Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt"

Transkript

1 Velkommen til Solsida Gurvin B3, Sogndal Solrike leilegheiter med fantastisk utsikt 44 LEILEGHEITER To byggjesteg (22+22)

2 Solsida Gurvin B3, Sogndal Solsida Gurvin B3 er vår nye utbygging i det veletablerte bustadfeltet i Sogndal. Her tilbyr vi solrike leilegheiter med fantastisk utsikt. og sykkelveg ned til sentrum med barneskule, idrettsanlegg, forretningar og offentlege kontor. Om leilegheitene Er i ulike storleikar, frå to-roms til fem-roms. Her er det tenkt på alle aldersgrupper. Frå nyetablerte til pensjonistar. Her ynskjer vi at alle kan bu i flotte omgjevnader. Beliggenheit Leilegheitene ligg i eit etablert bustadmiljø. Dei har lett tilkomst og ligg solrikt til i ein svak skråning som gir flott utsikt. Her er det kort veg til det meste, og du er omslutta av vakker natur, som du kan ta i bruk sjølv - og du får den som ei ramme rundt aktivitetane og attraksjonane i området. Stikkord er fjord, fjell, dalar, elvar og vatn i ein herleg blanding. Overfate Leilegheitene vert levert med måla gips i alle himlingar og på veggane, ytterveggar blir måla strie på betong. /vask leverast med flis på både veggar og golv. Golv i entre/gang, stove, soverom, bod og kjøkken vert levert med parkett. Balkong med glassrekkverk og flis på golv. Utvendige overflater er i måla betong. Vindauge og utvendige dørar er ferdigmåla. Standard Leilegheitene har bruksareal frå 46 m² til 109² og er levert med isolerte betongelement. Dekke i mellom etasjane er av spennbetong. Innvendig er det nytta miljøvennlege ferdigmåla gipsplater på veggar og i himling. Taket er bygd opp av takstolar dekka av folie. Lyd- og brannskille mellom leilegheitene i henhold til forskrift av TEK 07. Dørar Innvendige dørar vert levert glatte, kvitmåla. Hovuddør i kvit utførelse. Vindauge Alle vindauge er med 2-lags super energiglass med argongass, levert i henhold til teikningar og er kvitmåla på begge sider. Kjøkken/garderobe/bad Kvit, glatt kjøkken- og baderomsinnreiing. Det vert levert kvite, glatte garderobeskap i henhold til teikning. Sanitæranlegg Alt sanitærutstyr er levert i kvit utførelse frå anerkjende produsentar. Utstyr i henhold til spesifisert beskrivelse. 200 liters varmtvannsberedar. Listverk Glatt, kvitmåla listverk av god kvalitet i alle boligrom med synlege stifter. Ventilasjon Kvar leilegheit er levert med balansert ventilasjon med varmegjenvinnar. Elektrisk anlegg Det leverast antal punkt iht Nek 400, skjult anlegg til leilegheiten. Varmekablar med termostat leverast til bad/vask. Garasje Det er inkludert ein garasjeplass i kjellar med bod, i garasjeplassen blir det asfaltert dekke Eigarskap Den einskilde sameigar står som eigar av sin seksjon ( 22). Eigarseksjonen (brukseininga) består av leileghet (hovuddel) og andel av fellestomt (fellesareal). Kjøparar av bustader i første del av utbygginga får heimel til området. Det må etablerast eit (førebels) styre for sameige og eventuelt bidra med samtykke/signatur for resterande utbygging. Grunn og utvendig arbeid Veg inn til blokka blir asfaltert. Det er med gatelys. Uteområdet blir levert med sådd plen og det blir laga til leikeplass med leikeaparat iht situasjonskart. Leikeplassen blir inngjerda mot veg. Brannsikring Det blir felles brannvarslingsssytem. Alle leilegheitene får brannslokkingsapparat. Avgifter og gebyrer Det må betalast dokumentavgift av verdien for tomten, tinglysningsgebyr for skjøte og panteobligasjonar. Bankgaranti Det vert gitt bankgaranti til kjøpar. Port-telefon Det blir montert ringetablå ved hovudinngang med automatisk oppkobling til kvar leilegheit. Oppvarming Som oppvarming i leilegheiten blir det levert vassboren varme. Heis Frå inngangsparti/ parkeringskjellar til alle leilegheiter. TV og telefon Det blir levert 1 stk. TV-uttak. Det blir klargjort for mottak av RiksTV. Mottakar for signal må kjøpar stå for Kontaktinfo innkjøp av. Det blir levert eit tlf-uttak. Kjøpar må sjølv bestille abonnement. er Kvar leilegheit får ein sportsbod i p-etg. Dvergsdal & Sunde Bygg AS, Almenningen 10, 6853 Sogndal Mob.tlf Telefon E-post:

3 LEILEGHEIT 1 Bruksareal: 71 m² + 7 m² Antall soverom: 2 Leil.: 2, 6, 13, 17 LEILEGHEIT 2 Bruksareal: 63,5 m² Antall soverom: 2 Leil.: 1, 5, 12, 16

4 LEILEGHEIT 3 Bruksareal: 85 m² + 4 m² Antall soverom: 3 Leil.: 3, 7, 14, 18 LEILEGHEIT4 Bruksareal: 46 m² + 12 m² Antall soverom: 1 Leil.: 4, 8, 15, 19

5 LEILEGHEIT 5 Bruksareal: 70 m² + 4 m² Antall soverom: 2 Leil.: 10, 21 LEILEGHEIT 6 Bruksareal: 48 m² + 7 m² Antall soverom: 1 Leil.: 11, 22

6 LEILEGHEIT 7 Bruksareal: 102 m² + 20 m² Antall soverom: 2 Leil.: 9-20 LEILEGHEIT 7 Terasse

7 Plan 1 A 4.8 m² m² m² m² LEILIGHET 1 63m² BRA + 5m² BRA m² m² m² LEILIGHET 4 46m² BRA +12m² BRA m² m² D 11.6 m² UP 32.8 m² DN O 11.6 m² m² m² m² LEILIGHET 15 46m² BRA + 12m² BRA 40.0 m² m² m² m² m² LEILIGHET 12 63m² BRA + 5m² BRA m² L 4.8 m² m² m² m² m² DN 40 LEILIGHET 2 71m² BRA B 6.6 m² m² m² m² m² m² LEILIGHET 3 85m² BRA + 4m² BRA m² m² m² C 4.2 m² N 4.2 m² m² m² m² LEILIGHET 14 85m² BRA + 4m BRA m² m² m² m² LEILIGHET 13 71m² BRA m² M 6.6 m² 1 Copy of Plan 1. etg 1 : 100 Project Status REV DATO BESKRIVELSE SIGN Endret etter mail Etter møte i Førde A114 KNTR Kj./Opphold c FASE : BOLIGPARTNER SOGNDAL Sogndal GNR:

8 Plan 2 TILPASSAST TERRENG HOVUDINNGANG 2 E 4.8 m² m² m² 7.6 m² 83 LEILIGHET 5 63m² BRA + 5m² BRA m² m² m² LEILIGHET 8 46m² BRA + 12m² BRA m² m² m² H 11.6 m² UP 32.8 m² DN S 11.6 m² m² m² m² LEILIGHET 19 46m² BRA + 12m BRA m² m² m² m² LEILIGHET 16 63m² BRA + 5m² BRA m² m² P 4.8 m² 62 LEILIGHET 6 71m² BRA m² m² m² m² LEILIGHET 7 85m² BRA + 4m² BRA m² m² m² G 4.2 m² R 4.2 m² m² m² m² LEILIGHET 18 85m² BRA + 4m² BRA m² m² m² m² LEILIGHET 17 71m² BRA m² 126 F 6.6 m² Q 6.6 m² Project Status REV DATO BESKRIVELSE S Endret etter mail FASE : Kj./Opphold BOLIGPARTNER SOGNDAL Sogndal "SOLSIDA" Felt B3 Blokk 1, plan 2 G B Copy of Plan 2. etg c Prosjekt nr.: Dato: Målestokk: Teikna av: /24/11 1 : 100 Author Filarkiv: F:\PROSJEKTER\1723\Tegninger\Rev 5\Solsida-boligpartner.rvt Teiknings nr.: R

9 Plan m² m² m² m² m² 84 c 1.7 m² m² m² m² 10.8 m² m² m² LEILIGHET 11 48m² BRA m² m² K 7.4 m² DN V 7.4 m² m² LEILIGHET 22 48m² BRA m² m² m² 10.8 m² m² m² m² 147 c 1.6 m² m² m² m² m² LEILIGHET 9 109m² BRA + 20m² BRA m² m² m² m² m² LEILIGHET m² BRA + 20m² BRA m² m² m² m² m² I 19.8 m² LEILIGHET 10 70m² BRA m² J 0.5 m² U 0.5 m² m² LEILIGHET 21 70m² BRA T 19.8 m² Project Status REV DATO BESKRIVELSE SIGN Endret etter mail Etter møte i Førde A116 KNTR Kj./Opphold 1 Copy of Plan 3. etg 1 : 100 FASE : c BOLIGPARTNER SOGNDAL Sogndal

10 m² m² m² m² UP m² m² m² m² m² m² m² m² m² 5.1 m² 5.1 m² m² m² m² m² m² UP HOVUDINNGANG 1 GJESTEPARKERING Kj./Opphold c Project Status REV DATO BESKRIVELSE Endret etter mail Etter møte i Førde FASE : BOLIGPARTNER SOGNDAL Sogndal "SOLSIDA" Felt B Blokk 1, plan park Prosjekt nr.: Dato: Målestokk: Teik /24/11 1 : 100 Au Filarkiv: F:\PROSJEKTER\1723\Tegninger\Rev 5\Solsida-boligpart

11 Betalingsplan 10 % ved signering 25% ved oppstart 25% ved ferdig bygg utvendig 25% ved målingsklar leilegheit 15% ved overtaking utgifter Storleiken på fellesutgiftene er ikkje fastsett. utgifter skal dekke sameige sine ordinere utgifter. Erfaringsmessig vil dette ligge på mellom kr. 1,- og 1500,- pr mnd. Ferdigstilling Innflytting er stipulert til vinteren 2012/13. Dette under føresetnad at ein får byggjestart i 4.kvartal 2011, og og at tilstrekkeleg antall leilegheiter er selde. Overtakingsmånad vil bli varsla kjøpar 5 mnd før berekna overtaking. Generelle forhold Dette prospektet er meint som ei orientering om byggeprosjektet, og er ikkje bindande for den detaljerte utforminga av utbygginga. Alle opplysningar er difor gitt med forbehold om at utbyggjar kan føreta mindre endringar hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskjeleg. Prosjektbeskrivelsen går framfor dette prospektet der det måtte vere avvik. Vi gjer merksam på at alle bilder/ illustrasjonar brukt i prospektet kan avvike. gasta.no Meir informasjon Kontakt Trond Dvergsdal på mob.tlf eller e-post: D&S avd Sogn Almenningen 10, 6856 Sogndal mob: dvergsdalogsunde.no

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 www.hoolpanorama.no Solrik, Utsikt, Stryn Få stadar er naturen meir variert og opplevingane så mangfoldige som i Stryn og Nordfjord. Breane, fjorden og fjella i fagre

Detaljer

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT.

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Hofsetmarka II (Ulsteinvik) HUSTYPE B EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Høg kvalitet. Moderne

Detaljer

Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå 4.640.000,-

Einebustader i rekkje, 5 soverom, 2 bad, 180 kvm Prisar frå 4.640.000,- Flott prosjekt med 11 romslege einebustader i rekkje, gode kvaliteter, 5 soverom, fransk balkong fra to av soveromma, 2 bad. Ligg plassert solrikt og flott i Nyrefeltet. Einebustader i rekkje, 5 soverom,

Detaljer

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda

TYSNES BOLIG. Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda a m a r o n a P Kattaland /LUNDE Ny og moderne leilegheit i naturskjønne omgjevnader i nytt byggjefelt med nydeleg utsikt over Lundebygda Ta kontakt med Sigvard 918 10 638 eller Trond 957 02 005 Mars 2011

Detaljer

NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby 24 PROSJEKTERTE LEILIGHETER Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Myrkdalen Fjellandsby ( tidligere Voss Fjellandsby )

Detaljer

JOTUNHEIMEN BUSTADPROSJEKT

JOTUNHEIMEN BUSTADPROSJEKT JOTUNHEIMEN BUSTADPROSJEKT Nye, eksklusive sjølveigarleiligheiter i Øvre Årdal Framtidsretta bukvalitetar Heis, terrasser, gasspeis, garasje Adresse, Elvavegen 2-6 Utbyggar: JDV 2 AS Jotunheimen bustadprosjekt

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

Haugheim: «nett so i bydn i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy Velkomen til Hauge på Osterøy! Presenterer 18 nye leilegheiter; funksjonelle, moderne, stilreine og tidsriktige. Praktiske og framtidsretta

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter

i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter i sentrum av Nærbø 11 solrike leiligheter Skjærpebakken vil fremstå som ett av Nærbøs flotteste boligprosjekter! De 11 leilighetene bygges i ett bygg fordelt på en heis og tre boligetasjer med underliggende

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen.

SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN. Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. VEDLEGG September 2013 SITUASJONSPLAN SITUASJONSPLAN Endelig utforming kan avvike fra det som er vist på tegningen. 2 ETASJEPLANER 1. ETASJE = SOLGT -101 56,7 m² -102 28,7 m² -103 83,2 m² -104 76,6 m²

Detaljer

PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag

PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag PROSPEKT Bjørndalslia Borettslag www.ullaland.no www.12hjemmeside.no/bygg/ Bjørndalslia Borettslag Bjørndalslia Borettslag med «Nordmarka» sine turstiar som næraste nabo! Attraktive Husbankfinansierte

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as

HOLMAMYRANE PROSPEKT. Bustaddraumen i hjartet av Balestrand. Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as HOLMAMYRANE PROSPEKT Bustaddraumen i hjartet av Balestrand Kontaktinfo NBH Sogn Eigedom as Einar Øvregard Mobil: 918 42 980 E-post: einar.ovregard@nordbohus.no Heidi Helle Mobil: 918 23 411 E-post: heidi.helle@nordbohus.no

Detaljer

Gartneritomta i Leirvik

Gartneritomta i Leirvik Gartneritomta i Leirvik April 2014 Kjenn følelsen av å flytte inn i ein ny bustad som ingen andre har budd i tidlegare. Tida er inne for å flytte til ein splitter ny og moderne sjølveigande bustad, nyte

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Fagerlia Terrasse. leiligheter

Fagerlia Terrasse. leiligheter Fagerlia Terrasse leiligheter Sentralt, praktisk og sydvendt. Liker du å bo sentralt, praktisk, og i en ny leilighet uten bekymringer? Da bør du ta en nærmere titt på dette prosjektet i populære Fagerlia.

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no

19 selveierleiligheter. www.svelvik-marina.no 19 selveierleiligheter www.svelvik-marina.no Kort historie om Svelvik Bilder: Svelvik Museum Tekst: Fra boken om Svelviks Historie Nåværende Svelvik er en sammenslåing utført i 1845 av de to gamle - Svelvigen

Detaljer

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr.

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr. Adresse: Hopeigna 6143 FISKÅ VANYLVEN FISKÅ Pris frå: Kr: 2.190.000,- + omk. Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom Ansvarleg meklar: Andre Kragset Meklar MNEF Mobil: 47

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet

Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Første salgstrinn Blokk 1 og 2 Nye leiligheter med idyllisk beliggenhet Åsebråtveien 25 1605 Fredrikstad 80 m 2 Fra kr 3.195.000 2 1 bad 101 m 2 Fra kr 4.095.000 3 2 bad 111 m 2 Fra kr 4.545.000 3 2 bad

Detaljer

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet Bo godt, en spasertur fra det meste du trenger BJØRVIKKVARTALET BOLIGSAMEIE - hystadveien 13 - sandefjord Illustrasjonsfoto HTH bad Mono Illustrasjonsfoto HTH kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet bjørvikkvartalet

Detaljer

SØSTER MATHILDES HAGE

SØSTER MATHILDES HAGE SØSTER MATHILDES HAGE SALGSTRINN 4 HUS F SENTRALT I LØRENSKOG Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo et sted der du kan få alt? Søster Mathildes

Detaljer

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken

Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Søreideparken. Nytt boligprosjekt i et meget attraktivt område i Dolviken Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1129009 Betegnelse Gnr 35, Bnr 167 Eier/utbygger Bergen Properties AS Adresse Søreideparken, 5251

Detaljer