Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer"

Transkript

1 Verdiskapingsprogrammet gjennomføring og erfaringer Seksjonssjef Jostein Løvdal, Riksantikvaren Kulturarv og verdiskaping, Bergen 18. oktober 2007

2 Disposisjon Oppstart Utvelgelse av pilotprosjekter Nettverks- og informasjonstiltak Følgeevaluering Resultater Erfaringer

3 Mål: Verdiskapingsprogrammet skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen Verdiskaping: Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner Bevaring: Ta bedre vare på kulturarven Kunnskap: Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs

4 To søknadsrunder pilotprosjekter 70 søknader til første frist søknader til andre frist Konsultasjoner med Innovasjon Norge, ABM-utvikling, Kystdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Norsk kulturminnefond Tre pilotprosjekter valgt ut i mars 06 Sju pilotprosjekter valgt ut i oktober 06 Prosjektet Den verdifulle kystkulturen i Nordland (Lofoten og Vega) startet 2005 første pilotprosjekt

5 Hva la vi vekt på ved valg av pilotprosjekter? God forankring Kopling til vedtatte planer og utviklingsstrategier Verdiskapingspotensial Læringspotensial Interessante samarbeidskonstellasjoner, organisasjonsmodeller og arbeidsmåter Spleiselag Gjennomføringskraft Mangfold i samlet prosjektportefølje Geografisk bredde

6 Elleve pilotprosjekter Den verdifulle kystkulturen i Nordland Lofoten og Vega Fiskeværet Hamningberg, Finnmark Atlanterhavsvegen Bud-Kristiansund, Møre og Romsdal Nord-Gudbrandsdalen og Valdres, Oppland Pilegrimsleden, Nord- og Sør-Trøndelag og Oppland Norsk Tradisjonsfisk, seks bedrifter i fire fylker Nærøyfjorden verdsarvpark, Sogn og Fjordane Perler i Nordsjøløypa, Hordaland Oddaprosessen.no, Hordaland Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn, Vest-Agder Hammerdalen - byutvikling i Larvik, Vestfold

7 Tre plussprosjekter Sandviken i Bergen, Hordaland Kvernsteins-historien i Hyllestad, Sogn og Fjordane Holmsbu-Rødtangen i Hurum, Buskerud Engangsstøtte i Skaper flere resultater tilfører flere erfaringer.

8 Nettverk Pilotprosjektene nettverket mellom deltakerne og andre aktører i prosjektet Pilotprosjektsamlinger nettverk mellom pilotprosjektene Programkonferanser møteplass for kommuner, næringsliv, organisasjoner m.v. Programmet Livskraftige kommuner. Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling v/ks Regionale nettverk fylkeskommunen bør ha en viktig rolle Andre nettverk knytte kontakter med andre miljø og grupper

9 Informasjon Både på program og pilotprosjektnivå Brosjyre om programmet Faktaark om pilotprosjektene La stå! Lokale og regionale medier Arrangementer

10 Følgeevaluering Norges forskningsråd har ansvaret Nordlandsforskning og Telemarksforskning har oppdraget Referansegruppe m/ Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Riksantikvaren Varighet Resultatrapporteringssystem Oppstartsanalyse Midtveisevaluering Anbefalinger om forbedringer av programmet Anbefalinger om videre følgeevaluering og sluttevaluering

11 Følgeevalueringen skal belyse følgende resultatområder Verdiskapingseffekter sosialt, kulturelt, økonomisk og miljømessig Bevaring av kulturarven, inkl. evt. konflikter Kunnskapsdannelse og læring Styrking av samarbeid Forholdet til andre virkemidler Addisjonalitet Kvaliteten på de enkelte pilotprosjektene Programopplegg og programledelse

12 Hamningbergprosjektet med varsomhet som forutsetning Lokal forankring og mobilisering Lokal historie og dokumentasjon Materiell infrastruktur og stedsutvikling - Parkeringsplass - Service- og sanitærbygg - Russekjeila og støene - Bevaring av bygninger - Hager, gjerder og fellesareal Håndverkskompetanse Næringsutvikling

13 Hamningberg samarbeid og spleiselag Styring: Bygdelaget, næringsforeningen, Nasjonal Turistveg, Båtsfjord og Vardø kommuner, Finnmark fylkeskommune Samarbeidspartnere Finnmark reiseliv Varanger museum Barest AS Kystverket Innovasjon Norge Arkhangelsk Oblast Pomorskaja Plotnikskaja Skola Telemarksforskning Aurland Naturverkstad Finansieringskilder Finnmark fk RUP + veg Båtsfjord og Vardø kommuner Nasjonal Turistveg Kystverket Innovasjon Norge Barest AS Huseiere RA VSP og tilskudd fredet bygning Kulturminnefondet

14 Norsk tradisjonsfisk - kulturarven ressurs for merkevarebygging og bedriftsutvikling Handlingsbåren kunnskap om fiskeri og foredling Bevaring og bruk av foredlingsanlegg Produktutvikling, opplevelser, markedsføring Leanfish, Seløy, Njardar, Klippfiskbutikken, Anthonisen og Kyvik

15 Norsk Tradisjonsfisk Seløy Fisk AS i Herøy, Nordland Istandsetting av Gammelbrygga, kaiskuret (egnebua) og utearealet Etablering av historisk utstilling Etablering av visningssenter for kystkultur og fiskeindustri håndbåren kunnskap rødsei Formidling til barnehager, skoleklasser og turistgrupper Samarbeid med skoleverket og destinasjonsselskap

16 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Nordland fylkeskommune, Lofotrådet, Vega kommune og Nordland reiseliv Grunnlag: Regional kulturminneplan (L), masterplan reiseliv (L), verdensarv (V) Snaut 80 søknader og ca 45 tilsagn Grunnfinansiering fra NFK og VSP Utløser ca 200 % medfinansiering fra andre

17 Lånan, Vega Resultater Ny bedrift: Utværet Lånan AS Forretningsplan for ærfugldrift Bygninger restaureres Ny kai Meget godt lokalt samarbeid Utfordringer Etablere markedskanaler Utvikle nye produkter Få flere fugl på reir Utvikle bærekraftig reiselivsprodukt

18 Henningsvær, Vågan Stedsutviklingsprosjekt - bevare karakter og egenart - basis for vekst og utvikling - beboere og næringsliv Bygge- og deleforbud Reguleringsplanarbeid Henningsværs historie Kultursti Havnepromenaden Lofoten int. tørrfiskfestival Restaurering av bygninger Musealt fiskemottak og sjømatteater

19 Mitt sted et kunstprosjekt for ungdom i Lofoten Har involvert barn i sitt eget steds kulturarv Har gitt barna muligheten til å se og formidle eget sted med egne øyne Resultatet ble vist under Stamsund Internasjonale teaterfestival 2007 Prosjektet har engasjert ungene på en unik måte

20 Virkemiddeljungel eller mulighetskart? Fra pilotprosjektet i Nordland Innovasjon Norge Etableringstilskudd Bedriftstilskudd Forprosjekt Nordland fylkeskommune Reiselivsutvikling Infrastrukturtiltak Bygningsvern Fornminner Kommunene Utviklingstilskudd Prosjekttilskudd Sektorsamarbeid Koordinering av aktører Norsk Kulturminnefond Tilskudd til bygningsvern mm Antikvarisk rådgivning Fond og stiftelser Stiftelsen UNI Sparebankfondet Kystverket Tiltak i kystsonen Fyrstasjoner/Fyr Rådgiving og samarbeid Husbanken Planlegging av stedsutviklingstiltak Rådgiving Private Egenkapital Egeninnsats Sponsorer Samarbeidspartnere Andre Norsk kulturråd

21 Oppstartsanalysen funn (1) Det tar tid å komme i gang definere, forankre, organisere Lokal forankring, eierskap og samarbeid er etablert Store prosjekter krever mye ressurser til prosjektledelse Ulike prosjektorganisasjoner kan ha ulike kvaliteter: Små og effektive store og samarbeidsorienterte Utfordring å avgrense ambisjoner og planer og sikre ressurser til gjennomføring Store, langsiktige mål forventninger om raske og konkrete resultater Konflikter er normalt håndteres gjennom dialog Regional utvikling er krevende

22 Oppstartsanalysen funn (2) Målene for økonomisk og kulturell verdiskaping er tydeligere enn for sosial og miljømessig Bevaringsmålene er vide: Kartlegging, dokumentasjon, restaurering og formidling Tidkrevende arbeid med søknader og spleiselag Ønske om bedre sentral koordinering av virkemidler mellom sektorer Programfinansieringen via Riksantikvaren og Kulturminnefondet er krevende Flere prosjekter ville blitt utviklet uansett, men programmet bidrar til større vekt på kulturarven God programledelse fra Riksantikvaren

23 Utfordringer i programmet Innarbeide kulturarven på de viktige plan- og utviklingsarenaene Sterk lokal forankring og mobilisering politikere, eiere, næringsliv og frivillige Skape grunnlag for videreføring etter prosjektperioden Effektivt samvirke med andre statlige aktører koble virkemidler Identifisere, synliggjøre og formidle resultater Stimulere nye initiativ

24 Avsluttende refleksjoner VSP bidrar til at kulturminnesektoren blir en mer attraktiv partner VSP oppfattes som en styrking av kulturminnearbeidet i pilotprosjektområdene Mye entusiasme i pilotprosjektene men nå starter hverdagen Samarbeid mellom parter med ulike kulturer kan være krevende og givende! Skjer det noe i hodene i kulturminneforvaltningen?

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014

Per Ingvar Haukeland Sogndal 30.10 2014 Natur- og kulturarv som ressurs for bærekraftig stedsutvikling og bred verdiskaping Refleksjoner basert på følgeevalueringene av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet og Naturarven som verdiskaper

Detaljer

Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram - prioritering av prosjekter

Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram - prioritering av prosjekter Arkivsak 200502924 Arkivnr. E: C50 Saksbehandler Terje Kaldager Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for plan, areal og miljø 24.01.2006 Pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram -

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Strategi for kultur og kulturarv

Strategi for kultur og kulturarv Strategi for kultur og kulturarv 1 2 Innhold Kulturfylket.no.... 4 Kapittel 1: Verdensarv i Telemark. Rjukan-Notodden industriarv... 6 Kapittel 2. Telemarkskanalen regionalpark... 9 Kapittel 3. Kultur....

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009 - NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Tema Kulturminneåret 2009 INNHOLD Med oppvekst et steinkast fra Norgeshistoriens viktigste begivenheter..........................................

Detaljer

Nasjonal verneplan for fartøy. Omslagsfoto:

Nasjonal verneplan for fartøy. Omslagsfoto: Omslagsfoto: Fiskefartøyet Gulafjord fra 1916 på slipp på Mellemverftet i Kristiansund, oktober 2009. Foto: Trine Lise Wahl, Riksantikvaren Jernbanefergene M/F Storegut og D/F Ammonia på Tinnsjøen på egen

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder INNHOLD Forord 3 1.Kultur og kreative næringer som satsingsfelt i by- og stedsutvikling 5 1.1 Hvorfor satse på kulturplanlegging? 5 1.2 Hva må avklares

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING 29.01.2015 NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Økt innovasjonskraft gjennom offentlige anskaffelser Programbeskrivelse 2015-2019 1 1. Nasjonale utfordringer krever et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 26.10. 2012 SAKENE 41/12 til 44/12 «Ethvert bilde av fortiden som ikke blir anerkjent i nåtiden som en av deres egne anliggender vil forsvinne

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv 2012 2013 Smakfulle opplevelser

Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv 2012 2013 Smakfulle opplevelser Søknad om bedriftsstipendiat reiseliv 2012 2013 Smakfulle opplevelser LINDESNES FYR Norges Sydspiss Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum (SLF) er en stiftelse med følgende formål: -Bevare naturområdet, bygning

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer