Notat. Arrangørane av konferansen var KS, Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgen Region vest, Meland kommune og Husbanken Region vest.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Arrangørane av konferansen var KS, Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgen Region vest, Meland kommune og Husbanken Region vest."

Transkript

1 doc 26. november 2009 h:\bergen\fagområder\boligetablering\team\nasjonal konferanse jan 2009\sluttrapport på sak Notat Til: Fra: saken Jorunn Fotland Emne: Sluttrapport på sak , ephorthe 08/1346. Prosjekt: Den nasjonale konferansen mot bustadløyse "Framleis på veg til eigen Søkjar: Husbanken region vest Fem sentrale arrangørar gjekk saman om å arrangere ein nasjonal konferanse mot bustadløyse den 27. og 28. januar Tittelen var Framleis på veg til eigen bustad Kva gjer vi no? Den første dagen vart arrangert på Radisson SAS Hotell Norge i Bergen, der blant anna kommunal-og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, samt ulike brukarorganisasjonar deltok. Den andre dagen vart arrangert i Meland kommune der ein fekk høve til å sjå nærare på Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom. Arrangørane av konferansen var KS, Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgen Region vest, Meland kommune og Husbanken Region vest. Bakgrunnen for konferansen var at strategien På veg til eigen bustad no er avslutta, men likevel er det framleis mange som ikkje har fått eigen bustad, og då er spørsmålet Kva gjer vi med det? Det var Meland kommune som tok initiativ til konferansen. Dei avslutta Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom til nyttår Tanken bak denne konferansen var å skape ein møtestad mellom Beslutningstakarar aktørar som jobbar innanfor feltet og representantar for dei vi kaller brukarane. Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd til finansiering av konferansen, og laga to saker på i etterkant.

2 Søkjar: Husbanken region vest Side 2 av 7 Sagt på bustadløysekonferansen Det var nyttig å høyre kommunalminister Kleppa si orientering om ulike tilskotsordningar og dei ekstra midlane som kjem i samband med krisepakken Av Odd Bjørn Solberg, Husbanken Region vest Det fortel Einar Storli, Rita Karin Sele, Frode Otto, Rune Moen og Vigdis Eide frå Sandnes kommune. Dei deltok på Husbanken sin nasjonale konferanse om bustadløyse i Bergen/Meland, der kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa innleia om vegval og utfordringar i bustadpolitikken. Vi treng inspirasjon - Vi treng inspirasjon i det bustadpolitiske arbeidet, der målet er å skaffe eigen bustad til vanskelegstilte. Sidan Sandnes kommune nyleg har vedteke ein bustadsosial handlingsplan, var det særs nyttig å høyre om og sjå det premierte sjølvbyggjarprosjektet i Meland kommune, fortel dei. Vigdis Eide, Rita Karin Sele, Einar Storli, Frode Otto og Rune Moen frå Sandnes kommune henta inspirasjon til kommunen sin bustadsosiale handlingsplan på konferansen (foto: Gunn H. Daatland) Nyttig oppdatering for Tysvær kommune - Vi skal også byggje bustader for vanskelegstilte, og vi har tomter, fortel kommunen sine utsendingar. Då kan det vere nyttig å bli oppdatert både på tilskotsordningar og gode prosjekt som er gjennomført, fortel John Leiv Dahlseng, Leif Skogøy, Ole Stakkestad, Bjarne Håvik og John Susort frå Tysvær kommune.

3 Søkjar: Husbanken region vest Side 3 av 7 Leif Skogøy, John Leiv Dahlseng, Ole Stakkestad, Bjarne Håvik og John Susort frå Tysvær kommune (foto: Gunn H. Daatland) Aktualiserer Sund kommune sin handlingsplan - Vi har nyleg avslutta arbeidet med den bustadsosiale handlingsplanen, fortel kommunen sine utsendingar, Inge Ekerhovd og Nina Glesnes frå Sund kommune. Nina Glesnes og Inge Ekerhovd frå Sund kommune under bustadløysekonferansen i Bergen (foto: Gunn H. Daatland) Stord kommune: - Viktig å lære av andre - Vi er her for å få idear til korleis skaffe fleire kommunale bustader og finansieringa av dei, fortel Marianne Ankervold, Rune Hansen, Toril Karlsen og Åshild Bjelland Eriksen frå Stord kommune.

4 Søkjar: Husbanken region vest Side 4 av 7 Marianne Ankervold, Rune Hansen, Toril Karlsen og Åshild Bjelland Eriksen frå Stord kommune under bustadløysekonferansen (foto: Gunn H. Daatland) Ønskjer vanlege bustader i vanlege burettslag - Plata under tak-konseptet vil vi ikkje ha. Vi ønskjer vanlege bustader i vanlege burettslag, sa brukarrepresentant Line Eiknes frå Rio under bustadløysekonferansen i Bergen 27. januar. Av Jon Halstein Tjore, Husbanken Region vest

5 Søkjar: Husbanken region vest Side 5 av 7 KRITISK: - Kvifor leggje ned strategien På veg til eigen bustad, når måla ikkje er nådd?, spurde brukarrepresentant Line Eikenes i sitt føredrag. Ho var svært kritisk til mykje, men gav og uttrykk for at det har skjedd ein del positive ting dei siste åra. (Foto: Gunn H. Daatland, Husbanken, Region vest). Rundt 250 fagfolk var samla i Bergen til drøfting om tiltak for å redusere bustadløysa, ein konferanse i regi av Husbanken, Meland kommune, Kriminalomsorgen, Fylkesmannen og KS. Dagen etter reiste rundt 150 personar på synfaring og orientering om sjølvbyggjarprosjektet i Meland. Prosjektet vert no avslutta, men erfaringane vert vidareført i eit nytt og større prosjekt i Bergens-regionen, som har som mål å framskaffe 210 billige bustader. 60 av desse skal gå til folk som kjem ut av fengsel.

6 Søkjar: Husbanken region vest Side 6 av 7 POSITIV OMTALE: Sjølvbyggjarprosjektet i Meland fekk mykje positiv omtale under konferansen. Onsdag 28. januar var rundt 150 personar på synfaring. (Foto: Gunn H. Daatland, Husbanken). Sjølvbyggjarprosjektet sentralt Vanlege bustader i vanlege buområde er nettopp det sjølvbyggjarprosjektet har framskaffa, og det til ein pris på pluss-minus millionen. Prosjektet rettar seg mot vanskelegstilt ungdom, ikkje mot ei spesiell gruppe. Men blant sjølvbyggjarane er det og folk med rusproblem, psykiske problem og tidlegare straffa. Sjølvbyggjarprosjektet var eit sentralt tema under konferansen, og tiltaket fekk positiv omtale frå alle kantar. Ein deltakar spurde prosjektleiar Roar Hansen om kvifor ikkje mange fleire kommunar hadde starta opp med noko liknande. - Det veit eg ikkje. Eg kan rett og slett ikkje forstå det sjølv, svara Hansen. Meir til utleigebustader Konferansen vart opna av Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, dagen etter at regjeringa la fram krisepakka si. I den vert det løyvd 250 millionar kroner ekstra i tilskot til framskaffing av kommunalt disponerte utleigebustader. Regjeringa har med det dobla målsetjinga for 2009 til framskaffing av totalt 3000 slike. Kleppa viste og til styrkinga av bustønaden i statsbudsjettet og andre tiltak i krisepakka. - No er det berre å guffa på, var statsråden si oppmoding til kommunane. Krev politisk prioritering Føredragshaldarane var nokså samstemte på kva som er viktig for å få gode og trygge bustader også for bustadlause. Vanlege bustader i vanlege buområde er det eine, ikkje hybelhus og liknande. Men det trengst og meir enn bustad for å nå målet om å fjerne bustadløysa. God oppfølging er veldig viktig, der ein også hjelper folk med både utdanning, arbeid, helse og innhaldet i fritida. Fleire føredragshaldarar fokuserte på tverretatleg samarbeid både i stat og kommune, og at brukarane vert tekne med på råd. Samstundes må ein vere veldig tolmodig, då ei grunnleggjande endring av livsstil ofte tek tid. Det var mellom anna vist til ein rusmisbrukar som mislukkast med å bryte med rusmiljøet seks gongar, før han klarte det på 7. forsøket. Mange av dei mest vanskelegstilte slit også med stor gjeld. Å ta tak i dette og få til gjeldssanering er viktig dersom desse skal kunne kome seg vidare i livet. Det vart også fleire gongar vist til at det er mogleg å gjere mykje med bustadløysa sjølv med dagens ressursar, men at det krev politisk vilje og prioritering også i kommunane. Føredraga frå konferansen: Rus og Bustad ved Line Eikenes, RIO (Rusmisbrukerenes interesseorganisasjon)

7 Søkjar: Husbanken region vest Side 7 av 7 På veg. Vegval og utfordringar i bustadpolitikken. Føringar frå regjeringa ved kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa Domfelte og bustad ved Ole Loe Andersen, Wayback (Stiftelsen livet etter soning) Arbeid er viktig for busetnad og inkludering av vanskelegstilte - politiske føringer ved Heidi Lohrmann, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Sårbare overganger - vanskelegstilte unge ved Monica Reime, Styve Gard Presentasjon av Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom ved prosjektleiar Roar Hansen Domfelte sin busituasjon - ei kriminalpolitisk utfordring ved regiondirektør Per Sigurd Våge, Kriminalomsorgen region vest

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Statens tiltakspris mot bostedsløshet

Statens tiltakspris mot bostedsløshet Statens tiltakspris mot bostedsløshet 2005-2009 Foto: Husbanken/Mette Presterud Forord Staten deler i år for femte gong ut pris til det beste tiltaket mot bustadløyse. Dette har vore fem spennande år med

Detaljer

Navarsete vil ikke utrede oljeboring

Navarsete vil ikke utrede oljeboring Side 22 Side 24 FREDAG 08.01.10 A-AVIS DISTRIKTS-NORGES RIKSAVIS NR. 6 2010 www.nationen.no MARKERING Skal feire Bjørnsons 100-årsjubileum TEATERVÅREN Blodig alvor på Nationaltheatret FOLKEMUSIKK Dårlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN

PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) 1. BAKGRUNN Vår ref.: 10/16-10/N-860/TORDOL Arkiv: N-860 Dato: 19.03.2010 PROSJEKTNAMN: INTERKOMMUNALT SKREDSAMARBEID (I HORDALAND) Prosjektansvarleg: Bjørn Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund, bjvi@kvam.kommune.no,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia

Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Ytre Sogn prost Prostinndelinga i Sogn gjennom historia Prostinndelinga i Sogn har veksla gjennom tidene. Oversikt over prostiinndelinga i 1665, viser at då var heile Sogn eitt prosti som tilsvarer dagens

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer