Arbeidsmiljøkonferansen og 7. mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljøkonferansen 2013 6. og 7. mars"

Transkript

1 Arbeidsmiljøkonferansen og 7. mars Quality Hotel Alexandra, Molde Demokrati og arbeidsmiljø MØRE OG ROMSDAL

2 ARBEIDSMILJØKONFERANSEN Mål: KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal vil fremje samarbeid og utvikling på arbeidsmiljøfeltet i Møre og Romsdal. Arbeidsmiljøkonferansen er eitt av fleire tiltak samarbeidsgruppa arbeider med for å få dette til. Konferansen har som mål å vere ein viktig møtestad for arbeidsmiljø der ein kan få tilført ny kunnskap og inspirasjon i møte med andre som er opptekne av helse, miljø og tryggleik! Invitasjonen går til: Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane i Møre og Romsdal, helseføretaka, offentleg eigde institusjonar, arbeidstakarorganisasjonane, arbeidsmiljøutvala og tillitsvalde. Målgruppe: Ordførarar, rådmenn, etatssjefar, leiarar, personalansvarlege Arbeidsmiljøutval, attføringsutval, IA-utval, bedriftshelseteneste Hovudverneombod, verneombod, politikarar i arbeidsmiljøtenesta Tillitsvalde i organisasjonane Utdanningsinstitusjonar Arbeidsmiljøkonferansen: Arbeidsgruppa for arbeidsmiljøkonferansen skal arbeide for å arrangere ein årleg konferanse med eit best mogleg fagleg innhald. Arbeidsmiljøprisen: Arbeidsmiljøprisen blir delt ut kvart år, og er ei oppmuntring til ein kommune/fylkeskommune, offentleg eigd institusjon, arbeidsplass eller enkeltperson som har utmerka seg med å leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø. Alle tilsette i kommunane, fylkeskommunen, bedrifter tilslutta KS og offentleg eigde institusjonar kan foreslå kandidatar til prisen. Slagordet vårt: Arbeidsmiljø kjem ikkje av seg sjølv, men gjennom samhandling mellom menneske! Arrangør: Fagforbundet Møre og Romsdal Terje Holmedal Vigdis Martinsen KS Møre og Romsdal May-Ann Bruun Anne-Karin Sjøli Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Einar Skjegstad Gerd Botn Brattli

3 DAG 1, 6. mars Kl Opning Kulturinnslag Velkomen til Arbeidsmiljøkonferansen! Ottar Brage Guttelvik, fylkesrådmann Innleiing Mariann Brandstad, fylkesleiar Fagforbundet Møre og Romsdal Demokrati og arbeidsmiljø Kåre Hagen, direktør NOVA Lunsj Kulturinnslag Arbeidsmiljøprisen 2013 Knut Støbakk, fylkesstyreleier KS Møre og Romsdal Parallellseminar Tema A: Kvalitetssamtalen Giske kommune Sindre Røsvik, kommunalsjef og Severin Roald, pedagogisk rettleiar Tema B: Meiningsfylt aktivitet og arbeid rusavhengige på jobb midt i blant oss? Line Eikenes, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Tema C: Arbeidsorganisering og leiarskap Erlend Dehlin, førsteamanuensis ved NTNU Tema D: Mobbeverk i kroppen Tina Løkke Vie, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Velferdsutfordringar i framtida May-Britt Nordli, rådmann i Jevnaker kommune Meir tillit mindre kontroll = betre arbeidsmiljø Anders Folkestad, leiar Unio Kaffe / te og rundstykke På panelkrakken: Visjonar for arbeidslivspolitikken Aslak Bonde leiar samtalen med Anders Folkestad, Kåre Hagen og May-Britt Nordli Konferansemiddag

4 DAG 2, 7. mars Kulturinnslag Kaffe / te og rundstykke Utsjekking av rom Parallellseminar Arbeidsmiljø sett i eit demokratisk perspektiv - frå Thrane til vår tids IA-avtale Roar Bjørklund, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi Tema A: Kvalitetssamtalen Giske kommune Sindre Røsvik, kommunalsjef og Severin Roald, pedagogisk rettleiar Tema B: Meiningsfylt aktivitet og arbeid rusavhengige på jobb midt i blant oss? Line Eikenes, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Tema C: Arbeidsorganisering og leiarskap Erlend Dehlin, førsteamanuensis ved NTNU Tema D: Mobbeverk i kroppen Tina Løkke Vie, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Vi er mykje meir enn det du ser! Safia Yusuf Abdi Haase, Stiftelsen Amathea Avslutning, lunsj og heimreise

5 INNLEIARAR Anders Folkestad Leiar i UNIO, som er Noreg sin nest største hovudorganisasjon med over medlemar. Tidlegare leiar i Lærarforbundet. Folkestad er styreleiar i Arbeidsmiljøsenteret. Aslak Bonde Politisk journalist i Aftenposten i 11 år. Bonde var tidlegare tilsett i NRK dagsnytt som all-roundreportar og vaktsjef. Sidan 1. februar 2002 har han arbeidd som frittståande analytikar, og utvikla nettstaden Erlend Dehlin Førsteamanuensis ved TØH og førsteamanuensis II ved NTNU, med doktorgrad i organisering, leiing og improvisasjon. Dehlin arbeider som forskar, konsulent og føredragshaldar med spesielt engasjement innan kunnskapsleiing og læring, HR, prosjektleiing samt leiar- og org.utvikling. Kåre Hagen Statsvitar frå UiO og direktør ved Norsk Institutt for Oppvekst, Velferd og Aldring NOVA. Tidlegare forskingsleiar ved FAFO, stipendiat og seniorforskar ved UiO, leiar av Institutt for Offentlige Styringsformer og ved Handelshøyskolen BI. Hagen var medlem av utvalet som utreia NAV-reformen og leiar for utvalet som la fram NOU 2011; Innovasjon i omsorg. Line Eikenes Tidligare rusavhengig med 6 år som profesjonell brukarmedverkar innan fagfeltet rus og psykisk helse. Arbeider på ulike nivå innafor stat, kommune og helseregionar, frå lågterskeltiltak på gateplan til departement og statsråd. Eikenes er utdanna førskulelærar med vidareutdanning i rusproblematikk og boligsosialt arbeid. May-Britt Nordli Rådmann i Jevnaker kommune frå Kom frå stillinga som direktør i KS, avd. Samfunnsutvikling Ho har vore ordførar i Hole kommune og personalsjef i Statens kartverk Nordli er utdanna Master of Management frå BI. Roald Bjørklund Professor og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Har arbeidserfaring frå eksperimentell psykologi, psykofarmakologi, stressforsking, helsepsykologi, arbeidsmiljøforsking, rettspsykologi og org. psykologi. Bjørklund har i ei årrekke arbeidd med sentrale problemstillingar innan norsk arbeidsliv. Safia Yusuf Abdi Haase Utdanna sjukepleiar og tilsett i Stiftelsen Amathea sidan Ho arbeider med kvinnehelse med fokus på somaliske kvinner og kjønnslemlesting og har vore med i utforminga av Regjeringa sin «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse». Haase har Mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved HiO. Severin Roald Pedagogisk rettleiar i Giske kommune. Sindre Røsvik Kommunalsjef i Giske kommune. Tina Løkke Vie Doktorgrad (PhD.) i psykologi frå UiB og vidareutdanning frå Norges Idrettshøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Vie er førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, UiB, og arbeider som arbeidspsyk. rådgivar ved forskingspoliklinikken Jobbfast ved Yrkesmed.avd., Helse Bergen.

6 praktiske opplysningar PRISAR Konferanseavgift Konferanseavgifta skal betalast ved påmelding. Hotellrom med heilpensjon og ekstra lunsj: Pr. person i enkeltrom Pr. person i dobbeltrom Kostnad ikkje-buande: Dagpakke pr. dag Middag (2-rettars) kr.1650,- kr.1810,- kr.1610,- kr.415,- kr.375,- PÅMELDING OPPMØTE Hotellutgiftene gjer ein opp med hotellet. Dersom rekning skal sendast betalar, må ein ha med stadfesting på dette. Påmelding på nettsida til Utdanningsforbundet Møre og Romsdal: BINDANDE PÅMELDING INNAN 15. februar 2013 Spørsmål kan rettast til: Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, tlf: eller Fagforbundet Møre og Romsdal, tlf: Quality Hotel Alexandra, Molde Vi oppmodar konferansedeltakarane om å nytte offentleg transport. Bakgrunnsfoto: Ivan Holmedal - EKH.no miljømerket trykksak

Scandic Seilet Molde 18. til 20 august

Scandic Seilet Molde 18. til 20 august nasjonal opplæringskonferanse 2015 Scandic Seilet Molde 18. til 20 august Program Dag 1 tirsdag 18. august Frå 09.30 Registrering 11.00-12.00 Lunsj 12.00-12.15 Fylkesordførar Jon Aasen ønsker velkommen

Detaljer

JUBILEUMSSEMINAR INNEN RUSBEHANDLING

JUBILEUMSSEMINAR INNEN RUSBEHANDLING 12. og 13. juni 2014 på Rica Maritim Hotel Haugesund Helse Vest RHF, KS og Fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane inviterer til jubileumsseminar innan rusbehandling. I år er det 10 år

Detaljer

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014

Sluttrapport. Saman om ein betre kommune 2011-2014 Luster kommune Sluttrapport Saman om ein betre kommune 2011-2014 Versjon 1.0.3. Datert 22.10.2014 Godkjent: Blir handsama av ADU i haustmøtet. Utfylt av: Trond Helge Eide (prosjektleiar) Innhald: 1 Innleiing...

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid

Detaljer

D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T

D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T FØRDE KOMMUNE D E T U T F O R D R A N D E M A N G F A L D E T K o n f e r a n s e 3. o g 4. j u l i 2 0 0 8 R i c a S u n n f j o r d H o t e l l, F ø r d e eko Bli inspirert motivert i arbeidet med det

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet

Detaljer

VI eller JEG i arbeidslivet? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015.

VI eller JEG i arbeidslivet? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015. Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 21. og 22. september 2015. VI eller JEG i arbeidslivet? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse

Detaljer

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur.

Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Invitasjon: Den 7. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Historikk: Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre har eksistert i ulike

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Fagkonferansen 2011 23. 24. mai Scandic hotell, Hamar Samhandlingsreformen Fra politisk visjon til praksis Målgrupper: Ledere og rådgivere i kommunene/nav Rådmenn og kommunalsjefer Ordførere/politikere

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013!

Kjære representant til Ungdommens fylkesting 2013! Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 08. -10.11.2013 Tid: 14:30 Forfall skal meldast til konsulent Ann Torill Vaksvik, til tlf 71 25 88 56 eller ungdomspanelet@mrfylke.no,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til. Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand

Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til. Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand Fjordane under Breen ei reise i sterke opplevingar! Program Møteplassen

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn.

Sogn regionråd vedtok i møtet 12.9.2014 partnarskapsavtale for styrka psykisk helse i barnehagar og skular i Sogn. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Sakshandsamar: Karina Nerland Tlf: 57 62 96 14 Vår ref. 14/2874-4 Dykkar ref. Dato 08.10.2014 Kommunane i Sogn regionråd Partnerskapsavtale for styrka psykisk helse

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll Sist oppdatert 20. mars 1 2014 I tråd med målsettinga i «Kommuneplan for Askvoll 2011 2022 Samfunnsdelen»

Detaljer

IA-nytt. IA konferansen 2015. Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland

IA-nytt. IA konferansen 2015. Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland IA-nytt Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland Velkommen til IA konferansen 2015 IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterar til IA-konferanse 28.oktober 2015. Konferansen i år har

Detaljer

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Østfold FYLKESKOMMUNE Østfold- konferansen 2013 24. - 25. januar Østfolds fremste møteplass! Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Møt og hør blant annet: Trond Giske Erica Grunnevoll Stein

Detaljer

LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon

LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon Konferansen med tema helsefremming og innovasjon har som mål å skape synergiar mellom forsking, næringsliv og helsetenester med fokus på tenestedesign og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Notat. Arrangørane av konferansen var KS, Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgen Region vest, Meland kommune og Husbanken Region vest.

Notat. Arrangørane av konferansen var KS, Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgen Region vest, Meland kommune og Husbanken Region vest. 13557032.doc 26. november 2009 h:\bergen\fagområder\boligetablering\team\nasjonal konferanse jan 2009\sluttrapport på sak Notat Til: Fra: saken Jorunn Fotland Emne: Sluttrapport på sak 13557032, ephorthe

Detaljer