaljer

Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule

Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule www.sfj.no Ferdigmelding nybygg Sogndal Vidaregåande Skule Sogn og Fjordane fylkeskommune, bygge- og eigedomstenesta Oversiktsbilde over Fosshaugane Campus Innhald Generelt Bygningsmessig beskrivelse VVS

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.04.2008 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: MOBA 3. etasje innreiing Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE

PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Beregnet til Bodø kommune Dokument type Mulighetsstudie Revisjon Dato 2013-08-20 Oppdragsnummer 7120980 PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE PARKERING RÅDHUSPARKEN MULIGHETSSTUDIE Oppdragnummer 7120980

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05

Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 Forvaltningsplan for freding Bustad A Kartreferanse 05 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Førmålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus Bustad

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 Notat Til: Frå: Formannskapet Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 10/3126-4 733/11 20.01.2011 UTVIDING AV SOGNDAL OMSORGSSENTER 1. Innleiing Rådmannen ønskjer å halda formannskapet orientert om

Detaljer

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune

Lebesby Rådhus. Alternativ-studie med kostnadsoverslag. Tiltakshaver: Lebesby Kommune Lebesby Rådhus Alternativ-studie med kostnadsoverslag Tiltakshaver: Lebesby Kommune Juni 2014 INNHOLD: TILTAKSHAVER OG KONSULENT: INNLEDNING TOMT SKISSEFORSLAG - ALT. A (OMBYGGING) SKISSEFORSLAG - ALT.

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak

Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokalsjukehusa - forslag til tiltak Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2005/287-2759/2005 200401394- /SR Hans K. Stenby, 51 96 38 17 07.08.2005 Revidert nasjonalbudsjett 2005 - styrking av lokala - forslag til tiltak

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr.

Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger. Tilbygg og nybygg STATSBYGG. Ferdigmelding nr. 653/2006 Prosjektnr. STATSBYGG Undervisnings- og administrasjonsbygg Universitetet i Stavanger Tilbygg og nybygg Ferdigmelding nr. 65/2006 Prosjektnr. 98011 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgjevar i byggje- og eigedomssaker,

Detaljer