ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET Styrets virksomhet... 5 Organisasjonsplan...5 Handlingsplan...5 Fair-Play klubb...6 Samarbeidsavtalen med Follo Fotballklubb...6 Storstadion til Langhus...6 Politiattest og avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte...6 Hjemmesidenes utvikling...7 Profilering...8 Ny utstyrsavtale...8 Sponsorvirksomhet...8 Fellesarrangement...9 Tildeling av timer i saler og haller...9 Badeplass med brygge...10 Vedlikeholdsplan...10 Rullering av kommunedelplan...11 Ny hall...11 Langhuset...12 Brosjyre...12 Flagg i idrettsparken...12 Medlemsutvikling...13 Betalingsutvikling Årsrapporter for 2008 fra gruppene Rapport fra Fotballgruppen Rapport fra Bordtennisgruppen Rapport fra Golfgruppen Rapport fra Idrettsskolen Rapport fra Meridrett Rapport fra Turngruppen Rapport fra Basketgruppen Rapport fra Håndballgruppen Økonomisk virksomhet Offentlig støtte...20 Utgiftsført:...20 Utestående Follo Fotball...20 Resultat for hele laget...20 Eiendeler...21 Revisjon

3 DAGSORDEN ÅRSMØTE LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET 2008 Torsdag 12. mars 2009 kl Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppene. 5. Behandle idrettslagets, herunder gruppenes, regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 5 styremedlemmer og 2 varamenn c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. 12 pkt. 9. d) Revisor: Reitan revisjon, Majorstuen, Oslo e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1varamedlem for neste årsmøte. BILDE FRA FØRSTE HJEMMEKAMP I 3. DIVISJON - - 3

4 ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR ÅRET 2008 Styret har i perioden bestått av følgende verv og personer: Funksjon; Navn; Styreleder Trond Steen Linnestad Nestleder Ståle Karlsen Sekretær Jorunn Hope Kasserer Kari Teigen Andersen Sportslig leder Ronny Engen Dugnadssjef Trine Englund Markedsansvarlig Svein Åge Haugen Kartotekfører Ikke i styre for 2008, se nedenfor. Basket Jon Merdem Idrettskolen Marthe Jacobsen-Rivertz Fotball Uno Dahl Henriksen til juni Eivind Andersen konstituert samtidig. Håndball Bjørn Bruvik Turn Lasse Schumann Meridrettsskolen Eva Getz Harstad Golf Ronny Engen Bordtennis Daniel Cubedo Vararepresentant Vararepresentant Leif Eibakk Anita Lorentzen Regnskapsfører: Erøy AS Revisor: Reitan Revisjon AS Kartotekfører i denne perioden var Trine Marcus Erlandsen, men hun var ikke en del av styret. Oppnevnt av styret: Huskomiteen for Langhuset Ski idrettsråd Styreleder LIL Trine Lise Bjørby Valgkomite hovedstyret: Ronny Engen Owe Stangeland Anita Lorentzen Langhus idrettslag er en selveiende og frittstående forening med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) gjennom Akershus Idrettskrets (AIK), og av de sær forbund som årsmøtet bestemmer. Idrettslaget hører hjemme i Ski Kommune og er medlem av Ski idrettsråd. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité gjennom frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettsforbundets grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Ordinært årsmøte ble avholdt 13. mars Besøksadresse: Postboks 15, 1403 Langhus Gamle Vevelstad vei 34, 1405 Langhus Org.No.: Kto: Hjemmeside:

5 1 Styrets virksomhet Hovedstyret har arbeidet for å vise retning og kontrollere at all aktivitet skjer iht. lover og regler og ellers det som blir bestemt. Styret mener at ledergruppen og de 8 særidrettsgruppene gjør dette på en svært god måte. Styret har behandlet 88 saker og hatt 11 møter. Ledergruppen har forberedt sakene og også hatt 11 møter. Sekretær Jorunn Hope har holdt styr på alt sammen. Styremedlemmene har deltatt i møter med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere etter styremedlemmenes funksjonsområde. Hovedstyrets arbeid har i hovedsak vært konsentrert om ny hall, mål og strategiplan, handlingsplan, politisk kontakt, fordeling av gymsaler og haller, søknader til kommunen, regulering av kommunedelplan, medlemskartotek, dugnad/vedlikehold av idrettsparken og Gamle Vevelstad ungdomsskole, utstyrsavtale, profilering, politiattestsaken, nytt grunntilskudd, drift av nye og gamle grupper herunder regnskap og økonomi og startet tankevirksomheten rundt et nytt Langhus sentrum hvor en del kan komme til å omfatte deler av idrettsparken. Organisasjonsplan I alt 89 personer har bemannet organisasjonsplan i 2008 i hovedlag, grupper og komiteer. Disse utgjør den administrative staben som årsmøte vedtar må til for å drifte Langhus IL etter idrettens og offentlige bestemmelser. I tillegg til organisasjonsplan deltar ca 300 trenere, lagledere, dommere, foreldrekontakter og annet støtteapparat. Savnet av en person som er tilstede på dagtid er allikevel påtrengende. Langhus IL er nå det eneste idrettslaget av en viss størrelse som ikke har daglig leder. En kan ikke få fullrost alle medlemmer av organisasjonsplan og valgkomiteer nok. Det er de som sørger for at organisasjonsplan er bemannet og at laget lever videre og kunne notere seg for en alder av 55 år i Dette burde vært markert men tiden strakk ikke til mot andre viktige idrettslagssaker som måtte prioriteres. Handlingsplan Langhus IL ligger i forkant mht organisasjonsutvikling i forhold til idrettslag som deltar i idrettens fokusprosjekt. Handlingsplan regulerer arbeidet i hovedstyret og grupper og vedtas av årsmøtet. Den første handlingsplan vedtok styret på egen hånd våren Hovedstyret har utarbeidet en ny som skal godkjennes til årsmøtet for

6 Fair-Play klubb På bakgrunn av at fotballforbundet, håndballforbundet og basketforbundet har innført Fair-play bestemmelser har Langhus IL besluttet å bli en fair-play klubb ved å trekke føringene og kunnskapen fra dette konseptet inn i hele laget. Vi tror det vil være positivt, at alle er klar over at i alt vi gjør i LIL nå også handler om respekt for hverandre, samarbeidspartnere, baner, anlegg, utstyr, motstandere og spillet. Samarbeidsavtalen med Follo Fotballklubb LIL har fulgt tett med i urolighetene mellom Follo Fotballklubb og Follo Fotball AS. LIL håper at tiden jobber for et bedre samarbeidsklima og at as og klubb finner sammen igjen. LIL er en betydelig leverandør av spillere til klubben. Men vi har utestående ca ,- fra AS`et. Vi mener at den nye avtalen ikke er optimal. Det har vært store uklarheter om hvem som eier spillere i FF, hvem som har markedsrettigheter til spillere og dermed er hvem ansvarlig for utbetaling for spilleroverganger. Det innbyr heller ikke til tillit at det kreves 2 årsmøter med 6 måneders mellomrom for å si opp avtalen. Storstadion til Langhus I 2004 forsøkte styret i LIL å lokke de som arbeidet for stadion i Follo til Langhus. Forsøket strandet fordi vi den gang så forsøket i sammenheng med å få bygget en hall i tilknyting til stadion. I tillegg ønsket vi stadion plassert ved Gamle Vevelstad ungdomsskole og der var det muligens salamandre. Sommeren 2008 fikk styre besøk av prosjektet Follo Arena som ønsket Langhus sin deltagelse i prosjekt hvis de bygde stadion på Langhus. Styret sa verken ja eller nei. Det kunne ikke lenger fremme hallsaken. Styreleder og leder fotballgruppen tok selv kontakt med Norgesgruppen og la fram idrettslagets syn for det var de som satt med finansieringen. Vi ønsket at de skulle vite våre motforestillinger, at vi hadde ansvar for breddeidretten og at vi aldri vil komme til å redusere på våre krav til treningsforholdene for våre barn. Både Norgesgruppen og Follo Arena har forstått dette og vi er invitert inn i både styringsgruppe og prosjektgruppe for utredningen av et nytt sentrum på Langhus med storstadion i drettsparken. Hovedstyret har valgt å delta men sette skyhøye krav til utredningsarbeidet. 2009/2010 blir spennende år ikke bare for LIL men for Langhus som tettsted. LIL skal ikke si ja aller nei til alt sammen før langt inn i 2009, kanskje ikke før i Politiattest og avtaler med trenere, lagledere og tillitsvalgte For å forsøke å forhindre at LIL tilsetter uønskede personer besluttet styret i 2006 at hele laget skal bruke avtaler når det engasjeres trenere, instruktører, lagledere og tillitsvalgte. I 2008 ble vi også pålagt å innhente politiattest. Styret vedtok at samtlige tillitsmenn, trenere, instruktører skulle fremlegge politiattest

7 Vi har ikke klart å innføre avtaler. Men politiattestarbeidet ble startet og gjennomført med fortsettelse i Resultatet av dette får vi ikke før 2009 er gjennomført. LIL vil få et stort fremtidig arbeid med holde lister oppdatert. Nestleder i LIL Ståle Karlsen og leder for idrettsskolen Marthe Jacobsen-Rivertz har stått for arbeidet og skal ha tusen takk for en kjempejobb! Hjemmesidenes utvikling Vi har nådd en milepæl. Siden år 2000 har hjemmesidene hatt over en million besøkende. All interaktiv informasjon i Langhus ILs regi skal skje på speaker og i denne profilen. Lenker til andre sider kan selvsagt legges inn. Men et lags informasjon skal være i speaker. Etter prinsippet om lik profil skal alt informasjonsarbeid være gjenkjennelig. Dette er også med tanke på at det kommer foreldre etter oss som skal kunne overta det vi gjør i dag lettest mulig. Idrettslaget er heller ikke ansvarlig for å kurse redaktører/journalister i andre redigeringsprogram enn speaker. Styreleder for hovedlaget har i perioden vært ansvarlig redaktør for hele nettstedet med gruppelederne som redaktører på sine sider. Dette er en grei ordning som fungerer. Idrettslaget fortsatte arbeidet med hjemmesidene også i Det ble blant annet gjennomført kurs for redaktører og journalister. Kurset holdt vi selv ved Ronny Engen som har vært idrettslagets superbruker. Alle grupper er flinke til å oppdatere og utvikle sine sider. Besøkstallene totalt økte med ca 5000 i Da var det besøkende som gir et gjennomsnitt på 495 unike besøkende hver dag. Besøksstatistikk hjemmesider Langhus Idrettslag pr År Totalt Forsiden Idrettssk Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Bordtennis Totalt Besøkstallene for idrettsskolen og håndballgruppen har en nedadgående tendens. De øvrige grupper og hovedlaget øker. Styret minner om at tallene kan benyttes i sponsorvirksomhet. En forutsetning for at næringslivet skal bli interessert her er at vi opprettholder en presentabelt lik profil og at besøkstallene holder seg oppe. Da vil nettstedet få en økonomisk verdi i seg selv. Det bør bli et mål at nettstedet blir selvfinansierende. Dette bør bli en oppgave for hovedlaget mens inntekter som gruppene selv aktiverer på sine sider bør disponeres av gruppene selv. Domenet og alle hjemmesider finansieres i dag av hovedlaget

8 Profilering Styret har også i 2008 arbeidet for at alle medlemmer bruker lagets farger når de er i aktivitet i lagets regi. Lagets farger er burgunder og hvit men sort kan også benyttes. Styret har jobbet for fellesskapsfølelsen og verdiøkningen i en felles profil. Omlegging til ny profil gikk i enkelte grupper raskere enn forventet. Lagets markedsansvarlig Svein Åge Haugen har utført et detaljert og godt arbeid fra omleggingens begynnelse til der vi er i dag. Resultatet ser vi i gruppene og på medlemmene. Særlig i håndballgruppen hvor alle spillere har fått ny kampdrakt i den nye profilen og med LIL logo på brystet. Men alle grupper ser ut til å ha blitt mer oppmerksom på bruk av LILlogo og bruken av idrettslagets navn. Ny profil og bestemmelser for hvor og på hvilke produkter man kan bruke LIL logo, Langhus IL navnet og hvor man har lov å sette på sponsorlogoer, gav LIL mange nye sponsorer. Ingen tvil om at lik profil og noen bestemmelser lønner seg. Men fremdeles ser man feil bruk av LIL logo på produkter som ikke har godkjenning. Man kan gjerne si at LIL har et uniformsreglement. Det forventes at alle innretter seg etter dette for til syvende og sist vil alle tjene på dette. Ny utstyrsavtale Styret valgte i 2007 å inngå avtale med Follo-Sport og Adidas, som ny utstyrsleverandør fra og med 1. januar For ordens skyld gjentas kriteriene hovedstyret arbeidet etter og hvorfor vi valgte som vi gjorde. Det var et grundig arbeid hvor alle grupper deltok. Firma Kvalitet Fysisk tilgj. Nett tilgj. Pris Pay back Sortiment Behov Service Farger Poeng Firma x Follo sport/adidas Firma x Dersom Follo-Sport ikke kan levere ønskede produkter kan vi inngå avtale med en annen leverandør. Det må selvsagt være betydelig forskjell i fra det Follo-Sport kan levere. Men det er bare produkter i klubbkolleksjonen som kan pyntes med LIL-logo og Langhus IL. For å opprettholde lik profil er det viktig at andre leverandører avgjøres av hovedstyret og at dette styret bestemmer hva og på hvilke produkter LIL logo og navnet Langhus IL kan festes til. Derfor er dette også regulert i strategiplanen og klubbkolleksjonen. Styret fikk en stor utfordring når det ble klart at tabelaen(kampdrakten) ville gå ut av produksjon. Dette var høyst overraskende. Sammen med Adidas og Follo-sport ble løsningen at gruppene innhentet behov frem tom Adidas på sin side la på lager vårt fremtidige behov + 10%. Sponsorvirksomhet Styret understreker viktigheten av at alle sponsorer godkjennes av markedsansvarlig i LIL. Vi tror dette er en fordel for alle. Noe har gått greit og annet har vært litt tungt for markedsansvarlig å få inn til godkjenning

9 Fellesarrangement Målet er at liten som stor finner gleden ved fysisk aktivitet sammen i vårt nærmiljø på tvers av aktiviteter. Vårens vakreste aktivitetsdag: var i Langhus idrettspark hvor både liten og stor kunne prøve seg på mange forskjellige aktiviteter/ idretter. Det var ca deltagere denne dagen. Som ansvarlig gjennomførte Idrettsskolen arrangementet med glans mens hovedstyret bidro økonomisk. Høstens vakreste aktivitetsdag: Ut på tur aldri sur ble arrangert i oktober i Nøstvedtmarka, hvor deltagerne møtte mange aktiviteter/ idretter på løypa fra Langhus og Ski inn til stuene hvor alle barna fikk premie for deltagelse i aktivitetene. Deltagere denne dagen var ca Også her var Idrettsskolen ansvarlig for arrangementet. Ski ishall: Idrettsskolen arrangerte også flere fellesarrangement i ishallen som ble støttet økonomisk av hovedstyret. Borgertoget 17 mai: Dette er en flott tradisjon og en mulighet til å profilere seg for andre i Ski kommune enn de som vanligvis ser oss. Deltagelsen omtrent med fjoråret, med ca 90 deltakere med påfølgende tradisjonell pizza på Pablos. Vinner av lagets deltagerpris med flest deltagere ble nok en gang fotballgruppen. Styret har en mistanke om et bestemt fotballag har gjort dette til en fast inntektskilde. Styret oppfordrer laget til å fortsette med innsatsen. (Bildet over viser styreleder Trond Steen Linnestad i ny Langhusdrakt 17. mai 2008.) Tildeling av timer i saler og haller Nestleder i LIL Ståle Karlsen har gjort en formidabel innsats med å innhente behov, søke om tid og fordele treningstiden ut til gruppene. Langhus er den sonen i Ski kommune med den desidert laveste anleggsdekningen for inne idrett. Også i år ble det en kamp om timene i hall. Vi hadde behov for 80 timer i hall, men fikk 40 timer. I Langhushallen har LIL mandager og tirsdager for seg selv. Onsdag, torsdag og fredag deler vi kveldene med Follo HK som har prime time timer dvs. fra kl 18:00 20:00 onsdag og torsdag og fra kl 19:00 fredag. Styret vil understreke at Langhus IL fortsatt ikke er imot Follo HK. De skaper liv i hallen og er forbilder. Argumentasjonen har gått mot Ski kommune og Ski idrettsråd som fordeler timene all den tid Ski kommune har ansvar for breddeidrett men ikke eliteidrett. Det har også vært viktigere for LIL å få plass til 40 unger til i hall, enn å legge til rette for elitehåndball. Utover Siggerudhallen, som forøvrig er uegnet til basket pga gulvet, og Langhushallen har LIL søkt og fått treningstid i alle gymsaler på Langhus hver dag. I Langhuset ble lagets - - 9

10 tilbud utvidet med over 20 timer pga bordtennis. Fotballgruppen bestiller selv Follohallen og har hatt mye fin innetrening der. Etter mye frem og tilbake i mange år ble endelig Gamle Vevelstad ungdomsskole en ren turnhall. Forholdene til turngruppen har bedret seg betraktelig. En stund hersket det stor usikkerhet mht at det gikk rykter om at gymsalen skulle rives. Rykter er som regel usanne og slik var det i dette tilfelle også. Men etter forslag fra arbeiderpartiet er det nå vedtatt at gymsalen skal deles i to i høyden. Hovedstyret og lederen for turngruppen Lasse Schumann har arbeidet for å omgjøre dette vedtaket. Vi tror ikke politikerne som stemte for dette forsto hva de gjorde og håper de omgjør vedtaket i et kommunestyre i Badeplass med brygge Etter initiativ fra LIL opparbeidet vi badeplass ved Ttussekjern i samarbeeidet med Langhus Velforening og Ski kommune. Den krever stadig oppmerksomhet og vedlikehold. Siste er at badetrappen er skrudd av og stjålet. Hovedlaget har hittil investert ca ,- i badeplassen pluss dugnadsarbeid. Foruten at trappen må erstattes må det fortsatt legges trykk på forskjønnelse av området. Vedlikeholdsplan Planen omfatter hele idrettsparken med veier og de bygg LIL har sin aktivitet. Det er ikke meningen at LIL skal gjøre alt arbeidet på dugnad eller betale for vedlikeholdsbehov. Planen endres etter innspill fra alle og det LIL ikke kan gjøre på dugnad skal bestilles hos Ski kommune og følges opp av LIL. Trine Englund, Dugnadssjefen, har deltok med dette dokumentet på regelmessige møter i kommunen i arbeidstiden sin. Dette var høyst beundringsverdig. Styret understreker betydningen av dokumentet, at alle bidrar til dette som er idrettslagets hukommelse vedrørende vedlikehold. En kan ikke regne med at vedlikeholdsbehov for bygg og anlegg som ikke står i dette dokumentet blir nevnt i ulike fora eller prioritert av Ski kommune. Styret vil også her nevne at vedlikehold av fotballbaner i kommunen på besynderlig vis falt ut av kommunens budsjett. Dette ble rettet opp i påfølgende kommunestyre hvor det ble avsatt kr ,- til drift og rydding av grusbaner. Dette innbefattet imidlertid ikke kunstgressbaner som fotballgruppen har ryddet selv

11 I forbindelse med at Vidar Eng, vedlikeholdsleder i Ski kommune, sluttet ble han tildelt Langhus ILs Innsatspris. Prisen ble utdelt under en lunsj i teknisk etats lokaler på Drømtorp av styreleder og gruppeleder fotball. Rullering av kommunedelplan Hovedstyret ga i 2007 sine innspill til kommunedelplan. I 2008 valgte styret å prolongere innspillene fra Det var ingen nye behov fra verken grupper eller andre. Tidligere innspill er ny hall, rehabilitering av løpebaner, ballnett på stadion, rehabilitering av gangveier og nytt lydanlegg ute. Behovene er vedtatt av Ski kommunestyre og nedfelt i deres plan for idrett Men det er bare bevilget penger til hall og noe til ballnett. Ny hall Etter 4 års kamp bevilget Ski kommunestyre i desember 2007 kr til ny hall i idrettsparken. Vi trodde da at vårt prosjekt ville bli en realitet ganske raskt. I januar 2008 fremkom det imidlertid at andre også hadde behov for hall. Men en helt annen hall enn det vi hadde jobbet med. Alle visste vi jobbet med prosjektet fordi det var den største lokale valgkampsaken under valget Follo HK fremmet krav om tribuner til 1700 mennesker, vipptribune, TV-tårn, restaurant, etc. Dette var ikke med i det beløpet Ski kommune hadde bevilget 2 måneder tidligere da ingen visste dette. Hallsaken utviklet seg fra å være en festsak til å bli en kranglete sak både i det politiske miljø og mellom Follo HK og LIL. Det paradoksale var at de som hadde stemt frem penger til ny hall i 2008 ble uglesett av alle som hadde stemt mot hall samt av Follo HK. De nye kravene som ble stillet til Ski kommune har utsatt byggestart hittil med ett år. På grunn av disputten mellom LIL og Follo HK tok hovedstyret initiativ til at det ble inngått en samarbeidsavtale mellom LIL og Follo HK som gikk på bruken av Langhushallen og kommunikasjon mellom de to klubbene. Dette avslo dessverre Follo HK. Vi møtte også på problemer med administrasjonen i Ski kommune som mente at beløpet som var bevilget var et bruttobeløp. LIL har hele tiden ment at i tillegg til mil kommer mva og tippemidler. Det tok oss ¾ år å få dette bekreftet. Mao er vårt hallalternativ beregnet til ca 50 mil i 2006 innenfor bevilget beløp. Alle som løp og sa det var bevilget for lite fikk feil. Hadde man sett dette på et tidligere tidspunkt kunne man unngått mye negativ mediaomtale. Vi møtte også på en annen utfordring. I arbeidsgruppen som ble nedsatt for å se på type hall ble LIL ikke representert. På tross av at politikerne hadde vedtatt enstemmig at arbeidet skulle skje i nært samarbeid med LIL som eneste idrettslag. Dette var svært beklagelig

12 Blant annet fordi var helt uenig med arbeidsgruppen, når det gjaldt finansieringsbehov i forhold til det politikerne hadde bevilget. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i at 37 mil var totalrammen. Arbeidsgruppens arbeid var slik sett totalt bortkastet sammen med all negativ medieomtale fordi de da arbeidet ut fra 37 mil og ikke 50 mil. Siden administrasjonen i kommunen nå har snudd i finansieringsspørsmålet skal hallen ut på anbud og man skal se hvor mye hall man kan få for 37 mil pluss mva og tippemidler. Det kan ligge an til at man for dette beløpet kan klare 2 hallflater. Et tankekors for de som er opptatt av bredde er at vi må gi avkall på skytebane, squasjbaner og andre breddeidrettsbehov vi la inn i vårt forslag. LIL har ikke protestert på denne dreiningen fordi 2 flater kan legge til rette for tribuner og annet innhold som kreves av Follo HK. Vi har et mål om å være venner. Når det er sagt har styreleder LIL og styreleder Follo HK hatt en god dialog hele tiden. Langhuset Styreleder har deltatt på 4 huskomitémøter for Langhuset med Ski kommune, Lions, Langhus-Vel og Pensjonistforeningen. Styreleder arbeider her etter instruks fra styret. Blant oppgavene har vært flagg foran Langhuset og å sikre meridrettens og bordtennisen sine lokaler i Langhuset. Det er ulike interesser på Langhus og det er viktig at vi fortsetter å stå på for våre behov. Sommeren 2008 kunne LIL heise sin vimpel foran huset. Det ble satt opp 4 flaggstenger på dugnad av hovedstyret hvorav LIL eier 2, Langhus Vel 1 og Lions den 4. Det ble også gjort en del beplantning. LIL har også arbeidet med skilting på huset og på veiene inn til idrettsparken. Anne Berit Hogstad, Ski kommune, skal ha ros for at det nå er god skilting på veier og på huset. Man vil legge merke til at det bla på Gamle Vevelstad vei er skiltet til Langhus Idrettspark. Fra før har LIL bekostet internett og tv-signal på huset. Det er derfor mulig å se Tv i meridrettens lokaler. Nå planlegger vi oppføring av kontainerhus og huskomiteen fortsetter å utvikle huset. Brosjyre Markedsansvarlig utarbeidet også i 2008 en flott felles brosjyre for LIL. Denne inneholder viktig informasjon om alle våre tilbud ved oppstart i august. En håper dette kan fortsette for også det styrker fellesskapet og bidrar til å gjøre oss til ett idrettslag hvor overgangen fra en gruppe til en annen ikke er for stor. Flagg i idrettsparken Styret har også i år sørget for at idrettslagets vimpel er heist foran hallen. Etter at styret anmodet kommunen om flaggfester høyere enn én mann kan nå stående på sykkel, er vi ikke lenger plaget av at flagg forsvinner. Det samme prinsippet ble brukt foran Langhuset

13 Medlemsutvikling Styret understreker viktigheten av at det på lagsnivå gjøres ett grundig arbeid med medlemsregistrering. Kartotekfører og gruppene har arbeidet godt i perioden men her er store utfordringer. Medlemsutvikling Langhus Idrettslag 2000 tom 2008 År Total t Idrettsskolen Håndball Turn Meridrett Fotball Basket Golf Bordtennis Tallene over er hentet fra idrettsregistreringen for Hovedtyngden ligger mellom 6 19 år fordelt på 8 særidretter som understreker at vi er et breddeidrettslag. Målet om 2008 utøvere i 2008 ble nesten nådd. Målet må nå være å bli 2009 i Betalingsutvikling Ifølge regnskapet for 2008 ble det registrert 1095 innbetalte medlemskontingenter til LIL i Det er nok mer for dette er nettobeløp i forhold til oppgjør til n3-sport. Men det er uansett alt for lite. Antall innbetalinger har bedret seg sett over flere år men 2008 var et dårlig år i forhold til Styret undersøkte muligheten for å benytte inkasso men dette skal ikke idretten være bekjent av ifølge idrettsforbundet. På tross av at dette benyttes på bla Romerike. Styret er ikke fornøyd med resultatet. Uansett er det mange som ikke betaler og dette gir et stort økonomisk tap. De som ikke betaler er ikke forsikret, har ingen rett til å delta i idrettslagets grupper og er foreldrenes ansvar hvis en ulykke skulle skje. Om dette siste skal idrettslaget være klar over at det hersker noe tvil om ansvarsforholdet, siden aktiviteten skjer i idrettslagets regi. Og det kan spørres om det er gruppen eller hovedlaget som eventuelt skal betale hvis ulykken er ute. Tabellens total kolonne viser den offisielle idrettregistreringen. Dette er antall utøvere og slik sett ikke antall unike medlemmer. Totaltallet 1945 er det antallet personer vi organiser

14 idrett for. Det er derfor ikke 850 som ikke har betalt men det er heller ikke 850 som deltar i flere enn én gruppe. Styret anslår at 250/300 deltar i mer enn én gruppe. Uansett har LIL en formidabel jobb foran seg for å få alle til å betale. Medlemsutvikling over unike medlemmer i Langhus IL pr År Totalt Betalt Ikke betalt Årsrapporter for 2008 fra gruppene LIL har i 2008 vært organisert med 8 idrettsgrupper. Dette er en økning på 3 grupper siden 2004 og målet som ble satt i 2004 om 2 nye grupper innen 2008 ble oppnådd. Med 8 grupper har bredden i Langhus IL har aldri vært så bre og med Basket i 1. divisjon og fotball i 3 divisjon har høyden aldri vært høyere. Det er stor grunn til å nevne at ca 30% av stallen til Follo Fotball er Langhus-gutter. Det gror og utvikles mye godt administrativt og sportslig arbeid i alle grupper. Alle finner stadig på nye ting. Uten gruppelederne Lasse Schumann, Daniel Cubedo, Ronny Engen, Jon Merdem, Bjørn Buvik, Marthe Jacobsen Rivertz, Eva Getz Harstad og Eivind Andersen hadde ingenting vært mulig. Og ikke å forglemme varaene Leif Eibakk og Anita Lorentzen som har steppet inn når det trengtes. Hovedlaget har bidratt økonomisk der hvor hovedstyret har ment at det var muligheter for en positiv utvikling av gruppens aktivitet og dette var kritisk for laget. Vi har også fostret en fotballspiller til Manchester Unitid, Aitizaz Hussain. Vi må også trekke frem håndballens Julecup, fotballens ØB-cup og turngruppas sirkus som hadde ca 700 tilskuere og var nok en gang et fantastisk show. Rapport fra Fotballgruppen 2008 Det har i 2008 vært avholdt 14 ordinære styremøter. Fotballgruppa har i tillegg hatt en representant til stede på Langhus IL styremøter. På Oslo fotballkrets årsmøte, stilte fotballgruppa med 2 representanter. Langhus IL Fotball er klubbens største gruppe med vel 600 aktive medlemmer. I 2008 ble 50 lag meldt på seriefotball, en nedgang med fem lag fra Lagene fordelte seg med 18 innenfor ungdoms- og seniorfotball (f.o.m. 13 år), og 32 innenfor barnefotballen (8 12 år). Åtte av lagene var jente-/damelag, uforandret fra I tillegg kommer alle trenere, lagledere og foreldre som støtter opp rundt fotballgruppa

15 Vi mener fotballgruppa i 2008 har hatt et tilbud til alle, og vært et positivt bidrag i nærmiljøet med engasjerte barn og foreldre. Banesituasjon og Kampavviklinger Banesituasjonen var i 2008 mye bedre enn tidligere år. Styret valgte i 2008 å vinterdrifte kunstgressbanen. selv om banekapasiteten er bedret, har tildeling av treningstider fortsatt vært en stor utfordring. Kampavviklingen har stort sett gått greit, selv om vi noen ganger har opplevd at banene er dårlig driftet av kommunen. Dette gjelder spesielt merking og klipping. Styret i fotballgruppa ønsker her å takke spillere, trenere og lagledere, samt foreldre for den fleksibilitet de har vist når vi innimellom har møtt problemer. Cup og arrangementer Vår tradisjonsrike ØB-cup ble arrangert 13. og 14. september. Det deltok i alt 118 lag, og cup-ledelsen mottok i etterkant mange hyggelige tilbakemeldinger fra foreldre, trenere og lagledere på et godt organisert arrangement. Styret vil takke alle som var med i forberedelser og gjennomføring. Fotballgruppa arrangerte for tredje år på rad fotballskole i samarbeid med Coerver Coaching. Ca. 200 glade og fornøyde spillere var påmeldt til arrangementet. Utdanning Fotballgruppa har satset mye på utdanning og tiltak rettet mot trenere, lagledere og foreldre. Satsingen har spesielt vært rettet mot barnefotballen. Dette medførte at Langhus IL fotball vant Adeccos utdanningskonkurranse gjennom Oslo fotballkrets

16 Økonomi Det ble også i 2008 lagt ned stor innsatsfor å kreve inn treningsavgiften, og per har ca. 90 % betalt. Spillere som ikke har betalt tillates ikke å trene eller spille kamper for Langhus IL fotballgruppa. Ellers har ØB-cup bidratt sterkt til det økonomiske resultatet. Styret besluttet i 2008 å bygge et ballfangernett bak målet mot sør på den store kunstgressbanen, og fikk økonomisk støtte fra Ski kommune med Kr ,-. Hvis økonomien tillater det er målet å bygge et tilsvarende nett mot nord i Dette kan også bedre banekapasiteten noe. Styret i fotballgruppa mener det er en god balanse mellom utgifter og inntekter. Rapport fra Bordtennisgruppen 2008 Styret har hatt 2 styremøter i perioden. Saker som er tatt opp på styremøtene: Påmelding til 4.divisjon, treningsavgift, dele treningene i 2 puljer og deltagelse i cuper. Bordtennisen trener i bomberommet i Langhuset. Her er det så vidt plass til 5 bordtennisbord og i tillegg er det et lager hvor utstyr kan oppbevares. Lokalet fungerer greit, selv om man til tider kunne ønske det var noe større. Gruppa har hatt faste treninger mandager fra kl.1800 til kl.1900 for gruppe 1, medlemmer født 1995 og yngre, fra kl til for gruppe 2, medlemmer født 1994 og eldre. Og på onsdager kra kl til 1830 gruppe 1 og fra kl til 200 gruppe 2. Rapport fra Golfgruppen har vært et spennende år med stor aktivitet og en velfungerende baneavtale med Mørk, som har gjort dette til ett veldig positivt år. Vi har deltatt på noen møter med Haugland Gård og Norges handicapforbund vedrørende kommunal behandling av bane på Haugland. Vi har arrangert grønt kort kurs, med teori i Langhuset og praksis på banen. Etterspørselen er fortsatt slik at vi vil arrangere flere kurs i Vi har arrangert klubbmesterskap, treningssamling, Langhus Open og tirsdagene har vi trent på Mørk. Våre juniorer har deltatt på mange turneringer spredd over hele Østlandet, med meget gode resultater. Administrasjonen har også sørget for at alle har fått support i forbindelse med utstedelse av nye golfkort, kjørt juniorer til og fra treninger, vært veiledere og deltatt på styremøtene til hovedlaget. Mens vi venter på egen bane har vi som tidligere nevnt inngått en samarbeidsavtale med Mørk Golfbane. Denne er videreført i 2008 og sikrer oss muligheten til å spille på en bane som har alle fasiliteter. Vil spesielt nevne knøttebanen for de yngste. Her har de yngste kost seg hele sesongen og blitt meget godt mottatt. Eier og daglig leder Peder Mørk er helt fantastisk. Han stiller alltid opp, uansett hva vi spør om. Tusen Takk

17 Rapport fra Idrettsskolen 2008 Idrettsskolen skal være idrettslagets hovedtilbud til barn i aldersgruppen 5-12 år, og rekruttere til idrettslagets særgrupper når barna er klare for et steg videre. Idrettsskolens aktiviteter bygger på Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett og Langhus ILs lover, forskrifter og vedtak. Gjennom Idrettsskolen skal barna få en allsidig innføring i idrett og friluftsliv. Det blir brukt krefter fra idrettslagets øvrige grupper, samt nærliggende idrettslag og organisasjoner som Follo Sykkelklubb, Langhus speiderne, Ski Svømmeklubb, Studio 1 med flere. Trenerne i Idrettsskolen var i hele 2008 rekruttert fra foreldrene. Høsten 2008 hadde Idrettsskolen ca 200 medlemmer, der vi klarte å få en mye større gruppe for klasse enn tidligere. Dette blant annet ved å satse på et langt spenstigere program enn før, der ungene fikk tøffere utfordringer innimellom mer ordinære gymsaltreninger. 5- års gruppen hadde også en eksplosiv vekst, trolig grunnet egne informasjonsskriv som ble levert ut til alle barnehagene på Langhus. I tillegg til ordinære treninger hadde Idrettsskolen sin siste sesong med Knøttefotball i Ca 60 gutter og 14 jenter var aktive gjennom sommeren og de deltok på tre cuper. På årsmøtet ble det vedtatt at Fotballgruppa i Langhus IL overtar Knøttefotball, dvs 1. klasse. Idrettsskolen har også vært ansvarlige for to dager i Ski Ishall, der alle Langhus ILs medlemmer har vært velkommen. I tillegg har vi deltatt og hatt ansvaret for Ut på tur aldri sur fra Langhus sin side, og vi koordinerte Aktivitetsdagen på Langhus i mai måned. Utfordringer framover blir en fortsatt økning i medlemsmassen blant klassinger og stabilisere antallet 5-åringer på ca 50 pr sesong. Vi ser også store utfordringer i treningsarenaer, der vi nok vil ha behov for mer tid i hallen og på skolene enn vi har hatt så langt. Rapport fra Meridrett 2008 Vi fortsatte med internett Café. Det er nå i orden med TV-signaler, vi har kjøpt dette via RiksTv. Vi er åpen hver onsdag mellom kl Vi har en fast liten gruppe på ca 12 ungdommer. Løpeluntegruppe ble borte etter at vi mistet treneren. Også HIPHOP forsvant i Men utdanningen av 10 ledere i samarbeid med Haugjordet ungdomsskole og Akershus idrettskrets har startet. De første lederne kan forventes til klubben høsten 2009 og vi håper at dette kan få opp aktiviteten blant barn og unge som vanligvis faller utenom alt og alle. Med bordtennis, kiosk, Playstation og en del aktivitets-spill og elektronisk dart har det vært mye fin aktivitet. Rapport fra Turngruppen 2008 Det har ikke vært vesentlige endringer i aktivitetstilbudet i løpet av Etter mye arbeid mot kommunen fikk Langhus IL disponere gymsalen også på torsdager. Dette medførte at vi kunne tilby turntrening alle ukens hverdager. Noen trenere har gitt seg i løpet av perioden, men vi har også lyktes med å rekruttere to nye. Trenersituasjonen er generelt et kritisk punkt, og for å kunne opprettholde minimum dagens aktivitetsnivå, må flere trenere på plass

18 I forhold til høsten 2007, måtte vi i høst ikke si nei til noen påmeldinger. Det er også gledelig at konkurranse partiet (apparatturn) for jenter og gutter har hatt en aktiv og god periode. Guttepartiet deltok bl.a. på treningssamling hos Nedre Glomma Turn høsten Den største delen av medlemsmassen har turngruppa blant de yngste (2 til 7 år). Det er likevel meget viktig at nok utøvere fortsetter videre slik at de bl.a. kan sikre rekrutteringen av trenere videre. Viktige ledd i dette er konkurranse partiet og partiet for troppsturn. Her må vi sikre at vi fortsetter å ha trenere som er motivert og dyktige og kan motivere utøverne. Dette er nok en av hovedutfordringene for de nærmeste årene. En annen utfordring, kanskje også en trussel, er den planlagte (og foreløpige vedtatte) nedbyggingen av deler av gymsalen. Gjennom hovedlaget jobber vi for å unngå at dette skjer, og sikre at vi heller for en rehabilitert og bedre gymsal å kunne tilby våre medlemmer. Det er styrets generelle oppfatning at turn som idrett og aktivitet er populært. De siste års turnshow har temmelig sikkert bidratt med rekruttering, og dette er turngruppa stolt av. Sist, men ikke minst, nevnes ca. 15 trenere som gjør en utmerket innsats uke etter uke. Arrangementer Turnshowet søndag 6.april 2008 var, som i 2007, en stor suksess. Tema denne gangen var film. Turngruppa deltok med full bemanning under aktivitetsdagen den 25. mai. Her fikk barn og unge boltre seg med trampett, airtrack og klosser. I overkant av 50 turnere deltok på kretsturnstevnet i Lørenskog den 8. juni. Tradisjonen tro hadde Langhus IL egen tropp, og oppvisningen ble en stor suksess De yngste konkurranseturnerne har hatt klubbmesterskap (gutter) og julekonkurranse (jenter) på stigen Bra- Bedre-Best Rapport fra Basketgruppen 2008 Styret har hatt 10 styremøter i Vi har hatt med et seniorlag i 1. divisjon Menn, som vant seriespillet og kom til sluttspillet. I sluttspillet ble det også førsteplass. En prestasjon som ingen andre lag har oppnådd tidligere! Basketgruppa var ved årsskiftet midt inne i sesongen Spillerstallen var på ca 90 spillere fordelt på 7 lag + basket skole. Basketballgruppa er ut i fra treningsforhold og øvrige sportslige rammer fornøyd med lagenes og utøvernes resultater gjennom idrettsåret

19 1.div. laget er et økonomisk løft, det er vanskelig å få det selvfinansierende med sponsorer. Spillerne må betale treningsavgift, jobbe dugnader. Vi vil også takke hovedlaget som dekket flyreiser og hotell, da gutta var i Trondheim og vant sluttspillet. De øvrige lag er selvfinansierende gjennom treningsavgift og dugnader. Basketballgruppa var i året 2008 oppe i 7 lag som skulle spille / trene på ordinær bane, hvorav 3 minilag som trenger oppmerket minibasketballbane med senkede kurver. De eldste lagene ned til gutter 1992 har delvis trent i Langhushallen, delvis i Siggerudhallen og delvis i gymsaler på skoler. På grunn av det harde gulvet, som ikke har demping i seg, er det farlig for basket spillere å trene på dette gulvet i Siggerudhallen. Det sliter ekstra på knær og ankler. Det er derfor viktig å få sikre et minimum av trening på egnet bane. Basketball må derfor få utvidet treningstid i Langhushallen. De yngre lagene trener i gymsaler på skoler. Skolene disponerer gymsalene til egne arrangementer i begynnelsen av januar og hele desember samt ved andre arrangementer. Det blir vanskelig å høyne nivået når lagene ikke får trent på 6 uker. Gymsal på gamle Vevelstad ungdomskole er utstyrt med til sammen 4 kurver, som ikke er nedsenkbare til minibasket. Dette gjør trening for de minste lagene vanskelig da de ikke får trent på baner som er tilpasset disse årsgruppene. Derfor bør alle minilag ha minst en treningstime i hall fra høsten Basketgruppen i LIL har fremdeles mangel på kvalifiserte trenere. Vi har i sesongen 2007/08 hatt amerikansk trener for 1. div laget. For de yngre lagene har det vært spillere fra Junior/Senior som har vært trenere, samt et par foreldre. For å ta vare på nye utøvere som ønsker å lære seg basketball startet vi opp med basket skole for barn i alderen 3 til 4 klasse. Det er pr i dag ca 15 barn med på skolen, og vi bruker spillere fra vårt seniorlag som instruktører og dette har vært en suksess så langt. Rapport fra Håndballgruppen 2008 Gruppen hadde høsten 2008 lag i jente og gutteklassene fra håndballskolen (født 2001) til årsklassene Utover det har vi på jentesiden J91 lag. På senior nivå har vi på damesiden4. divisjon og 33 lag, og 33 lag på herresiden. Vi er til sammen ca. 350 spillere. Rekrutteringen i håndballguppa har vært god og spesielt gledelig er det at de yngre gutteklassene har mange spillere. Styret har hatt stor fokus på å beholde de eldre årsklassene. Frafallet i disse aldersklassene har tidligere har vært stort, spesielt på guttesiden. Frafallet har i år heldigvis vært lite. Målet er innen utgangen av 2009 å være mellom spillere som løser treningsavgift. Vi har en god stamme av dommere med god aldersmiks og håndballgruppa har fått inn langsiktige sponsorer. Av store fellesarrangement og aktiviteter har vi fellescup og julecup. Fellescupen gikk i år til Baldus cup. Vi deltok med 244 spillere og 26 lag og var med det største klubb i cupen. Det var stort engasjement og J94 vant sin klasse. Nærmere 550 spillere og foreldre deltok på fellesarrangementet på Åretta skole med grilling og prisutdelinger. Julecup 2008 hadde 144 påmeldte lag, noe ned fra tidligere år. Gjennomføringen var god og vi bør være godt posisjonert for Julecup 209. Økonomisk var resultatet litt opp fra I tillegg har laget gruppen arrangert over 250 kamper i regionsserien og østlandserien

20 Håndballballgruppa har i dag to hjemmearenaer, Langhushallen og Siggerudhallen % av tildelt treningstid er i Siggerudhallen. Resten er i Langhushallen og i gymsaler på Langhus % av våre hjemmekamper avholdes i Siggerudhallen. Langhus IL håndballgruppa er med det kanskje den håndballgruppa i Folloregionen med lengst vei til sine treningsfasiliteter siden et fåtall av våre spillere kommer utenfra Langhusområdet. Vår største utfordring for å nå en tenkt tilvekst er tilgang på treningsflater. Uten flere flater blir det utfordrende for gruppa å tilby eldre klasser den variasjon i kvantitet og kvalitet som disse lagene etterspør. Tidligere har dette resultert i at (for) mange spillere har søkt til klubber i og utenfor kommunen. De gjenværende lagene har kommet under kritisk masse mht antall spillere, blitt oppløst, og resultert i at mange Langhusungdommer har sluttet med håndball før de egentlig hadde tenkt/ønsket det. Håndballgruppa har derfor store forventninger til en utvidelse av Langhushallen, slik at vi som gruppe kan tilby et voksende antall håndballspillende ungdommer et lokalt attraktivt treningstilbud oppover i ungdomstrinnene. Det fortjener ungdommen. 3 Økonomisk virksomhet Offentlig støtte Styret sendte i 2008 søknad om lokale aktivitetsmidler(lam) midler til Ski Idrettsråd og om tilskudd til lokale aktivitetsmidler til Ski kommune. Vi mottok til sammen ca ,- kroner, som er ny rekord. Dersom vi ikke gjennomfører fellesaktiviteter mister vi muligheten for store deler av denne støtten. Ca kr ,- er sikre inntekter såfremt alle utøvere registreres korrekt i medlemsregisteret. Kr ,- av dette ble tilført gruppene og resten gikk til drift av f eks regnskapsfører og revisor. Midlene er imidlertig beheftet med usikkerhet. Det skal settes av tid til selve søknadene og det må være konkret drift og aktiviteter å søke om. Viktigheten av at alle betaler medlemskontingent understrekes. Utgiftsført: Det er to store poster. Det ene er regnskap og revisorutgifter samt innkjøp av trenings- og instruksjonsutstyr. Det siste har sammenheng med ny profil. Utestående Follo Fotball På slutten av 2008 har LIL kr ,- utestående hos Follo Fotball. Dette vil bli innbetalt når forholdene i klubben har ordnet seg. Resultat for hele laget Konsernregnskapet for Langhus IL viser at omsetningen øker fra kr ,- i 2007 til kr ,- i Resultatet på kr ,- er imidlertid lavere enn i 2007 da det var kr ,- og i 2006 kr ,-. Noen grupper gikk litt i minus mens andre bidrar til at egenkapitalen styrkes. Det viktigste fokuset må for fremtiden ligge på medlemskontingenter, treningsavgifter og sponsorer samtidig som man aldri bruker penger man ikke har

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer