Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-"

Transkript

1 Nr september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene ble rammet av forvirring når de måtte legges inn på sykehus. Flytting til ukjente omgivelser for enkle tilstander som dehydrering og lungebetennelser var ikke bra for mange av de gamle. Nå har et samarbeid med Skien kommune som skal utvides til flere kommuner vist dokumenterte resultater. Det siste halvåret har f. eks 55 eldre fått intravenøsbehandling hjemme i senga på sykehjemmet. Og antall eldre som kjøres til ST med en infeksjon, er sunket med 59 prosent. Østby har jobbet med å lære leger og sykepleiere til å håndtere enkelte enkle lidelser hos de gamle. Det betyr samtidig Gratis treningsstudio fikk ned høgt fravær på DPS Vestmar Sponset trening på DPS Vestmar har på ett år gitt oppløftende resultater: Ansatte der anbefaler andre enheter å gjøre likedan: Treningen har gitt stigning i fysisk form, humør og arbeidsmiljø. Samtidig har sykefraværet sunket sterkt. Mer på side 2 Lisbeth Østby - lærer opp fagfolk på sykehjem- det kan lette presset på overfylte medisinske poster mindre press på STs overfylte medisinske sengeposter:- Dette er et helt fantastisk prosjekt som ligger i forkant av de helsepolitiske føringene til den nye helseministeren. Det gir færre opprivende flyttinger for pasientene. Og på sikt vil det bidra til færre korridorpasi enter, tror klinikksjef Per Urdahl. Les mer på side 8: Skoleeksempel på samarbeid på tvers gir mindre smerter Samarbeid på kryss og tvers på ST gir merkbare resultater for kvinner med abcess- en smertefull tilstand som krever spesiell oppfølging. Nå får ammende kvinner med abcess en behandling opp mot medisinsk beste praksis. Det gir mindre smerter og bevarer evnen til å amme, konstaterer Anita Schrøder. Mer på side 4 og 5: Sykehuset Telemark HF er en del av det regionale helseforetaket

2 Kragerøansatt trente seg tilbake i full jobb De fire sekretærene på DPS Vestmar lovpriser tilbudet om sponset trening på fritida. De merker stigning både i fysisk form, humør og arbeidsmiljø. Og de fire har følge av ti til som også trener jevnlig... Men stjerneeksemplet på hva litt karakterstyrke og trening kan gjøre, er Line Hoxmark Mårdalen. Sekretæren slet med ryggproblemer og var delvis sykemeldt for ett år siden. Men i dag er hun glad for at hun slo til på treningstilbudet på et lokalt treningsstudio i Kragerø. Der har hun vært blant de ivrige med tre styrketreningsøkter i uka: Line trente mye i apparatene- men med særlig fokus på mage og rygg-muskler og fikk raskt bedring på ryggproblemene sine: - Dette er et kjempeflott tilbud som har vært veldig effektivt for meg. Før var jeg delvis sykemeldt i 80 prosent jobb. Nå orker jeg å jobbe 100 prosent igjen. Treningen virker bra både på humør og overskudd, forsikrer Line Hoxmark Mårdalen med et smil.denne fredagen er det matpause på bakrommet i 2.etasjen på Kragerø sykehus der både voksenpsykiatri og barne- og ungdoms-psykiatrien holder hus. Damene er ikke tunge å be når sykehusavisa vil vite hva de tenker om. Gratis trim fikk ned høgt fravær på DPS Vestmar Ifjor hadde DPS Vestmar svært høgt sykefravær. Ett år etter at alle ansatte fikk tilbud om å trene gratis på treningsstudio, er den lille enheten nede på beskjedne 5-6 prosent igjen... -Det koster skjorta å ha høgt sykefravær. Gratis trening er en rimelig måte å forebygge på, mener DPS-leder Kjell Robertsen. Han er kjempeglad for positive tilbakemeldinger fra ansatte Flere av dem har gitt uttrykk for at treninga bidro til at de ble i stand til å komme tilbake på jobb igjen... Da Robertsen lanserte tilbudet om trening ifjor høst lå sykefraværet på så mye som 20 prosent.tilbudet innebar egenandel på 150 kroner- og et krav om å trene minst seks ganger i månedenellers måtte de dekke avgiften selv. Alle NYHETER Trimgjengen på DPS Kragerø: Fra venstre: Mona Pedersen, Bente Elise Lieberg, Heidi Aatangen, Bente Kristiansen, Tone Ødegaarden og Line Hoxmark Mårdalen treningsstudiotilbudet: Superfornøyde damer... - Det er vi kort og godt superfornøyd med, erklærer Mona Pedersen spontant.hun føler at hun er bllitt mye sprekere og at hun har fått mer energi gjennom treningsøktene det siste året. I tillegg er det allmenn enighet på pauserommet om at det å være på gruppetrim sammen er kjempegøy. Det gir en viktig sosial bonus å trene sammen samtidig som de også inspirerer hverandre til å trene litt mer. måtte dessuten være med på ta en kondisjonstest ved oppstart- og de som ville kunne få målt fettprosent og vekt i tillegg.ett år seinere peker pilene i riktig retning for mange av de 14 som meldte seg på det generøse tilbudet fra sjefen.kondisjonstestene viser oppløftende framgang for alleog mange har også gått litt ned i vekt. - Hjelper trening mot fravær da? Har fokus på de som ikke er syke... - Årsakene til sykefravær er et mangehoda troll. Men hos oss har vi et kontinuerlig fokus på fravær. Det er oppe som tema en gang i uka. Noe av fraværet kan vi ikke gjøre noe med. Folk blir syke av grunner som ikke har noe med jobben å gjøre. Og på en liten arbeidsplass kan det fort gi høgt fravær. Uansett har jeg stor tro på at -Vi pusher hverandre mer når vi er sammen, fastslår Bente Kristian-sen som tror treningen også virker positivt inn på fraværet. Kollega Bente Elise Lieberg som har slitt med skulderplager har f.eks merket bedring etter at hun begynte på treningsstudio. Også enhetsleder Heidi Aatangen er blant trimmerne som bekrefter at tiltaket virker. I Kragerø er beskjeden til andre enheter på ST: Dette er noe fler bør satse på: Sponsa trim gir mye tilbake - på mange måter... trening kan virke forebyggende. Men her handler det minst like mye om å ha fokus på de som er på jobb- som de som er ute i sykefravær, svarer DPSlederen. Kragerø kommune var først med et treningstilbudet som DPS Vestmar nå ser ut til å ha suksess med. Tiltaket blir nå forlenget enda et år- til de ansattes tilfredshet. Robertsen tror for sin del at også andre ST-enheter med fordel kan vurdere sponsa treningsstudiobesøk for å forebygge at fraværet går i været: - Dette er et rimelig tiltak som virker. Flere av de ansatte hargod kontakt når de trener på helsestudio på fritida. Det er også en positiv virkning av tilbudet, fastslår Kjell Robertsen. Kjell Robertsen 2

3 NYHETER Samordning av innkalling gir mer til pasientene ST skal se på mulighetene for å redusere pasienttransportutgiftene. Det skal vi klare gjennom å samordne innkalling av pasientene bedre.først ut er medisinsk klinikk. For et år siden ble det nedfelt i eget prosjekt der målet var å spare ti millioner kroner. For få år siden fikk sykehusene ansvaret for å dekke transporten av pasienter til og fra undersøkelse og behandling. Målet med prosjektet var å innfri forpliktelsene, men unngå unødvendige utgifter til pasienttransport. Tanken bak er at pengene sykehusene sparer der, kan brukes nettopp til mer eller bedre pasientbehandling. Kursjustering av prosjektet I ledergruppemøtet i juni ble prosjektet oppsummert og kursen ble justert ut fra erfaringene så langt. En av erkjennelsene er at det er vanskelig å få fastleger, og andre som har rett til å rekvirere pasienttransport til å endre dagens henvisningspraksis. Samordning av innkallinger kan gi mindre taxiutgifter for ST. Det gir mer til pasientbehandling, fastslår Ståle L angvik Christiansen Den delen av arbeidet er ikke oppgitt, men fokuset er flyttet til det ST selv kan gjøre noe med på kort sikt: - Det vi ser er at mye av pasientransportkostnadene handler om hva slags medisinsk praksis vi har. Hvis f. eks en pasient fra Kviteseid reiser ned til ST i Skien for å ta røntgen på tirsdag og så må ta en ny tur på onsdag for å ta blodprøve, så er det klart det blir dyrt. Klarer vi å samordne slike innkallinger eller få flere til å kjøre i samme drosje, så går pasienttransportutgiftene ned, påpeker Ståle Langvik Christiansen. Samordning av innkallinger Men han vet at det er komplisert å få til en bedre samordning i praksis. Derfor skal Medisinsk klinikk nå i gang med å utrede om det er mulig å få til en mer samordnet innkallingspraksis: - Vi må se både på hva Drosjer i skytteltrafikk til og fra ST som blir gevinsten og f. eks hvilke ulemper som kan oppstå, understreker økonomidirektøren.det andre punktet som prosjektet nå går dypere inn i handler om mulighetene for å flytte ut enkelte tilbud om behandling og diagnostikk. Hvis det f. eks er mange pasienter fra en kommune som må til Skien eller Porsgrunn for behandling, så kan det ha mye for seg å etablere et lokalt tilbud der pasienten bor. Et eksempel på det er f. eks den lokale dialysesatelitten i Seljord og planene om å etablere noe lignende ved lokalsykehuset i Kragerø. Klinisk stige avløses av ST-skolen fra neste år 320 ST-sykepleiere har gjennomført trinn 1 i klinisk stige siden oppstarten i 2001.Neste år får klinisk stige avløsning av STskolen». Kompetanseutviklingsprogrammet som ble satt i gang for å gi sykepleierne et faglig løft har ført til at 40 sykepleiere har gjennomført trinn 2 mens 14 sykepleiere er godkjent som kliniske spesialister. - Vi har hatt evaluering av klinisk stige i vinter. Den konkluderer med at klinisk stige har vært et kvalitetstrekk ved sykehuset som har ført til stabilitet blant sykepleierne våre.klinisk stige har bidratt til økt trygghet, kunnskap, motivasjon og mer bevisst forhold til faget, oppsummerer P-O-direktør Hans Evju. - Men hvorfor avvikles klinisk stige nå? - Den nye ST-skolen skal ha mange av de samme målene. Men i tillegg skal den forankres klarere i sykehusets mål og strategi. Vi vil allerede fra 2009 tilby et introduksjonsprogram der vi legger inn det vi mener nyansatte bør vite om hvordan vi gjør det på ST. ST-skolen skal tilby tverrfaglige moduler som sikrer at helsepersonellet vårt er oppdatert på det vi mener de bør kunne. Det nye er at STskolen ikke bare blir et tilbud for sykepleiere men for alle typer helsepersonell, understreker PO-direktøren. Kan velge temaer de har nytte av ST-skolen baseres på modulstyrtundervisning. Det åpner for at ansatte kan plukke ut temaer som de ønsker faglig påfyll innenfor. Her bli det dessuten fullt mulig å sette sammen moduler til en individuell kompetanseplan. Mye av undervisningen skal kunne tas via PCenten hjemme eller på jobb. STskolen har også plane klare for å utvikle en egen undervisningsmodul som kan skolere sykepleiere i forsknings- og utviklingsarbeid, faglige standarder og fagutvikling. Hans Evju 3

4 FOKUS PÅ Tverrgående samarbeid på ST Skoleksemp oleksempe e på samarbeid på tvers gir mindre brystsmer stsmerter for kvinner Samarbeid mellom barselpoliklinikken, kirurger og Brystdiagnostisk senter i Porsgrunn er et skoleeksempel på hva samarbeid på tvers kan føre til. Nå får ammende mødre med abcess en behandling som både gir mindre smerter og bevarer evnen til å amme.det er i tråd med beste medisinsk praksis nasjonalt for denne lidelsen Brystbetennelser kan være uhyre smertefullt for ammende kvinner. De kan det være mange av på et sykehus som vårt i løpet av året. Men først når betennelsen blir behandlet utilstrekkelig eller for seint, kan den gå over til abcess. Det er en mer krevende tilstand å behandle som rammer fra fire til seks kvinner årlig. Det er denne gruppa som nå nyter godt av det tverrgående samarbeidet: Glimrende samarbeid på tvers -Dette er et prosjekt som kanskje ikke når så mange pasienter. Men det betyr mye for de denne lidelsen rammer. Her har vi et glimrende eksempel på at samarbeid på tvers, gir praktiske og kvalitetsmessig bedre resultater for pasientene, mener seksjonsleder på føde-barsel i Skien Åse Kari Kringlåk. Fordeler æren på flere.. Hun fordeler æren for at samarbeidet er blitt så vellykket på alle som har vært involvert- både kirurger, radiologer og poliklinikken i Porsgrunn. Prosjektet startet med et fellesmøte i 2006 der både kirurger, ansatte fra Brystdiagnostisk senter og barselpoliklinikken i Skien drøftet den felles utfordringen.-her ser det ut til å være et godt eksempel på at samhandling på tvers, gjør Sykehuset Telemark bedre. Dette samarbeidet bidrar åpenbart konkret til at kvinner med en smertefull lidelse får bedre behandling. Det er slike historier som gir praktisk innhold til ett av de viktigste satsingsområdene i STs strategiplan. Vi vet at det gjøres mye godt arbeid innenfor hver enkelt avdeling og enhet på ST. Men det er først når vi klarer å samarbeide på kryss og tvers av avdelingsgrensene for å gi pasientene våre optimal behandling at vi får tatt ut det aller beste når det gjelder pasientbehandling, sier administrerende direktør Arne Rui.Han gir honnør til alle som har samarbeidet i prosjektet og oppfordrer samtidig ansatte til å sende f. eks Anita Schrøder og barselpoliklinikken har bidratt til mye for kvinner med abcess. Hun deler ut ros også til Eirik Eliassen og Åse Kari Kringlåk for god backing (innfelte bilder) STBulletin-redaksjonen lignende tips: Historier fra ST som illustrerer at samarbeid på tvers gir konkret positive resultater- for pasientene... Samarbeid unngår komplikasjoner for kvinnene Åse Kari Kringlåk ser at pasientene har klare fordeler av det tette samarbeidet som nå er kommet skikkelig på skinner med stor fleksibilitet fra alle parter: - Brystidagnostisk senter har vært flinke til å ta inn disse kvinnene innimellom alt annet de har å gjøre. Spares for komplikasjoner Samarbeidet er imponerende. Og jeg vet at kvinnene føler seg veldig godt ivaretatt. Abcess som ikke blir godt nok behandlet kan føre til store smerter, og i verste fall sykehusinnleggelse og behov for kirurgi eller sterke medikamenter. I tillegg kan kvinnene miste evnen til å amme helt eller delvis på det affiserte brystet.slike problemer unngår vi gjennom dette samarbeidet, understreker seksjonslederen. Netthendt radiolog ST er ett av få sykehus med et et så godt utviklet samarbeid rundt denne pasientgruppen, tror ammveielderen som også deler ut skryt til sine sjefer: Åse Kari Kringlåk får ros fordi hun er god på å lytte positiv til forslag om forbedringer. Også KK-sjef Eirik Eliassen får poeng fordi han er så positiv til ny kunnskap og alt som kan føre til bedre behandling for pasientene...- Mange av disse kvinnene har vært innom fastlege eller helsestasjon først.når de kommer til et sykehus der de vet hvordan abcessen skal behandles blir de naturlig nok fornøyde. Dette er en sjelden tilstand som krever riktig behandling, sier Schrøder som understreke at de er flere kolleger på barselpoliklinikken som tar seg av kvinner med slike alvorlige plager. 4

5 FOKUS PÅ Tverrgående samarbeid på ST Reagerte på ammende med smertefull lidelse Det var først og fremst da barselpolinikken ble etablert for et par år siden at problemet for alvor kom for en dag: Ammeveileder og helsesøster Anita Schrøder reagerte når hun fikk besøk av ammende mødre med abcess i brystet. Det er en betennelse som kan være svært smertefull for kvinnen. Hun så at her kunne det gjøres noe:-før ble mange operert kirurgisk. Men når melkegangene ble kuttet over, kunne det gi kvinnen problemer med amming etterpå forklarer Schrøder. Samarbeid på kryss og tvers Gjennom et eget prosjekt dypdykket hun i norske og svenske erfaringer for å få fram det som er ansett som den beste måten å behandle abcess på. For å få til det i praksis ble det etablert et utstrakt samarbeid på kryss og tvers i sykehuset: -Nå gjør vi bare kirurgiske inngrep som en siste løsning- og da på en måte som ikke skader evnen til seinere amming. Det er både mer skånsomt og mindre smertefullt å henvise disse kvinnene til Brystdiagnostisk senter, forklarer Schrøder. Radiologene der vurderer der betennelsen ved hjelp av en ultralydundersøkelse. Assistert av ultralyd punkteres betennelsen og brystet tømmes for puss før hulrommet skylles med saltvann for å rense opp.denne prossessen gjentas med noen dagers mellomrom helt til brystet er ferdigbehandlet. Alternativt kan radiologen legge inn et pigtailkateter. Da stiller avd. G med opplæring i kateterstell slik at pasienten kan klare å skylle selv hjemme. Om pasienten velger det ene eller det andre, beror først og fremst på abscessens størrelse. Men også andre hensyn som f.eks lang reisevei, personlige preferanser, kan spille en rolle her... En lettelse for kvinnene... -Det er ikke helt smertefritt, men hjelper raskt på plagene. Kvinnene er som regel ganske lettet når de har vært her, forklarer radiolog Marit Bekken med et smil. Anita Schrøder bringer videre tilbakemelding fra pasienten til nettopp Marit Bekken og hennes kolleger. Den netthendte måten de utfører behandlingen på gjør at inngrepet gjør mindre vondt.også avdeling G stiller sporty opp ved å å ta kvinnene med abcess innimellom.marit Bekken legger ikke skjul på at det kan være krevende å ta kvinnene innimellom på strak arm i en tettpakket klinisk hverdag. Abcess-angrepne bryst i ulike stadier Ammeveileder Anita Schrøder har også gjennom denne fotoserien dokumentert hva abcess-angrepne bryst handler om i praksis. Samhandling på tvers har ført til fokus på tidlig behandling av brystbetennelse- og ikke minst riktig behandling av abcess. Smertefull tilstand Den tilstanden kan oppleves som svært Marit Bekken på BPS tar kvinnene innimellom i en travel klinisk hverdag Men hun ser at det betyr noe for dem:-vi ser at det gir bedre resultater, sier radiologen som ikke er i tvil om at mer tverrfaglig behandling- også over avdelingsgrensene kan være bra for pasientene:schrøder ber ST- kolleger som kommer i kontakt med kvinner med brystbetennelse om å henvise dem til barselpoliklinikken: -Vi har kapasitet til å hjelpe dem- eller henvise dem videre til BDS i Porsgrunn, forsikrer hun. smertefull for ammende kvinner.siste utveg for kvinnene er å bli operert kirurgisk med dren- slik bildet nedenfor, er et illustrerende eksempel på fra prosjektmappa til ammeveilederen. Brystbetennelse med abcess Abcess som er åpnet og tømt. Pigtailkateter ved brystabcess: Abcess drenert kirurgisk med bølgedren- dette er siste utveg: 5

6 STs s strategisk egiske e prosjekt osjekter er Samarbeid kan gi ST bedre operasjonskapasitet Halfrid Waage og Frank Hvaal -lederne for Kirurgisk klinikk og KAM er sammen med et knippe overleger og seksjonsledere i gang med et nytt viktig strategiprosjekt.det skal utnytte operasjonskapasiteten bedre med mer samarbeid på tvers. -I fjor var ST for femte år på rad sykehuset som ga mest behandling for pengene i helse- Norge. Men lykkes vi med dette prosjektet,vil vi bli enda bedre, fastslår Magnhild Tveita seksjonsleder for operasjon-anestesi i KAM. Forventningene fra direktør og lederguppe ligger i at prosjektet er plassert som et tungt strategiprosjekt forankret i STs strategiplan. Det vi gjør nå, er en videreføring av det vi har holdt på med i flere år nå, men med et enda spissere fokus på samarbeid og utnyttelse av ressurser på tvers av spesialitetene, understreker Tveita. Hun forklarer hva som er målet i enkle bilder: - Her handler det om at Kirurgisk klinikk og KAM klarer å samarbeide bedre på tvers.det betyr at operasjonsprogrammet bør legges slik at ingen operasjonsteam har for mye å gjøre. Det et er belastende samtidig som det fører til mye kostbar overtid. På den andre siden skal ikke operasjonsteam ha for små program slik at team med full bemanning går med for lite å gjøre. Begge deler gir dårlig utnyttelse Porsgrunnsutbyggingen avgjøres i HSØ i høst Mye tyder på at ST får svar på sin søknad om å rehabilitere ST i Porsgrunn for millioner senest i november Da konkurrerer STs søknad med en søknadsmasse på 19 milliarder... - Mest trolig legges investeringssakene fram for Helse Sør-Øststyret i oktober eller november, sier prosjektsjef Birger Stamsø i Helse Sør-Øst. Det er utfallet av hovedstadsprosessen som igjen får følger for investeringskabalen som kan utsette styrebehandlingen til november. Prosjektsjefen kan selvsagt ikke uttale seg om sannsynligheten for at Sykehuset Telemarks søknad får tommelen opp eller ikke. Men han er klar på at konkurransen om knappe investeringsmidler er meget hard. - Her er det balansegang på meget stram line. På byggsida har vi innsøkte prosjekter på flere titalls milliarder kroner i Helse Sør øst, av sykehusressursene, fastslår Tveita. Halfrid Waage legger til at prosjektet også skal fokusere på tidligere operasjonsstart og optimal flyt- det vil si kortere tid mellom operasjonene. KAM-sjef Frank Hvaal er opptatt av at de må finne fram til samarbeid som gir bedre kvalitet på planleggingen: -Får vi til riktigere prioritering av ø-hjelp, minst mulig forstyrrelse av elektive operasjoner og færre strykninger, så vil det gi bedre behandling og service for pasientene samtidig som sykehuset utnytter sine ressurser bedre, poengterer Hvaal. Samarbeid på tvers avgjør Tveita ser for sin del at godt samspill mellom KAM som skal bidra med operasjonsstuer fullt utrustet med anestesi- og operasjonssykepleiere til de ulike spesialitetene i Kirurgisk klinikk, er avgjørende for å bli bedre på mens vi bare har to milliarder pr. år til slike investeringer. Det tallet omfatter både rehablitering/ oppgraderinger og rene nybygg, understreker Stamsø. Ifjor ble kriteriene som skal styre den stramme priori-teringen vedtatt. Den øvelsen blir krevende med et stort gap mellom sykehusenes egne vurderinger av utbyggings-og oppgraderingsbehov og midlene som HSØ faktisk rår over. HSØ positiv til rehabilitering Men prosjektsjefen ser en fordel ved at ST inngår blant opgraderingsprosjektene: - Det er en kjent sak at holdningen til Helse Sør-Øst-styret er at man KAM og Kirurgisk er sammen om et straretgisk operasjonsprosjekt. Målet er bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten på Sykehuset Telemark dette feltet. Hvis en spesialitet bestiller operasjonsstuer som ikke blir utnyttet, er det en dårlig løsning. Kapasiteten kunne vært nyttet av andre spesialister til å operere deres pasienter Prosjektet var først planlagt som et samarbeid mellom KAM og plastikkkirurgisk seksjon. Vi så at her kunne det være mye å hente ved et tettere samarbeid. Men nå har vi utvidet til de andre spesialitetene i den nye Kirurgisk klinikk. Det er viktig å spisse samarbeidet på tvers etter at vi fikk den nye storklinikken, mener Magnhild Tveita. skal prioritere oppgradering og vedlikehold av den eksisterende bygningsmassen, sier Stamsø. Men også her er det konkurranse mellom sykehusene. Det samlede etterslepet på oppgradering og rehabilitering av bygningsmassen i vår region ligger på rundt 14 milliarder kroner. Helse Sør Øststyret avgjør trolig om ST får bygge om i Porsgrunn for millioner kroner i løpet av seinhøsten. 6

7 Sykehuset Telemark har vært pålagt sin andel av innsparingene i helse-norge. De siste fem og et halvt årene har sykehuset nedbemannet med ca 200 årsverk. -Dette er de stillingene som ST har nedbemannet med fra 2003 til juni 2008, forklarer P-O-konsulent Bente Grindrud. Den største nedbemanningen skjedde i 2004 da ST kuttet med 71 stillinger. I fjor nedbemannet sykehuset med 26 stillinger og for 2008 er tallet 53. Mange av stillingene ST har nedbemannet med, har vært ledigse stillinger som er blitt inndratt. - Hvor mange ansatte er blitt rammet av nedbemanning konkret? -De 200 stillingene dreier seg om budsjettkutt, omorganisering eller opp- NYHETER Penger til avdelingene som takk for innsatsen Flere tusen ansatte på ST fikk litt mer enn den tradisjonelle marsipankaka som symbolsk markering av at sykehuset for femte år på rad leverte mest behandling for helsekronene. 700 kroner for hver ansatt til velferdsgoder, kom som en liten ekstra overraskelse i år - Det er ingen føringer på disse midlene enn at man må gjøre noe sammen. Hvis avdelingene vil gjøre noe internt eller på tvers av avdelingen så er det fritt fram. De kan gjerne også spare pengene og vente til de har råd til å gjøre det de ønsker seinere, understreker ST-direktøren.I år valgte Arne Rui å takke for fjorårets arbeidsinnsats ved å bevilge 1.5 millioner fordelt på 2233 årsverk til STs drøyt 120 enheter. De kronene skal disponeres av lederne -men naturlig nok først etter at de har drøftet med sine ansatte hva de synes pengene skal brukes til. Ekstrakronene erdenne gangen øremerket sosiale eller andre fellestiltak- uten andre føringer enn at man skal gjøre noe sammen.. I brevet fra ST-direktøren viser han til at sykehuset i fjor lå i landstoppen ikke bare for somatikk, men også på psykiatriområdet. Arkivbilde fra kakefest i psykiatrien i I år var også psykiatrien på SAMDATA-toppen Sammen kan vi glede oss og være stolte over å gi et sykehustilbud som ligger blant de fremste i Norge. Vet at mange har stort press Jeg vet at det ligger mye hardt arbeid og ikke sjelden arbeidspress som føles belastende, og til tider arbeidstopper som nærmer seg grensen av det forsvarlige. Da kjennes det godt å vite at arbeidet ermeningsfylt og at vi sammen skaper fine resultater, «skriver direktøren i brevet der han takker alle ansatte for innsatsen. Der understreker han at de gode resultatene bidrar til å trygge sykehusets framtid og at de også åpner for å satse mer på faglig gaver som faller bort som f. eks ved nedleggingen av Sandvoll langtidspensjonat. En del av nedbemanningen har skjedd ved at den som er blitt overtallig har gått av med pensjon eller ved at vedkommende har fått seg ny jobb utenfor sykehuset. Men noen har også valgt å inngå avtale om sluttordning, oppsummerer Grindrud. utvikling.nsf-tillitsvalgt Kjersti Kleiv ser at det fins motforestillinger i tider med nedbemanning. Men hun er likevel positiv til den symbolske påskjønnelsen fra STdirektøren: -Det er tøffe tak for mange ansatte på sykehuset. I den situasjonen er det også viktig for de som jobber her å føle at man blir sett og verdsatt. Her får avdelingene penger til å gjøre noe sosialt eller faglig sammen. Det kan bety noe positivt enten folk velger f. eks å bruke pengene på julebord i forbindelse med ST-revyen eller de finner på noe bare innenfor avdelingen. ST har nedbemannet med 200 årsverk på fem år Mye tatt ved naturlig avgang Hun vet ikke eksakt, men antar at halvparten av de 200 stillingene ST har nedbemannet med har latt seg løse gjennom naturlig avgang og ved at stillingene har vært vakante. De aller fleste av de ca 100 ansatte som direkte har vært rammet av nedbemanning har fått tilbud om en annen ledig stilling ved ST. Unntaksvis har det forekommet oppsigelse i en håndfull saker der det ikke har vist seg mulig å komme til en annen løsning.eller dersom den det gjelder selv har ønsket en formell oppsigelse som alternativ til å takke ja til ny jobb eller sluttordningsavtale.parallelt med nedbemanning på noen områder er bemanningen styrket andre steder, f. eks i forbindelse med opptrappingen innen psykiatrien. Bemanningen totalt ved sykehuset har derfor vært relativt stabil siden Bente Grindrud 7

8 Fra januar til 5. august i år har 55 eldre i Skien fått intravenøsbehandling på alders- eller sykehjem.i samme periode er pågangen av eldre som kjøres til ST med infeksjon redusert med 59 prosent. Gevinsten er at de eldre slipper belastende innleggelser, mens ST får færre korridorpasienter... Tallene viser at intravenøsprosjektet som Skien kommune og ST samarbeider om,virker.leger,sykepleiere og andre fagfolk på syke-og aldershjem har fått opplæring i å takle urinveisinfeksjon, pneumoni og dehydrering selv. Initiativtaker Lisbeth Østby er glad for at det nå ser ut til å la seg dokumentere at innsatsen gir målbare resultater:for to år siden fikk prosjektlederen som da jobbet i 3.etasjen på Moflata en tanke om at det var en dårlig løsning at så mange sykehjemspasienter måtte legges inn på ST for å få behandlet enkle tilstander..miljøskiftet ga mange eldre akutt forvirring som ofte startet en negativ spiral. Det var hennes hovedmotivasjon for å søke om Helsedialogmidler. Men i tillegg gir prosjektet LITT T AV HVERT Samarbeid ST -sykehjem gir løfterike resultater sykehjem. Samarbeid gjør at færre gamle må inn på medisinske poster som f. eks Moflata også en annen betydelig gevinst: Når flere får behandling på sykehjemmet, letter det presset på overfylte medisinske avdelinger: Fantastiske resultater... -Dette er et helt fantastisk prosjekt som ligger i forkant av de helsepolitiske føringene til den nye helseministeren. Her behandles pasienten på riktig nivå uten å oppleve forstyrrende og opprivende flyttinger. Samtidig betyr kompetanseoverføringen vi gir at det faglige nivået i førstelinja heves, oppsummerer en entusiastisk Per Urdahl- leder for Medisinsk klinikk på ST. - -Hva betyr prosjektet for korridorpasientene? - Det er et tiltak sompå sikt helt klart vil være med på å redusere antall korridorpasienter på ST. Vi så i sommer at prosjektet virker.det er ikke uten grunn at intravenøs-prosjektet allerede har oppnådd nasjonal oppmerksomhet, svarer Per Urdahl. Gamle er glade for å få hjelp på sykehjemmet Lisbeth Østby har fått mange rørende tilbakemeldinger: Fra pårørende og sykehjemspasienter som er takknemlige for at de kan behandles på sykehjemmet der alt er trygt og kjent... -Både pasienter og pårørende er veldig positive til at de kan få hjelp for enkle lidelser uten å måtte legges inn på sykehus. Men de som trenger innleggelse, skal fortsatt være sikret det, forsikrer Lisbeth Østby. Hun får mye positiv oppmerksomhet fra kolleger på ST for prosjektet som nå også har dokumenterte resultater å legge på bordet. Dermed er både hun, ST og Skien Lisbeth Østby, beboer Halvor, Åse Lagesen Hansen og Anne Christin B. Wedel på Gjerpen kommune ute med en satsing som den nye helseministeren- Bjarne Håkon Hansen -har etterlyst: Tettere samarbeid rundt pasientene mellom 1. og 2.linja i helse Norge. Flere kommuner blir med I tillegg til Skien og Nome som allerede er med i intravenøsprosjektet har også Porsgrunn kommune meldt seg på. Bamble vurderer om de skal bli medi disse dager. Og får Østby ja på søknaden om støtte fra Helsedialog i november, går hun i gang med å lære opp nye leger og sykepleiere.det siste året har hun holdt mange kurs for ulike faggrupper for å gjøre dem trygge på hvordan de kan gi de gamle enkel behandling i egen seng på sykehjemmet: I tillegg har hun fulgt opp sykehjemmene hver 14. dag. Tilbakemeldingen fra deltakerne er svært god.enhetsleder May Naper i 3.etasjen på Moflata har fremdeles like mye korridorpasienter som før. Men hun ser ikke bort fra at prosjektet kan bidra til færre på korridoren hvis fler kommuner kommer med. - Men det viktigste er jo at de gamle på sykehjemmene slipper å flyttes for å få behandling, mener May Naper. May Naper Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / Tips oss! 8

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Pest eller kolera Samvalg i praksis

Pest eller kolera Samvalg i praksis Pest eller kolera Samvalg i praksis Innovasjonskonferansen 2014 Anne Regine Lager Medisinsk klinikk, UNN HF Kontaktpersoner Markus Rumpsfeld: markusru@online.no Anne Regine Lager: anne.regine.lager@unn.no

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus?

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Stolt over å jobbe på sykehjem Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Rebecca Setsaas Skage kommuneoverlege Sarpsborg kommune 09.09.10 Hvem er sykehjemspasienten? Gjennomsnittsalder 84 år 6-7

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein

Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein Dagsplan for pasienter med brudd i øvre lårbein www. Canstockphoto.com Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Rutiner før operasjon: Du vil bli undersøkt av en lege i mottagelsen.

Detaljer

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009 INTRAVENØSE SYKEHJEM Fra tanke til handling 25.09.2009 STHF: Lisbeth Østby Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer FILM Fra tanke til

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Å bli presset litt ut av sporet

Å bli presset litt ut av sporet Å bli presset litt ut av sporet Psykoedukative grupper for ungdommer med sosiale og organisatoriske vansker Periode: februar 2007 juni 2009 Initiativtaker Enhet for voksenhabilitering i Telemark Midt-Telemark

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer