MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011"

Transkript

1 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen kan brukes på mange måter, og i kombinasjon med virksomhetsideen. Virksomhetsidé: Vår aktivitet skal rettferdigjøre seg gjennom sitt innhold og skape et sunt, lokalt, aktivt og samlende miljø og gi opplevelser for befolkningen på Langhus. Verdigrunnlag: Verdiene skal hjelpe oss til å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. Lokal Fordi det at barn og unge har kort vei til aktivitet bidrar til å gjøre Langhus IL til en felles samlingspunkt, hvor nettverk oppstår. Inkluderende Fordi det å inkludere individer gir samhørighet og bedre helse Modig Fordi det å gå nye veier kan gi spennende arbeidsformer og synliggjøre Langhus IL Målretta Fordi det å tydeliggjøre langsiktige og kortsiktige mål skaper et idrettslag som trekker i den samme retningen. Hovedmål: 2010 i 2010 Langhus IL skal ha 2010 utøvere ved utgangen av Suksesskriterier: Suksesskriteriene beskriver en optimal tilstand for Langhus IL. En tilstand som gjør at organisasjonen har de beste forutsetninger til å nå sin visjon og sitt hovedmål: Et aktivt og veldrevent idrettslag med fokus på medlemmene og idrettslig utvikling med en klubbkultur som gjør medlemmene stolte, inkluderende og fornøyde Engasjerte foreldre og kompetente ledere og trenere i alle deler av organisasjonen. Utøvere og ledere som er villige til å forstå konsekvensene av sine målsettinger.

2 En organisasjons triade er: Oppgaver, Omdømme og Oppnåelse. Vi fokuserer på de riktige oppgavene og vi fokuserer på å oppnå målene vi hatt, men ikke foruten at vi glemmer at vårt omdømme er viktig. Innsatsområder: Innsatsområder er ikke mål i seg selv, men nødvendige virkemidler for å oppnå hoved- og eller delmål. Det er altså ikke nødvendig å sette opp målbare mål for innsatsområdene, også om det kan være bra. Innsatsområder er viktige, men det gjelder som organisasjon å ha fokuset på målene, og prioritere disse foran å arbeide med innsatsområdene. Disse er valgt fordi de skal ha en relativt direkte virkning på et eller flere av målene Langhus IL har satt seg. Langhus IL har følgende Innsatsområder Ressurspersoner o Finne nye ressurspersoner ikke bare gjennom gruppene o Utdanne ressurspersoner uavhengig av gruppene for (felles)oppgaver. Forslag til tiltak(trond Linnestad): Annonse/artikkel i ØB om at en har en ledertrainee -ordning i LIL Idrettslaget etablerer kursing (ungdom) går å samordne med aktivitetslederkurs, trenerkurs, dommerkurs, styrekurs, MERidrettsutdanning. Idrettsorganisasjonen/Økonomi o Møte opp delta på idrettskretsmøter og forbundsmøter o Møte opp delta på idrettsrådsmøter og få inn folk der VIKTIG! o Finne nye inntektsbringende tiltak Forslag til tiltak(trond Linnestad): Sett opp fellesmøter (IK, IR og FORBUND) i møte/aktivitetskalenderen. Se til at noen fra HS møter opp, Starte/videreføre tiltak/prosjekt for å finne nye inntektsbringende tiltak (Idrettetens gullkiste, grasrotandel, sponsorer, plakatsalg ute og inne, draktreklame) Årsmøte i Ski IR er 23.3 på klubbhuset på Kråkstad kl 19:00. Samfunnet o Gi dokumentasjon til politikere (årsrapporter, presentasjoner med mer) o Finne nye aktiviteter/trender (for å få disse inn i LIL) Gjennom ressurspersoner/ LILs trendforskere o Gi informasjon/utvikle info til nye innflyttere la kommunen gi dem ut være på stands, selge LIL produkter. Forslag til tiltak(trond Linnestad): Hvordan ser årsrapport ut kan den bli brukt til å argumentere ovenfor politikere? Hvis ikke, kan det være en ide å få rapporter (med dokumentasjon) til å bli bedre. Hva trenger vi der? Her kan AIK hjelpe. Delta på MERIdretten da får vi flere unge ledere på kjøpet disse kan være med på å finne nye aktiviteter(trendforskning i praksis). Produsere en meget proff presentasjon om LIL, bruk eksterne krefter (Akilles kan sikker være behjelpelig snakk med Tom sjef for Akilles)

