MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR"

Transkript

1 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: kl (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 6/08 7/08 8/08 ORIENTERING I HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR KULTURFONDETS AVKASTNING 2008 PLASSERING AV FRILUFTSBARNEHAGE NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. mars Ole Klokkersveen leder

2 SAK NR.: 6/08 Utvalg: Hovedutvalg for levekår Lnr.: 2556/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/808 Saksbeh.: Odd Johs. Egset Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /08 Saksbehandler: OJE Utskrift til: ORIENTERING I HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Organisering av skoledagen. NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. mars Odd Johs. Egset konst. ass. rådmann

3 SAK NR.: 7/08 Utvalg: Hovedutvalg for levekår Lnr.: 2476/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/790 Saksbeh.: Svein Ladehaug Arkivnøkkel.: 242 C Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for levekår /08 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging KULTURFONDETS AVKASTNING 2008 Sammendrag: Rådmannen foreslår at kulturfondets avkastning for 2008, anslått til ca. kr ,-, benyttes til underskuddsgarantier for egne og andres kulturarrangementer. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Vedtekter for bruk av midler avsatt til kulturformål. Saksopplysninger: Kulturfondet ble innbetalt av Oppland Energiverk i medhold av pkt. C11 i vilkårene for tillatelse til erverv av fallrettighetene i Dokkavassdraget, og opprettet av kommunestyret i sak 114/88. Avkastningen, d.v.s. de årlige renteinntektene fra fondskapitalens plassering, disponeres av hovedutvalg for kultur (nå Hovedutvalg for Levekår), mens lån og garantier for lån må godkjennes av kommunestyret. Midlene fra kulturfondet kan brukes til nybygging, opprusting, tilbygg og utvidelser av bygg og anlegg, utstyr, prosjekter og større arrangementer. De siste årene har administrasjonen, etter vedtak i Hovedutvalget, disponert kulturfondets avkastning til dekning av underskudd i forbindelse med egne og andres kulturarrangementer. Økonomiavdelingen anslår avkastningen fra kulturfondet til å bli ca. kr ,- for 2008.

4 Vurdering: Attraktive arrangementer er ressurskrevende. Avsatte midler til egne arrangementer på kulturenhetens driftsbudsjett benyttes i hovedsaklig til kommunens egenandel i forbindelse med deltagelsen i kultursekken (formidling av profesjonell kultur til barn og ungdom i skoletiden). Rådmannen foreslår derfor at hele avkastningen av kulturfondet også i 2008 benyttes til underskuddsgarantier for egne og andres kulturarrangementer. Dette vil gjøre det mulig å gi underskuddsgarantier til andres kulturarrangementer, for eksempel i kulturuka, samtidig som kulturkontoret i større grad vil kunne planlegge og gjennomføre egne arrangementer også i Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for Levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Hovedutvalg for Levekår bevilger hele kulturfondets avkastning, som for 2008 forventes å bli kr ,-, til bruk som underskuddsgarantier for egne og andres kulturarrangementer. 2. Hovedutvalget forutsetter at mottakere av midler i form av underskuddsgarantier er fra, eller har sterk tilknytning til Nordre Land, at arrangementene foregår i Nordre Land kommune og at ledsagerbevis for funksjonshemmede aksepteres på arrangementene. NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. mars Odd Johs. Egset konst. ass. rådmann Svein Ladehaug Side 4

5 SAK NR.: 8/08 Utvalg: Hovedutvalg for levekår Lnr.: 2557/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/221 Saksbeh.: Odd Johs. Egset Arkivnøkkel.: L12 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Hovedutvalg for levekår /08 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Hovedutvalg for levekår /08 Saksbehandler: OJE Utskrift til: PLASSERING AV FRILUFTSBARNEHAGE Sammendrag: Rådmannen foreslår å lokalisere friluftsbarnehage i Dokkaområdet/Østsinniområdet til Skiaker nordre gjennom en leieavtale med eierne. Vedlegg: Tilbud på leie av hus og areal til friluftsbarnehage på Skiaker nordre, datert , med vedlegg Presisering av nevnte tilbud, datert Tilbud til Nordre Land kommune, fra Åse Marit Jøranli, om plassering av friluftsbarnehage i Øvre Smeby, med vedlegg Friluftsbarnehage i område Østsinni, alternativ Østsinnilinna 52. Økonomiske betraktninger fra Eiendomsavdelingen, notat. Friluftsbarnehage, vurderingskriterier. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I Kommunedelplan barnehage, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/07 med endring i sak 10/08, står det at det skal etableres en friluftsavdeling i Dokkaområdet/Østsinniområdet. Etter at alternativet på Klinkenberghaugen ble forlatt har det vært arbeidet med 3 nye alternativer: Side 5

6 Alt. 1: Nordre Land kommune kjøper bolig av Arne Helgerud i Østsinnilinna 52 og anlegger friluftsbarnehage her. Alt. 2: Nordre Land kommune inngår leieavtale med eierne av Skiaker nordre og anlegger friluftsbarnehage her. Alt. 3: Nordre Land kommune inngår leieavtale om varmestue til friluftsbarnehage med eieren av Øvre Smebyvei 4, og anlegger friluftsbarnehage på egen kommunal grunn øst for varmestua. Vurdering: Det henvises til vedlagte tabell med vurderingskriterier for de tre alternativene. Alle alternativene er godt egnet til formålet friluftsbarnehage. Alternativ 1, Østsinnilinna 52, vil kunne gi et permanent tilbud, men krever også en kommunal investering på sannsynligvis minimum ,-. Det råder også en viss usikkerhet i forhold til naboenes brønn, som ligger mellom eksisterende vei til høydebassenget og tenkt ny tilkomstvei til barnehagen. Det må tas forbehold om vannkvalitet fra egen brønn og mulig tilknytning til kommunalt anlegg. Alternativ 2, Skiaker nordre, er et økonomisk og praktisk gunstig alternativ. Her går kommunen til dekket bord med en bindingstid på 2 år, og en intensjonsavtale om mulig bygging av permanent barnehage i området, kanskje også med småbarnsavdeling. Det må tas forbehold om vannkvalitet og mulig rensing eller avkalking. Alternativ 3, Øvre Smebyvei 4, er også et gunstig økonomisk alternativ. Her er imidlertid parkering og trafikkforhold et stort minus. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Det igangsettes forhandlinger med Grete Klokkersveen/Hans Olav Thomle med tanke på å etablere en midlertidig avtale om plassering av friluftsbarnehage på Skiaker nordre i henhold til tilbud datert med presisering Det inngås en 2-årig avtale om plasseringen av friluftsbarnehagen på Skiaker nordre. 3. Dersom det inngås avtale om permanent plassering av barnehage på Skiaker nordre, forlenges leietiden av det midlertidige alternativet fram til ny barnehage er klar til innflytting. 4. Engangskostnader med etablering av barnehagen, maksimum kr ,-, finansieres av midler avsatt til barnehageutbygging. NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. mars Odd Johs. Egset konst. ass.rådmann Side 6

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 07.10.2009 kl. 09.00 STED: TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MERK TIDEN!!!!!! TID: 02.09.2009 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 16.12.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 16.12. kl. 15.30 SV: tirsdag 16.12. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 14.10.2014 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 18.06.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.08.2011 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Kl. 08.00-09.00 Befaring barnehage Øygardsjordet og Grandgard (frammøte Rådhuset) Eventuelle

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.11.2008 kl. 09.00 STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer