ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET Styrets virksomhet... 5 Organisasjonsplan...5 Handlingsplan...5 Fair-Play klubb...5 Bordtennis...6 Smarbeidsavtalen med Follo Fotball...6 Avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte...6 Kommunikasjon...6 Hjemmesiden...6 Profilering...7 Ny utstyrsavtale...7 Sponsorvirksomhet...8 Fellesarrangement...8 Tildeling av timer i saler og haller...8 Stevnekontoret...9 Badeplass med brygge...9 Dugnadsplan...9 Rullering av kommunedelplan...9 Ny hall...10 Langhuset...10 Brosjyre...11 Flagg i idrettsparken...11 Medlemsutvikling...11 Betalingsutvikling- medlemskontingent Idrettslig virksomhet Fotball Bordtennis Golf Idrettsskolen Meridrett Turn Basket Håndball Økonomisk virksomhet Økende oppslutning om hovedlaget...17 Offentlig støtte...17 Støtte til basket 1 divisjon...17 Utestående Follo Fotball...17 Nytt regnskapsbyrå...17 Resultat...17 Eiendeler...18 Revisjon

3 DAGSORDEN ÅRSMØTE LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 Torsdag 13. mars 2008 kl Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppene. 5. Behandle idrettslagets, herunder gruppenes, regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett, herunder gruppenes. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Styreleder b) Nestleder c) 6 Styremedlemmer d) 2 varamedlemmer e) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 11 pkt. 9. f) Revisor: Reitan revisjon g) Representanter til ting, møter, komiteer og utvalg etter behov og i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. h) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte - - 3

4 ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET 2007 Styret har i perioden bestått av følgende personer: Funksjon; Navn; Styreleder Trond Steen Linnestad Sekretær Jorunn Hope Kasserer Kari Teigen Andersen Dugnadssjef Trine Englund Markedsansvarlig Svein Åge Haugen Vararepresentant Jan S Eliassen Vararepresentant Anita Lorentzen Basket Jon Merdem Idrettskolen Marthe Jacobsen-Rivertz Fotball Uno Dahl Henriksen Håndball Bjørn Bruvik Turn Karl Jacob Gåsemyr Meridrettsskolen Eva Getz Harstad Golf Ronny Engen Bordtennis Konstituert: Unni Jacobsen Regnskapsfører: Revisor: Firma Erøy AS Firma Reitan Revisjon AS Kartotekfører i denne perioden var Trine marcus Erlandsen, men hun var ikke en del av styret. Nestleder trakk seg på sommeren og sportslig leder har ikke deltatt. Hans Christian Oppegård trakk seg som leder basket og ble erstattet av Jon Merdem. Også Mona Kristine Andersen trakk seg som leder turn og ble erstattet av Karl Jacob Gåsemyr. Oppnevnt av styret: Huskomiteen for Langhuset Styreleder LIL Valgkomite hovedstyret: Ronny Engen Anita Lorenzen Lise Vistnes Per Erik Amundsen Langhus idrettslag er en selveiende og frittstående forening med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) gjennom Akershus Idrettskrets (AIK), og av de særforbund som årsmøtet bestemmer. Idrettslaget hører hjemme i Ski kommune og er medlem av Ski idrettsråd. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè gjennom frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettsforbundets grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Ordinært årsmøte ble avholdt 8. mars Postboks 15, Besøksadresse: Gamle vevelstadvei 34, 1403 Langhus 1405 Langhus Org.No.: Kto: Hjemmeside:

5 1 Styrets virksomhet Dette er den offisielle årsberetningen for hele Langhus IL. Den har vel så mye fokus på fremtidsrettet og administrativ ledelse og virksomhet som det sportslige. Og slik må det også være for idrettslaget er også underlagt ordniære bestemmelser for næringslivet. Foruten at dette er lovpålagt har alle tillitsvalgte som arbeider i det mer sjulte fortjent i aller høyeste grad, at deres arbeid trekkes frem i lyset. Årsmøtene for gruppene og hovedlaget er på en måte selve sjefscuppen i Langhus IL hvor det finnes bare en vinner. Nemlig medlemmene som hver dag entrer treningsfeltet. Styret har avholdt 12 styremøter og behandlet 77 saker. Ledergruppen har avholdt 12 ordinære møter i tillegg til andre drifts- og planleggingsmøter. Det var et år med god stemning i både styre og ledergruppe preget av inkludering, målstyring og demokrati. Styremøtene har med et par unntak vært fullt bemannet og representert med alle grupper. Hovedstyret har arbeidet for å vise retning og kontrollere at all aktivitet skjer iht lover og regler og ellers det som blir bestemt. Generelt synes styret at ledergruppen og gruppene gjør dette på en svært god måte. Hovedstyrets arbeid har i hovedsak vært konsentrert om ny hall, mål, strategiplan og handlingsplan, politisk kontakt, fordeling av gymsaler og haller, søknader til kommunen, regulering av kommunedelplan, medlemskartotek, dugnad/vedlikehold av idrettsparken, utstyrsavtale, profilering, oppstart og fremdrift av nye og gamle grupper og arbeidet med ny badeplass ved Tussetjern. Organisasjonsplan I alt 89 personer har bemannet organisasjonsplan i 2007 i hovedlag, grupper og komitéer. Disse utgjør den administrative staben som må til for å drifte Langhus IL etter idrettens og næringlivets regler. I tillegg til organisasjonsplan antar styret at over 1000 trenere, lagledere, dommere, foreldrekontakter og annet støtteapparat deltar i organisasjonen. For hovedlagets del har vi imidlertid følt savnet av nestleder og sportslig leder. Det har også vært noe frafall blant tillitsvalgte i gruppene. Det er grunn til å rose de gruppene som ble utsatt, for måten de ordnet opp i dette på. Styret minner allikevel om strategiplanens bestemmelser om fratreden. En kan ikke få fullrost alle medlemmer av valgkomiteér nok. Det er de som sørger for at organisasjonsplan er bemannet og at laget lever videre. Valgkomitéene har gjort en glimrende jobb. Handlingsplan Langhus IL ligger nå i forkant med organisasjonsutvikling i forhold til idrettslag som deltar i idrettens fokusprosjekt. Handlingsplan erstatter arbeidsmålene i tidligere mål og strategiplan. Den første handlingsplan vedtok styret på egen hånd våren Planen var å utarbeide en ny til årsmøtet i 2008 gjennom en klubbsjekk som involverer alle medlemmer, men det klarte vi ikke. Fair-Play klubb På bakgrunn av at fotballforbundet, håndballforbundet og basketforbundet har innført Fairplay bestemmelser har Langhus IL besluttet å bli en fair-play klubb ved å trekke føringene og kunnskapen fra dette konseptet inn i hele laget. Vi tror det vil være positivt, at alle er klar - - 5

6 over at i alt vi gjør i LIL nå også handler om respekt for hverandre, samarbeidspartnere, baner, anlegg, utstyr, motstandere og spillet. Bordtennis I 2007 fikk vi et nytt familiemedlem - bordtennis. I 2006 så vi at det ble ledig kapasitet i Langhuset ved at boksegruppen som holdt til der forsvant. Meridretten hadde allerede et bordtennistilbud. Vi hadde også tre gamle bord på lager. Disse satte vi ned i Langhuset og så at interessen var økende. Dermed averterte vi i ØB etter interresserte ledere og fikk det. Dermed var det i gang. Vi søkte om treningstid i bomberommet og satte i gang med rekruttering. Gruppen ble konstituert med eget styre høsten 2007 og vokste raskt til over 30 utøvere. Idrettslaget ble også medlem av Norges Bordtennisforbund. Smarbeidsavtalen med Follo Fotball LIL ble invitert til å inngå ny samarbeidavtale med Follo Fotball. LIL gjorde en grundig jobb og klarte å endre avtalen på vesentlige punkter. Avtalen var generelt tung og angikk på mange punkter indre anliggende i Follo Fotball og hos LIL. For å klare dette ble vi bistått med advokathjelp som begge hadde noenlunde likelydende meninger. I avtalen er det ett punkt vi ikke klarte å endre som også advokatene og Ski IL reagerte på. Det er at det kreves to årsmøtevedtak for å si opp avtalen. Vi sier ikke at dette er et uoverkommelig krav. Men LIL må være klar over at en slik pasus er tungvint og viser liten respekt for et årsmøte. Styret mener det er et paradoks når en slik avtale skal bygge på tillit. Avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte For å forsøke å forhindre at LIL tilsetter uønskede personer besluttet styret i 2006 at hele laget skal bruke avtaler når det engasjeres trenere, instruktører, lagledere og tillitsvalgte. I 2007 ble det også tillatt å innhente politiattest, men så langt er dette ikke benyttet. Kommunikasjon Styret gjør oppmerksom på at ved å være medlem av Langhus IL forplikter en seg til å motta epost fra ledelsen. Det kan være avgjørende for driften hvis dette ikke følges opp i gruppene og de oppsatte mål kan bli uoverkommelig. Eksempelvis førte det i ett tilfelle til at en hel gruppe ble utelatt fra å si fra hvordan de ønsker å ha det i Langhus IL. Hjemmesiden Idrettslaget fortsatte arbeidet med hjemmesidene med bla et internt kurs for redaktører og journalister. Kurset holdt vi selv. Vi satte også fokuset på redaktøransvaret ved at styreleder ble ansvarlig redaktør for hele nettstedet og gruppelederne redaktører for sine sider. Besøkstallene på alle sider økte også i Da var det besøkende som gir et gjennomsnitt på 482 besøkende hver dag. År Totalt Forsiden Idrettssk Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Bordtennis Totalt

7 Styret minner om at disse tallene kan benyttes i sammenheng med sponsorvirksomhet. En forutsetning for at næringslivet skal bli interressert er at vi opprettholder en presentabelt god og lik profil og at besøkstallene holder seg oppe. Da vil nettstedet få en økonomisk verdi i seg selv. Det bør bli et mål at sidene blir selvfinansierende og ikke belaster hovedlaget som i dag. Profilering Styret har også i 2007 arbeidet for at alle medlemmer bruker lagets farger når de er i aktivitet i lagets regi. Styret har vært pålagt å arbeide for fellesskapsfølelsen og tok faktoren inn i arbeidet med ny utstyrsavtale. Som grunnlag for dette arbeidet brukte styret et utvalg nedsatt med representanter fra gruppene. Profileringsutvalgets konklusjoner var klare. Det ble spilt i alt for mange farger utover det som var tillatt. Og Langhus logo og navn ble festet til produkter som kanskje ikke var så representative. Styre ønsket å regulere dette samt å legge logoen på bla spillerdrakter. Ny utstyrsavtale Styret valgte i 2007 å inngå avtale med Follo-Sport og Adidas, som ny utstyrsleverandør fom 1. januar Arbeidet startet vinteren 2007 med innhenting av behov fra gruppene. Laget ønsket en leverandør som var god på vårt behov og ikke alt mulig annet. Etter en rekke møter, diskusjoner og vurderinger av flere leverandører satt man igjen med 3 kandidater. Avtaleutkast samt vareprøver fra alle 3 ble lagt frem for gruppene. I tillegg til dette vurderte styret kvalitet, fysisk tilgjenlighet, nett tilgjengelig, pris, pay-back, sortiment, vårt behov, service og farger. Gruppene ble gitt rikelig med tid til vurdering, tilbakemeldinger og beslutning ble ikke fattet før i desember Av og til hadde man nok en følelse av fravær av engasjement fra gruppene. De tok vel det de fikk. Firma Kvalitet Fysisk tilgj. Nett tilgj. Pris Pay back Sortiment Behov Service Farger Poeng Firma x Follo sport/adidas Firma x Men det bdret seg. Som man ser av tabellen over var det Follo sport med Adidas som pekte seg ut som vinneren. Styret gav da ledergruppen fullmakt til å forhandle bare med Follo- Sport og Adidas. Avtalen kan ved første øyekast se ut for å tilfredstille fotball og håndball. Men Adidas kan levere over et stort spekter og Follo sport er klar over at de skal utvikle seg i forhold til vårt behov. Vi har derfor fått en unik mulighet som kan skreddersy vårt behov. Dersom Follo-Sport ikke kan levere ønskede produkter kan vi inngå avtale med en annen leverandør. Ellers finnes det gode tilbud i markedet. Men det er bare produkter i klubbkolleksjonen som kan pyntes med LIL-logo og Langhus IL. For å opprettholde lik profil er det viktig at slike andre leverandører avgjøres av hovedstyret og at styret bestemmer hva og på hvilke produkter LIL logo og navnet Langhus IL kan festes til. Derfor reguleres dette nå av strategiplanen og klubbkolleksjonen

8 Sponsorvirksomhet Idrettslaget har mye å gå på. Men med god og lik profil på hjemmesider og klubbutstyr mener styret at vi i 2007 gjorde noen viktige grep som legger forholdene godt til rette for at sponsorer skal synes det kan være attraktivt å bli sponsor for Langhus IL. Sammen med hjemmesidene burde hver gruppe kunne gjøre avtaler med mellom 5 og 20 hovedsponsorer hver. For at dette skal kunne gjennomføres i praksis ble ny utstyrsleverandør gitt ansvar for trykking og produksjon av sponsorlogoer. I tillegg ble det oppfordret til at lagene skaffet egne sponsorer til lagsutstyr og bekledning. Styret understreker viktigheten av at alle sponsor avtaler godkjennes av markedsansvarlig i LIL og vil selv arbeide for å skaffe hovedsponsorer for å tilføre gruppene mer midler. Fellesarrangement Målet er at liten som stor finner gleden ved fysisk aktivitet sammen i vårt nærmiljø på tvers av aktiviteter. Vårens aktivitetsdag: var i Langhus idrettspark hvor både liten og stor kunne prøve seg på mange forskjellige aktiviteter/ idretter.det var ca. 750 deltagere denne dagen. Styret deltok i planleggingen og bidro økonomisk. Høstens aktivitetsdag: Ut på tur aldri sur ble arrangert i oktober i Nøstvedtmarka, hvor deltagerne møtte mange aktiviteter/ idretter på løypa fra Langhus og Ski inn til stuene hvor alle barna fikk premie for deltagelse i aktivitetene. Deltagere denne dagen var ca.500. Ski ishall: Idrettsskolen arrangerte flere fellesarrangement i ishallen som ble støttet økonomisk av hovedlaget. Borgertoget 17 mai: Dette er en flott tradisjon og en mulighet til å profilere seg for andre enn de som vanligvis ser oss. Ny rekord i deltagelse med ca 90 medlemmer. Vinner av lagets egen deltagerpris med flest deltagere ble fotballgruppen. Tildeling av timer i saler og haller Langhus er den sonen i Ski kommune med den desidert laveste anleggsdekningen for inneidrett. Også i år ble det en kamp om timene. Vi hadde behov for 80 timer i hall, men fikk 40 timer. Vi klaget på tildelingen to ganger til Ski kommune og Ski idrettsråd på bakgrunn av at Follo håndball ble tildelt flere timer i Langhushallen enn i Ski hallene, at de ikke ble tildelt treningstimer i de kommunene Follo har sine moderklubber og fordi Follo HK fikk prime time timer dvs fra kl 18:00 onsdag og torsdag og fra kl 19:00 fredag. Resultatet ble én time mer før Kråkstadhallen sto ferdig. Styret vil understreke at Langhus IL ikke er imot Follo håndball. De skaper liv i hallen. Argumentasjonen har gått mot Ski kommune og Ski idrettsråd som fordeler timene. Allikevel har det veiet for tungt for styret når det skulle velge mellom å støtte Follo håndballs tildeling opp mot det barn og ungdommer på Langhus mister av treningsmuligheter på det vi mener har vært et urimelig grunnlag i over 25 år. Samtidig mener styret, at konkurransen om ressurspersoner tilspisser seg

9 Utover Siggerudhallen, som førøvrig er uegnet til basket pga gulvet, og Langhushallen har LIL søkt og fått treningstid i alle gymsaler på Langhus hver dag. I Langhuset ble lagets tilbud utvidet med over 20 timer pga bordtennis. Fotballgruppen bestilte selv follohallen og har hatt mye fin innetrening. Når Kråkstadhallen åpnet fikk vi 1 ½ timer mer i Langhushallen og noen på Siggerud og har nå flere timer enn noen gang i hall, men mangler ca 40. Etter initiativ fra LIL, våren 2007, ble musikkorpset bedt om å flytte seg fra Vevelstad ungdomsskole til Langhus skole slik at dette etter hvert kunne blir en nesten ren turnhall. Turn sier nei til alt for mange som ønsker å turne. Flyttingen er ikke realisert pr Styret vil rose Ski kommunes kulturavdeling for rask, vennlig og god dialog i Stevnekontoret Etter bare få dagers saksbehandlingstid fikk Follo håndball lov til å overta stevnekontoret i Langhushallen som sitt eget kontor. På dette tidspunkt var det klart at det skal bygges ny hall på Langhus i 2008/2009 og at Spenst ville bytte ut materiellet i labben vederlagsfritt. LIL protesterte på vedtaket til Ski kommune fordi vi mente at et stevnekontor er et felles kontor ved arrangement ute som inne. Hallen er ikke bygget med stevnekontor uten grunn. Styret har bedt om kompensasjon for bortfallet av stevnekontor. Badeplass med brygge Etter initiativ fra LIL opparbeidet vi badeplass ved tussekjern i samarbedeidet med Langhus Velforening og Ski kommune teknisk etat. Dette har kostet LIL ca ,- kroner pluss dugnad. Nesten hele styret deltok i dugnaden. LIL søkte og fikk også midler fra Ski kommunes dugnadsfonn til dette. Badeplassen er så godt som ferdig, men noe opparbeidelse av plen, benker etc gjenstår. Dugnadsplan Styret vedtok dugnadsplanen for idrettsparken og de etablissementer vi har til trening og administrasjon. Det er ikke meningen at LIL skal gjøre alt selv. Dugnadsplanen endres etter innspill fra alle og det LIL ikke kan gjøre på dugnad skal bestilles hos Ski kommune. Dugnadssjefen deltar med dette dokumentet på regelmessige møter sammen med representanter fra fotball og håndball. Styret understreker betydningen av dokumentet, at alle bidrar til dette som er idrettslagets hukommelse vedrørende vedlikehold. En kan ikke regne med at vedlikeholdsbehov som ikke står i dette dokumentet blir nevnt i ulike fora eller prioritert. Man kan ikke snakke om ting man ikke vet om. Styret kunne ønsket seg en hurtigere og bedre kommunikasjon med Ski kommunes tekniske etat. Rullering av kommunedelplan Styret har gitt innspill til kommunedelplan i to omganger dette året. Ny hall, rehabilitering av løpebaner, ballnett på stadion, rehabilitering av veier og nytt lydanlegg ute er satt inn. Dette står nå i kommunedelplan for idrett Alt ble innstilt av formannskapet og vedtatt av kommunestyret. Men bare hall er behandlet økonomisk

10 Styret har merket seg at det ikke er administrasjonen i Ski kommune som legger frem idrettens saker til økonomisk behandling, men politikere som må lage egne budsjett for at dette skal behandles og eventuelt gjennomføres. Dette på tross av at kommunestyret i hallsaken vedtok at administrasjonen skulle gjøre det. Ny hall Styret vil rette en stor takk til alle som bidro til dette fantastiske resultat. Ski kommunestyre bevilget altså endelig, etter 4 års samhandling med politikere og administrasjon, over 37 mil til ny hall i idrettsparken. LILs mål var å få politikerne til å få hallen inn i kommunens investeringsbudsjett. Dette klarte vi gjennom diverse møter, media og et politisk skifte ved kommunevalget. Forprosjektet var uvurderlig som argument. Vi klarte hele tiden å ligge i forkant av kommunens planer og politikernes partiprogrammer. Det påligger LIL nå et stort arbeid i samhandling med kommunen, som byggherre, å bygge hallen. Ski kommune har uttrykt, at det vil være behov for dugnadshjelp under selve byggeprosessen, samt i planleggingen av hvilken hall vi kan få. Vi kan vel ikke være dårligere enn Ski alliansen som stilte med ca 8000 dugnadstimer. I arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på type hall ble LIL ikke representert. Dette er svært beklagelig. Blant annet fordi vi er uenig med arbeidsgruppen når det gjelder finansiering i forhold til det politikerne bevilget. Arbeidsgruppen mener at 37 mil er totalrammen, mens vi mener at totalrammen er 37 mil pluss tippemidler. Hvis arbeidsgruppen har rett får vi en hall som er mellom 9 og 12 mil dårligere enn det Ski kommune har bevilget. LILs ønske var en hall til ca 50 mil. Som man ser er det et missforhold mellom LILs ønske og det bevilgede beløp, hvis vi har rett, på ca 10 mil. Nå er også Ski et pressområde og til pressområder har departementet satt av 100 mil ekstra. Dersom det jobbes godt i Ski kommunes administrasjon håper vi det lar seg gjøre å få ut de noe av de ekstra midlene slik at vi får en hall i nærheten av hva vi ønsker. Uavhengig av dette behøver ikke en hall koste mer enn 37.2 mil. Og kommunen er selvsagt ikke bundet til å beregne kostnadene ut fra våre eller andre foreningers ønsker. De er kun bundet til plassering. Men vi er lovet et nært direkte samarbeid på en eller annen måte. Da må vi være tilgjengelig. Langhuset Styreleder har deltatt på 4 huskomitémøter for Langhuset med Ski kommune, Lions, Langhus-Vel og Pensjonistforeningen. Styreleder arbeider her etter instruks fra styret. Blant oppgavene er flagg foran Langhuset og å sikre meridrettens lokaler til meridrett

11 Fra før har LIL bekostet internett til huset. I 2007 bekostet LIL TV-signal. Nå planlegges det oppføring av kontainerhus, flaggstenger og beplantning. Planen er å heise LIL flagget foran Langhuset. Brosjyre Markedsansvarlig utarbeidet også i 2007 en felles brosjyre for LIL. Denne inneholder viktig informasjon om alle våre tilbud ved oppstart i august. Flagg i idrettsparken Styret har også i år sørget for at idrettslagets vimpel er heist i idrettsparken. Etter at styret anmodet kommunen om flaggfester høyere enn én mann kan nå sittende på sykkel, er vi ikke lenger plaget av at flagg forsvinner. Medlemsutvikling Styret understreker viktigheten av at det på lagsnivå gjøres ett grundig arbeid med medlemsregistrering. Kartotekfører og gruppene har arbeidet godt i perioden. Medlemsutvikling Langhus Idrettslag År Totalt Idrettsskolen Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Tallene over er hentet fra Ski idrettsråds hjemmeside på bakgrunn av idrettsregistreringen for I tillegg har idrettslaget ca 30 utøvere i bordtennis. Det er grunne til påpeke at det en forskjell på disse tallene og i andre oversikter. Men dette er de offisielle og målet om 2008 utøvere innen 2008 kan være innen rekkevidde. Det er også utfordringer til n3sports medlemssystem, men styret har ikke hatt ressurser til å bli trygg på tallene. Hovedmålet på 2008 utøvere gjenspeiler uansett, at vi er et breddeidrettslag og skal satse på å få flest mulig i aktivitet lengst mulig. LIL klarer å beholde medlemmer frem til fylte 13 år men så er det nedgang. Mange av de som slutter i denne alderen gjør det fordi vi ikke kan tilby nok treningstid i hall. Styret har inntrykk av det på enkelte lag er et noe hardt miljø foruten at spillerne er lei av å tape fordi de ikke får trent nok i hall. Betalingsutvikling- medlemskontingent Til sammen 1252 personer betalte medlemskontingent til LIL i Dette er ny rekord, men for lite. Antall innbetalinger har doblet seg siden I utgangspunktet er det ca 654 som ut fra dette ikke betaler. Noen er støttemedlemmer og noen hundre er medlemmer av flere grupper. Forskjellen på disse klarer ikke medlemssytemet å håndtere godt nok. Styret er ikke fornøyd med dette, men velger allikevel å fortsette med speakers system for det også gir fordeler. Uansett er det mange som ikke betaler og dette gir et stort økonomisk tap og

12 kan ikke tollereres. I gruppene er det også en økning i innbetalt treningsavgift og særlig i fotball. Styret valgte også i 2007 å sende purring. Det er fortsatt grunn til fortsatt å fokusere på gruppeledernes oppmerksomhet rundt dette. Bortfallet av friplasser har virket slik at dette fokuset har økt på trenernivå. Gruppene ble også i 2007 oppfordret til å finne andre svært fortjente belønningssystem. Som en ser av tabellen nedenfor har antall såkalt ikkebetalende vært relativt stabilt de siste tre år. De som ikke betaler er ikke forsikret, har ingen rett til å delta i idrettslagets grupper og er foreldrenes ansvar hvis en ulykke skulle skje. Om dette siste skal idrettslaget være klar over at det hersker noe tvil om ansvarsforholdet, siden aktiviteten skjer i idrettslagets regi. Og det kan spørres om det er gruppen eller hovedlaget som skal betale hvis ulykken er ute. LIL har en formidabel jobb foran seg for å få disse til å betale. Dette arbeidet må foregå enten i gruppene eller ved at ledelsen informerer via purringer, epost eller på hjemmesiden. Eventuelt ved at LIL eller Ski kommune betaler kontingenten for dem. Styret vurderte et nytt system med innkasso. Men dette forslaget bortfalt fordi idretten ikke skal være bekjent av slike system. Barna skal ifølge tidligere vedtak holdes utenfor en betalingsprosess. En mulighet er å registrere dem og regnskapsføre dem som en utgift og belaste gruppene for utgiften. Dette vil kanskje gi gruppene mulighet til ytterligere inntekter vedrørende treningsavgift. Betalingsutvikling over unike medlemmer i Langhus IL pr År Totalt Betalt Ikke betalt Idrettslig virksomhet LIL har i 2007 vært organsiert med hele 8 idrettsgrupper. Dette er en økning på 3 grupper siden 2004 og målet om 2 nye grupper innen 2008 er nådd. Bredden i Langhus IL har aldri vært så bre og toppen aldri så høy! Foruten all flott aktivitet i alle grupper var det ting som særlig utmerket seg i A-laget i fotball rykket opp og skal spille i 3 divisjon fra LIL har aldri spilt på et så høyt nivå. Også i de yngre rekkene rørte det seg med mange som gjør en god innsats og vi har hatt en spiller på et ukesopphold i Manchester United. Basket 1. lag spilte i 1. divisjon på andre året og lå høyt på tabellen mot slutten av året. Langhus skal være et breddeidrettslag, men styret har sagt at dersom noen ønsker å bli god skal de selvfølgelig få lov til det forutsatt at det ikke går på bekostning av f eks treningstid i hall for de yngre og at risikoen ved å satse på noen helst måte setter idrettslaget i fare. Dette fordi vi skal være modig. Hovedlaget har støttet begge lag med gaver og ren pengestøtte. Det er også grunn til å nevne at ca 30% av stallen til Follo Fotball er Langhus-gutter. Vi må også trekke frem Julecup,

13 ØB-cup, en egen jentecup og turngruppas sirkus som hadde ca 700 tilskuere og var et fantastisk show. Fotball 2007 Langhus IL Fotball er klubbens største gruppe med 613 medlemmer. I 2007 ble 55 lag meldt på seriefotball, en økning med tre lag fra Lagene fordelte seg med 22 innenfor ungdoms- og seniorfotball og 33 innenfor barnefotballen. Åtte av lagene var jente-/damelag. Etter flere års satsing lyktes det endelig for A-laget å rykke opp i 3. divisjon. I tillegg ble laget kretsmestere i 4. divisjon. Etter en meget god sesong av Langhus G91 i 2006, kvalifiserte laget seg for spill i G16 interkrets i Dette regnes for å være den absolutt hardeste gutteserien i Norge. Laget klarte seg meget godt og viste at de på sitt beste spilte jevnt mot de antatt beste norske guttelagene. I alle de øvrige gutte- og smågutteklassene har klubben også stilt to lag i hvert alderstrinn. Alle lag og spillere har levert meget gode prestasjoner, og både lagene som helhet og enkeltspillere har vist god utvikling. Den store utfordringen for styret er å skaffe trenere til lagene innefor ungdoms- og seniorfotball. Innenfor barnefotballen (8 12 år) er det mange spillere og lag. Innenfor jentefotballen er det fortsatt en stor utfordring å holde på spillere når de begynner å spille 11-er fotball. Langhus IL Fotball er en av fem samarbeidsklubber om Follo Fotball. I 2007 har klubbene spesielt samarbeidet om G91 interkrets. I tillegg samarbeider man hvert år om Team Follo. Tre av våre beste guttespillere ble høsten 2007 tilbudt kontrakt med Follo Fotball. Fotballgruppa har også samarbeidet med Kolbotn og DFI om et jentelag i junior 1. divisjon, samt med Kolbotn om et damelag i 4. divisjon. Dette samarbeidet vil ikke bli videreført i Fotballgruppa innledet imidlertid høsten 2007 et samarbeid med Ski IL Fotball rundt de to eldste gutteårgangene. Banesituasjonen var i 2007 mye bedre enn tidligere år, da 2007 var det første året klubben dro full nytte av kunstgressbanene. Til tross for dette har tildeling av treningstider fortsatt vært en stor utfordring, spesielt i sommerhalvåret på grunn av de mange kamper som settes opp av kretsen. Noen av de yngste lagene har derfor måtte spille på gress og grus. Fotballgruppa har i 2007 arrangert to fotball-cuper; Follo BBL Jentecup ble for første gang arrangert lørdag 12. mai. Det ble invitert jentelag i aldersgruppen 7 14 år, og det deltok i alt 33 lag, med relativt stor geografisk spredning. Vår tradisjonsrike ØB-cup ble arrangert 8. og 9. september, med hele 113 lag. Fotballgruppa arrangerte for annet år på rad, i samarbeid med Coerver Coaching, fotballskole for ca. 240 jenter og gutter i alderen 8 16 år. Resultatet var 240 glade og fornøyde fotballspillere. Det har i 2007 vært gjennomført flere tiltak og aktiviteter både mot trenere, lagledere, foreldre og mot større grupper av spillere for å heve kompetansen i gruppa. Regnskapet for 2007 viser at det er god sammenheng mellom inntekter og utgifter. Det ble i 2007 lagt ned stor innsats for å kreve inn treningsavgiften, og nesten 100% har betalt. ØBcup har også bidratt sterkt til det økonomiske resultatet. Inntektene for loddsalget blir ført i Bordtennis 2007 Styret ble nedsatt på et foreldremøte 18. oktober Styret har ikke hatt noen møter etter dette. Det ble arrangert et adventstreff lørdag 1. desember. Her ble det solgt utstyr, det var

14 oppvisning av spill av en tidligere norgesmester og det var mulighet for spillerne å kvalifisere seg til teknikkmerke i bronse. Bordtenniss har trent i bomberommet i Langhuset. Her er det plass til 4 bordtennisbord og i tillegg er det et lager hvor utstyr kan oppbevares. Lokalet fungerer greit, selv om man til tider kunne ønske det var noe større. Man har delt opp medlemmene i 2 grupper. En gruppe trener på onsdager fra , den andre gruppa har trening på torsdager fra Det er også en åpen trening på mandager for alle medlemmene fra Den første halvtimen er forbeholdt de aller minste. Man har 35 navn på papiret som gjevnlig har vært innom siden oppstart. Gruppas økonomi har vært båret av hovedlaget i 2007 i oppstartsåret. Golf har vært vårt første år med egen baneavtale i påvente av myndighetenes behandling av bane på Haugland. Dette har fungert utmerket og vår samarbeidspartner, Mørk Golfbane, er meget velvillige til alt vi ønsker. Vi har holdt grøntkort kurs to ganger i Langhuset. Etterspørselen er fortsatt slik at vi vil arrangere flere kurs i år. Vi har hatt vårt første klubbmesterskap, treningsleir og tirsdagene har vi trent på Mørk. Administrasjonen har også sørget for at alle har fått suport i forbindelse med utstedelse av hvite-/grønnekort, kjørt juniorer til og fra treninger, vært veiledere og deltat på styremøtene til hovedlaget. Idrettsskolen 2007 Idrettsskolen skal være Langhus ILs hovedtilbud til barn fra 5 år og til og med 7. klasse. Men barna kan velge annen idrett fra de begynner i 3 klasse. Akkurat dette blir nå vurdert pga nye barneidrettsbestemmelser og leder idrettsskolen har et helhetlig ansvar for barneidrett for hele idrettslaget. Idrettsskolen tilbyr også Knøttefotball for barn i 1. Og 2. klasse. Idrettsskolen skal rekruttere til særgruppene når barna er klare for et steg videre. Vi samarbeider med de øvrige gruppene i Langhus IL slik at de får vist våre barn hva de har å tilby i sine grupper. Medlemmene har hatt treninger ute på alle skolene, i Langhushallen, bomberommet i Langhuset og utendørs. Vi har deltatt på arrangementer som Aktivitetsdagen og Ut på tur aldri sur. Vi har også et samarbeid med Ski kommune der barn fra Tilrettelagt idrett for barn og unge med funksjonshemming, får delta på noen av våre treninger med de eldste barna. Idrettsskolen er i hovedsak basert på foreldredugnad, en innsats vi ikke kunne klart oss uten. Meridrett 2007 Vi fortsatte med internettcafé. Det er nå i orden med TV-signaler, vi har kjøpt dette via RiksTv. Vi er åpen hver onsdag mellom kl Vi har en fast liten gruppe på mellom 4 12 ungdommer, og vi har arrangert løpe-luntegruppe med 12 voksne og HIPHOP gruppe

15 med 13 unge. Aktivitetsdagen 2.juni hadde vi åpen Kafe og vår HIPHOP gruppe hadde oppvisning. Vi har i denne perioden kjøpt inn en del utstyr til aktiviteter, Playstation 2 med en del aktivitets-spill, elektronisk dart og bordtennis. Nå har det startet en egen bordtennisgruppe, så den aktiviteten er blitt litt mindre. Turn 2007 Året ble preget av generasjonsskifte i og med at flere personer med årelang erfaring ga seg våren Styret har bestått av 7 personer, som har hatt et bra samarbeid. Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter og 4 trenermøter. Gruppa har økt sin medlemsmasse med 21. På høsten måtte vi dessverre si nei til litt for mange barn (og foreldre) på de to minste partiene. Hovedårsaken til dette var knapphet på treningstider i gymsalen gamle Vevelstad ungdomsskole. Vi håper at dette endrer seg fra og med høsten Videre ønsker og håper turngruppa at vi får til et samarbeid med Ski. Turngruppa etablerte voksenparti våren Det er styrets generelle oppfatning at turn som idrett og aktivitet øker i popularitet. Muligens er dette også en trend. Spesielt gledelig er det å se at et økende antall gutter kommer regelmessig innom gymsalen for å trene. Vi har ca. 15 trenere som gjør en utmerket innsats uke etter uke. Turnshowet 18.mars 2007 var, som i 2006, en stor suksess. Tema denne gangen var sirkus. Langhushallen var smekkfull, og da showet startet var det fortsatt kø ved inngangen. Turngruppa deltok også med full bemanning under aktivitetsdagen den 2. juni. Her fikk barn og unge boltre seg med trampett, airtrack og klosser. I overkant av 50 turnere deltok på kretsturnstevnet i Asker den 10. juni. Dette ble for øvrig en av de varmeste og flotteste sommerdagene i Av troppskonkurranser i 2007 har turngruppa deltatt i Opplandspokalen og Buskerudtrampetten. Tre flotte pokaler ble hentet hjem og plassert i Langhuset. De yngste konkurranseturnerne har deltatt på stigen Bra-Bedre-Best, hhv to ganger på våren og to ganger på høsten. Styret har det veldig sosialt. Basket 2007 Basketballgruppen har hatt blandet sportslige resultater gjennom året Vi har hatt 2 spillere, Petter Heum Solberg og Henrik Skaug Aukland på kretslag for G 92. Videre har vi hatt 2 spillere, Elias Dietrichson og Aly Hudgins på kretslaget for G92. Vi har hatt med et seniorlag i 1. divisjon Menn, som våren 2007 tilslutt ble nr 4 i serien og kom til sluttspill. I sluttspillet ble det 4. plass. Spillestallen var ved årsskiftet ca 90 spillere fordelt på 7 lag + basketskole. Noen av lagene har i tillegg til ordinært kretsspill deltatt i turneringer som Ammerud Open, Göteborg basketballfestival og Rykkin cup. I Göteborg basketballfestival vant våre gutter 1989 lag finalen i B-sluttspillet, noe som er en meget sterk prestasjon med tanke på at dette er en internasjonal turnering. Vi startet opp med basketskole for barn i alderen 3 til 6 klasse i

16 oktober Vi har ca.15 barn på basketskolen noe vi er veldig fornøyd med og vi ser positivt på rekrutteringen i tiden som kommer. Basketballgruppa er ut i fra treningsforhold og øvrige sportslige rammer fornøyd med lagenes og utøvernes resultater gjennom idrettsåret De eldste lagene ned til gutter 1992 har delvis trent i Langhushallen, delvis i Siggerudhallen og delvis i gymsaler på skoler. På grunn av det harde gulvet, som ikke har demping i seg, er det farlig for basketspillere å trene på dette gulvet i Siggerudhallen. Det sliter ekstra på knær og ankler. Det er derfor viktig å få sikre et minimum av trening på egnet bane. Basketball må derfor få utvidet treningstid i Langhushallen. Videre må kommunen sørge for midler til vedlikehold av Langhushallen tekniske innretninger slik at ur, resultattavle, skillevegger og kurvanlegg holdes intakt. Gymsal på gamle Vevelstad ungdomskole er utstyrt med til sammen 4 kurver, som ikke er nedsenkbare til minibasket. Dette gjør trening for de minste lagene kompliserte da de ikke får trent på baner som er tilpasset disse årsgruppene. Basketgruppa i LIL har fremdeles mangel på kvalifiserte trenere. Vi har i sesongen 2006/07 hatt amerikansk trener for 1. div laget. For de yngre lagene har det vært spillere fra Junior/Senior som har vært trenere. Vi har pr i dag 2 kretsdommere og 4 aspirantdommere, men i følge seriereglene skal vi stille med en dommer pr lag. Dette har vært et stort problem for oss, men takket være hjelp gjennom Oslo/Akershus basketballkrets har vi stort sett klart dette tilfredsstillende gjennom året. Vårt basketballmiljø satser på at spillere blir opplært og tar ansvar for sekretariatet på våre hjemmekamper. Vi har gjennomført opplæring i sekretariatsarbeide gjennom året 2007, slik at så mange som mulig kan håndtere dette på våre hjemmekamper. For å ta vare på nye utøvere som ønsker å lære seg basketball startet vi opp med basketskole for barn i alderen 3 til 6 klasse. Det er pr i dag ca 15 barn med på skolen, og vi bruker spillere fra vårt seniorlag som instruktører og dette har vært en suksess så lang. Håndball 2007 Styret har avholdt ti styremøter, ett trener og lagledermøte, ett lagleder og foreldermøte og ett møte med Ullmax ansvarlige. Vi har videre deltatt på noen av lagenes foreldermøter, deltatt på sonemøter og forberedelse til regionstinget til RØN. Leder, som er en del av hovedstyre, har deltatt på hovedlagets styremøter. I tillegg har styremedlemmene deltatt i egne komiteer samt møter av administrativ art. Styret har hatt som strategi at gruppa skal virke og vokse ved at den enkelte spiller og forelder og andre som er engasjert i klubben trives. Det tror vi er viktig for å beholde spillere samt skape gode ambassadører som igjen er viktig for nyrekruttering. Håndballgruppa har rundt 400 aktive spillere. En så stor spillergruppe medfører mye aktivitet. I løpet av en sesong gjennomføres kamper og over 700 treninger. Vi deltar på cuper inkl. en stor årlig fellescup, arrangerer Julecup over fem dager med over 150 lag, arrangerer alle våre hjemmekamper og besørger dommere til diverse kamper, deltar på dugnader, selger lodd og Ullmax produkter, gjennomfører foreldermøter og andre lagspesifikke aktiviteter. Dette krever mye planlegging og innsats. Ved siden av spillerne har vi 35 voksne i styret og diverse komiteer, ca. 25 hoved- og hjelpetrenere, 11 dommere på dommerkvoten med en stall på over 30 dommere, 15 lagledere og 20 forelderkontakter. I tillegg er vi kanskje foreldre og foresatte som deltar aktivt både før, under og etter våre arrangement, kamper og cuper. Det er ikke få frivillige timer som legges ned i løpet av et år for å få dette til å gå rundt

17 Rekrutteringen og interessen for håndball virker å være god. På et enkelte klassetrinn spiller nesten 40 prosent av jentene håndball, men vi finner også de motsatte tilfellene. På guttesiden har vi dessverre ikke egne lag utover 8. klassetrinnet. Neste år vil vi ha stor fokus på å bedre den situasjonen. Vi har fått noe mindre inntekter i 2007 enn budsjettert. I hovedsak skyldes dette mindre salg av Ullmax produkter. Utgiftssiden er tilsvarende redusert på visse utenom sportslige aktiviteter slik at resultatet er svakt positivt, dvs, i henhold til budsjett. Styret vurderer gruppa som ytterst vital og meget godt possisjonert for videre drift og utvikling. Det er to hovedgrunner til dette. Vi har en meget god rekrutteringsbase med ca elever på hvert klassetrinn og mange engasjerte og flotte foreldre og andre frivillige. 3 Økonomisk virksomhet Økende oppslutning om hovedlaget Det er gledelig at fler betaler kontigenter og treningsavgifter. Offentlig støtte Styret sendte i 2007 søknad om lokale aktivitetsmidler(lam) midler til Ski Idrettsråd og om tilskudd til lokale aktivitetsmidler til Ski kommune. Vi mottok til sammen ca ,- kroner, som er ny rekord. Dette er midler til hodestøtte og til fellesaktiviteter. Dersom vi ikke gjennomfører fellesaktiviteter mister vi muligheten for noe av denne støtten. Ca kr ,- er sikre inntekter såfremt alle utøvere registreres korrekt i medlemsregisteret. Over ,- av dette ble tilført gruppene og resten gikk til drift av regnskapsfører og revisor. Midlene er imidlertig beheftet med usikkerhet. Det skal settes av tid til selve søknadene og det må være konkret drift og aktiviteter å søke om. Det understrekes viktigheten av at alle betaler medlemskontigent. Støtte til basket 1 divisjon Styret valgte å støtte basketgruppen halveis med et gammelt honorar opprinnelig kr ,- tilslutt pålydende kr ,- til en trener som ikke hadde fått oppgjør. Utestående Follo Fotball Ved året 2007s begynnelse hadde LIL kr ,- utestående hos Follo Fotball. Til da hadde Follo Fotball innbetalt kr ,- siden Follo ble startet. Våre aksjer i Follo ble under emmisjon endret fra kr 50,- pr stk til kr 5,- pr stk. Langhus IL deltok på 2 generalforsamlinger i Follo Fotball. Nytt regnskapsbyrå Etter at avtalen med tidligere regnskapsbyrå gikk ut inngikk vi ny avtale med Erøy regnskap i Ski. Det er viktig at kassererne har like rutiner for bilagsføring og levering. Resultat Konsernregnskapet for Langhus IL viser en litt oppadgående trend fra en omsetning på kr ,- i 2006 til kr ,- i Resultatet viser imidlertid en oppadgående trend med et driftsoverskudd på kr ,- i 2007 mot kr ,- i Det viktigste fokuset må for fremtiden ligge på medlemskontigenter, treningsavgifter og sponsorer. Laget har mye å gå på i forhold til sponsorvirksomhet, men i 2007 hadde organisasjonen ingen kapasitet til å øke dette

18 Eiendeler Idrettslagets eiendeler har fra 2006 til 2007 øket med kr ,- til kr ,- Av dette utgjør i død kapital betalt til Ski kommune kr ,- for kunstgress og baner bak hallen og kr ,- i andel Langhuset. Kr ,- i aksjer Follo Fotball må nedskrives etter emmisjon og nedskriving i Laget har 750 aksjer pålydende kr 5,- pr aksje. Den virkelig verdien er kr 3.750,- Kr er lagerbeholdning. Restende kr ,- er utestående fordringer og bankbeholdning. Revisjon Styret har hatt et godt forhold til regnskapsbyrå og revisor i Lagets regnskap har i 2007 vært revidert av Reitan Revisjon som legger frem egen revisjonsærklæring. Styret vil takke alle tillitsvalgte, foreldre og enkeltpersoner som har bidratt til at Langhus Idrettslag er det positive og samlende midtpunkt for idrettslige aktiviteter for barn, ungdom og voksne på Langhus. Trond S Linnestad - Jorunn Hope Styreleder Nestleder Sekretær Trine M Erlandsen Trine Englund Svein Åge Haugen Medlemsansvarlig Dugnadssjef Markedsjef Kari T Andersen - Unni Jacobsen Kasserer Sporstlig leder Leder Bordtennis Uno Dahl Henriksen Jon Merdem Bjørn Bruvik Leder Fotballgruppen Leder Basketgruppen Leder Håndballgruppen Eva Getz Harstad Karl-Jacob Gåsemyr Marthe Jacobsen-Rivertz Leder Meridrettsskolen Leder Turngruppen Leder Idrettsskolen Ronny Engen Anita Lorentzen Sigurd Jan Eliassen Leder Golfgruppen Varamedlem Varamedlem

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Strategiplan for Brumunddal fotball

Strategiplan for Brumunddal fotball Strategiplan for Brumunddal fotball Planen gjelder for Brumunddal fotball fram til 31.12.2017. Planen revideres årlig. Strategiplanen skal i planperioden være førende for alt arbeid som utføres i Brumunddal

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer