Kom i kontakt med fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i kontakt med fremtiden"

Transkript

1 Kom i kontakt med fremtiden

2

3 Kjære kunde Gratulerer med anskaffelse av ny kombidamper, RETIGO VISION. RETIGO setter pris på avgjørelsen din, og tror at du alltid vil oppnå veldig gode resultater når du realiserer ideene dine hver dag ved å bruke dette utstyret. Ved å bruke den nye kombidamperen vil du oppnå høy kvalitet på tilberedningen av maten, og gjestene dine vil ønske å komme tilbake til spisestedet ditt. Din nye RETIGO Vision ovn kombinerer den langsiktige erfaringen fra de beste kokkene med det siste innen moderne teknologi. Med intuitive funksjonalitet, muligheten til forhåndsinnstilte programmer, og den unike Easy cooking (Enkel matlaging) -funksjonen, vil du umiddelbart oppnå optimal ytelse på matlagingen uten å måtte studere teknologiene og prosedyrene for mattilberedning. Det er også mulig å lage dine egne programmer med ubegrenset antall trinn, som du kan lagre og sortere i henhold til dine rutiner og krav. En velorganisert meny gir deg valget å bruke favorittoppskriftene dine, samt de tilberedningsprogrammene du bruker oftest. Det avanserte tilberedningssystemet til RETIGO VISION-ovnen lar deg foreta endringer på tilberedningsprogrammet også etter at du har startet tilberedningsprosessen. Den nye Lær og husk-funksjonen lar deg lagre programmet slik at du kan bruke det igjen med alle endringene du har gjort. RETIGO s.r.o. mener at den nye kombidamperen RETIGO VISION vil gi deg maksimal komfort i arbeidshverdagen og nye muligheter til mattilberedning. Dette viser også garantitiden, som oppgis i serviceloggen og garantisertifi katet. Husk å be fi rmaet som installerer den nye kombidamperen din om å validere garantisertifi katet ditt. Garantien dekker ikke skade og mangler som forårsakes av feil bruk, bruksanvisningen ikke er overholdt, benyttelse av kjemiske rengjøringsmidler eller ukorrekt rengjøring av utstyret. Garantien utelater også skader som er forårsaket av feil installasjon, som ikke er i henhold til produsentens instruksjoner; teknisk feilaktige utbedringer, samt feil forårsaket av uautoriserte personer eller feil spenning. For at du skal oppnå gode resultater med din nye kombidamper RETIGO VISION helt fra starten av, vil vi gjerne med denne bruksanvisningen gi deg all nødvendig informasjon og nyttige tips for problemfri bruk. For å kunne utnytte alle mulighetene med din nye kombidamper RETIGO Vision, anbefaler vi at du studerer bruksanvisningen nøye før du starter å bruke ovnen. RETIGO s.r.o. ønsker deg lykke til ved bruk av din nye kombidamer RETIGO VISION. ver. NOR03/12/10 1

4 INNHOLD 1. Introduksjon Sikker bruk av utstyret 3 2. Sikkerhetsmerknader Generelle merknader 5 3. Generell informasjon 5 4. Generell beskrivelse av utstyret 8 5. Utstyrskarakteristikker 9 6. Beskrivelse av kontrollpanelet Grunnleggende beskrivelse av kontrollpanelet Beskrivelse av kontrollknappene på kontrollpanelet Ikoner på berøringsskjermen Manuell modus Grunnleggende bruk av Manuell modus Flere innstillingsalternativer i manuell modus Oppskrifter Bruk av Recipes (Oppskrifter) -seksjonen Flere alternativer i Recipes (Oppskrifter) -seksjonen Piktogrammer Enkel matlaging Bruke EASY COOKING (ENKEL MATLAGING) Automatisk rengjøring Automatisk rengjøringsmiddel RETIGO Active Cleaner Bruk av Cleaning (Rengjøring) -programmene Avbrudd av pågående rengjøringsprosess før tiden Manuell rengjøring Ekstra Low temperature cooking (Koking på lav temperatur) -alternativet (LTC) Overnight cooking (Tilberedning over natten) -alternativet (OC) Rack timing (Geiderinnstilling) -alternativet (RT) Cool down (Nedkjøling) -alternativet HACCP -alternativet USB -alternativet Stand by -alternativet Innstillinger User settings (Brukerinnstillinger) -alternativet Info Service Flush boiler (Skyll boiler) -alternativet Hjelp Manual (Manuell) -alternativet Hot-line chef, Hot-line service og Contact (Kontakt) alternativene VISION AGENT Gassdrevne kombidampere Gassbrenner tenning SIKKERHETSINSTRUKSJONER for service av gassdrevne kombidampovner Vedlikehold Generelle instruksjoner Daglig rengjøring (vedlikehold) Månedlig rengjøring (vedlikehold) Kvartalsvis rengjøring (vedlikehold) Årlig vedlikehold RETIGO kombidampovners levetid Feilkodetabell 57 2 ver. NOR03/12/10

5 1. Introduksjon 1.1 Sikker bruk av utstyret Kombidampovner fra RETIGO VISION er designet og produsert for å tilfredsstille alle gjeldende internasjonale sikkerhetsstandarder. Installasjon som avviker fra installasjonsinstruksjonene, feilaktig bruk, innstilling, vedlikehold, samt feil rengjøring eller eventuelle endringer på kombidamperen, som ikke er autorisert av produsenten, kan forårsake skade eller livsfare. Selg metalldelene til institusjoner som spesialiserer seg på metallprosessering; kast glassdelene i glasscontainere. Varmeisoleringen og de elektriske komponentene bør overleveres til steder som er autoriserte til å behandle slikt avfall. LES NØYE denne bruksanvisningen før du tar i bruk utstyret. Oppbevar denne slik at alle brukere av utstyret kan benytte seg av den, og for fremtidig oppslag. Sørg for at strømtilkoblingen, vanntilkoblingen, samt utløpet er riktig og i henhold til produsentens standarder som opplyst i kapittelet Transport og installering i kombidamperens tekniske brukerdokumentasjon. Hvis du måtte ha spørsmål eller er i tvil om noe angående installasjon, bruk, eller utstyrets sikkerhet, kan du spørre leverandøren din. Ikke fjern noen av de faste dekslene - det kan medføre fare for elektrisitetsrelaterte skader. Ikke la utstyret være uten tilsyn når det er i bruk, såfremt ikke annet er spesifi kt nevnt i bruksanvisningen. Ikke fortsett å bruke maskinen dersom du tviler på om den fungerer feilfritt, eller om den skulle være skadet på noen måte, skru den da av umiddelbart, koble fra strømkontakten, stopp vanntilførselen og rådfør deg med din leverandør. La aldri uautorisert personell benytte dette utstyret eller endre det, rengjøre det eller utføre andre aktiviteter som det ikke er laget for. Slikt uautorisert bruk kan føre til skader eller mulig overdreven slitasje på utstyret. Hold deg alltid til prinsippene som gjelder for arbeid med elektriske artikler. Dette symbolet betyr at RETIGO s.r.o. har rett til å bruke varemerket Green Point, i henhold til statutt 477/2001 Codex, (94/62/ES), som betyr at prisen på utstyret er inkludert kostnader relatert til avhending av emballasjematerialene. ver. NOR03/12/10 3

6 2. Sikkerhetsmerknader Les denne bruksanvisningen nøye Kun kvalifi serte og personer som har fått opplæring har lov til å bruke dette utstyret Avhold regelmessig opplæring av personene som benytter den. Slik vil du forhindre mulige arbeidsrelaterte skader og skade på utstyret Utstyret må kun benyttes til mattilberedning og i samsvar med denne bruksanvisningen. All annen bruk bryter med den tiltenkte bruken, og regnes som farlig. Før du tar den i bruk må du kontrollere ovnsrommet på kombidamperen. Matrester og rengjøringsmateriale eller annet restmateriale må fjernes og ovnsrommet må rengjøres grundig ved hjelp av den manuelle hånddusjen. Aldri skyll matrester ned i avløpet - fjern det fra ovnsrommet. Rengjøringsmidler og avkalkningsmidler må brukes i henhold til beskrivelsen i denne bruksanvisningen, og instruksjonene på hvert middel må følges. Knappene på kontrollpanelet må kun trykkes på med fi ngrene. Bruk av skarpe, spisse eller andre objekter gjør garantien ugyldig. Ikke blokker ventilasjonsåpningene på kombidamperen ved å plassere ting foran dem, derfor må du ikke legge geidere på ovnene, kluter eller andre objekter. Sørg for at klar damp går ut gjennom ventilasjonsåpningene over ovnen. Av sikkerhetsgrunner må du ikke fjerne det faste dekselet og ikke forsøke å nå noe inne i utstyret. Apparatet har ingen deler brukeren kan modifi - sere. Reparasjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen bør utføres av kvalifi serte serviceteknikere. 2.1 Generelle merknader Ikke installer varmekilder (frityrgryter, griller, brenner, kokeplater... ) i nærheten av kombidamperen. Temperaturen på dørens ytterglass kan komme over 60 C. Skru av vannet og strømtilførselen når du ikke bruker ovnen over lengre tid. La kombidamperens dør stå åpen når du er ferdig med arbeidet, f. eks. over natten. Dersom kantinene er fulle av væske over 2/3 bør spesiell oppmerksomhet utvises når du håndterer dem eller tar dem ut. Plasser bare slike fylte stekebrett på hyller du kan se. Vær ekstra oppmerksom når du tar ut varme stekebrett uansett innhold! Pass på! Når du jobber med kombidamperen må du huske på at geidere, kantiner og kar kan være varme - det er fare for brannskader! Pass på! Når den er i bruk vil kombidamperen produsere varm damp - fare for skolding! Ulykkesfare!!! Vær forsiktig når du bruker matfat i kombidamperen når det øvre brettet er 160 cm eller mer over gulvhøyde. Det er fare for skade på grunn av varmt innhold. Sørg for at vann ikke drypper eller spruter på ovnen, ikke legg vannfylte fat på ovnen. Ikke plasser brennbare kilder på utstyret eller i nærheten av det. 4 ver. NOR03/12/10

7 3. Generell informasjon Skru AV/PÅ kombidamperen Kombidamperen er laget for kontinuerlig strømtilkobling. Koble til eller koble fra strømmen ved hjelp av den eksterne hovedbryteren. Bryteren kan brukes til å skru på og av (når den skal tas i bruk, ved vedlikehold, og installering, samt for å skru av apparatet i nødstilfelle.) Forvarming av boileren (gjelder kun for kombidamper med boiler) Etter at du har slått på kombidamperen vil boiler fylles med vann automatisk og vannet vil da varmes opp. Under denne prosessen, i modusene Steam (Damp) eller Hot air (Varmluft), vil starten av programmet bli utsatt til vannet er varmt. Etter dette vil kombidamperen automatisk fortsette. Etter at du har slått på kombidamperen, vil boiler fylles med vann automatisk og vannet vil da varmes opp. Under denne prosessen, i modusene Steam (Damp) eller Hot air (Varmluft), vil starten av programmet bli utsatt til vannet er varmt. Etter dette vil kombidamperen automatisk fortsette. Åpne/lukke døren Kombidamperen er utstyrt med en lukkemekanisme som lar deg åpne med både høyre og venstre hånd. Ved å bevege håndtaket til sidene utløses smekklåsen, og døren kan åpnes ved å trekke i håndtaket. Av sikkerhetsgrunner vil varme- og ventilasjonsviftene skru seg av når døren åpnes, for å hindre at damp slipper ut av kokekabinettet. Åpne døren bare litt først, åpne den deretter helt etter en kort stund for å hindre skolding av varm damp. Lukk døren ved å trykke dørhåndtaket - lukk døren (hvis du har en modell med lastetralle, trykk døren og vri håndtaket med klokken 90 ). Hvis døren forblir åpen, og utstyret er satt på Start, skal en advarsel om å lukke døren vises. Håndtering av GN-brett Hvis GN-brett er over 2/3 fulle av væske bør spesiell oppmerksomhet utvises når du håndterer dem eller tar dem ut. Plasser bare slike fylte GN-brett på hyller du kan se. Utvis ekstra varsomhet når du tar ut et varmt brett uansett innhold! Lastetralle (gjelder for typene 2011, 1221, 2021) Du må stoppe trallen hver gang du setter den inn i kombidamperen. Når du bruker en lastetralle må du alltid benytte og sette på låsen (stekebrettlås) på stekebrettene. Når du fjerner stekebrettene som er fylt med væske - må forseglingsdekke benyttes. Ellers er det risiko for skolding. I tilfelle gulvet er ujevnt må lastetrallen ikke brukes til å trille det inn i ovnen. La aldri håndtaket på trallen være inne i en lukket kombidamper - døren kan bli skadet. Aldri trekk ut trallen uten å bruke det riktige håndtaket - hvis du ikke bruker håndtaket kan du bli brent. Når du bruker bankettraller må du alltid sørge for at tallerkenene er plassert riktig. Bruk alltid det automatiske vaskeprogrammet til å rengjøre trallene. ver. NOR03/12/10 5

8 Det er forbudt å bruke kombidamperen uten lastetrallen til vanlig bruk og til rengjøring! Kjernetemperaturmåler Kjernetemperaturmåleren brukes til å lese av temperaturen i mat som blir tilberedt, samt for å håndtere kokeprosessen under mattilberedning på den omtenksomme måten. Bruk kjernetemperaturmåleren kun på mat. Aldri før måleren inn i frossen mat - den kan brekke! Unngå å vri for mye på ledningen som går til måleren. Ikke trekk måleren ut via ledningen Plasser måleren slik at den ikke berører glasset på døren. Måleren kan være varm - bruk beskyttelseshansker. Ta ut måleren før du tar ut maten, og plasser den i målerholderen. Når du ikke bruker måleren, plasser den i målerholderen La aldri måleren ligge utenfor ovnsrommet - det er fare for at den setter seg fast i døren og blir skadet! Avkjøle ovnsrommet For rask avkjøling av ovnsrommet kan du bruke Cooling (Avkjøle) -funksjonen i Extras -seksjonen. Benytt aldri den manuelle hånddusjen til å kjøle ned ovnsrommet. Hvis temperaturen er høyere enn 90 C - det er fare for å skade innsiden av glasset i døren! Manuell hånddusj Manuell skylling er i funksjon bare når kombidamperens dør er åpen Aldri sprut vann fra den manuelle hånddusjen på det varme glasset på døren - det er fare for at glasset ødelegges. Plasser alltid den manuelle hånddusjen i holderen etter bruk. Rengjøring av kombidamper Det er nødvendig å rengjøre kombidamperen jevnlig (se kapittel 16. Vedlikehold ). Når du rengjør kombidamperen er det nødvendig å følge disse instruksjonene: Benytt kun rengjøringsmidler som er anbefalt av produsenten av kombidamperen Følg instruksjonene som er skrevet på rengjøringsmidlene Aldri påfør rengjøringsmidler på varme rustfrie overfl ater - det er fare for at overfl aten blir skadet og påfølgende misfarging. Garantien dekker ikke slik skade! Alltid rens inne i ovnsrommet med den manuelle hånddusjen etter rengjøring - til den er fri for rengjøringsmidlene som er brukt. Aldri påfør mekaniske rengjøringsmidler til å rense kombidamperen (som stålull, skraper, kniver) Ikke rengjør kombidamperen med høytrykksspylere La døren stå åpen etter rengjøring av ovnsrommet Alltid bruk beskyttelsesutstyr og anbefalt arbeidstøy (hansker, beskyttelsesbriller, maske) når du rengjør kombidampovnen! Du beskytter helsen din! Når kombidamperen ikke rengjøres ofte nok kan rester av fett bygge seg opp på veggene i ovnsrommet det kan antenne ved høye temperaturer. Slik skade er ikke omfattet av garantien! Bruk den manuelle hånddusjen til å rense inne i ovnsrommet, for å kjøle ned ovnsrommet til en lavere temperatur og for fl ere hjelpeprosesser i kombidamperen (dampe stek... ) 6 ver. NOR03/12/10

9 Reparasjon av funksjonsfeil Funksjonsfeil kan kun repareres av autorisert service, som er kvalifi sert og sertifi sert av produsenten. I tilfelle en uten opplæring foretar seg noe inne i ovnen, eller det foretas uautorisert service, vil ikke garantien gjelde! Kontroll og vedlikehold Det er nødvendig å gjennomføre minimum en årlig kontroll av kombidamperen og utstyret av en autorisert servicemann for å sikre sikker og feilfri bruk av utstyret (se kapittelet 16. Vedlikehold ). ver. NOR03/12/10 7

10 4. Generell beskrivelse av utstyret 1. Kombidamperdør med dobbelt glass 2. Dørhåndtak med integrert smekklås 3. Innerdørglass 4. Befestning av indre gass 5. Drypprenne for å samle opp kondensert vann fra innsideglasset 6. Justerbare ben 7. Deksel på avløp 8. Luft- og støvfilter 9. Sidedeksel 10. Kjernetemperaturmåler 11. Indre vegg foran viften lar seg åpne Kombidampovn type 623, 611, Kombidampovnens betjeningspanel 13. Manuell hånddusj 14. Ventilasjonssjakt innvendig innvendig innvendig 15. Kontrollerbar sikkerhetsventil for ovnens overskuddsdamp 16 Geidere for GN kantiner 17. Innvendig lys 18. Transporttralle (ovn type 1221, 2011, 2021) 19. USB-tilkobling innvendig innvendig innvendig Kombidampovn type 1221, 2011, ver. NOR03/12/10

11 Produktskilt på kombidamper er plassert oppe til høyre. En kopi av skiltet er plassert inne i apparatet på venstre side. Skiltet har følgende informasjon: produsenten, tekniske data om utstyret, f. eks. type og modell, konstruksjonsnummer, produksjonsår, viktig informasjon om typen strømtilførsel, energiinntak, vekt og beskyttelse fra vann. Merkelappen inkluderer CE- og ESC--merker, som bekrefter at utstyret overholder alle krav fra CSN, EN, IEC og offentlige bestemmelser. Produktskilt for kombidamper RPE0611IA 5. Utstyrskarakteristikker RETIGO Vision er et universelt apparat for tilberedning av matretter. Det gjør brukeren i stand til å tilberede en komplett meny. Det er mulig å utføre alle typer oppvarming av mat i RETIGO VISION kombidamper, som steking, frityrsteking, grilling, stuing, damping, koking på lave temperaturer, steking/baking over natten på lave temperaturer. En av fordelene er mattilberedning med lavt forbruk av vann og oljer uten luktoverføring når du lager to forskjellige retter, bevaring av vitaminer og mineraler, store besparelser av strøm, vann plass og tid. På grunn av muligheten til å kontrollere fuktigheten i ovnsrommet, vil maten som tilberedes beholde mer av vekten. Det er også mulig å bruke kombidamperen som lagringsrom, for å konservere og tørke frukt eller andre teknologiske prosesser. Alle slike prosesser kan programmeres og kan utføres uavhengig av personell. Bruk av temperaturmåleren er en annen fordel, spesielt med mat som er sensitiv for høy temperatur (oksestek). Ved å bruke utstyret fornuftig, kan du spare plass og tid, som ellers er nødvendig for utstyr som er tenkt for kun en hensikt til individuelle produksjonsprosesser. Oppvarming av mat fi nner sted i ovnsrommet hvor varmluft sirkulerer jevnt ved hjelp av ventilasjonsviften. Luften kan fuktes ved å generere damp. Fuktigheten kontrolleres automatisk i henhold til angitt verdi og funksjon. Når dampen er aktivert vil fuktighetene settes til 100%, i kombinert bruk kan dette varieres. Alle prosesser blir automatisk kontrollert av en mikrodatamaskin, innebygget i prosessoren i kombidamperen. Tilberedningen i seg selv kan ta to forskjellige former: Mindre erfarne brukere kan benytte EASY COO- KING (Enkel matlaging), som vil anbefale og stille inn passende verdier for retten som tilberedes. EASY COOKING (Enkel matlaging) benytter teknologi som er utviklet av et team med RETIGO-eksperter og inkluderer alle typer mat tilberedning som kan utføres i en kombidamper. Et annet alternativ er å bruke de forhåndsinnstilte programmene eller lage egne programmer programmer (oppskrifter) kan tastes inn i kombidamperens minne, og hver kan inneholde opp til 20 trinn. Hvert trinn kan inkludere forskjellige parametre og forskjellige kokemoduser. Fordelen med slike programmer ligger i det ver. NOR03/12/10 9

12 faktum at de utføres automatisk, og når de samme betingelsene blir beholdt, kan den samme kvaliteten oppnås hver gang. Det siste alternativet er å stille inn alle parametrene manuelt. Dette alternativet bør kun benyttes av erfarne brukere, fordi de må angi parametrene for tilberedningsprosessen nøyaktig slik de må ha det. Fordeler Rasjonell mattilberedning Konservering av vitaminer og mineraler, mikroelementer og smak Reduksjon av vekttap Tilberedning ved hjelp av et minimum av vann og olje Ingen luktsmitte når mat tilberedes samtidig Spar energi, vann, olje og tid sammenlignet med vanlig teknologi Damp genereres fra en koker med en selvrensende automatisk mekanisme, eller med sprayteknologi (vannet ledes til ventilatoren og deretter sprayes på varmeelementene). Hygienisk ovnsrom Toveis ventilatorrotasjon gir ideell lik fordeling Utstyret kontrolleres av en mikrodatamaskin med minne Perfekt lyssetting av innsiden på ovnsrom - halogenlys som slår seg av automatisk etter 2 minutter Automatisk sikkerhetsanretning med servicediagnosesystem Kontinuerlig temperaturregulering av det kondenserte vannet (maks. 60 C) Akustisk signal mot slutten av kokeprosessen Innebygd hånddusj til å rengjøre innsiden av kombidamperen Panoramadør med dobbelt glass Varmesensor HACCP dataopptak Mulighet for å analysere HACCP-data på PC Mulighet til å lage og arkivere programmer på PC 6. Beskrivelse av betjeningspanelet Kombidamperen er utstyrt med et betjeningspanel med berøringsskjerm. Individuelle funksjoner velges på en enkel måte - ved å trykke lett på det symbolet du vil på skjermen, eller riktig knapp på den ønskede tilberedningsmetoden. 6.1 Grunnleggende beskrivelse av betjeningspanelet På den øvre delen av panelet, over skjermen, er det tre knapper til å velge tilberedningsmetode, i området under skjermen, fi nner du knappene VISION AGENT og START/STOP. RETIGO Blue Vision betjeningspanel 10 ver. NOR03/12/10

13 6.2 Beskrivelse av kontrollknappene på kontrollpanelet Hot air (Varmluft) -knappen Ved å trykke på knappen angir du kokeverdiene som følger: Tilberedningstid 30 min Temperatur 180 C Fuktighet 0% Avslutte kokeprosessen etter at den forhåndsinnstilte tiden har gått. Tidsverdien kan angis mellom 1 min - 23 timer og 59 min. Temperaturverdien kan angis mellom C. VISION AGENT -knappen viser hjelpeinformasjonen om den gjeldene prosessen som pågår på kontrollpanelet. Vision agent forklarer den pågående prosessen, eller hjelper med mulige trinn videre. START/STOP -knappen Starter eller stopper kokeprosessen. Hot air and steam (Varmluft og damp) - knappen Ved å trykke på knappen angir du kokeverdiene som følger: Tilberedningstid 30 min Temperatur 160 C Fuktighet 50% Avslutte kokeprosessen etter at den forhåndsinnstilte tiden har gått. Tidsverdien kan angis mellom 1 min - 23 timer og 59 min. Temperaturverdien kan angis mellom C. Damp -knappen Ved å trykke på knappen angir du kokeverdiene som følger: Tilberedningstid 30 min Temperatur 99 C Fuktighet 100% Avslutte kokeprosessen etter at den forhåndsinnstilte tiden har gått. Tidsverdien kan angis mellom 1 min - 23 timer og 59 min. Temperaturverdien kan angis mellom C. ver. NOR03/12/10 11

14 6.3 Ikoner på berøringsskjermen Help (Hjelp) -ikonet Viser bruksanvisningen for kombidamperen. Service -ikonet Aktiverer valget av servicefunksjoner for kombidampovnen (innstilling av tid/dato, lyder, tilgang for serviceteknikere) Special functions (Spesialfunksjoner) - ikonet Aktiverer valget av spesialfunksjoner for bruk av kombidamperen. Manual setting (Manuell innstilling) - ikonet Tillater manuell innstilling og endring av parametrene for kokeprosessen (tid, temperatur, fuktighet, kjernetemperatur, spesialfunksjoner). Programs (Programmer) -ikonet Aktiverer valg av forhåndsinnstilte programmer, å lage egne programmer og deres inndeling i kategorier; det viser og aktiverer valget for de 10 siste programmene som er brukt, og å lage favorittprogrammer. Easy cooking (Enkel matlaging) -ikonet Aktiverer valg av forhåndsinnstilte programmer, å lage egne programmer og deres inndeling i kategorier; det viser og aktiverer valget for de 10 siste programmene som er brukt, og å lage favorittprogrammer. Temperature setting (Temperaturinnstilling) -ikonet Aktiverer innstillingen for kokeprosesstemperaturen innenfor området som er tilgjengelig for individuelle modus. Core temperature setting (Kjernete peraturinnstilling) -ikonet Aktiverer innstillingen av kjernetemperaturen når kokeprosessen skal stoppes ( C) Extras (Ekstra) -ikonet Aktiverer tilgang til spesialfunksjoner på kombidampovnen, f. eks. viser HACCP-data for en faktisk kokeprosedyre. Time setting (Tidsinnstilling) -ikonet Aktiverer å angi tiden for kokeprosessen fra 1min til 23t 59min. Automatic cleaning (Automatisk rengjøring) -ikonet Aktiverer valget mellom fi re programmer for automatisk vask av kombidampovnen. Normal ventilator speed (Normal ventilatorhastighet) -ikonet Angir hastigheten på ventilatorrotasjon til normal verdi. 12 ver. NOR03/12/10

15 Higher ventilator speed (Høyere ventilatorhastighet) -ikonet Angir ventilatorhastigheten til 20 % høyere enn normalt. Choice selection (Valg av alternativ) - ikonet Velger den ønskede funksjonen eller angitte parametre for kokeprosessen Lower ventilator speed (Lavere ventilatorhastighet) 1/4 -ikonet Angir ventilatorhastigheten til 25 % av normal hastighet. Choice cancellation (Annuller alternativ) -ikonet Avbryter den valgte funksjonen eller angitte parametre og returnerer ett trinn tilbake. Lower ventilator speed (Lavere ventilatorhastighet) 1/2 -ikonet Angir ventilatorhastigheten til 50% av normal hastighet. Lower ventilator speed (Lavere ventilatorhastighet) 2/3 -ikonet Angir ventilatorhastigheten til 75% av normal hastighet. Ventilator time control (Ventilator tidskontroll) -ikonet Angir ventilatoren til spesialmodus for lett baking/varme stek, eller holder maten på serveringstemperatur. Item setting (Elementinnstilling)"-ikonet Aktiverer trinn for trinn-innstillingen på det lineære nivået i valgte funksjon eller økning av den numeriske verdien for parametrene som blir angitt. Item setting (Elementinnstilling)"-ikonet Aktiverer trinn for trinn-innstillingen på det lineære nivået i valgte funksjon eller senkning av den numeriske verdien for parametrene som blir angitt. Delete item (Slett element)"-ikonet Sletter det innstilte elementet, f. eks. når du velger tid og temperatur for kokeprosess. Flap valve (Klaffventil) -ikonet Aktiverer åpning eller lukking av ventilen i tilfelle det er nødvendig å slippe ut overskuddsfukt fra ovnsrommet. Automatic preheating/cooling of combi-steam oven (Automatisk forvarming/ avkjøling av ovnen) -ikonet Velger den automatiske forvarmingen av kammeret før koking, eller den automatiske nedkjølingen av kammeret i tilfelle den har høy temperatur i utgangspunktet. Humidity setting (Fuktinnstilling)"-ikonet Aktiverer innstillingen av ønsket fuktighet for kokeprosessen i "Hot air and steam (Varmluft og damp)"- modus. Vision -ikonet Skjermen går tilbake fra det manuelle innstillingsmoduset til startskjemaet. Half power (Halv ytelse) -ikonet Velger modus som halverer strømforbruket. Cook&Hold (Kok&Hold) -ikonet Velg spesialfunksjonen COOK&HOLD ved å trykke på dette ikonet, som lar deg holde måltidet på den påkrevde temperaturen etter tilberedningsprosessen. ver. NOR03/12/10 13

16 7. Manuell modus Delta T -ikonet Delta T er en spesialfunksjon som brukes for tilberedning av kjøtt og sakte koking med lavt vekttap. Kjernemåleren må benyttes. Permanent light (Permanent lys)"- ikonet Innstilling av det permanente lyset i kokekammeret Sounds (Lyder) -ikonet Velg dette moduset når du ikke ønsker å bruke "Easy cooking (Enkel matlaging)"-modus, eller benytte de forhåndsinnstilte programmene i moduset "Cookbook (Kokebok)". Valg av manuell modus gjør at du kan lage dine egne kreative prosedyrer, som kan lagres som et nylaget program, etter at kokeprosessen er ferdig, og hvis du er fornøyd med resultatene dine. 7.1 Grunnleggende bruk av Manuell modus Manuell modus kan velges på to måter: Ved å trykke på en av knappene for modus -valg Innstilling av lyd når programtrinnet er ferdig Manual moistening (Manuell fukting)"-ikonet Manuell fukting i kokekammeret. Verdiene TEMPERATUR, TID og VIFTEHASTIG- HET vil være forhåndsinnstilte startverdier. Standardverdiene kan endres som i kapittel 12, punkt Automatic start (Automatisk start)"-ikonet Du kan angi tiden for automatisk start. Hot air (Varmluft)"-modus 14 ver. NOR03/12/10

17 Hot air and steam (Varmluft og damp)"-modus Eksempelinnstilling av tilberedningsprosess til: Steaming (Damp) -modus Modus Hot air and steam (Varmluft og damp) Tid 2t 30min Temperatur 145 C Fuktighet 65% Viftehastighet Lavere viftehastighet ¾ Forvarming JA 1. Angi Kombinasjonsmoduset Denne skjermen vises Når de forhåndsinnstilte verdiene samsvarer med påkrevde verdier for tilberedning av en spesiell matvare, vil prosessen startes ved å trykke på knappen tilberedningsprosess. Vi kan stoppe prosessen ved å trykke den samme knappen når som helst Ved å trykke den manuelle kontrollknappen og velge innstilling av parametrene i henhold til dine egne behov 2. Angi ønsket tilberedningstid; bekreft valget med å trykke "OK" vil den samme prosedyren for å justere de forhåndsinnstilte verdiene i henhold til egne behov og prosesser, gjelde for alle de tre tilberedningsmodusene!! ver. NOR03/12/10 15

18 5. Velg tilleggsfunksjonene "Preheating (Forvarming)" og Lower ventilator speed (Lavere viftehastighet) 3/4 3. Angi ønsket tilberedningstemperatur; bekreft valget ved å trykke "OK" 6. Du kan kontrollere de angitte verdiene ved å trykke 4. Velg "Hot air and steam (Varmluft og damp)"-modus; du kan også angi verdien av fuktigheten i kokekammeret: Ved å trykke starter du kokeprosessen. Merk: i modus Hot air (Varmluft) og Steaming (Damp) er det ikke mulig å angi fuktigheten Kjernetemperaturmålerkontrollert tilberedningsprosess Velg dette om du vil avslutte kokeprosessen når den angitte temperaturen er nådd i matvaren. Du kan angi 16 ver. NOR03/12/10

19 temperaturen på omtrent samme måte som du angir temperaturen i kokekammeret (se punkt 2) 2 Trykk "Add step (Legg til trinn)" eller velg elementet "Add step (Legg til trinn)" ved hjelp av pilene og trykk "OK" 7.2 Andre innstillingsalternativer i manuell modus Endre de angitte parametrene under tilberedningsprosessen Hvis det er nødvendig å endre parametrene for den pågående kokeprosessen, må du trykke den relevante knappen (Tid, Temperatur, Målertemperatur, Funksjon) og justere parametrene i henhold til de faktiske behovene og trykke OK-knappen. Matlagingsprosessen vil fortsette i henhold til de nylig angitte verdiene Legge til trinn til den innstilte prosessen 3 Angi de ønskede verdiene for det andre trinnet som vanlig, og trykk "OK" Hvis du vil at kokeprosessen skal bestå av fl ere trinn, er det mulig å legge til slike trinn slik at maten blir tilberedt på en skånsom måte og resultatet blir akkurat slik du vil ha det. Eksempel: Vi vil legge til følgende trinn etter de forhåndsinnstilte parametrene (se punkt 7.1.2, punkt 1-5) Modus Varmluft Tid 15 min Temperatur 200 C Viftehastighet Normal viftehastighet 1 Trykk "Check (Kontroll)"-knappen og velg "Options (Alternativer)"-funksjonen Faktisk innstilling for alle trinnene og parametrene for kokeprosessene vil vises. ver. NOR03/12/10 17

20 Du kan nå fortsette med å legge til fl ere trinn, legge til eller slette trinn, eller justere parametrene for hvert trinn du har angitt. Hvis du velger funksjonen Preheating/Cooling (Forvarming/ avkjøling) vil kombidamperen først evaluere temperaturen inne i ovnen. Hvis temperaturen er lavere enn ønsket, vil kombidamperen deretter forvarme seg til en temperatur 25 prosent høyere enn den forhåndsinnstilte temperaturen, og når den når temperaturen vil ovnen gi fra seg et lydsignal med et tegn om å sette inn maten. Hvis temperaturen er høyere enn ønsket, vil ovnen kjøles ned til ønsket temperatur, og når temperaturen er nådd kommer et lydsignal for at du skal sette inn maten. Du kan gå ut av "Options (Alternativer) når som helst ved å trykke "Esc"-knappen. Startskjermen vil vise relevante trinn og antall angitte trinn for den teknologiske kokeprosessen. Tilberedningsprosessen starter i henhold til den faktiske innstillingen når stekebrettene med mat er satt inn og døren er lukket, du trenger ikke å trykke "START"- knappen Avslutte manuell operasjon og gå tilbake til startmenyen Følger automatisk etter avslutningen av kokeprosessen, etter at den forhåndsinnstilte tiden er passert, eller når den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd når du bruker kjernemåleren, eller etter å ha trykket slutt-ikonet. Ved å trykke starter du kokeprosessen Gå inn på den ferdige kokeprosessen til programmene Hvis du er fornøyd med resultatet av kokeprosessen og tror du vil gjenta den med de samme innstilte parametrene, kan du legge inn trinnene og parametrene for den ferdige kokeprosessen som nytt program. Når kokeprosessen er ferdig vil du bli spurt om du vil 18 ver. NOR03/12/10

21 lagre den nye prosessen. Hvis du skal gjøre det, må du bekrefte valget med Save as program (Lagre som program) Systemet vil tilby "Programs (Programmer)" Nå kan du legge inn det opprettede programmet i en uvalgt gruppe, eller du kan opprette din egne gruppe ved å trykke "Select (Velg)" - prosedyren er beskrevet detaljert i kapittelet "Programming (Programmering)" Hvis du velger å ikke lagre prosessen som program må du trykke "Esc". Hvis kokeprosessparametrene og trinnene ikke lagres som et program, vil du miste dem når du angir nye manuelle modusinnstillinger eller når du skrur av kombidamperen! 8. Oppskrifter RETIGO Vision kombidamper tilbyr bruk av forhåndsinnstilte programmer til å tilberede et stort antall matretter. Retigos ekspertkokker har laget typiske oppskrifter for mattilberedning slik at alle standarder for kvalitet, hygiene og HACCP-normer tilfredsstilles. Det ble lagt spesiell vekt på maksimal utnyttelse av funksjonene til kombidamperen, og å få maksimal kvalitet ut av matrettene, da programmene ble laget. Ett team bestående av ekspertkokker ble inspirert av hverdagserfaringene til kokker i gastronomiske kretser, og laget en gruppe programmer, som inneholder de fl este vanlige behov alle gastronomiske etablissementer trenger slik at bruken av kombidamperen blir mindre komplisert. En stor fordel med kombidamperen er muligheten til å benytte forhåndsinnstilte programmer slik at det endelige produktet samsvarer med behovene til restauranter, nasjonale, regionale og lokale tradisjoner, samt kokkers egen smak og erfaringer. Retigos kombidamper gir deg faktisk muligheten til å lage egne programmer og tilpasse dem med maksimal utnyttelse av ovnens funksjoner. Du kan også legge inn nye programmer i typiske grupper slik at erfaringen, oppfi nnsomheten og kreativiteten til kokkene kommer til sin rett når de lager sine gastronomiske og kulinariske spesialiteter. Det er opp til kokkens fantasi og erfaring hvilken teknologi, trinn eller funksjoner de bruker. Opprettelsen av programmer er ikke begrenset med hvor mange trinn du kan ha, og du kan benytte alle tilgjengelige funksjoner og prosedyrer. Det er mulig å defi nere typiske grupper matretter for de opprettede programmene, hvor programmene skal lagres, fl yttes, slettes eller endres og legge til nytt trinn. Hvert program kan knyttes til et bilde eller en fotograf ved hjelp av "Pictograms (Piktogrammer)"-funksjonen. Alt dette kan utføres ganske enkelt med en USB minnepinne og et par klikk. Du kan benytte USB-pinnen når du jobber med Recipes (Oppskrifter) -seksjonen. Du kan velge oppskrifter eller kategorier og kopiere disse til din USB-minnepinne eller til kombidamperen din. Du kan også lagre de mest brukte programmene under "Favorites (Favoritter)" og bruke alternativet for hurtig tilgang til de viktigste programmene og favorittene. Fordelen er også "Last ten (Siste ti)" hvor de siste ti brukte programmene er lagret for at du raskt kan bruke dem på hverdagsbasis. Programs (Programmer) lar deg bruke kombidamperen på maksimal kapasitet, den er brukervennlig og gjør matvarene kan tilberedes om og om igjen til høyeste kvalitet. ver. NOR03/12/10 19

22 8.1 Bruk av Recipes (Oppskrifter)"-seksjonen Grunnleggende bruk med Recipes (Oppskrift) seksjonen Trykk Recipes (Oppskrift) på startskjermen Når du trykker denne knappen vises denne matvaregruppen (mappe), hvor individuelle programmer er sortert. Gruppene kan variere etter type matrett eller etter tilberedningsmetode. Skjermen viser startvalget for Recipes (Oppskrift) - seksjonen, som du kan bruke til å stille inn forhåndsinnstilte og nyopprettede programmer: - Lar deg benytte forhåndsinnstilte programmer - Dette valget gjør at du kan fremvise alle programmer, som har en piktogramlink (dette kan for eksempel være et bilde av en matvare) og deretter jobbe med dette programmet. Denne funksjonen er beskrevet i detalj i kapittel 8.3. Hvis du velger for eksempel "Pork meat (Svinekjøtt)" - Siste ti benyttede tilberedningsprosesser er lagret i denne seksjonen - Du kan lagre favorittoppskriftene dine her for å rask få tilgang til dem - For å søke raskt gjennom det store antallet programmer kan du bruke "Find (Finn)"-funksjonen All programs (Alle programmer)"-valget Lar deg benytte forhåndsinnstilte programmer, som er sortert i kronologisk rekkefølge etter typiske matvaregrupper eller etter tilberedningsmetoden. vil du kunne velge alle programmene som er lagret i denne mappen. Etter at du har trykket på valgt oppskrift (eller "Select (Velg)"-knappen) er det valgte programmet angitt. Nå kan du trykke "Start"-knappen og initiere den valgte kokeprosessen. 20 ver. NOR03/12/10

23 - Slett det valgte trinnet. Utvidet bruk med kategorier og programmer A) Kategorier Med samme prosedyre kan du også velge programmer fra alternativene "Last ten (Siste ti)" og "Favorites (Favoritter)". Ved hjelp av Quick View-funksjonen kan du se alle trinnene for det valgte programmet og kontrollere de angitte parametrene. Individuelle trinn og innstillinger av programparametre kan vises ved å trykke på "Recipes (Oppskrift)"-knappen. Hvis du markerer en kategori i "ALL PROGRAMS (ALLE PROGRAMMER)"-seksjonen, har du fl ere valg i "Options (Alternativer)"-valget: - Opprette et nytt program som plasseres i den valgte kategorien. - Opprette et nytt program for Rack timing (Geider innstilling) -funksjonen som plasseres i den valgte kategorien. - Opprette en ny kategori. - Lim inn en kategori eller et program. - Kopier en kategori eller et program. - Klipp ut en kategori eller et program. På skjermen med listen over programtrinn kan du: - Opprette og legge til det neste trinnet som blir plassert som siste trinn. - Legge til Cook&Hold-funksjonen som siste trinn. Standardparametrene er mulig å angi under "Settings (Innstillinger)"- seksjonen. - Viser parametrene for det valgte trinnet. Det er mulig å endre. - Opprette og legge til nye trinn. Det nye trinnet blir satt inn før det valgte trinnet. - Gi nytt navn til den valgte kategorien. - Flytt den valgte kategorien en posisjon opp. - Flytt den valgte kategorien en posisjon ned. - Slett den valgte kategorien. ver. NOR03/12/10 21

24 B) Programmer Det kan være ditt eget program, Easy Cooking-funksjonen (Enkel matlaging) eller manuell modus. Hvis du markerer et program i en hvilken som helst kategori, har du flere valg i "Options (Alternativer)"-valget: - Opprette et nytt program. I "Last ten (Siste ti)"-seksjonen kan du velge "Options (Alternativer)"-valget - Opprette et nytt program for Rack timing (Geider innstiling) -funksjonen. - Opprette en ny kategori som vil plasseres med programmene. - Lim inn en kategori eller et program. - Kopier en kategori eller et program. - Klipp ut en kategori eller et program. - Vis programmets trinn og du kan redigere dem. - Gi nytt navn til det valgte programmet. - Legg til dette programmet til dine favoritter. - Viser programtrinnene, og du kan redigere dem Favourites (Favoritter) -alternativet Du kan lagre favorittoppskriftene dine her for å få rask tilgang til dem. Du kan opprette din egen database med programmer, som du bruker mest eller liker best. - Legg til et piktogram til det valgte programmet. - Slett det valgte programmet Pictograms (Piktogrammer) -alternativet Mer i kapittel Last ten (Siste ti) -alternativet De siste ti brukte kokeprosessene er lagret i denne seksjonen. Kombidamperen husker det automatisk. 22 ver. NOR03/12/10

25 Programmene som er lagret i denne kategorien er spesifi sert med et Smile (Smil) -ikon.. Du kan redigere dette programmet også ved å klikke på "Options (Alternativer)"-alternativet: - Vis programmets trinn og du kan redigere dem. - Gi nytt navn til det valgte programmet. Ved å trykke "OK"-knappen får du opp utvalget av alle programmer som starter med det inntastede navnet. Knappene og brukes til å fl ytte markøren og knappen til å slette en bokstav. Du kan også bruke alternativet med å bare legge inn en del av et programnavn eller kategorinavn, og søkehjelpen vil vise alle programmer og kategorier som starter med disse bokstavene. - Slett det valgte programmet i "Favourite (Favoritter)"-kategorien - Slett det valgte programmet Find (Finn) -alternativet For raske søk gjennom et stort antall programmer kan du benytte "Find (Finn)"-funksjonen Utvalget og valget av program er det samme som i foregående kapittel. Du har fl ere valg i "Options (Alternativer)"-alternativet: - Vis programmets trinn og du kan redigere dem. Hvis du vet navnet på programmet, kan du legge det inn på samme måte som når du skriver en tekstmelding på mobiltelefonen din. Ved å trykke fl ere ganger på den relevante knappen kan du velge tekst. En kort pause mellom valgene vil fl ytte markøren til den neste posisjonen for navnevalg. - Gi nytt navn til det valgte programmet. - Legg til dette programmet til dine favoritter. - Slett det valgte programmet. ver. NOR03/12/10 23

26 8.2 Flere alternativer i Recipes (Oppskrifter) - seksjonen Opprette egne oppskrifter Hvis du ønsker å opprette dine egne oppskrifter, velg "All programs (Alle programmer)" i "Recipes (Oppskrifter)"-seksjonen b) tast inn teknologien for trinn 1 Innstillingsprosedyren er beskrevet i detalj i kapittel "7. Manuell modus" deretter velg "Options (Alternativer)". Etter at du har tastet inn parametrene for trinn 1 vil du bli spurt om du vil legge til neste trinn. I "Options (Alternativer)"-menyen kan du trykke "Add program (Legg til program)"-knappen. a) tast inn navnet på programmet og trykk OK Hvis du vil fortsette med å opprette programmet og legge til fl ere trinn må du trykke "Yes (Ja)"-knappen og legge inn et nytt trinn til programmet. Hvis du ikke vil legge til et nytt trinn, må du trykke "No (Nei)"-knappen. 24 ver. NOR03/12/10

27 c) kontrollere det opprettede programmet "Quick View"-funksjonen lar deg se alle trinnene for det gjeldende programmet, og slik kan du kontrollere de angitte parametrene. Programmet vi opprettet ved hjelp av prosedyren som er beskrevet over, vil bli listet opp i startvalget "All programs (Alle programmer)" som individuelt program, i grupper av programmer. Hvis du er fornøyd med den valgte innstillingen kan du trykke ""OK"-knappen. Trykk "Options (Alternativer)"- knappen hvis du ikke er fornøyd, og velg en av de andre mulige alternativene Dette programmet er mulig å redigere og flytte til andre kategorier gjennom "Options (Alternativer)"-alternativet Opprette dine egne programgrupper For å gjøre det lettere å jobbe med programmene, er det mulig å organisere opprettede programmer i grupper, i henhold behandling av mat, prosesseringsteknologi, etc. Vi kan også opprette vår egen gruppeorganisering og struktur slik at det er lettere og mindre komplisert å orientere seg i og å velge programmene. Eksempel på struktur: - med dette alternativet kan du legge til et nytt trinn til programmet etter det forrige opprettede trinnet - legg til Cook&Hold-funksjonen som et siste trinn. Standardparametrene er mulig å angi under "Settings (Innstillinger)"- seksjonen - viser ditt valgte trinn, og du kan redigere det - med denne kommandoen kan du opprette et nytt trinn, som vil legges inn foran det valgte trinnet. - slett det valgte trinnet legg til nye tall til gjenværende trinn Du kan også benytte forhåndsinnstilte grupper, eller enten gi nytt navn eller slette en gruppe du ikke lenger vil bruke ved hjelp av "Options (Alternativer)"-knappen. Adgangen til seksjonen for gruppeorganisering velges som vist under ver. NOR03/12/10 25

28 Etter at du har trykket "Select (Velg)" vil den nylig opprettede gruppen bli plassert nederst på gruppelisten. Velg "Add category (Legg til)" Vi kan legge til programmer i den nye undergruppen etter våre behov, legge til nye undergrupper eller slette, gi nytt navn til programmer etc. slik som vi først kunne velge. Prosessen er den samme som i kapittel "8.2.1 Opprette dine egne oppskrifter" Laste ned programmer via USB-minnepinne Du kan benytte USB-pinnen når du jobber med Recipes (Oppskrifter) -seksjonen. Du kan velge oppskrifter eller kategorier og kopiere disse til din USB-minnepinne eller til kombidamperen din. Derfor kan du ha de samme oppskriftene eller kategoriene i alle ovnene dine. Kombidamperen tilbyr alternativet med å legge inn kategorinavn Laste opp programmer "Combi oven to USB (Kombiovn til USB)" a) Koble til USB-minnepinnen din til kombidamperen. Du kan legge inn kategorinavn ved hjelp av samme prosedyre som når du legger inn programnavn. b) Tilkoblingen signaliseres med en lyd. Gå inn i "EXTRAS (EKSTRA)"-menyen og trykk USB-knappen som er aktiv (uthevet). 26 ver. NOR03/12/10

29 markerte programmer, Hvis du ikke får lydsignal og USB-knappen ikke er aktiv (grå), må du prøve å koble til USB-en en gang til. c) Skjermen med alternativene Combi oven to USB (Kombidamper til USB) eller USB to Combi oven (USB til Kombidamper vises. Velg Combi oven to USB (Kombidamper til USB) og deretter Programs (Programmer) -knappen. eller markerte kategorier. Begge valgene kan gjøres med "Mark (Merk)"-knappen. d) Deretter kan du velge "Save selected (Lagre valgte)" eller "Save all (Lagre alle)". "Save all (Lagre alle)" - alle programmer i "All programs (Alle programmer)"-seksjonen vil bli lagret komplett på USB-en. Programmene vil lagres som Programs_xxxxxx.pms. xxxxxx er produksjonsnummeret for kombidampovnen. Hvis en fi l med det samme navnet allerede eksisterer, vil den nye lagres som Programs_xxxxxx(1).pms. "Save selected (Lagre valgte)" - du kan velge alternativet å lagre på USB eller Du kan ta bort markeringen av programmer også ved å bruke "Unmark (Avmerk)"-knappen. ver. NOR03/12/10 27

30 Når du har valgt programmer eller kategorier du vil kopiere til din USB, bekrefter du ved å klikke "OK". e) Den grønne skjermen vises som det siste trinnet. Hvis du vil bekrefte, må du trykke "Yes (Ja)", hvis ikke, trykker du "No (Nei)". d) Deretter kan du velge "Add to existing (Legg til eksisterende)" - legg til de kopierte programmene eller kategoriene til "All programs (Alle programmer)". Programmene eller kategoriene vil bli lagret komplett på USB-en. Programmene vil lagres som Programs_ xxxxxx.pms. xxxxxx er produksjonsnummeret for kombidamperen. Hvis en fi l med det samme navnet allerede eksisterer, vil den nye lagres som Programs_ xxxxxx(1).pms. Når du laster inn disse Programmene (kategoriene) tilbake til ovnen, blir de lagret her med det originale navnet i "ALL PROGRAMS (ALLE PROGRAMMER)"-seksjonen Laste opp programmer USB to combi oven (USB til kombidamperen) For å starte lastingen må du følge kapittel trinn a) og b). "Rewrite all (Skriv over alle)" - alle programmer blir fullstendig overskrevet i "All programs (Alle programmer)"-seksjonen. Lastede programmer (kategorier) lagres med originalnavnet i "All programs (Alle programmer)"-seksjonen. c) Skjermen med alternativene Combi oven to USB (Kombidamperen til USB) eller USB to Combi oven (USB til ovn vises. Velg USB to Combi oven (USB til Kombiovn) og deretter Programs (Programmer) -knappen. 28 ver. NOR03/12/10

31 8.3 Piktogrammer RETIGO Visions kombidampere tilbyr en unik mulighet til å til dele tilhørende bilder - piktogrammer til de individuelle programmer. Disse bildene kan tildeles på en enkel måte ved hjelp av en USB-minnepinne. RETIGO Vision kombidampere har støtte for bildeformater med fi lnavn *.jpg, *.bmp. *.gif and *. png. Et begrenset antall bilder (200 stk) kan lagres i kombidamperens minne. Størrelsen på bildet vil automatisk justeres av dampovnen. Programmene som har et tildelt bilde, vises i listen sammen med det tilhørende ikonet. Det samme gjelder for listen over favorittprogrammer. Hvis du vil legge til et bilde må du koble til USBminnepinnen med bildene du vil bruke til ovnen. Etter at du har koblet til USB-minnepinnen må du trykke Options (Alternativet)-knappen, og deretter Add a pictogram (Legg til et piktogram) -knappen "Pictograms (Piktogrammer)"-menyen Etter dette vil en informasjonsskjerm som vises i to sekunder fortelle deg at du må velge et program I "Pictograms (Piktogrammer)"-menyen, som du har tilgang til gjennom "Programs (Programmer)"-menyen har du følgende alternativer: Tildel et piktogram til et program A) Gjennom "Pictogram (Piktogram)"-valget Hvis ingen bilder er tildelt et program enda, vil du kun se en tom skjerm ved den nedre menyen i "Pictograms (Piktogrammer)"-menyen. Deretter vil du komme inn i fi len med programlisten, hvor du kan velge programmet du vil linke til bildet. ver. NOR03/12/10 29

32 Etter at du har valgt vil en ny informasjonsskjerm vises i to sekunder. Hvis du ikke er sikker på hvilket program som hører til et spesielt navn, kan du kontrollere det med "Preview (Forhåndsvis)"-knappen. Hvis USB-minnepinnen er koblet til, vil du gå inn i fi llisten på USB-en. Du kan gå tilbake til listen ved å trykke "ESC"-knappen. Hvis du er fornøyd med bildet, kan du trykke "Select (Velg)"-knappen. Bildet vil deretter bli tildelt og vil vises på skjermen. Hvis det ikke er tilkoblet vil du se en skjerm som forteller deg at du må koble til USB-minnepinnen og trykke på "Yes (Ja)"-knappen. Velg det ønskede programmet (*.jpg, *.png,*.bmp, *.gif) i USB-en din med piltastene. Flere piktogrammer kan legges til på samme måte som den første. B) Gjennom programlisten Piktogrammet kan også tildeles direkte fra programlisten. Velg programmet i "Programs (Programmer)"-fi len. Trykk "Options (Alternativer)"- knappen. 30 ver. NOR03/12/10

33 Her vil en meny med mulige programvalg vises. Finn og trykk "Add a pictogram (Legg til et piktogram)"-knappen ved hjelp av pilene. Deretter følger du samme trinn som i del A. Denne listen viser piktogrammer som allerede har blitt tildelt programmer. Hvert piktogram består av et bilde og navnet på programmet Mer arbeid med piktogrammer Følgende arbeid involverer "Options (Alternativer)"- menyen i "Pictograms (Piktogrammer)"-seksjonen. Klikk på et piktogram og trykk deretter "Options (Alternativer)"-knappen. - Legg til det neste piktogrammet. Mer i Viser programmets trinn, og du kan redigere dem. - Gi nytt navn til det valgte programmet. - Endre piktogrambildet. Mer i Flytt opp valgte piktogram. - Flytt ned valgte piktogram Starte et program med et piktogram Oppstart av programmet i "Pictograms (Piktogrammer)"-menyen er veldig enkelt. Du dobbeltklikker på piktogrammet. På denne måten vil du komme inn på standardskjermen for programoppstart (se kapittel "8. Oppskrifter"). Etter at du bare trykker "START"- knappen Endring av piktogrammet For å endre piktogrammet må du klikke en gang på bildet du vil endre i "Pictogram (Piktogram)"-menyen. Det valgte bildet vil markeres rødt. - Slett det merkede piktogrammet, ikke programmet det er linket til. Mer i Oversikt over tildelte piktogrammer Oversikten kan gjennomgås i "Programs (Programmer)"-menyen. ver. NOR03/12/10 31

Kom i kontakt med fremtiden

Kom i kontakt med fremtiden Kom i kontakt med fremtiden Kjære kunde, Gratulerer med anskaffelse av ny kombidamper, RETIGO VISION. RETIGO-selskapet setter pris på avgjørelsen din, og tror at du alltid vil oppnå veldig gode resultater

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper

NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper Touch the future NORSK Bruksanvisning Orange Vision Kombidamper Norrøna Storkjøkken AS Hovedkontor Stavanger tlf: 51 82 60 00 Faks: 51 82 60 60 Servicetelefon utenom åpningstider tlf.: 51 82 60 32 Hjalmar

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN

BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN BRUKSANVISNING FOR SOUS VIDE MASKIN Varenr 26345 Sikkerhetsinstrukser: Ved bruk av Sous vide maskinen, vennligst følg disse instruksene: - Ikke dypp enheten i vann - Ikke la barn være i nærheten uten tilsyn

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk. Convotherm 4 easydial. Betjeningsveiledning - Original, NOR. Your meal. Our mission.

Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk. Convotherm 4 easydial. Betjeningsveiledning - Original, NOR. Your meal. Our mission. Kombi-dampovn Les anvisningen før bruk Convotherm 4 easydial Betjeningsveiledning - Original, NOR Your meal. Our mission. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 5 1.1 Oppbygning av kundedokumentasjonen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer