ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET Styrets virksomhet... 5 Organisasjonsplan...5 Handlingsplan...5 Fair-Play klubb...6 Samarbeidsavtalen med Follo Fotballklubb...6 Storstadion til Langhus...6 Politiattest og avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte...6 Hjemmesidenes utvikling...7 Profilering...8 Ny utstyrsavtale...8 Sponsorvirksomhet...8 Fellesarrangement...9 Tildeling av timer i saler og haller...9 Badeplass med brygge...10 Vedlikeholdsplan...10 Rullering av kommunedelplan...11 Ny hall...11 Langhuset...12 Brosjyre...12 Flagg i idrettsparken...12 Medlemsutvikling...13 Betalingsutvikling Årsrapporter for 2008 fra gruppene Rapport fra Fotballgruppen Rapport fra Bordtennisgruppen Rapport fra Golfgruppen Rapport fra Idrettsskolen Rapport fra Meridrett Rapport fra Turngruppen Rapport fra Basketgruppen Rapport fra Håndballgruppen Økonomisk virksomhet Offentlig støtte...20 Utgiftsført:...20 Utestående Follo Fotball...20 Resultat for hele laget...20 Eiendeler...21 Revisjon

3 DAGSORDEN ÅRSMØTE LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET 2008 Torsdag 12. mars 2009 kl Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppene. 5. Behandle idrettslagets, herunder gruppenes, regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 2 varamenn c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 12 pkt. 9. d) Revisor: Reitan revisjon, Majorstuen, Oslo e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1varamedlem for neste årsmøte. BILDE FRA FØRSTE HJEMMEKAMP I 3. DIVISJON - - 3

4 ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET 2008 Styret har i perioden bestått av følgende verv og personer: Funksjon; Navn; Styreleder Trond Steen Linnestad Nestleder Ståle Karlsen Sekretær Jorunn Hope Kasserer Kari Teigen Andersen Sportslig leder Ronny Engen Dugnadssjef Trine Englund Markedsansvarlig Svein Åge Haugen Kartotekfører Ikke i styre for 2008, se nedenfor. Basket Jon Merdem Idrettskolen Marthe Jacobsen-Rivertz Fotball Uno Dahl Henriksen til juni Eivind Andersen konstituert samtidig. Håndball Bjørn Bruvik Turn Lasse Schumann Meridrettsskolen Eva Getz Harstad Golf Ronny Engen Bordtennis Daniel Cubedo Vararepresentant Vararepresentant Leif Eibakk Anita Lorentzen Regnskapsfører: Erøy AS Revisor: Reitan Revisjon AS Kartotekfører i denne perioden var Trine Marcus Erlandsen, men hun var ikke en del av styret. Oppnevnt av styret: Huskomiteen for Langhuset Ski idrettsråd Styreleder LIL Trine Lise Bjørby Valgkomite hovedstyret: Ronny Engen Owe Stangeland Anita Lorentzen Langhus idrettslag er en selveiende og frittstående forening med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) gjennom Akershus Idrettskrets (AIK), og av de sær forbund som årsmøtet bestemmer. Idrettslaget hører hjemme i Ski Kommune og er medlem av Ski idrettsråd. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité gjennom frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettsforbundets grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Ordinært årsmøte ble avholdt 13. mars Besøksadresse: Postboks 15, 1403 Langhus Gamle Vevelstad vei 34, 1405 Langhus Org.No.: Kto: Hjemmeside:

5 1 Styrets virksomhet Hovedstyret har arbeidet for å vise retning og kontrollere at all aktivitet skjer iht. lover og regler og ellers det som blir bestemt. Styret mener at ledergruppen og de 8 særidrettsgruppene gjør dette på en svært god måte. Styret har behandlet 88 saker og hatt 11 møter. Ledergruppen har forberedt sakene og også hatt 11 møter. Sekretær Jorunn Hope har holdt styr på alt sammen. Styremedlemmene har deltatt i møter med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere etter styremedlemmenes funksjonsområde. Hovedstyrets arbeid har i hovedsak vært konsentrert om ny hall, mål og strategiplan, handlingsplan, politisk kontakt, fordeling av gymsaler og haller, søknader til kommunen, regulering av kommunedelplan, medlemskartotek, dugnad/vedlikehold av idrettsparken og Gamle Vevelstad ungdomsskole, utstyrsavtale, profilering, politiattestsaken, nytt grunntilskudd, drift av nye og gamle grupper herunder regnskap og økonomi og startet tankevirksomheten rundt et nytt Langhus sentrum hvor en del kan komme til å omfatte deler av idrettsparken. Organisasjonsplan I alt 89 personer har bemannet organisasjonsplan i 2008 i hovedlag, grupper og komiteer. Disse utgjør den administrative staben som årsmøte vedtar må til for å drifte Langhus IL etter idrettens og offentlige bestemmelser. I tillegg til organisasjonsplan deltar ca 300 trenere, lagledere, dommere, foreldrekontakter og annet støtteapparat. Savnet av en person som er tilstede på dagtid er allikevel påtrengende. Langhus IL er nå det eneste idrettslaget av en viss størrelse som ikke har daglig leder. En kan ikke få fullrost alle medlemmer av organisasjonsplan og valgkomiteer nok. Det er de som sørger for at organisasjonsplan er bemannet og at laget lever videre og kunne notere seg for en alder av 55 år i Dette burde vært markert men tiden strakk ikke til mot andre viktige idrettslagssaker som måtte prioriteres. Handlingsplan Langhus IL ligger i forkant mht organisasjonsutvikling i forhold til idrettslag som deltar i idrettens fokusprosjekt. Handlingsplan regulerer arbeidet i hovedstyret og grupper og vedtas av årsmøtet. Den første handlingsplan vedtok styret på egen hånd våren Hovedstyret har utarbeidet en ny som skal godkjennes til årsmøtet for

6 Fair-Play klubb På bakgrunn av at fotballforbundet, håndballforbundet og basketforbundet har innført Fair-play bestemmelser har Langhus IL besluttet å bli en fair-play klubb ved å trekke føringene og kunnskapen fra dette konseptet inn i hele laget. Vi tror det vil være positivt, at alle er klar over at i alt vi gjør i LIL nå også handler om respekt for hverandre, samarbeidspartnere, baner, anlegg, utstyr, motstandere og spillet. Samarbeidsavtalen med Follo Fotballklubb LIL har fulgt tett med i urolighetene mellom Follo Fotballklubb og Follo Fotball AS. LIL håper at tiden jobber for et bedre samarbeidsklima og at as og klubb finner sammen igjen. LIL er en betydelig leverandør av spillere til klubben. Men vi har utestående ca ,- fra AS`et. Vi mener at den nye avtalen ikke er optimal. Det har vært store uklarheter om hvem som eier spillere i FF, hvem som har markedsrettigheter til spillere og dermed er hvem ansvarlig for utbetaling for spilleroverganger. Det innbyr heller ikke til tillit at det kreves 2 årsmøter med 6 måneders mellomrom for å si opp avtalen. Storstadion til Langhus I 2004 forsøkte styret i LIL å lokke de som arbeidet for stadion i Follo til Langhus. Forsøket strandet fordi vi den gang så forsøket i sammenheng med å få bygget en hall i tilknyting til stadion. I tillegg ønsket vi stadion plassert ved Gamle Vevelstad ungdomsskole og der var det muligens salamandre. Sommeren 2008 fikk styre besøk av prosjektet Follo Arena som ønsket Langhus sin deltagelse i prosjekt hvis de bygde stadion på Langhus. Styret sa verken ja eller nei. Det kunne ikke lenger fremme hallsaken. Styreleder og leder fotballgruppen tok selv kontakt med Norgesgruppen og la fram idrettslagets syn for det var de som satt med finansieringen. Vi ønsket at de skulle vite våre motforestillinger, at vi hadde ansvar for breddeidretten og at vi aldri vil komme til å redusere på våre krav til treningsforholdene for våre barn. Både Norgesgruppen og Follo Arena har forstått dette og vi er invitert inn i både styringsgruppe og prosjektgruppe for utredningen av et nytt sentrum på Langhus med storstadion i drettsparken. Hovedstyret har valgt å delta men sette skyhøye krav til utredningsarbeidet. 2009/2010 blir spennende år ikke bare for LIL men for Langhus som tettsted. LIL skal ikke si ja aller nei til alt sammen før langt inn i 2009, kanskje ikke før i Politiattest og avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte For å forsøke å forhindre at LIL tilsetter uønskede personer besluttet styret i 2006 at hele laget skal bruke avtaler når det engasjeres trenere, instruktører, lagledere og tillitsvalgte. I 2008 ble vi også pålagt å innhente politiattest. Styret vedtok at samtlige tillitsmenn, trenere, instruktører skulle fremlegge politiattest

7 Vi har ikke klart å innføre avtaler. Men politiattestarbeidet ble startet og gjennomført med fortsettelse i Resultatet av dette får vi ikke før 2009 er gjennomført. LIL vil få et stort fremtidig arbeid med holde lister oppdatert. Nestleder i LIL Ståle Karlsen og leder for idrettsskolen Marthe Jacobsen-Rivertz har stått for arbeidet og skal ha tusen takk for en kjempejobb! Hjemmesidenes utvikling Vi har nådd en milepæl. Siden år 2000 har hjemmesidene hatt over en million besøkende. All interaktiv informasjon i Langhus ILs regi skal skje på speaker og i denne profilen. Lenker til andre sider kan selvsagt legges inn. Men et lags informasjon skal være i speaker. Etter prinsippet om lik profil skal alt informasjonsarbeid være gjenkjennelig. Dette er også med tanke på at det kommer foreldre etter oss som skal kunne overta det vi gjør i dag lettest mulig. Idrettslaget er heller ikke ansvarlig for å kurse redaktører/journalister i andre redigeringsprogram enn speaker. Styreleder for hovedlaget har i perioden vært ansvarlig redaktør for hele nettstedet med gruppelederne som redaktører på sine sider. Dette er en grei ordning som fungerer. Idrettslaget fortsatte arbeidet med hjemmesidene også i Det ble blant annet gjennomført kurs for redaktører og journalister. Kurset holdt vi selv ved Ronny Engen som har vært idrettslagets superbruker. Alle grupper er flinke til å oppdatere og utvikle sine sider. Besøkstallene totalt økte med ca 5000 i Da var det besøkende som gir et gjennomsnitt på 495 unike besøkende hver dag. Besøksstatistikk hjemmesider Langhus Idrettslag pr År Totalt Forsiden Idrettssk Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Bordtennis Totalt Besøkstallene for idrettsskolen og håndballgruppen har en nedadgående tendens. De øvrige grupper og hovedlaget øker. Styret minner om at tallene kan benyttes i sponsorvirksomhet. En forutsetning for at næringslivet skal bli interessert her er at vi opprettholder en presentabelt lik profil og at besøkstallene holder seg oppe. Da vil nettstedet få en økonomisk verdi i seg selv. Det bør bli et mål at nettstedet blir selvfinansierende. Dette bør bli en oppgave for hovedlaget mens inntekter som gruppene selv aktiverer på sine sider bør disponeres av gruppene selv. Domenet og alle hjemmesider finansieres i dag av hovedlaget

8 Profilering Styret har også i 2008 arbeidet for at alle medlemmer bruker lagets farger når de er i aktivitet i lagets regi. Lagets farger er burgunder og hvit men sort kan også benyttes. Styret har jobbet for fellesskapsfølelsen og verdiøkningen i en felles profil. Omlegging til ny profil gikk i enkelte grupper raskere enn forventet. Lagets markedsansvarlig Svein Åge Haugen har utført et detaljert og godt arbeid fra omleggingens begynnelse til der vi er i dag. Resultatet ser vi i gruppene og på medlemmene. Særlig i håndballgruppen hvor alle spillere har fått ny kampdrakt i den nye profilen og med LIL logo på brystet. Men alle grupper ser ut til å ha blitt mer oppmerksom på bruk av LILlogo og bruken av idrettslagets navn. Ny profil og bestemmelser for hvor og på hvilke produkter man kan bruke LIL logo, Langhus IL navnet og hvor man har lov å sette på sponsorlogoer, gav LIL mange nye sponsorer. Ingen tvil om at lik profil og noen bestemmelser lønner seg. Men fremdeles ser man feil bruk av LIL logo på produkter som ikke har godkjenning. Man kan gjerne si at LIL har et uniformsreglement. Det forventes at alle innretter seg etter dette for til syvende og sist vil alle tjene på dette. Ny utstyrsavtale Styret valgte i 2007 å inngå avtale med Follo-Sport og Adidas, som ny utstyrsleverandør fra og med 1. januar For ordens skyld gjentas kriteriene hovedstyret arbeidet etter og hvorfor vi valgte som vi gjorde. Det var et grundig arbeid hvor alle grupper deltok. Firma Kvalitet Fysisk tilgj. Nett tilgj. Pris Pay back Sortiment Behov Service Farger Poeng Firma x Follo sport/adidas Firma x Dersom Follo-Sport ikke kan levere ønskede produkter kan vi inngå avtale med en annen leverandør. Det må selvsagt være betydelig forskjell i fra det Follo-Sport kan levere. Men det er bare produkter i klubbkolleksjonen som kan pyntes med LIL-logo og Langhus IL. For å opprettholde lik profil er det viktig at andre leverandører avgjøres av hovedstyret og at dette styret bestemmer hva og på hvilke produkter LIL logo og navnet Langhus IL kan festes til. Derfor er dette også regulert i strategiplanen og klubbkolleksjonen. Styret fikk en stor utfordring når det ble klart at tabelaen(kampdrakten) ville gå ut av produksjon. Dette var høyst overraskende. Sammen med Adidas og Follo-sport ble løsningen at gruppene innhentet behov frem tom Adidas på sin side la på lager vårt fremtidige behov + 10%. Sponsorvirksomhet Styret understreker viktigheten av at alle sponsorer godkjennes av markedsansvarlig i LIL. Vi tror dette er en fordel for alle. Noe har gått greit og annet har vært litt tungt for markedsansvarlig å få inn til godkjenning

9 Fellesarrangement Målet er at liten som stor finner gleden ved fysisk aktivitet sammen i vårt nærmiljø på tvers av aktiviteter. Vårens vakreste aktivitetsdag: var i Langhus idrettspark hvor både liten og stor kunne prøve seg på mange forskjellige aktiviteter/ idretter. Det var ca deltagere denne dagen. Som ansvarlig gjennomførte Idrettsskolen arrangementet med glans mens hovedstyret bidro økonomisk. Høstens vakreste aktivitetsdag: Ut på tur aldri sur ble arrangert i oktober i Nøstvedtmarka, hvor deltagerne møtte mange aktiviteter/ idretter på løypa fra Langhus og Ski inn til stuene hvor alle barna fikk premie for deltagelse i aktivitetene. Deltagere denne dagen var ca Også her var Idrettsskolen ansvarlig for arrangementet. Ski ishall: Idrettsskolen arrangerte også flere fellesarrangement i ishallen som ble støttet økonomisk av hovedstyret. Borgertoget 17 mai: Dette er en flott tradisjon og en mulighet til å profilere seg for andre i Ski kommune enn de som vanligvis ser oss. Deltagelsen omtrent med fjoråret, med ca 90 deltakere med påfølgende tradisjonell pizza på Pablos. Vinner av lagets deltagerpris med flest deltagere ble nok en gang fotballgruppen. Styret har en mistanke om et bestemt fotballag har gjort dette til en fast inntektskilde. Styret oppfordrer laget til å fortsette med innsatsen. (Bildet over viser styreleder Trond Steen Linnestad i ny Langhusdrakt 17. mai 2008.) Tildeling av timer i saler og haller Nestleder i LIL Ståle Karlsen har gjort en formidabel innsats med å innhente behov, søke om tid og fordele treningstiden ut til gruppene. Langhus er den sonen i Ski kommune med den desidert laveste anleggsdekningen for inne idrett. Også i år ble det en kamp om timene i hall. Vi hadde behov for 80 timer i hall, men fikk 40 timer. I Langhushallen har LIL mandager og tirsdager for seg selv. Onsdag, torsdag og fredag deler vi kveldene med Follo HK som har prime time timer dvs. fra kl 18:00 20:00 onsdag og torsdag og fra kl 19:00 fredag. Styret vil understreke at Langhus IL fortsatt ikke er imot Follo HK. De skaper liv i hallen og er forbilder. Argumentasjonen har gått mot Ski kommune og Ski idrettsråd som fordeler timene all den tid Ski kommune har ansvar for breddeidrett men ikke eliteidrett. Det har også vært viktigere for LIL å få plass til 40 unger til i hall, enn å legge til rette for elitehåndball. Utover Siggerudhallen, som forøvrig er uegnet til basket pga gulvet, og Langhushallen har LIL søkt og fått treningstid i alle gymsaler på Langhus hver dag. I Langhuset ble lagets - - 9

10 tilbud utvidet med over 20 timer pga bordtennis. Fotballgruppen bestiller selv Follohallen og har hatt mye fin innetrening der. Etter mye frem og tilbake i mange år ble endelig Gamle Vevelstad ungdomsskole en ren turnhall. Forholdene til turngruppen har bedret seg betraktelig. En stund hersket det stor usikkerhet mht at det gikk rykter om at gymsalen skulle rives. Rykter er som regel usanne og slik var det i dette tilfelle også. Men etter forslag fra arbeiderpartiet er det nå vedtatt at gymsalen skal deles i to i høyden. Hovedstyret og lederen for turngruppen Lasse Schumann har arbeidet for å omgjøre dette vedtaket. Vi tror ikke politikerne som stemte for dette forsto hva de gjorde og håper de omgjør vedtaket i et kommunestyre i Badeplass med brygge Etter initiativ fra LIL opparbeidet vi badeplass ved Ttussekjern i samarbeeidet med Langhus Velforening og Ski kommune. Den krever stadig oppmerksomhet og vedlikehold. Siste er at badetrappen er skrudd av og stjålet. Hovedlaget har hittil investert ca ,- i badeplassen pluss dugnadsarbeid. Foruten at trappen må erstattes må det fortsatt legges trykk på forskjønnelse av området. Vedlikeholdsplan Planen omfatter hele idrettsparken med veier og de bygg LIL har sin aktivitet. Det er ikke meningen at LIL skal gjøre alt arbeidet på dugnad eller betale for vedlikeholdsbehov. Planen endres etter innspill fra alle og det LIL ikke kan gjøre på dugnad skal bestilles hos Ski kommune og følges opp av LIL. Trine Englund, Dugnadssjefen, har deltok med dette dokumentet på regelmessige møter i kommunen i arbeidstiden sin. Dette var høyst beundringsverdig. Styret understreker betydningen av dokumentet, at alle bidrar til dette som er idrettslagets hukommelse vedrørende vedlikehold. En kan ikke regne med at vedlikeholdsbehov for bygg og anlegg som ikke står i dette dokumentet blir nevnt i ulike fora eller prioritert av Ski kommune. Styret vil også her nevne at vedlikehold av fotballbaner i kommunen på besynderlig vis falt ut av kommunens budsjett. Dette ble rettet opp i påfølgende kommunestyre hvor det ble avsatt kr ,- til drift og rydding av grusbaner. Dette innbefattet imidlertid ikke kunstgressbaner som fotballgruppen har ryddet selv

11 I forbindelse med at Vidar Eng, vedlikeholdsleder i Ski kommune, sluttet ble han tildelt Langhus ILs Innsatspris. Prisen ble utdelt under en lunsj i teknisk etats lokaler på Drømtorp av styreleder og gruppeleder fotball. Rullering av kommunedelplan Hovedstyret ga i 2007 sine innspill til kommunedelplan. I 2008 valgte styret å prolongere innspillene fra Det var ingen nye behov fra verken grupper eller andre. Tidligere innspill er ny hall, rehabilitering av løpebaner, ballnett på stadion, rehabilitering av gangveier og nytt lydanlegg ute. Behovene er vedtatt av Ski kommunestyre og nedfelt i deres plan for idrett Men det er bare bevilget penger til hall og noe til ballnett. Ny hall Etter 4 års kamp bevilget Ski kommunestyre i desember 2007 kr til ny hall i idrettsparken. Vi trodde da at vårt prosjekt ville bli en realitet ganske raskt. I januar 2008 fremkom det imidlertid at andre også hadde behov for hall. Men en helt annen hall enn det vi hadde jobbet med. Alle visste vi jobbet med prosjektet fordi det var den største lokale valgkampsaken under valget Follo HK fremmet krav om tribuner til 1700 mennesker, vipptribune, TV-tårn, restaurant, etc. Dette var ikke med i det beløpet Ski kommune hadde bevilget 2 måneder tidligere da ingen visste dette. Hallsaken utviklet seg fra å være en festsak til å bli en kranglete sak både i det politiske miljø og mellom Follo HK og LIL. Det paradoksale var at de som hadde stemt frem penger til ny hall i 2008 ble uglesett av alle som hadde stemt mot hall samt av Follo HK. De nye kravene som ble stillet til Ski kommune har utsatt byggestart hittil med ett år. På grunn av disputten mellom LIL og Follo HK tok hovedstyret initiativ til at det ble inngått en samarbeidsavtale mellom LIL og Follo HK som gikk på bruken av Langhushallen og kommunikasjon mellom de to klubbene. Dette avslo dessverre Follo HK. Vi møtte også på problemer med administrasjonen i Ski kommune som mente at beløpet som var bevilget var et bruttobeløp. LIL har hele tiden ment at i tillegg til mil kommer mva og tippemidler. Det tok oss ¾ år å få dette bekreftet. Mao er vårt hallalternativ beregnet til ca 50 mil i 2006 innenfor bevilget beløp. Alle som løp og sa det var bevilget for lite fikk feil. Hadde man sett dette på et tidligere tidspunkt kunne man unngått mye negativ mediaomtale. Vi møtte også på en annen utfordring. I arbeidsgruppen som ble nedsatt for å se på type hall ble LIL ikke representert. På tross av at politikerne hadde vedtatt enstemmig at arbeidet skulle skje i nært samarbeid med LIL som eneste idrettslag. Dette var svært beklagelig

12 Blant annet fordi var helt uenig med arbeidsgruppen, når det gjaldt finansieringsbehov i forhold til det politikerne hadde bevilget. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i at 37 mil var totalrammen. Arbeidsgruppens arbeid var slik sett totalt bortkastet sammen med all negativ medieomtale fordi de da arbeidet ut fra 37 mil og ikke 50 mil. Siden administrasjonen i kommunen nå har snudd i finansieringsspørsmålet skal hallen ut på anbud og man skal se hvor mye hall man kan få for 37 mil pluss mva og tippemidler. Det kan ligge an til at man for dette beløpet kan klare 2 hallflater. Et tankekors for de som er opptatt av bredde er at vi må gi avkall på skytebane, squasjbaner og andre breddeidrettsbehov vi la inn i vårt forslag. LIL har ikke protestert på denne dreiningen fordi 2 flater kan legge til rette for tribuner og annet innhold som kreves av Follo HK. Vi har et mål om å være venner. Når det er sagt har styreleder LIL og styreleder Follo HK hatt en god dialog hele tiden. Langhuset Styreleder har deltatt på 4 huskomitémøter for Langhuset med Ski kommune, Lions, Langhus-Vel og Pensjonistforeningen. Styreleder arbeider her etter instruks fra styret. Blant oppgavene har vært flagg foran Langhuset og å sikre meridrettens og bordtennisen sine lokaler i Langhuset. Det er ulike interesser på Langhus og det er viktig at vi fortsetter å stå på for våre behov. Sommeren 2008 kunne LIL heise sin vimpel foran huset. Det ble satt opp 4 flaggstenger på dugnad av hovedstyret hvorav LIL eier 2, Langhus Vel 1 og Lions den 4. Det ble også gjort en del beplantning. LIL har også arbeidet med skilting på huset og på veiene inn til idrettsparken. Anne Berit Hogstad, Ski kommune, skal ha ros for at det nå er god skilting på veier og på huset. Man vil legge merke til at det bla på Gamle Vevelstad vei er skiltet til Langhus Idrettspark. Fra før har LIL bekostet internett og tv-signal på huset. Det er derfor mulig å se Tv i meridrettens lokaler. Nå planlegger vi oppføring av kontainerhus og huskomiteen fortsetter å utvikle huset. Brosjyre Markedsansvarlig utarbeidet også i 2008 en flott felles brosjyre for LIL. Denne inneholder viktig informasjon om alle våre tilbud ved oppstart i august. En håper dette kan fortsette for også det styrker fellesskapet og bidrar til å gjøre oss til ett idrettslag hvor overgangen fra en gruppe til en annen ikke er for stor. Flagg i idrettsparken Styret har også i år sørget for at idrettslagets vimpel er heist foran hallen. Etter at styret anmodet kommunen om flaggfester høyere enn én mann kan nå stående på sykkel, er vi ikke lenger plaget av at flagg forsvinner. Det samme prinsippet ble brukt foran Langhuset

13 Medlemsutvikling Styret understreker viktigheten av at det på lagsnivå gjøres ett grundig arbeid med medlemsregistrering. Kartotekfører og gruppene har arbeidet godt i perioden men her er store utfordringer. Medlemsutvikling Langhus Idrettslag 2000 tom 2008 År Total t Idrettsskolen Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Bordtennis Tallene over er hentet fra idrettsregistreringen for Hovedtyngden ligger mellom 6 19 år fordelt på 8 særidretter som understreker at vi er et breddeidrettslag. Målet om 2008 utøvere i 2008 ble nesten nådd. Målet må nå være å bli 2009 i Betalingsutvikling Ifølge regnskapet for 2008 ble det registrert 1095 innbetalte medlemskontingenter til LIL i Det er nok mer for dette er nettobeløp i forhold til oppgjør til n3-sport. Men det er uansett alt for lite. Antall innbetalinger har bedret seg sett over flere år men 2008 var et dårlig år i forhold til Styret undersøkte muligheten for å benytte inkasso men dette skal ikke idretten være bekjent av ifølge idrettsforbundet. På tross av at dette benyttes på bla Romerike. Styret er ikke fornøyd med resultatet. Uansett er det mange som ikke betaler og dette gir et stort økonomisk tap. De som ikke betaler er ikke forsikret, har ingen rett til å delta i idrettslagets grupper og er foreldrenes ansvar hvis en ulykke skulle skje. Om dette siste skal idrettslaget være klar over at det hersker noe tvil om ansvarsforholdet, siden aktiviteten skjer i idrettslagets regi. Og det kan spørres om det er gruppen eller hovedlaget som eventuelt skal betale hvis ulykken er ute. Tabellens total kolonne viser den offisielle idrettregistreringen. Dette er antall utøvere og slik sett ikke antall unike medlemmer. Totaltallet 1945 er det antallet personer vi organiser

14 idrett for. Det er derfor ikke 850 som ikke har betalt men det er heller ikke 850 som deltar i flere enn én gruppe. Styret anslår at 250/300 deltar i mer enn én gruppe. Uansett har LIL en formidabel jobb foran seg for å få alle til å betale. Medlemsutvikling over unike medlemmer i Langhus IL pr År Totalt Betalt Ikke betalt Årsrapporter for 2008 fra gruppene LIL har i 2008 vært organisert med 8 idrettsgrupper. Dette er en økning på 3 grupper siden 2004 og målet som ble satt i 2004 om 2 nye grupper innen 2008 ble oppnådd. Med 8 grupper har bredden i Langhus IL har aldri vært så bre og med Basket i 1. divisjon og fotball i 3 divisjon har høyden aldri vært høyere. Det er stor grunn til å nevne at ca 30% av stallen til Follo Fotball er Langhus-gutter. Det gror og utvikles mye godt administrativt og sportslig arbeid i alle grupper. Alle finner stadig på nye ting. Uten gruppelederne Lasse Schumann, Daniel Cubedo, Ronny Engen, Jon Merdem, Bjørn Buvik, Marthe Jacobsen Rivertz, Eva Getz Harstad og Eivind Andersen hadde ingenting vært mulig. Og ikke å forglemme varaene Leif Eibakk og Anita Lorentzen som har steppet inn når det trengtes. Hovedlaget har bidratt økonomisk der hvor hovedstyret har ment at det var muligheter for en positiv utvikling av gruppens aktivitet og dette var kritisk for laget. Vi har også fostret en fotballspiller til Manchester Unitid, Aitizaz Hussain. Vi må også trekke frem håndballens Julecup, fotballens ØB-cup og turngruppas sirkus som hadde ca 700 tilskuere og var nok en gang et fantastisk show. Rapport fra Fotballgruppen 2008 Det har i 2008 vært avholdt 14 ordinære styremøter. Fotballgruppa har i tillegg hatt en representant til stede på Langhus IL styremøter. På Oslo fotballkrets årsmøte, stilte fotballgruppa med 2 representanter. Langhus IL Fotball er klubbens største gruppe med vel 600 aktive medlemmer. I 2008 ble 50 lag meldt på seriefotball, en nedgang med fem lag fra Lagene fordelte seg med 18 innenfor ungdoms- og seniorfotball (f.o.m. 13 år), og 32 innenfor barnefotballen (8 12 år). Åtte av lagene var jente-/damelag, uforandret fra I tillegg kommer alle trenere, lagledere og foreldre som støtter opp rundt fotballgruppa

15 Vi mener fotballgruppa i 2008 har hatt et tilbud til alle, og vært et positivt bidrag i nærmiljøet med engasjerte barn og foreldre. Banesituasjon og Kampavviklinger Banesituasjonen var i 2008 mye bedre enn tidligere år. Styret valgte i 2008 å vinterdrifte kunstgressbanen. selv om banekapasiteten er bedret, har tildeling av treningstider fortsatt vært en stor utfordring. Kampavviklingen har stort sett gått greit, selv om vi noen ganger har opplevd at banene er dårlig driftet av kommunen. Dette gjelder spesielt merking og klipping. Styret i fotballgruppa ønsker her å takke spillere, trenere og lagledere, samt foreldre for den fleksibilitet de har vist når vi innimellom har møtt problemer. Cup og arrangementer Vår tradisjonsrike ØB-cup ble arrangert 13. og 14. september. Det deltok i alt 118 lag, og cup-ledelsen mottok i etterkant mange hyggelige tilbakemeldinger fra foreldre, trenere og lagledere på et godt organisert arrangement. Styret vil takke alle som var med i forberedelser og gjennomføring. Fotballgruppa arrangerte for tredje år på rad fotballskole i samarbeid med Coerver Coaching. Ca. 200 glade og fornøyde spillere var påmeldt til arrangementet. Utdanning Fotballgruppa har satset mye på utdanning og tiltak rettet mot trenere, lagledere og foreldre. Satsingen har spesielt vært rettet mot barnefotballen. Dette medførte at Langhus IL fotball vant Adeccos utdanningskonkurranse gjennom Oslo fotballkrets

16 Økonomi Det ble også i 2008 lagt ned stor innsatsfor å kreve inn treningsavgiften, og per har ca. 90 % betalt. Spillere som ikke har betalt tillates ikke å trene eller spille kamper for Langhus IL fotballgruppa. Ellers har ØB-cup bidratt sterkt til det økonomiske resultatet. Styret besluttet i 2008 å bygge et ballfangernett bak målet mot sør på den store kunstgressbanen, og fikk økonomisk støtte fra Ski kommune med Kr ,-. Hvis økonomien tillater det er målet å bygge et tilsvarende nett mot nord i Dette kan også bedre banekapasiteten noe. Styret i fotballgruppa mener det er en god balanse mellom utgifter og inntekter. Rapport fra Bordtennisgruppen 2008 Styret har hatt 2 styremøter i perioden. Saker som er tatt opp på styremøtene: Påmelding til 4.divisjon, treningsavgift, dele treningene i 2 puljer og deltagelse i cuper. Bordtennisen trener i bomberommet i Langhuset. Her er det så vidt plass til 5 bordtennisbord og i tillegg er det et lager hvor utstyr kan oppbevares. Lokalet fungerer greit, selv om man til tider kunne ønske det var noe større. Gruppa har hatt faste treninger mandager fra kl.1800 til kl.1900 for gruppe 1, medlemmer født 1995 og yngre, fra kl til for gruppe 2, medlemmer født 1994 og eldre. Og på onsdager kra kl til 1830 gruppe 1 og fra kl til 200 gruppe 2. Rapport fra Golfgruppen har vært et spennende år med stor aktivitet og en velfungerende baneavtale med Mørk, som har gjort dette til ett veldig positivt år. Vi har deltatt på noen møter med Haugland Gård og Norges handicapforbund vedrørende kommunal behandling av bane på Haugland. Vi har arrangert grønt kort kurs, med teori i Langhuset og praksis på banen. Etterspørselen er fortsatt slik at vi vil arrangere flere kurs i Vi har arrangert klubbmesterskap, treningssamling, Langhus Open og tirsdagene har vi trent på Mørk. Våre juniorer har deltatt på mange turneringer spredd over hele Østlandet, med meget gode resultater. Administrasjonen har også sørget for at alle har fått support i forbindelse med utstedelse av nye golfkort, kjørt juniorer til og fra treninger, vært veiledere og deltatt på styremøtene til hovedlaget. Mens vi venter på egen bane har vi som tidligere nevnt inngått en samarbeidsavtale med Mørk Golfbane. Denne er videreført i 2008 og sikrer oss muligheten til å spille på en bane som har alle fasiliteter. Vil spesielt nevne knøttebanen for de yngste. Her har de yngste kost seg hele sesongen og blitt meget godt mottatt. Eier og daglig leder Peder Mørk er helt fantastisk. Han stiller alltid opp, uansett hva vi spør om. Tusen Takk

17 Rapport fra Idrettsskolen 2008 Idrettsskolen skal være idrettslagets hovedtilbud til barn i aldersgruppen 5-12 år, og rekruttere til idrettslagets særgrupper når barna er klare for et steg videre. Idrettsskolens aktiviteter bygger på Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett og Langhus ILs lover, forskrifter og vedtak. Gjennom Idrettsskolen skal barna få en allsidig innføring i idrett og friluftsliv. Det blir brukt krefter fra idrettslagets øvrige grupper, samt nærliggende idrettslag og organisasjoner som Follo Sykkelklubb, Langhus speiderne, Ski Svømmeklubb, Studio 1 med flere. Trenerne i Idrettsskolen var i hele 2008 rekruttert fra foreldrene. Høsten 2008 hadde Idrettsskolen ca 200 medlemmer, der vi klarte å få en mye større gruppe for klasse enn tidligere. Dette blant annet ved å satse på et langt spenstigere program enn før, der ungene fikk tøffere utfordringer innimellom mer ordinære gymsaltreninger. 5- års gruppen hadde også en eksplosiv vekst, trolig grunnet egne informasjonsskriv som ble levert ut til alle barnehagene på Langhus. I tillegg til ordinære treninger hadde Idrettsskolen sin siste sesong med Knøttefotball i Ca 60 gutter og 14 jenter var aktive gjennom sommeren og de deltok på tre cuper. På årsmøtet ble det vedtatt at Fotballgruppa i Langhus IL overtar Knøttefotball, dvs 1. klasse. Idrettsskolen har også vært ansvarlige for to dager i Ski Ishall, der alle Langhus ILs medlemmer har vært velkommen. I tillegg har vi deltatt og hatt ansvaret for Ut på tur aldri sur fra Langhus sin side, og vi koordinerte Aktivitetsdagen på Langhus i mai måned. Utfordringer framover blir en fortsatt økning i medlemsmassen blant klassinger og stabilisere antallet 5-åringer på ca 50 pr sesong. Vi ser også store utfordringer i treningsarenaer, der vi nok vil ha behov for mer tid i hallen og på skolene enn vi har hatt så langt. Rapport fra Meridrett 2008 Vi fortsatte med internett Café. Det er nå i orden med TV-signaler, vi har kjøpt dette via RiksTv. Vi er åpen hver onsdag mellom kl Vi har en fast liten gruppe på ca 12 ungdommer. Løpeluntegruppe ble borte etter at vi mistet treneren. Også HIPHOP forsvant i Men utdanningen av 10 ledere i samarbeid med Haugjordet ungdomsskole og Akershus idrettskrets har startet. De første lederne kan forventes til klubben høsten 2009 og vi håper at dette kan få opp aktiviteten blant barn og unge som vanligvis faller utenom alt og alle. Med bordtennis, kiosk, Playstation og en del aktivitets-spill og elektronisk dart har det vært mye fin aktivitet. Rapport fra Turngruppen 2008 Det har ikke vært vesentlige endringer i aktivitetstilbudet i løpet av Etter mye arbeid mot kommunen fikk Langhus IL disponere gymsalen også på torsdager. Dette medførte at vi kunne tilby turntrening alle ukens hverdager. Noen trenere har gitt seg i løpet av perioden, men vi har også lyktes med å rekruttere to nye. Trenersituasjonen er generelt et kritisk punkt, og for å kunne opprettholde minimum dagens aktivitetsnivå, må flere trenere på plass

18 I forhold til høsten 2007, måtte vi i høst ikke si nei til noen påmeldinger. Det er også gledelig at konkurranse partiet (apparatturn) for jenter og gutter har hatt en aktiv og god periode. Guttepartiet deltok bl.a. på treningssamling hos Nedre Glomma Turn høsten Den største delen av medlemsmassen har turngruppa blant de yngste (2 til 7 år). Det er likevel meget viktig at nok utøvere fortsetter videre slik at de bl.a. kan sikre rekrutteringen av trenere videre. Viktige ledd i dette er konkurranse partiet og partiet for troppsturn. Her må vi sikre at vi fortsetter å ha trenere som er motivert og dyktige og kan motivere utøverne. Dette er nok en av hovedutfordringene for de nærmeste årene. En annen utfordring, kanskje også en trussel, er den planlagte (og foreløpige vedtatte) nedbyggingen av deler av gymsalen. Gjennom hovedlaget jobber vi for å unngå at dette skjer, og sikre at vi heller for en rehabilitert og bedre gymsal å kunne tilby våre medlemmer. Det er styrets generelle oppfatning at turn som idrett og aktivitet er populært. De siste års turnshow har temmelig sikkert bidratt med rekruttering, og dette er turngruppa stolt av. Sist, men ikke minst, nevnes ca. 15 trenere som gjør en utmerket innsats uke etter uke. Arrangementer Turnshowet søndag 6.april 2008 var, som i 2007, en stor suksess. Tema denne gangen var film. Turngruppa deltok med full bemanning under aktivitetsdagen den 25. mai. Her fikk barn og unge boltre seg med trampett, airtrack og klosser. I overkant av 50 turnere deltok på kretsturnstevnet i Lørenskog den 8. juni. Tradisjonen tro hadde Langhus IL egen tropp, og oppvisningen ble en stor suksess De yngste konkurranseturnerne har hatt klubbmesterskap (gutter) og julekonkurranse (jenter) på stigen Bra- Bedre-Best Rapport fra Basketgruppen 2008 Styret har hatt 10 styremøter i Vi har hatt med et seniorlag i 1. divisjon Menn, som vant seriespillet og kom til sluttspillet. I sluttspillet ble det også førsteplass. En prestasjon som ingen andre lag har oppnådd tidligere! Basketgruppa var ved årsskiftet midt inne i sesongen Spillerstallen var på ca 90 spillere fordelt på 7 lag + basket skole. Basketballgruppa er ut i fra treningsforhold og øvrige sportslige rammer fornøyd med lagenes og utøvernes resultater gjennom idrettsåret

19 1.div. laget er et økonomisk løft, det er vanskelig å få det selvfinansierende med sponsorer. Spillerne må betale treningsavgift, jobbe dugnader. Vi vil også takke hovedlaget som dekket flyreiser og hotell, da gutta var i Trondheim og vant sluttspillet. De øvrige lag er selvfinansierende gjennom treningsavgift og dugnader. Basketballgruppa var i året 2008 oppe i 7 lag som skulle spille / trene på ordinær bane, hvorav 3 minilag som trenger oppmerket minibasketballbane med senkede kurver. De eldste lagene ned til gutter 1992 har delvis trent i Langhushallen, delvis i Siggerudhallen og delvis i gymsaler på skoler. På grunn av det harde gulvet, som ikke har demping i seg, er det farlig for basket spillere å trene på dette gulvet i Siggerudhallen. Det sliter ekstra på knær og ankler. Det er derfor viktig å få sikre et minimum av trening på egnet bane. Basketball må derfor få utvidet treningstid i Langhushallen. De yngre lagene trener i gymsaler på skoler. Skolene disponerer gymsalene til egne arrangementer i begynnelsen av januar og hele desember samt ved andre arrangementer. Det blir vanskelig å høyne nivået når lagene ikke får trent på 6 uker. Gymsal på gamle Vevelstad ungdomskole er utstyrt med til sammen 4 kurver, som ikke er nedsenkbare til minibasket. Dette gjør trening for de minste lagene vanskelig da de ikke får trent på baner som er tilpasset disse årsgruppene. Derfor bør alle minilag ha minst en treningstime i hall fra høsten Basketgruppen i LIL har fremdeles mangel på kvalifiserte trenere. Vi har i sesongen 2007/08 hatt amerikansk trener for 1. div laget. For de yngre lagene har det vært spillere fra Junior/Senior som har vært trenere, samt et par foreldre. For å ta vare på nye utøvere som ønsker å lære seg basketball startet vi opp med basket skole for barn i alderen 3 til 4 klasse. Det er pr i dag ca 15 barn med på skolen, og vi bruker spillere fra vårt seniorlag som instruktører og dette har vært en suksess så langt. Rapport fra Håndballgruppen 2008 Gruppen hadde høsten 2008 lag i jente og gutteklassene fra håndballskolen (født 2001) til årsklassene Utover det har vi på jentesiden J91 lag. På senior nivå har vi på damesiden4. divisjon og 33 lag, og 33 lag på herresiden. Vi er til sammen ca. 350 spillere. Rekrutteringen i håndballguppa har vært god og spesielt gledelig er det at de yngre gutteklassene har mange spillere. Styret har hatt stor fokus på å beholde de eldre årsklassene. Frafallet i disse aldersklassene har tidligere har vært stort, spesielt på guttesiden. Frafallet har i år heldigvis vært lite. Målet er innen utgangen av 2009 å være mellom spillere som løser treningsavgift. Vi har en god stamme av dommere med god aldersmiks og håndballgruppa har fått inn langsiktige sponsorer. Av store fellesarrangement og aktiviteter har vi fellescup og julecup. Fellescupen gikk i år til Baldus cup. Vi deltok med 244 spillere og 26 lag og var med det største klubb i cupen. Det var stort engasjement og J94 vant sin klasse. Nærmere 550 spillere og foreldre deltok på fellesarrangementet på Åretta skole med grilling og prisutdelinger. Julecup 2008 hadde 144 påmeldte lag, noe ned fra tidligere år. Gjennomføringen var god og vi bør være godt posisjonert for Julecup 209. Økonomisk var resultatet litt opp fra I tillegg har laget gruppen arrangert over 250 kamper i regionsserien og østlandserien

20 Håndballballgruppa har i dag to hjemmearenaer, Langhushallen og Siggerudhallen % av tildelt treningstid er i Siggerudhallen. Resten er i Langhushallen og i gymsaler på Langhus % av våre hjemmekamper avholdes i Siggerudhallen. Langhus IL håndballgruppa er med det kanskje den håndballgruppa i Folloregionen med lengst vei til sine treningsfasiliteter siden et fåtall av våre spillere kommer utenfra Langhusområdet. Vår største utfordring for å nå en tenkt tilvekst er tilgang på treningsflater. Uten flere flater blir det utfordrende for gruppa å tilby eldre klasser den variasjon i kvantitet og kvalitet som disse lagene etterspør. Tidligere har dette resultert i at (for) mange spillere har søkt til klubber i og utenfor kommunen. De gjenværende lagene har kommet under kritisk masse mht antall spillere, blitt oppløst, og resultert i at mange Langhusungdommer har sluttet med håndball før de egentlig hadde tenkt/ønsket det. Håndballgruppa har derfor store forventninger til en utvidelse av Langhushallen, slik at vi som gruppe kan tilby et voksende antall håndballspillende ungdommer et lokalt attraktivt treningstilbud oppover i ungdomstrinnene. Det fortjener ungdommen. 3 Økonomisk virksomhet Offentlig støtte Styret sendte i 2008 søknad om lokale aktivitetsmidler(lam) midler til Ski Idrettsråd og om tilskudd til lokale aktivitetsmidler til Ski kommune. Vi mottok til sammen ca ,- kroner, som er ny rekord. Dersom vi ikke gjennomfører fellesaktiviteter mister vi muligheten for store deler av denne støtten. Ca kr ,- er sikre inntekter såfremt alle utøvere registreres korrekt i medlemsregisteret. Kr ,- av dette ble tilført gruppene og resten gikk til drift av f eks regnskapsfører og revisor. Midlene er imidlertig beheftet med usikkerhet. Det skal settes av tid til selve søknadene og det må være konkret drift og aktiviteter å søke om. Viktigheten av at alle betaler medlemskontingent understrekes. Utgiftsført: Det er to store poster. Det ene er regnskap og revisorutgifter samt innkjøp av trenings- og instruksjonsutstyr. Det siste har sammenheng med ny profil. Utestående Follo Fotball På slutten av 2008 har LIL kr ,- utestående hos Follo Fotball. Dette vil bli innbetalt når forholdene i klubben har ordnet seg. Resultat for hele laget Konsernregnskapet for Langhus IL viser at omsetningen øker fra kr ,- i 2007 til kr ,- i Resultatet på kr ,- er imidlertid lavere enn i 2007 da det var kr ,- og i 2006 kr ,-. Noen grupper gikk litt i minus mens andre bidrar til at egenkapitalen styrkes. Det viktigste fokuset må for fremtiden ligge på medlemskontingenter, treningsavgifter og sponsorer samtidig som man aldri bruker penger man ikke har

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer