TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina"

Transkript

1 Storebø Marina Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina - Parkeringsdekning:. Etasje - Parkering på bakkeplan - Etasje - Parkeringskjeller Utregning parkeringsdekning - Situasjonsplan Byggetrinn : Bygg A, B+C - Bygg A: Planer Snitt - Bygg B+C: Planer Snitt - D-illustrasjoner TIPPETUE ARKITEKTER AS

2 , m², m²,0 m² Kjøkken/stue, m²,0 m² Kjøkken/stue, m², m², m², m², m², m² Trappegang, m², m², m², m² 0 Teknisk Teknisk Teknisk Teknisk / / / / / / / / X X, m 0 A mh+, T B 0 Snuhammer U mh+,00 S 00 +,0 Nedtrapping gabionkasser R =, m U Oppstilling brannbil TURSTI +,0 +,0 / +,0 +0,0 +0,0 +,0 KULTURMINNE /0 / /0 +,0 / / EN UK / maks. : 0 Snublekant T C +,0 R mh+,0 Lekelandskap D P Q S R SYKKEL- PARKERING () SYKKEL- PARKERING () Rampe - - LEK OG REKREASJON +,0 maks. : 0 Q mh+,0 O E RAMPE OPP M, m +, / mh+0,00 P, m N EL EL EL EL EL O M ,0 +,0 Snublekant I +0,0,0 m 0 I +,0 EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL F Oppstilling brannbil mh+,0 L N K M J G mh+,0 L H M, m K H mh+,0 J G Åpent areal & etasje +,0 mh+,0 VANNSPEIL 0, m H vegmidte OFFENTLIG HEIS I X = 00 X = 00 VANNSPEIL 0, m G OFFENTLIG TRAPP F E EL / 0 EL J D EL EL EL C EL Oppstilling brannbil mh+,0 F VANNSPEIL E K mh+,0 B D Rampe - - C +0,0 Nedkjørsel parkeringskjeller 0 A L mh+,0 A +, +,0 KULTURMINNE +0,0 TERRENGMUR GABIONKASSER +,0 +, +,0 TURSTI T +,0 TERRENGMUR GABIONKASSER +,0 +,0 +, BADEVIK / AMFI KJØRBAR GANGVEI (kun utrykningskjøretøy) +,00 00 / Eksisterende bro +,0 Lys og benker +, GJESTEPARKERING 0 // +, +, R =, m NY AVKJØRSEL +, R =, m +, / / / / 0, m PIR B +, +,0 LEKELANDSKAP +,0 BFK +, OFFENTLIG KAIPROMENADE +,0 Lys og benker (referansebilde ) +, N ERENDE Situasjonsplan NR. SNR. A-

3 X 0, m², m²,0 m² X Kjøkken/stue, m² Kjøkken/stue, m²,0 m², m² T, m², m², m², m² T Trappegang, m², m² R, m², m² U S 0 U P S Q R Q 0 O, m P N O M 0 N L 0 M K J Teknisk L, m H I Teknisk K J, m 0 G H I G F E EL 0 EL Teknisk D EL F EL EL C EL E Teknisk B D A C B A (referansebilde ) 0 Parkering på bakkeplan TURSTI A mh+, 0 Nedtrapping gabionkasser R =, m Snuhammer Oppstilling brannbil B 00 mh+,00 C M KULTURMINNE +, L= 000 Ls= SYKKEL- PARKERING () R =, m mh+,0 Nedkjørsel parkeringskjeller SYKKEL- PARKERING () Lekelandskap GJESTEPARKERING 000 NY AVKJØRSEL +, +, Rampe - - Snublekant +,0 +, D mh+,0, m EL EL EL EL EL R =, m +,0 TURSTI E mh+0,00 Oppstilling +, 00 +, Ls= x = 00 EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL brannbil,0 m AMFI +, F M Lys og benker mh+,0 x = 00 G G KULTURMINNE mh+,0 H H EL EL EL EL EL EL EL EL vegmidte +,0 BADEVIK mh+,0 TERRENGMUR GABIONKASSER Snublekant Åpent areal & etasje mh+,0 OFFENTLIG HEIS I OFFENTLIG TRAPP X = 00 X = 00 J Oppstilling brannbil KJØRBAR GANGVEI (kun utrykningskjøretøy) mh+,0 K 0 Oppkjørsel parkeringskjeller Rampe - - mh+,0 +, TERRENGMUR GABIONKASSER +,0 L +, Eksisterende bro mh+,0 x = 00 PIR +, LEKELANDSKAP +,0 +,0 +, +, OFFENTLIG KAIPROMENADE Lys og benker BFK ERENDE Parkering NR. SNR. A-

4 X 0 X T T R U S 0 U P S Q 0 R Q O P N O M N L M K J L H I K J 0 G H, m² I G F E 0 D F C E B, m D, m,0 m A, m, m, m,0 m 0 C,0 m, m, m,0 m B A Parkeringskjeller Parkeringsdekning Program: Bolig m Næring 0 m TOTAL 0 M Bestemmelser: A B Reservert for Bygg H SYKKEL- PARKERING () SNUHAMMER PARKERING SYKKEL- R= m SNUHAMMER PARKERING SPORTS- BODER () SPORTS- BODER () Reservert for Bygg H 0 Reservert for Bygg H, bil per 0 m bolig, derav % med mulighet for EL-lading, HC-parkering og p-plasser for hjemmehjelp. Parkering for næringslokalene er ikke angitt med antall plasser, men % skal ha mulighet for EL-lading og det skal være HCparkering. C PARKERING () SYKKEL- Grunnlag for utregning av antall p-plasser: PARKERING () SYKKEL- PARKERING () D Nedkjørsel parkeringskjeller E SYKKEL- PARKERING () SYKKEL- PARKERING () SYKKEL- PARKERING (), m SPORTSBODER () 0, m - m bolig gir et behov for p-plasser. Det er leiligheter til sammen. - Det er planlagt bildelering, der p-plasser til sambruk erstatter 0 ordinære p-plasser (skissert antall). - Dersom man regner p-plass per 0 m næring, er det behov for p-plasser. - Totalt behov: + = p-plasser F G SPORTSBODER () H I RAMPE NED Bolig: p-plasser fordelt på to plan (en til hver leilighet), ( EL/%) p-plasser til bildelering (tilsvarer 0 ordinære p-plasser) HC gjesteparkering = p-plasser (representert i p-plasser i planen pga bildelering) J K SPORTSBODER () Oppkjørsel parkeringskjeller Næring: p-plasser for næring, derav HC P L SPORTSBODER () TOTAL: p-plasser fordelt på to plan ( i kjeller og 0 i dagen) dekker p-plasser for bolig og plasser for næring. Det er ytterligere plassert p-plasser ved havnebassenget for gjesteparkering. p-plasser dekker gjesteparkering for bolig (totalt ) og ekstra p-plasser for brukere av rekreasjonsområdene. Totalt p-plasser. ERENDE TIPPETUE ARKITEKTER AS NR. Parkeringsgarasje - SNR. A-

5 +, X Takterrasse, m²,0 m², m, m², m² Kjøkken/stue, m² Kjøkken/stue, m², m² Kjøkkenhage 0, m², m² Oppbev., m² A Lounge, m² A, m² kjøkken/grill,0 m² X, m², m², m² Trappegang, m² Trappegang, m², m² Jacuzzi, m² Grøntareal, m², m², m² U Takterrasse, m² 00 x 00 = 00 B S U T Takterrasse, m², m² x = 00 C Takterrasse, m² Q S N 0 ERENDE Situasjonsplan A, B+C NR. SNR. A-

6 , m², m², m² Trappegang, m², m², m², m², m², m²,0 m² Kjøkken/stue, m² Kjøkken/stue, m²,0 m², m², m² ERENDE Salgstegninger_A_ etg NR. SNR. A-

7 , m², m², m² Trappegang, m², m², m², m², m², m² Kjøkken/stue, m² Kjøkken/stue, m², m², m², m², m² ERENDE Salgstegninger_A_ etg NR. SNR. A-

8 ,0 m², m², m² Trappegang, m², m², m², m² A Fasade /arb.rom Kjøkken/stue, m² Kjøkken/stue,0 m², m², m², m², m² ERENDE Salgstegninger_A_ etg NR. SNR. A-

9 Gard,0 m²,0 m² Garderobe, m² Trappegang, m² Master sov 0,0 m², m²,0 m², m² DR VASKEROM, m², m² Sauna, m² Matbod/kjøl, m²,0 m² Kjøkken/spisestue, m² Peis Stue, m²,0 m² ERENDE Salgstegninger_A_ etg NR. SNR. A-

10 ,0 m², m² DOBBEL DUSJ,0 m², m², m², m² Sauna,0 m², m² Treningsrom, m², m² Kontor/bibliotek, m² Peisestue,0 m² Kjøkken/stue, m², m², m² ERENDE Salgstegniger_A_ etg NR. SNR. A-

11 ,0 m² Gard,0 m² Gard, m², m² Trappegang, m² BAD, m², m² Master sov, m², m² /arb.rom, m², m² DR dusj/badekar Matbod/kjøl, m²,0 m² Kjøkken/spisestue, m² Stue, m²,0 m² ERENDE Salgstegninger_A_ etg NR. SNR. A-

12 , m² Trappegang, m² Kjøkkenhage 0, m² Grøntareal, m² Oppbev., m² Jacuzzi, m² kjøkken/grill Lounge, m² Takterrasse, m² ERENDE Salgstegninger_H_ etg NR. SNR. A-

13 ,0 0, 0 X,0 ERENDE Snitt A NR. SNR. A0-

14 , m², m², m², m², m², m², m²,0 m², m², m²,0 m², m², m², m² Alt., m², m² Stue/kjøkken, m², m² Stue/kjøkken, m², m², m² Alt., m² Stue/kjøkken, m² Stue/kjøkken, m², m², m², m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

15 , m², m², m², m², m², m²,0 m²,0 m², m², m²,0 m², m²,0 m², m², m² Stue/kjøkken, m², m² Stue/kjøkken, m², m², m² Stue/kjøkken, m² Stue/kjøkken, m², m², m², m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

16 , m², m², m², m², m², m²,0 m²,0 m², m², m²,0 m², m²,0 m², m², m², m² Stue/kjøkken, m² Stue/kjøkken, m², m², m² Stue/kjøkken, m² Stue/kjøkken, m², m², m², m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

17 Garderobe, m², m², m² Garderobe, m², m², m², m², m², m², m², m² / vask, m², m² / vask, m² Stue, m² Kjøkken/ spisestue, m², m² Kjøkken/ spisestue, m² Stue, m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

18 / Gard, m², m², m², m², m², m², m², m², m², m², m² / vask, m², m², m², m², m² Stue/kjøkken, m² Stue/kjøkken, m² Stue, m² Kjøkken/ spisestue, m² x = 000 x = 000, m², m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

19 , m², m², m², m², m², m², m² Vask, m², m², m², m²,0 m²,0 m² Stue, m² Stue, m² x = 000 x = 000 Stue, m² Kjøkken/ spisestue, m²,0 m² 0, m² 0, m² ERENDE Salgstegnigner_B+C_ etg NR. SNR. A-

20 Trening/ velvære, m², m², m² Bastu, m², m², m² x = 00 TV- /loftstue, m² Kontor/ bibliotek, m² Takterrasse, m² Takterrasse, m², m² ERENDE Salgstegninger_B+C_ etg NR. SNR. A-

21 x 00 = 00 Takterrasse, m² ERENDE Salgstegnigner_B+C_ etg NR. SNR. A-

22 ,0,0 ERENDE Snitt B NR. SNR. A0-

23 ,0,0 ERENDE Snitt C NR. SNR. A0-

24 TIPPETUE ARKITEKTER AS

25 TIPPETUE ARKITEKTER AS

26 TIPPETUE ARKITEKTER AS

27 Bygg B+C lyser opp på kveldstid. Interiørbilde fra Bygg B+C. TIPPETUE ARKITEKTER AS

28

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen 12 seniorboliger i Nes sentrum De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen Innholdsfortegnelse Beliggenhet 3 Jorde 4 Situasjonsplan 5 Plan 1.etasje 6 Plan 2.og 3. etasje 7 Materialbeskrivelse 8 Plan leilighet 1:100

Detaljer

NYHAVN BYGG II OG III SEPTEMBER 2012

NYHAVN BYGG II OG III SEPTEMBER 2012 NYHAVN BYGG II OG III SEPTEMBER 2012 PROSJEKTET Leveransebeskrivelse for bygg II og III i boligområdet i Nyhavn utført i regi av T. Brynjulfsen Næring / Eiendom as. Området vil ferdig utbygget bli et variert

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum Tysfjord kommune PLANBESTEMMELSER til detaljreguleringsplan for Kjøpsvik sentrum SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 10.07.2009 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B

SØL V BYGGE N E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRINN 2 BYGG B SØL V BYGGE E - Unike leiligheter, moderne liv SALGSTRI 2 BYGG B - Ideer er ingens eiendom, de tilhører den som uttrykker de best. UO Arkitektur SØL V BYGGE E Drømmer du om en egen hage? Kanskje frister

Detaljer

KIRSTENS PARK. Selveierleiligheter

KIRSTENS PARK. Selveierleiligheter KIRSTENS PARK Selveierleiligheter KIRSTENS PARK HØYT OPPE, OG SAMTIDIG BARE EN KORT HEISTUR UNNA BUTIKKER, OG KOLLEKTIV- TRANSPORT. I Vågsbygd nederst i Kirsten Flagstads vei kommer Kirstens Park. Her

Detaljer

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1.

Plan - 1. egt. Bruksendring - enebolig Godøy. Ole Christian Bosch Nordvik, 8215 Valnesfjord tlf: 95289895 e-post: olebosch@online.no. Plan 1. 2,30 m 3,51 m B A 8x20 8x20 8x20 10x11 10x11 10x11 10x11 8x20 10x11 10x11 Stue 44,4 m2 Kjøkken 12,7 m2 9,16 m 10x6 Dusj WC Bad 11,7 m2 r=9 Entre 5,1 m2 9x21 2,50 m 10x6 V V Sov 2 9,8 m2 Bod 3,6 m2 Sov

Detaljer

Et godt sted å bo er selve essensen i livet...

Et godt sted å bo er selve essensen i livet... Et godt sted å bo er selve essensen i livet... Fantastisk utsikt for alle fra felles 75 kvm takterrasse. Rekreasjon med felles parkområde. Leilighetene har alle vegger, gulv og tak i betong. Les boka,

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET

WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 1 WWW.RUDVEST.NO TRINN 1-8 LEILIGHETER MED GODE KVALITETER OG LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET 2 Rud Vest Rud Vest er et attraktivt, usjenert, landlig men allikevel sentralt beliggende boligprosjekt under

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

INNHOLD. Føl deg hjemme 6. Arkitektens ord 10. Dette er nabolaget på Eik 14. Derfor skal du velge. Zeiner bolig 24. Tilvalg 31.

INNHOLD. Føl deg hjemme 6. Arkitektens ord 10. Dette er nabolaget på Eik 14. Derfor skal du velge. Zeiner bolig 24. Tilvalg 31. EIK SILDREVEIE 24 IHOLD Føl deg hjemme 6 Arkitektens ord 10 Dette er nabolaget på Eik 14 Derfor skal du velge Zeiner bolig 24 Tilvalg 1 Situasjonskart 6 tegninger 7 Romskjema 62 Salgsoppgave 64 Kontakt

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET.

TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. 1 TRINN 2-8 EIERSEKSJONER MED GODE KVALITETER. LANDLIG, MEN SENTRAL BELIGGENHET. Illustrasjonsbilde, kun ment til å vise husenes uttrykk. For husenes plassering i terreng, se utomhusplan. Rud Vest Rud

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen

Romslig, innbydende med leilighet i underetasjen MESTERHUS MESTERHUS KAROLINE-VÅRIN MH 502 K-L Kundetilpasset Tomteforhold Finansiering Mål Skrå tomt Husbank/Privat Bebygd areal 130,3 m 2 hovedleilighet 115,5 m 2 bi-leilighet 72,3 m 2 Største lengde

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 11 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 57 Leveransebeskrivelse Side 61 Nøkkelinformasjon 3

Detaljer

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord.

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Prospekt Tangarholen Blokk A Fakta om boligen Matrikkel: Gnr. 14 Bnr. 49 i Klepp kommune PROSJEKTET Ligningsverdi Ligningsverdi vil ikke bli fastsatt før ferdigstillelse. Utleie Det er ikke kjent at det

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer.

Konstruksjon Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong/stål. Etasjeskillere utføres i betong eller betongelementer. Solhøgda, Bryne LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen og vedlagte romskjema, er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom Leveransebeskrivelsen

Detaljer