3 Delmålsområder for idrettslaget ses i forhold til organisasjonshjulet. Disse er: Organisasjon Trenere Ledere Aktivitet Arrangementer Anlegg LIL har gjort en fordeling av oppgaver mellom hovedlaget og gruppene. Denne oppdelingen skal være styrende for fordeling av oppgaver og ansvar. Hovedlaget: Org 1. Besluttende få enhetlighet 2. Økonomi 3. Markedsføring 4. Overgripende planlegging Gruppene: Org 1. Utøvende 2. Detaljplanlegging Ledelse 1. Hovedrammer og lederutvikling Ledelse 1. Videreformidle rammene 2. Jobbe med gruppenes planer Trenere 1. Formelle avtaler og felles regler Trenere 1. Rekruttere 2. Utdanne Arrangementer 1. Fellesmøter 2. Årsmøter Arrangementer 1. Avslutninger 2. Gruppearrangemente 3. Årlige medlemsmøter Anlegg % ansvarlig Anlegg 1. Melder inn behov inkludert vedlikehold til hovedlaget Aktivitet 1. Få inn nye aktiviteter til LIL Aktivitet 1. Gjennomføre eksisterende har ansvaret for dette Handlingsplan: Org: (Markedsføring, utvikling av idrettslaget) Mål: Enhetlig organisering med effektiv informasjonsflyt Enhetlighet drakter Informere gruppelederne om viktigheten av felles enhetlig profilering Info i august Markedsføring Enkel informasjon til /fra medlemmene via e-post og infobrev. Planlegging: Ledergruppemøter, styremøter, årsmøter, fellesaktiviteter, strategiske møter, søknader LAM og aktivitetsmidler, politiske møter. Samarbeide med Ski næringsråd, Ski kulturforum. Ski kommune, kulturkontor, Langhus Vel og FAU ene. (Må skaffe info om aktuelle arr. og partnere) Alle medlemmer skal bruke Personlig profil (slik kan en gjennomføre Klubbsjekk hvert år) (utvalg) (utvalg) Leder og sekretær Løpende LAM og off midler 15. mars og i sept. Timebehov i haller og gymsaler Søknad 1. april og koordinering i juni.

4 Trenere: Mål: Gjennomføre 1 årlige samlinger Tilby årlig obligatorisk høstseminar for trenere/lagledere. Detaljplanlegging hvert år sammen med gruppene. Planer ferdige hvert år i begynnelsen av sesongen Arr: Mål: Gjennomføre 4 årlige fellesarrangementer Årsmøte Detaljplanlegging hvert år HS leder Aktivitetsdag Ut på tur aldri sur Borgertog 17. mai sammen med gruppelederne. Planer ferdige hvert år i begynnelsen av året Anlegg: Mål: Etablere flere anlegg i Langhus en 5 årsplan er fremmet for Ski kommune Ny hall Kommunsere og samarbeide med Ski kommune, skolene Leder/HS Løpende Friidrettsanlegg Lydanlegg Sandvolleybane Utendørs basketbane Asfaltering og veier Badeplass Tusse Lysløype Golfbane og Langhus Vel. Delta i detaljplanlegging. F eks oppmerking og valg av gulv i hallen. Delta på dugnad. Vise behov ovenfor politikerne, kommundelplan, PR, leserinnlegg i media. Utvikling i samarbeid med Ski kommune og Norgesgruppen Sette særlige høye krav til kommune og utbygger. Delta for å kunne påvirke før man eventuelt sier nei eller ja til prosjektet. Ingen i LIL skal få dårligere men bedre forhold som følge av eventuell utbygging. Vedlikeholdsplan Fordele haltid og gymsaltid samt vaktplan haller. Inta bestillerrollen. Få inn behov fra gruppene. Delta i møter med kommunen. Ta inn LILs behov for sommer/vintertrening. Bestille dette av kommunen. Dugnadsansvarlig

5 Aktivitet Mål: Opprettholde dagens nivå mht bredde(antall grupper) Finne ut nye behov hos ungdom. Spørreundersøkelse Bruke ressurspersoner/ Innen utgangen 2010 trendforskere Meridrett Unngå press og topping på lavere aldersnivå Øke inntektene Utdanne elever på Haugjordet Informere ledere Minst 2 hovedsponsorer. Medlems-og treningskont. Meridrettsleder og gruppelederne Ledelse/Ledere (Omdømme, Kultur) Mål: Ferdig: Organisasjonsplan Mål og Handlingplan Strategiplan Klubbkolleksjon Politiattester Arbeid, arbeid, arbeid. Samarbeid, møter HS leder Løpende Økonomiplan Medlemregister Hovedkasserer Kartotekfører i samarbeid med gruppene. Evaluering av plan: Handlingsplanen er tema på alle styremøter og vektes evalueres ved årets slutt. Det gamle og det nye styret kommer sammen i felles styreseminar ved skiftninger, for å gå igjennom planene. Bruk av klubbsjekken. sign Trond Linnestad Styreleder Langhus IL

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer