Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Telemark - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 03/ Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/ Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk poliklinikk Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 14/ Tjenestebekreftelse Tjenestebekreftelser Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 224 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ ber om pasientopplysninger - Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ sakkyndig vurdering Brystdiagnostisk senter Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ sakkyndig vurdering Dagsykehuset Porsgrunn

2 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - Krav om innsyn - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om spesialisterklæring - 2. gang purring - Krav om innsyn - NAV Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ledig stilling sykepleier / vernepleier - 19B Offl 25 Inngående eksternt produsert, 14/ Erstatningssak 2014/ tgående internt produsert, 14/ Stillingsannonse - forlenget utlysning Ansettelse Overlege psykiatri/ LIS ID nr DPS Øvre Telemark Seljord Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ansettelse Sykepleier med driftsfunksjon - Kirurgisk og medisinsk avdeling Notodden Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I, tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling - Ansettelse Sykepleier med driftsfunksjon - Kirurgisk og medisinsk avdeling Notodden Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ansettelse Sykepleier med fagsykepleierfunksjon Kir. og med sengeenhet Notodden Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om ansettelse - Ansettelse Sykepleier med fagsykepleierfunksjon Kir. og med sengeenhet Notodden Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Stillingsannonse - ny søknadsfrist Ansettelse Psykologspesialist/ psykolog psyk. pol. Seljord DPS Øvre Telemark Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om pasientopplysninger - purring - Krav om innsyn - NAV Bamble Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar - Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr Medisinsk teknisk utstyr Riksrevisjonen Offl 18 Medisinskteknisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 052

4 I, tgående internt produsert, 14/ Svar- Anmodning om opplysninger Krav om innsyn - Norsk pasientforening Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 tgående internt produsert, 14/ Svar - Klage på journalføring - Pasient- og brukerombudet Dagsykehuset Porsgrunn Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Erstatningssak / oversendelse av journal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avvik - Avvik Skien Kommune Kvalitetsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 431 tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak 2013/ svar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Klage - foreløpig svar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 434

5 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - ØNH ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Gastrokirurgisk sengepost Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - rologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Gastrokirurgisk sengepost Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Plastikkirurgi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Gastrokirurgisk sengepost Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Ortopedisk kirurgi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Dagsykehuset Porsgrunn Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Generell kirurgi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Dagsykehuset Porsgrunn Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Generell kirurgi Notodden ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Dagsykehuset Porsgrunn

6 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Gastroenterologisk kirurgi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Dagsykehuset Porsgrunn Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Fødselshjelp og kvinnesykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Seksjon føde & barsel Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Bryst- og endokrinkirurgi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Gastrokirurgisk sengepost Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Endokrinologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Onkologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Nyresykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning

7 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Nevrologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Lungesykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Infeksjonssykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Indremedisin ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Indremedisin Rjukan ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Indremedisin Notodden ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning

8 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Hjertesykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Hjertesykdommer Notodden ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Geriatri ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Fysikalsk medisin og rehabilitering ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Fordøyelsessykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Fordøyelsessykdommer Notodden ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning

9 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Blodsykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Nukleærmedisin ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Medisinsk serviceklinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Radiologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Medisinsk serviceklinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Patologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Medisinsk serviceklinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Medisinsk biokjemi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Medisinsk serviceklinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Arbeidsmedisin ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Medisinsk serviceklinikk

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Anestesiologi ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Kirurgisk klinikk Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Barnesykdommer ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Barne- og ungdomsklinikken Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Barne- og ungdomspsykiatri ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Barne- og ungdomsklinikken Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Barne- og ungdomspsykiatri Notodden ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning Barne- og ungdomsklinikken Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Psykiatri ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning DPS Nedre Telemark Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialistutdanning - Psykiatri Notodden og Seljord ber om rapport tdanningsvirksomhet - spesialistutdanning DPS Nedre Telemark

11 I, tgående internt produsert, 15/ Stillingsannonse Ledig stilling Sykepleiere - Seksjon med. og kir. sengeenhet Notodden Media Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Revisjon av NPR melding for invitasjon til å komme med innspill - sak 15/168 Revisjon - NPR melding 2016 Helsedirektoratet Analyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 419 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Krav om innsyn - NAV Skien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Krav om innsyn - NAV Skien Poliklinisk behandling Skien ECT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på behandling - Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ skademeldingsskjema - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ skademeldingsskjema - Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på prioritering - Fylkesmannen i Telemark Arkivkode: 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Teknisk drift Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Kirurgiske poliklinikker Porsgrunn Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Ortopedi gruppe 2 Arkivkode: 214 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Oppfølging av sykmeldt - NAV Skien Kirurgiske poliklinikker Porsgrunn Arkivkode: 214

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 04/00129-17 Takker nei til tilbud Personalmappe - Dok. dato: 14.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 10/00307-15 Varsel - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00078-4 Endringsskjema - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 14/00091-4 Attester/Vitnemål/Autorisasjon Inngående eksternt produsert, 14/00253-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/05150-3 Attester/Vitnemål/Autorisasjon - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2004 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/07283-3 Høringsutkast

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02167-752 Takket nei til tilbud - Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375 Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer